Αποφάσεις με δικάσιμο από 1/1/2018 έως και σήμερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ: Από το πεδίο “Αναζήτηση:” μπορείτε να αναζητήσετε τις αποφάσεις που σας αφορούν, χρησιμοποιώντας ως στοιχεία αναζήτησης τον “Αριθμός Κατάθεσης” ή την “Ημερομηνία δικασίμου” (στη μορφή “ηη/μμ/εεεε” πχ. 02/03/2020).

Τελευταία προσθήκη δεδομένων: 23/5/2024

Αριθμός ΑπόφασηςΗμερομηνία δημοσίευσηςΑριθμός ΚατάθεσηςΛοιποί αναγνωριστικοί αριθμοίΗμερομηνία δικασίμουΔιαδικασίαΑιτών/ΕνάγωνΚαθ' ου/Εναγόμενος
1/202010/01/2020313/201320/03/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΓΕ•••••• ΕΙ•••••••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
2/202010/01/2020177/201720/03/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΑΝ••••••• ΑΝ•••••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
3/202010/01/2020450/201620/03/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΕΥ••••••• ΑΝ•••••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
4/202010/01/2020479/201520/03/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΣΤ••••••• ΑΣ••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
5/202010/01/20201621/201520/03/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΔΗ•••••••• ΛΕ••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
6/202010/01/20201704/201520/03/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΜΑ•••••• ΛΕ••••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
7/202010/01/2020315/201320/03/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΜΙ•••• ΠΑ••••••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
8/202010/01/2020388/201865/2014 ΑΠ, 334/2018 ΑΠ20/03/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΔΗ••••••• ΦΙ••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
9/202010/01/2020356/201620/03/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΑΝ•••••••• ΚΟ•••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
10/202010/01/2020314/201320/03/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΜΑ••••••• ΒΑ••••ΤΡ•••••• ΑΕ
11/202010/01/2020339/201310/04/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΕΛ••• ΠΙ•••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
11/202010/01/2020340/201310/04/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΝΙ•••••• ΚΑ•••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
12/202010/01/2020393/201602/04/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΠΑ•••• ΦΙ••••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
13/202010/01/2020270/201602/04/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΜΙ•••• ΠΟ•••••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
14/202010/01/2020345/201303/04/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΠΕ•••• ΜΠ••••ΤΡ•••••• ΑΕ
15/202010/01/2020539/201603/04/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΕΛ••••••• ΜΠ••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
16/202010/01/20201158/20131443/2015 ΚΛ.02/04/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΑΘ•••••••• ΑΘ••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
17/202010/01/2020248/201702/04/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΠΑ••••••• ΒΑ•••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
18/202010/01/2020844/201302/04/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΝΙ•••••• ΑΠ••••••••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
19/202010/01/2020181/201103/04/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΓΕ•••••• ΑΘ••••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
20/202010/01/2020394/201603/04/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΧΑ•••••••• ΣΥ•••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
21/202010/01/2020354/201620/03/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΙΩ••••• ΜΑ••••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
22/202010/01/2020330/2016103/2018 ΑΠ.,437/2019 ΚΛ.24/09/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΓΡ••••••• ΤΟ••••ΤΡ•••••• ΑΕ
23/202010/01/2020532/201320/11/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΣΤ••••••• ΚΑ•••••ΤΡ•••••• ΑΕ
24/202010/01/2020506/201320/11/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΚΩ•••••••••• ΚΟ••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
25/202017/01/20201322/20141237/2015 ΚΛ.22/10/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΙΩ••••••••••••••••••• ΨΑ••••ΤΡ•••••• ΑΕ
26/202017/01/202067/201722/10/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΒΑ••••••• ΛΑ••ΤΡ•••••• ΑΕ
27/202017/01/2020473/201322/10/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΝΙ•••••• ΖΑ•••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
28/202017/01/202081/201722/10/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΔΙ•••••• ΤΣ•••••ΤΡ•••••• ΑΕ
29/202017/01/20201708/201518/09/20183869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΕΛ••••••••••••••••• ΦΛ•••••ΤΡ•••••• ΑΕ
29/202017/01/20201709/201518/09/20183869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΝΑ•••••• ΑΡ•••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
29/202017/01/20201710/201518/09/20183869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΙΩ•••••• ΦΛ•••••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
30/202017/01/2020233/2011221/2017 ΑΠ.23/10/20183869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΕΛ••• ΠΕ•••ΤΡ•••••• ΑΕ
31/202017/01/2020927/20131295/2015 ΚΛ.23/10/20183869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΑΠ••••••• ΚΟ••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
32/202017/01/20201118/201212/02/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΕΛ••• ΚΑ•••••ΤΡ•••••• ΑΕ
33/202017/01/20201304/20151555/2013 ΑΙΤ.18/09/20183869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΒΑ•••••• ΣΕ•••ΤΡ•••••• ΑΕ
33/202017/01/20201305/20151556/2013 ΑΙΤ.18/09/20183869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΝΤ••••• ΣΕ••ΤΡ•••••• ΑΕ
34/202017/01/2020287/20141294/2015 ΚΛ.23/10/20183869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΣΤ•••••• ΜΠ•••••••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
35/202017/01/20201063/20131298/201523/10/20183869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΠΑ•••••••• ΛΙ•••••ΤΡ•••••• ΑΕ
36/202017/01/2020495/20151299/201523/10/20183869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΑΝ••• ΛΑ••••ΤΡ•••••• ΑΕ
37/202017/01/20201254/201502/04/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΕΙ•••• ΜΑ•••ΤΡ•••••• ΑΕ
38/202017/01/2020333/201303/04/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΙΛ••• ΜΟ•••ΤΡ•••••• ΑΕ
39/202017/01/2020521/2018249/2018 ΑΠ.03/04/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΑΓ••••• ΤΡ•••••••••••••ΝΠ•• ΟΑ••
40/202017/01/2020522/2018348/2017 ΑΠ.03/04/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΚΥ••••• ΜΙ••••••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
41/202017/01/2020158/201603/04/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΠΑ•••• ΧΑ••••••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
42/202017/01/2020272/201614/05/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΕΙ•••• ΛΟ••••••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
43/202017/01/2020305/201614/05/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΑΝ••••••• ΛΟ•••••••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
44/202020/01/2020379/201321/05/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΛΑ•••• ΠΙ••••ΤΡ•••••• ΑΕ
45/202020/01/2020346/201309/04/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΠΕ•••• ΑΝ•••••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
46/202020/01/2020277/201144/2018 ΚΛ., 373/2017 ΑΠ.11/06/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΤΡ••••••••••••••• ER••••••••••ΙΩ••••••• ΦΑ•••••
47/202020/01/2020570/201611/06/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΔΗ••••••• ΑΜ••••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
48/202020/01/20201042/2013887/2015 ΚΛ.,192/2018 ΑΠ.,378/201911/06/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΤΡ••••••••••••••• ER••••••••••ΣΑ•••• ΜΥ••••••••
49/202020/01/2020572/201611/06/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΒΑ••••••• ΓΡ••••••••••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
50/202020/01/20201256/201209/04/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΧΑ••••••••• ΠΕ•••••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
51/202020/01/20201258/201209/04/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΒΑ••••••••••••••••• ΜΑ•••ΤΡ•••••• ΑΕ
52/202020/01/2020375/201321/05/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΠΑ••••••••• ΛΥ••••••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
53/202020/01/2020569/201611/06/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΤΡ••••• ΜΑ•••••ΤΡ•••••• ΑΕ
54/202020/01/2020566/201611/06/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΖΩ• ΜΑ•••••ΤΡ•••••• ΑΕ
55/202020/01/2020556/201611/06/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΔΗ••••••• ΛΟ••••••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
55/202020/01/2020557/201611/06/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΚΑ••••••••••••••••••••••••••••• ΑΡ••••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
56/202029/01/2020384/201920/11/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΙΩ•••• ΑΛ••••••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
57/202031/01/2020217/201418/09/20183869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΚΩ•••••••••• ΑΓ•••••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
58/202031/01/2020324/201604/12/20183869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΜΑ••• ΑΡ••••••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
58/202031/01/2020325/201604/12/20183869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΣΠ••••••• ΜΠ••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
59/202031/01/2020269/201616/04/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΠΑ•••••• ΑΝ••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
60/202031/01/2020348/201309/04/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΙΩ•••••• ΓΚ•••ΤΡ•••••• ΑΕ
61/202031/01/20201197/201209/04/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΒΙ•••••• ΛΑ••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
61/202031/01/2020371/201909/04/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΒΙ•••••• ΛΑ••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
62/202031/01/20201257/201209/04/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΒΑ••••••• ΚΑ••••••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
63/202031/01/2020609/20131345/2015 ΚΛ.09/04/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΙΩ•••••••••••••••••• ΧΑ•••••ΤΡ•••••• ΑΕ
63/202031/01/2020783/201209/04/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΣΤ••••• ΧΑ••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
64/202031/01/2020401/2015310/2018 ΚΛ.09/04/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΕΛ••• ΠΑ••••••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
65/202031/01/20201435/20151606/201314/05/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΕΛ••• ΜΑ•••ΤΡ•••••• ΑΕ
65/202031/01/2020103/201614/05/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΕΛ••• ΜΑ•••ΤΡ•••••• ΑΕ
66/202031/01/20201563/201514/05/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΔΗ•••••• ΝΙ••••ΤΡ•••••• ΑΕ
66/202031/01/20201564/201514/05/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΙΩ•••••• ΛΟ••••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
67/202031/01/202012/201725/06/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΑΙ•••••••• ΠΑ••••••••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
68/202031/01/20201444/201525/06/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΠΑ•••••••• ΚΑ•••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
69/202031/01/2020849/201514/05/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΕΛ••••• ΣΤ•••••••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
70/202031/01/202075/201722/10/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΑΝ••••• ΤΡ••••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
70/202031/01/202076/201722/10/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΣΤ•••••• ΒΙ•••ΤΡ•••••• ΑΕ
71/202031/01/202065/201722/10/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΑΝ••••••• ΚΟ•••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
71/202031/01/202066/201722/10/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΣΠ••••••• ΜΕ••••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
72/202031/01/202070/201722/10/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΧΡ••••• ΤΟ•••••ΤΡ•••••• ΑΕ
72/202031/01/2020237/201822/10/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΑΙ•••••••••••••••••••• ΑΛ•••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
73/202031/01/2020301/201722/10/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΑΝ•••••• ΚΑ•••••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
74/202031/01/20201161/201710/12/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΣΩ•••••• ΚΑ••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
75/202031/01/2020564/201611/06/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΘΕ••••••• ΓΑ••••••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
76/202031/01/2020407/201311/06/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΑΝ•• ΚΑ••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
76/202031/01/2020408/201311/06/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΙΩ•••••• ΔΡ••••ΤΡ•••••• ΑΕ
77/202031/01/20209/201322/10/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΣΤ••••• ΠΑ••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
77/202031/01/20208/201322/10/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΜΑ••• ΑΛ•••••ΤΡ•••••• ΑΕ
78/202031/01/2020536/201622/10/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΔΗ••••••• ΓΑ•••••ΤΡ•••••• ΑΕ
79/202031/01/202086/201722/10/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΓΕ•••••• ΜΑ•••••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
80/202031/01/2020274/201722/10/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΑΙ••••••••• ΓΙ••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
81/202031/01/2020478/201322/10/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΜΑ••• ΓΑ•••••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
82/202014/02/2020322/201614/05/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΟΔ•••••• ΜΟ•••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
83/202014/02/2020297/201614/05/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΙΩ•••••• ΚΟ••••ΤΡ•••••• ΑΕ
84/202014/02/2020293/201614/05/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΧΑ••••••• ΚΑ••••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
85/202014/02/2020281/201614/05/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΝΙ•••••• ΑΠ••••••••••••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
86/202014/02/2020110/2019431/201309/04/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΔΗ••••••••• ΚΑ•••••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
86/202014/02/2020111/2019432/201309/04/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΕΥ••••• ΓΕ••••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
87/202017/02/20201720/201529/01/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΕΥ••••••••• ΚΙ•••••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
88/202017/02/2020724/201229/01/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑGR••• BR••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
89/202017/02/2020853/201229/01/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΙΩ••••• ΔΙ•••••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
90/202020/02/2020154/201614/05/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΜΑ••••••• ΡΑ••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
91/202020/02/2020274/201614/05/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΓΕ•••••• ΚΑ•••••ΤΡ•••••• ΑΕ
92/202020/02/2020227/2019499/201625/06/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΑΘ••••••• ΔΡ••••ΤΡ•••••• ΑΕ
93/202020/02/202041/201708/10/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΕΛ••••••• ΒΑ••••••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
94/202020/02/202034/201708/10/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΜΑ••• ΣΑ•••ΤΡ•••••• ΑΕ
95/202024/02/2020472/201322/10/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΝΙ•••••• ΜΑ•••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
96/202024/02/2020260/201722/10/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΕΥ••••••••• ΦΥ••••••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
97/202024/02/2020999/201422/10/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΕΛ••• ΓΙ••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
98/202024/02/20201324/2015687/201522/10/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑCE•••••••••• ΑΕΑΛ••••••• ΟΥ•••••
98/202024/02/2020760/201822/10/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΑΛ•••••••• ΟΥ•••••ΤΡ•••••• ΑΕ
99/202024/02/2020430/201405/11/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΓΕ•••••• ΚΑ••••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
100/202024/02/2020481/201305/11/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΠΕ•••• ΒΟ•••••ΤΡ•••••• ΑΕ
101/202024/02/2020482/201305/11/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΛΙ•••••••• ΣΠ••••••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
101/202024/02/2020280/201805/11/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΛΙ•••••••• ΣΠ••••••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
102/202026/02/2020371/201315/05/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΔΕ•••••• ΚΡ••••ΤΡ•••••• ΑΕ
103/202026/02/2020517/201415/05/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΕΥ••••••• ΚΟ••••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
104/202027/02/2020370/201315/05/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΣΟ••• ΖΟ•••••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
105/202027/02/2020369/201315/05/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΓΕ•••••• ΖΟ••••••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
106/202027/02/20201024/201217/09/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΑΝ••••••• ΜΑ•••••ΤΡ•••••• ΑΕ
107/202027/02/2020428/201317/09/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΠΕ•••• ΔΡ•••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
108/202027/02/2020119/201317/09/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΚΩ•••••••••• ΜΠ•••••ΤΡ•••••• ΑΕ
109/202027/02/20201169/201218/09/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΠΑ••••••••• ΖΟ••••ΤΡ•••••• ΑΕ
109/202027/02/20201170/201218/06/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΑΘ•••••••••••••••••••••••••• ΖΟ••••ΤΡ•••••• ΑΕ
110/202027/02/202013/201725/06/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΜΩ•••••• ΜΑ••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
111/202006/03/2020αποφ: 216/201828/01/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΚΥ•••••••••••••••••• ΚΩ•••••ΤΡ•••••• ΑΕ
112/202006/03/2020αποφ: 217/201828/01/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΙΩ••••• ΚΩ••••ΤΡ•••••• ΑΕ
113/202012/03/20201726/201529/01/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΑΘ••• ΛΑ••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
113/202012/03/20201727/201529/01/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΧΡ••••• ΠΑ••••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
114/202018/03/2020149/201330/10/20183869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΕΜ•••••••• ΣΤ•••••ΤΡ•••••• ΑΕ
115/202018/03/2020147/201323/10/20183869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΑΘ•••••• ΛΑ••••ΤΡ•••••• ΑΕ
115/202018/03/2020148/201323/10/20183869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΠΑ•••••••• ΣΤ•••••ΤΡ•••••• ΑΕ
116/202018/03/20201498/201518/09/20183869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΕΛ••• ΡΟ•••ΤΡ•••••• ΑΕ
117/202018/03/2020452/201623/10/20183869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΕΜ•••••••• ΖΑ•••••••••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
118/202018/03/20201568/201508/10/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΔΗ•••••••• ΛΙ•••ΤΡ•••••• ΑΕ
119/202018/03/2020236/201708/10/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΔΗ••••••• ΛΙ•••••••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
120/202018/03/202058/201708/10/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΓΙ••••••• ΠΑ••••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
121/202018/03/202042/201708/10/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΝΙ•••••• ΦΙ•••ΤΡ•••••• ΑΕ
122/202018/03/2020172/201710/12/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΚΥ••••• ΜΠ•••••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
123/202018/03/2020261/201710/12/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΔΗ•••••••• ΜΠ••••••••••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
124/202018/03/2020163/201710/12/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΑΓ••• ΣΥ•••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
125/202018/03/2020165/201710/12/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΒΑ••••••• ΦΑ•••••ΤΡ•••••• ΑΕ
126/202018/03/2020174/201710/12/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΓΕ•••••• ΣΙ••••ΤΡ•••••• ΑΕ
127/202019/03/2020418/201829/01/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΕΥ••••••• ΚΟ•••••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
128/202019/03/2020184/201829/01/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΣΟ••• ΜΑ•••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
128/202019/03/2020183/201829/01/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΣΟ••• ΜΑ•••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
129/202019/03/2020517/201729/01/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΑΛ•••••••• ΘΕ••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
130/202019/03/2020829/201329/01/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΣΑ••• ΙΑ•••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
131/202019/03/2020570/201329/01/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΙΩ••••• ΓΡ••••ΤΡ•••••• ΑΕ
132/202019/03/20201662/201529/01/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΕΙ•••• ΚΟ•••••••••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
132/202019/03/2020185/201829/01/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΠΑ•••••••• ΑΞ•••••ΤΡ•••••• ΑΕ
133/202019/03/2020521/201729/01/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΜΑ••••••• ΗΛ•••••ΤΡ•••••• ΑΕ
134/202019/03/20201281/201429/01/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΝΕ••••••• ΖΩ••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
135/202019/03/2020210/201129/01/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΣΤ•••••• ΠΑ••••••••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
136/202019/03/2020445/201729/01/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΜΙ•••• ΓΙ•••ΝΠ•• ΟΑ••
137/202019/03/2020570/201729/01/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΕΛ••• ΒΟ•••••••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
138/202020/03/2020769/201811/06/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΒΑ••• ΤΣ•••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
139/202020/03/2020606/2018662/201311/06/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΓΕ•••••• ΣΤ•••••ΤΡ•••••• ΑΕ
140/202020/03/2020767/2018764/201211/06/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΠΑ•••••••• ΤΣ•••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
141/202020/03/2020376/201315/05/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΜΑ••• ΨΑ••••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
142/202020/03/202071/2019457/201215/05/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΓΕ•••••• ΚΑ••••••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
143/202020/03/2020467/201315/05/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΜΑ•••• ΚΑ••••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
144/202020/03/2020196/201715/05/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΜΑ••• ΛΥ•••••••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
145/202027/03/2020563/201611/06/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΙΩ••••• ΤΣ••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
146/202027/03/2020481/201211/06/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΕΛ••• ΣΙ••••ΤΡ•••••• ΑΕ
146/202027/03/2020482/201211/06/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΝΙ•••••• ΣΙ•••••ΤΡ•••••• ΑΕ
147/202027/03/2020562/201611/06/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΕΛ••• ΝΙ••••••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
148/202027/03/2020559/201611/06/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΝΙ••••••• ΡΟ•••••••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
149/202027/03/2020107/2019496/201311/06/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΣΤ•••••• ΤΡ••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
150/202031/03/2020557/201218/09/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΙΩ•••••• ΚΑ••••ΤΡ•••••• ΑΕ
151/202031/03/2020494/201402/10/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΔΙ••••••••• ΖΑ••••••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
152/202031/03/2020524/2018587/201202/10/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΒΑ••••••• ΑΝ•••••••••••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
153/202031/03/2020426/201317/09/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΜΑ•••• ΠΕ•••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
154/202031/03/2020427/201317/09/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΕΙ•••• ΜΟ••••ΤΡ•••••• ΑΕ
155/202001/04/2020450/201302/10/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΑΛ•••••••• ΜΟ•••••ΤΡ•••••• ΑΕ
156/202001/04/2020453/201302/10/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΣΙ•••• ΜΑ••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
157/202002/04/2020456/201308/10/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΜΑ•••• ΑΣ••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
158/202002/04/2020353/201608/10/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΑΦ•••••• ΚΑ••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
159/202002/04/202060/201708/10/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΧΡ•••••• ΚΑ••••••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
160/202002/04/2020790/201508/10/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΑΝ••••••• ΠΑ••••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
161/202002/04/2020455/201308/10/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΑΝ••••••• ΑΛ••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
162/202002/04/202053/201708/10/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΙΩ•••• ΣΥ••••••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
163/202002/04/202031/201708/10/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΕΥ••••••• ΚΑ••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
164/202002/04/2020593/201408/10/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΚΩ•••••••••• ΚΟ•••••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
165/202002/04/2020745/201208/10/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΕΙ•••• ΠΟ••••••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
166/202002/04/2020567/201908/10/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΕΙ•••• ΠΟ••••••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
167/202006/04/2020411/201312/06/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΣΤ••••••• ΑΜ••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
167/202006/04/2020412/201312/06/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΑΝ••••••• ΛΥ•••••ΤΡ•••••• ΑΕ
168/202006/04/2020410/201312/06/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΕΥ••••• ΚΟ•••••ΤΡ•••••• ΑΕ
169/202006/04/2020744/201412/06/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΒΑ•••••• ΜΕ•••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
170/202008/04/2020178/201710/12/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΕΛ••••••••• ΜΟ•••••••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
171/202008/04/2020164/201710/12/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΝΕ••••••• ΚΑ•••••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
172/202008/04/2020170/201710/12/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΓΕ•••••• ΚΑ•••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
173/202008/04/2020190/201710/12/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΜΑ•••• ΞΥ••ΤΡ•••••• ΑΕ
174/202008/04/2020160/201710/12/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΙΩ••••• ΠΑ••••••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
175/202008/04/2020464/201915/10/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑAL•••••••••• ΑΕΑΘ••••••••• ΟΙ•••••••
176/202008/04/20201205/201215/10/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΙΩ••••• ΠΑ••••ΤΡ•••••• ΑΕ
177/202008/04/2020649/201415/10/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΠΑ••••••• ΜΑ•••••••••••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
178/202009/04/2020565/201329/01/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΜΑ••••• ΚΑ••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
179/202009/04/20201482/201529/01/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΕΙ•••• ΔΑ•••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
180/202009/04/2020503/201729/01/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΓΕ•••••• ΜΟ•••••••••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
181/202009/04/2020508/201719/02/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΒΑ•••••• ΜΠ••••ΤΡ•••••• ΑΕ
182/202009/04/2020515/201729/01/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΝΙ•••••••••••••••••••• ΘΕ••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
183/202009/04/2020186/201829/01/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΤΑ••••• ΔΕ•••••••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
184/202009/04/2020563/201729/01/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΜΑ••• ΡΕ••••ΤΡ•••••• ΑΕ
185/202009/04/2020445/2019295/201629/01/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΓΕ••••• ΣΤ•••••••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
186/202015/04/2020413/201708/10/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΕΥ••••••• ΝΑ••••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
187/202015/04/202035/201708/10/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΚΥ•••••• ΚΡ•••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
188/202015/04/2020454/201308/10/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΑΦ••••••• ΜΟ••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
189/202015/04/202039/201708/10/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΠΑ••••••••• ΣΠ••••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
190/202015/04/202046/201708/10/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΟΛ•• ΛΩ••ΤΡ•••••• ΑΕ
191/202021/04/20201442/20151157/201318/09/20183869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΣΟ••••• ΚΥ••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
192/202021/04/2020609/20171249/201323/10/20183869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΜΙ••••• ΔΕ•••••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
193/202021/04/20201734/201523/10/20183869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑIL•••••• TE•••••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
194/202021/04/2020453/2015474/201218/09/20183869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΝΕ•••••• ΔΗ•••••••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
195/202027/04/2020432/201318/09/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΑΓ••••• ΗΛ•••••ΤΡ•••••• ΑΕ
196/202027/04/2020430/201318/09/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΕΥ••••••• ΚΟ••••••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
197/202027/04/2020431/201318/09/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΕΥ••••••• ΚΟ••••••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
198/202028/04/2020485/201306/11/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΚΩ••••••••• ΜΠ•••••••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
199/202030/04/2020111/201726/11/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑPA•••••• TO•••••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
200/202030/04/20201501/201526/11/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΝΙ•••••• ΒΡ•••••••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
201/202030/04/20201492/201526/11/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΒΑ•••••••• ΠΑ••••••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
202/202030/04/2020119/201726/11/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΔΗ•••••• ΑΝ••••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
203/202030/04/2020128/201726/11/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΔΗ••••••• ΓΑ••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
204/202030/04/2020232/201726/11/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΕΥ••••••• ΣΚ•••••ΤΡ•••••• ΑΕ
204/202030/04/2020233/201726/11/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΑΡ••••• ΚΩ••••••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
205/202005/05/202066/201328/01/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΣΤ••••••• ΧΡ•••••ΤΡ•••••• ΑΕ
205/202005/05/202067/201328/01/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΜΑ••••••••••••••••• ΡΟ••••ΤΡ•••••• ΑΕ
206/202005/05/20201595/201328/01/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΕΛ••••••• ΒΕ•••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
206/202005/05/20201596/201328/01/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΓΕ•••••• ΜΑ•••••ΤΡ•••••• ΑΕ
207/202005/05/2020560/201328/01/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΚΛ•••••• ΒΑ•••••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
207/202005/05/2020561/201328/01/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΑΙ•••••••• ΠΑ••••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
208/202006/05/2020446/201325/09/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΑΝ•••• ΛΙ•••••ΤΡ•••••• ΑΕ
209/202006/05/2020447/201325/09/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΒΑ••••••• ΛΙ•••••ΤΡ•••••• ΑΕ
210/202008/05/2020528/201311/12/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΜΑ••• ΒΑ•••ΤΡ•••••• ΑΕ
211/202008/05/2020530/201311/12/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΔΗ••••••• ΠΕ•••••••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
212/202008/05/2020122/2017688/201219/11/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΠΗ•••••• ΤΣ•••••ΤΡ•••••• ΑΕ
213/202008/05/2020144/201811/12/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΣΤ••••••• ΜΙ••••••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
214/202011/05/2020431/201719/02/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΕΥ•••••• ΜΕ••••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
215/202011/05/2020432/2019287/201619/02/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΠΕ•••• ΔΑ••••••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
216/202011/05/20201493/201519/02/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΣΠ•••••• ΚΟ•••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
217/202011/05/2020435/2017426/201319/02/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΠΑ•••••••• ΚΑ•••••••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
218/202013/05/2020486/201306/11/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΝΙ•••••• ΧΑ•••••••••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
219/202013/05/20201366/201412/11/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΧΡ•••••• ΤΣ••••ΤΡ•••••• ΑΕ
220/202013/05/2020376/201419/11/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΙΩ••• ΨΑ••••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
221/202013/05/20201723/201311/12/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΔΗ•••••••• ΠΑ•••••••••••••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
222/202013/05/2020223/201106/11/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΔΙ••••••• ΓΡ••••••••••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
222/202013/05/2020222/201106/11/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΑΓ•••••• ΓΡ••••••••••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
223/202013/05/2020431/2019288/201619/02/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΑΙ•••••••• ΠΡ•••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
224/202013/05/2020402/201719/02/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΕΛ••• ΛΑ•••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
225/202013/05/2020427/201719/02/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΜΑ•••• ΜΑ•••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
226/202013/05/2020436/201719/02/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΠΑ••••••• ΤΣ•••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
227/202013/05/20205050/201719/02/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΑΝ•••••• ΤΖ•••••ΤΡ•••••• ΑΕ
228/202013/05/2020434/201719/02/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΣΙ•••• ΠΑ••••••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
229/202013/05/2020512/201719/02/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΖΑ•••••• ΑΝ••••••••••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
230/202015/05/2020415/201625/09/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΜΑ••••• ΣΙ••••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
231/202015/05/202092/2017 (ή 22/2017)12/11/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΒ •••••••••• ΚΑ••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
232/202015/05/20201167/201313/11/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΑΝ•• ΠΑ••••••••••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
233/202018/05/2020398/201908/10/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΜΙ•••• ΛΟ••••ΤΡ•••••• ΑΕ
234/202019/05/2020521/201304/12/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΑΙ•••••••• ΑΛ••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
235/202019/05/20201260/201204/12/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑEL••• EV••••••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
236/202019/05/2020234/201726/11/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΙΩ••••• ΣΚ•••••ΤΡ•••••• ΑΕ
237/202019/05/2020214/201726/11/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΒΙ••••• ΑΕ••••ΤΡ•••••• ΑΕ
238/202021/05/2020386/201705/02/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΑΛ•••••••• ΚΑ••••••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
239/202021/05/2020388/201705/02/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΜΑ••• ΦΛ••••••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
240/202021/05/2020380/201705/02/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΔΗ••••••• ΛΑ••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
240/202021/05/2020381/201705/02/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΑΝ••••••• ΠΑ•••••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
241/202021/05/2020392/201705/02/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΓΕ•••••• ΧΡ••••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
242/202021/05/2020395/201705/02/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΓΕ•••••••••••••••• ΤΡ•••••••••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
243/202021/05/2020398/201705/02/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΝΙ••••••• ΚΑ••••ΤΡ•••••• ΑΕ
243/202021/05/2020399/201705/02/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΜΑ•••• ΣΥ••••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
244/202025/05/2020359/201712/11/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΑΝ••••••••• ΜΑ•••••••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
245/202025/05/2020360/201712/11/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΑΘ••••••• ΜΑ•••••••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
246/202025/05/2020376/20191664/201512/11/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΜΙ••••••• ΜΗ••••ΤΡ•••••• ΑΕ
247/202025/05/202091/201712/11/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΕΛ••• ΙΩ•••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
248/202025/05/2020496/201312/11/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΝΙ••••••• ΙΩ•••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
249/202025/05/2020488/201312/11/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΓΕ•••••• ΣΚ•••••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
250/202025/05/2020454/201912/11/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΑΜ•••• ΑΡ••••••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
251/202025/05/2020109/201712/11/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΔΕ•••••• ΚΟ••••ΤΡ•••••• ΑΕ
252/202027/05/2020262/2018303/201411/12/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΜΑ••• ΜΠ•••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
253/202029/05/2020834/2012833/201225/09/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΔΗ•••••••• ΜΑ••••••••••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
254/202029/05/2020464/201316/10/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΠΑ••••••• ΣΑ•••••ΤΡ•••••• ΑΕ
255/202029/05/202054/201316/10/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΑΘ••• ΜΠ•••••••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
255/202029/05/202055/201316/10/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΑΓ••••• ΜΙ••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
256/202029/05/2020234/201323/10/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΑΝ••••••••••••• ΓΚ••••ΤΡ•••••• ΑΕ
257/202029/05/2020449/201325/09/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΕΥ••••••• ΜΙ••••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
258/202029/05/2020334/201712/11/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΝΙ••••••• ΣΦ•••••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
259/202029/05/2020331/201712/11/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΜΙ•••• ΠΕ••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
260/202029/05/2020108/201712/11/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΕΜ•••••••• ΠΙ•••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
261/202029/05/2020522/201304/12/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΦΩ•••••• ΜΑ••••ΤΡ•••••• ΑΕ
261/202029/05/2020523/201304/12/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΑΠ••••••• ΓΙ••••••••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
262/202029/05/2020418/201904/12/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΤΡ••••• ΠΕ••••••ΑΝ• ΛΟ••••••••••
263/202029/05/202034/201926/11/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΙΩ••••• ΨΥ••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
264/202029/05/2020129/201726/11/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΑΠ••••••• ΓΡ••••••••••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
265/202009/06/2020519/201711/03/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΚΩ•••••••••• ΡΕ••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
266/202009/06/2020622/2019244/201311/03/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΜΑ•••••••••••• ΤΖ•••ΤΡ•••••• ΑΕ
