Αποφάσεις με δικάσιμο από 1/1/2021 έως και σήμερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ: Από το πεδίο “Αναζήτηση:” μπορείτε να αναζητήσετε τις αποφάσεις που σας αφορούν, χρησιμοποιώντας ως στοιχεία αναζήτησης τον “Αριθμός Κατάθεσης” ή την “Ημερομηνία δικασίμου” (στη μορφή “ηη/μμ/εεεε” πχ. 02/03/2020).

Τελευταία ενημέρωση: 21/7/2022

Αριθμός ΑπόφασηςΗμερομηνία δημοσίευσηςΑριθμός ΚατάθεσηςΛοιποί αναγνωριστικοί αριθμοίΗμερομηνία δικασίμουΔιαδικασίαΑιτών/ΕνάγωνΚαθ' ου/Εναγόμενος
1/202203/01/2022281/202021/09/20213869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΑΓ••••• ΒΕ••••••••HE••••••••••• CR•••••••
2/202231/01/2022418/2018127/2020 ΑΠΟΦ.22/09/20213869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΕΥ••••••• ΚΟ•••••••••EU•••••• FP•
3/202231/01/20227/202123/11/20213869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΔΗ••••••• ΣΤ••••••••CI•••••• PL•
4/202231/01/2022610/2019170/2013 ΑΙΤΗΣΗ - 237/2019 ΑΠΟΦΑΣΗ10/11/20213869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΗΛ••• ΝΑ•••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
5/202231/01/2022689/201918/01/20223869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΧΡ••••• ΒΛ••••ΤΡ••••• EU••••••
6/202201/02/2022ΑΠΟΦ622/202011/01/20223869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΕΥ••••• ΜΠ•••••••ΤΡ••••• ΠΕ••••••
7/202201/02/2022292/202029/09/20213869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΚΩ•••••••••• ΚΟ••••••ΑΛ•• ΤΡ•••••
8/202201/02/2022316/202015/09/20213869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΝΙ•••••• ΜΑ•••••••AL••• ΒΑ••
9/202210/02/20221220/2012431/2018 ΑΠΟΦ.21/09/20213869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΟΔ•••••• ΝΙ••••••••••EF•••••••••••••••••••••••• ΤΡ•••••
10/202210/02/2022512/2017229/2020 ΑΠΟΦ.15/09/20213869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΖΑ•••••• ΑΝ••••••••••ΑΛ•• ΤΡ•••••
11/202216/02/2022290/202029/09/20213869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΚΩ•••••••••• ΑΡ•••••••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
12/202216/02/202247/202108/09/20213869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΑΝ••••• ΝΕ•••••ΑΛ•• ΤΡ•••••
13/202216/02/2022309/202008/09/20213869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΔΗ••••••• ΣΤ•••••ΤΡ••••• EU••••••
14/202222/02/2022102/202115/02/20223869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΑΝ•••••• ΜΟ••••AL••• BA•••••
15/202222/02/2022559/201912/01/20223869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΔΗ••••• ΤΕ•••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
16/202228/02/2022561/201815/09/20213869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΠΑ•••• ΓΙ••••••ΤΡ••••• ΠΕ••••••
17/202214/03/2022504/201901/03/20223869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΣΠ•••••••• ΤΣ•••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
18/202218/03/2022815/201322/09/20213869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΔΗ••••••• ΦΘ••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
19/202223/03/202231/202129/09/20213869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΓΕ••••• ΣΤ•••••••CI•••••• IN•••••••••••
20/202223/03/2022251/202021/09/20213869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΕΛ•••••• ΑΓ••••••••AL•••• ΤΡ•••••
21/202229/03/202277/202123/11/20213869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΕΛ•••••••• ΤΖ••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
22/202229/03/2022178/201712/01/20223869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΕΛ•••••••• ΜΟ••••••AL•••• BA••
23/202206/04/202250/202109/11/20213869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΕΥ••••••• ΦΟ••••••••ΑΛ•• ΤΡ•••••
24/202206/04/202289/2020481/2013 ΑΙΤΗΣΗ- 100/2020 ΑΠΟΦΑΣΗ15/12/20213869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΠΕ•••• ΒΟ•••••EU•••••• ΤΡ•••••
25/202206/04/2022236/2020580/2018 ΑΠΟΦΑΣΗ12/10/20213869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΔΙ••••••• ΜΕ•••••ΤΑ•••••••••• ΤΑ•••••••••
26/202208/04/2022226 ΑΠ./ 2020436/2017 ΑΙΤ.27/10/20213869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΠΑ••••••• ΤΣ•••••••AL••• ΤΡ•••••
27/202211/04/2022690/2019318/2014 ΑΙΤΗΣΗ, 590/2018 ΑΠΟΦΑΣΗ01/03/20223869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΕΥ••••••• ΤΑ•••••••••AL•••• BA••
28/202212/04/2022128/202109/03/20223869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΧΡ•••••• ΧΡ••••••••••ΑΛ•• ΤΡ•••••
29/202212/04/2022266/202109/03/20223869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΝΙ•••••• ΑΓ•••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
30/202220/04/2022401/20191495/2015 ΑΙΤΗΣΗ- 327/2018 ΑΠΟΦΑΣΗ05/10/20213869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΕΥ••••••• ΕΥ•••••••••ΑΛ•• ΤΡ•••••
31/202226/04/2022222/202006/10/20213869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΜΙ•••• ΓΙ••••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
32/202226/04/202286/2021779/2013 ΑΙΤΗΣΗ- 111/2021 ΑΠΟΦΑΣΗ12/10/20213869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΚΥ••••• ΓΕ••••••ΤΡ••••• ΠΕ••••••
33/202229/04/2022210α/202027/10/20213869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΚΩ••••••••• ΚΩ•••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
34/202229/04/2022320/2013405/2019 ΑΠΟΦΑΣΗ02/11/20213869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΣΤ••••••• ΛΕ••••ΤΡ••••• EU••••••
35/202229/04/2022327/2020302/2020 ΑΠΟΦΑΣΗ- 440/2013 ΑΙΤΗΣΗ27/10/20213869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΙΟ•••••• ΓΡ•••••••••AL••• BA••
36/202203/05/2022225/202112/04/20223869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΣΒ•••••• ΠΕ•••••ΤΑ••••••••••••••••••••• ΤΡ•••••
37/202203/05/2022498Α/2019209/2013 ΑΙΤΗΣΗ- 210/2013 ΑΙΤΗΣΗ- 225/2019 ΑΠΟΦΑΣΗ12/04/20223869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΑΣ••••• ΜΠ•••••••••••••ΑΛ•• ΤΡ•••••
38/202205/05/2022308/202012/10/20213869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΙΩ••••• ΚΟ••••do••••• Gr•••••••
39/202205/05/202280/202112/10/20213869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΙΒ•••• ΜΙ••••••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
40/202212/05/2022180/202112/04/20223869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΠΑ••••••• ΚΟ•••••••ΤΡ••••• EU••••••
41/202212/05/2022733/201512/04/20223869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΤΡ••••• EU••••••ΚΩ••••••••••• ΜΠ•••••••••
42/202212/05/2022291/202112/04/20223869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΒΑ•••••• ΖΥ•••••ΤΡ••••• ΠΕ••••••
43/202212/05/202225α/202229/04/20223869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΧΡ••••••••••••••• ΛΥ••••#VALUE!
44/202213/05/2022231/2020996/2014 ΑΙΤΗΣΗ, 656/2018 ΑΠΟΦΑΣΗ06/10/20213869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΕΛ••• ΠΑ••••••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
45/202213/05/2022570/20191315/2014 ΑΙΤΗΣΗ, 76/2018 ΑΠΟΦΑΣΗ13/10/20213869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΕΜ••••••• ΧΑ••••••••••••CR••••••••••••••• FI•••••
45/202213/05/2022569/20191316/2014 ΑΙΤΗΣΗ, 76/2018 ΑΠΟΦΑΣΗ13/10/20213869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΦΩ••••• ΚΑ•••••••ΤΡ••••• ΠΕ••••••
46/202213/05/2022350/2020463/2012 ΑΙΤΗΣΗ, 67/2015 ΑΠΟΦΑΣΗ, 700/2018 ΑΠΟΦΑΣΗ06/10/20213869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΟΛ•• ΜΙ••••••••EU•••••• ER••••••
47/202224/05/2022283/202115/12/20213869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΚΩ•••••••••• ΒΑ•••••••ΟΑ•• (Ο•••
47/202224/05/2022ΑΠΟΦ.21315/12/20213869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΚΩ•••••••••• ΒΑ•••••••ΟΑ•• (Ο•••
47/202224/05/202283/201929/06/20213869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΤΡ••••• EU••••••ΚΩ•••••••••• ΒΑ•••••••
48/202224/05/2022344α/202003/11/20213869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΔΗ••••••• ΚΑ•••••••••••ΥΠ••••••• ΟΙ•••••••••
49/202224/05/2022161/202026/10/20213869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΔΙ••••••••• ΖΑ••••••••••EU•••••• ER••••••
50/202208/06/202260/202013/10/20213869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΙΩ••••• ΠΑ•••••••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
51/202231/05/202270/202116/11/20213869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΒΑ••••••• ΜΑ••••••ΤΡ••••• EU••••••
51/202129/01/2021247/2017ΑΠΟΦ.548/1913/01/20213869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΑΙ•••••••• ΓΙ•••••TA•••• ΠΑ•••••••••••••••••••••••
52/202231/05/202278/202116/11/20213869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΙΩ••••• ΠΑ••••••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
53/202224/05/202218/2020252/2011 ΑΙΤΗΣΗ- 2/2019 ΑΠΟΦΑΣΗ13/10/20213869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΣΠ•••• ΣΟ•••CE•••• HE••••
54/202231/05/2022581/201980/2011 ΑΙΤΗΣΗ- 21/2016 ΑΠΟΦΑΣΗ08/03/20223869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΑΛ•••••••• ΞΑ•••••••••ΔΟ• ΜΟ••••••
54/202231/05/2022694/201880/2011 ΑΙΤΗΣΗ- 21/2016 ΑΠΟΦΑΣΗ08/03/20223869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΑΛ•••••••• ΞΑ•••••••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
55/202217/06/202237/20211232/2012 ΑΙΤΗΣΗ- 147/2018 ΑΠΟΦΑΣΗ16/11/20213869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΚΛ•••••••• ΤΖ•••••••••AL••• ΤΡ•••••
56/202222/06/20223/2020308/16 ΑΙΤΗΣΗ - 519/19 ΑΠΟΦ.02/11/20213869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΗΛ••• ΠΕ•••••••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
57/202224/06/2022495/2019119/2016 ΑΙΤΗΣΗ - 120/2016 ΑΙΤΗΣΗ - 192/2019 ΑΠΟΦ.08/12/20213869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΠΑ••••••• ΖΩ••••••ΤΡ••••• ΠΕ••••••
58/202224/06/2022246/202124/05/20223869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑIN•••• HE••••ΕΙ•••• ΒΛ••••
58/202108/02/20211325/20131326/201323/10/20213869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΚΑ••••••• ΠΑ•••••••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
59/202224/06/2022130/201803/05/20223869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΚΩ•••••••••• ΚΑ•••••••••ΤΡ••••• ΠΕ••••••
60/202228/06/2022104/202012/01/20223869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΚΑ•••••• ΠΙ•••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
70/202122/02/2021279/1616/04/20213869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΙΑ••••• ΦΩ••••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
72/202122/02/2021671/2013911/1507/12/20213869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΖΩ• ΣΤ••••••••••ΕΜ•••••• ΤΡ•••••
79/202123/02/2021140/201604/12/20213869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΓΚ••••• ΚΑ••••••••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
106/202103/03/2021572/2016ΑΠ.49/202026/01/20213869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΒΑ•••••• ΓΡ••••••••••••••ΤΡ••••• EU••••••
117/202122/03/2021496/201802/02/20213869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΑΝ••••• ΣΕ•••AL•••• BA••
