Στοιχεία Κήρυξης Κύριων Διαθηκών στο site του Ειρηνοδικείου Νίκαιας

Ενεργοποιήθηκε νέα λειτουργικότητα στο site του Ειρηνοδικείου Νίκαιας, για την παρακολούθηση της Κήρυξης Κύριων Διαθηκών. Από το πεδίο “Αναζήτηση:” οι πολίτες και οι Δικηγόροι έχουν τη δυνατότητα να αναζητήσουν τις Διαθήκες που έχουν κηρυχθεί Κύριες, χρησιμοποιώντας ως στοιχεία αναζήτησης τον αρχικό “Αριθμό Δημοσίευσης”.

Η πλοήγηση γίνεται από την καρτέλα “Δημοσίευση” και επιλογή “Κήρυξη Κύριων Διαθηκών”.