267/202009/06/2020520/201711/03/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΑΝ••••••• ΜΠ•••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
268/202009/06/2020890/201211/03/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΙΩ••••• ΗΛ••••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
269/202009/06/2020553/201711/03/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΚΥ••••• ΔΡ••••ΤΡ•••••• ΑΕ
270/202009/06/2020351/201611/03/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΜΑ••• ΑΡ••••••••••••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
271/202009/06/2020496/201711/03/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΜΑ••• ΑΠ•••••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
272/202009/06/2020489/201711/03/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΣΠ•••••• ΦΛ••••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
273/202012/06/2020411/20191168/201403/12/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΠΑ••••••• ΚΟ•••••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
274/202018/06/2020721/201414/01/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΣΒ•••••• ΤΣ•••••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
275/202024/06/20201725/201522/01/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΚΥ••••••• ΠΕ•••••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
276/202024/06/2020559/201322/01/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΑΙ•••••••• ΠΑ••••••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
277/202024/06/2020672/201304/12/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΣΠ•••••••• ΚΟ•••••ΤΡ•••••• ΑΕ
278/202024/06/2020501/201623/10/20183869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΕΛ•••••••• ΑΝ•••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
278/202024/06/2020502/201623/10/20183869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΑΝ••••• ΑΝ•••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
279/202024/06/20201335/2015613/201327/11/20183869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΦΩ•••••• ΚΑ•••••••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
279/202024/06/20201336/2015614/201327/11/20183869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΔΗ•••••••• ΙΩ•••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
280/202024/06/20201001/201223/10/20183869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΜΑ••• ΚΟ••••ΤΡ•••••• ΑΕ
281/202024/06/20201271/20151431/201418/09/20183869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΦΩ•••••••••••••• ΤΡ••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
282/202024/06/2020130/201604/12/20183869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΣΤ••••••• ΜΙ••••••••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
282/202024/06/2020508/201804/12/20183869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΑΛ•••••••• ΔΙ••••ΤΡ•••••• ΑΕ
283/202024/06/2020133/201604/12/20183869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΜΑ••••••• ΚΑ••••ΤΡ•••••• ΑΕ
284/202024/06/20201333/2015697/201527/11/20183869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΝΙ•••••• ΣΤ•••••ΤΡ•••••• ΑΕ
284/202024/06/20201334/2015696/201527/11/20183869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΒΑ••••••• ΞΗ•••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
285/202024/06/2020487/201711/03/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΚΩ•••••••••• ΚΩ••••••••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
286/202024/06/2020473/201711/03/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΑΝ•••••••• ΚΑ•••••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
287/202024/06/2020486/201711/03/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΑΝ•••••••• ΜΠ••••••••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
288/202024/06/20201724/201511/03/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΣΟ••••• ΜΟ••••ΤΡ•••••• ΑΕ
289/202024/06/2020628/201311/03/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΟΛ•• ΠΑ••••••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
290/202024/06/2020477/201711/03/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΓΕ•••••• ΡΑ••••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
291/202024/06/202069/201311/03/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΛΑ•••••• ΔΗ••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
444/202024/06/2020512/2019372/2013 ΑΙΤΗΣΗ - 373/2013 ΑΙΤΗΣΗ03/06/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΔΗ•••••••• ΔΗ•••••••••EU•••••••• ΤΡ••••••••••
292/202025/06/2020262/201712/11/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΠΕ•••• ΡΟ•••••ΤΡ•••••• ΑΕ
293/202025/06/2020163/2019630/201203/12/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΙΩ••••• ΚΑ••••••••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
294/202025/06/2020517/201303/12/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΚΩ•••••••• ΓΙ•••••ΤΡ•••••• ΑΕ
295/202025/06/2020758/201303/12/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΚΩ••••••••••• ΑΓ•••••ΤΡ•••••• ΑΕ
296/202025/06/2020145/2018585/201203/12/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΚΩ••••••••••• ΞΕ••••••••••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
297/202030/06/202095/201712/11/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΑΣ••••• ΣΕ••••ΝΠ•• ΟΑ••
298/202030/06/20201172/201313/11/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΜΑ••• ΠΑ•••••ΤΡ•••••• ΑΕ
299/202030/06/20201215/201225/09/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΣΩ•••••• ΤΑ••••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
300/202030/06/2020399/201925/09/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑVI•••••• LO••ΤΡ•••••• ΑΕ
301/202030/06/2020448/201325/09/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΗΛ•••• ΣΙ••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
302/202030/06/2020440/201325/09/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΙΟ•••••• ΓΡ•••••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
303/202030/06/2020439/201325/09/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΓΕ•••••• ΘΩ•••••ΤΡ•••••• ΑΕ
304/202030/06/2020227/201521/01/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΣΩ•••••• ΚΑ•••••ΤΡ•••••• ΑΕ
305/202030/06/2020625/201421/01/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΕΥ•••••• ΤΖ••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
306/202030/06/202027/201321/01/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΜΑ••• ΑΧ••••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
306/202030/06/202028/201321/01/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΝΙ•••••• ΑΠ•••••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
307/202030/06/2020395/201904/12/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΝΙ•••••• ΚΑ•••••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
308/202030/06/2020396/201904/12/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΠΑ••••••• ΚΑ•••••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
309/202030/06/2020861/201318/09/20183869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΓΕ•••••• ΧΡ•••••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
310/202030/06/2020201/201304/12/20183869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΕΥ••••••• ΚΑ•••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
311/202030/06/2020202/201304/12/20183869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΚΑ•••••• ΣΕ•••ΤΡ•••••• ΑΕ
312/202030/06/2020203/201304/12/20183869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΑΙ•••••••• ΚΑ•••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
313/202030/06/2020963/201404/12/20183869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΑΝ•••••• ΜΑ••••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
314/202030/06/2020200/201304/12/20183869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΑΘ••••••• ΚΑ•••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
315/202030/06/2020465/201316/10/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΔΕ••••••• ΧΡ•••••••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
316/202008/07/20201456/201416/10/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΕΛ••• ΣΩ••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
317/202008/07/2020139/201316/10/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΝΙ•••••• ΛΕ•••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
318/202008/07/202038/2018788/201216/10/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΣΒ•••••• ΠΕ•••••ΤΡ•••••• ΑΕ
319/202008/07/2020257/2018761/201223/10/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΑΝ•••••• ΙΣ•••••ΤΡ•••••• ΑΕ
320/202010/07/2020363/201722/01/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΝΙ•••••• ΚΕ•••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
321/202010/07/202077/201322/01/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΜΙ•••• ΜΑ••••••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
322/202013/07/20201737/201511/03/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΚΩ•••••••••• ΡΟ•••••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
323/202013/07/20201738/201511/03/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΦΩ••••• ΡΟ•••••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
324/202013/07/20201736/201511/03/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΘΕ•••••• ΡΟ•••••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
325/202013/07/2020623/201311/03/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΧΡ••••• ΑΛ••••••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
325/202013/07/20201743/201311/03/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΧΡ••••• ΑΛ••••••••••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
326/202015/07/2020675/201327/11/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΣΠ•••••• ΖΑ••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
327/202015/07/2020533/201327/11/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΜΙ•••• ΦΛ••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
328/202015/07/2020827/201223/10/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΓΕ•••••• ΚΑ•••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
329/202016/07/2020363/201722/01/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΓΕ•••••• ΑΝ•••••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
330/202024/07/2020448/201227/11/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΘΕ•••••• ΖΕ••••ΤΡ•••••• ΑΕ
330/202024/07/2020449/201227/11/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΑΓ•••••• ΖΕ••••ΤΡ•••••• ΑΕ
331/202024/07/2020512/201327/11/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΕΛ•••••• ΜΑ••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
332/202024/07/2020468/201316/10/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΜΑ••• ΚΟ•••••ΤΡ•••••• ΑΕ
333/202024/07/20201037/2015ΑΠΟΦ 418/201710/12/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΔΕ••••••• ΖΕ••••ΤΡ•••••• ΑΕ
334/202024/07/2020656/201918/02/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΒΑ•••••• ΓΚ••••ΤΡ•••••• ΑΕ
335/202024/07/2020384/201722/01/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΣΠ•••••• ΔΕ•••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
336/202024/07/2020376/201722/01/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΜΑ••••••••••••• ΣΚ••ΤΡ•••••• ΑΕ
337/202024/07/2020680/201322/01/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΒΑ••••••• ΓΙ•••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
338/202024/07/2020679/201322/01/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΠΑ••••••• ΓΙ•••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
339/202024/07/202067/201803/06/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΓΕ•••••• ΑΝ•••••••••••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
340/202024/07/20201683/201503/06/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΓΕ•••••• ΓΚ•••••ΤΡ•••••• ΑΕ
341/202024/07/2020372/201603/06/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΣΟ••••••••••••• ΑΪ•••••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
342/202027/07/20201615/201515/01/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΣΟ••• ΤΡ••••••••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
343/202027/07/20201616/201515/01/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΝΙ•••••• ΤΡ•••••••••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
344/202027/07/2020835/201515/01/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΜΙ•••• ΜΙ•••••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
344/202027/07/2020836/201515/01/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΒΑ••••••• ΦΡ•••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
345/202027/07/2020521/201612/11/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΑΙ•••••••• ΑΣ•••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
346/202031/07/2020238/201521/01/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΤΡ••••• ΤΖ••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
347/202031/07/2020612/201405/02/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑAL••••••••• ΑΕΒΑ••••••• ΤΣ•••••••
348/202031/07/2020281/201421/01/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΜΕ••••• ΤΖ•••••ΤΡ•••••• ΑΕ
349/202031/07/2020644/201705/02/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΠΑ••••••• ΒΕ••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
350/202031/07/2020400/201705/02/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΠΑ•••••••• ΣΑ•••••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
351/202031/07/2020848/201521/01/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΕΜ•••••••• ΕΓ••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
352/202031/07/20201580/201522/01/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΜΑ•••• ΧΑ•••••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
353/202031/07/2020797/201222/01/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΑΘ••• ΓΙ•••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
354/202031/07/2020534/201612/02/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΔΙ••••••• ΘΕ••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
355/202031/07/2020191/201307/11/20183869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΠΑ••••••• ΧΑ••••ΤΡ•••••• ΑΕ
356/202031/07/2020477/201827/11/20183869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΘΕ•• ΑΝ••ΤΡ•••••• ΑΕ
357/202031/07/2020214/201307/11/20183869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΟΥ••••• ΑΓ••••••••••••••••••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
358/202031/07/2020721/201227/11/20183869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΓΕ••••• ΚΡ••••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
359/202031/07/2020291/201215/01/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΜΑ••• ΚΟ•••••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
360/202031/07/2020153/201324/10/20183869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΒΑ••••••• ΤΣ••••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
360/202031/07/2020154/201324/10/20183869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΓΕ•••••• ΤΣ••••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
361/202031/07/2020356/201715/01/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΠΑ••• ΣΤ••••••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
362/202031/07/2020459/201715/01/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΞΕ• ΣΑ••••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
363/202031/07/2020359/201615/01/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΠΟ••••••• ΦΑ•••ΤΡ•••••• ΑΕ
364/202031/07/2020αποφ: 362/201715/01/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΑΓ•••••• ΓΚ•••••ΤΡ•••••• ΑΕ
365/202031/07/2020503/201902/06/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΓ. ΚΑ•••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
366/202031/07/2020474/201902/06/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΧΡ•••••• ΚΟ••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
367/202031/07/2020718/201302/06/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΣΤ ΜΙ••••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
368/202031/07/2020717/201302/06/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΑΛ• ΚΑ•••ΤΡ•••••• ΑΕ
369/202031/07/2020608/201910/12/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑAL••••••••• ΑΕΣΤ•••••• ΝΙ••••••••••
370/202031/07/2020384/201510/12/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΓΡ ΤΡ••••••••••••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
371/202031/07/2020524/201310/12/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΚ. ΒΑ••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
372/202031/07/2020538/201310/12/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΠΑ•••••••• ΓΚ•••••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
372/202031/07/2020538/201310/12/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΚΩ•••••••••• ΤΣ•••••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
373/202031/07/2020378/2015ΑΠΟΦ. 417/201710/12/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΠΡ••••••• ΠΟ•••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
374/202031/07/202096/201712/11/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΑΝ•••••• ΑΘ•••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
375/202031/07/2020215/201827/11/20183869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΣΤ••••••• ΚΕ••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
376/202031/07/20201116/2012ΑΠΟΦ 389/201704/12/20183869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΝΙ•••••• ΛΑ••••ΤΡ•••••• ΑΕ
377/202031/07/2020598/201816/04/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΙΩ••••• ΔΗ•••ΤΡ•••••• ΑΕ
378/202031/07/2020281/201319/02/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΖΑ•••••• ΠΕ••••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
379/202031/07/2020571/201712/02/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΜΥ•••••• ΨΩ••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
380/202006/08/2020496/20191065/201410/12/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΚΥ•••••••••• ΣΑ••••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
381/202010/08/2020149/201710/12/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΕΥ••••••• ΜΠ••••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
382/202011/08/20201331/2015386/201527/11/20183869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑTA••••• AZ•••••ΤΡ•••••• ΑΕ
382/202011/08/20201332/2015387/201527/11/20183869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑHE••••• MA••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
383/202011/08/2020176/20181553/201527/11/20183869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΕΛ••• ΔΕ•••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
384/202011/08/20201018/20151249/201427/11/20183869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΡΟ••••• ΠΑ••••••••••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
385/202011/08/2020190/201427/11/20183869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΔΙ••••••• ΠΑ•••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
386/202011/08/2020347/201616/04/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΕΙ•••• ΜΠ••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
387/202011/08/2020476/20181472/201427/11/20183869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΠΑ••••••• ΚΟ•••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
388/202011/08/2020219/2018625/201216/01/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΑΓ•••••• ΜΠ••••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
389/202011/08/2020322/20181117/201204/12/20183869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΒΑ•••••• ΜΑ•••••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
390/202011/08/2020810/2015ΑΠΟΦ. 116/201816/04/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΧΡ•••••• ΜΠ••••••ΤΡ•••••• ΤΡ•••••
391/202019/08/2020468/2014458/201926/02/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΙΟ•••• ΜΑ••••••ΕΘ••••• ER••••••
392/202019/08/2020442/201726/02/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΑΥ••••••• ΜΟ•••••••EU•••••••• ER••••••
393/202019/08/2020439/201726/02/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΓΕ••••••• ΤΕ•••••••••EU•••••••• ΤΡ•••••
394/202019/08/20201241/2012ΑΠΟΦ 482/201826/02/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΠΑ•••••• ΜΑ••••••••ΕΘ••••• ER••••••••••
395/202019/08/2020867/201226/02/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΜΙ•••• ΧΑ•••••••••••EU•••••••• ER••••••••••
395/202019/08/2020446/201726/02/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΑΝ•• ΧΑ•••••••••••EU•••••••• ΤΡ•••••
396/202031/08/2020382/201722/01/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΧΡ••••• ΓΕ••••••••••••ΕΘ••••• ΤΡ•••••
397/202031/08/20201728/201522/01/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΕΛ••••••• ΜΠ••••••••••••
397/202031/08/202040/201822/01/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΕΛ••••••• ΜΠ••••••••••••ΕΛ•••••••••••••••••• ER••••••
398/202031/08/20201711/201522/01/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΓΕ•••••• ΚΟ••••••EU•••••••• ΠΕ••••••••••
399/202031/08/2020306/201722/01/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΔΕ•••••• ΘΕ••••••••ΤΡ•••••• ΚΑ•••••••••
400/202031/08/20201488/201405/02/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΒΑ••••• ΜΟ•••••••ΤΑ••••••••••••••••••• ΤΡ•••••
401/202031/08/2020599/201805/02/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΓΕ••••••• ΕΛ••••••••••ΕΘ••••• ΤΡ•••••
402/202031/08/2020913/201410/12/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΒΑ••••••• ΚΑ••••••EU•••••••• ΤΡ•••••
403/202031/08/2020357/201715/01/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΔΗ••••••• ΣΑ••••ΕΘ•••••••• ΤΡ•••••
403/202031/08/2020358/201715/01/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΕΙ••••• ΠΑ•••••ΕΘ•••••••• ΤΡ•••••
404/202004/09/2020378/201722/01/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΓΕ••••••• ΜΑ••••••••••ΑΛ•• ΤΡ•••••
405/202004/09/2020115/201803/06/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΦΛ••••• ΑΛ•••••••••••••ΑΛ•••••• ΤΡ•••••
406/202004/09/2020744/201303/06/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΚΩ•••••••••• ΧΡ••••••••••ΠΕ•••••••••• ΚΑ•••••••••
407/202007/09/2020606/201326/02/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΓΕ••••••• ΠΑ••••••••ΤΑ••••••••••••••••••• ΤΡ•••••
408/202007/09/2020607/201326/02/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΦΡ•••••••• ΞΥ••••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
408/202007/09/2020607/201326/02/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΣΤ••••••• ΜΟ•••••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••••••
409/202007/09/20201537/201326/02/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΡΟ••• ΤΖ•••ΕΘ•••• ΤΡ•••••••••
410/202007/09/2020605/201326/02/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΧΡ••••• ΓΚ••••••ΕΜ•••••• ΤΡ•••••
411/202007/09/2020441/201726/02/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΣΠ•••••• ΖΕ••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
412/202007/09/2020864/201226/02/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΚΩ•••••••••• ΧΟ••••EU•••••••• ΤΡ•••••
413/202009/09/2020377/201722/01/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΕΙ••••• ΜΑ•••••••••ΑΛ•• ΤΡ•••••
414/202014/09/2020134/201803/06/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΚΩ•••••••••• ΣΑ•••ΑΛ•• ΤΡ•••••
415/202014/09/2020118/201803/06/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑAL••• ME•••••EU•••••••• ΤΡ•••••
416/202014/09/202070/201803/06/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΕΥ•••••••• ΑΘ•••••••••ΑΛ•• ΤΡ•••••••••
417/202014/09/202089/201803/06/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΕΛ•••••• ΤΣ••••••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••••••
418/202014/09/2020153/201803/06/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΒΑ•••• ΣΙ••••••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
419/202014/09/2020732/201303/06/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΓΕ•••••• ΜΙ••••••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••••••
420/202014/09/2020697/201803/06/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΘΕ•••••• ΦΑ••••••••ΠΕ•••••• ΤΡ•••••
421/202014/09/2020526/201703/06/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΜΑ•••••••••••••••••••• ΚΩ••••••••ΠΕ•••••• ΤΡ•••••••••
422/202014/09/202079/201803/06/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΠΑ•••••••• ΖΑ•••••••ΑΛ•• ΤΡ•••••
423/202014/09/2020491/201703/06/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΚΩ•••••••• ΓΕ••••••ΠΕ•••••• ΤΡ•••••••••
424/202016/09/2020449/201769/2019 ΚΛΗΣΗ, 104/2015 ΚΑΙ 665/2018 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 05/02/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΑΝ•••••• ΑΓ••••••••ΕU••••••• ΤΡ•••••••••
425/202016/09/2020316/20141093/2015 ΚΛΗΣΗ21/01/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΓΕ••••••• ΒΙ•••••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••••••
426/202018/09/2020621/201304/03/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΝΙ•••••• ΚΕ•••••••EU•••••••• ΤΡ••••••
427/202018/09/2020556/201704/03/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΣΠ•••••• ΣΩ••••••EU•••••••• ΤΡ•••••••••
428/202018/09/2020619/201304/03/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΧΡ•••••• ΠΑ••••••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••••••
429/202018/09/2020464/201704/03/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΒΑ••••••• ΨΩ•••EU•••••••• ΤΡ•••••
430/202018/09/2020568/2012150/2018 ΑΠΟΦΑΣΗ04/03/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΜΙ•••• ΚΑ••••••ΠΕ•••••• ΔΑ•••••••••
431/202018/09/2020655/201270/2019 ΑΠΟΦΑΣΗ04/03/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΚΩ••••••••••• ΜΟ•••••••••ΤΑ••••••••••••••••••• ΤΡ•••••••••
432/202018/09/2020472/201704/03/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΜΑ••• ΠΑ•••••••••••••••EU•••••• ΤΡ•••••
433/202018/09/2020620/201304/03/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΕΥ••••• ΚΟ•••••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••••••
434/202018/09/2020182/201804/03/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΑΦ•••••• ΚΟ•••••ΑΛ•• ΤΡ•••••••••
435/202021/09/20201206/2012149/2018 ΑΠΟΦΑΣΗ03/03/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΑΝ••••• ΠΛ•••••••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••••••
436/202021/09/2020547/2019266/2018 ΑΠΟΦΑΣΗ03/03/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΛΟ••••••• ΓΕ•••••••ΕΘ•••• ΤΡ••••••••••
437/202023/09/2020731/201303/06/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΠΑ••••••• ΝΙ••••••ΑΛ•• ΤΡ••••••••••
438/202023/09/202077/201803/06/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΣΩ••••••• ΚΟ••••••••EU•••••••• ΤΡ••••••
439/202023/09/202062/201803/06/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΚΥ••••••••• ΧΟ••••••••••EU•••••••• ΔΑ•••••
440/202023/09/2020353/201715/01/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΒΑ••••••• ΝΤ•••••ΤΑ•••••••••••••••• ΔΑ•••••
440/202023/09/2020354/201715/01/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΠΕ••••••• ΣΤ••••ΤΑ•••••••••••••••• ΤΡ•••••
441/202023/09/2020312/201815/01/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΑΘ•••••• ΒΛ••••ΠΕ•••••• ΤΡ••••••••••
442/202023/09/2020547/201315/01/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΕΛ••• ΚΑ•••••••••ΕΘ•••• ΤΡ••••••••••
443/202024/09/2020408/201712/02/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΔΗ•••••• ΑΛ••••••ΕΘ•••• ΤΡ••••••••••
445/202024/09/2020151/201803/06/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΚΩ•••••••••• ΦΡ••••••••EU•••••••• ΤΡ••••••••••
445/202024/09/2020656/201303/06/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΜΑ••• ΚΩ•••••EU•••••••• ΤΡ•••••
446/202030/09/2020546/201703/04/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΙΩ••••• ΔΕ••••AL••• BA••
447/202030/09/2020132/201803/04/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΙΩ••••• ΨΥ•••••ΕΘ•••••••••••• ΚΛ•
448/202030/09/2020564/201703/04/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΒΑ•••••• ΙΩ•••••ΤΡ••••• ΠΕ••••••
449/202030/09/2020169/201803/04/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΓΕ•••••• ΑΡ••••••ΤΡ•••••••••••••• ΚΛ•
450/202030/09/2020453/201703/04/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΓΕ•••••• ΚΑ•••••••••ΑΛ•••••••••• ΚΛ•
451/202030/09/2020422/201702/12/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΛΑ••••• ΜΕ•••CE••• HE••••
452/202030/09/20201525/201502/12/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΣΤ••••••• ΓΙ••••••••••••ΤΡ•••••••••••••• ΚΛ•
453/202030/09/2020111/201806/03/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΜΑ••• ΚΡ••••••••••••ΕΘ•••••••••••• ΚΛ•
454/202030/09/202074/202030/09/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΙΩ••••• ΤΣ••••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
455/202030/09/2020361/201715/01/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΟΛ•• ΜΗ••ΤΡ•••••• ΑΕ
456/202030/09/2020362/201715/01/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΒΑ••••••• ΚΩ•••••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
457/202030/09/2020551/201315/01/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΔΕ•••••• ΓΕ•••••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
458/202030/09/2020355/201715/01/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΑΣ••••• ΚΑ•••••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
459/202002/10/20201450/20131169/201512/02/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΚΩ•••••••••• ΜΕ••ΤΡ•••••• ΑΕ
460/202002/10/20201200/20131097/201516/04/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΔΙ•••••• ΒΑ••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
461/202002/10/2020915/20141097/201516/04/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΙΩ••••• ΒΑ•••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
462/202002/10/2020199/20181546/201526/06/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΚΟ••••••••••• ΚΑ••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
463/202002/10/2020300/2018463/201625/06/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΝΙ••••• ΧΡ•••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
464/202002/10/2020923/2013145/201926/06/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΜΑ••• ΤΣ•••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
465/202007/10/2020631/2015561/201704/12/20183869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΙΩ••••• ΤΣ••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
466/202007/10/2020549/201616/04/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΑΓ•••••• ΒΑ••••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
468/202007/10/2020491/201516/04/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΔΗ•••••• ΓΚ••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
469/202008/10/2020241/2017467/201912/02/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΕΙ•••• ΚΟ••••••ΤΡ••••• ΠΕ••••••
470/202008/10/2020240/2017468/201912/02/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΔΗ••••••• ΚΟ••••••ΤΡ••••• ΠΕ••••••
471/202008/10/2020229/2016597/201912/02/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΓΕ•••••• ΣΙ••••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
472/202008/10/2020412/201712/02/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΣΤ••••••• ΜΙ••••••••ΤΡ••••• ΠΕ••••••
473/202008/10/2020580/201312/02/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΕΙ•••• ΓΚ••••••AL•••• ΤΡ•••••
474/202008/10/2020581/201312/02/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΝΙ•••••• ΜΩ•••••ΑΛ•• ΤΡ•••••
475/202008/10/20201669/2015389/2019 113/201712/02/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΔΗ••••••• ΜΑ••••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
476/202008/10/2020584/201312/02/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΔΩ••••• ΦΕ••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
477/202008/10/20201583/201512/02/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΑΝ•••••• ΧΑ••••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
478/202013/10/2020164/201426/06/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΚΩ•••••••••• ΣΤ••••••••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
479/202013/10/2020138/201604/12/20183869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΖΑ••••• ΠΑ•••ΤΡ••••• ΠΕ••••••
480/202013/10/2020131/201604/12/20183869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΧΑ•••••••• ΔΕ•••••••••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
481/202013/10/2020245/201723/10/20183869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΜΑ••• ΝΥ•••CE•••••••••• ΚΛ•
482/202013/10/20201189/201323/10/20183869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΔΗ••••••• ΤΡ•••••••ΕΘ•••••••••••• ΚΛ•
483/202013/10/2020102/2014103/201424/10/20183869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΦΩ•••••• ΜΟ••••••ΑΛ•• ΤΡ•••••
484/202013/10/202013/2013386/201816/04/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΜΑ••• ΜΩ••••••ΕΘ•••••••••••• ΚΛ•
485/202013/10/2020762/201323/06/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΓΕ•••••• ΔΑ••••••ΑΛ•••••••••• ΚΛ•
486/202013/10/202076/202013/10/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΑΦ•••••• ΣΩ••••••••ΑΛ•• ΤΡ•••••
487/202015/10/2020407/201712/02/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΑΠ••••••• ΑΓ•••••AL••• ΤΡ•••••
488/202015/10/2020598/201312/02/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΠΑ•••• ΧΡ••••••••••••AL••• ΤΡ•••••
489/202015/10/2020424/201712/02/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΧΑ••••••• ΑΜ••••••ΤΡ••••• EU••••••
490/202015/10/20201504/201512/02/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΣΤ••••• ΚΟ•••••••ΤΡ••••• ΠΕ••••••
491/202016/10/2020219/201612/02/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΕΛ•••••••• ΦΩ••••••ΑΛ•• ΤΡ•••••
492/202016/10/20201752/20131364/201512/02/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΙΜ••• ΧΑ•••••••••ΤΡ••••• ΠΕ••••••
493/202016/10/2020672/201226/06/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΒΙ•••••• ΚΑ•••••••ΤΡ••••• EU••••••
494/202016/10/2020532/20151338/201527/11/20183869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΜΑ••• ΤΣ•••••ΑΛ•• ΤΡ•••••
495/202016/10/2020777/201404/12/20183869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΣΤ••••• ΚΩ•••••••••ΤΡ••••• ΠΕ••••••
496/202016/10/2020375/2011248/201519/06/20183869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΜΙ•••• ΚΑ•••••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
497/202016/10/2020412/201812/02/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΓΕ•••••• ΚΑ•••••AL•••• ΤΡ•••••
498/202029/10/2020955/20141385/201527/11/20183869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΑΝ••••••• ΣΠ••••••ΤΑ•••••••••••••••••• ΚΑ•••••••••
499/202029/10/2020149/201604/12/20183869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΓΕ••••• ΠΕ•••••••••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
500/202029/10/2020135/201604/12/20183869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΔΙ••••••• ΜΑ••••••ΤΡ••••• EU••••••
501/202029/10/20201253/20131792/201512/02/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΒΑ•••••• `Τ••••••ΤΡ••••• EU••••••
502/202029/10/20201607/2013116/201916/04/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΣΕ••••• ΚΑ••••ΤΡ••••• ΠΕ••••••
503/202030/10/20201670/201512/02/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΓΕ•••••• ΚΑ••••••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
504/202030/10/2020104/201305/02/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΑΘ••••••• ΚΩ••••••••••ΤΡ••••• EU••••••
505/202030/10/2020763/202323/06/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΣΤ••••• ΠΟ••••••••ΤΑ•••••••••••••••••• ΚΑ•••••••••
506/202030/10/2020115/2014472/201903/03/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΙΩ••••• ΚΑ••••••••••ΤΡ••••• EU••••••
507/202030/10/2020350/201715/01/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΙΩ••••• ΠΑ••••••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
508/202030/10/2020882/201210/03/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΕΙ•••• ΤΣ••••••ΑΛ•• ΤΡ•••••
509/202030/10/2020712/201304/02/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΙΩ••••• ΧΗ•••ΕΘ••••• ΤΡ•••••
510/202030/10/2020713/2013551/201604/02/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΕΥ••••• ΠΡ•••••ΕΘ••••• ΤΡ•••••
511/202030/10/202040/201315/01/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΕΥ••••• ΝΤ•••••ΕΜ•••••• ΤΡ•••••
512/202030/10/202041/2013311/201815/01/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΒΑ•••••• ΒΛ••••••••••••••••ΤΡ••••• EU••••••
513/202030/10/2020460/201715/01/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΝΙ••••••• ΜΙ••••••••ΑΓ•••••• ΤΡ•••••
514/202002/11/2020-ΑΠΟΦ.454/201907/10/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΒΑ•••••• ΔΕ•••••••••••ΤΡ••••• EU••••••
515/202002/11/2020-455/201907/10/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑAL•••••••• NA••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
516/202002/11/2020ΑΠΟΦ.470/201708/01/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΑΝ•• ΜΑ••••••••••ΤΡ••••• EU••••••
517/202005/11/2020259/201823/06/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΘΕ••••• ΠΑ•••••••ΤΡ••••• ΠΕ••••••
518/202005/11/2020252/201823/06/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΑΓ••••• ΜΙ••••••••ΤΡ••••• EU••••••
519/202005/11/2020370/201429/09/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΒΑ•••••• ΓΚ••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
520/202009/11/2020561/201909/06/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΑΛ••••••••••••••• ΣΙ••••••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
521/202009/11/2020543/201909/06/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΑΓ•••••• ΣΙ••••••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
522/202010/11/2020753/201314/01/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΑΦ•••••• ΤΕ•••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
523/202010/11/20201132/201214/01/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΑΝ•• ΞΥ••ΤΡ••••• EU••••••
524/202010/11/20201516/201510/12/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΕΛ••• ΜΥ••••ΤΡ••••• EU••••••
525/202010/11/2020152/201710/12/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΝΙ•••••• ΓΚ•••••••ΤΡ••••• EU••••••
526/202011/11/2020674/2019589/201523/09/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΕΘ•••• ΤΡ•••••ΜΑ••• ΓΚ•••••
527/202011/11/2020673/2019588/201523/09/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΕΘ•••• ΤΡ•••••ΠΑ•••••••• ΓΚ•••••
528/202011/11/2020328/201223/09/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΝΤ•••••• ΜΠ•••••••••••ΑΛ•• ΤΡ••••••
529/202011/11/202064/201365/201329/09/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΧΡ•••••• ΜΠ•••••ΑΛ•• ΤΡ•••••
530/202012/11/2020527/201310/12/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΟΥ••••• ΑΥ••••••ΑΛ•• ΤΡ•••••
531/202012/11/2020545/201314/01/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΔΗ••••••• ΧΑ•••••••••AL••• BA••
532/202012/11/2020745/201309/06/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΝΙ•••••• ΒΑ••••••LA•••••••• κλ•
533/202012/11/2020290/201823/06/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΜΑ••• ΒΕ••••••ΕΘ•••••••••••• ΚΛ•
534/202017/11/2020308/201823/09/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΚΩ••••••••• ΤΣ•••••••ΤΡ••••• EU••••••
535/202017/11/2020443/201613/10/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΕΥ•••••••• ΞΥ•••ΤΡ••••• EU••••••
536/202017/11/202028/201823/09/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΓΡ••••••• ΠΟ•••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
536/202017/11/202028/201823/09/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΣΤ•••••• ΠΟ•••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
537/202017/11/2020549/201925/02/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΑΝ•••••• ΜΠ••••••AL•••• BA••
538/202017/11/2020543/201314/01/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΜΑ••• ΜΑ•••••••••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
539/202017/11/2020277/201804/02/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΓΡ•••••• ΤΟ•••••AL••• BA••
540/202018/11/2020181/201806/10/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΜΑ••• ΚΑ•••••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
541/202019/11/2020259/202027/10/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΑΙ•••••••• ΚΟ••••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
542/202019/11/2020248/201823/06/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΑΝ•••••• ΚΩ•••••••••ΤΡ••••• ΠΕ••••••
543/202020/11/202076/2020ΑΠΟΦΑΣΗ 20/202023/06/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΧΑ•••••••• ΣΥ•••••••ΤΡ••••• EU••••••
544/202020/11/2020ΑΠΟΦΑΣΗ 61/201908/09/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΛΑ••••• ΝΙ••••••••••CI•••••• ΤΡ•••••
545/202020/11/2020391/201816/09/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΙΩ••••• ΚΥ••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
546/202020/11/2020790/201316/09/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΑΝ••••••• ΓΑ•••••ΤΡ•••••• ΑΕ
547/202020/11/2020431/201816/09/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΦΩ••••• ΠΕ••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
548/202023/11/2020241/201823/06/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΜΕ•••• ΣΑ••••••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
549/202024/11/20201753/201323/06/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΜΙ•••• ΔΗ••••••••••AL••• ΤΡ•••••
550/202025/11/2020558/201916/09/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΣΤ•••••• ΣΑ•••ΤΡ••••• ΠΕ••••••
551/202026/11/20201599/2015518/201910/06/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΤΣ•••••• ΦΩ••••ΤΡ••••• ΠΕ••••••
552/202027/11/2020123/202027/10/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΙΩ••••• ΜΠ••••••••AL••• ΤΡ•••••
553/202027/11/2020492/201214/01/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΜΙ•••• ΚΟ•••••••••••••EU•••••• ER••••••
553/202027/11/2020432/201214/01/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΚΩ••••••••• ΓΕ••••••••EU•••••• ER••••••
554/202027/11/2020546/201314/01/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΕΥ••••••• ΚΑ••••••EU•••••• ER••••••
555/202027/11/2020142/201414/01/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΟΛ•• ΑΛ•••••••••CI•••••• AE
556/202027/11/2020829/201214/01/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΑΛ•••••••• ΠΕ••••••CI•••••• AE
557/202027/11/2020678/201311/02/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΓΕ•••••• ΧΕ••••ΤΡ••••• ΠΕ••••••
558/202027/11/202029/201311/02/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΜΑ•••••• ΛΑ•••ΑΛ•• ΤΡ•••••
559/202027/11/2020579/201311/02/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΚΩ••••••••• ΓΚ••••••••EU•••••• ER••••••
560/202027/11/2020392/201311/02/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑDI••• HY•••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
560/202027/11/2020391/201311/02/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑER••• HY•••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
561/202030/11/20201637/201510/06/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΠΕ•••• ΜΑ••••••ΑΛ•• ΤΡ•••••
562/202030/11/2020637/201310/03/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΕΛ••••••• ΠΑ•••••••ΤΡ••••• ΠΕ••••••