118/202123/03/2021249/2013652/201909/02/20213869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΧΡ••••• ΚΑ••••••ΤΡ••••• ΠΕ••••••
120/202124/03/2021491/201827/01/20213869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΒΑ••••••• ΚΑ••••••••••ΤΡ•••••• ΠΕ••••••
121/202130/03/2021474/201726/01/20213869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΛΟ•••• ΜΠ••••••AL•••• BA••
122/202102/04/202198/201702/02/20213869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΧΡ••••• ΠΑ••••••••••ΤΑ•••••••••••••••••• ΚΑ•••••••••
124/202113/04/2021746/201319/01/20213869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΟΛ•• ΠΑ•••••••••••ΤΡ••••• CI••••••
125/202113/04/2021748/201319/01/20213869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΜΗ••• ΚΟ•••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
130/202121/04/2021462/201826/01/20213869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΓΕ••••• ΔΙ••••EU•••••• ER••••••
131/202122/04/202188/202121/04/20213869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΜΙ••• ΚΟ••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
137/202118/05/20211635/2015559/201806/04/20213869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΦΩ•••• ΚΑ•••••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
138/202126/05/20211048/201313/04/20213869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΑΘ••••••• ΚΥ••••••ΑΓ•••••• ΤΡ•••••
139/202131/05/2021332/202007/04/20213869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΙΩ••••• ΒΡ•••••••ΑΛ•• ΤΡ•••••
140/202110/06/2021129/202091/201721/04/20213869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΕΛ••• ΙΩ•••••••ΤΑ•••••••••••••••••• ΚΑ•••••••••
141/202110/06/2021220/201802/02/20213869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΕΛ••• ΠΑ••••••••••••AL•••• BA••
142/202110/06/2021572/201818/05/20213869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΣΤ•••••• ΓΚ••••••••AL•••• BA••
143/202111/06/2021452/201319/01/20213869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΚΥ•••••• ΑΝ•••••••••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
144/202115/06/2021103/201326/05/20213869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΚΩ•••••••••• ΚΑ•••••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
145/202115/06/2021577/201818/05/20213869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΚΩ•••••••••• ΔΕ••••ΤΑ••••• ΠΑ•••••••••••••••••••••••
146/202115/06/2021574/201818/05/20213869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΔΗ••••••• ΑΛ••••••AL•••• BA••
147/202115/06/2021752/201826/05/20213869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΑΝ••••••••••••••••••• ΚΑ•••••••AL••• BA••
148/202116/06/2021291/202020/04/20213869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΣΤ•••••• ΜΠ•••••••••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
149/202117/06/2021517/201920/01/20213869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΛΑ••••• ΕΥ••••••••AL•••• BA••
150/202125/06/2021248/202002/06/20213869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΤΑ••••• ΔΕ•••••••••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
151/202125/06/2021573/201818/05/20213869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΔΕ•••••• ΠΑ••••••••••••AL•••• BA••
152/202125/06/2021591/201818/05/20213869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΑΝ••••••• ΓΚ•••••••••EU•••••• ER••••••
153/202125/06/2021344/202018/05/20213869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΜΙ•••• ΑΓ•••••••••ΤΡ••••• ΠΕ•••••••••
154/202125/06/2021202/202019/05/20213869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΒΑ••••••• ΔΑ••••••EU•••••• ER••••••
155/202125/06/202155/202126/05/20213869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΚΩ•••••••••• ΑΓ•••••EU•••••• ER••••••
156/202128/06/20211081/201319/05/20213869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΑΡ••• ΜΑ•••••••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
156/202128/06/20211080/201319/05/20213869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΑΝ• ΓΚ•••••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
157/202128/06/2021343/202026/05/20213869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΗΛ••• ΠΑ••••••••••AL••• BA••
159/202130/06/2021893/201211/05/20213869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΚΩ•••••••••• ΖΗ•••ΤΡ••••• EU••••••
160/202130/06/2021212/201819/05/20213869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΒΑ•••••• ΜΠ•••••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
162/202109/07/2021223/202015/06/20213869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΑΘ••••••• ΤΕ••••ΤΡ••• ΠΕ••••••
164/202116/07/2021102/202023/06/20213869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΝΙ•••••• ΤΣ•••••••HE••••••••••• CR••••
165/202120/07/20211091/201326/05/20213869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΕΥ••••• ΣΚ•••••ΤΡ••••• EU••••••
166/202120/07/20211093/201326/05/20213869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΔΡ••••••• ΣΚ•••••ΑΓ•••••• ΤΡ•••••
166/202120/07/20211092/201326/05/20213869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΙΦ••••••• ΣΚ•••••ΑΓ•••••• ΤΡ•••••
167/202126/07/2021400/201709/06/20213869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΠΑ•••••••• ΣΑ•••••••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
168/202126/07/2021227/201509/06/20213869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΣΩ•••••• ΚΑ•••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
169/202129/07/2021209/201813/04/20213869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΕΙ•••• ΤΣ••••••••TΡ••••• ΕU•••••••••••
170/202129/07/2021224/201811/05/20213869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΕΥ••••••• ΨΟ••••••ΑΛ•• ΤΡ•••••
171/202129/07/20211085/201325/05/20213869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΑΛ•••••••• ΜΥ•••••ΑΛ•• ΤΡ•••••
172/202130/07/2021648/201919/05/20213869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΕΛ••• ΚΟ••••••EU•••••• ER••••••
173/202130/07/2021351/202011/05/20213869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΑΡ•••• ΕΞ••••••••ΑΛ•• ΤΡ•••••••••
174/202130/07/2021349/202019/05/20213869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΒΑ•••••• ΒΛ••••••••••••••••ΤΡ••••• ΠΕ••••••
175/202105/08/2021602/201801/06/20213869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΜΑ•••••• ΚΙ•••••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
176/202105/08/20211730/201301/06/20213869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΓΑ•••• ΓΕ•••••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
177/202105/08/2021594/201801/06/20213869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΑΓ•••••• ΦΩ•••••••••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
178/202105/08/2021216/202002/06/20213869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΓΕ•••••• ΧΡ••••••••EU•••••• ΤΡ•••••
179/202105/08/2021132/201409/06/20213869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΕΥ••••• ΠΕ••••ΤΡ••••• ΠΕ••••••
180/202105/08/2021135/202122/06/20213869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΕΛ••• ΓΑ••••••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
181/202111/08/20211070/201312/05/20213869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΣΟ••• ΠΑ•••••••••ΑΛ•• ΤΡ•••••
181/202111/08/20211069/201312/05/20213869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΚΩ•••••••••• ΤΟ•••••ΑΛ•• ΤΡ•••••
182/202111/08/202150/202012/05/20213869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΙΩ••••• ΜΠ•••••••AL•••• BA••
183/202111/08/2021242/202012/05/20213869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΚΩ•••••••••• ΞΕ•••••••••ΤΡ••••• ΠΕ••••••
184/202111/08/2021313/202012/05/20213869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΕΛ•••••••• ΠΑ•••••••ΤΡ••••• ΠΕ••••••
185/202111/08/20211071/201312/05/20213869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΙΩ•••• ΑΛ•••••••ΕΜ•••••• ΤΡ•••••
186/202111/08/20211072/201312/05/20213869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΧΡ••••• ΣΚ••••••ΕΜ•••••• ΤΡ•••••
187/202111/08/2021330/202012/05/20213869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΓΕ•••••• ΑΝ•••••••••EU•••••• ER••••••
188/202111/08/2021577/201312/05/20213869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΜΙ•••• ΚΟ•••••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
189/202111/08/2021207/201812/05/20213869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΕΥ••••••• ΑΘ•••••••••••ΑΛ•• ΤΡ•••••
190/202111/08/2021352/202012/05/20213869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΣΕ••••••••• ΟΠ••••••••••••••ΑΛ•• ΤΡ•••••••••
191/202118/08/2021181/202008/06/20213869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΛΟ•••• ΣΤ•••••••EU•••••• ΤΡ•••••
192/202118/08/20211088/201325/05/20213869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΠΑ•••••••• ΣΟ••••••ΑΛ•• ΤΡ•••••
193/202118/08/2021435/201225/05/20213869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΜΑ••••••• ΜΑ••••ΤΡ••••• ΠΕ•••••••••••
194/202118/08/202153/202108/06/20213869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΡΟ•••••••••••••• ΒΕ••••••ΤΡ••••• ΠΕ•••••••••
195/202126/08/20211130/201315/06/20213869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΚΩ•••••••••• ΚΡ•••••ΑΛ•• ΤΡ•••••
196/202126/08/20211123/201315/06/20213869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΕΛ••• ΚΡ••••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
196/202126/08/20211122/201315/06/20213869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΒΑ••••••• ΚΡ•••••ΤΡ••••• EU••••••
197/202103/09/20211087/2012ΑΠΟΦ.196/201923/06/20213869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΣΤ•••••• ΛΟ•••••••ΤΡ••••• ΠΕ••••••
198/202106/09/2021123/201426/05/20213869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΓΕ•••••• ΣΚ•••••ΤΡ••••• ΠΕ••••••
199/202114/09/2021179/201429/06/20213869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΧΡ•••••• ΠΑ••••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
200/202115/09/202142/202101/06/20213869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΕΛ••• ΓΕ••••••••••••ΔΕ•• ΑΕ
200/202115/09/2021479/201301/06/20213869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΕΛ••• ΓΕ••••••••••••AL••• BA••
201/202115/09/2021355/202001/06/20213869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑSE• RU••••••••••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
202/202115/09/20211101/201301/06/20213869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΑΝ••••••• ΑΝ•••••••••••••ΤΡ••••• ΠΕ••••••
203/202115/09/20211102/201301/06/20213869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΜΑ••• ΓΕ•••••••ΕΜ•••••• ΤΡ•••••
204/202115/09/2021580/201801/06/20213869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΚΩ•••••••••• ΚΑ•••••••ΤΡ•••••• ΠΕ••••••
205/202115/09/2021611/201801/06/20213869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΑΝ•• ΜΑ•••••••••ΤΡ•••••• ΠΕ••••••
205/202115/09/2021534/201901/06/20213869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΑΝ•• ΜΑ•••••••••ΔΗ••• ΠΕ••••••
206/202115/09/2021604/201801/06/20213869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΑΙ•••••••• ΔΕ•••••••••••AL•••• BA••
207/202115/09/202149/202122/06/20213869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΠΑ••••••• ΜΕ••••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
208/202122/09/2021130/202123/06/20213869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΑΓ••••••••• ΘΕ••••••••ΤΑ••••••••• ΤΑ•••••••••
208/202122/09/20211389/2014125/2019 ΑΠΟΦ.23/06/20213869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΑΝ•• ΠΑ•••••ΤΑ••••••••• ΤΑ•••••••••
208/202122/09/20211390/2014125/2019 ΑΠΟΦ.23/06/20213869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΑΓ••••••••• ΘΕ••••••••ΤΑ••••••••• ΤΑ•••••••••
209/202122/09/20218/201377/2020 ΑΠΟΦ.29/06/20213869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΜΑ••• ΑΛ•••••ΤΡ••••• EU••••••
209/202122/09/20219/201377/2020 ΑΠΟΦ.29/06/20213869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΣΤ••••• ΠΑ••••••ΤΡ••••• EU••••••
210/202123/09/2021212/202121/07/20213869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΑΝ•••••• ΜΑ•••••••••ΤΡ••••• ΑΕ
211/202123/09/202187/202029/06/20213869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΑΘ••••••• ΦΛ•••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
212/202128/09/2021303/202008/09/20213869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΑΝ•••••••• ΠΕ•••••••••QQ•••• MA••••
213/202128/09/202183/201929/06/20213869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΤΡ••••• EU••••••ΚΩ•••••••••• ΒΑ•••••••
214/202128/09/2021144/2021 [ΠΡΑΞΗ]521/201928/09/20213869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΑΛ•••••••• ΙΩ•••••••
215/202130/09/2021149/20205/2021 ΠΡ. - 464/2015 ΑΙΤ. - 291/2017 ΑΠΟΦ.07/06/20213869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΕΛ•••• ΒΛ••••AL••• BA••
216/202130/09/2021222/201802/06/20213869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΣΟ••• ΣΩ••••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
217/202130/09/2021694/201902/06/20213869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΕΛ••• ΣΙ•••AT•••• BA••
218/202130/09/2021128/2020453/2014 - 452/201419/05/20213869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΘΩ••• ΠΑ••••••••••ΤΡ••••• ΠΕ••••••
219/202130/09/202196/202007/06/20213869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΦΙ•••••• ΟΙ•••••••ΤΡ•••••• ΠΕ••••••
220/202130/09/2021279/202051/2021 ΠΡ. - 312/13 ΑΙΤ. - 522/19 ΑΠΟΦ.02/06/20213869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΣΥ•••• ΠΟ•••••ΤΡ••••• EU••••••
221/202130/09/2021695/20191696/13 ΑΙΤ. - 488/19 ΑΠΟΦ.02/06/20213869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΑΝ•••••• ΣΙ••••ΤΡ••••• EU••••••
222/202130/09/2021892/201211/05/20213869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΑΛ••• ΖΗ••AT•••• BA••
223/202130/09/20211097/201308/06/20213869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΔΗ••••••• ΓΚ•••••ΤΡ••••• ΠΕ••••••
223/202130/09/20211096/201308/06/20213869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΑΝ••••• ΣΙ•••••ΤΡ••••• ΠΕ••••••
224/202101/10/2021172/20201595/2013, 1596/2013 ΑΙΤΗΣ.- 206/2020 ΑΠΟΦ.02/06/20213869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΕΛ••••••• ΒΕ•••••••ΑΓ•••••• ΤΡ•••••
225/202101/10/2021253/2020521/2016 - 345/2020 - 51/2020 ΠΡΑΞΗ02/06/20213869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΑΙ•••••••• ΑΣ•••••••ΤΡ••••• ER••••••
226/202101/10/2021125/201601/06/20213869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΕΥ••••• ΜΟ••••••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
227/202101/10/20211105/201302/06/20213869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΕΥ••••••• ΒΟ••••••••••••ΤΡ••••• ΠΕ••••••
228/202101/10/20211121/2013152/2011 ΑΙΤ. - 77/2012 ΑΠΟΦ.- 3745/2013 ΑΠΟΦ. ΕΦΕΤ.02/06/20213869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΕΥ••••• ΔΗ••••CY•••••••••••• BA••
229/202101/10/202171/2021982/2012 ΑΙΤΗΣΗ09/06/20213869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΣΟ••• ΦΑ•••ΑΛ•• ΤΡ•••••
229/202101/10/202172/2021891/2012 ΑΙΤΗΣΗ09/06/20213869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΒΑ••••••• ΒΑ••••ΑΛ•• ΤΡ•••••
230/202101/10/2021558/201609/06/20213869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑJO••••••••••• RO••••••••ΤΡ••••• ΠΕ••••••
231/202101/10/20211111/201315/06/20213869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΧΑ•••••••• ΛΟ•••••••••ΤΑ•••••••••••••••••• ΔΑ•••••
232/202101/10/20211108/201302/06/20213869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΑΛ•••••••• ΡΕ••••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
233/202105/10/2021224/202007/09/20213869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΑΙ•••••••• ΦΙ••••••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
234/202105/10/20211087/201318/05/20213869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΚΩ•••••••••• ΛΥ•••••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
235/202106/10/2021357/202018/05/20213869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΣΤ••••••• ΠΛ•••••••IN•••• HE••••
236/202106/10/2021305/202029/2017 ΑΙΤ.18/05/20213869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΕΛ••••••• ΑΜ••••••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
237/202106/10/2021302/202067/2018 ΑΙΤ. - 339/2020 ΑΠΟΦ.18/05/20213869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΓΕ•••••• ΑΝ••••••••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
238/202106/10/2021262/202007/09/20213869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΕΥ••••• ΜΑ••••••ΤΡ••••• ΠΕ••••••
239/202107/10/2021288/202008/09/20213869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΛΑ••••• ΜΕ•••ΑΛ•• ΤΡ•••••
240/202112/10/2021104/201718/05/20213869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΕΥ••••••• ΤΣ•••••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
241/202112/10/2021103/201718/05/20213869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΣΩ•••••• ΜΑ•••••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
242/202114/10/2021336/2020639/2015 ΑΙΤΗΣΗ18/05/20213869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΜΙ•••• ΜΟ•••••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
243/202118/10/2021589/201818/05/20213869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΣΟ••• ΠΑ••••••••••EU•••••• ER••••••
244/202118/10/20211076/201318/05/20213869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΑΛ••••• ΣΑ•••••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
245/202118/10/20211079/201318/05/20213869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΑΘ•••••• ΜΑ•••••ΑΛ•• ΤΡ•••••
246/202118/10/2021146/2021 {ΠΡΑΞΗ]176/2021 ΑΠΟΦΑΣΗ28/09/20213869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΓΑ•••• ΓΕ•••••••
247/202119/10/2021219/202007/09/20213869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΙΩ••••• ΜΑ••••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
248/202126/10/2021590/201818/05/20213869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΕΛ••••••• ΑΛ••••AL•••• BA••
249/202129/10/2021593/201818/05/20213869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΑΓ••••• ΔΗ••••••••EU•••••• ER••••••
250/202129/10/2021337/202019/05/20213869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΣΟ••• ΓΕ••••••ΑΛ•• ΤΡ•••••
251/202129/10/2021218/201802/06/20213869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΗΛ••• ΓΕ•••••••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
252/202101/11/2021306/201618/05/20213869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΕΜ••••••• ΚΟ••••••AL•••• BA••
253/202101/11/2021419/201818/05/20213869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΧΡ••••• ΕΥ•••••••ΑΓ•••••• ΤΡ•••••
254/202103/11/2021331/2020372/2013 ΑΙΤΗΣΗ18/05/20213869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΣΤ••••••• ΑΧ••••••
254/202103/11/2021331/2020373/2013 ΑΙΤΗΣΗ18/05/20213869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΔΗ••••••• ΔΗ•••••••••
255/202103/11/20211075/201311/05/20213869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΓΕ•••••• ΤΣ••••••ΤΡ••••• EU••••••
256/202109/11/2021499/201609/06/20213869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΑΘ••••••• ΔΡ••••ΤΡ•••••• ΠΕ••••••
257/202109/11/2021938/2015125/2017 ΑΠΟΦΑΣΗ09/06/20213869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΦΩ••••• ΟΘ••EU•••••• ER••••••
258/202115/11/2021155/20201203/12 ΑΙΤΗΣΗ, 28/18 ΑΠΟΦ.09/06/20213869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΝΙ•••••• ΜΠ••••ΑΛ•• ΤΡ•••••
259/202115/11/2021208/2020147/17 ΑΙΤΗΣΗ, 126/20 ΑΠΟΦ.09/06/20213869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΓΕ•••••• ΣΙ••••ΤΡ••••• ΕU••••••
260/202115/11/2021287/2013330/2019 ΑΠΟΦ.28/09/20213869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΠΑ••••••• ΠΡ••••••ΤΡ••••• ΠΕ••••••
261/202123/11/20211118/201309/06/20213869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΒΑ•••••• ΚΟ••••••••ΑΛ•• ΤΡ•••••
262/202122/11/2021154/2020654/2012 ΑΙΤΗΣΗ - 443/2018 ΑΠΟΦ. - 51/2021 ΠΡΑΞΗ09/06/20213869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΓΕ•••••• ΚΟ••••••••AL••• ΤΡ•••••
266/202129/11/20211116/201309/06/20213869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΕΥ••••••• ΜΑ••••••ΝΈ••••••••••••• ΤΑ•••••••••
267/202130/11/202148/202102/06/20213869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΑΠ••••••• ΜΑ••••••EO• MA••••
268/202106/12/2021204/202028/09/20213869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑEU•••••• ΤΡ•••••ΒΑ••••••• ΚΕ••••••
269/202109/12/20211163/201422/09/20213869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΧΡ••••• ΛΥ••••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
270/202114/12/2021193/2021257/2021 ΑΠΟΦΑΣΗ14/12/20213869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΦΩ••••• ΟΘ••EU•••••• TΡ•••••
1/202224/05/20221/202201/04/20224738_2020 ΑΙΤΗΣΗ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣΑΛ•••• ΦΩ••••••ΑΛ•••• ΦΩ••••••
1/202231/01/202262/202006/12/20214745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΚΩ••••••••• ΚΑ•••••ΤΡ••••• EU••••••
2/202231/01/202278/202016/12/20214745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΘΕ•••••• ΚΟ••••••••ΤΡ••••• ΠΕ••••••
3/202223/02/2022138/202013/01/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΣΠ•••••• ΚΙ•••••••ΤΡ••••• ΠΕ••••••
4/202223/02/2022140/202013/01/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΚΑ•••••• ΚΙ••••••AL••• BA••
5/202204/03/2022363/202124/02/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΑΝ•• ΚΟ••••ΠΙ•••••• ΤΡ••••••
6/202204/03/2022379/202124/02/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΓΕ•••••• ΒΑ•••••••ΠΙ•••••• ΤΡ••••••
7/202204/03/2022378/202124/02/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΑΘ••••••• ΠΑ••••••••••ΠΙ•••••• ΤΡ••••••
8/202204/03/2022369/202124/02/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΤΕ•••• ΚΑ••••ΠΙ•••••• ΤΡ•••••