563/202030/11/2020688/20191026/2012, 145/201810/03/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΙΟ•••• ΦΑ•••••••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
564/202030/11/20201167/201218/06/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑTO••••••••••••• TU•••••••••••••ΤΡ••••• ΠΕ••••••
565/202030/11/2020416/201318/06/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΜΑ••• ΠΟ•••••••ΑΛ•• ΤΡ•••••
566/202030/11/20201247/20151068/201416/04/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΖΑ•••••• ΝΕ••••••••EU•••••• ER••••••
567/202030/11/2020908/20131260/201512/02/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΒΑ•••••• ΖΙ•••EU•••••• ER••••••
568/202030/11/2020418/201318/06/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΕΛ••• ΤΣ•••••••••ΤΑ••••••••• ΤΑ••••••••••
568/202030/11/2020417/201318/06/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΣΑ•••••• ΣΚ••••••••ΤΡ••••• ΠΕ••••••
569/202030/11/2020780/201330/09/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΕΥ••••••• ΧΕ•••EU•••••• ER••••••
570/202030/11/2020258/201723/09/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΗΛ••• ΠΑ••••••••••AL••• ΤΡ•••••
571/202030/11/202091/201325/02/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΜΕ••••••• ΑΓ•••••••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
572/202030/11/2020413/2019460/2016 53/201925/02/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΒΑ•••••••••••••••••• ΚΑ••••••••••••••••••••••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
573/202030/11/20201826/201325/02/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΠΑ•••••••• ΡΑ•••••••••••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
574/202030/11/2020689/20191107/2012 , 160/201925/02/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΑΝ•••••• ΚΩ••••••••••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
575/202030/11/2020594/201325/02/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΑΡ•••• ΣΙ•••ΤΡ••••• ΠΕ••••••
615/202001/12/2020818/201327/10/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΓΕ•••••• ΠΑ•••••••AL••• ΤΡ•••••
576/202003/12/2020396/201827/10/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΚΩ•••••••••• ΝΙ••••••••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
577/202003/12/2020397/201827/10/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΕΛ••• ΤΣ•••••ΤΡ••••• ΠΕ••••••
578/202003/12/2020292/20151386/201527/10/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΙΩ••••• ΤΑ••••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
579/202003/12/2020ΑΠΟΦΑΣΗ 493/2019103/202006/10/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΓΕ••••• ΠΑ••••••••ΤΑ•••••••••••••••••• ΚΑ•••••••••
580/202004/12/2020115/201307/10/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΚΩ•••••••••• ΜΕ••••••••••EU•••••• ΤΡ•••••
581/202004/12/2020828/201307/10/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΧΡ•••••••••••••••• ΚΩ•••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
582/202007/12/2020752/201316/06/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΘΕ•••••• ΚΟ•••••ΤΓ•••••• EU••••••
583/202007/12/2020751/201316/06/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΝΙ•• ΜΥ•••••••••ΑΛ•• ΤΡ•••••
584/202007/12/2020ΑΠΟΦΑΣΗ 184/2019589/201716/06/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΧΡ•••••• ΡΑ••••••ΤΑ••••••••• ΤΑ•••••••••
585/202007/12/2020753/201316/06/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΕΛ•••••••• ΠΛ•••••••••ΤΑ•••••••••••••••••• ΚΑ•••••••••
586/202008/12/20201641/201510/06/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΔΗ••••••• ΜΠ••••••••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
587/202008/12/202093/201810/06/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΣΤ••••••• ΠΕ••••••••••AL••• ΤΡ•••••
588/202008/12/202059/201810/06/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΕΜ••••••• ΜΑ••••ΤΡ••••• EU••••••
589/202008/12/202080/201810/06/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΝΙ••••• ΓΙ•••••••••••ΤΡ••••• EU••••••
590/202008/12/20201451/20131310/201522/09/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΚΩ•••••••••• ΑΓ•••••••••AL••• ΤΡ•••••
592/202008/12/2020329/2016551/201922/09/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΧΡ•••••• ΤΣ••••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
593/202008/12/2020141/20141034/201522/09/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΣΕ••••• ΚΟ••••AL••• ΒΑ••
594/202008/12/202016/202006/10/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΠΑ•••••••• ΖΕ••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
595/202008/12/2020ΑΠΟΦΑΣΗ 29/201406/10/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΕΙ•••• ΤΣ••••••••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
596/202008/12/2020ΑΠΟΦΑΣΗ 19/201406/10/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΧΑ•••••••• ΚΑ•••••••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
597/202008/12/2020793/201306/10/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΓΕ••••• ΛΑ••••••ΤΡ••••• ΠΕ••••••
598/202008/12/2020234/201823/06/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΣΠ•••••• ΗΛ•••••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
599/202008/12/2020242/201823/06/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΠΑ•••••• ΚΟ••••••••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
600/202008/12/2020395/201823/06/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΚΩ•••••••••• ΦΩ••••••ΑΛ•• ΤΡ•••••
601/202008/12/2020233/201823/06/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΑΓ•• ΗΛ••••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
591/202009/12/2020768/2013603/201922/09/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΙΩ••••• ΚΩ•••••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
602/202010/12/20201165/20141370/201504/12/20183869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΠΑ•••••••••••••••• ΚΟ•••••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
603/202010/12/2020ΑΠΟΦΑΣΗ 272/2017502/201704/12/20183869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΒΑ•••••• ΝΙ••••••••ΑΛ•• ΤΡ•••••
604/202010/12/2020626/20151362/201504/12/20183869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΜΙ•••• ΨΩ•••••ΑΛ•• ΤΡ•••••
605/202010/12/2020379/20141342/201504/12/20183869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΠΑ•••••• ΠΑ•••••••••ΤΡ••••• EU••••••
606/202010/12/2020212/201704/12/20183869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΙΩ••••• ΗΡ••••••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
607/202010/12/2020207/201327/11/20183869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΧΡ••••• ΑΝ••••••••••••ΑΛ•• ΤΡ•••••
608/202010/12/2020298/201616/04/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΑΝ•••••• ΜΑ••••••ΤΡ••••• EU••••••
609/202010/12/2020552/201616/04/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΓΕ•••••• ΦΑ•••••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
610/202010/12/2020785/201330/09/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΠΑ•••••••••• ΚΥ••••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
611/202010/12/2020712/2019305/201730/09/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΤΖ••••••• ΤΖ•••••••••••••••ΑΛ•• ΤΡ•••••
612/202010/12/2020459/201630/09/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΜΙ•••• ΚΑ••••••••EU•••••• ER••••••
613/202011/12/202082/202027/10/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΑΓ••• ΑΜ••••••ΤΑ•••••••••••••••••• ΚΑ•••••••••
614/202011/12/2020817/201327/10/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΙΩ••••• ΚΑ•••••••AL••• ΤΡ•••••
616/202011/12/2020825/2013826/201327/10/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΒΑ••••• ΙΑ•••••••AL••• ΤΡ•••••
617/202014/12/20201222/2015258/202030/09/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΔΗ••••••• ΚΑ•••••••••••ΥΠ•••••••• ΟΙ•••••••••
618/202014/12/2020230/2018691/201823/06/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΚΥ•••••• ΑΝ•••••••••ΤΡ••••• ΠΕ••••••
619/202014/12/2020239/201823/06/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΓΕ•••••• ΠΑ••••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
620/202015/12/2020816/201327/10/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΣΥ•••• ΚΟ••••••••CI•••••• ΤΡ•••••
621/202016/12/20201659/201516/09/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΑΝ•••••••• ΜΗ••••EU•••••• ER••••••
622/202016/12/2020714/20141434/201508/09/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΕΥ•••••• ΜΠ•••••••ΤΡ••••• ΠΕ••••••
623/202017/12/2020733/2012ΑΠΟΦ.494/1820/10/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΜΑ••••••• ΛΕ••••••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
624/202018/12/2020784/201330/09/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΠΕ••••••• ΑΝ••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
625/202018/12/2020782/201330/09/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΠΟ••••••••••••• ΙΩ•••••ΤΡ•••••• ΑΕ
626/202021/12/20201329/201423/06/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΑΛ•• ΤΡ•••••ΙΩ•••• ΔΗ•••••••
627/202021/12/2020256/201823/06/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΓΕ•••••• ΕΥ•••••••ΤΡ••••• ΠΕ••••••
628/202021/12/2020336/201623/06/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΒΑ•••••• ΚΑ••••ΤΡ••••• ΠΕ••••••
629/202021/12/202091/201892/201810/06/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΣΕ•••••• ΓΕ••••••••EU•••••• ER••••••
630/202021/12/202097/201898/201810/06/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΘΕ•••••• ΜΠ•••••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
631/202021/12/202048/2013ΑΠΟΦ.448/1810/06/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΑΝ•••••••• ΡΩ••ΤΡ••••• ΠΕ••••••
632/202021/12/2020109/1810/06/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΑΠ••••••• ΜΑ••••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
633/202023/12/2020320/1813/10/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΙΒ•••• ΜΙ••••••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
634/202023/12/2020116/201307/10/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΚΩ•••• ΜΕ••••••••••EU•••••• ΤΡ•••••
635/202023/12/2020313/201807/10/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΝΙ•••••• ΓΕ••••••••AL••• ΤΡ•••••
636/202023/12/2020936/2013ΚΛ.1314/201513/10/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑIN•••• HE••••ΧΡ••••• ΣΥ••••••••
637/202023/12/2020385/2013386/201313/10/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΔΗ••••••• ΝΕ•••••••••ΤΡ••••• EU••••••
638/202030/12/2020507/2018ΑΠΟΦ.3704/1823/06/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΤΡ••••• EU••••••ΣΤ•••••• ΜΙ••••••••
639/202030/12/2020750/201310/06/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΓΕ••••• ΦΑ••••ΝΕ••••••••••••• ΤΑ•••••••••
640/202030/12/202090/201810/06/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΔΙ•••••• ΤΣ•••••AL••• BA••
1/202105/01/2021539/201916/09/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΕΘ•••• ΑΕΑΣ••••• ΛΟ••••••
2/202105/01/2021423/2019424/201930/09/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΧΑ•••••••• ΑΡ•••ΤΡ•••••• ΑΕ
3/202107/01/2021449/2012ΑΠΟΦ.274/201814/07/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΜΙ••• ΚΟ••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
4/202111/01/2021340/201804/11/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΣΤ••••••• ΛΥ•••ΤΡ••••• EU••••••
5/202111/01/2021470/201604/11/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΝΙ•••••• ΜΠ•••••••ΤΡ••••• ΠΕ••••••
6/202111/01/20211175/201204/11/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΜΙ•••• ΤΣ•••••••••ΕΜ•••••• ΤΡ•••••
7/202111/01/2021357/201804/11/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΝΙ•••••• ΑΠ•••••••••ΤΡ••••• EU••••••
8/202111/01/2021333/201804/11/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΝΕ••••••• ΜΠ••••••ΤΡ••••• ΠΕ••••••
9/202111/01/2021353/201804/11/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΕΥ••••• ΠΡ•••••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
10/202111/01/2021349/201804/11/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΕΥ••••••• ΛΟ••••AL•••• BA••
11/202112/01/2021510/2016509/201613/10/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΜΑ•••• ΒΟ••••••••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
12/202112/01/2021283/201813/10/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΚΩ•••••••••• ΠΑ••••••••••EU•••••• ΤΡ•••••
13/202112/01/2021123/201613/10/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΘΕ•••••• ΚΟ••••••••AL••• ΒΑ••
14/202112/01/2021354/201813/10/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΔΗ••••••• ΠΑ•••••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
15/202112/01/2021341/201214/07/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΑΓ•••••• ΠΑ••ΤΡ••••• EU••••••
16/202112/01/20211248/2014340/201214/07/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΓΕ•••••• ΔΟ•••ΤΡ••••• EU••••••
17/202113/01/2021820/201321/10/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΑΝ••••••• ΚΑ•••••ΓΕ•••• ΤΡ•••••
18/202113/01/2021284/201821/10/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΕΙ•••• ΣΚ••••••••••EU•••••• ΤΡ•••••
19/202113/01/2021814/2013815/201321/10/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΕΛ••• ΣΠ••••••••••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
20/202113/01/2021260/2014ΑΠΟΦ. 36/201421/10/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΜΑ•••• ΣΑ••••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
21/202113/01/2021827/201321/10/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΠΑ•••••••• ΛΕ•••••AL•••••••• ΤΡ•••••
22/202113/01/2021594/2019ΑΠΟΦ. 1/2019 - AITΗΣΗ 1496/2013 ΚΑΙ 1497/201321/10/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΧΡ••••• ΠΑ•••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
23/202114/01/2021339/201807/10/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΓΕ•••••• ΙΩ•••••••AL••• BA••
24/202114/01/2021395/201407/10/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΔΙ••••••••••• ΑΔ••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
25/202114/01/2021489/2018898/2012 , ΑΠΟΦ. 221/201830/09/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΜΑ••• ΧΑ••••EU•••••• ER•••••••••
26/202115/01/2021103/201810/06/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΒΑ••••••• ΣΙ••••••••ΤΡ••••• ΠΕ••••••
27/202115/01/202181/2018ΑΠΟΦ. 278/201710/06/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΑΛ••••••• ΜΩ•••••ΤΑ•••••••••••••••••• ΚΑ•••••••••
28/202115/01/2021110/201810/06/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΑΙ•••••••• ΓΚ••••••ΤΡ••••• ΠΕ••••••
29/202119/01/20211016/201204/11/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΜΑ••• ΗΛ•••••••••••••••••AL••• BA••
30/202119/01/2021453/201804/11/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΠΑ••••••• ΓΕ••••••••EU•••••• ER••••••
31/202120/01/2021305/201813/10/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΕΙ•••• ΘΕ••••••EU•••••• ER••••••
32/202120/01/2021328/20134336/15,1313/1513/10/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΠΑ••• ΠΑ••••••••••ΤΡ••••• EU••••••
33/202120/01/2021117/201613/10/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΡΟ•••••••••••••• ΒΕ••••••ΤΡ••••• ΠΕ••••••
34/202121/01/2021749/201310/06/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΑΙ•••••••• ΑΛ•••••••••••••EU•••••• ER••••••
35/202121/01/202196/201810/06/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΣΤ••••• ΑΝ•••••AL••• BA••
36/202121/01/2021266/201816/09/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΑΛ•••••••• ΒΑ•••••••ΠΑ••••••• ΤΡ•••••
37/202121/01/2021267/201816/09/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΕΜ••••••• ΒΑ•••••••ΠΑ••••••• ΤΡ•••••
38/202122/01/2021819/201807/10/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΠΕ•••••• ΤΣ•••••AL••• BA••
39/202127/01/20211453/20131343/201504/12/20183869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΜΙ•••• ΚΑ•••••••••••ΤΡ••••• EU••••••
40/202127/01/20212/201278/201807/11/20183869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΚΩ•••••••••• ΟΡ•••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
41/202127/01/2021486/201616/01/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΚΑ•••••• ΓΕ••••••ΤΡ••••• EU••••••
42/202127/01/2021239/2013240/201316/01/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΣΠ••• ΣΤ•••••••ΤΡ••••• ΠΕ••••••
43/202127/01/2021498/1612/02/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΣΤ••••• ΔΡ••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
44/202127/01/2021317/201712/02/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΧΡ••••• ΚΥ•••••••••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
45/202127/01/2021290/2017291/201712/02/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΚΡ•••• ΠΑ•••ΑΛ•• ΤΡ•••••
46/202127/01/2021264/201616/04/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΜΑ••••••• ΣΚ•••••ΤΡ••••• ΠΕ••••••
47/202127/01/20211159/201416/04/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΑΙ•••••••• ΛΑ••••••ΤΡ••••• ΠΕ••••••
48/202127/01/20211101/201525/06/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΠΑ•••••• ΔΡ••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
49/202127/01/20213/201725/06/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΔΗ•••••• ΜΕ•••••••ΤΡ••••• ΠΕ••••••
50/202127/01/20212/201725/06/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΑΝ•••••• ΒΡ•••••••••••••ΤΡ••••• EU••••••
51/202129/01/2021247/2017ΑΠΟΦ.548/1913/01/20213869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΑΙ•••••••• ΓΙ•••••TA•••• ΠΑ•••••••••••••••••••••••
52/202102/02/20211181/2014ΚΛ. 1326/201522/09/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΑΛ•• ΤΡ•••••ΚΥ••••• ΣΤ••••••••••
53/202102/02/20211124/201230/09/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΜΕ•••••• ΜΑ•••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
54/202102/02/2021151/201722/09/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΙΩ••••• ΠΑ••••••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
55/202102/02/20211242/20121243/201222/09/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΜΙ•••• ΚΟ••••••••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
56/202105/02/2021327/201821/10/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΔΗ••••••• ΤΣ•••••••••do•••••••••••• ΑΕ
57/202108/02/20211165/2013952/201523/10/20183869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΠΑ•••••••• ΚΑ••••••••••••ΤΡ••••• EU••••••
58/202108/02/20211325/20131326/201323/10/20213869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΚΑ••••••• ΠΑ•••••••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
59/202108/02/2021441/201419/02/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑDU••••• CH••••••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
60/202108/02/2021323/201327/03/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΚΑ•••••• ΣΤ••••ΑΛ•• ΤΡ•••••
61/202108/02/2021891/2012982/201227/03/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΒΑ••••••• ΒΑ••••ΑΛ•• ΤΡ•••••
62/202108/02/2021191/1727/03/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΦΩ••••• ΚΑ••••ΤΡ••••• EU••••••
63/202108/02/2021729/15271/1616/04/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΑΛ•• ΤΡ•••••ΜΑ••• ΠΟ••••••
64/202108/02/2021266/1616/04/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΓΕ•••••• ΖΙ•••••ΤΡ••••• ΠΕ••••••
65/202108/02/2021830/1303/11/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΔΗ••••••• ΑΝ••••••ΤΑ••••••••• ΤΑ•••••••••
66/202108/02/2021823/1303/11/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΕΛ••• ΜΙ••••••••ΑΛ•• ΤΡ•••••
67/202108/02/2021417/201907/10/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΒΑ••••••• ΜΑ••••••EU•••••• ER••••••
68/202117/02/2021789/201316/09/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΕΛ••• ΓΚ••••ΤΡ•••••• ΑΕ
69/202117/02/2021ΚΛ.672/2019504/13,505/1316/06/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΑΝ•••••••• ΧΡ•••••••ΤΡ••••• EY••••••
70/202122/02/2021279/1616/04/20213869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΙΑ••••• ΦΩ••••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
71/202122/02/2021162/201307/11/20183869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΑΘ••• ΚΑ••••••ΤΑ•••• ΠΑ•••••••••••••••••••••••
72/202122/02/2021671/2013911/1507/12/20213869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΖΩ• ΣΤ••••••••••ΕΜ•••••• ΤΡ•••••
73/202122/02/2021272/201312/02/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΙΩ••••• ΜΑ•••••ΤΡ••••• EU••••••
74/202122/02/2021342/2014ΚΛ.1408/1512/02/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΠΑ••••••• ΣΕ•••ΑΛ•• ΤΡ•••••
75/202122/02/2021513/2015ΚΛ.1400/1512/02/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΓΕ•••••• ΤΖ••••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
76/202122/02/2021484/201623/10/20183869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΦΛ••••••• ΑΘ•••••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
77/202122/02/2021471/201604/12/20183869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΓΕ•••••• ΛΙ••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
78/202123/02/2021389/2018811/201204/12/20183869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΙΩ••••• ΠΑ•••••••EU•••••• ER••••••
79/202123/02/2021140/201604/12/20213869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΓΚ••••• ΚΑ••••••••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
80/202123/02/2021473/201612/02/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΓΕ•••••• ΔΡ••••••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
80/202123/02/2021218/201612/02/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΑΘ••••••• ΔΡ••••••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
81/202123/02/2021100/2018471/201312/02/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΑΡ•••••••• ΦΕ•••ΤΡ••••• EU••••••
82/202123/02/2021214/201612/02/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΠΑ••••••• ΜΗ•••••••••ΤΡ•••••• EU••••••
83/202123/02/2021387/2018462/2016 ΑΠΟΦ. 297/201816/04/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑEU•••••• ER••••••ΣΤ•••• ΤΣ•••••
84/202123/02/2021809/201214/10/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΕΛ••• ΝΤ••••••CI•••••• IN•••••••••••••••
85/202123/02/2021769/201322/09/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΑΘ••••••• ΜΑ••••AL••• BA••
86/202123/02/2021770/201322/09/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΕΥ••••••• ΚΟ••••TT••••••••• PO•••••••
87/202123/02/20211468/201516/09/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΕΥ••••••• ΚΟ••••••••ΤΡ•••••• ΠΕ•••••••••
88/202125/02/20211348/201504/12/20183869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΜΑ••••••• ΚΟ•••••••ΑΛ•• ΤΡ•••••
89/202125/02/2021289/201704/12/20183869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΔΗ••••••• ΛΟ••••ΤΡ••••• EU••••••
90/202125/02/2021265/201616/04/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΔΗ••••• ΤΖ••••••••ΤΡ••••• EU••••••
91/202125/02/2021971/20141239/201516/04/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΚΩ•••••••••• ΞΕ•••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
92/202125/02/2021ΚΛ.115/2019ΑΠΟΦ.231/201816/04/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΑΙ•••••••• ΑΦ••••••ΤΡ••••• ΠΕ••••••
93/202125/02/2021259/201316/01/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΑΘ••••••• ΣΙ••••••••••ΤΡ••••• EU••••••
94/202125/02/2021329/2018330/201821/10/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΑΝ•••••• ΜΕ••••••••AL••• ΒΑ••
95/202125/02/2021325/2018326/201821/10/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΚΡ•••• ΚΡ••••••ΤΡ••••• ΠΕ••••••
96/202125/02/2021687/2019ΠΡΑΞΗ 53/202008/09/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΜΙ•••• ΚΑ•••••••AL••• BA••
97/202125/02/2021322/2019ΑΠΟΦΑΣΗ 350/1903/11/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΧΡ••••• ΑΓ••••••••ΕΜ•••••• ΤΡ•••••
98/202125/02/2021177/201107/11/20183869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΓΕ•••••• ΖΑ•••••••••ΑΓ•••••• ΤΡ•••••
99/202125/02/20211106/1207/11/20183869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΝΙ•••••• ΜΟ••••••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
100/202125/02/2021124/1604/12/20183869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΕΥ••••• ΚΥ•••••ΤΡ••••• EU••••••
101/202125/02/2021820/1509/01/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΓΕ•••••• ΣΩ••••••••••ΤΡ••••• ΠΕ••••••
102/202125/02/2021774/12ΑΠΟΦ.27/1816/01/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΓΕ•••••• ΜΠ••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
103/202125/02/2021320/1612/02/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΠΑ••••••• ΚΡ•••ΑΛ•• ΤΡ•••••
104/202125/02/2021286/1319/02/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΚΩ••••••••• ΠΑ•••••••••••ΤΑ•••••••••••••••••• ΚΑ•••••••••
105/202126/02/2021754/13755/1316/06/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΑΝ•••••••• ΒΛ••••ΑΓ•••••• ΤΡ•••••
106/202103/03/2021572/2016ΑΠ.49/202026/01/20213869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΒΑ•••••• ΓΡ••••••••••••••ΤΡ••••• EU••••••
107/202104/03/2021337/201821/10/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΠΑ•••••••• ΑΘ••••••ΑΛ•• ΤΡ•••••
108/202109/03/2021125/201304/11/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΑΡ••••••• ΓΟ••••••EU•••••• ER••••••
108/202109/03/2021124/201304/11/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΞΑ••• ΔΗ••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
109/202110/03/2021345/2018293/202004/11/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΕΜ••••••• ΦΑ••••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
110/202111/03/2021634/201403/11/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΜΑ••• ΚΟ•••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
111/202116/03/2021778/201329/09/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΚΥ••••• ΓΕ••••••ΤΡ••••• ΚΥ••••
112/202116/03/2021779/201329/09/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΓΕ••••••• ΜΑ••••••••ΤΡ••••• BA••••••
113/202116/03/20211690/201523/09/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΒΑ••••••• ΜΠ••••••ΤΡ•••••• Α•
114/202116/03/2021228/2020845/201223/09/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΑΝ•• ΚΕ••••ΤΡ•••••• Α•
115/202117/03/2021520/201616/09/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΦΙ•••••• ΦΙ••••••••••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
116/202117/03/2021787/201316/09/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΜΑ••• ΠΟ•••••••EU•••••• ER••••••
117/202122/03/2021496/201802/02/20213869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΑΝ••••• ΣΕ•••AL•••• BA••
118/202123/03/2021249/2013652/201909/02/20213869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΧΡ••••• ΚΑ••••••ΤΡ••••• ΠΕ••••••
119/202123/03/2021274/201823/09/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΙΩ••••• ΗΛ•••••••ΤΡ•••••• Α•
120/202124/03/2021491/201827/01/20213869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΒΑ••••••• ΚΑ••••••••••ΤΡ•••••• ΠΕ••••••
121/202130/03/2021474/201726/01/20213869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΛΟ•••• ΜΠ••••••AL•••• BA••
122/202102/04/202198/201702/02/20213869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΧΡ••••• ΠΑ••••••••••ΤΑ•••••••••••••••••• ΚΑ•••••••••
123/202105/04/2021772/201323/09/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΣΠ••••••• ΝΤ••••••EU••••••••••••••• Α•
124/202113/04/2021746/201319/01/20213869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΟΛ•• ΠΑ•••••••••••ΤΡ••••• CI••••••
125/202113/04/2021748/201319/01/20213869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΜΗ••• ΚΟ•••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
126/202113/04/2021ΑΠΟΦ.63/201714/10/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΣΤ••••• ΚΑ••••••ΤΡ••••• ΠΕ••••••
127/202114/04/2021411/201803/11/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΓΕ•••••• ΔΑ••••EU•••••• ER••••••
128/202114/04/2021822/201320/10/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΙΩ••••• ΚΑ•••••••AL•••••••• ΤΡ•••••
129/202119/04/2021671/201914/10/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΧΡ••••• ΛΥ••••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
130/202121/04/2021462/201826/01/20213869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΓΕ••••• ΔΙ••••EU•••••• ER••••••
131/202122/04/202188/202121/04/20213869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΜΙ••• ΚΟ••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
132/202123/04/2021488/201830/09/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΝΤ••••••• ΦΩ••••EU•••••• ER•••••••••
133/202127/04/2021811/201314/10/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΠΙ•••••• ΓΙ••••••••••ΝΈ••••••••••••• ΤΑ•••••••••
134/202127/04/2021105/201314/10/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΙΩ••••• ΔΕ••••••EU•••••• ΤΡ•••••
135/202127/04/202132/2020973/201420/10/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΙΩ••••• ΜΠ••••••••••••ΤΡ••••• EU••••••
136/202127/04/2021774/201323/09/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΟΥ••••• ΣΥ••••ΤΡ•••••• Α•
137/202118/05/20211635/2015559/201806/04/20213869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΦΩ•••• ΚΑ•••••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
138/202126/05/20211048/201313/04/20213869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΑΘ••••••• ΚΥ••••••ΑΓ•••••• ΤΡ•••••
139/202131/05/2021332/202007/04/20213869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΙΩ••••• ΒΡ•••••••ΑΛ•• ΤΡ•••••
140/202110/06/2021129/202091/201721/04/20213869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΕΛ••• ΙΩ•••••••ΤΑ•••••••••••••••••• ΚΑ•••••••••
141/202110/06/2021220/201802/02/20213869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΕΛ••• ΠΑ••••••••••••AL•••• BA••
142/202110/06/2021572/201818/05/20213869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΣΤ•••••• ΓΚ••••••••AL•••• BA••
143/202111/06/2021452/201319/01/20213869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΚΥ•••••• ΑΝ•••••••••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
144/202115/06/2021103/201326/05/20213869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΚΩ•••••••••• ΚΑ•••••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
145/202115/06/2021577/201818/05/20213869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΚΩ•••••••••• ΔΕ••••ΤΑ••••• ΠΑ•••••••••••••••••••••••
146/202115/06/2021574/201818/05/20213869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΔΗ••••••• ΑΛ••••••AL•••• BA••
147/202115/06/2021752/201826/05/20213869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΑΝ••••••••••••••••••• ΚΑ•••••••AL••• BA••
148/202116/06/2021291/202020/04/20213869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΣΤ•••••• ΜΠ•••••••••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
149/202117/06/2021517/201920/01/20213869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΛΑ••••• ΕΥ••••••••AL•••• BA••
150/202125/06/2021248/202002/06/20213869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΤΑ••••• ΔΕ•••••••••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
151/202125/06/2021573/201818/05/20213869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΔΕ•••••• ΠΑ••••••••••••AL•••• BA••
152/202125/06/2021591/201818/05/20213869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΑΝ••••••• ΓΚ•••••••••EU•••••• ER••••••
153/202125/06/2021344/202018/05/20213869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΜΙ•••• ΑΓ•••••••••ΤΡ••••• ΠΕ•••••••••
154/202125/06/2021202/202019/05/20213869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΒΑ••••••• ΔΑ••••••EU•••••• ER••••••
155/202125/06/202155/202126/05/20213869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΚΩ•••••••••• ΑΓ•••••EU•••••• ER••••••
156/202128/06/20211081/201319/05/20213869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΑΡ••• ΜΑ•••••••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
156/202128/06/20211080/201319/05/20213869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΑΝ• ΓΚ•••••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
157/202128/06/2021343/202026/05/20213869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΗΛ••• ΠΑ••••••••••AL••• BA••
158/202129/06/2021110/2020420/2018 ΚΛ., 222/2020 ΑΠ., 222/2011 ΚΑΙ 223/2011 ΑΙΤ.20/10/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΔΙ••••••• ΓΡ••••••••••••••EU•••••• ΤΡ•••••
159/202130/06/2021893/201211/05/20213869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΚΩ•••••••••• ΖΗ•••ΤΡ••••• EU••••••
160/202130/06/2021212/201819/05/20213869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΒΑ•••••• ΜΠ•••••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
161/202130/06/2021527/201623/09/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΣΠ••••••• ΦΩ••••••ΤΡ•••••• Α•
162/202109/07/2021223/202015/06/20213869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΑΘ••••••• ΤΕ••••ΤΡ••• ΠΕ••••••
163/202116/07/2021260/201816/09/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΤΡ••••• ΠΕ•••••••••ΕΥ•••••• ΧΑ•••••••••••••••
163/202116/07/2021261/201816/09/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΤΡ••••• ΠΕ•••••••••ΓΕ•••••• ΑΡ••••••••••••
164/202116/07/2021102/202023/06/20213869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΝΙ•••••• ΤΣ•••••••HE••••••••••• CR••••
165/202120/07/20211091/201326/05/20213869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΕΥ••••• ΣΚ•••••ΤΡ••••• EU••••••
166/202120/07/20211093/201326/05/20213869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΔΡ••••••• ΣΚ•••••ΑΓ•••••• ΤΡ•••••
166/202120/07/20211092/201326/05/20213869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΙΦ••••••• ΣΚ•••••ΑΓ•••••• ΤΡ•••••
167/202126/07/2021400/201709/06/20213869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΠΑ•••••••• ΣΑ•••••••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
168/202126/07/2021227/201509/06/20213869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΣΩ•••••• ΚΑ•••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
169/202129/07/2021209/201813/04/20213869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΕΙ•••• ΤΣ••••••••TΡ••••• ΕU•••••••••••
170/202129/07/2021224/201811/05/20213869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΕΥ••••••• ΨΟ••••••ΑΛ•• ΤΡ•••••
171/202129/07/20211085/201325/05/20213869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΑΛ•••••••• ΜΥ•••••ΑΛ•• ΤΡ•••••
172/202130/07/2021648/201919/05/20213869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΕΛ••• ΚΟ••••••EU•••••• ER••••••
173/202130/07/2021351/202011/05/20213869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΑΡ•••• ΕΞ••••••••ΑΛ•• ΤΡ•••••••••
174/202130/07/2021349/202019/05/20213869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΒΑ•••••• ΒΛ••••••••••••••••ΤΡ••••• ΠΕ••••••
175/202105/08/2021602/201801/06/20213869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΜΑ•••••• ΚΙ•••••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
176/202105/08/20211730/201301/06/20213869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΓΑ•••• ΓΕ•••••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
177/202105/08/2021594/201801/06/20213869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΑΓ•••••• ΦΩ•••••••••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
178/202105/08/2021216/202002/06/20213869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΓΕ•••••• ΧΡ••••••••EU•••••• ΤΡ•••••
179/202105/08/2021132/201409/06/20213869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΕΥ••••• ΠΕ••••ΤΡ••••• ΠΕ••••••
180/202105/08/2021135/202122/06/20213869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΕΛ••• ΓΑ••••••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
181/202111/08/20211070/201312/05/20213869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΣΟ••• ΠΑ•••••••••ΑΛ•• ΤΡ•••••
181/202111/08/20211069/201312/05/20213869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΚΩ•••••••••• ΤΟ•••••ΑΛ•• ΤΡ•••••
182/202111/08/202150/202012/05/20213869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΙΩ••••• ΜΠ•••••••AL•••• BA••
183/202111/08/2021242/202012/05/20213869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΚΩ•••••••••• ΞΕ•••••••••ΤΡ••••• ΠΕ••••••
184/202111/08/2021313/202012/05/20213869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΕΛ•••••••• ΠΑ•••••••ΤΡ••••• ΠΕ••••••
185/202111/08/20211071/201312/05/20213869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΙΩ•••• ΑΛ•••••••ΕΜ•••••• ΤΡ•••••
186/202111/08/20211072/201312/05/20213869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΧΡ••••• ΣΚ••••••ΕΜ•••••• ΤΡ•••••
187/202111/08/2021330/202012/05/20213869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΓΕ•••••• ΑΝ•••••••••EU•••••• ER••••••
188/202111/08/2021577/201312/05/20213869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΜΙ•••• ΚΟ•••••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
189/202111/08/2021207/201812/05/20213869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΕΥ••••••• ΑΘ•••••••••••ΑΛ•• ΤΡ•••••
190/202111/08/2021352/202012/05/20213869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΣΕ••••••••• ΟΠ••••••••••••••ΑΛ•• ΤΡ•••••••••
191/202118/08/2021181/202008/06/20213869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΛΟ•••• ΣΤ•••••••EU•••••• ΤΡ•••••
192/202118/08/20211088/201325/05/20213869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΠΑ•••••••• ΣΟ••••••ΑΛ•• ΤΡ•••••
193/202118/08/2021435/201225/05/20213869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΜΑ••••••• ΜΑ••••ΤΡ••••• ΠΕ•••••••••••
194/202118/08/202153/202108/06/20213869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΡΟ•••••••••••••• ΒΕ••••••ΤΡ••••• ΠΕ•••••••••
195/202126/08/20211130/201315/06/20213869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΚΩ•••••••••• ΚΡ•••••ΑΛ•• ΤΡ•••••
196/202126/08/20211123/201315/06/20213869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΕΛ••• ΚΡ••••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
196/202126/08/20211122/201315/06/20213869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΒΑ••••••• ΚΡ•••••ΤΡ••••• EU••••••
197/202103/09/20211087/2012ΑΠΟΦ.196/201923/06/20213869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΣΤ•••••• ΛΟ•••••••ΤΡ••••• ΠΕ••••••
198/202106/09/2021123/201426/05/20213869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΓΕ•••••• ΣΚ•••••ΤΡ••••• ΠΕ••••••
199/202114/09/2021179/201429/06/20213869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΧΡ•••••• ΠΑ••••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
200/202115/09/202142/202101/06/20213869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΕΛ••• ΓΕ••••••••••••ΔΕ•• ΑΕ
200/202115/09/2021479/201301/06/20213869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΕΛ••• ΓΕ••••••••••••AL••• BA••
201/202115/09/2021355/202001/06/20213869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑSE• RU••••••••••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
202/202115/09/20211101/201301/06/20213869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΑΝ••••••• ΑΝ•••••••••••••ΤΡ••••• ΠΕ••••••
203/202115/09/20211102/201301/06/20213869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΜΑ••• ΓΕ•••••••ΕΜ•••••• ΤΡ•••••
204/202115/09/2021580/201801/06/20213869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΚΩ•••••••••• ΚΑ•••••••ΤΡ•••••• ΠΕ••••••
205/202115/09/2021611/201801/06/20213869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΑΝ•• ΜΑ•••••••••ΤΡ•••••• ΠΕ••••••
205/202115/09/2021534/201901/06/20213869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΑΝ•• ΜΑ•••••••••ΔΗ••• ΠΕ••••••
206/202115/09/2021604/201801/06/20213869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΑΙ•••••••• ΔΕ•••••••••••AL•••• BA••
207/202115/09/202149/202122/06/20213869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΠΑ••••••• ΜΕ••••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
208/202122/09/2021130/202123/06/20213869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΑΓ••••••••• ΘΕ••••••••ΤΑ••••••••• ΤΑ•••••••••
208/202122/09/20211389/2014125/2019 ΑΠΟΦ.23/06/20213869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΑΝ•• ΠΑ•••••ΤΑ••••••••• ΤΑ•••••••••
208/202122/09/20211390/2014125/2019 ΑΠΟΦ.23/06/20213869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΑΓ••••••••• ΘΕ••••••••ΤΑ••••••••• ΤΑ•••••••••
209/202122/09/20218/201377/2020 ΑΠΟΦ.29/06/20213869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΜΑ••• ΑΛ•••••ΤΡ••••• EU••••••
209/202122/09/20219/201377/2020 ΑΠΟΦ.29/06/20213869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΣΤ••••• ΠΑ••••••ΤΡ••••• EU••••••
210/202123/09/2021212/202121/07/20213869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΑΝ•••••• ΜΑ•••••••••ΤΡ••••• ΑΕ
211/202123/09/202187/202029/06/20213869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΑΘ••••••• ΦΛ•••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
212/202128/09/2021303/202008/09/20213869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΑΝ•••••••• ΠΕ•••••••••QQ•••• MA••••
213/202128/09/202183/201929/06/20213869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΤΡ••••• EU••••••ΚΩ•••••••••• ΒΑ•••••••
214/202128/09/2021144/2021 [ΠΡΑΞΗ]521/201928/09/20213869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΑΛ•••••••• ΙΩ•••••••
215/202130/09/2021149/20205/2021 ΠΡ. - 464/2015 ΑΙΤ. - 291/2017 ΑΠΟΦ.07/06/20213869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΕΛ•••• ΒΛ••••AL••• BA••
216/202130/09/2021222/201802/06/20213869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΣΟ••• ΣΩ••••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
217/202130/09/2021694/201902/06/20213869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΕΛ••• ΣΙ•••AT•••• BA••
218/202130/09/2021128/2020453/2014 - 452/201419/05/20213869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΘΩ••• ΠΑ••••••••••ΤΡ••••• ΠΕ••••••
219/202130/09/202196/202007/06/20213869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΦΙ•••••• ΟΙ•••••••ΤΡ•••••• ΠΕ••••••
220/202130/09/2021279/202051/2021 ΠΡ. - 312/13 ΑΙΤ. - 522/19 ΑΠΟΦ.02/06/20213869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΣΥ•••• ΠΟ•••••ΤΡ••••• EU••••••
221/202130/09/2021695/20191696/13 ΑΙΤ. - 488/19 ΑΠΟΦ.02/06/20213869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΑΝ•••••• ΣΙ••••ΤΡ••••• EU••••••
222/202130/09/2021892/201211/05/20213869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΑΛ••• ΖΗ••AT•••• BA••
223/202130/09/20211097/201308/06/20213869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΔΗ••••••• ΓΚ•••••ΤΡ••••• ΠΕ••••••
223/202130/09/20211096/201308/06/20213869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΑΝ••••• ΣΙ•••••ΤΡ••••• ΠΕ••••••
224/202101/10/2021172/20201595/2013, 1596/2013 ΑΙΤΗΣ.- 206/2020 ΑΠΟΦ.02/06/20213869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΕΛ••••••• ΒΕ•••••••ΑΓ•••••• ΤΡ•••••
225/202101/10/2021253/2020521/2016 - 345/2020 - 51/2020 ΠΡΑΞΗ02/06/20213869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΑΙ•••••••• ΑΣ•••••••ΤΡ••••• ER••••••
226/202101/10/2021125/201601/06/20213869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΕΥ••••• ΜΟ••••••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
227/202101/10/20211105/201302/06/20213869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΕΥ••••••• ΒΟ••••••••••••ΤΡ••••• ΠΕ••••••
228/202101/10/20211121/2013152/2011 ΑΙΤ. - 77/2012 ΑΠΟΦ.- 3745/2013 ΑΠΟΦ. ΕΦΕΤ.02/06/20213869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΕΥ••••• ΔΗ••••CY•••••••••••• BA••
229/202101/10/202171/2021982/2012 ΑΙΤΗΣΗ09/06/20213869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΣΟ••• ΦΑ•••ΑΛ•• ΤΡ•••••