9/202204/03/2022383/202124/02/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΑΝ••••• ΕΛ••••••••ΠΙ•••••• ΤΡ••••••
10/202204/03/2022370/202124/02/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΕΛ•••••••• ΙΩ•••••••ΠΙ•••••• ΤΡ••••••
11/202210/03/2022367/202124/02/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΒΙ•••• ΚΑ•••••••ΠΙ•••••• ΤΡ••••••
12/202214/03/2022128/202013/01/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΑΠ••••••• ΠΑ•••••••AL•••• BA••
13/202214/03/2022129/202013/01/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΑΝ••••••• ΖΕ••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
14/202214/03/2022127/202013/01/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΕΥ•••••••• ΛΑ•••ΑΛ••• ΤΡ•••••
15/202214/03/2022121/202013/01/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΑΡ••••••••• ΤΖ••••••AL•••• BA••
16/202214/03/2022122/202013/01/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΝΙ•••••• ΤΟ••••AL•••• BA••
17/202214/03/2022123/202013/01/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΕΙ••••••••••••••••••• ΜΟ••••••AL•••• BA••
18/202214/03/2022126/202013/01/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΜΙ•••• ΠΕ••••ΤΑ•••••••••••••••••• ΔΑ•••••
19/202214/03/2022125/202013/01/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΣΜ•••••• ΣΚ•••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
20/202214/03/2022139/202013/01/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΠΑ••••••• ΠΑ••••••••••••••ΤΑ••••••••••••••••••• ΔΑ•••••
21/202214/03/2022142/202013/01/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΒΑ•••• ΑΝ•••••••AL••• BA••
22/202214/03/2022143/202013/01/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΑΓ••••• ΖΑ••••••ΤΑ•••••••••••••••••• ΚΑ•••••••••
23/202214/03/2022107/202113/01/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΣΤ••••• ΚΟ•••••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
24/202214/03/2022145/202013/01/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΑΝ•••••• ΓΑ•••••ΤΡ••••• EU••••••
25/202214/03/2022115/202013/01/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΕΛ••• ΤΕ•••••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
26/202214/03/2022120/202013/01/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΝΙ••••••• ΙΣ•••••••ΝΕ••••••••••••• ΤΑ•••••••••
27/202214/03/2022131/202013/01/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΕΥ••••• ΤΑ••••••••ΠΙ•••••• ΤΡ••••••
28/202214/03/2022134/202013/01/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΦΩ•••• ΣΥ•••••AL••• BA••
29/202214/03/2022135/202013/01/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΣΟ••• ΑΘ•••••••AL••• ΤΡ•••••
30/202214/03/2022130/202013/01/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΑΓ•••••• ΑΝ••••••••••••AL••• ΤΡ•••••
31/202214/03/2022116/202013/01/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΦΩ••••• ΣΥ•••••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
32/202214/03/2022117/202013/01/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΤΕ•••• ΓΙ••••••••••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
33/202214/03/2022119/202013/01/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΣΑ•••• ΚΛ••••••••••ΤΡ••••• EU••••••
34/202214/03/2022266/202101/02/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΑΥ•• ΧΑ•••••••ΠΙ•••••• ΤΡ••••••
35/202214/03/2022265/202101/02/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΙΩ••••• ΒΑ••••ΠΙ•••••• ΤΡ••••••
36/202214/03/2022264/202101/02/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΑΖ••••• ΜΠ•••••••AL••• ΤΡ•••••
37/202214/03/2022267/202101/02/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΦΙ••••• ΧΑ••••••••••ΠΙ•••••• ΤΡ••••••
38/202214/03/2022268/202101/02/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΓΕ•••••• ΚΟ••••ΠΙ•••••• ΤΡ••••••
39/202214/03/2022269/202101/02/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΑΝ•••••••• ΜΠ••••••••ΠΙ•••••• ΤΡ••••••
40/202214/03/2022270/202101/02/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΜΑ••• ΤΣ••••••••ΠΙ•••••• ΤΡ••••••
41/202214/03/2022272/202101/02/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΓΕ•••••• ΛΑ•••ΠΙ•••••• ΤΡ••••••
42/202214/03/2022271/202101/02/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΟΜ•••• ΛΑ•••••••••ΠΙ•••••• ΤΡ••••••
43/202214/03/2022273/202101/02/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΑΘ••••••• ΝΙ••••••••ΠΙ•••••• ΤΡ••••••
44/202214/03/2022274/202101/02/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΧΡ••••• ΛΙ••••ΠΙ•••••• ΤΡ••••••
45/202214/03/2022275/202101/02/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΕΥ••••• ΣΤ••••EU•••••• ER••••••
46/202214/03/2022276/202101/02/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΕΥ••••• ΠΡ••••••ΠΙ•••••• ΤΡ••••••
47/202214/03/2022277/202101/02/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΓΕ••••• ΚΟ•••••ΠΙ•••••• ΤΡ••••••
48/202214/03/2022278/202101/02/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΚΛ••• ΠΟ••••••••ΠΙ•••••• ΤΡ••••••
49/202214/03/2022279/202101/02/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΝΙ•••••• ΚΙ•••••••ΠΙ•••••• ΤΡ••••••
50/202214/03/2022280/202101/02/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΒΑ••••••• ΑΛ•••••••••••••ΠΙ•••••• ΤΡ••••••
51/202214/03/2022281/202101/02/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΠΑ•••••••• ΖΑ•••••••ΠΙ•••••• ΤΡ••••••
52/202214/03/2022282/202101/02/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΕΥ•••••••• ΡΙ•••••EU•••••• ER•••••••••••
53/202214/03/2022283/202101/02/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΚΩ••••••••• ΧΑ•••••••••ΠΙ•••••• ΤΡ••••••
54/202214/03/2022284/202101/02/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΙΩ•••• ΥΠ•••••••ΠΙ•••••• ΤΡ••••••
55/202214/03/2022285/202101/02/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΑΣ••••• ΠΑ•••••••••ΠΙ•••••• ΤΡ••••••
56/202214/03/2022286/202101/02/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΙΩ••••• ΛΕ••••ΠΙ•••••• ΤΡ••••••
57/202214/03/2022368/202124/02/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΣΤ••••• ΒΑ••••••ΕΘ••••• ΤΡ•••••
57/202214/03/2022371/202124/02/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΑΘ•••••• ΝΙ••••••••••ΕΘ••••• ΤΡ•••••
58/202217/03/2022377/202124/02/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΝΙ••••••• ΓΑ•••••••ΤΡ••••• EU••••••
59/202217/03/2022374/202124/02/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΒΑ••••••••• ΕΥ•••••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
60/202224/03/2022366/202124/02/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΣΤ••••••• ΜΠ••••••••ΠΙ•••••• ΤΡ••••••
61/202224/03/2022373/202124/02/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΕΜ••••••• ΖΑ••••••ΠΙ•••••• ΤΡ••••••
62/202224/03/2022376/202124/02/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΑΙ•••••••• ΝΙ••••••ΠΙ•••••• ΤΡ••••••
63/202224/03/2022380/202124/02/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΜΑ••• ΚΑ••••••••ΠΙ•••••• ΤΡ••••••
64/202231/03/202273ΠΕ/202124/02/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΚΩ•••••••••• ΑΝ•••••••••••ΑΛ•• ΤΡ•••••
64/202231/03/2022365/202124/02/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΚΩ•••••••••• ΑΝ•••••••••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
65/202205/04/2022184/202128/02/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑSH•••••••••••••••• GJ••••••••••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
66/202205/04/2022168/202128/02/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑLU••••••••••••••• GR••••••••••••••ΕΘ••••• ΤΡ•••••
67/202205/04/2022162/202128/02/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΛΕ•••••• ΜΟ••••••••ΠΙ•••••• ΤΡ•••••
68/202205/04/2022183/202128/02/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑVA••••••••••••••••• GJ••••••••••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
69/202206/04/20228/20201592/201312/10/20214745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΔΗ••••• ΜΟ•••••••••AL••• ΤΡ•••••
69/202206/04/20227/20201441/201312/10/20214745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΝΙ•••••• ΜΑ•••••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
70/202207/04/2022362/202124/02/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΧΡ••••• ΜΑ••••ΠΙ•••••• ΤΡ••••••
71/202207/04/2022375/202124/02/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΕΥ••••••• ΨΑ••••••ΠΙ•••••• ΤΡ••••••
72/202207/04/2022372/202124/02/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΑΔ••••••• ΠΑ••••••••••ΠΙ•••••• ΤΡ••••••
73/202208/04/20221/202005/10/20214745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΑΓ••••• ΝΤ••••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
74/202208/04/20229/202013/10/20214745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΠΕ•••• ΜΑ••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
75/202211/04/2022405/202101/03/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΑΓ•••••• ΧΑ••••••ΤΡ••••• ΠΕ•••••••••
76/202211/04/2022397/202101/03/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΣΠ•••••• ΓΕ••••••••••ΠΙ•••••• ΤΡ••••••
77/202211/04/2022396/202101/03/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΕΛ••• ΣΤ•••••••ΠΙ•••••• ΤΡ••••••
78/202211/04/2022407/202101/03/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΕΥ•••••• ΤΣ••••••ΠΙ•••••• ΤΡ••••••
79/202211/04/2022406/202101/03/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΜΙ•••• ΙΓ••••••••ΠΙ•••••• ΤΡ••••••
80/202211/04/2022404/202101/03/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΝΕ•••••• ΧΡ•••••ΤΡ••••• ΠΕ••••••
81/202211/04/2022408/202101/03/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΕΛ••• ΟΡ•••••ΠΙ•••••• ΤΡ••••••
82/202211/04/2022400/202101/03/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΓΡ••••••• ΓΚ••••ΠΙ•••••• ΤΡ••••••
83/202211/04/2022401/202101/03/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΒΑ•••••• ΠΑ•••••••••••••ΠΙ•••••• ΤΡ••••••
84/202211/04/2022395/202101/03/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΜΙ••••••• ΦΩ•••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
85/202211/04/2022403/202101/03/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΑΝ••••• ΣΟ••••••ΠΙ•••••• ΤΡ••••••
86/202211/04/2022399/202101/03/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΔΕ••••••• ΓΕ••••••••••ΠΙ•••••• ΤΡ••••••
87/202211/04/2022398/202101/03/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΑΙ•••••••• ΑΘ•••••••ΠΙ•••••• ΤΡ••••••
88/202211/04/2022402/202101/03/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΠΕ•••••• ΒΕ•••••••ΤΑ•••••••••••••••••• ΚΑ•••••••••
89/202211/04/20222373/202101/03/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΔΕ•••••• ΙΑ•••••••••EU•••••• ER••••••
90/202211/04/2022417/202101/03/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΑΡ••••••• ΙΑ•••••••••EU•••••• ER••••••
91/202211/04/2022409/202101/03/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΙΩ••••• ΖΕ••••••••••••ΠΙ•••••• ΤΡ••••••
92/202211/04/2022410/202101/03/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΔΕ•••••• ΧΑ••••••••••ΤΡ•••••• ΠΕ••••••
93/202211/04/2022389/202101/03/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΣΠ•••••• ΝΙ••••••ΠΙ•••••• ΤΡ••••••
94/202211/04/2022388/202101/03/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΜΕ••••• ΕΥ••••••ΠΙ•••••• ΤΡ••••••
95/202211/04/2022411/202101/03/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΔΗ••••••• ΣΕ•••ΠΙ•••••• ΤΡ••••••
96/202211/04/2022415/202101/03/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΕΛ••• ΚΥ••••••ΕΘ••••• ΤΡ••••••
97/202211/04/2022414/202101/03/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΝΑ••••• ΚΩ•••••••••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
98/202211/04/2022392/202101/03/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΓΑ••••••• ΚΑ••••••ΠΙ•••••• ΤΡ••••••
99/202211/04/2022393/202101/03/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΑΝ•••• ΜΑ••••••ΠΙ•••••• ΤΡ••••••
100/202211/04/2022387/202101/03/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΝΙ••••••••••• ΤΑ••••••ΠΙ•••••• ΤΡ••••••
101/202211/04/2022431/202101/03/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΜΑ••• ΓΛ•••••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
102/202211/04/2022394/202101/03/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΚΩ•••••••••• ΚΟ•••••••ΠΙ•••••• ΤΡ••••••
103/202211/04/2022391/202101/03/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΕΛ••• ΑΝ••••••••ΠΙ•••••• ΤΡ••••••
104/202211/04/2022390/202101/03/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΑΓ••••• ΒΟ•••••••ΠΙ•••••• ΤΡ••••••
105/202211/04/2022385/202101/03/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΓΕ••••• ΛΙ••••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
106/202211/04/2022381/202101/03/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΣΤ•••••• ΓΕ••••••••ΠΙ•••••• ΤΡ••••••
107/202211/04/2022382/202101/03/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΙΩ••••• ΒΕ•••••••ΠΙ•••••• ΤΡ••••••
108/202211/04/2022386/202101/03/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΔΗ••••••• ΓΛ•••••••ΠΙ•••••• ΤΡ••••••
109/202211/04/2022384/202101/03/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΜΑ••• ΣΑ••••••ΠΙ•••••• ΤΡ••••••
110/202215/04/202213/202019/10/20214745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΣΟ••• ΘΕ••••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
111/202215/04/2022262/202131/01/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΑΛ•••••••• ΕΥ•••••••••EU••••••• ER••••••
112/202215/04/202214/202019/10/20214745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΔΗ••••••• ΣΕ••••••••AL••• ΤΡ•••••
113/202218/04/2022580/202131/03/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΑΣ••••••••••• ΓΕ••••••EU•••••• ER••••••
114/202218/04/2022581/202131/03/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΕΙ•••• ΑΡ••••••••••ΤΡ•••••• ΠΕ••••••
115/202218/04/2022582/202131/03/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΜΑ••• ΒΟ••••••EU••••••• ER••••••
116/202218/04/2022576/202131/03/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΙΩ••••• ΣΙ•••••ΠΙ•••••• ΤΡ••••••
117/202218/04/2022573/202131/03/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΠΑ••• ΣΤ•••••ΠΙ•••••• ΤΡ••••••
118/202220/04/20222/202005/10/20214745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΠΑ••••• ΦΑ••••••••ΠΙ•••••• ΤΡ••••••
119/202220/04/202220/202027/10/20214745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΓΕ•••••• ΜΗ•••ΤΡ••••• EU••••••
120/202221/04/2022252/202131/01/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΜΑ•••• ΚΟ•••••••••ΤΡ••••• EU••••••
121/202221/04/2022253/202131/01/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΙΩ••••• ΒΑ••••••••ΠΙ•••••• ΤΡ••••••
122/202221/04/2022250/202131/01/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΑΝ•••••••• ΒΙ••••••ΠΙ•••••• ΤΡ••••••
122/202221/04/2022249/202131/01/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΑΡ••• ΚΟ•••••••••••ΤΡ•••••• EU••••••
123/202228/04/2022160/202128/02/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΓΕ•••••• ΒΟ••••••••••ΠΙ•••••• ΤΡ••••••
124/202228/04/2022182/202128/02/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΒΑ••••••• ΤΣ•••••••ΠΙ•••••• ΤΡ••••••
125/202228/04/2022185/202128/02/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΜΑ•••• ΛΕ•••••ΠΙ•••••• ΤΡ••••••
126/202228/04/2022157/202128/02/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΓΛ•••••• ΝΤ••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
127/202228/04/2022163/202128/02/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΠΑ••••••• ΨΑ•••••••••ΠΙ•••••• ΤΡ••••••
128/202228/04/2022158/202128/02/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΔΗ••••• ΔΙ•••••ΠΙ•••••• ΤΡ••••••
129/202228/04/2022166/202128/02/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΛΕ•••••• ΚΕ•••••••ΠΙ•••••• ΤΡ••••••
130/202228/04/2022170/202128/02/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΣΠ•••••••• ΔΑ•••••••••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
131/202228/04/2022462/202108/03/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΕΥ••••••• ΚΑ•••••••••ΕΘ••••• ΤΡ•••••
132/202228/04/2022461/202108/03/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΣΟ••• ΓΚ•••••ΠΙ•••••• ΤΡ••••••
133/202228/04/2022466/202108/03/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΘΕ••••• ΒΑ•••••••ΤΡ••••• ΠΕ••••••
134/202228/04/2022463/202108/03/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΜΑ••• ΓΙ••••••ΤΡ•••••• EU••••••
135/202228/04/2022447/202108/03/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΚΥ••••• ΚΩ••••••••••••ΠΙ•••••• ΤΡ••••••
136/202229/04/202219/202027/10/20214745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΘΕ•••••• ΚΟ•••••ΠΙ•••••• ΤΡ••••••
137/202229/04/202216/202020/10/20214745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΧΡ••••• ΒΛ•••••••ΝΈ••••••••••••• ΤΑ•••••••••
138/202229/04/202217/202020/10/20214745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΕΛ••• ΒΛ••••••ΤΡ••••• EU••••••
139/202229/04/2022586/202131/03/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΓΕ••••• ΠΑ•••••ΠΙ•••••• ΤΡ••••••
140/202229/04/202234/202016/11/20214745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΣΟ••• ΧΕ•••ΝΈ••••••••••••• ΤΑ•••••••••
140/202229/04/202233/202016/11/20214745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΜΙ•••• ΒΛ••••••••••ΝΈ••••••••••••• ΤΑ•••••••••
141/202229/04/202218/202026/10/20214745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΑΘ••••••• ΣΑ•••••ΠΙ•••••• ΤΡ••••••
142/202229/04/202238/202023/11/20214745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΔΕ•••••• ΦΩ••••••ΤΡ••••• EU••••••
143/202203/05/2022759/202112/04/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΧΡ••••• ΤΣ••••••••ΠΙ•••••• ΤΡ••••••
144/202203/05/2022760/202112/04/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΚΩ••••••••• ΓΕ••••••ΠΙ•••••• ΤΡ••••••
145/202205/05/202223/202003/11/20214745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΙΩ••••• ΙΩ•••••••AL•••• BA••
146/202205/05/202224/202003/11/20214745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΑΙ•••••••• ΛΥ•••••AL•••• BA••
147/202205/05/202228/202003/11/20214745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΣΑ••• ΣΑ••••••••ΝΈ••••••••••••• ΤΑ•••••••••
148/202205/05/202222/202002/11/20214745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΦΩ••••• ΛΕ•••••HS•• BA••
149/202205/05/202225/202002/11/20214745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΚΩ••••••••• ΚΑ••••ΠΙ•••••• ΤΡ••••••
150/202205/05/2022587/202131/03/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΓΕ•••••• ΧΑ••••••ΠΙ•••••• ΤΡ••••••
151/202205/05/2022579/202131/03/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΕΠ•••••••••• ΣΑ•••••••••ΑΓ••••••• ΤΡ•••••
152/202205/05/2022577/202131/03/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΧΡ••••• ΠΑ•••••ΠΙ•••••• ΤΡ••••••
153/202205/05/2022585/202131/03/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΓΙ••••••• ΚΟ••••AL••• ΤΡ•••••
154/202205/05/2022584/202131/03/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΙΩ••••• ΚΟ•••••••••AL••• ΤΡ•••••
155/202205/05/2022588/202131/03/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΡΟ••••• ΡΑ••••••••ΠΙ•••••• ΤΡ••••••
156/202210/05/2022571/202108/03/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΚΩ•••••••••• ΑΣ•••••ΑΛ•• ΤΡ•••••
157/202212/05/20222615/202131/01/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΕΥ••••• ΜΑ••••ΤΑ••••••••••••••••••• ΚΑ•••••••••
158/202212/05/2022263/202131/01/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΙΩ••••• ΦΡ•••••ΠΙ•••••• ΤΡ••••••
159/202213/05/20223/202006/10/20214745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΜΠ••• ΦΛ•••••••ΤΑ•••••••••••• ΚΑ•••••••••
160/202213/05/20225/202006/10/20214745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΒΑ•••••• ΓΕ••••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
161/202213/05/202210/202013/10/20214745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΜΑ••• ΤΡ•••ΠΙ•••••• ΤΡ••••••
162/202213/05/20224/202006/10/20214745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΕΙ•••• ΔΟ••ΤΡ••••• EU••••••
163/202219/05/2022583/202131/03/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΑΝ•••••• ΣΤ•••••••ΠΙ•••••• ΤΡ••••••
164/202219/05/2022589/202131/03/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΕΛ•••••• ΣΑ•••••••••ΠΙ•••••• ΤΡ••••••
165/202219/05/2022575/202131/03/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΣΤ•••••• ΚΥ•••••ΠΙ•••••• ΤΡ••••••
166/202219/05/2022624/202101/04/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΕΥ••••• ΚΟ•••••••••ΤΑ••••••••••••••••••••••• ΔΑ•••••
167/202219/05/2022626/202101/04/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΜΑ••• ΚΟ•••••••••••••ΠΙ•••••• ΤΡ••••••
168/202219/05/2022618/202101/04/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΑΘ••••••• ΧΑ•••••ΠΙ•••••• ΤΡ••••••
169/202219/05/2022617/202101/04/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑTO•• RU•••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
170/202219/05/2022627/202101/04/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΠΑ••••••• ΚΑ•••ΕΘ••••• ΤΡ•••••
171/202219/05/2022619/202101/04/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΑΘ••••••• ΤΣ••••••••ΠΙ•••••• ΤΡ••••••
172/202219/05/2022620/202101/04/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΔΗ••••••• ΤΣ•••••••••ΠΙ•••••• ΤΡ••••••
173/202219/05/2022595/202101/04/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΣΤ•••••• ΓΑ•••ΠΙ•••••• ΤΡ••••••
174/202219/05/2022594/202101/04/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΑΡ•••• ΚΩ••••••••••ΠΙ•••••• ΤΡ••••••
175/202219/05/2022614/202101/04/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΕΥ••••••• ΖΑ•••••••ΠΙ•••••• ΤΡ••••••
176/202219/05/2022615/202101/04/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΔΗ••••••• ΖΑ•••••••ΠΙ•••••• ΤΡ••••••