229/202101/10/202172/2021891/2012 ΑΙΤΗΣΗ09/06/20213869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΒΑ••••••• ΒΑ••••ΑΛ•• ΤΡ•••••
230/202101/10/2021558/201609/06/20213869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑJO••••••••••• RO••••••••ΤΡ••••• ΠΕ••••••
231/202101/10/20211111/201315/06/20213869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΧΑ•••••••• ΛΟ•••••••••ΤΑ•••••••••••••••••• ΔΑ•••••
232/202101/10/20211108/201302/06/20213869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΑΛ•••••••• ΡΕ••••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
233/202105/10/2021224/202007/09/20213869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΑΙ•••••••• ΦΙ••••••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
234/202105/10/20211087/201318/05/20213869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΚΩ•••••••••• ΛΥ•••••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
235/202106/10/2021357/202018/05/20213869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΣΤ••••••• ΠΛ•••••••IN•••• HE••••
236/202106/10/2021305/202029/2017 ΑΙΤ.18/05/20213869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΕΛ••••••• ΑΜ••••••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
237/202106/10/2021302/202067/2018 ΑΙΤ. - 339/2020 ΑΠΟΦ.18/05/20213869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΓΕ•••••• ΑΝ••••••••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
238/202106/10/2021262/202007/09/20213869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΕΥ••••• ΜΑ••••••ΤΡ••••• ΠΕ••••••
239/202107/10/2021288/202008/09/20213869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΛΑ••••• ΜΕ•••ΑΛ•• ΤΡ•••••
240/202112/10/2021104/201718/05/20213869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΕΥ••••••• ΤΣ•••••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
241/202112/10/2021103/201718/05/20213869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΣΩ•••••• ΜΑ•••••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
242/202114/10/2021336/2020639/2015 ΑΙΤΗΣΗ18/05/20213869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΜΙ•••• ΜΟ•••••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
243/202118/10/2021589/201818/05/20213869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΣΟ••• ΠΑ••••••••••EU•••••• ER••••••
244/202118/10/20211076/201318/05/20213869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΑΛ••••• ΣΑ•••••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
245/202118/10/20211079/201318/05/20213869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΑΘ•••••• ΜΑ•••••ΑΛ•• ΤΡ•••••
246/202118/10/2021146/2021 {ΠΡΑΞΗ]176/2021 ΑΠΟΦΑΣΗ28/09/20213869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΓΑ•••• ΓΕ•••••••
247/202119/10/2021219/202007/09/20213869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΙΩ••••• ΜΑ••••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
248/202126/10/2021590/201818/05/20213869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΕΛ••••••• ΑΛ••••AL•••• BA••
249/202129/10/2021593/201818/05/20213869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΑΓ••••• ΔΗ••••••••EU•••••• ER••••••
250/202129/10/2021337/202019/05/20213869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΣΟ••• ΓΕ••••••ΑΛ•• ΤΡ•••••
251/202129/10/2021218/201802/06/20213869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΗΛ••• ΓΕ•••••••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
252/202101/11/2021306/201618/05/20213869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΕΜ••••••• ΚΟ••••••AL•••• BA••
253/202101/11/2021419/201818/05/20213869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΧΡ••••• ΕΥ•••••••ΑΓ•••••• ΤΡ•••••
254/202103/11/2021331/2020372/2013 ΑΙΤΗΣΗ18/05/20213869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΣΤ••••••• ΑΧ••••••
254/202103/11/2021331/2020373/2013 ΑΙΤΗΣΗ18/05/20213869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΔΗ••••••• ΔΗ•••••••••
255/202103/11/20211075/201311/05/20213869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΓΕ•••••• ΤΣ••••••ΤΡ••••• EU••••••
256/202109/11/2021499/201609/06/20213869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΑΘ••••••• ΔΡ••••ΤΡ•••••• ΠΕ••••••
257/202109/11/2021938/2015125/2017 ΑΠΟΦΑΣΗ09/06/20213869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΦΩ••••• ΟΘ••EU•••••• ER••••••
258/202115/11/2021155/20201203/12 ΑΙΤΗΣΗ, 28/18 ΑΠΟΦ.09/06/20213869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΝΙ•••••• ΜΠ••••ΑΛ•• ΤΡ•••••
259/202115/11/2021208/2020147/17 ΑΙΤΗΣΗ, 126/20 ΑΠΟΦ.09/06/20213869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΓΕ•••••• ΣΙ••••ΤΡ••••• ΕU••••••
260/202115/11/2021287/2013330/2019 ΑΠΟΦ.28/09/20213869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΠΑ••••••• ΠΡ••••••ΤΡ••••• ΠΕ••••••
262/202122/11/2021154/2020654/2012 ΑΙΤΗΣΗ - 443/2018 ΑΠΟΦ. - 51/2021 ΠΡΑΞΗ09/06/20213869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΓΕ•••••• ΚΟ••••••••AL••• ΤΡ•••••
261/202123/11/20211118/201309/06/20213869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΒΑ•••••• ΚΟ••••••••ΑΛ•• ΤΡ•••••
263/202129/11/2021563/20191505/2013 ΑΙΤΗΣΗ - 1270/2015 ΚΛΗΣΗ - 145/2019 ΑΠΟΦΑΣΗ20/10/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΠΕ•••••• ΓΙ••••••••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
264/202129/11/2021833/201303/11/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΑΝ••••••• ΠΕ•••••••••••ΑΛ•• ΤΡ•••••
265/202129/11/2021178/201103/11/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΠΑ••••••• ΖΑ••••••••CI•••••• ΤΡ•••••
266/202129/11/20211116/201309/06/20213869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΕΥ••••••• ΜΑ••••••ΝΈ••••••••••••• ΤΑ•••••••••
267/202130/11/202148/202102/06/20213869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΑΠ••••••• ΜΑ••••••EO• MA••••
268/202106/12/2021204/202028/09/20213869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑEU•••••• ΤΡ•••••ΒΑ••••••• ΚΕ••••••
269/202109/12/20211163/201422/09/20213869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΧΡ••••• ΛΥ••••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
270/202114/12/2021193/2021257/2021 ΑΠΟΦΑΣΗ14/12/20213869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΦΩ••••• ΟΘ••EU•••••• TΡ•••••
1/202203/01/2022281/202021/09/20213869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΑΓ••••• ΒΕ••••••••HE••••••••••• CR•••••••
2/202231/01/2022418/2018127/2020 ΑΠΟΦ.22/09/20213869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΕΥ••••••• ΚΟ•••••••••EU•••••• FP•
3/202231/01/20227/202123/11/20213869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΔΗ••••••• ΣΤ••••••••CI•••••• PL•
4/202231/01/2022610/2019170/2013 ΑΙΤΗΣΗ - 237/2019 ΑΠΟΦΑΣΗ10/11/20213869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΗΛ••• ΝΑ•••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
5/202231/01/2022689/201918/01/20223869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΧΡ••••• ΒΛ••••ΤΡ••••• EU••••••
6/202201/02/2022ΑΠΟΦ622/202011/01/20223869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΕΥ••••• ΜΠ•••••••ΤΡ••••• ΠΕ••••••
7/202201/02/2022292/202029/09/20213869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΚΩ•••••••••• ΚΟ••••••ΑΛ•• ΤΡ•••••
8/202201/02/2022316/202015/09/20213869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΝΙ•••••• ΜΑ•••••••AL••• ΒΑ••
9/202210/02/20221220/2012431/2018 ΑΠΟΦ.21/09/20213869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΟΔ•••••• ΝΙ••••••••••EF•••••••••••••••••••••••• ΤΡ•••••
10/202210/02/2022512/2017229/2020 ΑΠΟΦ.15/09/20213869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΖΑ•••••• ΑΝ••••••••••ΑΛ•• ΤΡ•••••
11/202216/02/2022290/202029/09/20213869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΚΩ•••••••••• ΑΡ•••••••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
12/202216/02/202247/202108/09/20213869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΑΝ••••• ΝΕ•••••ΑΛ•• ΤΡ•••••
13/202216/02/2022309/202008/09/20213869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΔΗ••••••• ΣΤ•••••ΤΡ••••• EU••••••
14/202222/02/2022102/202115/02/20223869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΑΝ•••••• ΜΟ••••AL••• BA•••••
15/202222/02/2022559/201912/01/20223869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΔΗ••••• ΤΕ•••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
16/202228/02/2022561/201815/09/20213869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΠΑ•••• ΓΙ••••••ΤΡ••••• ΠΕ••••••
17/202214/03/2022504/201901/03/20223869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΣΠ•••••••• ΤΣ•••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
18/202218/03/2022815/201322/09/20213869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΔΗ••••••• ΦΘ••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
19/202223/03/202231/202129/09/20213869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΓΕ••••• ΣΤ•••••••CI•••••• IN•••••••••••
20/202223/03/2022251/202021/09/20213869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΕΛ•••••• ΑΓ••••••••AL•••• ΤΡ•••••
21/202229/03/202277/202123/11/20213869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΕΛ•••••••• ΤΖ••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
22/202229/03/2022178/201712/01/20223869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΕΛ•••••••• ΜΟ••••••AL•••• BA••
23/202206/04/202250/202109/11/20213869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΕΥ••••••• ΦΟ••••••••ΑΛ•• ΤΡ•••••
24/202206/04/202289/2020481/2013 ΑΙΤΗΣΗ- 100/2020 ΑΠΟΦΑΣΗ15/12/20213869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΠΕ•••• ΒΟ•••••EU•••••• ΤΡ•••••
25/202206/04/2022236/2020580/2018 ΑΠΟΦΑΣΗ12/10/20213869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΔΙ••••••• ΜΕ•••••ΤΑ•••••••••• ΤΑ•••••••••
26/202208/04/2022226 ΑΠ./ 2020436/2017 ΑΙΤ.27/10/20213869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΠΑ••••••• ΤΣ•••••••AL••• ΤΡ•••••
27/202211/04/2022690/2019318/2014 ΑΙΤΗΣΗ, 590/2018 ΑΠΟΦΑΣΗ01/03/20223869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΕΥ••••••• ΤΑ•••••••••AL•••• BA••
28/202212/04/2022128/202109/03/20223869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΧΡ•••••• ΧΡ••••••••••ΑΛ•• ΤΡ•••••
29/202212/04/2022266/202109/03/20223869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΝΙ•••••• ΑΓ•••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
30/202220/04/2022401/20191495/2015 ΑΙΤΗΣΗ- 327/2018 ΑΠΟΦΑΣΗ05/10/20213869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΕΥ••••••• ΕΥ•••••••••ΑΛ•• ΤΡ•••••
31/202226/04/2022222/202006/10/20213869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΜΙ•••• ΓΙ••••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
32/202226/04/202286/2021779/2013 ΑΙΤΗΣΗ- 111/2021 ΑΠΟΦΑΣΗ12/10/20213869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΚΥ••••• ΓΕ••••••ΤΡ••••• ΠΕ••••••
33/202229/04/2022210α/202027/10/20213869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΚΩ••••••••• ΚΩ•••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
34/202229/04/2022320/2013405/2019 ΑΠΟΦΑΣΗ02/11/20213869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΣΤ••••••• ΛΕ••••ΤΡ••••• EU••••••
35/202229/04/2022327/2020302/2020 ΑΠΟΦΑΣΗ- 440/2013 ΑΙΤΗΣΗ27/10/20213869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΙΟ•••••• ΓΡ•••••••••AL••• BA••
36/202203/05/2022225/202112/04/20223869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΣΒ•••••• ΠΕ•••••ΤΑ••••••••••••••••••••• ΤΡ•••••
37/202203/05/2022498Α/2019209/2013 ΑΙΤΗΣΗ- 210/2013 ΑΙΤΗΣΗ- 225/2019 ΑΠΟΦΑΣΗ12/04/20223869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΑΣ••••• ΜΠ•••••••••••••ΑΛ•• ΤΡ•••••
38/202205/05/2022308/202012/10/20213869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΙΩ••••• ΚΟ••••do••••• Gr•••••••
39/202205/05/202280/202112/10/20213869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΙΒ•••• ΜΙ••••••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
40/202212/05/2022180/202112/04/20223869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΠΑ••••••• ΚΟ•••••••ΤΡ••••• EU••••••
41/202212/05/2022733/201512/04/20223869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΤΡ••••• EU••••••ΚΩ••••••••••• ΜΠ•••••••••
42/202212/05/2022291/202112/04/20223869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΒΑ•••••• ΖΥ•••••ΤΡ••••• ΠΕ••••••
43/202212/05/202225α/202229/04/20223869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΧΡ••••••••••••••• ΛΥ••••ΤΡ•••••• ΑΕ
44/202213/05/2022231/2020996/2014 ΑΙΤΗΣΗ, 656/2018 ΑΠΟΦΑΣΗ06/10/20213869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΕΛ••• ΠΑ••••••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
45/202213/05/2022570/20191315/2014 ΑΙΤΗΣΗ, 76/2018 ΑΠΟΦΑΣΗ13/10/20213869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΕΜ••••••• ΧΑ••••••••••••CR••••••••••••••• FI•••••
45/202213/05/2022569/20191316/2014 ΑΙΤΗΣΗ, 76/2018 ΑΠΟΦΑΣΗ13/10/20213869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΦΩ••••• ΚΑ•••••••ΤΡ••••• ΠΕ••••••
46/202213/05/2022350/2020463/2012 ΑΙΤΗΣΗ, 67/2015 ΑΠΟΦΑΣΗ, 700/2018 ΑΠΟΦΑΣΗ06/10/20213869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΟΛ•• ΜΙ••••••••EU•••••• ER••••••
47/202224/05/2022283/202115/12/20213869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΚΩ•••••••••• ΒΑ•••••••ΟΑ•• (Ο•••
47/202224/05/2022ΑΠΟΦ.21315/12/20213869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΚΩ•••••••••• ΒΑ•••••••ΟΑ•• (Ο•••
47/202224/05/202283/201929/06/20213869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΤΡ••••• EU••••••ΚΩ•••••••••• ΒΑ•••••••
48/202224/05/2022344α/202003/11/20213869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΔΗ••••••• ΚΑ•••••••••••ΥΠ••••••• ΟΙ•••••••••
49/202224/05/2022161/202026/10/20213869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΔΙ••••••••• ΖΑ••••••••••EU•••••• ER••••••
53/202224/05/202218/2020252/2011 ΑΙΤΗΣΗ- 2/2019 ΑΠΟΦΑΣΗ13/10/20213869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΣΠ•••• ΣΟ•••CE•••• HE••••
51/202231/05/202270/202116/11/20213869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΒΑ••••••• ΜΑ••••••ΤΡ••••• EU••••••
52/202231/05/202278/202116/11/20213869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΙΩ••••• ΠΑ••••••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
54/202231/05/2022581/201980/2011 ΑΙΤΗΣΗ- 21/2016 ΑΠΟΦΑΣΗ08/03/20223869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΑΛ•••••••• ΞΑ•••••••••ΔΟ• ΜΟ••••••
54/202231/05/2022694/201880/2011 ΑΙΤΗΣΗ- 21/2016 ΑΠΟΦΑΣΗ08/03/20223869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΑΛ•••••••• ΞΑ•••••••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
50/202208/06/202260/202013/10/20213869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΙΩ••••• ΠΑ•••••••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
55/202217/06/202237/20211232/2012 ΑΙΤΗΣΗ- 147/2018 ΑΠΟΦΑΣΗ16/11/20213869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΚΛ•••••••• ΤΖ•••••••••AL••• ΤΡ•••••
56/202222/06/20223/2020308/16 ΑΙΤΗΣΗ - 519/19 ΑΠΟΦ.02/11/20213869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΗΛ••• ΠΕ•••••••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
57/202224/06/2022495/2019119/2016 ΑΙΤΗΣΗ - 120/2016 ΑΙΤΗΣΗ - 192/2019 ΑΠΟΦ.08/12/20213869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΠΑ••••••• ΖΩ••••••ΤΡ••••• ΠΕ••••••
58/202224/06/2022246/202124/05/20223869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑIN•••• HE••••ΕΙ•••• ΒΛ••••
59/202224/06/2022130/201803/05/20223869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΚΩ•••••••••• ΚΑ•••••••••ΤΡ••••• ΠΕ••••••
60/202228/06/2022104/202012/01/20223869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΚΑ•••••• ΠΙ•••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
61/202216/08/2022105/202130/03/20223869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΒΑ•••••• ΒΑ••••••ΤΡ••••• EU••••••
62/202216/08/2022482/201315/02/20223869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΛΙ•••••••• ΣΠ••••••••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
63/202223/08/2022530/2019ΑΠΟΦ.470/1715/03/20223869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΑΝ•• ΜΑ••••••••••ΤΡ••••• EU••••••
64/202205/09/2022234/2021ΑΠΟΦ. 25/1504/05/20223869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΕΥ••••••• ΜΠ•••••••••ΕΘ•••• ΤΡ••••••••••
65/202205/09/2022195ΑΠΟΦ/2021ΑΠΟΦ. 195/2104/05/20223869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΚΩ•••••••••• ΚΡ•••••ΑΛ•• ΤΡ•••••
66/202214/09/2022176/2013ΑΠΟΦ.217/1917/11/20213869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΙΩ•••• ΧΑ•••••••••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
67/202214/09/2022286/202108/03/20223869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΤΡ••••• EU••••••ΑΓ••••• ΜΟ•••••••••
68/202225/10/202233/202114/12/20213869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΕΥ•••••••• ΜΑ••••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
69/202225/10/202234/202114/12/20213869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΑΦ•••••• ΚΟ•••••AL••• BA••
70/202225/10/2022206/201817/11/20213869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΕΛ••• ΣΙ••••AL•••• BA••
71/202227/10/2022166/202109/03/20223869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΝΤ•••••• ΜΠ•••••••••••ΑΛ•• ΤΡ•••••
72/202227/10/2022267/202108/03/20223869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΑΙ•••••••• ΑΣ•••••••ΤΡ••••• EU••••••
74/202227/10/2022252/202111/05/20223869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΣΤ••••••• ΧΑ••••••••••••AL••• BA•••••
75/202231/10/202298/202115/02/20223869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΓΕ•••••• ΠΑ••••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
76/202231/10/2022194/202115/02/20223869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΠΑ•••••••• ΜΠ••••••••••••AL••• BA••
73/202208/11/2022194/202021/06/20223869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΕΛ•••••••• ΜΠ•••••••••ΤΡ••••• ΠΕ••••••
77/202217/11/202264/202226/10/20223869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΣΥ•••• ΠΟ•••••ΤΡ••••• EU••••••
78/202230/11/202260/202219/10/20223869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΘΩ••• ΠΑ••••••••••ΤΡ••••• ΠΕ••••••
79/202201/12/202236/202215/11/20223869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΤΑ•••••••••••••••••• ΚΑ•••••••••ΣΤ••••••• ΑΣ••••••
80/202201/12/2022466/201905/04/20223869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΤΡ••••• EU••••••ΓΕ•••••• ΦΙ•••
81/202201/12/2022465/201905/04/20223869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΤΡ••••• EU••••••ΑΝ•• ΚΑ••••
82/202201/12/2022261/202105/04/20223869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΠΑ•••••••• ΣΟ••••••ΑΛ•• ΤΡ•••••
83/202201/12/202227/202210/05/20223869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΑΡ•••• ΕΞ••••••••ΑΛ•••••••••• ΑΕ
84/202206/12/202211/201928/09/20223869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΣΤ•••••• ΛΑ•••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
85/202208/12/2022224/202113/04/20223869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΒΑ••••••• ΔΑ••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
86/202227/12/2022108/202130/03/20223869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΧΡ•••••• ΚΟ••••••ΤΡ••••• EU••••••
87/202328/12/202222/202211/05/20223869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΒΑ••••••• ΚΡ•••••ΤΡ••••• EU••••••
1/202318/01/20231125/201330/11/20223869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΒΑ•••••• ΜΠ•••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
2/202318/01/2023676/201510/05/20223869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΕΙ•••• ΝΙ•••EU•••••• ER••••••
3/202318/01/2023170/201810/05/20223869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΓΕ••••• ΤΣ•••••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
4/202318/01/2023213/202110/05/20223869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΒΑ•••••• ΠΑ••••••••••EF••••••••••• ER•••••••••••
5/202318/01/2023319α/202030/11/20223869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΦΩ••••• ΠΕ••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
6/202320/01/202310/202216/02/20223869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΣΠ•••••••• ΚΟ•••••ΤΡ••••• EU••••••
7/202326/01/2023167/202114/12/20223869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΙΟ•••• ΦΑ•••••••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
8/202326/01/202312/202214/12/20223869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΕΛ••• ΣΩ••••••••ΑΛ•• ΤΡ•••••
9/202326/01/202315/202214/12/20223869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΓΕ•••••• ΣΙ••••ΤΡ••••• EU••••••
10/202326/01/2023239/202114/12/20223869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΜΑ••••••• ΚΟ•••••••ΑΛ•• ΤΡ•••••
11/202326/01/202359/202214/12/20223869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΘΕ•••••• ΚΑ•••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
12/202326/01/202344/202214/12/20223869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΒΑ••••••• ΜΑ••••••ΤΡ••••• EU••••••
13/202302/02/2023196/202128/09/20223869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΕΥ••••• ΔΑ••••••ΤΑ•••••••••••••••••• ΚΑ•••••••••
14/202303/02/202317/202206/12/20223869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΕΥ••••••• ΠΑ••••••••ΑΛ•• ΤΡ••••••••
17/202309/02/2023147/202025/05/20223869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΓΕ•••••• ΔΗ•••••••••••ΤΡ••••• ΠΕ••••••
18/202309/02/2023148/202025/05/20223869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΣΤ••••••• ΔΗ•••••••••••ΤΡ••••• ΠΕ••••••
15/202313/02/202356/202218/01/20233869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΠΑ•••• ΗΛ•••••ΠΕ•••••• ΤΡ•••••
16/202313/02/2023172/202123/03/20223869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΚΩ•••••••••• ΦΡ••••••••ΤΡ••••• EU••••••
19/202315/02/2023205/202110/05/20223869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΕΜ••••••• ΦΑ••••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
20/202315/02/20233/202219/01/20233869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΠΑ••••••• ΚΑ•••ΤΡ•••••••••••••• ΑΕ
21/202315/02/2023306/202128/09/20223869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΕΥ••••• ΜΟ••••••••EU•••••• AE
22/202317/02/2023282/202119/01/20233869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΙΩ••••• ΠΑ••••••••••••••ΤΡ••••• ΠΕ••••••
23/202320/02/202346/202217/01/20233869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑIN••••••••••• ΑΕΑΓ•••••• ΛΥ•••••••
24/202322/02/202365/202029/11/20223869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΑΛ•••••••• ΕΥ••••••EU•••••• ER••••••
25/202328/02/2023219/202118/05/20223869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΑΠ••••••• ΚΑ•••••••••ΤΡ••••• EU••••••
26/202328/02/2023218/202118/05/20223869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΕΙ•••• ΣΑ••••••••••AL••• BA••
27/202328/02/2023307/202002/02/20223869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΓΕ•••••• ΜΑ•••••ΑΛ•• ΤΡ•••••
28/202328/02/202365/201922/06/20223869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΘΕ•••••• ΤΟ••••••••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
29/202315/03/202320/202219/01/20233869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΝΙ•••••• ΓΕ••••••••ΑΛ•• ΤΡ••••••••
30/202315/03/2023280/202130/11/20223869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΕΥ••••••• ΒΟ•••••••••••••IN•••• HE••••
31/202315/03/202342/202215/11/20223869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΓΕ•••••• ΑΝ••••••••••ΕΘ•••• τρ•••••
32/202315/03/2023242/202115/11/20223869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΤΡ••••• ΠΕ••••••ΔΗ••••••• ΠΑ•••••••
33/202321/03/202361/202221/02/20233869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΕΥ•••••••• ΚΑ••••••ΤΡ•••••• ΠΕ•••••••••
34/202321/03/202391/202221/02/20233869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΠΑ••••••••• ΒΛ••••EU•••••• AE
35/202321/03/2023274/202102/02/20223869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΕΥ••••••• ΝΑ••••••••EU•••••• ER••••••
36/202330/03/2023223/202121/03/20233869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑEU••••••• A.••ΓΕ••••••• ΣΩ••••••••••
37/202304/04/2023183/202022/06/20223869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΑΛ••••••• ΟΥ•••••CE•••• ΑΕ
38/202305/04/20237/202208/02/20233869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΚΑ•••••• ΑΡ••••HE••••••••••• CR••••
39/202320/04/202352/202220/09/20223869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΜΑ••• ΛΑ•••••••AL•••••••• AE
40/202320/04/2023202/202121/03/20233869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΜΑ••• ΝΤ•••••ΕF•••••••••••••••••••••••• ΑΕ
41/202325/04/202351/202220/09/20223869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΣΕ••••••••• ΟΠ••••••••••••••AL••• ΤΡ•••••
46/202328/04/2023685/201917/05/20223869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΙΩ••••• ΖΕ••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
42/202304/05/2023302/202108/02/20233869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΛΟ•••• ΜΠ••••••AL••• BA••
43/202304/05/202323/202206/12/20223869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΕΥ••••• ΚΥ•••••ΑΛ•• ΤΡ••••••••
44/202310/05/202378/202215/02/20233869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΓΕ••••••• ΘΕ•••••••••EU••••••• ER•••••••••
45/202310/05/202358/202315/02/20233869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΓΕ•••••• ΠΟ•••••ΤΡ••••• ΕΘ••••
47/202315/05/202349/202205/04/20233869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑdo•••••••••••• AEΚΩ•••••••••• ΧΑ••••••••••••
48/202315/05/20231/202208/02/20233869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΙΩ••••• ΚΟ••••do••••••••••••• AE
49/202316/05/202359/202315/05/20233869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΕΛ••• ΣΙ••••ΑΛ•• ΤΡ•••••
50/202330/05/202385/202216/05/20233869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΓΕ•••••• ΒΕ••••••••ΤΡ••••• EU••••••
51/202330/05/2023193/202027/09/20223869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΑΦ••••••• ΜΟ••••••ΤΡ••••• ΕΘ••••
52/202308/06/2023225/201824/01/20233869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΓΕ••••• ΦΟ••••••••AL•••• BA••
52/202308/06/2023654/201924/01/20233869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑAL•••• BA••ΓΕ••••• ΦΟ••••••••
53/202308/06/202355/202202/03/20233869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΠΑ••••••• ΝΙ••••••ΤΡ••••• ΕΜ••••••
54/202308/06/202311/202301/03/20233869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΠΑ•••••••• ΦΥ••••ER•••••• EF•••••••••
54/202308/06/202368/202201/03/20233869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΠΑ••••••••• ΦΥ••••ΑΛ••• ΤΡ••••••••
55/202308/06/20235/202202/03/20233869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΜΑ••• ΓΕ•••••••ΑΛ•••••••••• ΑΕ
56/202328/06/202328/202305/04/20233869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΑΝ•••••• ΚΩ••••••••••••ΕΘ••••••••••••• ΤΗ•••••••••••••
57/202330/06/202353/202314/06/20233869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΔΗ••••• ΤΣ••••••••••••••••IN•••• HE••••
58/202310/07/20236/202202/03/20233869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΑΠ••••••• ΜΑ••••••ΠΙ•••••• ΤΡ••••••
59/202310/07/2023484/201928/02/20233869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΕΛ••••••• ΑΡ•••••••••••AL•••• BA••
59/202310/07/2023483/201928/02/20233869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΠΕ•••• ΑΡ•••••••••••AL•••• BA••
60/202309/08/202379/202207/03/20233869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΜΑ••• ΜΑ•••EF• ΤΡ•••••
61/202329/08/202340/2022479/201307/03/20233869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΕΛ••• ΓΕ••••••••••••ΤΡ••••• ΑΛ•••
62/202312/09/2023298/202104/04/20233869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΔΗ••••••• ΧΑ•••••••••AL••• ΤΡ•••••
63/202313/09/202313/202313/06/20233869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΑΝ•••••• ΜΑ•••••••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
64/202325/09/202343/202231/01/20233869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΒΑ•••••• ΝΙ••ΤΡ••••• ΠΕ••••••
65/202325/09/202325/202231/01/20233869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΣΑ•••••• ΚΑ••••••••ΤΡ••••••••••••••• ΑΕ
66/202302/10/202363/202229/03/20233869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΡΟ••••• ΤΣ•••••••ΤΡ••••• ΠΕ••••••
67/202302/10/202369/202229/03/20233869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΙΩ••••• ΝΙ••••••••ΕΛ••••• ΕΘ••••••••••••
68/202305/10/2023126/202305/10/20233869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΒΑ•••••• ΠΑ••••••••••ΤΡ••••• ΠΕ••••••
69/202310/10/202349/202306/06/20233869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΜΑ••• ΚΟ•••EU••••••• A.••
70/202311/10/20239/202306/06/20233869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΠΑ••••••••••••••••• ΚΟ•••••••ΕΘ•••••••••••••••••••••••• ΑΕ
71/202313/10/202329/202229/03/20233869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΒΑ•••••• ΒΛ••••••••••••••••EU•••••• AE
72/202313/10/2023265Α/202029/03/20233869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΑΘ•••••• ΒΛ••••ΤΡ••••• ΠΕ••••••
73/202318/10/202344/202319/09/20233869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΕΥ••••••• ΤΑ••••••ΤΡ•••••• ΠΕ•••••••••••
74/202318/10/202353/202219/09/20233869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΚΩ•••••••••• ΤΟ•••••ΑΛ•••••••••• ΑΕ
75/202327/10/2023426/201831/01/20233869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΔΕ•••••• ΘΕ••••••ΑΛ•• ΤΡ•••••
76/202327/10/202367/202326/07/20233869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΕΔ••••••• ΧΑ••••••••••ER•••••• EU••••••
77/202314/11/20236/202324/10/20233869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΚΩ•••••••••• ΜΟ••••••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
78/202316/11/202377/202331/10/20233869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΝΙ•••••• ΑΠ••••••••••••ΤΡ••••• ΕΘ••••
79/202307/12/202388/202331/10/20233869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΘΩ••• ΣΙ•••••ΤΡ••••• ΕΘ•••••
80/202307/12/202310/202326/09/20233869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΔΗ••••••• ΛΟ•••••••••EU••••••••••••••• ΑΕ
81/202311/12/202373/202201/11/20233869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΝΙ••••••• ΚΑ•••••••ΤΡ•••••• ΠΕ•••••••••
82/202311/12/202374/202201/11/20233869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΕΥ•••••• ΑΓ••••••AL•••••••• AE
83/202311/12/20232/202301/11/20233869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΜΑ•••• ΣΤ••••#VALUE!
84/202311/12/20233/202301/11/20233869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΧΡ••••• ΑΛ•••••ΑΕ ΤΡ••••••••••••••
1/202410/01/202423Α/202215/03/20233869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΠΑ••••••• ΤΣ•••••••ΑΛ•• ΤΡ•••••
2/202412/01/202472/202201/02/20233869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑDO• VA•••ΑΝ•• ΜΑ••••••••••
3/202412/01/202437/202201/02/20233869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΑΝ••••• ΔΕ•••••••AL••••••••••• ΑΕ
4/202418/01/202466/202226/04/20233869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΕΘ•••• ΤΡ•••••ΠΑ••••••• ΚΟ•••••••••
5/202418/01/202432/202326/04/20233869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΑΛ••••••• ΒΥ•••••••ΕΘ••••••••••••• ΤΗ•••••••••••••
6/202430/01/2024240α/202107/11/20233869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΧΡ•••••• ΠΑ••••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
7/202430/01/202421/202324/10/20233869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑIN•••• HE••••ΕΛ••• ΡΕ••••
8/202430/01/202422/202324/10/20233869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑIN•••• HE••••ΣΩ•••••• ΚΑ•••••••••
9/202430/01/202460/202307/11/20233869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΦΩ••••• ΜΠ••••••••ΤΡ••••• EU••••••
10/202430/01/202452/202307/11/20233869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΠΑ••••••••• ΣΥ•••••AE EF••••••••••
11/202430/01/202428/202207/11/20233869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΣΤ••••••• ΛΕ••••ΤΡ••••• ΓΙ•••••••••
12/202430/01/202415/202328/03/20233869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΒΑ••••••• ΔΑ••••••ΤΡ••••• EU••••••
13/202430/01/202420/202328/03/20233869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΑΝ•••••• ΜΑ•••••••••ΚΟ••••••• ΑΛ••••••••••
14/202430/01/202426/202328/03/20233869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΜΑ••• ΑΔ••ΤΡ••••• ΠΕ••••••
15/202430/01/2024103/202128/03/20233869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΜΑ•••• ΒΟ••••••••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
16/202430/01/202430/202326/04/20233869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΓΕ•••••• ΜΑ•••••ΤΡ••••• ΑΛ••
18/202431/01/202433/202325/04/20233869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΧΡ•••••• ΣΚ••••••ΤΡ••••• ΓΕ•••••
19/202431/01/202462/202229/03/20233869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΙΩ••••• ΚΑ••••••ΤΡ••••• EU••••••
20/202431/01/20247/202002/03/20223869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΕΛ••••••• ΤΣ•••••ΤΡ••••• ΠΕ••••••
21/202431/01/202483/202226/04/20233869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΒΑ•••••• ΠΑ•••••••AL•••••••• AE
22/202431/01/202412/202325/04/20233869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑHE•••• IN••••ΓΙ••••••• ΒΑ••••••
22/202431/01/202445/202325/04/20233869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΓΙ••••••• ΒΑ••••••ΤΡ•••••• ΠΕ••••••••••
17/202405/02/202420α/202325/04/20233869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΑΝ•••••• ΜΑ•••••••••[2•••••••• αε
23/202408/02/202471/202326/09/20233869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΤΑ••••• ΔΕ•••••••••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
24/202408/02/202443/202309/05/20233869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΘΩ••• ΚΑ•••••••••••ΑΛ•• ΤΡ•••••
25/202408/02/202414/202309/05/20233869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΧΑ•••••••• ΔΟ•••••ΑΛ•• ΤΡ•••••
26/202408/02/2024197/202009/05/20233869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΕΜ••••••• ΚΟ•••••••EU•••••• ER••••••
27/202408/02/202482/202226/04/20233869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΠΑ•••••••• ΚΡ•••AL•••••••• AE
28/202419/02/202418/202326/09/20233869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΑΣ••••• ΘΕ••••••ΤΡ••••• ΠΕ••••••
29/202421/02/202487/202314/11/20233869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΜΑ••••••• ΣΙ•••••ΑΛ•• ΤΡ•••••
30/202421/02/202486/202307/11/20233869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΓΕ•••••• ΧΡ••••••••EU•••••• ΤΡ•••••
31/202421/02/202498/202312/12/20233869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΠΑ•••••••• ΚΟ•••••••••••••ΤΡ••••• ΠΕ••••••
32/202429/02/202450/202207/06/20233869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΜΑ••• ΧΕ••••••••ΤΡ•••••••••••••• AE
33/202429/02/202430/202203/05/20233869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΟΛ•• ΠΑ•••••••••••#VALUE!
34/202429/02/2024138/202103/05/20233869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΜΗ••• ΚΟ•••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
35/202429/02/2024257/202131/05/20223869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΦΡ•••••••• ΠΑ••••••••AL•••• ΤΡ•••••
36/202413/03/202435/202326/09/20233869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΕΥ••••• ΜΟ••••••••ΤΡ••••• EU••••••
37/202420/03/202486/202214/02/20243869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΧΑ•••••••• ΣΕ•••••ΑΛ•• ΤΡ•••••
38/202420/03/202425/202320/06/20233869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΘΕ••••• ΜΕ••••••••ΠΕ••••••••• ΤΡ•••••
39/202421/03/2024103/202314/11/20233869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΠΑ•••••••• ΦΥ••••ΤΡ••••• ΑΛ••
40/202421/03/2024104/202314/11/20233869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΠΑ•••••••• ΦΥ••••EU•••••• EF•
41/202421/03/202461/202320/06/20233869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΔΗ••••••• ΜΑ••••••ΤΡ••••• ΠΕ•••••••••••
42/202429/03/202487/202207/06/20233869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΑΝ•• ΜΑ••••••••••ΤΡ••••• EU••••••
43/202404/04/202473/202312/12/20233869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΜΕ••••• ΤΣ•••••••••EU••••••• ER•••••••••••
44/202404/04/202474/202312/12/20233869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΑΝ•••••••• ΚΟ••••••ΕΘ••••• ΤΡ••••••••••
45/202404/04/202475/202312/12/20233869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΣΟ••• ΚΟ•••••ΕΘ••••• ΤΡ••••••••••
46/202405/04/202478/202316/01/20243869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΕΙ•••• ΛΑ•••••••ΗΛ•••••••••••••••••• ΦΟ•••••••••••••••••••••••••
47/202410/04/2024125/202312/03/20243869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΑΠ••••••• ΑΓ•••••KA••••• B2
48/202410/04/2024142/202312/03/20243869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΧΑ•••••••• ΠΑ••••••••IN•••• HE••••
49/202410/04/2024149/202312/03/20243869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΑΠ••••••• ΡΑ••••EU••••••• ER•••••••••••
50/202410/04/2024143/202312/03/20243869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΕΙ•••• ΚΟ••••••••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
51/202416/04/202496/202306/03/20243869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΓΕ••••• ΕΙ•••••••••••AL••••••••••• ΑΕ
52/202418/04/2024138/202327/03/20243869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΔΗ••••••• ΓΕ••••••••ΤΑ••••••••••••••• ΚΑ•••••••••
53/202413/05/2024115/202319/12/20233869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑIN•••• HE••••ΝΙ•••••• ΓΟ••••••
54/202420/05/202455/202309/04/20243869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑIN•••• HE•••••ΑΝ••••• ΜΠ••••••••
55/202420/05/202456/202309/04/20243869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑIN•••• HE••••ΕΙ•••• ΚΟ•••••
56/202420/05/2024116/202309/04/20243869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΙΩ••••• ΗΡ••••••••ΕΛ••••• ΕΘ••••••••••••
57/202420/05/2024151/202309/04/20243869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΑΝ••••• ΑΝ••••••••••••ΑΛ•• ΤΡ•••••
58/202420/05/202411/202409/04/20243869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΠΗ•••••• ΣΤ••••••••ΤΑ•••••••••••••••••• ΚΑ•••••••••
59/202420/05/202424/202409/04/20243869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΣΟ••• ΚΑ••••ΤΡ••••• ΠΕ••••••
60/202420/05/202430/202409/04/20243869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΔΗ••••••• ΛΙ•••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
1/202224/05/20221/202201/04/20224738_2020 ΑΙΤΗΣΗ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣΑΛ•••• ΦΩ••••••ΑΛ•••• ΦΩ••••••
2/202216/09/20223/202203/05/20224738_2020 ΑΙΤΗΣΗ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣΔΗ•••••••• ΚΥ••••••ΔΗ•••••••• ΚΥ••••••
3/202210/10/20222/202208/04/20224738_2020 ΑΙΤΗΣΗ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣΔΗ••••••• ΣΤ••••••••••ΔΗ••••••• ΣΤ••••••••••
4/202219/10/20226/202228/09/20224738_2020 ΑΙΤΗΣΗ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣΔΗ••••••• ΞΥ•••••••ΔΗ••••••• ΞΥ•••••••
5/202221/11/20229/202218/10/20224738_2020 ΑΙΤΗΣΗ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣΣΩ•••••• ΓΕ••••••••••ΣΩ•••••• ΓΕ••••••••••
6/202219/12/202213/202230/11/20224738_2020 ΑΙΤΗΣΗ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣΑΓ••••• ΗΛ••••••••ΑΓ••••• ΗΛ••••••••
7/202219/12/202212/202222/11/20224738_2020 ΑΙΤΗΣΗ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣΓΕ•••••• ΣΕ•••••ΓΕ•••••• ΣΕ•••••
8/202219/12/202211/202222/11/20224738_2020 ΑΙΤΗΣΗ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ#VALUE!Γ •••••••••••••••••••••••••• ΑΕ
9/202227/12/20224/202217/05/20224738_2020 ΑΙΤΗΣΗ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ#VALUE!Σ ••••••••••• ΑΕ
1/202311/01/202314/202201/12/20224738_2020 ΑΙΤΗΣΗ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣΗΛ••• ΠΑ•••••••ΗΛ••• ΠΑ•••••••
2/202315/02/202318/202219/01/20234738_2020 ΑΙΤΗΣΗ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣΜΑ••••• ΑΘ•••••••ΜΑ••••• ΑΘ•••••••
3/202315/02/202319/202219/01/20234738_2020 ΑΙΤΗΣΗ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣΟΥ••••• ΜΗ••ΟΥ••••• ΜΗ••
4/202317/02/20237/202211/10/20224738_2020 ΑΙΤΗΣΗ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣΚΩ•••••••••• ΑΡ••••••ΚΩ•••••••••• ΑΡ••••••
5/202317/02/20238/202211/10/20224738_2020 ΑΙΤΗΣΗ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣΝΙ•••••• ΤΑ••••••ΝΙ•••••• ΤΑ••••••
6/202317/02/202310/202201/11/20224738_2020 ΑΙΤΗΣΗ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣΑΝ•••••••• ΒΕ••••••••ΑΝ•••••••• ΒΕ••••••••
7/202317/02/202317/202218/01/20234738_2020 ΑΙΤΗΣΗ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣΔΙ••••• ΚΑ••••••••••••••••••••••ΔΙ••••• ΚΑ••••••••••••••••••••••
8/202306/03/202320/202208/02/20234738_2020 ΑΙΤΗΣΗ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣΠΑ•••••••• ΙΩ•••••ΠΑ•••••••• ΙΩ•••••
9/202328/03/202316/202216/01/20234738_2020 ΑΙΤΗΣΗ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣΒΑ•••••• ΣΤ•••••••ΒΑ•••••• ΣΤ•••••••
10/202328/03/202321/202201/02/20234738_2020 ΑΙΤΗΣΗ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣΒΑ••••••• ΚΑ•••••ΒΑ••••••• ΚΑ•••••
11/202315/05/202322/202229/03/20234738_2020 ΑΙΤΗΣΗ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣdo•••••••••••• Αν••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••ΑΙ•••••••• ΔΑ••••
12/202315/05/20231/202329/03/20234738_2020 ΑΙΤΗΣΗ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣΔΗ••••••• ΞΥ•••••••ΔΗ••••••• ΞΥ•••••••
13/202315/05/20232/202329/03/20234738_2020 ΑΙΤΗΣΗ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣΔΗ••••••• ΧΑ••••••••••ΔΗ••••••• ΧΑ••••••••••
14/202330/05/20236/202310/05/20234738_2020 ΑΙΤΗΣΗ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣΝΙ•••••• ΣΑ•••••••••••ΝΙ•••••• ΣΑ•••••••••••
15/202306/06/20235/202227/09/20224738_2020 ΑΙΤΗΣΗ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣΜΛ• ΜΟ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••ΜΛ• ΜΟ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
16/202306/06/202315/202210/01/20234738_2020 ΑΙΤΗΣΗ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣΚΩ•••••••••• ΤΖ••••ΚΩ•••••••••• ΤΖ••••
17/202309/06/20235/202309/05/20234738_2020 ΑΙΤΗΣΗ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣΑΡ•••••• ΚΑ•••••••••ΑΡ•••••• ΚΑ•••••••••
18/202312/06/20233/202302/05/20234738_2020 ΑΙΤΗΣΗ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣΚΑ•••• ΚΑ•••••••••ΚΑ•••• ΚΑ•••••••••
1/202422/01/20248/202327/09/20234738_2020 ΑΙΤΗΣΗ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣΑΡ••••• ΚΑ•••••••••ΑΡ••••• ΚΑ•••••••••
2/202422/01/20247/202327/09/20234738_2020 ΑΙΤΗΣΗ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣΑΛ•••• ΦΩ••••••ΑΛ•••• ΦΩ••••••
3/202414/02/20249/202316/01/20244738_2020 ΑΙΤΗΣΗ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣΧΡ•••••• ΣΑ•••••••••ΧΡ•••••• ΣΑ•••••••••
4/202429/02/20244/202303/05/20234738_2020 ΑΙΤΗΣΗ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣΚΛ••• ΚΥ•••••ΚΛ••• ΚΥ•••••
5/202422/04/202411/202313/03/20244738_2020 ΑΙΤΗΣΗ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣΤΡ••••• EU••••••ΝΙ•••••• ΜΠ•••••••
6/202422/04/20241/202413/03/20244738_2020 ΑΙΤΗΣΗ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣVE•••••••••••• MA•••••••••••••••ΝΙ•••••• ΜΠ•••••••
7/202422/04/202412/202313/03/20244738_2020 ΑΙΤΗΣΗ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣΕΛ•••••• ΔΗ•••••ΣΩ•••••• ΓΕ••••••••••
8/202422/04/20241Α/202313/03/20244738_2020 ΑΙΤΗΣΗ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣΕΘ•••• ΤΡ•••••ΝΙ•••••• ΜΠ•••••••