177/202219/05/2022616/202101/04/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΟΔ•••••• ΚΕ•••••ΕΘ••••• ΤΡ•••••
178/202219/05/2022602/202101/04/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΑΝ•• ΑΣ•••••••ΠΙ•••••• ΤΡ••••••
179/202219/05/2022604/202101/04/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΜΙ•••• ΓΕ••••••••ΠΙ•••••• ΤΡ••••••
180/202219/05/2022605/202101/04/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΑΡ••••••• ΝΤ••••••••••ΠΙ•••••• ΤΡ••••••
181/202219/05/2022599/202101/04/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΣΟ••• ΠΑ•••••••••EU••••••• ER••••••
182/202219/05/2022600/202101/04/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΕΛ•••••• ΒΡ••••••ΛΑ•••• ΤΡ••••••••••••••••
183/202219/05/2022606/202101/04/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΕΛ••• ΚΑ•••••••ΠΙ•••••• ΤΡ••••••
184/202219/05/2022598/202101/04/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΑΙ•••••••• ΜΑ••••••••••••ΠΙ•••••• ΤΡ••••••
185/202219/05/2022593/202101/04/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΑΝ•• ΝΙ••••••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
186/202219/05/2022608/202101/04/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΣΟ••• ΠΑ•••••••ΠΙ•••••• ΤΡ••••••
187/202219/05/2022601/202101/04/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΝΙ•••••• ΠΑ••••ΠΙ•••••• ΤΡ••••••
188/202219/05/2022625/202101/04/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΣΠ•••• ΣΙ•••••ΠΙ•••••• ΤΡ••••••
189/202219/05/2022623/202101/04/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΑΙ•••••••• ΦΑ••••••ΠΙ•••••• ΤΡ••••••
190/202219/05/2022597/202101/04/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΜΑ•••••• ΠΙ••••••ΠΙ•••••• ΤΡ••••••
191/202219/05/2022596/202101/04/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΔΗ••••••• ΓΕ••••••••ΠΙ•••••• ΤΡ••••••
192/202219/05/2022613/202101/04/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΕΥ••••••• ΚΑ••••••••••EF•••••••••• ER••••••
193/202219/05/2022612/202101/04/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΑΘ•••••• ΠΙ•••••••ΠΙ•••••• ΤΡ••••••
194/202219/05/2022683/202101/04/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΘΩ••• ΜΠ••••••ΠΙ•••••• ΤΡ••••••
195/202219/05/2022611/202101/04/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΚΩ••••• ΚΟ••••••••••••••ΠΙ•••••• ΤΡ••••••
196/202219/05/2022610/202101/04/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΕΥ••••••• ΦΥ••••ΠΙ•••••• ΤΡ••••••
197/202219/05/2022609/202101/04/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΣΤ••••• ΓΚ•••••••ΠΙ•••••• ΤΡ••••••
198/202219/05/2022591/202101/04/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΙΩ••••• ΜΠ•••••••ΕΘ•••••••••••• ΤΗ•••••••••
199/202219/05/2022590/202101/04/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΒΑ••••• ΜΟ••••••ΠΙ•••••• ΤΡ••••••
200/202219/05/2022592/202101/04/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΛΟ•••• ΑΓ•ΕΘ••••• ΤΡ•••••
201/202219/05/2022621/202101/04/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΒΑ•• ΛΙ•••••••ΠΙ•••••• ΤΡ••••••
202/202219/05/2022622/202101/04/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΔΙ••••••• ΠΑ••••ΠΙ•••••• ΤΡ••••••
203/202219/05/202211/202013/10/20214745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΑΝ•• ΒΑ•••••ΤΡ••••• ΠΕ••••••
204/202219/05/202212/202013/10/20214745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΠΕ•••• ΛΑ•••••••ΤΡ••••• ΠΕ••••••
205/202219/05/202215/202026/10/20214745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΔΗ••••••• ΠΑ•••••••••••ΠΙ•••••• ΤΡ••••••
206/202223/05/202248/202006/12/20214745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΜΑ••• ΓΟ•••ΠΙ•••••• ΤΡ••••••
207/202223/05/202252/202006/12/20214745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΟΥ••••• ΜΠ••••••••ΠΙ•••••• ΤΡ••••••
208/202223/05/2022244/202131/01/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΓΡ••••••• ΝΕ•••••••EU••••••• ER••••••
209/202223/05/2022251/202131/01/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΛΟ•••••• ΑΛ•••••••ΤΡ•••••• ΠΕ••••••
210/202223/05/2022255/202131/01/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΔΗ••••••• ΤΣ••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
211/202224/05/202280/202016/12/20214745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΑΓ•••••• ΣΠ••••AL••• BA••
211/202224/05/202279/202016/12/20214745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΑΘ••••••• ΘΕ••••••••ΠΙ•••••• ΤΡ••••••
212/202224/05/202226/202003/11/20214745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΘΕ•••••• ΔΗ•••••AL••• BA••
213/202224/05/202230/202009/11/20214745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΕΥ••••••• ΜΟ•••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
214/202224/05/202245/202030/11/20214745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΜΑ•••• ΛΥ•••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
215/202224/05/202242/202030/11/20214745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΑΙ•••••••• ΤΣ•••••ΤΡ••••• EU••••••
216/202224/05/202229/202009/11/20214745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΣΤ••••••• ΛΑ•••••••ΤΡ••••• EU••••••
217/202224/05/202241/202024/11/20214745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΚΙ•• ΠΑ••••••••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
217/202224/05/202240/202024/11/20214745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΓΕ•••••• ΚΕ•••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
218/202226/05/2022574/202131/03/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΑΛ•••••••• ΓΚ••••••ΠΙ•••••• ΤΡ••••••
219/202226/05/2022850/202129/04/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΙΩ••••• ΜΠ••••••••ΕΘ••••• ΤΡ•••••
220/202226/05/2022568/202131/03/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΘΕ••••••••• ΧΡ••••••••••ΠΙ•••••• ΤΡ••••••
221/202226/05/2022569/202131/03/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΕΛ•••• ΑΚ•••••••ΠΙ•••••• ΤΡ••••••
222/202231/05/2022180/202128/02/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΔΕ•••••• ΜΙ••••••••••AL••• BA•••••••
223/202231/05/2022472/202108/03/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΚΩ••••• ΡΕ••••ΕΘ•••• ΤΡ••••••••••
224/202231/05/2022197/202128/02/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΘΕ•••••• ΠΑ••••••ΤΡ••••• EU••••••••••••••••••••
225/202231/05/2022191/202128/02/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑNA••••••••••••••••• NA•••••••••••••••••••••••••••ΤΡ••••• ΠΕ•••••••••••
226/202231/05/2022458/202108/03/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΕΥ••••••• ΦΩ••••AL••• ΤΡ••••••••••
227/202231/05/202237/202023/11/20214745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΣΟ••• ΖΑ•••••••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
228/202231/05/2022450/202108/03/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΣΩ•••••• ΒΕ••••••ΤΡ•••••• EU•••••••••••
229/202201/06/20221261/202103/05/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΕΛ•••• ΚΑ•••••••••ΕΘ•••• ΤΡ••••••••••
230/202201/06/20221262/202103/05/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΙΟ•••••• ΚΑ•••••••••ΕΘ•••• ΤΡ••••••••••
231/202209/06/20221661/202131/03/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΚΩ••••• ΖΕ•••••ΤΡ••••• ΠΕ••••••
232/202209/06/2022857/202129/04/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΚΩ•••••••••• ΣΥ••••ΤΡ••••• EU•••••••••••
233/202209/06/2022578/202131/03/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΒΑ•• ΜΟ•••FB•••••••••••••••••••••••• ΤΡ••••••••••
234/202209/06/2022871/20211162/201329/04/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΘΕ••••••• ΚΟ••••••ΕΘ•••• ΤΡ••••••••••
235/202209/06/2022862/20211600/201329/04/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΜΑ••• ΕΞ••••••••ΤΡ••••• EU••••••
236/202209/06/2022866/2021867/202129/04/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΑΡ•••• ΜΠ•••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
237/202210/06/202263/20201564/201406/12/20214745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΣΤ••••••• ΑΝ•••••••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
238/202210/06/202256/2020440/201506/12/20214745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΓΕ•••••• ΓΟ••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
239/202210/06/202272/202073/202016/12/20214745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΕΥ••••••• ΡΟ••••ΤΡ••••• EU••••••
240/202210/06/202276/20201235/201316/12/20214745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΣΤ••••••• ΜΑ•••••AL•••• BA••
241/202210/06/2022254/20211341/201331/01/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΠΑ••••••• ΜΑ••••ΑΛ•• ΤΡ•••••
242/202210/06/2022259/20211746/201331/01/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΔΗ••••••• ΤΟ•••••••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
243/202210/06/2022293/2021723/201304/02/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΜΑ••• ΜΠ•••••••ΑΛ•• ΤΡ•••••
244/202210/06/2022241/2021194/202131/01/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΠΑ••••••• ΓΕ••••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
245/202210/06/2022257/20211319/201331/01/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΕΥ•••••••• ΚΑ••••••••ΠΑ•••••••• ΤΡ•••••
246/202210/06/202259/20201534/201406/12/20214745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΧΡ•••••••••• ΑΝ•••••••••ΑΛ•• ΤΡ•••••
247/202210/06/202258/20201039/201406/12/20214745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΙΩ•••• ΦΥ•••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
248/202214/06/202231/2020299/201510/11/20214745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΚΑ•••••• ΝΙ•••••••ΑΛ•• ΤΡ•••••
249/202214/06/202232/2020778/201410/11/20214745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΒΑ••••••• ΜΥ••••••ΝΕ••••••••••••• ΤΑ•••••••••
250/202215/06/2022287/202171/201401/02/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΧΡ•••••• ΚΙ••••••ΤΡ••••• EU••••••
251/202215/06/2022288/20211064/201401/02/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΕΥ••••• ΚΥ••••ΤΡ••••• EU••••••
252/202215/06/2022190/20211626/201328/02/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑNA••••••••••••••• NA•••••••••••••••••••••••••••ΤΡ••••• ΠΕ••••••
253/202215/06/2022333/2021360/201401/02/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΔΗ••••••• ΩΡ••••••ΤΡ••••• EU••••••
254/202216/06/2022865/202129/04/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΠΕ•••• ΦΛ•••••ΣΙ••••••• ΤΡ•••••
255/202216/06/20221257/2021713/201403/05/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΕΥ••••• ΚΑ••••••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
256/202229/06/2022870/202129/04/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΒΑ•••• ΠΑ••••••••ΑΛ•• ΤΡ•••••
257/202216/06/2022863/20211531/201329/04/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΠΑ•••••••• ΣΑ••••••••ΤΑ••••••••• ΤΑ•••••••••