1/202231/01/202262/202006/12/20214745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΚΩ••••••••• ΚΑ•••••ΤΡ••••• EU••••••
2/202231/01/202278/202016/12/20214745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΘΕ•••••• ΚΟ••••••••ΤΡ••••• ΠΕ••••••
3/202223/02/2022138/202013/01/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΣΠ•••••• ΚΙ•••••••ΤΡ••••• ΠΕ••••••
4/202223/02/2022140/202013/01/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΚΑ•••••• ΚΙ••••••AL••• BA••
5/202204/03/2022363/202124/02/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΑΝ•• ΚΟ••••ΠΙ•••••• ΤΡ••••••
6/202204/03/2022379/202124/02/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΓΕ•••••• ΒΑ•••••••ΠΙ•••••• ΤΡ••••••
7/202204/03/2022378/202124/02/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΑΘ••••••• ΠΑ••••••••••ΠΙ•••••• ΤΡ••••••
8/202204/03/2022369/202124/02/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΤΕ•••• ΚΑ••••ΠΙ•••••• ΤΡ•••••
9/202204/03/2022383/202124/02/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΑΝ••••• ΕΛ••••••••ΠΙ•••••• ΤΡ••••••
10/202204/03/2022370/202124/02/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΕΛ•••••••• ΙΩ•••••••ΠΙ•••••• ΤΡ••••••
11/202210/03/2022367/202124/02/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΒΙ•••• ΚΑ•••••••ΠΙ•••••• ΤΡ••••••
12/202214/03/2022128/202013/01/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΑΠ••••••• ΠΑ•••••••AL•••• BA••
13/202214/03/2022129/202013/01/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΑΝ••••••• ΖΕ••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
14/202214/03/2022127/202013/01/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΕΥ•••••••• ΛΑ•••ΑΛ••• ΤΡ•••••
15/202214/03/2022121/202013/01/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΑΡ••••••••• ΤΖ••••••AL•••• BA••
16/202214/03/2022122/202013/01/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΝΙ•••••• ΤΟ••••AL•••• BA••
17/202214/03/2022123/202013/01/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΕΙ••••••••••••••••••• ΜΟ••••••AL•••• BA••
18/202214/03/2022126/202013/01/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΜΙ•••• ΠΕ••••ΤΑ•••••••••••••••••• ΔΑ•••••
19/202214/03/2022125/202013/01/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΣΜ•••••• ΣΚ•••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
20/202214/03/2022139/202013/01/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΠΑ••••••• ΠΑ••••••••••••••ΤΑ••••••••••••••••••• ΔΑ•••••
21/202214/03/2022142/202013/01/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΒΑ•••• ΑΝ•••••••AL••• BA••
22/202214/03/2022143/202013/01/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΑΓ••••• ΖΑ••••••ΤΑ•••••••••••••••••• ΚΑ•••••••••
23/202214/03/2022107/202113/01/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΣΤ••••• ΚΟ•••••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
24/202214/03/2022145/202013/01/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΑΝ•••••• ΓΑ•••••ΤΡ••••• EU••••••
25/202214/03/2022115/202013/01/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΕΛ••• ΤΕ•••••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
26/202214/03/2022120/202013/01/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΝΙ••••••• ΙΣ•••••••ΝΕ••••••••••••• ΤΑ•••••••••
27/202214/03/2022131/202013/01/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΕΥ••••• ΤΑ••••••••ΠΙ•••••• ΤΡ••••••
28/202214/03/2022134/202013/01/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΦΩ•••• ΣΥ•••••AL••• BA••
29/202214/03/2022135/202013/01/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΣΟ••• ΑΘ•••••••AL••• ΤΡ•••••
30/202214/03/2022130/202013/01/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΑΓ•••••• ΑΝ••••••••••••AL••• ΤΡ•••••
31/202214/03/2022116/202013/01/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΦΩ••••• ΣΥ•••••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
32/202214/03/2022117/202013/01/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΤΕ•••• ΓΙ••••••••••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
33/202214/03/2022119/202013/01/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΣΑ•••• ΚΛ••••••••••ΤΡ••••• EU••••••
34/202214/03/2022266/202101/02/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΑΥ•• ΧΑ•••••••ΠΙ•••••• ΤΡ••••••
35/202214/03/2022265/202101/02/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΙΩ••••• ΒΑ••••ΠΙ•••••• ΤΡ••••••
36/202214/03/2022264/202101/02/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΑΖ••••• ΜΠ•••••••AL••• ΤΡ•••••
37/202214/03/2022267/202101/02/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΦΙ••••• ΧΑ••••••••••ΠΙ•••••• ΤΡ••••••
38/202214/03/2022268/202101/02/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΓΕ•••••• ΚΟ••••ΠΙ•••••• ΤΡ••••••
39/202214/03/2022269/202101/02/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΑΝ•••••••• ΜΠ••••••••ΠΙ•••••• ΤΡ••••••
40/202214/03/2022270/202101/02/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΜΑ••• ΤΣ••••••••ΠΙ•••••• ΤΡ••••••
41/202214/03/2022272/202101/02/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΓΕ•••••• ΛΑ•••ΠΙ•••••• ΤΡ••••••
42/202214/03/2022271/202101/02/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΟΜ•••• ΛΑ•••••••••ΠΙ•••••• ΤΡ••••••
43/202214/03/2022273/202101/02/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΑΘ••••••• ΝΙ••••••••ΠΙ•••••• ΤΡ••••••
44/202214/03/2022274/202101/02/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΧΡ••••• ΛΙ••••ΠΙ•••••• ΤΡ••••••
45/202214/03/2022275/202101/02/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΕΥ••••• ΣΤ••••EU•••••• ER••••••
46/202214/03/2022276/202101/02/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΕΥ••••• ΠΡ••••••ΠΙ•••••• ΤΡ••••••
47/202214/03/2022277/202101/02/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΓΕ••••• ΚΟ•••••ΠΙ•••••• ΤΡ••••••
48/202214/03/2022278/202101/02/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΚΛ••• ΠΟ••••••••ΠΙ•••••• ΤΡ••••••
49/202214/03/2022279/202101/02/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΝΙ•••••• ΚΙ•••••••ΠΙ•••••• ΤΡ••••••
50/202214/03/2022280/202101/02/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΒΑ••••••• ΑΛ•••••••••••••ΠΙ•••••• ΤΡ••••••
51/202214/03/2022281/202101/02/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΠΑ•••••••• ΖΑ•••••••ΠΙ•••••• ΤΡ••••••
52/202214/03/2022282/202101/02/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΕΥ•••••••• ΡΙ•••••EU•••••• ER•••••••••••
53/202214/03/2022283/202101/02/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΚΩ••••••••• ΧΑ•••••••••ΠΙ•••••• ΤΡ••••••
54/202214/03/2022284/202101/02/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΙΩ•••• ΥΠ•••••••ΠΙ•••••• ΤΡ••••••
55/202214/03/2022285/202101/02/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΑΣ••••• ΠΑ•••••••••ΠΙ•••••• ΤΡ••••••
56/202214/03/2022286/202101/02/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΙΩ••••• ΛΕ••••ΠΙ•••••• ΤΡ••••••
57/202214/03/2022368/202124/02/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΣΤ••••• ΒΑ••••••ΕΘ••••• ΤΡ•••••
57/202214/03/2022371/202124/02/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΑΘ•••••• ΝΙ••••••••••ΕΘ••••• ΤΡ•••••
58/202217/03/2022377/202124/02/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΝΙ••••••• ΓΑ•••••••ΤΡ••••• EU••••••
59/202217/03/2022374/202124/02/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΒΑ••••••••• ΕΥ•••••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
60/202224/03/2022366/202124/02/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΣΤ••••••• ΜΠ••••••••ΠΙ•••••• ΤΡ••••••
61/202224/03/2022373/202124/02/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΕΜ••••••• ΖΑ••••••ΠΙ•••••• ΤΡ••••••
62/202224/03/2022376/202124/02/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΑΙ•••••••• ΝΙ••••••ΠΙ•••••• ΤΡ••••••
63/202224/03/2022380/202124/02/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΜΑ••• ΚΑ••••••••ΠΙ•••••• ΤΡ••••••
64/202231/03/202273ΠΕ/202124/02/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΚΩ•••••••••• ΑΝ•••••••••••ΑΛ•• ΤΡ•••••
64/202231/03/2022365/202124/02/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΚΩ•••••••••• ΑΝ•••••••••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
65/202205/04/2022184/202128/02/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑSH•••••••••••••••• GJ••••••••••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
66/202205/04/2022168/202128/02/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑLU••••••••••••••• GR••••••••••••••ΕΘ••••• ΤΡ•••••
67/202205/04/2022162/202128/02/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΛΕ•••••• ΜΟ••••••••ΠΙ•••••• ΤΡ•••••
68/202205/04/2022183/202128/02/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑVA••••••••••••••••• GJ••••••••••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
69/202206/04/20228/20201592/201312/10/20214745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΔΗ••••• ΜΟ•••••••••AL••• ΤΡ•••••
69/202206/04/20227/20201441/201312/10/20214745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΝΙ•••••• ΜΑ•••••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
70/202207/04/2022362/202124/02/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΧΡ••••• ΜΑ••••ΠΙ•••••• ΤΡ••••••
71/202207/04/2022375/202124/02/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΕΥ••••••• ΨΑ••••••ΠΙ•••••• ΤΡ••••••
72/202207/04/2022372/202124/02/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΑΔ••••••• ΠΑ••••••••••ΠΙ•••••• ΤΡ••••••
73/202208/04/20221/202005/10/20214745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΑΓ••••• ΝΤ••••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
74/202208/04/20229/202013/10/20214745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΠΕ•••• ΜΑ••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
75/202211/04/2022405/202101/03/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΑΓ•••••• ΧΑ••••••ΤΡ••••• ΠΕ•••••••••
76/202211/04/2022397/202101/03/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΣΠ•••••• ΓΕ••••••••••ΠΙ•••••• ΤΡ••••••
77/202211/04/2022396/202101/03/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΕΛ••• ΣΤ•••••••ΠΙ•••••• ΤΡ••••••
78/202211/04/2022407/202101/03/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΕΥ•••••• ΤΣ••••••ΠΙ•••••• ΤΡ••••••
79/202211/04/2022406/202101/03/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΜΙ•••• ΙΓ••••••••ΠΙ•••••• ΤΡ••••••
80/202211/04/2022404/202101/03/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΝΕ•••••• ΧΡ•••••ΤΡ••••• ΠΕ••••••
81/202211/04/2022408/202101/03/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΕΛ••• ΟΡ•••••ΠΙ•••••• ΤΡ••••••
82/202211/04/2022400/202101/03/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΓΡ••••••• ΓΚ••••ΠΙ•••••• ΤΡ••••••
83/202211/04/2022401/202101/03/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΒΑ•••••• ΠΑ•••••••••••••ΠΙ•••••• ΤΡ••••••
84/202211/04/2022395/202101/03/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΜΙ••••••• ΦΩ•••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
85/202211/04/2022403/202101/03/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΑΝ••••• ΣΟ••••••ΠΙ•••••• ΤΡ••••••
86/202211/04/2022399/202101/03/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΔΕ••••••• ΓΕ••••••••••ΠΙ•••••• ΤΡ••••••
87/202211/04/2022398/202101/03/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΑΙ•••••••• ΑΘ•••••••ΠΙ•••••• ΤΡ••••••
88/202211/04/2022402/202101/03/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΠΕ•••••• ΒΕ•••••••ΤΑ•••••••••••••••••• ΚΑ•••••••••
89/202211/04/20222373/202101/03/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΔΕ•••••• ΙΑ•••••••••EU•••••• ER••••••
90/202211/04/2022417/202101/03/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΑΡ••••••• ΙΑ•••••••••EU•••••• ER••••••
91/202211/04/2022409/202101/03/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΙΩ••••• ΖΕ••••••••••••ΠΙ•••••• ΤΡ••••••
92/202211/04/2022410/202101/03/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΔΕ•••••• ΧΑ••••••••••ΤΡ•••••• ΠΕ••••••
93/202211/04/2022389/202101/03/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΣΠ•••••• ΝΙ••••••ΠΙ•••••• ΤΡ••••••
94/202211/04/2022388/202101/03/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΜΕ••••• ΕΥ••••••ΠΙ•••••• ΤΡ••••••
95/202211/04/2022411/202101/03/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΔΗ••••••• ΣΕ•••ΠΙ•••••• ΤΡ••••••
96/202211/04/2022415/202101/03/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΕΛ••• ΚΥ••••••ΕΘ••••• ΤΡ••••••
97/202211/04/2022414/202101/03/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΝΑ••••• ΚΩ•••••••••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
98/202211/04/2022392/202101/03/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΓΑ••••••• ΚΑ••••••ΠΙ•••••• ΤΡ••••••
99/202211/04/2022393/202101/03/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΑΝ•••• ΜΑ••••••ΠΙ•••••• ΤΡ••••••
100/202211/04/2022387/202101/03/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΝΙ••••••••••• ΤΑ••••••ΠΙ•••••• ΤΡ••••••
101/202211/04/2022431/202101/03/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΜΑ••• ΓΛ•••••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
102/202211/04/2022394/202101/03/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΚΩ•••••••••• ΚΟ•••••••ΠΙ•••••• ΤΡ••••••
103/202211/04/2022391/202101/03/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΕΛ••• ΑΝ••••••••ΠΙ•••••• ΤΡ••••••
104/202211/04/2022390/202101/03/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΑΓ••••• ΒΟ•••••••ΠΙ•••••• ΤΡ••••••
105/202211/04/2022385/202101/03/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΓΕ••••• ΛΙ••••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
106/202211/04/2022381/202101/03/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΣΤ•••••• ΓΕ••••••••ΠΙ•••••• ΤΡ••••••
107/202211/04/2022382/202101/03/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΙΩ••••• ΒΕ•••••••ΠΙ•••••• ΤΡ••••••
108/202211/04/2022386/202101/03/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΔΗ••••••• ΓΛ•••••••ΠΙ•••••• ΤΡ••••••
109/202211/04/2022384/202101/03/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΜΑ••• ΣΑ••••••ΠΙ•••••• ΤΡ••••••
110/202215/04/202213/202019/10/20214745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΣΟ••• ΘΕ••••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
111/202215/04/2022262/202131/01/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΑΛ•••••••• ΕΥ•••••••••EU••••••• ER••••••
112/202215/04/202214/202019/10/20214745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΔΗ••••••• ΣΕ••••••••AL••• ΤΡ•••••
113/202218/04/2022580/202131/03/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΑΣ••••••••••• ΓΕ••••••EU•••••• ER••••••
114/202218/04/2022581/202131/03/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΕΙ•••• ΑΡ••••••••••ΤΡ•••••• ΠΕ••••••
115/202218/04/2022582/202131/03/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΜΑ••• ΒΟ••••••EU••••••• ER••••••
116/202218/04/2022576/202131/03/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΙΩ••••• ΣΙ•••••ΠΙ•••••• ΤΡ••••••
117/202218/04/2022573/202131/03/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΠΑ••• ΣΤ•••••ΠΙ•••••• ΤΡ••••••
118/202220/04/20222/202005/10/20214745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΠΑ••••• ΦΑ••••••••ΠΙ•••••• ΤΡ••••••
119/202220/04/202220/202027/10/20214745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΓΕ•••••• ΜΗ•••ΤΡ••••• EU••••••
120/202221/04/2022252/202131/01/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΜΑ•••• ΚΟ•••••••••ΤΡ••••• EU••••••
121/202221/04/2022253/202131/01/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΙΩ••••• ΒΑ••••••••ΠΙ•••••• ΤΡ••••••
122/202221/04/2022250/202131/01/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΑΝ•••••••• ΒΙ••••••ΠΙ•••••• ΤΡ••••••
122/202221/04/2022249/202131/01/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΑΡ••• ΚΟ•••••••••••ΤΡ•••••• EU••••••
123/202228/04/2022160/202128/02/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΓΕ•••••• ΒΟ••••••••••ΠΙ•••••• ΤΡ••••••
124/202228/04/2022182/202128/02/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΒΑ••••••• ΤΣ•••••••ΠΙ•••••• ΤΡ••••••
125/202228/04/2022185/202128/02/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΜΑ•••• ΛΕ•••••ΠΙ•••••• ΤΡ••••••
126/202228/04/2022157/202128/02/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΓΛ•••••• ΝΤ••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
127/202228/04/2022163/202128/02/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΠΑ••••••• ΨΑ•••••••••ΠΙ•••••• ΤΡ••••••
128/202228/04/2022158/202128/02/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΔΗ••••• ΔΙ•••••ΠΙ•••••• ΤΡ••••••
129/202228/04/2022166/202128/02/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΛΕ•••••• ΚΕ•••••••ΠΙ•••••• ΤΡ••••••
130/202228/04/2022170/202128/02/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΣΠ•••••••• ΔΑ•••••••••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
131/202228/04/2022462/202108/03/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΕΥ••••••• ΚΑ•••••••••ΕΘ••••• ΤΡ•••••
132/202228/04/2022461/202108/03/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΣΟ••• ΓΚ•••••ΠΙ•••••• ΤΡ••••••
133/202228/04/2022466/202108/03/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΘΕ••••• ΒΑ•••••••ΤΡ••••• ΠΕ••••••
134/202228/04/2022463/202108/03/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΜΑ••• ΓΙ••••••ΤΡ•••••• EU••••••
135/202228/04/2022447/202108/03/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΚΥ••••• ΚΩ••••••••••••ΠΙ•••••• ΤΡ••••••
136/202229/04/202219/202027/10/20214745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΘΕ•••••• ΚΟ•••••ΠΙ•••••• ΤΡ••••••
137/202229/04/202216/202020/10/20214745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΧΡ••••• ΒΛ•••••••ΝΈ••••••••••••• ΤΑ•••••••••
138/202229/04/202217/202020/10/20214745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΕΛ••• ΒΛ••••••ΤΡ••••• EU••••••
139/202229/04/2022586/202131/03/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΓΕ••••• ΠΑ•••••ΠΙ•••••• ΤΡ••••••
140/202229/04/202234/202016/11/20214745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΣΟ••• ΧΕ•••ΝΈ••••••••••••• ΤΑ•••••••••
140/202229/04/202233/202016/11/20214745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΜΙ•••• ΒΛ••••••••••ΝΈ••••••••••••• ΤΑ•••••••••
141/202229/04/202218/202026/10/20214745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΑΘ••••••• ΣΑ•••••ΠΙ•••••• ΤΡ••••••
142/202229/04/202238/202023/11/20214745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΔΕ•••••• ΦΩ••••••ΤΡ••••• EU••••••
143/202203/05/2022759/202112/04/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΧΡ••••• ΤΣ••••••••ΠΙ•••••• ΤΡ••••••
144/202203/05/2022760/202112/04/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΚΩ••••••••• ΓΕ••••••ΠΙ•••••• ΤΡ••••••
145/202205/05/202223/202003/11/20214745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΙΩ••••• ΙΩ•••••••AL•••• BA••
146/202205/05/202224/202003/11/20214745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΑΙ•••••••• ΛΥ•••••AL•••• BA••
147/202205/05/202228/202003/11/20214745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΣΑ••• ΣΑ••••••••ΝΈ••••••••••••• ΤΑ•••••••••
148/202205/05/202222/202002/11/20214745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΦΩ••••• ΛΕ•••••HS•• BA••
149/202205/05/202225/202002/11/20214745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΚΩ••••••••• ΚΑ••••ΠΙ•••••• ΤΡ••••••
150/202205/05/2022587/202131/03/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΓΕ•••••• ΧΑ••••••ΠΙ•••••• ΤΡ••••••
151/202205/05/2022579/202131/03/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΕΠ•••••••••• ΣΑ•••••••••ΑΓ••••••• ΤΡ•••••
152/202205/05/2022577/202131/03/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΧΡ••••• ΠΑ•••••ΠΙ•••••• ΤΡ••••••
153/202205/05/2022585/202131/03/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΓΙ••••••• ΚΟ••••AL••• ΤΡ•••••
154/202205/05/2022584/202131/03/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΙΩ••••• ΚΟ•••••••••AL••• ΤΡ•••••
155/202205/05/2022588/202131/03/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΡΟ••••• ΡΑ••••••••ΠΙ•••••• ΤΡ••••••
156/202210/05/2022571/202108/03/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΚΩ•••••••••• ΑΣ•••••ΑΛ•• ΤΡ•••••
157/202212/05/20222615/202131/01/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΕΥ••••• ΜΑ••••ΤΑ••••••••••••••••••• ΚΑ•••••••••
158/202212/05/2022263/202131/01/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΙΩ••••• ΦΡ•••••ΠΙ•••••• ΤΡ••••••
159/202213/05/20223/202006/10/20214745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΜΠ••• ΦΛ•••••••ΤΑ•••••••••••• ΚΑ•••••••••
160/202213/05/20225/202006/10/20214745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΒΑ•••••• ΓΕ••••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
161/202213/05/202210/202013/10/20214745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΜΑ••• ΤΡ•••ΠΙ•••••• ΤΡ••••••
162/202213/05/20224/202006/10/20214745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΕΙ•••• ΔΟ••ΤΡ••••• EU••••••
163/202219/05/2022583/202131/03/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΑΝ•••••• ΣΤ•••••••ΠΙ•••••• ΤΡ••••••
164/202219/05/2022589/202131/03/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΕΛ•••••• ΣΑ•••••••••ΠΙ•••••• ΤΡ••••••
165/202219/05/2022575/202131/03/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΣΤ•••••• ΚΥ•••••ΠΙ•••••• ΤΡ••••••
166/202219/05/2022624/202101/04/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΕΥ••••• ΚΟ•••••••••ΤΑ••••••••••••••••••••••• ΔΑ•••••
167/202219/05/2022626/202101/04/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΜΑ••• ΚΟ•••••••••••••ΠΙ•••••• ΤΡ••••••
168/202219/05/2022618/202101/04/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΑΘ••••••• ΧΑ•••••ΠΙ•••••• ΤΡ••••••
169/202219/05/2022617/202101/04/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑTO•• RU•••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
170/202219/05/2022627/202101/04/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΠΑ••••••• ΚΑ•••ΕΘ••••• ΤΡ•••••
171/202219/05/2022619/202101/04/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΑΘ••••••• ΤΣ••••••••ΠΙ•••••• ΤΡ••••••
172/202219/05/2022620/202101/04/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΔΗ••••••• ΤΣ•••••••••ΠΙ•••••• ΤΡ••••••
173/202219/05/2022595/202101/04/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΣΤ•••••• ΓΑ•••ΠΙ•••••• ΤΡ••••••
174/202219/05/2022594/202101/04/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΑΡ•••• ΚΩ••••••••••ΠΙ•••••• ΤΡ••••••
175/202219/05/2022614/202101/04/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΕΥ••••••• ΖΑ•••••••ΠΙ•••••• ΤΡ••••••
176/202219/05/2022615/202101/04/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΔΗ••••••• ΖΑ•••••••ΠΙ•••••• ΤΡ••••••
177/202219/05/2022616/202101/04/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΟΔ•••••• ΚΕ•••••ΕΘ••••• ΤΡ•••••
178/202219/05/2022602/202101/04/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΑΝ•• ΑΣ•••••••ΠΙ•••••• ΤΡ••••••
179/202219/05/2022604/202101/04/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΜΙ•••• ΓΕ••••••••ΠΙ•••••• ΤΡ••••••
180/202219/05/2022605/202101/04/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΑΡ••••••• ΝΤ••••••••••ΠΙ•••••• ΤΡ••••••
181/202219/05/2022599/202101/04/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΣΟ••• ΠΑ•••••••••EU••••••• ER••••••
182/202219/05/2022600/202101/04/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΕΛ•••••• ΒΡ••••••ΛΑ•••• ΤΡ••••••••••••••••
183/202219/05/2022606/202101/04/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΕΛ••• ΚΑ•••••••ΠΙ•••••• ΤΡ••••••
184/202219/05/2022598/202101/04/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΑΙ•••••••• ΜΑ••••••••••••ΠΙ•••••• ΤΡ••••••
185/202219/05/2022593/202101/04/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΑΝ•• ΝΙ••••••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
186/202219/05/2022608/202101/04/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΣΟ••• ΠΑ•••••••ΠΙ•••••• ΤΡ••••••
187/202219/05/2022601/202101/04/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΝΙ•••••• ΠΑ••••ΠΙ•••••• ΤΡ••••••
188/202219/05/2022625/202101/04/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΣΠ•••• ΣΙ•••••ΠΙ•••••• ΤΡ••••••
189/202219/05/2022623/202101/04/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΑΙ•••••••• ΦΑ••••••ΠΙ•••••• ΤΡ••••••
190/202219/05/2022597/202101/04/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΜΑ•••••• ΠΙ••••••ΠΙ•••••• ΤΡ••••••
191/202219/05/2022596/202101/04/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΔΗ••••••• ΓΕ••••••••ΠΙ•••••• ΤΡ••••••
192/202219/05/2022613/202101/04/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΕΥ••••••• ΚΑ••••••••••EF•••••••••• ER••••••
193/202219/05/2022612/202101/04/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΑΘ•••••• ΠΙ•••••••ΠΙ•••••• ΤΡ••••••
194/202219/05/2022683/202101/04/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΘΩ••• ΜΠ••••••ΠΙ•••••• ΤΡ••••••
195/202219/05/2022611/202101/04/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΚΩ••••• ΚΟ••••••••••••••ΠΙ•••••• ΤΡ••••••
196/202219/05/2022610/202101/04/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΕΥ••••••• ΦΥ••••ΠΙ•••••• ΤΡ••••••
197/202219/05/2022609/202101/04/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΣΤ••••• ΓΚ•••••••ΠΙ•••••• ΤΡ••••••
198/202219/05/2022591/202101/04/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΙΩ••••• ΜΠ•••••••ΕΘ•••••••••••• ΤΗ•••••••••
199/202219/05/2022590/202101/04/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΒΑ••••• ΜΟ••••••ΠΙ•••••• ΤΡ••••••
200/202219/05/2022592/202101/04/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΛΟ•••• ΑΓ•ΕΘ••••• ΤΡ•••••
201/202219/05/2022621/202101/04/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΒΑ•• ΛΙ•••••••ΠΙ•••••• ΤΡ••••••
202/202219/05/2022622/202101/04/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΔΙ••••••• ΠΑ••••ΠΙ•••••• ΤΡ••••••
203/202219/05/202211/202013/10/20214745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΑΝ•• ΒΑ•••••ΤΡ••••• ΠΕ••••••
204/202219/05/202212/202013/10/20214745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΠΕ•••• ΛΑ•••••••ΤΡ••••• ΠΕ••••••
205/202219/05/202215/202026/10/20214745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΔΗ••••••• ΠΑ•••••••••••ΠΙ•••••• ΤΡ••••••
206/202223/05/202248/202006/12/20214745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΜΑ••• ΓΟ•••ΠΙ•••••• ΤΡ••••••
207/202223/05/202252/202006/12/20214745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΟΥ••••• ΜΠ••••••••ΠΙ•••••• ΤΡ••••••
208/202223/05/2022244/202131/01/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΓΡ••••••• ΝΕ•••••••EU••••••• ER••••••
209/202223/05/2022251/202131/01/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΛΟ•••••• ΑΛ•••••••ΤΡ•••••• ΠΕ••••••
210/202223/05/2022255/202131/01/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΔΗ••••••• ΤΣ••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
211/202224/05/202280/202016/12/20214745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΑΓ•••••• ΣΠ••••AL••• BA••
211/202224/05/202279/202016/12/20214745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΑΘ••••••• ΘΕ••••••••ΠΙ•••••• ΤΡ••••••
212/202224/05/202226/202003/11/20214745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΘΕ•••••• ΔΗ•••••AL••• BA••
213/202224/05/202230/202009/11/20214745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΕΥ••••••• ΜΟ•••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
214/202224/05/202245/202030/11/20214745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΜΑ•••• ΛΥ•••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
215/202224/05/202242/202030/11/20214745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΑΙ•••••••• ΤΣ•••••ΤΡ••••• EU••••••
216/202224/05/202229/202009/11/20214745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΣΤ••••••• ΛΑ•••••••ΤΡ••••• EU••••••
217/202224/05/202241/202024/11/20214745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΚΙ•• ΠΑ••••••••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
217/202224/05/202240/202024/11/20214745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΓΕ•••••• ΚΕ•••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
218/202226/05/2022574/202131/03/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΑΛ•••••••• ΓΚ••••••ΠΙ•••••• ΤΡ••••••
219/202226/05/2022850/202129/04/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΙΩ••••• ΜΠ••••••••ΕΘ••••• ΤΡ•••••
220/202226/05/2022568/202131/03/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΘΕ••••••••• ΧΡ••••••••••ΠΙ•••••• ΤΡ••••••
221/202226/05/2022569/202131/03/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΕΛ•••• ΑΚ•••••••ΠΙ•••••• ΤΡ••••••
222/202231/05/2022180/202128/02/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΔΕ•••••• ΜΙ••••••••••AL••• BA•••••••
223/202231/05/2022472/202108/03/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΚΩ••••• ΡΕ••••ΕΘ•••• ΤΡ••••••••••
224/202231/05/2022197/202128/02/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΘΕ•••••• ΠΑ••••••ΤΡ••••• EU••••••••••••••••••••
225/202231/05/2022191/202128/02/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑNA••••••••••••••••• NA•••••••••••••••••••••••••••ΤΡ••••• ΠΕ•••••••••••
226/202231/05/2022458/202108/03/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΕΥ••••••• ΦΩ••••AL••• ΤΡ••••••••••
227/202231/05/202237/202023/11/20214745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΣΟ••• ΖΑ•••••••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
228/202231/05/2022450/202108/03/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΣΩ•••••• ΒΕ••••••ΤΡ•••••• EU•••••••••••
229/202201/06/20221261/202103/05/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΕΛ•••• ΚΑ•••••••••ΕΘ•••• ΤΡ••••••••••
230/202201/06/20221262/202103/05/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΙΟ•••••• ΚΑ•••••••••ΕΘ•••• ΤΡ••••••••••
231/202209/06/20221661/2021512/201431/03/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΚΩ••••• ΖΕ•••••ΤΡ••••• ΠΕ••••••
232/202209/06/2022857/202129/04/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΚΩ•••••••••• ΣΥ••••ΤΡ••••• EU•••••••••••
233/202209/06/2022578/202131/03/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΒΑ•• ΜΟ•••FB•••••••••••••••••••••••• ΤΡ••••••••••
234/202209/06/2022871/20211162/201329/04/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΘΕ••••••• ΚΟ••••••ΕΘ•••• ΤΡ••••••••••
235/202209/06/2022862/20211600/201329/04/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΜΑ••• ΕΞ••••••••ΤΡ••••• EU••••••
236/202209/06/2022867/2021866/202129/04/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΕΛ•••• ΜΠ•••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
236/202209/06/2022866/2021867/202129/04/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΑΡ•••• ΜΠ•••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
237/202210/06/202263/20201564/201406/12/20214745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΣΤ••••••• ΑΝ•••••••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
238/202210/06/202256/2020440/201506/12/20214745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΓΕ•••••• ΓΟ••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
239/202210/06/202272/202073/202016/12/20214745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΕΥ••••••• ΡΟ••••ΤΡ••••• EU••••••
239/202210/06/202273/202072/202016/12/20214745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΚΑ••••••• ΠΑ••••ΤΡ••••• EU••••••
240/202210/06/202276/20201235/201316/12/20214745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΣΤ••••••• ΜΑ•••••AL•••• BA••
241/202210/06/2022254/20211341/201331/01/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΠΑ••••••• ΜΑ••••ΑΛ•• ΤΡ•••••
242/202210/06/2022259/20211746/201331/01/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΔΗ••••••• ΤΟ•••••••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
243/202210/06/2022293/2021723/201304/02/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΜΑ••• ΜΠ•••••••ΑΛ•• ΤΡ•••••
244/202210/06/2022241/2021194/202131/01/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΠΑ••••••• ΓΕ••••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
245/202210/06/2022257/20211319/201331/01/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΕΥ•••••••• ΚΑ••••••••ΠΑ•••••••• ΤΡ•••••
246/202210/06/202259/20201534/201406/12/20214745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΧΡ•••••••••• ΑΝ•••••••••ΑΛ•• ΤΡ•••••
247/202210/06/202258/20201039/201406/12/20214745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΙΩ•••• ΦΥ•••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
248/202214/06/202231/2020299/201510/11/20214745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΚΑ•••••• ΝΙ•••••••ΑΛ•• ΤΡ•••••
249/202214/06/202232/2020778/201410/11/20214745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΒΑ••••••• ΜΥ••••••ΝΕ••••••••••••• ΤΑ•••••••••
250/202215/06/2022287/202171/201401/02/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΧΡ•••••• ΚΙ••••••ΤΡ••••• EU••••••
251/202215/06/2022288/20211064/201401/02/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΕΥ••••• ΚΥ••••ΤΡ••••• EU••••••
252/202215/06/2022190/20211626/201328/02/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑNA••••••••••••••• NA•••••••••••••••••••••••••••ΤΡ••••• ΠΕ••••••
253/202215/06/2022333/2021360/201401/02/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΔΗ••••••• ΩΡ••••••ΤΡ••••• EU••••••
254/202216/06/2022865/202129/04/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΠΕ•••• ΦΛ•••••ΣΙ••••••• ΤΡ•••••
255/202216/06/20221257/2021713/201403/05/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΕΥ••••• ΚΑ••••••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
257/202216/06/2022863/20211531/201329/04/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΠΑ•••••••• ΣΑ••••••••ΤΑ••••••••• ΤΑ•••••••••
259/202216/06/20221260/2021569/201403/05/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΓΕ•••••••••••••••• ΓΕ••••••••ΑΛ•• ΤΡ•••••
260/202216/06/20221259/202103/05/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΠΑ•••••••• ΑΛ••••••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
261/202216/06/20221266/20211262/201303/05/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΧΡ••••• ΞΕ•••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
262/202216/06/20221265/20211311/201303/05/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΚΩ•••• ΣΩ•••ΤΡ••••• ΣΙ•••••••
263/202216/06/20221268/20211151/201303/05/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΕΙ•••• ΜΑ•••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
264/202216/06/20221267/20211204/201303/05/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΕΥ••••••• ΡΟ•••EU••••••••••••••• ΤΡ•••••
265/202217/06/202261/20201402/201406/12/20214745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΣΜ•••••• ΒΟ•••••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
266/202217/06/202264/20201437/201406/12/20214745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΔΕ•••••• ΛΙ•••••ΠΕ•••••• ΤΡ••••••••••
267/202220/06/202271/202016/12/20214745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΜΑ••••••• ΣΕ•••••••••ΤΡ••••• EU••••••
268/202221/06/2022475/202108/03/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΑΝ•••••• ΚΑ•••••ΕU•••••• ΤΡ••••••••••
269/202221/06/2022195/202128/02/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΕΛ••• ΡΑ••••AL••• ΤΡ••••••••••
270/202223/06/2022872/202129/04/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΔΗ••••••• ΜΠ•••••ΠΕ•••••• ΤΡ•••••••••••
271/202223/06/2022856/202129/04/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΠΑ•••• ΠΑ••••••ΣΥ••••••••••••••••••••• ΔΩ•••••••••
272/202223/06/2022869/20211312/201329/04/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΙΩ••••• ΣΠ••••ΑΛ•• ΤΡ•••••
273/202223/06/2022858/202129/04/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΙΩ••••• ΑΛ••••••ΑΛ•• ΤΡ••••••••••
274/202228/06/202247/20201267/201306/12/20214745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΑΝ••••••• ΑΝ••••••••ΤΡ••••• EU••••••
275/202228/06/202282/2020581/201416/12/20214745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΛΙ••••• ΑΡ••••••••ΤΡ••••• ΠΕ••••••
276/202228/06/202283/2020982/201416/12/20214745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΠΑ••••••• ΓΙ••••••••••••εθ•••• τρ•••••
277/202228/06/202253/202006/12/20214745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΕΡ••••• ΑΝ••••••••ΓΕ•••• ΤΡ•••••
256/202229/06/2022870/202129/04/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΒΑ•••• ΠΑ••••••••ΑΛ•• ΤΡ•••••
258/202229/06/2022855/2021381/201529/04/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΧΡ••••• ΛΑ•••••ΤΡ••••• ΠΕ••••••
278/202229/06/202254/202006/12/20214745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΘΕ•••••• ΝΤ•••••ΤΡ••••• EU••••••
279/202229/06/202255/20201115/201406/12/20214745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΙΩ••••• ΝΤ••••ΤΡ••••• EU••••••
280/202229/06/202257/20201116/201406/12/20214745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΚΑ••••• ΝΤ••••ΤΡ••••• EU••••••
281/202230/06/202287/202088/202016/12/20214745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑRO•••• LO••••••••AL••• ΤΡ•••••
281/202230/06/202288/202087/202016/12/20214745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΜΑ•••• ΤΑ••••••••AL••• ΤΡ•••••
282/202230/06/202249/2020627/201406/12/20214745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΚΟ•••••••••• ΗΛ•••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
283/202230/06/202243/202044/202006/12/20214745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΠΑ•••••••• ΚΟ•••••••••ΤΡ••••• EU••••••
283/202230/06/202244/202043/202006/12/20214745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΑΣ•••••••• ΓΚ•••••••••ΤΡ••••• EU••••••
284/202230/06/2022294/2021378/201304/02/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΘΕ••••• ΜΠ•••••••ΑΛ•• ΤΡ•••••
285/202230/06/2022300/2021862/201304/02/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΕΛ••• ΠΑ•••••••••ΤΡ••••• EU••••••
286/202230/06/2022296/2021688/201304/02/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΕΛ••• ΖΕ••••••EU•••• TR•••••
287/202230/06/2022328/20211072/201409/02/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΧΡ•••••• ΓΑ••••TR••••• EU••••••
288/202230/06/202250/2020229/201406/12/20214745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΟΥ••••• ΚΟ••••••••••ΤΡ••••• ΠΕ••••••
289/202230/06/2022292/202104/02/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΚΩ•••••••••• ΓΑ•••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
290/202230/06/2022324/2021209/201509/02/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΠΑ••••••• ΓΑ•••••••••ΤΡ••••• EU••••••
291/202230/06/202281/2020699/201316/12/20214745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΖΩ• ΑΝ•••••••••••••ΝΈ••••••••••••• ΤΑ•••••••••
292/202230/06/2022196/2021267/201428/02/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΖΑ•••••• ΚΙ•••••••AL••• ΤΡ•••••
293/202230/06/202246/202006/12/20214745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΜΑ••• ΤΣ•••••••ΤΡ••••• ΠΕ••••••
294/202204/07/2022851/202133/201429/04/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΜΑ•••• ΜΙ••••••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
295/202204/07/2022852/2021438/201529/04/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΘΕ•••••• ΜΠ•••ΤΡ••••• ΠΕ••••••
296/202205/07/202275/2020160/201416/12/20214745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΙΩ••••• ΜΠ••••••••ΤΡ••••• EU••••••
297/202207/07/20221413/20211342/201324/05/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΔΗ••••••• ΧΑ••••••••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
298/202207/07/2022864/20211449/201329/04/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΣΠ•••••• ΚΑ•••••ΑΛ•• ΤΡ•••••
299/202207/07/2022849/2021547/201529/04/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΑΛ•••••••• ΑΡ•••••ΤΡ••••• EU••••••
300/202208/07/20221455/20211313/201430/05/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΑΝ••••• ΜΟ•••••ΤΡ••••• EU••••••
301/202208/07/20221461/20211479/201430/05/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΔΙ••••••• ΓΙ••••••••••ΤΡ••••• ΠΕ••••••
302/202208/07/2022868/20211348/201329/04/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΠΑ•••••••• ΦΥ••••ΑΛ•• ΤΡ•••••
303/202213/07/2022873/2021719/201329/04/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΜΑ••• ΑΧ•••••ΤΡ••••• ΠΕ••••••
304/202214/07/2022164/20211568/201428/02/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΓΕ•••••• ΜΥ•••••ΑΛ•• ΤΡ•••••
305/202215/07/20221604/20211398/202104/02/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΕΛ••• ΠΑ••••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
305/202215/07/20221398/20211604/202104/02/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΧΑ••• ΠΑ••••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
306/202215/07/2022260/20211835/201331/01/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΔΕ•••••• ΚΑ•••••••ΤΡ••••• EU••••••
307/202215/07/2022261/20211834/201331/01/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΓΕ•••••••••••••••••••••• ΓΙ••••••••TR••••• EU••••••
308/202215/07/2022319/2021312/201409/02/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΠΑ•••••••• ΠΕ••••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
309/202215/07/2022321/2021338/201409/02/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΑΝ••••••• ΤΣ••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
310/202215/07/2022322/2021428/201509/02/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΙΣ•••••• ΒΑ••••••••ΤΡ••••• EU••••••
311/202215/07/2022245/2021685/201331/01/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΕΙ•••• ΣΑ•••••••ΤΡ••••• ΜΙ•••••••
312/202220/07/20221448/20211058/201430/05/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΝΙ•••••• ΚΟ••••••••••ΤΡ••••• EU••••••
313/202220/07/20221459/20211532/201430/05/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΝΙ•••••• ΓΡ•••••••ΑΛ•• ΤΡ•••••
314/202221/07/20221458/20211555/201430/05/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΕΛ•••••••• ΚΟ•••••••ΤΡ••••• EU••••••
315/202227/07/20221462/20211395/201430/05/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΘΕ•••••• ΤΖ••••••ΤΡ••••• EU••••••
316/202227/07/20221454/20211387/201430/05/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΓΙ••••• ΖΙ••••••ΕΘ••••••••••••• ΤΗ••••••••••••
317/202227/07/20221464/20211384/201430/05/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΣΤ••••• ΚΙ••••ΠΙ•••••• ΤΡ••••••
318/202227/07/20221463/20211394/201430/05/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΣΟ••• ΠΛ••••••ΠΙ•••••• ΤΡ••••••
319/202227/07/20221446/20211093/201430/05/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΠΑ•••• ΜΕ••••••AL•••• BA•••••
320/202227/07/20221467/2021575/201530/05/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΔΗ••••••• ΚΑ•••••••••ΠΙ•••••• ΤΡ••••••
321/202229/07/202288/2021404/201414/02/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΔΕ•••••• ΠΑ•••••••••••••ΠΙ•••••• ΤΡ••••••
322/202229/07/202280/2021695/201314/02/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΑΝ•••••• ΚΛ••••••••ΠΙ•••••• ΤΡ••••••
323/202229/07/202284/20211175/201414/02/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΓΕ••••• ΔΙ•••••ΤΑ••••••••••••••••••• ΚΑ•••••••••
324/202229/07/202282/2021655/201314/02/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΛΑ••••• ΓΑ•••••••ΠΙ•••••• ΤΡ••••••
325/202229/07/202276/20211218/201314/02/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΜΑ••• ΡΟ•••••ΠΙ•••••• ΤΡ••••••
325/202229/07/202275/20211217/201314/02/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΕΥ••••••• ΚΟ•••••••ΠΙ•••••• ΤΡ••••••