258/202229/06/2022855/2021381/201529/04/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΧΡ••••• ΛΑ•••••ΤΡ••••• ΠΕ••••••
259/202216/06/20221260/2021569/201403/05/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΓΕ•••••••••••••••• ΓΕ••••••••ΑΛ•• ΤΡ•••••
260/202216/06/20221259/202103/05/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΠΑ•••••••• ΑΛ••••••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
261/202216/06/20221266/20211262/201303/05/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΧΡ••••• ΞΕ•••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
262/202216/06/20221265/20211311/201303/05/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΚΩ•••• ΣΩ•••ΤΡ••••• ΣΙ•••••••
263/202216/06/20221268/20211151/201303/05/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΕΙ•••• ΜΑ•••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
264/202216/06/20221267/20211204/201303/05/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΕΥ••••••• ΡΟ•••EU••••••••••••••• ΤΡ•••••
265/202217/06/202261/20201402/201406/12/20214745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΣΜ•••••• ΒΟ•••••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
266/202217/06/202264/20201437/201406/12/20214745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΔΕ•••••• ΛΙ•••••ΠΕ•••••• ΤΡ••••••••••
267/202220/06/202271/202016/12/20214745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΜΑ••••••• ΣΕ•••••••••ΤΡ••••• EU••••••
268/202221/06/2022475/202108/03/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΑΝ•••••• ΚΑ•••••ΕU•••••• ΤΡ••••••••••
269/202221/06/2022195/202128/02/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΕΛ••• ΡΑ••••AL••• ΤΡ••••••••••
270/202223/06/2022872/202129/04/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΔΗ••••••• ΜΠ•••••ΠΕ•••••• ΤΡ•••••••••••
271/202223/06/2022856/202129/04/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΠΑ•••• ΠΑ••••••ΣΥ••••••••••••••••••••• ΔΩ•••••••••
272/202223/06/2022869/20211312/201329/04/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΙΩ••••• ΣΠ••••ΑΛ•• ΤΡ•••••
273/202223/06/2022858/202129/04/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΙΩ••••• ΑΛ••••••ΑΛ•• ΤΡ••••••••••
274/202228/06/202247/20201267/201306/12/20214745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΑΝ••••••• ΑΝ••••••••ΤΡ••••• EU••••••
275/202228/06/202282/2020581/201416/12/20214745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΛΙ••••• ΑΡ••••••••ΤΡ••••• ΠΕ••••••
276/202228/06/202283/2020982/201416/12/20214745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΠΑ••••••• ΓΙ••••••••••••εθ•••• τρ•••••
277/202228/06/202253/202006/12/20214745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΕΡ••••• ΑΝ••••••••ΓΕ•••• ΤΡ•••••
278/202229/06/202254/202006/12/20214745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΘΕ•••••• ΝΤ•••••ΤΡ••••• EU••••••
279/202229/06/202255/20201115/201406/12/20214745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΙΩ••••• ΝΤ••••ΤΡ••••• EU••••••
280/202229/06/202257/20201116/201406/12/20214745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΚΑ••••• ΝΤ••••ΤΡ••••• EU••••••
281/202230/06/202287/202088/202016/12/20214745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑRO•••• LO••••••••AL••• ΤΡ•••••
282/202230/06/202249/2020627/201406/12/20214745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΚΟ•••••••••• ΗΛ•••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
283/202230/06/202243/202044/202006/12/20214745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΠΑ•••••••• ΚΟ•••••••••ΤΡ••••• EU••••••
284/202230/06/2022294/2021378/201304/02/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΘΕ••••• ΜΠ•••••••ΑΛ•• ΤΡ•••••
285/202230/06/2022300/2021862/201304/02/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΕΛ••• ΠΑ•••••••••ΤΡ••••• EU••••••
286/202230/06/2022296/2021688/201304/02/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΕΛ••• ΖΕ••••••EU•••• TR•••••
287/202230/06/2022328/20211072/201409/02/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΧΡ•••••• ΓΑ••••TR••••• EU••••••
288/202230/06/202250/2020229/201406/12/20214745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΟΥ••••• ΚΟ••••••••••ΤΡ••••• ΠΕ••••••
289/202230/06/2022292/202104/02/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΚΩ•••••••••• ΓΑ•••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
290/202230/06/2022324/2021209/201509/02/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΠΑ••••••• ΓΑ•••••••••ΤΡ••••• EU••••••
291/202230/06/202281/2020699/201316/12/20214745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΖΩ• ΑΝ•••••••••••••ΝΈ••••••••••••• ΤΑ•••••••••
292/202230/06/2022196/2021267/201428/02/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΖΑ•••••• ΚΙ•••••••AL••• ΤΡ•••••
293/202230/06/202246/202006/12/20214745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΜΑ••• ΤΣ•••••••ΤΡ••••• ΠΕ••••••
294/202204/07/2022851/202133/201429/04/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΜΑ•••• ΜΙ••••••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
295/202204/07/2022852/2021438/201529/04/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΘΕ•••••• ΜΠ•••ΤΡ••••• ΠΕ••••••
296/202205/07/202275/2020160/201416/12/20214745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΙΩ••••• ΜΠ••••••••ΤΡ••••• EU••••••
297/202207/07/20221413/20211342/201324/05/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΔΗ••••••• ΧΑ••••••••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
298/202207/07/2022864/20211449/201329/04/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΣΠ•••••• ΚΑ•••••ΑΛ•• ΤΡ•••••
299/202207/07/2022849/2021547/201529/04/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΑΛ•••••••• ΑΡ•••••ΤΡ••••• EU••••••
300/202208/07/20221455/20211313/201430/05/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΑΝ••••• ΜΟ•••••ΤΡ••••• EU••••••
301/202208/07/20221461/20211479/201430/05/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΔΙ••••••• ΓΙ••••••••••ΤΡ••••• ΠΕ••••••
302/202208/07/2022868/20211348/201329/04/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΠΑ•••••••• ΦΥ••••ΑΛ•• ΤΡ•••••
303/202213/07/2022873/2021719/201329/04/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΜΑ••• ΑΧ•••••ΤΡ••••• ΠΕ••••••
304/202214/07/2022164/20211568/201428/02/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΓΕ•••••• ΜΥ•••••ΑΛ•• ΤΡ•••••
305/202215/07/20221604/20211398/202104/02/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΕΛ••• ΠΑ••••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
306/202215/07/2022260/20211835/201331/01/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΔΕ•••••• ΚΑ•••••••ΤΡ••••• EU••••••
307/202215/07/2022261/20211834/201331/01/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΓΕ•••••••••••••••••••••• ΓΙ••••••••TR••••• EU••••••
308/202215/07/2022319/2021312/201409/02/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΠΑ•••••••• ΠΕ••••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
309/202215/07/2022321/2021338/201409/02/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΑΝ••••••• ΤΣ••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
310/202215/07/2022322/2021428/201509/02/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΙΣ•••••• ΒΑ••••••••ΤΡ••••• EU••••••
311/202215/07/2022245/2021685/201331/01/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΕΙ•••• ΣΑ•••••••ΤΡ••••• ΜΙ•••••••
312/202220/07/20221448/20211058/201430/05/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΝΙ•••••• ΚΟ••••••••••ΤΡ••••• EU••••••
313/202220/07/20221459/20211532/201430/05/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΝΙ•••••• ΓΡ•••••••ΑΛ•• ΤΡ•••••
314/202221/07/20221458/20211555/201430/05/20224745_2020 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΕΛ•••••••• ΚΟ•••••••ΤΡ••••• EU••••••
0/202222/06/202238/202124/09/2021ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑΑΝ••••• ΣΑ•••••ΔΗ••••••• ΟΙ•••••••••
1/202217/01/202242/202115/12/2021ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑΑΘ••••••• ΛΟ•••••••••ΤΡ••••• EU••••••
2/202214/01/202256/202116/12/2021ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑΣΤ••••• ΜΠ•••••••••ΤΡ••••• EU••••••
2/202112/02/202172/202028/01/2021ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑΕΥ••••••• ΜΑ••••••••ΤΡ••••• EU••••••
3/202231/01/202261/202130/12/2021ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑΓΚ•••••••••••••• ΝΑ••••••••••••••••••••••KA•••••••• LT•
3/202125/02/20219/2108/02/2021ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑΜΙ•••••••••••• ΓΕ••••••••
4/202231/01/202260/202112/01/2022ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑΧΡ••••••• ΧΡ•••••ΧΡ•••••••• ΓΕ••••••
4/202114/05/202165/202014/04/2021ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑΟΣ• ΑΕΔΗ••••••• ΛΥ•••
5/202201/02/202258/202111/01/2022ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑΠΑ•••••••• ΚΑ••••••••••ΤΡ•••••• EU••••••
5/202117/05/202170/202013/04/2021ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑΣΤ••••••••••••••••• ΠΙ•••••ΓΚ•••••• ΠΑ•••••••••
6/202214/02/202257/202110/01/2022ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑCA••••••••••••• SE••••••AL••••••• HA•••
6/202121/05/20213/202113/04/2021ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑΙΕ••••••• ΑΓ•••••••••••••••••••••ΑΓ•••••• ΖΑ••••
7/202216/02/202255/202114/01/2022ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑΡΟ••••• ΑΡ••••••ΘΕ•••••••••••• ΚΟ•••••
7/202127/05/202112/202114/05/2021ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑΑΝ•••••••• ΦΑ••••••ΜΑ••• ΣΧ•••
8/202221/02/20226/202202/02/2022ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑΝ.••••••• ΕΕΑΛ•••••••• ΜΟ••
8/202101/06/20218/202113/05/2021ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑΓΕ•••••• ΠΑ••••••••••do••••• Gr•••••••
9/202223/02/20222/202215/02/2022ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑΔΗ••••••• ΜΑ•••••••••CE••• HE••••
9/202107/06/20215/202111/05/2021ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑΒΑ•••••• ΠΑ••••••••ΠΑ•••••••• ΚΙ•••••
10/202204/03/202259/202119/01/2022ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑΚΡ••••••• ΚΑ••••••ΦΩ••••• ΑΝ••••••••••
10/202110/06/20217/202112/05/2021ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑΟΣ• ΑΕΑΘ••••••• ΣΙ•••••
11/202211/03/20221/202201/02/2022ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑΑΛ••••••• ΝΙ••••••ΠΟ•••••• ΝΙ••••••
11/202111/06/202110/202127/05/2021ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑΧΡ••••• ΠΟ••••••••ΕΥ••••• ΑΜ••••••••••••••••••••
12/202214/03/20228/202201/03/2022ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑΟΛ•• ΑΛ•••••••••CI•••••• IN•••••••••••
12/202115/06/20212/202126/05/2021ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑΧΡ••••• ΛΑ•••••••ΑΛ••• ΤΡ•••••
13/202214/03/202263/202116/02/2022ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑΧΡ••••••••••••• ΒΑ••••••••ΕΠ•••••••• ΚΕ••••••
13/202122/06/202117/202108/06/2021ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑΓΕ•••••• ΓΙ••••••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