326/202229/07/202274/2021821/201314/02/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΙΩ••••• ΣΤ••••••••ΤΡ•••••• ΠΕ•••••••••
327/202229/07/202285/2021942/201414/02/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΣΤ•••••• ΜΑ•••••ΠΙ•••••• ΤΡ••••••
328/202229/07/202273/20211587/201314/02/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΠΑ••••••• ΧΑ•••••••••••ΠΙ•••••• ΤΡ••••••
329/202229/07/202284/2020664/201413/01/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΒΑ•••••• ΛΑ•••••ΤΡ••••• EU••••••
330/202229/07/202298/20201733/2013 ΑΙΤΗΣΗ13/01/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΙΩ••••• ΠΑ•••••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
330/202229/07/2022100/20201734/2013 ΑΙΤΗΣΗ13/01/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΕΛ••••••• ΠΑ••••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
331/202229/07/2022101/20201735/2013 ΑΙΤΗΣΗ13/01/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΚΩ•••• ΠΑ••••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
332/202229/07/202286/20201693/2013 ΑΙΤΗΣΗ16/12/20214745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΕΙ•••• ΑΜ•••••ΤΡ••••• EU••••••
332/202229/07/202285/20201692/2013 ΑΙΤΗΣΗ16/12/20214745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΚΩ•••••••••• ΑΜ••••••ΠΙ•••••• ΤΡ••••••
333/202229/07/202251/2020272/2014 ΑΙΤΗΣΗ06/12/20214745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΕΜ••••••• ΚΩ••••••••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
334/202229/07/202277/20211186/201314/02/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΚΩ••••• ΗΛ•••••••ΕΘ••••••••••••• ΤΗ••••••••••••
335/202229/07/202279/20211336/201414/02/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΑΙ•••••••• ΜΑ••••••••ΠΙ•••••• ΤΡ••••••
336/202229/07/202281/2021842/201314/02/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΙΩ••••• ΦΑ•••••••••ΠΙ•••••• ΤΡ••••••
337/202229/07/202286/2021123/201514/02/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΑΒ•••• ΙΩ•••••••ΤΡ•••••• ΠΕ•••••••••
338/202229/07/202290/20211146/201414/02/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΚΑ•••• ΚΑ•••••••••ΠΙ•••••• ΤΡ••••••
339/202229/07/2022298/2021603/201704/02/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΟΛ•• ΠΑ•••••••ΕΘ•••••••••••• ΤΗ••••••••••••
340/202229/07/2022320/2021390/201409/02/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΓΡ••••••• ΑΝ•••••••••••ΤΡ••••••••••••••• ΑΕ
341/202229/07/2022323/2021731/201409/02/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΕΥ••••••• ΜΠ••••••ΤΡ•••••••••••••• ΑΕ
342/202201/08/20221506/20211296/201402/06/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΣΠ•••• ΣΙ•••••ΠΙ•••••• ΤΡ••••••
343/202201/08/2022299/2021852/201304/02/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΕΙ••••••••••••••••• ΣΤ••••••••••AL•••••••• AE
344/202201/08/20221531/2021555/201602/06/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΑΙ•••••••• ΜΠ••••••ΠΙ•••••• ΤΡ••••••
345/202201/08/20221532/20211597/201502/06/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΚΩ•••••••••• ΓΙ•••••ΠΙ•••••• ΤΡ••••••
346/202201/08/20221509/2021390/201302/06/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΔΑ••• ΧΗ••ΠΙ•••••• ΤΡ••••••
347/202201/08/20221507/20211832/201302/06/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΘΕ•••••• ΜΑ••••ΠΙ•••••• ΤΡ••••••
348/202201/08/20221508/2021389/201302/06/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΓΕ•••••• ΜΠ•••••••AL••• BA•••••
349/202201/08/20221512/20217913/201502/06/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΔΡ••••••• ΠΑ••••••••••ΠΙ•••••• ΤΡ••••••
350/202201/08/20221510/202192/201102/06/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΠΑ•••••••• ΓΡ••••••ΠΙ•••••• ΤΡ••••••
351/202201/08/20221511/20211213/201502/06/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΑΣ••••• ΔΑ•••••••ΠΙ•••••• ΤΡ••••••
352/202201/08/20221515/20216/201802/06/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΠΑ•••••••• ΑΓ••••••••••ΠΙ•••••• ΤΡ••••••
353/202201/08/20221514/20218/201702/06/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΑΛ••••••• ΚΕ•••••ΤΡ•••••• EU•••••••••
354/202201/08/20221513/2021394/210402/06/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΧΡ••••• ΜΟ•••••••••••ΠΙ•••••• ΤΡ••••••
355/202201/08/20221516/2021358/201902/06/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΠΑ•••••• ΓΚ•••••••ΠΙ•••••• ΤΡ••••••
356/202201/08/20221517/2021459/201802/06/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΕΥ••••••• ΤΖ••••ΤΡ••••• EU•••••••••
357/202201/08/20221518/2021456/201802/06/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΜΙ•••• ΣΟ•••••ΠΙ•••••• ΤΡ••••••
358/202201/08/20221519/2021582/201702/06/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΓΕ•••••• ΤΡ•••••••••••••ΠΙ•••••• ΤΡ••••••
359/202201/08/20221520/2021575/201702/06/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΛΕ•••••• ΓΑ••••••••ΠΙ•••••• ΤΡ••••••
360/202201/08/20221521/2021311/201602/06/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΕΙ•••• Ν•••••••ΠΙ•••••• ΤΡ••••••
361/202201/08/20221522/20211735/202102/06/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΣΥ•••• ΑΡ••••••••••AL••• BA•••••
362/202201/08/20221523/20211729/201502/06/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΚΩ•••••••••• ΚΑ•••••••••ΠΙ•••••• ΤΡ••••••
363/202201/08/20221524/20211684/201502/06/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΒΑ••••••• ΓΚ•••••ΠΙ•••••• ΤΡ••••••
364/202201/08/20221526/20211231/201402/06/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΣΠ•••••••• ΒΑ•••••••ΠΙ•••••• ΤΡ••••••
365/202201/08/20221527/202142/201602/06/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΕΙ•••• ΜΕ••••••••••••••ΠΙ•••••• ΤΡ••••••
366/202201/08/20221536/2021377/201502/06/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΙΩ••••• ΚΑ••••••••ΤΡ••••• ΠΕ••••••
367/202201/08/20221534/2021296/201602/06/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΕΛ••• ΜΕ••••••••ΑΛ•• ΤΡ•••••
368/202201/08/20221533/2021289/201602/06/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΕΥ••••••• ΓΡ•••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
371/202201/08/20221637/2021361/201602/06/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΙΩ••••• ΜΠ••••••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
372/202203/08/20224/2021262/201420/01/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΧΡ••••• ΚΑ••••••••ΤΡ••••• EU••••••
373/202203/08/2022174/20201783/201320/01/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΑΝ••••••• ΣΥ•••••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
374/202205/08/202295/2021759/201414/02/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΣΤ•••••• ΓΛ•••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
375/202205/08/202296/20211190/201414/02/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΞΕ••• ΑΛ••••••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
376/202205/08/2022501/2021442/201514/02/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΗΛ••• ΒΡ••••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
377/202205/08/202297/20211059/201414/02/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΣΟ••• ΤΣ••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
378/202205/08/202292/2021441/201514/02/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΚΑ•••••• ΒΡ•••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
379/202205/08/202291/2021352/201414/02/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΑΝ••• ΔΟ•••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
380/202205/08/202294/202193/202114/02/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΙΩ••••• ΣΥ••••••••ΤΡ••••• ΠΕ••••••
380/202205/08/202293/202194/202114/02/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΙΩ••••• ΣΥ••••••••ΤΡ••••• ΠΕ••••••
381/202205/08/202287/20211090/201414/02/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΓΕ•••••• ΠΟ•••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
382/202208/08/20221429/20211725/201324/05/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΣΠ•••••••• ΚΑ••••••ΑΛ•• ΤΡ•••••
383/202208/08/20221415/20211483/201324/05/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΝΙ•••••• ΜΠ••••ΝΕ••••••••• ΤΑ•••••••••
384/202208/08/20221416/20211473/201324/05/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΔΙ•••••• ΚΑ••••••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
385/202208/08/20221427/20211737/201324/05/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΣΩ•••••• ΠΕ•••••••••ΝΕ••••••••• ΤΑ•••••••••
386/202208/08/20221414/20211484/201324/05/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΣΤ•••••• ΧΑ•••••ΝΕ••••••••• ΤΑ•••••••••
387/202208/08/20221412/20211346/201324/05/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΜΑ••••••• ΔΑ•••••••ΑΛ•• ΤΡ•••
388/202208/08/20221411/20211356/201324/05/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΑΝ•••• ΓΕ•••••••ΤΡ••••• EU••••••
389/202208/08/20221424/20211830/201324/05/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΜΙ•••• ΣΤ•••••ΤΡ••••• ΠΕ••••••
390/202208/08/20221423/20211485/201324/05/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΓΑ••••••• ΝΙ•••••••ΑΛ•• ΤΡ•••••
391/202208/08/20221419/20211420/201324/05/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΣΑ•••• ΒΟ•••••ΤΡ••• EU••••••
392/202208/08/20221420/20211591/201324/05/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΝΙ•••••• ΓΙ••••••ΤΡ••••• ΕΘ••••••
393/202208/08/20221417/20211472/201324/05/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΝΙ•••••• ΣΤ••••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
394/202208/08/20221418/20211470/201324/05/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΕG••••••• ΚΑ•••ΤΡ••••• ΠΕ••••••
395/202208/08/20221425/20211829/201324/05/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΚΩ•••••••••• ΠΙ•••••••ΓΕ•••• ΤΡ•••••
396/202208/08/20221256/20217/201403/05/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΑΝ•••••••• ΚΟ•••••••ΑΛ•• ΤΡ•••••
398/202211/08/20221667/20211219/201415/06/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΧΡ••••• ΠΑ•••••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
399/202211/08/20221664/2021330/201415/06/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΔΙ••••••• ΙΩ•••••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
400/202211/08/20221660/2021475/201415/06/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΑΙ•••••••• ΜΑ•••ΤΡ••••• EU••••••
401/202211/08/20221679/20211678/202115/06/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΚΩ•••••••••• ΦΕ•••••••ΑΛ•• ΤΡ•••••
401/202211/08/20221678/20211679/202115/06/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΖΩ••• ΦΕ•••••••ΑΛ•• ΤΡ•••••
402/202211/08/20221659/20211396/201415/06/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΒΑ•••••• ΑΡ••••••••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
403/202211/08/20221658/20211397/201415/06/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΕΛ••• ΚΑ•••••••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
404/202211/08/20221674/2021364/201615/06/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΑΝ•••••• ΡΙ••••••ΤΡ••••• EU••••••
405/202211/08/20221680/2021225/201615/06/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΕΛ••••••• ΒΕ••••••••ΤΡ••••• ΠΕ••••••
406/202211/08/20221655/2021452/201515/06/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑKL••••• DA••••ΑΛ•• ΤΡ•••••
407/202211/08/20221675/2021314/201615/06/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΓΕ•••••• ΠΑ•••••••••••ΑΛ•• ΤΡ•••••
408/202212/08/20221671/2021232/201515/06/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΚΥ•••••••• ΚΙ••••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
409/202212/08/20221670/20211387/201515/06/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΚΩ•••••••••• ΚΟ••••••••••ΤΑ•••• ΠΑ•••••••••••••••
410/202212/08/20221673/2021382/201615/06/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΑΛ•••••••• ΧΑ•••••••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
412/202212/08/20221677/20211676/202115/06/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΚΩ•••••••••• ΚΑ••••••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
412/202212/08/20221676/20211677/202115/06/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΑΙ•••••••••• ΞΗ••••••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
413/202212/08/20221657/20211656/202115/06/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΠΑ•••••••• ΝΙ•••••••••ΤΡ••••• ΠΕ••••••
413/202212/08/20221656/20211657/202115/06/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΑΓ•••••••• ΠΑ•••••••••ΤΡ••••• ΠΕ••••••
414/202212/08/20221672/2021411/201615/06/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΕΡ••••• ΦΡ•••••ΑΛ•• ΤΡ•••••
415/202212/08/2022106/2021146/201414/02/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΙΩ••••• ΜΙ••••••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
415/202212/08/2022106α/2021146/201414/02/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΙΩ••••• ΜΙ••••••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
416/202212/08/202289/2021989/201414/02/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΕΥ••••• ΝΤ••••ΤΡ••••• ΠΕ•••••
417/202212/08/2022103/2021629/201814/02/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΙΩ••••• ΚΟ••••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
418/202212/08/2022105/20211256/201414/02/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΕΥ••••••• ΓΙ•••••••••ΑΛ•• ΤΡ•••••
419/202212/08/2022108/2021109/202114/02/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΜΙ•••• ΚΟ••••CI•••••• ΤΡ•••••
419/202212/08/2022109/2021108/202114/02/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΑΙ•••• ΚΟ••••CI•••••• ΤΡ•••••
420/202216/08/2022334/2021476/201415/02/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΑΠ••••••• ΓΡ••••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
421/202216/08/2022336/2021715/201515/02/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΣΤ••••••• ΧΑ••••••••••ΤΡ••••• EU••••••
422/202216/08/202226/2021683/201303/02/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΑΙ••••• ΤΣ••••••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
423/202216/08/2022188/20211507/201328/02/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΓΕ•••••• ΙΩ•••••ΑΛ•• ΤΡ•••••
424/202216/08/2022177/20211527/201428/02/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΦΕ••• ΣΙ••••••••••ΑΛ•• ΤΡ•••••
425/202216/08/2022165/20211648/201328/02/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΜΙ•••• ΔΑ••••••••ΤΡ••••• EU••••••
426/202216/08/2022192/2021310/201328/02/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΖΩ• ΣΤ•••••••••ΑΛ•• ΤΡ•••••
427/202216/08/2022173/20211435/201428/02/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΔΗ••••••• ΒΑ••••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
428/202216/08/2022169/2021450/201428/02/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΜΑ•••• ΚΟ••••••ΤΡ••••• ΠΕ••••••
429/202216/08/2022178/2021231/201328/02/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΜΑ••••••• ΠΟ•••••••••ΕΜ•••••• ΤΡ•••••
430/202216/08/2022186/2021810/201228/02/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΓΕ•••••• ΒΕ••••••••ΤΡ••••• EU••••••
431/202216/08/2022176/20211467/201428/02/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΕΛ••• ΤΡ••••••••TΡ••••• ΕU••••••
432/202216/08/2022167/20211731/201328/02/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΘΕ•••••• ΣΙ•••••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
433/202216/08/2022859/20211715/201308/03/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΓΕ••••• ΣΙ••••••••ΤΡ••••• EU••••••
434/202217/08/2022318/2021979/201409/02/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΕΙ•••• ΑΛ••••••ΑΛ•• ΤΡ•••••
435/202217/08/2022258/20211427/201331/01/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΕΜ••••••• ΜΥ•••••ΑΛ•• ΤΡ•••••
436/202217/08/2022248/2021618/201331/01/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΕΥ••••••• ΚΑ••••••••••ΤΡ••••• EU••••••
437/202217/08/2022256/20211237/201331/01/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΜΙ•••• ΛΙ••••••••••ΑΛ•• ΤΡ•••••
438/202218/08/202221/2021970/201403/02/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΚΩ••••• ΟΡ•••••••ΤΡ••••• EU••••••
439/202219/08/2022317/20211075/201409/02/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΜΑ••• ΛΙ•••••ΤΡ••••• EU••••••
440/202219/08/2022329/20211209/201409/02/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΜΙ•••• ΜΑ•••••••••ΤΡ••••• ΠΕ••••••
441/202219/08/2022325/2021326/202109/02/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΜΙ•••• ΤΣ••••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
441/202219/08/2022326/2021325/202109/02/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΕΥ•••• ΕΥ••••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
442/202219/08/2022327/20211140/201409/02/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΓΑ••••• ΤΣ•••••••ΑΛ•• ΤΡ•••••
443/202219/08/2022330/20211073/201409/02/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΓΕ•••••• ΛΙ•••••••ΤΡ••••• EU••••••
444/202219/08/2022291/2021256/201404/02/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΜΑ••• ΛΟ••••••ΑΛ•• ΤΡ•••••
445/202219/08/2022297/2021726/201304/02/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΒΑ•••••• ΔΙ••••ΤΡ••••• EU••••••
446/202219/08/2022289/20211440/201404/02/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΑΝ•••••• ΞΕ••••••ΤΡ••••• EU••••••
447/202222/08/202217/2021274/201403/02/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΓΕ•••••• ΣΚ••••••••ΤΡ••••• EU••••••
448/202226/08/202233/20211408/201403/02/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΘΕ•••••• ΚΑ•••••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
369/202229/08/20222539/2021191/202102/06/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΓΕ•••••• ΓΚ•••••ΤΡ••••• EU••••••
370/202229/08/20221706/2021317/202202/06/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΑΡ•••• ΠΑ••••••••••ΤΡ••••• EU••••••
449/202229/08/2022295/2021682/201304/02/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΙΑ••••• ΡΟ•••••ΕΜ•••••• ΤΡ•••••
397/202230/08/20221258/2021707/201403/05/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΞΕ•• ΒΟ•••••ΤΡ••••• ΠΕ••••••
450/202230/08/202225/2021438/201403/02/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΑΓ•••••• ΚΩ•••••ΤΡ••••• EU••••••
451/202230/08/202223/2021470/201403/02/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΦΩ••••• ΒΑ•••••••AL••• BA••
452/202230/08/202228/2021439/201403/02/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΠΑ••••••• ΓΕ••••••••••••ΤΡ••••• EU••••••
453/202230/08/2022109/2020108/202013/01/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΑΡ••• ΜΑ•••ΤΡ••••• EU••••••
453/202230/08/2022108/2020109/202013/01/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΑΓ••••• ΚΟ•••••••ΤΡ••••• EU••••••
454/202230/08/202290/20201149/201313/01/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΠΑ••••••• ΚΟ•••••••••••••MI•••••••• BA••
455/202230/08/2022104/202023/201513/01/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΔΗ••••••• ΑΛ••••••••••••••••••••••••ΑΛ•• ΤΡ•••••
456/202230/08/2022110/2020750/201413/01/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΑΝ••••• ΕΥ•••••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
457/202230/08/2022103/2020180/201413/01/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΧΑ••••••• ΣΜ•••••••AL••• BA••
458/202230/08/202293/20201508/201313/01/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΓΕ•••••• ΞΥ•••••ΤΡ••••• EU••••••
459/202230/08/202294/20201273/201313/01/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΒΑ•••••• ΑΡ••••••AL•••• BA••
460/202230/08/2022105/2020640/201513/01/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΙΩ••••• ΤΖ••••••••••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
461/202230/08/202295/2020810/201413/01/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΣΟ••• ΚΑ••••ΤΡ••••• ΠΕ••••••
462/202231/08/2022812/2021687/201415/04/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΠΕ•••• ΜΠ••••••ΤΡ••••• ΠΕ••••••
463/202231/08/2022798/202115/04/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΤΑ••••••••••••• ΤΟ••••••ΤΡ••••• ΕU••••••
464/202231/08/2022804/20211149/201415/04/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΙΩ••••• ΚΑ••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
465/202231/08/2022786/20211028/201415/04/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΠΑ•••••••• ΚΑ••••••ΑΛ•• ΤΡ•••••
466/202231/08/2022787/20211544/201415/04/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΚΩ•••••••••• ΖΑ•••••••ΤΡ••••• EU••••••
467/202231/08/2022796/2021218/201415/04/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΠΑ•••••••• ΚΑ•••••••••ΤΡ••••• ΠΕ••••••
468/202231/08/2022785/20211035/201415/04/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΜΙ•••• ΙΑ••••ΑΛ•• ΤΡ•••••
469/202231/08/2022807/20211096/201415/04/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΑΓ••••• ΑΝ•••ΤΡ••••• ΑΛ••
470/202231/08/2022791/2021911/201415/04/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΜΑ••• ΣΩ••••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
471/202231/08/2022793/2021718/201415/04/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΜΑ••••••• ΚΑ••••ΤΡ••••• ΠΕ••••••
472/202231/08/2022189/2021123/201328/02/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΑΓ••••• ΙΩ•••••ΑΛ•• ΤΡ•••••
473/202231/08/2022181/20211439/201328/02/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΑΝ••••••• ΘΑ••••••••ΑΛ•• ΤΡ•••••
474/202231/08/2022199/202124/201428/02/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΑΓ•••••• ΧΕ•••••ΑΛ•• ΤΡ•••••
475/202231/08/2022194/2021232/201328/02/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΛΟ•••• ΑΡ••••ΕΜ•••••• ΤΡ•••••
476/202231/08/2022179/20211659/201328/02/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΟΣ•••• ΧΑ••••••ΤΡ••••• ΠΕ••••••
477/202231/08/2022161/20211095/201428/02/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΓΕ••••• ΓΙ••••••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
478/202231/08/2022172/2021847/201428/02/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΓΑ•••••• ΔΟ•••ΤΑ•••••• ΚΑ•••••••••
480/202231/08/2022174/20211262/201428/02/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΙΩ••••• ΒΑ••••••ΤΡ••••• EU••••••
481/202231/08/2022470/202112654/201308/03/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΝΙ•••••• ΜΙ••••••••••AL•• BA••
411/202201/09/20221665/2021331/201415/06/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΣΟ••• ΠΛ••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
482/202201/09/2022978/20211399/201420/05/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΔΗ••••••• ΚΑ••••••••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
483/202201/09/2022979/2021314/201520/05/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΧΡ••••• ΜΠ••••••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
484/202201/09/2022980/2021313/201520/05/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΜΑ•••• ΓΑ•••••••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
485/202201/09/2022981/2021222/201520/05/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΜΑ••• ΠΟ•••••ΤΡ••••• EU••••••
486/202201/09/2022982/2021528/201420/05/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΔΗ••••••• ΛΑ••••••••AL•• BA••
487/202201/09/2022985/2021188/201520/05/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΘΕ•••••• ΑΡ•••••ΤΑ••••••••• ΚΑ••••••
488/202201/09/2022986/2021167/201520/05/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΒΑ••••••• ΑΙ•••••••••GR•••••• CO•••
489/202201/09/2022987/202120/05/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΠΟ•••••••• ΑΡ•••••••ΑΛ•• ΤΡ••
490/202201/09/2022988/2021148/201520/05/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΖΑ••••••• ΒΟ•••••••ΤΡ••••• EU••••••
491/202201/09/2022989/2021346/201520/05/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΚΟ••••• ΡΟ•••••••ΤΡ••••• EU••••••
492/202201/09/2022990/2021308/201520/05/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΑΘ••••••• ΚΟ••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
493/202201/09/2022991/2021307/201520/05/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΣΤ••••••• ΜΠ••••••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
494/202201/09/2022992/2021280/201520/05/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΑΙ•••••••• ΧΡ••••••••••ΤΡ••••• EU••••••
495/202201/09/2022993/2021279/201520/05/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΚΩ•••••••••• ΤΣ••••••ΤΡ••••• EU••••••
496/202201/09/2022984/2021983/202120/05/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΓΕ•••••• ΑΘ•••••••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
496/202201/09/2022983/2021984/202120/05/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΜΑ••• ΑΘ•••••••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
497/202201/09/2022994/2021208/201520/05/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΑΡ•••••••• ΜΙ•••••••••••••ΑΛ•• ΤΡ•••••
498/202201/09/2022995/2021207/201520/05/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΑΙ•••••••• ΚΑ••••••ΑΛ•• ΤΡ•••••
499/202201/09/2022996/2021518/201520/05/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΙΩ••••• ΤΖ••••ΑΛ•• ΤΡ•••••
500/202201/09/2022997/2021489/201520/05/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΧΡ•••••• ΤΣ••••••••••GR•••••• FI•••••
501/202201/09/2022998/2021488/201520/05/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΣΠ•••••• ΤΣ•••••••••••GR•••••• FI•••••
502/202201/09/2022999/2021454/201520/05/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΜΙ•••• ΤΡ•••••••••••••ΤΡ••••• EU••••••
503/202201/09/20221000/20211167/201420/05/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΑΡ•••••••• ΧΑ••••••ΤΡ••••• ΠΕ••••••
504/202201/09/20221001/2021505/201420/05/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΙΩ••••• ΚΟ••••••••••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
505/202201/09/20221002/20211188/201420/05/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΓΕ•••••• ΠΟ•••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
506/202201/09/20221003/20211145/201420/05/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΕΜ••••••• ΧΑ•••••••••ΤΡ••••• ΠΕ••••••
507/202201/09/20221004/20211138/201420/05/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΚΩ•••••••••• ΤΣ•••••••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
508/202201/09/20221005/20211137/201420/05/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΜΑ••• ΧΑ•••ΤΡ••••• EU••••••
509/202201/09/20221006/20211133/201420/05/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΝΙ•••••• ΜΠ•••••••••ΤΡ••••• ΠΕ••••••
510/202201/09/20221007/20211132/201420/05/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΑΛ••••••• ΚΑ•••••••••ΤΡ••••• ΠΕ••••••
511/202206/09/20221/2021502/201420/01/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΙΣ•••••• ΠΕ••••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
511/202206/09/20223/2021501/201420/01/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΒΑ•••••• ΒΛ••••••••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
512/202206/09/202211/20211705/201320/01/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΜΑ••• ΝΤ•••••ΤΡ••••• EU••••••
513/202206/09/2022177/202035/201420/01/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΚΩ••••••••• ΚΑ•••••••••••HE••••••••••• CR••••
514/202206/09/20227/20211552/201320/01/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΜΑ••• ΒΥ•••••••ΤΡ••••• EU••••••
515/202206/09/20229/2021678/1420/01/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΣΤ••••••• ΠΑ•••••••••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
516/202206/09/2022172/2020257/201520/01/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΜΑ••• ΟΙ••••••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
517/202206/09/202215/2021737/201320/01/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΓΕ•••••• ΛΑ•••••ΤΡ••••• EU••••••
518/202206/09/2022180/2020179/202020/01/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΔΗ••••••• ΛΙ••••AL••• BA••
518/202206/09/2022179/2020180/202020/01/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΜΑ••• ΑΝ••••••••••AL••• BA••
519/202206/09/2022178/20201361/201320/01/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΑΓ•••••• ΚΑ•••••••••ΤΡ••••• EU••••••
520/202206/09/202212/20211250/201320/01/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΣΟ••• ΑΝ••••••••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
521/202206/09/20226/20211131/201420/01/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΠΑ•••••••• ΠΑ••••••••••ΤΡ••••• EU••••••
522/202206/09/202216/20211143/201320/01/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΑΓ•••••• ΠΑ•••••ΑΛ•• ΤΡ•••••
523/202206/09/20225/20211199/201320/01/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΓΕ•••••• ΠΑ••••••ΤΡ••••• EU••••••
524/202206/09/20222/2021353/201420/01/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΑΙ•••••••• ΠΑ•••••••••AL••• BA••
525/202206/09/2022173/20201442/201420/01/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΑΓ•••••• ΚΟ••••••••••ΤΡ••••• EU••••••
526/202206/09/202214/20211836/201320/01/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΧΡ••• ΔΗ•••••••ΤΑ•••••••••••• ΚΑ•••••••••
527/202206/09/202210/2021695/201420/01/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΓΕ•••••• ΝΤ••••••ΑΛ•• ΤΡ•••••
528/202206/09/202213/2021182/201420/01/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΚΟ•••• ΚΟ•••••••ΤΡ••••• EU••••••
529/202206/09/2022175/202091/201420/01/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΠΑ••••••• ΧΑ••••AL•••• BA••
530/202206/09/20228/2021931/201420/01/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΑΛ••••••• ΝΤ•••••ΤΡ••••• EU••••••
531/202206/09/2022203/2021812/201428/02/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΑΘ••••••• ΞΑ•••ΤΡ••••• ΠΕ••••••
532/202206/09/2022204/2021230/201428/02/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΚΩ••••• ΠΛ•••••ΤΡ••••• EU••••••
533/202206/09/2022205/2021376/201528/02/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΚΩ•••••••••• ΠΑ••••••••••ΤΡ••••• EU••••••
534/202206/09/2022206/2021738/201828/02/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΤΡ••••••••••• ΒΑ•••••ΑΛ•• ΤΡ•••••
535/202206/09/2022207/2021545/201728/02/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΙΩ•••• ΤΖ••••••ΤΡ••••• EU••••••
536/202206/09/2022208/2021539/201428/02/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΖΑ••••• ΣΩ••••••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
537/202206/09/2022198/2021310/201428/02/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΣΤ••••••• ΧΑ••••••••••ΝΕ•••••• ΤΑ•••••••••
538/202206/09/2022200/202125/201428/02/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΜΙ•••• ΚΕ•••••••ΑΛ•• ΤΡ•••••
539/202206/09/2022201/2021594/201428/02/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΙΩ••••• ΚΟ••••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
540/202206/09/2022202/2021811/201428/02/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΝΙ••••••• ΑΡ••••ΤΡ••••• ΠΕ••••••
541/202206/09/2022215/20211088/201428/02/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΧΡ••••• ΚΑ••••••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
542/202206/09/2022216/2021595/201428/02/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΓΕ••••• ΚΑ••••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
543/202206/09/2022217/2021218/202128/02/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΜΑ••• ΧΑ•••••••••••ΤΡ••••• EU••••••
543/202206/09/2022218/2021217/202128/02/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΔΑ•••••• ΜΑ•••••ΤΡ••••• EU••••••
544/202206/09/2022221/2021960/201428/02/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΙΩ••••• ΛΑ•••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
545/202206/09/2022222/2021958/201428/02/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΧΑ••••••• ΕΛ••••••••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
546/202206/09/2022210/202191/201528/02/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΙΩ••••• ΨΑ••••ΑΛ•• ΤΡ•••••
547/202206/09/2022209/20211098/201428/02/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΔΕ•••••• ΓΙ••••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
548/202206/09/2022211/2021266/201428/02/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΓΕ••••• ΚΙ••••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
549/202206/09/2022212/20211129/201428/02/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΒΛ•••••••• ΚΑ••••••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
550/202206/09/2022213/20211434/201428/02/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΒΑ••••••• ΚΑ•••••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
551/202206/09/2022214/2021592/201428/02/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΝΙ•••••• ΘΕ••••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
552/202206/09/2022223/20211500/201428/02/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΙΩ••••• ΚΥ••••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
553/202206/09/2022224/20211261/201428/02/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΒΑ••••••• ΔΗ••••••••ΤΡ••••• EU••••••
554/202206/09/2022225/2021845/201428/02/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑBA•••••• KI••••ΑΛ•• ΤΡ•••••
555/202206/09/2022227/2021486/201428/02/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΕΥ••••• ΚΑ••••••ΑΛ•• ΤΡ•••••
556/202206/09/2022229/2021895/201428/02/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΠΑ••••••• ΓΡ••••••••••••••ΑΛ•• ΤΡ•••••
557/202206/09/2022230/2021920/201428/02/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΣΟ••• ΛΕ•••••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
558/202206/09/202291/2020508/201513/01/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΕΜ••••••• ΙΩ•••••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
559/202206/09/2022112/20201331/201413/01/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΜΑ••• ΣΤ••••••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
560/202206/09/2022113/20201359/201413/01/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΜΙ•••• ΣΤ••••••••ΤΡ••••• ΠΕ••••••
479/202207/09/2022175/2021323/201428/02/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΜΙ•••• ΑΝ•••ΤΡ••••• EU•••••••
561/202208/09/20221157/2021740/201416/06/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΕΛ•••••••••••••••••••••• ΣΚ•••••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
562/202208/09/20221167/2021339/201416/06/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΛΕ••••• ΜΟ••••••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
563/202208/09/20221168/2021456/201416/06/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΣΤ•••••• ΧΑ•••••••••••ΤΡ••••• EU••••••
564/202208/09/20221169/2021449/201416/06/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΓΕ•••••• ΜΗ•••••••ΤΡ••••• ΠΕ••••••
565/202208/09/20221170/2021445/201416/06/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΑΝ•••••• ΚΑ•••••••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
566/202208/09/20221171/2021425/201416/06/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΜΑ••• ΚΑ••••••••••••ΤΡ••••• ΠΕ••••••
567/202208/09/20221172/2021715/201416/06/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΜΑ••• ΧΑ•••••ΑΛ•• ΤΡ•••••
568/202208/09/20221173/2021714/201416/06/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΔΗ••••••• ΜΑ••••••ΑΛ•• ΤΡ•••••
569/202208/09/20221174/2021643/201416/06/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΚΩ•••••••••• ΚΑ•••••••••ΤΡ••••• EU••••••
570/202208/09/20221181/2021111/201516/06/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΔΗ••••••• ΠΑ•••••••••••••••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
571/202208/09/20221182/2021109/201516/06/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΜΑ••• ΗΛ••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
572/202208/09/20221183/2021108/202116/06/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΔΗ••••••• ΗΛ•••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
573/202208/09/20221186/2021461/201516/06/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΠΑ•••••••• ΤΡ•••••ΤΡ••••• ΠΕ••••••
574/202208/09/20221528/20211232/201402/06/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΜΑ••• ΣΕ•••••••••ΤΡ••••• ΠΕ••••••
575/202208/09/20221190/2021156/201516/06/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΑΝ•••••••• ΜΥ•••••••••••ΑΛ•• ΤΡ•••••
576/202208/09/20221191/2021147/201516/06/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΕΥ•••••• ΜΠ••••••ΑΛ•• ΤΡ•••••
577/202208/09/20221192/2021144/201516/06/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΡΕ••••• ΚΟ•••••••ΤΡ••••• EU••••••
578/202208/09/20221193/2021251/201516/06/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΕΜ••••••• ΓΚ•••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
579/202208/09/20221447/202130/05/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΚΩ•••••••••• ΚΑ••••ΤΡ••••• ΠΕ••••••
580/202208/09/20221460/20211530/201430/05/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΚΩ•••••••••• ΒΙ••••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
581/202214/09/202236/2020382/201317/11/20214745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΕΛ•••••••• ΡΩ•••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
582/202214/09/2022875/2021629/201507/04/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΔΕ•••• ΚΟ••••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
583/202214/09/2022879/2021527/201507/04/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΔΗ•••••••• ΤΣ••••ΤΡ••••• EU••••••
584/202214/09/2022881/2021416/201507/04/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΣΠ••••••••• ΚΟ•••••ΤΡ••••• EU••••••
585/202214/09/2022882/2021393/201507/04/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΕΥ••••••• ΔΕ••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
586/202214/09/2022884/2021312/201507/04/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΠΑ•••••••• ΣΠ••••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
587/202214/09/2022886/2021206/201507/04/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΑΛ••••• ΠΑ•••ΑΛ•• ΤΡ•••••
588/202214/09/2022887/2021183/201507/04/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΑΙ•••••••• ΚΟ•••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
589/202214/09/2022888/2021179/201507/04/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΚΩ••••• ΚΑ•••••ΑΛ•• ΤΡ•••••
590/202214/09/2022894/20211121/201407/04/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΑΝ•••••••• ΧΑ•••••••••••ΑΓ•••••• ΤΡ•••••
591/202214/09/2022895/20211107/201407/04/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΜΑ••• ΔΕ••••••ΤΡ••••• ΠΕ••••••
592/202214/09/2022891/202138/201507/04/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΧΡ••••• ΚΟ•••••••ΤΡ••••• EU••••••
593/202214/09/2022899/20211010/201407/04/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΑΡ•••••••• ΧΑ••••••••••••ΤΡ••••• EU••••••
594/202214/09/2022898/20211011/201407/04/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΣΤ••••••• ΚΟ•••••••ΤΡ••••• EU••••••
595/202214/09/2022901/202150/201407/04/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑAS•••• DA•••••••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
596/202215/09/2022236/202160/201428/02/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΜΑ••• ΚΙ•••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
597/202215/09/2022237/20211302/201428/02/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΕΛ•••• ΓΕ••••••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
598/202215/09/2022231/2021234/201428/02/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΧΡ•••••• ΔΕ•••••••ΑΛ•• ΤΡ•••••
599/202215/09/2022239/2021169/201428/02/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΑΝ••••• ΑΝ••••••••••••ΑΛ•• ΤΡ•••••
600/202215/09/2022226/2021571/201428/02/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΑΙ•••••••• ΔΑ•••••••ΑΛ•• ΤΡ•••••
601/202215/09/2022232/2021678/201528/02/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΠΑ••••••• ΜΑ•••••ΤΡ••••• EU••••••
602/202215/09/2022233/2021234/202128/02/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΠΑ•••••••• ΚΑ•••••••••ΤΡ••••• ΠΕ••••••
602/202215/09/2022234/2021233/202128/02/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΘΕ••••• ΒΑ•••••••••ΤΡ••••• ΠΕ••••••
603/202215/09/2022240/2021193/201328/02/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΙΣ•••••• ΚΑ••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
604/202215/09/2022502/202143/201516/03/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΒΑ•••••• ΓΙ•••••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
605/202215/09/2022503/20211560/201416/03/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΑΝ•••••• ΔΗ•••••ΤΡ••••• EU••••••
606/202215/09/2022509/2021684/201416/03/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΚΩ••••• ΘΡ•••••••ΤΡ••••• EU••••••
607/202215/09/2022505/2021325/201416/03/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΕΜ••••••• ΣΧ•••••ΤΡ••••• EU••••••
608/202215/09/2022506/2021306/201416/03/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΑΜ•••• ΣΚ•••••••ΤΡ••••• ΠΕ••••••
609/202215/09/2022510/2021683/201416/03/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΜΙ•• ΓΚ••••••ΤΡ••••• ΠΕ••••••
610/202215/09/2022511/2021682/201416/03/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΜΙ•• ΛΑ•••ΤΡ••••• ΠΕ••••••
611/202215/09/2022512/2021665/201416/03/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΓΕ•••••• ΚΟ••••••••ΤΡ••••• ΠΕ••••••
612/202215/09/2022513/2021646/201416/03/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΝΙ•••••• ΜΠ•••••ΤΡ••••• EU••••••
613/202215/09/2022514/2021515/201416/03/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΜΙ•••• ΣΙ••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
613/202215/09/2022515/2014514/202116/03/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΘΕ••••• ΝΤ•••••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
614/202215/09/2022516/20211355/201416/03/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΑΙ•••••••• ΑΝ••••••••••ΤΡ••••• EU••••••
615/202215/09/2022517/20211343/201416/03/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΝΙ•••••• ΔΕ••••••ΑΛ•• ΤΡ•••••
616/202215/09/2022518/20211309/201416/03/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΕΙ•••• ΜΑ•••ΤΡ••••• ΠΕ••••••
617/202215/09/2022504/2021485/201416/03/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΣΤ•••••• ΣΤ••••••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
618/202215/09/2022176/20201257/201320/01/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΑΝ•••••• ΚΩ•••••ΤΡ••••• EU••••••
619/202220/09/2022892/202131/201507/04/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΘΕ•••••• ΣΠ••••ΤΡ••••• EU••••••
620/202220/09/2022900/2021258/201407/04/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΝΙ•••••• ΠΑ•••••••ΑΛ•• ΤΡ•••••
621/202220/09/2022897/20211051/201407/04/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΓΛ•••••• ΚΑ••••••••••••ΤΡ••••• EU••••••
622/202220/09/2022903/2021556/201407/04/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΙΟ•••• ΝΙ•••ΤΡ••••• EU••••••
622/202220/09/2022904/2021555/201407/04/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΗΛ••• ΓΙ••••••••••ΤΡ••••• EU••••••
623/202220/09/2022880/2021432/201507/04/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΦΩ•••••••••••• ΠΑ••••••ΑΛ•• ΤΡ•••••
624/202220/09/2022890/202169/201507/04/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΕΙ•••• ΓΛ•••••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
625/202220/09/2022896/20211094/201407/04/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΑΙ•••••••• ΔΟ••••••••ΤΡ••••• EU••••••
626/202220/09/2022907/2021919/201407/04/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΙΩ••••• ΠΑ•••••••••••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
627/202220/09/2022913/2021467/201207/04/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΜΑ••• ΖΑ•••••ΤΡ••••• EU••••••
627/202220/09/2022912/2021467/201207/04/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΜΑ••• ΖΑ•••••ΤΡ••••• EU••••••
628/202220/09/2022911/2021703/201407/04/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΧΑ•••••• ΓΑ•••••••••ΤΡ••••• EU••••••
628/202220/09/2022910/2021704/201407/04/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΜΑ••• ΞΕ••••••ΤΡ••••• EU••••••
629/202220/09/2022893/2021Jul-1507/04/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΧΡ•••••• ΚΤ••••••ΤΡ••••• EU••••••
630/202220/09/2022909/2021867/201407/04/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΕΜ••••••• ΣΑ•••••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
631/202226/09/2022883/2021334/201507/04/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΕΙ•••• ΚΟ•••ΑΛ•• ΤΡ•••••
631/202226/09/2022885/2021296/201507/04/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΟΘ•• ΠΑ•••••••ΑΛ•• ΤΡ•••••
632/202226/09/2022876/2021628/201507/04/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΕΥ•••• ΚΟ••••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
632/202226/09/2022877/2021627/201507/04/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΛΑ••••• ΧΑ••••••••••ΑΛ•• ΤΡ•••••
633/202226/09/2022889/2021122/201507/04/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΕΙ•••• ΕΡ••••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
634/202226/09/2022906/2021978/201407/04/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΝΙ•••••••••••••••• ΤΡ•••••••ΑΛ•• ΤΡ•••••
635/202226/09/2022905/2021444/201407/04/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΑΜ•••• ΜΙ•••••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
636/202226/09/2022914/2021310/201207/04/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΜΑ••• ΜΑ•••ΤΡ••••• EU••••••
637/202227/09/2022290/20211063/201404/02/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΜΕ•••••• ΚΑ••••••••••ΤΡ••••• EU••••••
638/202227/09/2022794/20211217/201415/04/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΣΤ••••••• ΣΟ••••••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
639/202227/09/2022499/2021666/201215/03/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΔΕ•••••• ΘΕ••••••ΑΛ•• ΤΡ•••••
640/202227/09/2022803/20211187/201415/04/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΙΩ••••• ΣΑ•••••••••ΤΑ••••••••••••• ΚΑ•••••••••
641/202227/09/2022809/20211013/201415/04/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΔΗ••••••• ΣΚ•••••••ΤΡ••••• EU••••••
642/202228/09/20221451/20211161/201430/05/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΧΑ•••••••• ΔΟ•••••ΑΛ•• ΤΡ•••••
643/202228/09/20221453/20211379/201430/05/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΑΝ••••••• ΔΕ••••ΑΛ•• ΤΡ•••••
644/202228/09/20221465/20211383/201430/05/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΚΟ•••• ΧΑ••••••••••ΤΡ••••• EU••••••
231/202229/09/2022570/2021512/201431/03/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΕΛ•••• ΠΑ•••••••••••••ΤΡ••••• ΠΕ••••••
645/202229/09/20221449/20211050/201430/05/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΑΝ•• ΚΑ••••••ΑΛ•• ΤΡ•••••
646/202229/09/20221466/20211628/201530/05/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΜΑ••••••••••• ΚΑ•••••••ΤΡ••••• EU••••••
647/202229/09/2022112/20211827/201314/02/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΓΕ•••••• ΣΙ•••••ΤΑ••••••••••• ΚΑ•••••••••
649/202229/09/20221166/2021405/201416/06/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΜΑ••• ΕΜ•••••••••••ΤΡ••••• EU••••••
650/202229/09/20221176/2021606/201416/06/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑCA•••••••••• DA•••ΤΡ••••• ΠΕ••••••
651/202229/09/20221177/2021605/201416/06/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΣΤ•••••• ΒΙ•••ΤΡ••••• ΠΕ••••••
652/202229/09/20221178/2021749/201416/06/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΖΗ••••• ΑΓ•••••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
653/202229/09/20221179/2021959/201416/06/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΕΥ•••••••• ΧΑ••••••ΤΡ••••• ΠΕ••••••
654/202229/09/20221500/2021462/201216/06/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΓΕ•••••• ΚΑ•••••••ΑΓ•••••• ΤΡ•••••
655/202229/09/20221501/2021901/201216/06/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΑΝ••••••• ΙΚ•••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
656/202229/09/20221187/202119/201516/06/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΧΑ•••••••• ΠΑ••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
657/202229/09/20221180/2021168/201416/06/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΙΩ••••• ΜΟ•••••••ΤΡ••••• EU••••••
658/202229/09/20221185/202176/201516/06/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΔΗ••••••• ΓΙ••••••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
659/202229/09/20221188/2021162/201516/06/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΔΗ••••••• ΤΖ••••••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
660/202229/09/20221189/2021161/201516/06/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΠΑ•••••••• ΚΛ••••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
661/202229/09/20221194/2021250/201516/06/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΘΕ•••••• ΦΩ••••••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
662/202229/09/2022448/20211814/201308/03/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΙΩ••••• ΣΕ••••••••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
663/202229/09/2022449/20211808/201308/03/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΕΥ••••• ΝΟ•••••ΤΡ••••• EU••••••
664/202229/09/2022454/20211772/201308/03/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΔΗ•••••••• ΠΑ••••••ΑΛ•• ΤΡ•••••
665/202229/09/2022455/20211710/201308/03/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΜΙ•••• ΚΑ•••••••••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
666/202229/09/2022456/20211707/201308/03/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΕΥ••••••• ΛΟ•••••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
667/202229/09/2022465/20211468/201308/03/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΜΙ•••• ΤΣ•••••••••••ΤΡ••••• ΠΕ••••••
667/202229/09/2022464/20211469/201308/03/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΦΩ••••• ΓΟ•••••ΑΛ•• ΤΡ•••••
668/202229/09/2022975/20211178/201308/03/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΒΕ•• ΠΑ•••••••••••••ΝΕ•••••••••••••• ΤΑ•••••••••
669/202229/09/2022471/20211177/201308/03/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΔΗ••••••• ΠΑ•••••••••••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
670/202229/09/2022459/20211577/201308/03/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΕΙ•••• ΣΕ•••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
671/202229/09/2022460/20211576/201308/03/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΗΛ••• ΚΑ••••••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
672/202229/09/202296/2020768/201213/01/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΔΙ••••••• ΑΣ••••••EU•••••• ΤΡ•••••
673/202229/09/202289/2020645/201513/01/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΑΝ•••••••• ΧΑ••••••••••••ΤΡ••••• EU••••••
674/202229/09/202292/20201386/201413/01/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΝΙ•••••• ΠΑ•••••••••ΤΡ••••• EU••••••
675/202229/09/2022106/202029/201413/01/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΓΕ••••• ΠΑ•••••••••••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
676/202229/09/2022111/20201383/201313/01/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΕΡ••••• ΜΠ•••••ΤΡ••••• ΠΕ••••••
648/202230/09/2022110/20211317/201314/02/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΑΝ•• ΖΕ•••••••••ΤΡ••••• EU••••••
677/202205/10/202243/20211160/201403/02/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΔΗ••••••• ΚΟ•••••••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
677/202205/10/202244/20211605/201303/02/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΝΙ••••••• ΚΑ•••••••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
678/202205/10/202247/2021966/201403/02/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΝΙ••••••• ΕΜ•••••••••••ΤΡ••••• ΠΕ••••••
679/202205/10/202230/20211331/201303/02/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΣΑ•••• ΤΟ•••••••••ΤΡ••••• EU••••••
680/202205/10/202234/2021341/201403/02/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΣΤ•••• ΚΑ••••••••AL••• BA••
680/202205/10/202235/2021340/201403/02/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΕΥ••••••• ΚΑ•••••••••AL••• BA••
681/202206/10/2022797/202168/201715/04/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΗΛ••• ΓΡ•••••••ΤΡ••••• EU••••••
682/202206/10/20221457/20211225/201430/05/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΕΛ••• ΠΡ•••••••ΑΛ•• ΤΡ•••••
682/202206/10/20221450/20211224/201430/05/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΓΕ•••••• ΠΡ••••••••ΑΛ•• ΤΡ•••••
683/202206/10/20221452/20211126/201430/05/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΣΟ••• ΓΡ••••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
684/202207/10/2022734/20211850/201308/04/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΓΕ•••••• ΠΟ•••••••••ΕΜ•••••• ΤΡ•••••
685/202207/10/2022737/20211671/201308/04/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΑΡ••••••• ΤΣ••••••••ΑΛ•• ΤΡ•••••
686/202207/10/2022741/20211628/201308/04/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΣΤ•••••• ΚΑ••••••HE•••••• PO••••••
687/202207/10/2022745/20211388/201308/04/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΓΕ•••••• ΒΟ•••••••••ΤΡ••••• EU••••••
688/202207/10/2022738/20211653/201308/04/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΜΑ••• ΑΦ••••••ΑΓ•••••• ΤΡ•••••
689/202207/10/2022747/20211265/201308/04/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΟΛ•• ΔΕ••••ΤΡ••••• ΠΕ••••••
690/202207/10/2022736/20211691/201308/04/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΑΝ••••• ΜΠ•••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
691/202207/10/2022743/20211466/201308/04/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΣΤ••••••• ΡΙ•••ΤΡ••••• EU••••••
692/202207/10/2022730/20211099/201408/04/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑPI•••• LI•••••ΤΡ••••• EU••••••
693/202207/10/2022733/20211024/201408/04/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΣΤ••••••• ΘΕ••••••ΑΛ•• ΤΡ•••••
694/202207/10/2022729/2021896/201408/04/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΙΩ•••• ΜΑ•••••ΤΡ••••• EU••••••
695/202207/10/2022228/2021572/201428/02/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΠΑ•••••••• ΜΑ•••••••ΤΡ••••• EU••••••
696/202207/10/2022744/20211429/201308/04/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΣΤ•••••• ΑΡ••••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
697/202212/10/2022810/202115/04/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΕΥ••••••• ΗΡ•••••••••••••••••IN•••• HE••••
698/202212/10/2022784/20211036/201415/04/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΚΩ••••••••• ΜΑ••••••AL•••• BA••
699/202212/10/2022792/2021806/201415/04/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΙΩ••••• ΠΑ•••••AL•• BA••
700/202212/10/2022497/2021636/202115/03/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΜΟ•••••• ΜΑ•••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
702/202212/10/2022113/20211807/201314/02/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΠΑ•••• ΚΩ•••••••••••••ΤΡ••••• EU••••••
703/202212/10/2022100/2021200/201514/02/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΚΥ•••••• ΣΕ••••ΝΤ•••••• ΚΛ•••
704/202212/10/2022104/2021212/201614/02/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΡΕ••••• ΑΣ•••••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
705/202213/10/20221456/20211296/201430/05/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΕΛ••• ΣΙ••••ΑΛ•• ΤΡ•••••
706/202213/10/20221908/2021554/201829/09/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΚΩ•••••••••• ΚΑ••••••••ΤΡ••••• EU••••••
707/202213/10/20221907/2021664/201829/09/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΣΒ•••••• ΤΣ•••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
708/202213/10/20221904/2021709/201829/09/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΕΥ••••••• ΚΑ•••ΤΡ••••• EU••••••
709/202213/10/20221903/2021200/201929/09/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΑΓ•••••• ΤΣ••••••••ΑΤ•••• ΤΡ•••••
710/202213/10/20221901/2021104/201829/09/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΣΤ••••• ΜΠ•••••••••ΤΡ••••• EU••••••
711/202214/10/20221572/2021660/201324/06/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΜΑ••• ΜΠ••••••••ΓΕ•••• ΤΡ•••••
711/202214/10/20221571/2021661/201324/06/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΜΙ•••• ΜΠ•••••••••ΓΕ•••• ΤΡ•••••
712/202214/10/202213/202211/10/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΣΟ••• ΑΝ••••••••ΠΙ•••••• ΑΕ
701/202217/10/202278/20211503/201314/02/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΕΥ••••••• ΣΩ•••ΑΛ•• ΤΡ•••••
713/202219/10/20221882/2021447/201726/09/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΚΩ•••••••••• ΡΕ•••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
714/202219/10/20221884/2021164/201826/09/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΔΗ••••••• ΡΕ•••••ΤΡ••••• EU••••••
715/202220/10/20221902/2021888/201429/09/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΝΙ•••••• ΔΗ••••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
716/202221/10/20221852/2021883/201822/09/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑLI• CH••••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
717/202221/10/20221853/2021876/201822/09/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΕΥ••••••• ΤΡ••••••ΤΑ••••••••••• ΚΑ•••••••••
718/202221/10/20221854/2021864/201822/09/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑNO••• TA•••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
719/202221/10/20221855/2021316/201622/09/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΒΑ••••••• ΚΟ••••ΑΛ•• ΤΡ•••••
720/202221/10/20221862/2021540/201722/09/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΑΒ•••• ΣΥ••••••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
721/202221/10/20221861/2021569/201722/09/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΘΕ•••••• ΒΑ••••ΑΛ•• ΤΡ•••••
722/202221/10/20222076/2021648/201822/09/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΕΛ••• ΣΙ••••ΤΡ••••• EU••••••
723/202221/10/20221860/2021574/201722/09/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΙΩ••••• ΜΠ•••••ΤΡ••••• EU••••••
724/202221/10/20221859/2021444/201722/09/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΝΙ•••••• ΤΡ•••••••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
725/202221/10/20221858/2021448/201722/09/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΙΩ••••• ΧΑ•••••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
726/202221/10/20221857/2021524/201722/09/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΒΑ••••••• ΑΣ•••••ΤΡ••••• EU••••••
727/202221/10/2022808/20211070/201415/04/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΔΗ••••••• ΒΑ•••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
728/202221/10/2022789/20211002/201415/04/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΕΛ••• ΧΑ••••••••••••ΤΡ••••• EU••••••
728/202221/10/2022788/20211004/201415/04/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΔΗ••••••• ΧΑ••••••••••••ΤΡ••••• EU••••••
729/202221/10/2022790/2021938/201415/04/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΙΩ••••• ΑΡ••••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
730/202221/10/2022802/2021Oct-1415/04/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΕΥ••••••• ΒΑ•••••ΤΡ••••• EU••••••
731/202225/10/202265/20201631/201316/12/20214745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΠΑ•••••••• ΑΠ••••••••••••AL••• ΤΡ•••••
732/202225/10/202267/20201203/201416/12/20214745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΚΩ••••• ΑΤ•••••ΤΡ••••• EU••••••
733/202225/10/202269/2020975/201416/12/20214745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΓΕ•••••• ΦΡ•••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
733/202225/10/202268/2020976/201416/12/20214745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΠΡ•••••• ΦΡ•••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
734/202225/10/202235/20201647/201317/11/20214745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΔΕ•••••• ΔΗ•••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
735/202227/10/20221906/2021665/201829/09/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΣΒ•••••• ΤΣ•••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
736/202227/10/20221909/2021293/201829/09/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΜΑ••• ΛΑ•••••ΑΛ•• ΤΡ•••••
737/202227/10/20221905/2021690/201829/09/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΕΥ••••••• ΑΝ••••••••ΑΛ•• ΤΡ•••••
738/202227/10/2022453/20211777/201308/03/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΒΑ••••••• ΖΑ••••••ΤΡ••••• ΠΕ••••••
739/202227/10/2022474/2021516/201308/03/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΕΜ••••••• ΧΡ••••••••••••ΑΛ•• ΤΡ•••••
740/202227/10/2022467/20211407/201308/03/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΣΤ•••••• ΤΣ•••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
741/202227/10/2022473/20211153/201308/03/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΒΑ••••• ΓΕ•••••••••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
742/202227/10/2022452/20211785/201308/03/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΣΤ••••••• ΜΠ•••••••ΑΛ•• ΤΡ•••••
743/202231/10/2022107/20201394/201313/01/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΑΘ••••••• ΨΥ••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
744/202231/10/2022114/20201773/201313/01/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΔΗ••••••• ΠΡ••••••ΤΑ•••••••••••• ΚΑ•••••••••
745/202231/10/2022102/2020611/201713/01/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΑΙ••••••••• ΜΙ••••ΤΡ•••••• ΠΕ••••••
746/202231/10/2022114/20211300/201314/02/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΣΤ•••••• ΜΙ••••••ΑΛ•• ΤΡ•••••
747/202231/10/2022152/20211495/201314/02/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΜΙ•••• ΒΙ•••••ΤΡ••••• EU••••••
748/202231/10/2022139/20211747/201314/02/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΧΑ•••••••• ΣΕ•••••ΑΛ•• ΤΡ•••••
749/202231/10/2022129/20211205/201414/02/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΑΝ••••••• ΣΚ••••ΑΛ•• ΤΡ•••••
750/202231/10/2022479/2021795/201409/03/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΝΑ••••• ΣΛ••••ΑΛ•• ΤΡ•••••
751/202231/10/2022490/2021866/201309/03/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΣΤ••••• ΤΣ••••••••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
752/202231/10/2022489/2021880/201309/03/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΠΑ•••••••• ΚΑ•••••••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
753/202231/10/2022487/2021816/201409/03/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΜΑ••• ΧΑ•••••••••••••ΑΛ•• ΤΡ•••••
754/202231/10/202299/2021527/201414/02/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΕΛ••• ΜΑ•••ΑΛ•• ΤΡ•••••
755/202231/10/20221891/2021606/201726/09/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΕΥ••••••• ΠΑ••••••ΑΛ•• ΤΡ•••••
756/202231/10/20221910/2021147/201829/09/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΓΕ•••••• ΑΠ•••••••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
757/202231/10/20222046/2021851/201827/10/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΑΝ••••••• ΚΟ•••ΤΡ••••• EU••••••
758/202231/10/2022498/20211528/201415/03/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΧΑ••••••• ΟΙ•••••••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
759/202231/10/2022500/2021665/201215/03/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΕΥ••••••• ΚΑ••••••ΤΡ••••• EU••••••
760/202231/10/2022331/2021871/201415/02/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΦΙ•••••• ΒΑ•••••••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
761/202231/10/2022343/2021698/201315/02/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΣΟ••••• ΤΣ••••••••ΤΡ••••• EU••••••
762/202231/10/2022344/2021697/201315/02/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΠΑ••••••••• ΜΑ••••••ΤΡ••••• EU••••••
763/202231/10/202241/20211392/201303/02/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΣΠ•••••• ΚΑ•••••••AL•••• BA••
764/202231/10/202232/20211373/201303/02/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΓΕ•••••• ΧΑ•••••••••••ΤΡ••••• EU••••••
765/202231/10/202218/20211655/201303/02/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΧΡ••••• ΑΡ•••••••ΝΤ•••••• ΚΛ•••
766/202231/10/202220/20211432/201303/02/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΔΗ••••••• ΚΥ•••••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
767/202231/10/202224/2021469/201403/02/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΓΕ•••••• ΒΑ•••••••CI•••••• BA••
768/202231/10/2022347/2021106/201315/02/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΙΩ••••• ΠΑ••••••••••ΑΛ•• ΤΡ•••••
769/202231/10/202242/20211569/201303/02/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΧΑ•••••••• ΚΟ••••••ΤΡ••••• EU••••••
770/202231/10/202248/2021967/201403/02/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΧΡ•••••• ΤΣ•••••••ΤΡ••••• ΠΕ••••••
771/202231/10/202245/20211613/201303/02/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΕΛ••• ΚΑ•••••ΤΡ••••• ΠΕ••••••
771/202231/10/202246/20211612/201303/02/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΦΩ•••• ΑΣ•••••••••••ΤΡ••••• ΠΕ••••••
772/202231/10/202231/20211380/201303/02/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΣΤ•••••• ΛΟ•••••ΤΑ•••••••••••••••••• ΚΑ•••••••••
773/202231/10/202219/20211654/201303/02/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΕΜ••••••• ΑΡ•••••••ΝΤ•••••• ΚΛ•••
774/202231/10/202236/2021796/201403/02/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΜΑ••• ΦΙ••••••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
775/202203/11/20222056/202106/10/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΚΙ•••• ΓΚ••••••••••ΤΡ••••• EU••••••
776/202203/11/20222060/2021754/201806/10/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΔΗ••••••• ΜΙ••••••••ΤΡ••••• ΠΕ••••••
777/202203/11/20222048/2021872/201806/10/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΧΑ•••••••• ΜΑ•••••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
778/202203/11/20222049/2021871/201806/10/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΣΤ•••••• ΜΑ••••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
779/202203/11/20222051/2021792/201806/10/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΙΩ••••• ΜΕ••••••ΤΡ••••• ΠΕ••••••
780/202203/11/20222055/2021715/201806/10/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΕΛ•••• ΣΟ••••••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
781/202203/11/20222053/2021224/201906/10/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΓΕ•••••• ΜΠ••••••••ΤΡ••••• ΠΕ••••••
782/202203/11/20222061/2021686/201806/10/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΘΕ•••••• ΣΟ••••••ΤΡ••••• EU••••••
783/202203/11/20222062/2021777/201806/10/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΕΥ••••••• ΧΡ••••••••••ΤΡ••••• EU••••••
784/202203/11/20222064/2021751/201806/10/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΧΡ•••••• ΓΟ••••••ΤΡ••••• EU••••••
785/202203/11/20222079/2021625/201806/10/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΝΙ•••••• ΓΚ•••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
786/202203/11/20222070/2021775/201806/10/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΑΝ••••••• ΚΟ•••ΤΡ••••• EU••••••
787/202203/11/20222058/2021755/201806/10/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΠΑ••••••• ΚΑ•••••••••ΤΡ••••• ΠΕ••••••
788/202203/11/20222069/2021776/201806/10/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΒΑ••••••• ΚΟ••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
789/202203/11/20222073/2021461/201806/10/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΗΛ••• ΣΤ••••••••••ΤΡ••••• ΠΕ••••••
790/202203/11/20222068/2021848/201806/10/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΙΩ••••• ΣΑ•••••ΤΡ••••• EU••••••
791/202203/11/20222078/2021759/201806/10/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΜΑ•••• ΚΑ••••••••ΤΡ••••• EU••••••
792/202203/11/20222077/2021763/201806/10/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΝΙ•••••• ΣΥ••••••••ΤΡ••••• EU••••••
793/202203/11/20222075/2021867/201806/10/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΙΩ••••• ΚΑ••••••••••ΑΛ•• ΤΡ•••••
794/202203/11/20222052/20211028/201306/10/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΒΙ•••••• ΜΥ••••••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
795/202203/11/20222072/2021782/201806/10/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΠΑ•••••••• ΦΩ•••ΕΛ•••••• ΔΗ•••••
796/202203/11/20222066/2021669/201306/10/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΝΙ•••••• ΚΟ•••••••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
797/202203/11/202216/202203/11/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΧΡ••••••••••••••• ΛΥ••••ΠΙ•••••• ΑΕ
798/202204/11/20221272/202104/05/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΒΑ••••••• ΓΚ•••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
799/202204/11/2022748/2021803/201308/04/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΒΑ•••••• ΠΕ•••••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
800/202204/11/20221561/202103/06/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΔΗ••••• ΣΙ••••ΕΛ•••••• ΔΗ•••••
800/202204/11/20221584/202103/06/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΓΕ•••••• ΠΑ••••••ΕΛ••••••• ΔΗ•••••
801/202204/11/20221554/2021294/202003/06/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΤΣ•••••• ΜΑ••••••ΑΛ•• ΤΡ•••••
802/202204/11/20221566/2021550/201503/06/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΚΥ•••••• ΝΤ•••••ΤΡ••••• EU••••••
803/202204/11/20221558/2021184/201603/06/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΑΠ••••••• ΓΑ•••••••••AL•• ΤΡ•••••
804/202204/11/20221559/2021150/201603/06/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΑΓ•••••• ΤΖ•••ΤΡ••••• ΠΕ••••••
805/202204/11/20221556/2021216/201603/06/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΒΕ••••• ΤΣ••••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
806/202204/11/20221537/2021547/1403/06/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΝΙ•••••• ΜΠ••••••ΑΛ•• ΤΡ•••••
807/202204/11/20221565/2021405/1303/06/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΑΛ•••••••• ΣΑ•••ΤΡ••••• EU••••••
808/202204/11/20221542/2021722/201803/06/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΑΙ•••••••• ΠΑ••••••••ΤΡ••••• EU••••••
809/202204/11/20221543/2021127/201803/06/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΝΙ•••••• ΔΡ•••••••••ΑΛ•• ΤΡ•••••
810/202204/11/20221555/2021217/1603/06/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΕΥ••••••• ΤΣ•••••••••ΑΛ•• ΤΡ•••••
811/202204/11/20221560/2021142/201603/06/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΣΤ•••••• ΚΟ••••••••ΤΡ••••• EU••••••
812/202204/11/20221568/2021241/1603/06/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΜΑ••• ΣΙ••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
813/202204/11/20221562/2021253/1603/06/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΑΝ••••• ΕΛ•••••••••ΤΡ••••• ΠΕ••••••
814/202204/11/20221538/2021307/1603/06/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΜΙ•••• ΣΚ•••••••ΤΡ••••• EU••••••
815/202204/11/20221557/2021215/1603/06/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΠΑ•••• ΒΛ••••••ΤΡ••••• EU••••••
816/202204/11/20221540/202103/06/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΘΕ••••• ΤΑ•••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
816/202204/11/20221541/2021125/1703/06/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΑΘ••••••• ΔΟ••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
817/202204/11/20221569/202103/06/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΑΝ•••••• ΒΑ••••••••ΤΡ••••• ΠΕ••••••
818/202204/11/20221539/2021323/1603/06/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΠΑ•••••••• ΤΑ••••ΑΛ•• ΤΡ•••••
819/202204/11/20221553/202174/202003/06/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΕΛ••• ΠΑ•••••••ΤΡ••••• EU••••••
820/202204/11/20221551/2021404/1303/06/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΙΩ•••• ΤΣ••••••CI•••••• BA••
821/202204/11/20221570/20211608/201303/06/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΜΠ••••• ΚΟ••••ΟΑ•• ΑΕ
822/202204/11/20221567/2021510/1503/06/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΚΩ•••••••••• ΦΡ••••••••ΤΡ••••• EU••••••
823/202204/11/20221549/2021856/1303/06/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΓΕ•••••• ΒΑ••••••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
824/202204/11/20221545/20211645/1303/06/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΧΑ••••••• ΓΙ•••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
825/202204/11/20221550/2021118/201603/06/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΚΩ•••••••••• ΔΡ••••••••ΤΡ••••• ΕU••••••
826/202204/11/20221638/2021292/1603/06/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΚΥ•••••• ΙΩ•••••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
827/202204/11/20221544/2021700/1803/06/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΓΕ•••••• ΜΙ•••••••••ΤΡ••••• EU••••••
828/202207/11/2022457/20211627/201308/03/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΠΑ•••••••• ΛΑ••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
829/202207/11/2022451/20211791/201308/03/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΠΑ•••••••• ΠΑ••••••••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
830/202207/11/20221944/2021741/201804/10/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΔΗ••••••• ΛΑ•••••••••ΤΡ••••• ΠΕ••••••
831/202207/11/20221880/2021572/201726/09/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΕΥ••••••• ΒΡ••••••ΤΡ••••• ΠΕ••••••
832/202207/11/20221881/202131/201826/09/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΕΥ••••••• ΖΟ••••ΤΡ••••• EU••••••
833/202207/11/2022346/2021562/201315/02/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΑΝ••••• ΦΟ•••••••ΑΛ•• ΤΡ•••••
834/202207/11/2022342/2021686/201515/02/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΑΝ••••••• ΜΟ••••ΤΡ••••• EU••••••
835/202207/11/2022340/2021545/201515/02/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΚΩ•••••••••• ΤΣ•••••••••ΤΡ••••• EU••••••
836/202207/11/2022349/202174/201315/02/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΜΙ•••• ΡΕ••••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
837/202208/11/202270/20201839/201316/12/20214745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΕΥ•••••• ΒΛ••••••••ΤΡ••••• EU••••••
838/202208/11/202266/2020201/201416/12/20214745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΑΜ•••• ΤΑ••••••AL••• BA••
839/202208/11/2022170/20201484/201420/01/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΓΕ••••• ΠΑ•••••ΤΡ••••• EU••••••
840/202209/11/2022483/2021708/201409/03/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΕΥ••••••• ΑΛ•••••••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
840/202209/11/2022482/2021709/201409/03/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΝΙ•••••• ΑΛ••••••••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
841/202209/11/2022492/20211451/201409/03/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΧΑ••••••• ΠΑ••••••ΑΓ•••••• ΤΡ•••••
842/202209/11/2022480/2021797/201409/03/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΙΩ••••• ΠΡ••••••••ΤΡ••••• EU••••••
843/202209/11/2022491/2021857/201409/03/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΚΑ•••••• ΠΑ•••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
844/202209/11/2022486/2021841/201409/03/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΓΕ•••••• ΠΟ••••ΤΡ••••• EU••••••
845/202209/11/2022478/2021795/201409/03/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΔΟ••• ΣΩ••••••••ΤΡ••••• EU••••••
845/202209/11/2022481/2021793/201409/03/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΒΑ••••••• ΤΕ•••TR••••• ΕΘ••••••
846/202209/11/2022494/2021544/201309/03/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΣΩ•••••• ΛΕ•••••ΤΑ••••••••• ΤΑ•••••••••
847/202209/11/2022348/202175/201315/02/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΘΕ••••• ΡΕ••••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
848/202210/11/20222044/2021630/201827/10/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΓΚ•••••• ΡΟ••••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
849/202211/11/20221161/2021853/201410/06/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΔΗ••••• ΜΟ••••••••ΤΡ••••• ΠΕ••••••
850/202211/11/20221160/2021854/201410/06/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΚΟ••• ΜΟ••••••••ΤΡ••••• ΠΕ••••••
851/202211/11/20221163/2021802/201410/06/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΣΑ•• ΧΑ••••••ΤΡ••••• ΠΕ••••••
852/202211/11/20221159/202110/06/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΓΕ••••• ΤΖ••••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
852/202211/11/20221158/2021730/201410/06/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΚΩ•••••••••• ΚΑ•••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
853/202211/11/20221137/2021797/201310/06/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΠΑ••••••• ΤΣ•••••ΑΛ•• ΤΡ•••••
854/202211/11/20221136/2021878/201310/06/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΔΗ•••••• ΝΙ••••••ΤΑ•••••••• ΚΑ•••••••••
855/202211/11/20221135/20211660/201310/06/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΧΡ••••• ΑΝ••••••••••••ΤΡ••••• ΠΕ••••••
856/202211/11/20221134/20211722/201310/06/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΑΝ•• ΑΝ••••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
857/202211/11/20221132/2021437/201310/06/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΑΝ•••••• ΚΑ••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
858/202211/11/20221140/2021684/201310/06/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΒΙ•••••• ΣΟ•••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
859/202211/11/20221139/2021729/201310/06/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΓΕ•••••• ΚΑ••••••••ΤΡ••••• EU••••••
860/202211/11/20221138/2021786/201310/06/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΘΕ••••• ΜΙ••••••••ΑΛ•• ΤΡ•••••
861/202211/11/20221141/2021667/201310/06/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΑΘ••••••• ΣΙ••••••ΑΛ•• ΤΡ•••••
862/202211/11/20221142/2021644/201310/06/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΒΑ••••••• ΒΟ••••ΑΛ•• ΤΡ•••••
863/202211/11/20221150/2021997/201410/06/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΓΕ•••••• ΚΩ••••••••••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
864/202211/11/20221143/2021548/201310/06/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΑΘ••• ΤΟ••••ΤΡ••••• EU••••••
865/202211/11/20221144/2021499/201310/06/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΔΕ•••••• ΓΡ••••••••ΑΛ•• ΤΡ•••••
866/202211/11/20221145/2021497/201310/06/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΣΑ•••• ΓΡ•••••••••ΤΡ••••• ΠΕ••••••
867/202211/11/20221146/2021497/201310/06/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΣΑ•••• ΓΡ•••••••••ΤΡ••••• ΠΕ••••••
868/202211/11/20221147/2021221/201310/06/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΣΤ•••• ΡΕ•••••••ΤΡ••••• EU••••••
869/202211/11/20221148/20211542/201310/06/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΤΡ••••••••••• ΜΠ•••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
870/202211/11/20221149/20211461/201310/06/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΑΙ•••••••• ΤΖ•••••••ΤΡ••••• ΠΕ••••••
871/202211/11/20221151/2021922/201410/06/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΝΙ•••••• ΜΙ•••••••ΤΡ••••• EU••••••
872/202211/11/20221155/20211033/201410/06/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΛΑ••••• ΚΟ•••••••ΤΡ••••• EU••••••
873/202211/11/20221156/20211032/201410/06/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΧΑ•••••••• ΣΤ•••••••••••ΤΑ•••••••• ΚΑ•••••••••
874/202211/11/20221154/20211042/201410/06/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΙΦ••••••• ΗΛ•••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
874/202211/11/20221162/2021817/201410/06/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΑΘ••••••• ΝΤ••••••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
875/202211/11/20221164/2021769/201410/06/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΒΑ••••••• ΜΠ••••••••••ΤΡ••••• ΠΕ••••••
876/202211/11/20221165/2021420/201410/06/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΓΕ•••••• ΚΟ•••••ΤΡ••••• EU••••••
877/202214/11/202218/202214/11/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΑΝ••• ΔΟ•••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
878/202214/11/20221271/20211703/201304/05/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΕΥ••••••• ΜΕ••••ΤΡ••••• EU••••••
879/202214/11/2022800/202170/201415/04/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΠΑ•••••••• ΠΑ••••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
880/202216/11/20222032/2021712/201819/10/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΙΩ••••• ΕΥ•••••••ΤΡ••••• ΠΕ••••••
881/202216/11/20222035/2021749/201819/10/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΓΕ•••••• ΧΑ••••••ΑΛ•• ΤΡ•••••
882/202216/11/20222036/2021875/201819/10/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΠΑ•••• ΧΑ••••••••••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
883/202216/11/20222037/202143/201919/10/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΕΥ••••• ΚΟ••••••••••ΤΡ••••• EU••••••
884/202216/11/20221948/2021680/201804/10/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΒΑ••••••••• ΜΙ••••••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
885/202217/11/20222183/2021132/201927/10/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΣΕ••••• ΘΕ•••••••ΤΡ••••• ΠΕ••••••
886/202217/11/20222214/2021169/201927/10/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΙΩ••••• ΑΥ•••••••ΤΡ••••• EU••••••
887/202217/11/20221547/2021630/201327/10/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΓΕ••••••• ΣΙ•••••••••ΤΡ••••• EU••••••
888/202217/11/2022805/20211136/201415/04/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΝΙ•••••• ΠΑ••••••••ΟΑ•• ΑΕ
889/202217/11/2022753/2021259/201408/04/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΕΛ•••••••• ΒΑ••••ΑΛ•• ΤΡ•••••
890/202217/11/2022749/2021795/201308/04/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΧΑ••••••• ΖΑ••••ΤΡ••••• EU••••••
890/202217/11/2022750/2021794/201308/04/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΑΠ••••••• ΣΩ••••••••ΤΡ••••• EU••••••
891/202217/11/2022754/2021187/201408/04/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΣΤ••••••• ΓΙ••••••ΤΑ•••••• ΚΑ•••••••••
892/202217/11/2022746/20211306/201308/04/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΜΑ•••• ΣΑ•••••••••ΑΛ•• ΤΡ•••••
893/202217/11/20221195Α/2021219/201517/06/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΑΝ•••••• ΤΖ•••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
894/202217/11/20221195Β/2021249/201517/06/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΠΑ••••••• ΑΛ••••••••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
895/202217/11/20221199/2021315/201517/06/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΙΩ••••• ΣΤ••••••••Β2 KA•••••
896/202217/11/20221196/2021194/201517/06/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΗΛ••• ΒΡ•••••••ΤΡ••••• EU••••••
897/202217/11/20221197/2021341/201517/06/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΗΛ••• ΦΩ••••ΑΛ•• ΤΡ•••••
898/202217/11/20221200/2021891/201417/06/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΓΕ••••• ΜΑ•••••••••••ΤΡ••••• EU••••••
899/202217/11/20221201/2021882/201417/06/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΕΥ••••••• ΚΑ••••••••ΤΡ••••• EU••••••
900/202217/11/20221207/20211172/201417/06/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΕΛ••••••• ΦΙ••••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
901/202217/11/20221213/20211047/201417/06/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΑΝ••••• ΚΟ•••••••HS•• ΑΕ
901/202217/11/20221211/20211046/201417/06/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΕΛ••••••• ΒΑ••••••HS•• ΑΕ
902/202217/11/20221198/2021340/201517/06/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΑΛ••••••• ΒΑ•••ΑΛ•• ΤΡ•••••
903/202217/11/20221204/2021732/201417/06/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΕΛ••••••• ΚΑ••••••QQ•••• MA••••
904/202217/11/20221202/2021822/201417/06/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΠΑ•••••••• ΝΕ••••ΤΡ••••• EU••••••
905/202217/11/20221203/2021851/201417/06/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΜΑ••• ΤΖ•••••••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
906/202217/11/20221205/2021746/201417/06/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΓΕ••••• ΑΝ••••••Β2 KA•••••
907/202217/11/20221208/20211106/201417/06/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΣΤ••••• ΚΟ••••••ΑΛ•• ΤΡ•••••
908/202217/11/20221209/20211125/201417/06/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΕΥ••••••• ΓΡ••••••Β2 KA•••••
909/202217/11/20221216/202151/201517/06/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΧΡ•••••• ΜΕ•••••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
910/202217/11/20221217/202139/201517/06/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΔΕ•••••• ΓΕ•••••••••••ΤΡ••••• EU••••••
911/202217/11/20221218/20211/201517/06/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΑΓ•••• ΚΟ•••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
912/202218/11/202218Α/202214/11/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΧΡ•••••• ΓΑ••••ΤΡ••••• EU••••••
913/202218/11/20221038/20211211/201427/05/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΒΙ•••••• ΜΑ•••••••••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
914/202218/11/20221039/20211503/201427/05/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΒΛ••••• ΒΟ••••••SU••••• LE••••
915/202218/11/20221040/20211487/201427/05/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΑΙ•••••••• ΜΠ•••••ΤΡ••••• EU••••••
916/202218/11/20221041/20211347/201427/05/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΝΙ•••••• ΠΑ••••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
917/202218/11/20221042/20211312/201427/05/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΑΘ••••••• ΛΙ••••ΤΡ••••• EU••••••
918/202218/11/20221045/20211504/201427/05/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΚΩ•••• ΒΟ•••••ΤΡ••••• ΠΕ••••••
919/202218/11/20221043/2021216/201527/05/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΑΘ•••••• ΦΩ•••••ΤΡ••••• EU••••••
920/202218/11/20221044/20211510/201427/05/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΑΝ•••••• ΓΚ••••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
921/202218/11/20221046/2021189/201527/05/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΑΘ•••••••• ΜΠ••••ΤΡ••••• EU••••••
922/202218/11/20221047/2021138/201527/05/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΓΕ••••• ΚΑ•••••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
923/202218/11/20221048/2021124/201527/05/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΤΖ••• ΒΑ•••••••ΤΡ••••• EU••••••
924/202218/11/20221049/202194/201527/05/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑMI•••• LA•••••ΤΡ••••• EU••••••
925/202218/11/20221051/2021344/201327/05/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΠΑ••••••• ΑΠ•••••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
926/202218/11/20221053/20211242/201327/05/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΠΑ•••• ΛΙ••••ΤΡ••••• EU••••••
927/202218/11/20221052/202160/201227/05/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΑΠ••••••• ΤΣ•••••••••ΑΛ•• ΤΡ•••••
928/202218/11/20221055/20211233/201327/05/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΣΟ••• ΠΛ••••••••••ΤΡ••••• MI•••••••
928/202218/11/20221054/20211234/201327/05/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΙΩ••••• ΚΟ•••••••ΤΡ••••• MI•••••••
929/202218/11/20221056/20211223/201327/05/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΒΑ•••••• ΠΟ••••ΤΡ••••• EU••••••
930/202218/11/20221057/2021808/201327/05/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΑΝ•• ΟΙ•••••••••DI•••• CL••
931/202218/11/20221058/20211846/201327/05/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΔΗ••••••• ΝΙ•••••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
932/202218/11/20221060/20211799/201327/05/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΑΝ•• ΚΑ••••••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
932/202218/11/20221059/20211801/201327/05/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΚΩ•••••••••• ΤΖ••••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
933/202218/11/20221061/20211780/201327/05/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΕΛ••• ΞΕ••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
934/202218/11/20221062/20211661/201327/05/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΙΩ••••• ΒΑ•••••••••ΤΡ••••• EU••••••
935/202218/11/20221063/20211619/201327/05/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΙΩ••••• ΣΑ••••ΤΡ••••• EU••••••
936/202218/11/20221064/20211506/201327/05/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΣΤ••••••• ΤΣ••••••ΤΑ•••••• ΚΑ••••••
937/202218/11/20221065/20211477/201327/05/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΜΕ••••••• ΟΙ•••••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
938/202218/11/20221066/20211381/201327/05/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΑΛ••••••• ΚΑ•••••••ΑΓ•••••• ΤΡ•••••
939/202218/11/20221067/20211372/201327/05/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΚΩ••••• ΤΖ•••••••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
940/202218/11/20221068/20211340/201327/05/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΛΕ•••••• ΛΑ••••••••••ΤΡ••••• ΠΕ••••••
941/202221/11/20221897/2021214/201828/09/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΘΕ•••••• ΑΓ••••••••••ΤΡ••••• ΠΕ••••••
942/202222/11/20221008/20211621/201326/05/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΑΛ••••••• ΠΑ••••••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
943/202222/11/20221009/2021796/201326/05/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΒΑ••••••• ΠΕ••••••αλ•• τρ•••••
944/202222/11/20221012/2021500/201326/05/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΑΠ••••••• ΔΟ•••••••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
945/202222/11/20221013/2021436/201326/05/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΜΑ••• ΚΑ••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
946/202222/11/20221014/2021396/201326/05/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΒΕ••••• ΚΑ•••••••ΤΡ••••• EU••••••
947/202222/11/20221024/2021368/201426/05/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΒΙ•••••• ΑΛ•••••••AL•• TR•••••
948/202222/11/20221015/2021208/201426/05/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΤΡ••••••••••• ΠΕ••••••ΤΡ••••• EU••••••
949/202222/11/20221016/2021207/201426/05/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΙΩ••••• ΠΑ•••••••••••ΤΑ•••••• ΚΑ•••••••••
950/202222/11/20221017/202183/201426/05/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΚΩ•••• ΠΑ••••••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
951/202222/11/20221018/202134/201426/05/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΑΘ••••••• ΧΑ••••••••••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
952/202222/11/20221010/2021788/201326/05/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΣΤ••••• ΚΟ••••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
953/202222/11/20221011/2021567/201326/05/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΝΙ•••••• ΜΠ••••••ΤΡ••••• ΠΕ••••••
954/202222/11/20221019/20214/201426/05/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΜΑ••• ΤΣ•••••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
955/202222/11/20221027/2021647/201426/05/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΑΜ••••••• ΠΑ••••••••ΑΛ•• ΤΡ•••••
955/202222/11/20221020/2021530/201426/05/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΚΩ•••••••••• ΧΡ••••ΑΛ•• ΤΡ•••••
956/202222/11/20221021/2021466/201426/05/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΛΑ••••• ΛΑ•••••••ΑΛ•• ΤΡ•••••
957/202222/11/20221022/2021415/201426/05/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΑΠ••••••• ΑΓ•••••ΤΡ••••• EU••••••
958/202222/11/20221023/2021369/201426/05/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΣΟ••• ΑΛ•••••••ΑΛ•• ΤΡ•••••
959/202222/11/20221025/2021367/201426/05/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΑΝ••••• ΑΛ•••••••ΑΛ•• ΤΡ•••••
960/202222/11/20221026/2021815/201426/05/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΓΕ•••••• ΚΑ•••••••ΤΡ••••• EU••••••
961/202222/11/20221028/2021559/201426/05/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΦΩ••••• ΦΛ•••••ΤΡ••••• EU••••••
962/202222/11/20221029/2021544/201426/05/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΕΛ•••••••• ΚΟ•••••••••ΤΡ••••• EU••••••
963/202222/11/20221030/2021535/201426/05/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΝΙ•••••• ΚΑ•••••ΤΡ••••• EU••••••
964/202222/11/20221031/20211156/201426/05/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΝΙ•••••• ΠΑ••••••••ΤΡ••••• EU••••••
965/202222/11/20221032/20211009/201426/05/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΑΘ••••••• ΣΠ•••••ΤΡ••••• EU••••••
966/202222/11/20221033/20211008/201426/05/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΙΩ••••• ΛΑ•••••••ΑΛ•• ΤΡ•••••
967/202222/11/20221034/2021826/201426/05/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΛΟ•••• ΧΑ•••••••••ΤΑ•••••• ΚΑ•••••••••
968/202222/11/20221035/20211278/201426/05/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΣΠ•••••• ΓΚ••••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
969/202222/11/20221036/20211277/201426/05/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΑΙ•••••••• ΑΓ•••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
970/202222/11/20221037/20211244/201426/05/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΧΑ•••••••• ΠΑ••••••••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
971/202222/11/20222047/2021870/201806/10/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΣΤ••••• ΜΑ•••••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
972/202222/11/20222054/2021703/201806/10/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΜΙ•••• ΜΑ•••••••ΤΡ••••• ΠΕ••••••
973/202222/11/20222057/2021112/201906/10/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΔΙ••••••• ΠΕ••••••ΤΡ••••• EU••••••
974/202222/11/20222059/2021243/201906/10/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΙΩ••••• ΜΗ•••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
975/202222/11/20222067/2021842/201806/10/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΜΑ•••• ΑΝ••••••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
976/202222/11/20222071/2021879/201306/10/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΛΕ•••••• ΣΤ••••••••••ΤΡ••••• EU••••••
977/202222/11/20222081/2021798/201807/10/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΗΛ••• ΑΣ••••••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
978/202222/11/20222082/2021750/201807/10/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΕΛ••• ΔΕ••••••••ΤΡ••••• EU••••••
979/202222/11/20222083/2021799/201807/10/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΧΑ•••••••• ΑΣ••••••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
980/202222/11/20222084/2021818/201807/10/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑBA••• CH•••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
981/202222/11/20222085/2021815/201807/10/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΝΙ•••••• ΛΕ••••••ΑΛ•• ΤΡ•••••
982/202222/11/20222086/2021762/201807/10/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΓΕ•••••• ΤΑ•••••••ΤΡ••••• EU••••••
983/202222/11/20222087/2021621/201807/10/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΧΑ•••••••• ΡΑ•••••••••ΑΛ•• ΤΡ•••••
984/202222/11/20222088/2021202/201807/10/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΟΛ•• ΓΡ••••••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
985/202222/11/20222089/2021623/201807/10/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΕΥ•••••• ΣΑ••••••••••ΤΡ••••• EU••••••
986/202222/11/20222094/2021430/201807/10/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΑΘ••• ΛΥ••••••ΑΛ•• ΤΡ•••••
986/202222/11/20222093/2021834/201807/10/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΓΕ•••••• ΓΙ••••••••••••ΤΡ••••• EU••••••
987/202222/11/20222091/2021622/201807/10/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΚΑ•••••• ΣΑ••••••••••ΤΡ••••• EU••••••
988/202222/11/20222095/2021794/201807/10/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΠΑ•••••••• ΘΥ•••••••••ΤΡ••••• EU••••••
989/202222/11/20222097/2021482/201807/10/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΜΑ••• ΜΠ••••••••ΤΡ••••• EU••••••
989/202222/11/20222096/2021483/201807/10/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΠΑ•••••••• ΓΛ•••••••ΤΑ•••••• ΚΑ•••••••••
990/202222/11/20222098/2021847/201807/10/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΙΩ••••• ΛΙ••••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
991/202222/11/20222100/2021795/201807/10/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΑΡ•••• ΜΕ••••••ΑΛ•• ΤΡ•••••
992/202222/11/20222101/2021817/201807/10/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΧΡ•••••• ΤΖ••••ΑΛ•• ΤΡ•••••
993/202222/11/20222104/2021854/201807/10/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑLI••• BU••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
993/202222/11/20222103/2021853/201807/10/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑCA••••••••••• BU••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
994/202222/11/20222105/2021835/201807/10/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΚΩ•••••••••• ΧΡ••••Β2 KA•••••
995/202222/11/20222107/2021833/201807/10/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑTO••• ND•••ΤΡ••••• EU••••••
996/202222/11/20222108/2021839/201807/10/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΗΛ••••• ΑΛ•••••ΤΡ••••• ΠΕ••••••
997/202222/11/20222110/2021882/201807/10/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΙΟ••••• ΓΑ••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
998/202224/11/20221851/2021884/201827/10/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑMA•••• NE•••••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
999/202224/11/20221896/2021341/201828/09/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΧΡ••••• ΦΑ•••••ΟΑ•• ΑΕ
1000/202225/11/20221797/2021230/201519/09/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΣΤ••••• ΤΡ•••••••••••••ΤΡ••••• ΠΕ••••••
1001/202225/11/20221802/2021641/201719/09/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΒΑ••••••• ΓΚ•••••PQ• ΑΕ
1002/202225/11/20221827/2021607/201719/09/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΑΙ•••••••• ΧΑ••••••••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
1003/202225/11/20221829/2021551/201719/09/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΔΗ••••••• ΤΣ••••••••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
1004/202225/11/20221790/20211558/201319/09/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΠΑ••••••• ΚΟ•••••ΑΛ•• ΤΡ•••••
1005/202225/11/20221769/20211541/201319/09/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΔΗ••••••• ΜΠ•••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
1006/202225/11/20221795/2021429/201519/09/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΜΑ•••••• ΤΖ•••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
1007/202225/11/20221792/2021222/201619/09/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΘΕ••••• ΠΥ•••••ΑΓ•••••• ΤΡ•••••
1008/202225/11/20221804/2021617/201719/09/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΛΑ••••• ΣΟ••••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
1009/202225/11/20221813/2021298/201519/09/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΑΡ•••••••• ΚΟ••••••ΑΛ•• ΤΡ•••••
1010/202225/11/20221805/2021585/201719/09/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΑΝ••••••• ΔΙ•••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
1011/202225/11/20221816/20211467/201319/09/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΧΡ••••• ΣΠ•••••••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
1012/202225/11/20221823/2021443/201719/09/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΑΛ•••••••• ΦΟ••••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
1013/202225/11/20221830/202128/201819/09/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΠΑ•••••••• ΔΑ••••••ΤΡ••••• EU••••••
1014/202225/11/2022339/20211139/201415/02/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΕΜ••••••• ΛΑ•••••••ΑΛ•• ΤΡ•••••
1015/202225/11/2022337/2021469/201315/02/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΚΛ•••• ΤΕ•••••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
1016/202225/11/2022335/2021945/201415/02/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΓΕ•••••• ΛΑ•••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
1017/202225/11/2022345/20211403/201315/02/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΑΝ••••••• ΑΝ••••••••ΑΛ•• ΤΡ•••••
1018/202225/11/2022341/202159/201415/02/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΣΠ•••••• ΚΙ•••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
1019/202225/11/2022338/20211255/201415/02/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΛΑ••••• ΕΤ•••••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
1020/202225/11/2022549/2021125/201430/03/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΚΩ•••• ΓΑ••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
1021/202225/11/2022557/20212/201430/03/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΛΑ••••• ΤΖ••••ΑΛ•• ΤΡ•••••
1022/202225/11/2022560/20213/201430/03/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΒΑ••••••• ΤΖ••••ΑΛ•• ΤΡ•••••
1023/202225/11/2022552/20211339/201430/03/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΚΩ••••••••• ΝΤ••••ΑΛ•• ΤΡ•••••
1024/202225/11/2022551/2021475/201530/03/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΙΩ••••• ΦΟ••••••ΤΡ••••• ΑΤ•••••
1025/202225/11/2022554/2021402/201330/03/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΖΑ••••••• ΣΑ•••••••ΤΡ••••• EU••••••
1026/202228/11/2022801/202111/201415/04/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΓΕ••••• ΧΡ••••••••••ΑΛ•• ΤΡ•••••
1027/202228/11/2022806/20211097/201415/04/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΣΠ•••••• ΣΟ••••••ΑΛ•• ΤΡ•••••
1028/202229/11/20222124/2021291/201927/10/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΧΡ•••••• ΠΑ••••••ΤΡ••••• EU••••••
1029/202229/11/20222169/2021138/201927/10/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΣΠ•••••••• ΚΑ•••••••ΑΛ•• ΤΡ•••••
1030/202229/11/20222179/2021485/201927/10/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΔΗ••••••• ΘΕ•••••••••••ΑΛ•• ΤΡ•••••
1031/202229/11/20222198/2021238/201927/10/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΕΜ••••••• ΜΑ•••••ΤΡ••••• EU••••••
1032/202230/11/20221333/20211303/201310/05/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΙΩ••••• ΓΟ••••••••ΤΡ••••• ΠΕ••••••
1033/202230/11/20221325/2021630/201310/05/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΒΑ•••••• ΛΙ••••••••ΤΑ•••••• ΚΑ•••••••••
1034/202230/11/20221336/20211141/201310/05/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΝΙ•••••• ΣΟ•••••••••ΤΡ••••• ΠΕ••••••
1035/202230/11/20221323/2021764/201310/05/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΠΕ••••• ΣΟ••••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
1036/202230/11/20221313/2021573/201310/05/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΚΩ••••• ΚΟ••••••ΤΡ••••• EU••••••
1037/202230/11/20221322/2021834/201310/05/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΣΤ••••••• ΚΟ•••••••ΑΓ•••••• ΤΡ•••••
1038/202230/11/20221334/20211241/201310/05/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΠΑ•••• ΑΝ•••••ΤΡ••••• EU••••••
1039/202230/11/20221311/2021477/201510/05/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΚΑ•••••• ΠΑ•••••••ΤΡ••••• EU••••••
1040/202230/11/20221320/2021836/201310/05/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΒΛ•••• ΜΑ•••••••ΤΡ••••• EU••••••
1041/202230/11/20221321/2021835/201310/05/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΒΑ••••••• ΤΣ•••••••ΤΡ••••• ΠΕ••••••
1042/202230/11/20221688/2021543/201621/06/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΕΛ••• ΓΡ••••••ΤΡ••••• EU••••••
1043/202201/12/20222392/2021300/201808/11/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΑΛ••• ΖΟ••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
1044/202201/12/20221422/20211486/201324/05/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΙΩ••••• ΑΝ•••••••ΤΡ••••• EU••••••
1045/202201/12/20221070/20211338/201330/05/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΚΑ•••••• ΛΑ••••••••••ΤΡ••••• ΠΕ••••••
1045/202201/12/20221069/20211339/201330/05/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΙΩ••••• ΛΑ••••••••••ΤΡ••••• ΠΕ••••••
1046/202201/12/20221071/2021307/201430/05/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΕΛ••• ΕΡ••••ΤΡ••••• EU••••••
1047/202201/12/20221072/2021237/201430/05/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΕΥ••••••• ΚΟ•••••ΑΛ•• ΤΡ•••••
1048/202201/12/20221073/202155/201430/05/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΧΑ•••••••• ΒΛ•••••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
1049/202201/12/20221076/2021393/201430/05/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΕΛ••• ΚΑ••••••ΑΛ•• ΤΡ•••••
1050/202201/12/20221098/2021399/201330/05/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΑΝ••••• ΜΑ•••••••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
1050/202201/12/20221097/2021583/201330/05/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΑΙ•••••••• ΓΑ••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
1051/202201/12/20221094/2021840/201330/05/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΧΡ•••••• ΜΠ••••ΤΡ••••• ΠΕ••••••
1052/202201/12/20221096/2021654/201330/05/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΘΕ••••• ΒΛ•••••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
1053/202201/12/20221089/2021829/201430/05/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΔΗ••••••• ΤΖ••••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
1054/202201/12/20221087/2021859/201430/05/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΠΑ••••••• ΚΟ•••••••ΤΡ••••• EU••••••
1055/202201/12/20221088/2021852/201430/05/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΚΡ•••••••• ΠΑ•••••••ΤΡ••••• EU••••••
1056/202201/12/20221078/2021663/201430/05/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΑΙ•••••••• ΒΡ••••ΤΡ••••• EU••••••
1057/202201/12/20221077/2021331/201430/05/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΣΤ••••••• ΚΑ••••••••HE•••••• PO•••
1058/202206/12/20221898/2021210/201828/09/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΔΗ••••••• ΜΠ•••••••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
1059/202208/12/20222216/202125/201927/10/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΕΠ•••••••••• ΙΒ•••ΑΛ•• ΤΡ•••••
1060/202208/12/20222240/2021185/201927/10/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΕΥ••••••• ΠΡ•••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
1061/202208/12/2022476/2021205/201309/03/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΒΙ••••• ΜΑ•••ΑΓ•••••• ΤΡ•••••
1062/202208/12/2022477/2021204/201309/03/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΑΝ•• ΜΑ•••ΑΛ•• ΤΡ•••••
1063/202208/12/2022484/2021694/201409/03/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΑΝ••••••• ΛΑ•••ΤΡ••••• EU••••••
1064/202208/12/2022485/2021846/201409/03/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΦΙ•••••• ΤΣ••••••••••ΤΡ••••• EU••••••
1065/202208/12/2022488/2021930/201409/03/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΠΡ••••••• ΡΟ••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
1066/202208/12/2022496/2021651/201309/03/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΕΛ•••••• ΚΑ••••••••ΤΡ••••• EU••••••
1067/202208/12/2022102/2021296/201314/02/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΑΣ••••• ΚΥ•••••ΤΡ••••• EU••••••
1068/202209/12/20221101/2021395/201509/06/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΒΑ••••••• ΠΑ•••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
1069/202209/12/20221106/2021544/201509/06/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΕΥ••••• ΤΟ••••••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
1070/202209/12/20221109/2021271/201509/06/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΑΛ••••••• ΒΥ•••••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
1071/202209/12/20221113/2021604/201309/06/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΑΝ••••• ΚΑ••••••ΤΡ••••• EU••••••
1072/202209/12/20221115/20211567/201509/06/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΠΑ•••••••• ΤΣ••••ΤΡ••••• EU••••••
1073/202209/12/20221116/2021551/201509/06/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΚΩ•••••••••• ΚΟ••••••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
1074/202209/12/20221120/20211208/201409/06/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΑΓ•••••• ΣΙ•••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
1075/202209/12/20221121/202179/201509/06/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΕΥ••••••• ΔΕ•••••ΤΡ••••• EU••••••
1076/202209/12/20221122/20211443/201409/06/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΧΑ•••••••• ΚΑ••••••••ΑΛ•• ΤΡ•••••
1077/202209/12/20221130/20211243/201309/06/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΑΛ••••••• ΣΩ••••••••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
1078/202209/12/20221105/2021530/201509/06/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΕΛ••• ΜΟ••••••••ΑΛ•• ΤΡ•••••
1079/202209/12/20221108/2021311/201509/06/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΘΕ•••••• ΦΟ•••••ΑΓ•••••• ΤΡ•••••
1080/202209/12/20221111/20211112/201309/06/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΑΘ••• ΚΥ•••••••••ΤΡ••••• EU••••••
1081/202209/12/20221112/2021823/201309/06/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΙΩ••••• ΒΑ•••••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
1082/202209/12/20221117/2021546/201509/06/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΗΛ••• ΨΥ•••••••ΑΛ•• ΤΡ•••••
1083/202209/12/20221118/20211330/201409/06/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΜΑ••• ΠΑ•••••••••••••••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
1084/202209/12/20221119/20211221/201409/06/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΜΑ•••• ΜΠ•••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
1085/202209/12/20221125/20211416/201309/06/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΛΕ•••••• ΤΣ••••ΤΡ••••• EU••••••
1086/202209/12/20221126/20211313/201309/06/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΓΕ••• ΑΦ••••••••ΑΛ•• ΤΡ•••••
1087/202209/12/20221129/20211263/201309/06/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΕΜ••••••• ΤΡ•••••••••••ΤΡ••••• EU••••••
1088/202209/12/20222111/2021725/201813/10/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΕΥ••••••• ΣΠ••••ΑΛ•• ΤΡ•••••
1089/202213/12/20221883/202172/201726/09/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΚΥ••••• ΣΤ••••••••••ΑΛ•• ΤΡ•••••
1090/202213/12/2022146/20201489/201420/01/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΓΕ•••••• ΧΑ••••••••••ΤΑ•••••• ΚΑ•••••••••
1091/202213/12/2022148/20201841/201320/01/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΘΕ••••• ΤΑ•••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
1092/202213/12/2022149/2020474/201420/01/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΘΕ•••••• ΓΑ•••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
1093/202213/12/2022150/2020863/201420/01/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΔΗ••••••• ΧΙ••ΤΡ••••• ΠΕ••••••
1094/202213/12/2022151/2020844/201420/01/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑMI•••••• ZH•••ΤΡ••••• ΠΕ••••••
1095/202213/12/2022154/20201192/201320/01/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑLU•••• HA••••••ΑΛ•• ΤΡ•••••
1095/202213/12/2022153/20201193/201320/01/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑKH••••••••• GE••••ΑΛ•• ΤΡ•••••
1096/202213/12/2022152/20201446/201320/01/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΝΕ•••••• ΜΥ••••••TT••••••••• PO••••••
1097/202213/12/2022155/20201371/201420/01/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΝΑ••••• ΚΥ••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
1098/202213/12/2022156/2020139/201420/01/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΣΤ••••••• ΚΑ••••••••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
1099/202213/12/2022157/2020776/201420/01/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΤΑ•••• ΜΠ••••••ΤΡ••••• EU••••••
1100/202213/12/2022158/2020664/201320/01/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΜΙ•••• ΠΑ•••••••••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
1101/202213/12/2022159/2020140/201420/01/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΑΣ••••• ΕΛ••••••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
1102/202213/12/2022160/2020666/201320/01/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΕΥ••••••• ΣΤ•••••••HS•• BA••
1103/202213/12/2022161/2020766/201420/01/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΑΝ••••••• ΚΑ•••••••ΤΡ••••• ΠΕ••••••
1104/202213/12/2022162/20201536/201320/01/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΕΥ•••••• ΑΝ••••••••••ΤΡ••••• ΠΕ••••••
1105/202213/12/2022164/20201176/201420/01/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΔΗ••••• ΚΟ•••••••ΤΡ••••• EU••••••
1106/202213/12/2022165/2020398/201320/01/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΠΑ•••••••• ΒΑ••••••ΤΡ••••• ΠΕ••••••
1107/202213/12/2022163/20201642/201320/01/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΠΑ•••••••• ΜΙ••••••••ΝΈ••••••••••••• ΤΑ•••••••••
1108/202213/12/2022166/2020599/201420/01/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΝΙ•••••• ΜΙ•••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
1110/202213/12/2022168/20201481/201320/01/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΑΝ•••••• ΚΑ••••••••AL••• ΤΡ•••••
1111/202213/12/2022169/202068/201520/01/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΤΡ••••••••••• ΜΠ•••••••ΤΡ••••• ΠΕ••••••
1112/202213/12/2022171/20201342/201420/01/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΛΑ••••• ΤΖ••••••ΑΛ•• ΤΡ•••••
1113/202213/12/2022813/2021623/201415/04/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΜΑ••• ΠΕ••••ΤΡ••••• ΠΕ••••••
1114/202213/12/2022814/2021622/201415/04/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΜΑ••• ΣΟ•••ΤΡ••••• ΠΕ••••••
1115/202215/12/20222074/2021765/201827/10/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΒΑ••••••• ΓΑ•••••••Β2 ΚΑ•••••
1116/202215/12/20222208/2021219/201927/10/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΕΥ••••••• ΧΡ••••••ΤΡ••••• EU••••••
1117/202215/12/20222512/2021460/201816/11/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΑΣ••••• ΔΕ••••••ΤΡ••••• EU••••••
1118/202215/12/20222437/2021909/201316/11/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΑ•••••• ΔΙ•••••••ΝΕ•••••• ΤΑ•••••••••
1119/202215/12/20222446/2021408/201816/11/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΔΗ••••••• ΕΓ••••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
1120/202215/12/20222494/2021232/201916/11/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΕΛ••• ΖΩ••••••ΑΓ•••••• ΤΡ•••••
1109/202216/12/2022167/202020/01/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΚΩ••••• ΚΟ••••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
1122/202216/12/20221947/2021727/201804/10/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΠΑ•••••••• ΠΗ•••••••ΑΛ•• ΤΡ•••••
1123/202216/12/20221946/2021724/201804/10/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΧΡ•••••••••••• ΑΓ••TR••••• ΕΘ••••••
1124/202216/12/20222030/2021723/201819/10/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΙΩ•••• ΛΟ••••ΑΛ•• ΤΡ•••••
1125/202216/12/20221945/2021730/201804/10/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΦΡ••••••••• ΞΥ••••••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
1126/202216/12/20222099/2021796/201807/10/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΝΙ•••••• ΝΙ••••••••••••ΑΛ•• ΤΡ•••••
1127/202216/12/20222109/2021677/201907/10/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΔΗ••••• ΛΟ••••••••ΤΡ••••• EU••••••
1128/202216/12/20222106/2021662/201807/10/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΑΝ•••••••• ΣΙ••••••ΤΡ••••• EU••••••
1129/202216/12/20222090/2021861/201807/10/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΜΑ•••• ΑΒ•••••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
1130/202216/12/20222092/2021881/201807/10/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΕΡ•••• ΑΝ••••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
1131/202216/12/20222080/2021862/201806/10/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΑΒ••••••• ΡΟ••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
1132/202216/12/20221206/20211287/201417/06/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΦΙ•••• ΚΑ••••••••QQ••• MA••••
1133/202216/12/20221214/20211044/201417/06/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΕΥ••••••• ΧΑ•••••QQ••• MA••••
1134/202216/12/20221219/20211513/201417/06/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΕΥ•••••• ΠΑ••••••••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
1135/202216/12/20221220/20211512/201417/06/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΒΕ•• ΠΑ••••••••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
1136/202216/12/20221221/20211462/201417/06/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΙΓ••• ΤΣ•••••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
1137/202216/12/20221222/20211447/201417/06/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΜΑ•••• ΠΑ••••••••ΤΡ••••• EU••••••
1138/202216/12/20221223/20211410/201417/06/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΠΡ••••••• ΣΑ••••••Β2 KA•••••
1139/202216/12/20221212/20211049/201417/06/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΝΙ•••••• ΣΟ•••••••ΤΡ••••• EU••••••
1140/202216/12/20221224/2021166/201517/06/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΔΗ••••••• ΝΙ•••••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
1141/202216/12/20221225/2021165/201517/06/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΚΑ•••••• ΜΙ••••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
1142/202220/12/20221662/20217/201415/06/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΠΑ•••••••• ΤΖ••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
1121/202222/12/202223/2022ΠΡΑΞΗ 202/2230/11/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΒΑ•••••• ΔΟ•••••ΠΙ•••••• ΑΕ
1143/202222/12/2022771/20211478/201413/04/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΝΙ••••••• ΑΓ••••ΤΡ••••• EU••••••
1144/202222/12/2022780/202155/201513/04/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΜΑ••• ΔΑ•••••••••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
1145/202222/12/2022781/202154/201513/04/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΣΠ•••••• ΜΠ•••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
1146/202222/12/2022768/2021583/201413/04/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΚΩ•••••••••• ΑΛ••••••••ΤΡ••••• ΠΕ••••••
1146/202222/12/2022767/2021584/201413/04/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΓΡ••••••• ΑΛ•••••••••ΤΡ••••• ΠΕ••••••
1147/202223/12/20222634/2021353/201629/11/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΑΦ•••••• ΚΑ••••••ΤΑ•••• EU••••••
1148/202223/12/20222641/20211073/201329/11/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΓΕ•••••• ΝΕ••••••ΑΛ•• ΤΡ•••••
1149/202223/12/20222637/202120/201529/11/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΔΗ••••••• ΑΡ••••••••••ΤΡ••••• ΠΕ••••••
1150/202223/12/20222045/2021770/201827/10/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΙΩ••••• ΚΟ•••••••ΤΡ••••• EU••••••
1151/202223/12/202231/202223/12/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΧΡ•••••••••••••••• ΛΥ••••ΠΙ•••••• ΑΕ
1152/202227/12/20222635/20211594/201529/11/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΧΡ••••• ΤΣ••••ΑΛ•• ΤΡ•••••
1153/202227/12/2022559/202128/201430/03/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΑL••••••• ΜΑ••••ΤΡ••••• ΠΕ••••••
1154/202227/12/2022562/2021106/201430/03/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΑΛ•••••••• ΙΩ••••••••ΑΛ•• ΤΡ•••••
1155/202227/12/2022558/202140/201430/03/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΜΑ••• ΚΥ••••••ΑΛ•• ΤΡ•••••
1156/202227/12/20222681/202179/202115/11/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΓΡ••••••• ΤΟ••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
1157/202227/12/2022553/2021194/201630/03/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΕΙ•••• ΤΣ••••••••ΤΡ••••• EU••••••
1158/202227/12/2022556/2021917/201330/03/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΕΛ••• ΔΕ•••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
1159/202227/12/2022563/202169/201430/03/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΑΡ••• ΑΡ••••••••••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
1160/202227/12/2022555/2021706/201330/03/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΧΡ••••••••• ΛΩ•••••ΤΡ••••• EU••••••
1161/202227/12/2022564/202164/201430/03/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑMA•••••• DH•••ΝΕ••••••••• ΤΑ•••••••••
1162/202227/12/2022908/2021964/201415/04/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΜΑ••••••• ΜΠ•••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
1163/202227/12/2022811/2021965/201415/04/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΘΕ•••••• ΜΠ••••••ΤΡ••••• ΠΕ••••••
1164/202227/12/2022127/2021402/201414/02/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΗΛ••• ΠΑ••••••••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
1165/202227/12/2022132/2021387/201414/02/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΣΠ•••••• ΠΟ••••••••ΑΛ•• ΤΡ•••••
1166/202227/12/2022154/20211759/201314/02/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΑΣ••••• ΘΕ••••••ΤΡ••••• EU••••••
1167/202227/12/2022130/20211061/201414/02/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΚΩ••••• ΠΑ••••••••ΑΛ•• ΤΡ•••••
1168/202227/12/20221899/2021134/201828/09/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΒΕ••••• ΔΑ••••••ΑΛ•• ΤΡ•••••
1168/202227/12/20221900/2021133/201828/09/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΑΡ•••••• ΡΙ•••ΑΛ•• ΤΡ•••••
1169/202228/12/20221330/20211390/201310/05/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΣΤ••••••• ΠΑ•••••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
1170/202228/12/20221324/2021681/201310/05/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΜΑ••• ΜΑ•••••••ΣΑ••• ΘΩ••••••••
1171/202228/12/20221318/2021233/201310/05/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΔΗ••••••• ΠΑ•••••••••ΤΡ••••• EU••••••
1172/202228/12/20221335/20211212/201310/05/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΓΕ•••••• ΝΙ••••••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
1173/202228/12/20221326/2021589/201310/05/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΧΑ••••••• ΚΑ•••••••MA•••• BA••
1174/202228/12/20221329/20211455/201310/05/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΧΡ••••• ΕΥ••••••ΤΡ••••• ΠΕ••••••
1175/202229/12/20221574/2021578/201524/06/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΒΑ•••••• ΓΑ•••ΤΡ••••• EU••••••
1175/202229/12/20221573/2021579/201524/06/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΠΑ•••••••• ΓΚ•••••••••ΤΡ••••• ΕU••••••
1176/202229/12/20221578/2021565/201524/06/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΧΑ•••••••• ΠΑ•••••••••••••ΑΛ•• ΤΡ•••••
1176/202229/12/20221577/2021566/201524/06/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΑΓ•••••• ΛΙ••ΑΛ•• ΤΡ•••••
1177/202229/12/20221579/2021644/201524/06/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΑΙ•••••••• ΔΑ•••••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
1178/202229/12/20221581/2021611/201524/06/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΕΛ••• ΜΩ••••••ΑΛ•• ΤΡ•••••
1179/202229/12/20221588/20211484/201524/06/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΓΕ•••••• ΒΑ•••••••ΤΡ••••• ΠΕ••••••
1180/202229/12/20221589/20211483/201524/06/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΜΑ••• ΒΑ•••••••ΑΛ•• ΤΡ•••••
1181/202229/12/20221590/2021714/201524/06/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΜΑ••• ΚΟ•••••ΤΡ••••• EU••••••
1182/202229/12/20221595/2021680/201524/06/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΔΗ••••••• ΓΙ•••••••••ΑΛ•• ΤΡ•••••
1183/202229/12/20221599/2021653/201524/06/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΠΑ•••••••• ΚΩ•••••••ΤΡ••••• ΠΕ••••••
1184/202229/12/20221597/2021663/201524/06/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΤΖ•••• ΤΥ•••••••ΟΑ•• ΑΕ
1184/202229/12/20221598/2021662/201524/06/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΧΡ•••••• ΔΟ•••ΟΑ•• ΑΕ
1185/202229/12/20221596/2021672/201524/06/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΧΑ•••••••• ΚΟ••••••••••ΤΡ••••• EU••••••
1186/202229/12/20221601/2021496/201524/06/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΝΙ•••••• ΜΠ•••••CI•••••• ΑΕ
1186/202229/12/20221600/2021497/201524/06/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΚΛ••••••• ΣΑ•••••••HE•••••• PO•••••••
1187/202229/12/20221602/2021245/201824/06/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΒΑ••••••• ΜΠ••••••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
1187/202229/12/20221602/2021245/201824/06/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΒΑ••••••• ΜΠ••••••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
1188/202230/12/20221133/20211729/201325/05/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΜΑ••• ΜΑ•••••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
1189/202230/12/20221281/202168/201325/05/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΣΤ••••• ΚΟ•••••••AL••• ΤΡ•••••
1190/202230/12/20221282/2021627/201325/05/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΓΕ•••••• ΣΩ••••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
1191/202230/12/20221435/2021195/201425/05/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΓΕ•••••• ΣΩ•••ΤΡ••••• EU••••••
1192/202230/12/20221436/2021194/201425/05/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΑΙ•••••••• ΔΑ•••••ΤΡ••••• EU••••••
1193/202230/12/20221440/202193/201425/05/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΓΕ•••••• ΣΤ••••••••••ΤΡ••••• EU••••••
1193/202230/12/20221441/202192/201425/05/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΕΥ••••••• ΜΑ••••ΤΡ••••• EU••••••
1194/202230/12/20221442/202119/201425/05/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΠΑ•••••••• ΚΑ••••••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
1195/202230/12/20221430/2021192/201425/05/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΜΑ••••••• ΛΑ•••••ΑΛ•• ΤΡ•••••
1196/202230/12/2022731/20211027/201408/04/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΚΥ•••••• ΑΝ•••••••••••ΑΛ•• ΤΡ•••••
1197/202230/12/2022732/20211025/201408/04/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΒΑ••••••• ΦΑ•••••ΑΛ•• ΤΡ•••••
1198/202230/12/2022735/20211736/201308/04/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΘΩ••• ΣΙ••••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
1199/202230/12/2022742/20211554/201308/04/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΚΩ•••••••••• ΤΣ••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
1199/202230/12/2022742/20211554/201308/04/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΚΩ•••••••••• ΤΣ••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
1200/202230/12/2022755/2021134/201408/04/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΑΝ••••• ΠΑ••••••••AL••• ΤΡ•••••
1201/202230/12/2022756/202173/201408/04/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΝΙ•••••• ΚΑ•••••••••••ΑΛ•• ΤΡ•••••
1202/202230/12/2022757/2021573/201408/04/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΓΡ••••••• ΤΡ•••••••••ΤΡ••••• EU••••••
1202/202230/12/2022758/2021574/201408/04/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΑΝ••••••• ΠΟ•••••••••••ΤΡ••••• EU••••••
1203/202230/12/2022565/2021283/201430/03/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΟΛ•• ΠΛ•••••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
1204/202230/12/2022561/2021209/201430/03/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΓΕ•••••• ΒΙ•••ΑΛ•• ΤΡ•••••
1205/202230/12/2022763/2021386/201413/04/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΔΗ••••••• ΣΙ••••••••ΤΡ••••• ΠΕ••••••
1206/202230/12/2022766/2021661/201413/04/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΣΤ••••••• ΑΝ•••••••ΤΡ••••• EU••••••
1207/202230/12/2022772/20211218/201413/04/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΕΛ••• ΣΟ••••••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
1208/202230/12/2022775/2021191/201513/04/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΔΗ••••••• ΛΑ•••••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
1209/202230/12/2022776/2021190/201513/04/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΦΩ•••• ΧΑ•••••••••••ΑΛ•• ΤΡ•••••
1210/202230/12/2022778/2021121/201513/04/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΧΡ•••••• ΣΚ••••••ΓΕ•••• ΤΡ•••••
1211/202230/12/2022782/20211214/201413/04/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΣΟ••• ΠΑ••••••••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
1212/202230/12/20221765/2021117/201524/06/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΑΝ•••