14/202224/03/20227/202214/03/2022ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑΙΟ• ΜΑ•••ΗΛ••• ΔΗ••••••••
14/202123/06/202168/202017/06/2021ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑΕΙ•••• ΑΝ••••••••AL•••• ΤΡ•••••••••
15/202231/03/20223/202228/02/2022ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑΘΕ••••• ΣΑ•••••••ΜΑ•••••• ΜΟ•••••••••••••
15/202130/06/202116/202115/06/2021ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑΓΕ•••••• ΚΟ••••••ΚΥ••••• ΚΟ••••
16/202212/04/202211/202228/02/2022ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑΔΗ••••••• ΚΑ••••••••••••••ΜΑ••• ΜΑ••••••
16/202130/06/20219/202125/05/2021ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑΜΑ•••••• ΚΟ•••••••ΜΑ••• ΔΡ••••
17/202212/04/202213/202230/03/2022ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑΚΥ••••• ΧΟ•••••••ΒΑ••••• ΚΟ••••
17/202107/07/202114/202116/06/2021ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑΕΥ••••• ΓΚ•••••••••ΦΩ••••• ΓΚ•••••••••
18/202219/04/202220/202212/04/2022ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑΚΩ•••••••••• ΑΜ••••••DO••••• GR•••••••
18/202126/07/202120/202130/06/2021ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑΙΩ•••• ΑΘ••••••ΦΙ••• ΣΕ••••
19/202219/04/202221/202212/04/2022ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑΕΙ•••• ΑΜ•••••DO••••• GR•••••••
19/202128/07/202119/202107/07/2021ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑΘΕ••••••• ΡΟ••••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
20/202203/05/202210/202205/04/2022ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑΑΝ•••••• ΞΕ•••••IN•••• HE••••
20/202103/08/202121/202121/07/2021ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑΑΝ••••• ΚΑ•••••••••IN••••• HE•••••••••••
21/202218/05/202214/202213/04/2022ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑΕΥ••••••• ΓΚ•••••••••ΕΜ••••••• ΚΟ••••••••••••••••••••
21/202120/08/202122/202121/07/2021ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑΣΤ••••• ΨΑ••••ΠΕ•••• ΚΑ•••••••
22/202208/06/202227/202217/05/2022ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑΒΑ•••••• ΦΡ•••AR••• VE•••
22/202103/09/202124/202109/08/2021ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑΑΝ•••••• ΠΕ•••••••••ΦΛ•••••••• ΣΤ•••••
23/202222/06/202229/202225/05/2022ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑΦΩ•• ΕΛ•••••ΕΥ••••••• ΑΠ••••••••••••
23/202106/09/202132/202125/08/2021ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑΑΘ••••••• ΜΑ•••••••ΕΥ••••••• ΜΑ•••••••
23/202106/09/202132/202125/08/2021ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑΑΘ••••••• ΜΑ•••••••ΕΥ••••••• ΜΑ•••••••
24/202206/07/202225/202207/06/2022ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑΕΙ•••• ΜΟ••••ΕΘ•••••••••••• ΑΕ
25/202208/07/202222/202208/06/2022ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑΕΥ••••••• ΣΑ••••••ΗΛ••••••••••• ΤΣ•••••
26/202208/07/202217/202208/06/2022ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑΕΥ•••••• ΚΑ•••••••ΕΥ•••••••• ΚΑ••••••••
26/202117/09/202118/202107/07/2021ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑΛΕ••••••• ΣΑ••••ΛΑ••••• ΜΟ•••••••
27/202214/07/202233/202220/06/2022ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑΔΗ••••••• ΛΟ••••EU••••••••••••••• ΑΕ
27/202121/09/202129/202101/09/2021ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑΓΚ•••••••••••••• ΑΕCO••••••••••• ST•••••
28/202214/07/202224/202215/06/2022ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑΜΑ••• ΠΕ•••••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
28/202128/09/202125/202106/09/2021ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑΑ.•••••••••••••••••••••••••••• ΑΡ•••••••••••••••••••••••••••••••••ΙΩ•••••• ΚΩ•••••••••
29/202221/07/202246/202219/07/2022ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑΑΓ••••••• ΠΙ••••••••PI•••••••••••• DO••••••
29/202106/10/202131/202102/09/2021ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑΣΤ••••••• ΨΑ•••ΕΥ•••••• ΦΩ••••••••
30/202107/10/202127/202108/09/2021ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑΧΡ••••• ΛΑ•••••••ΤΡ••••• ΑΛ•••
31/202108/10/202135/202109/09/2021ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑΘΕ•••••• ΔΑ••••••••ΗΛ••• ΠΟ••••••••
32/202119/10/202137/202121/09/2021ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑΣΤ••••• ΜΠ•••••••••EU•••••• ER••••••
33/202119/10/202134/202115/09/2021ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑΜΕ••••• ΛΥ•••••••••••ΤΡ••••• ΠΕ••••••
34/202127/10/202126/202121/09/2021ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑΙΩ••••• ΛΑ•••••ΣΟ••• ΚΑ•••••••
35/202112/11/202139/202122/10/2021ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑΜΑ•••••••• ΣΤ••••••••••••ΑΓ••••••• ΑΓ••••
36/202116/11/202141/202125/10/2021ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑΠΑ•••••••• ΠΑ•••••••ΗΛ••• ΑΣ•••••••••••
37/202117/11/202144/202126/10/2021ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑΑΝ••••••• ΠΑ••••AL••• BA••
38/202124/11/202140/202118/10/2021ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑΘΕ••••• ΣΑ•••••••Ι.•••••• ΜΟ••••••
39/202101/12/202145/202105/11/2021ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑΝΙ•••••• ΠΕ•••••••••ΑΝ•••••• ΑΝ••••••••••••
40/202103/12/202151/202119/11/2021ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑΓΕ•••••• ΖΟ••••••••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
41/202123/12/202152/202101/12/2021ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑΕΥ•••••••• ΞΥ•••AL••• ΤΡ•••••
42/202130/12/202153/202130/11/2021ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑΧΡ••••• ΚΟ••••••ΑΝ•••••••• ΣΙ••••
43/202131/12/202149/202103/12/2021ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑΕΥ••••• ΧΡ••••••••••ΓΕ•••••• ΧΡ••••••••••
1/202203/01/20222/202119/10/2021ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑΕΠ•••••••• ΚΕ••••••ΑΓ••••• ΜΠ•••••••••••
2/202203/01/202214/202028/2019 ΑΓΩΓΗ19/10/2021ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑΕΠ•••••••• ΚΕ•••••••ΣΤ••••••• ΣΑ••••••••
6/202231/01/202213/202016/11/2021ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑΜΙ•••• ΚΟ•••••••ΔΕ•••••••••••• ΑΣ•••••••••
12/202224/02/202220/202016/11/2021ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑΤΑ•••• ΕΦ••ΗΛ••• ΚΙ••••••••••
13/202224/02/202241/202002/11/2021ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑΕΠ•••••••• ΚΕ••••••ΔΗ••••••• ΚΑ••••••••
14/202214/03/202262/201921/09/2021ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑΑΘ••••••• ΣΚ••••••ΔΗ••••••• ΝΙ••••••••
15/202218/03/202272/201828/09/2021ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑAX•••••••••••••• ΑΕΔΗ••••••• ΚΩ••••••••••
16/202223/03/202226/202026/10/2021ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑIN••••••• ΑΑ•••ΗΛ••• ΚΑ•••••••
18/202208/04/202217/201916/11/2021ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑΕΠ••••••••• ΚΕ••••••ΚΑ•••••• ΝΙ•••••••
19/202208/04/202294/201921/09/2021ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑΕΦ•• ΤΑ••••ΒΑ••••••• ΜΠ•••••
20/202215/04/202272/201907/12/2021ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑER•• AA•ΜΙ•••••••••••••• ΝΙ••••••••
22/202102/06/202121/202102/06/2021ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑΝΙ•••••• ΜΑ••••••ΧΡ••••• ΓΚ••••
23/202205/05/202243/201919/10/2021ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑIN•••••••• ΑΑ•••BO••• ME•••
23/202205/05/20229/2019112/2018 ΑΓΩΓΗ19/10/2021ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑΣΦ•••••••••• ΑΕ••BO••• ME•••
23/202122/06/202111/202025/05/2021ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑΕΠ•••••••••• ΔΙ•••••••••ΝΙ•••••• ΔΗ•••••
24/202213/05/202252/201902/11/2021ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑΙΩ••••• ΡΙ•••••ΑΝ•• ΒΟ•••••••
24/202130/06/2021104/201925/05/2021ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑER•• ΑΣ••••••••••••ΓΕ•••••• ΜΑ••••••
25/202224/05/202266/202008/02/2022ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑGR•••••• ΦΟ•••••••DH•••••• PE••
25/202130/06/202117/202025/05/2021ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑΕΠ•••••••• ΚΕ•••••••ΠΑ••••• ΦΑ••••••••
26/202130/06/202195/201956/2020 ΠΡ.11/05/2021ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑΕΠ•••••••• ΚΕ••••••••••••••••ΠΑ••••••••• ΙΩ•••••
27/202130/06/202197/201956/2020 ΠΡ.11/05/2021ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑΕΠ•••••••• ΚΕ••••••••••••••••ΚΩ•••••••••• ΑΛ•••••••••
28/202210/06/202242/201902/11/2021ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑΕΦ•• ΝΠ••ΜΙ•••• ΔΡ•••••••
29/202210/06/20229/202107/12/2021ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑΕΦ•• ΤΑ••••••••••••••ΚΩ•••••••••• ΚΑ••••••••
30/202216/06/202226/202103/05/2022ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑe-•••• ΝΠ••JO•• MA••••••••••
32/202205/07/202274/201907/12/2021ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑΠΑ•••••••• ΚΑ••••••••EU••••••• IN•••••••••••
34/202106/07/20211/202025/05/2021ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑΛΕ••• ΣΑ•••••ΑΘ••••••• ΚΟ•••••••
41/202118/08/20213/202025/05/2021ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑΕΠ•••••••• ΚΕ••••••••••••••••ΧΡ•••••••••••••••• ΒΑ••••••••
42/202118/08/202165/202008/06/2021ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑAM••••• EU••••••••••••ΑΘ••••••• ΠΑ••••••••••
50/202119/10/20215/202121/09/2021ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑΕΠ•••••••• ΚΕ••••••ΑΝ•••••••• ΤΣ••••••
54/202123/11/202119/202026/10/2021ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑΕΠ•••••••• ΚΕ•••••••ΓΕ•••••• ΛΟ••••
1/202204/01/202297/202129/11/2021ΕΚΟΥΣΙΑ 4055ΚΩ•••••••••• ΑΘ•••••••
2/202204/01/202298/202129/11/2021ΕΚΟΥΣΙΑ 4055ΚΩ•••••••••• ΒΕ••••••
3/202204/01/202299/202129/11/2021ΕΚΟΥΣΙΑ 4055ΧΡ••••• ΧΡ••••••
4/202204/01/2022118/202129/11/2021ΕΚΟΥΣΙΑ 4055ΕΛ••• ΛΥ••••
5/202207/01/20222/202106/09/2021ΕΚΟΥΣΙΑ 4055ΒΑ••••••• ΚΙ••••
6/202212/01/2022105/202129/11/2021ΕΚΟΥΣΙΑ 4055ΚΛ••••••• ΣΑ•••••••
7/202212/01/2022106/202129/11/2021ΕΚΟΥΣΙΑ 4055ΠΑ•••••••• ΣΑ•••••••
8/202212/01/2022107/202129/11/2021ΕΚΟΥΣΙΑ 4055ΕΥ•••••••• ΑΝ••••••
8/202120/01/202110/2021 [ΠΡΑΞΗ]20/01/2021ΕΚΟΥΣΙΑ 4055ΕΙ•••••••••• ΝΙ•••••
9/202212/01/2022121/202129/11/2021ΕΚΟΥΣΙΑ 4055ΑΘ••••••• ΜΑ•••
10/202212/01/2022123/202129/11/2021ΕΚΟΥΣΙΑ 4055ΑΘ••••••• ΜΙ••••
11/202212/01/2022170/202129/11/2021ΕΚΟΥΣΙΑ 4055ΓΡ•••••••••••••••••• ΓΕ•••••••
12/202214/01/2022151/202101/11/2021ΕΚΟΥΣΙΑ 4055ΕΥ••••••• ΤΖ•••••
13/202218/01/20225/2022 [ΠΡΑΞΗ]18/01/2022ΕΚΟΥΣΙΑ 4055ΕΙ•••••••••• ΝΙ•••••
14/202218/01/202212/202120/09/2021ΕΚΟΥΣΙΑ 4055ΧΡ••••• ΜΑ•••••••
15/202220/01/2022128/202129/11/2021ΕΚΟΥΣΙΑ 4055ΕΛ•••• ΕΛ••••••••
15/202102/02/2021192/202011/01/2021ΕΚΟΥΣΙΑ 4055ΚΑ•••••• ΒΟ••••••••
16/202231/01/2022125/202129/11/2021ΕΚΟΥΣΙΑ 4055ΔΗ••••••• ΤΣ••••
16/202102/02/2021186/202011/01/2021ΕΚΟΥΣΙΑ 4055ΕΥ••••••• ΠΛ•••••••••••
17/202220/01/202218/2022 [ΠΡΑΞΗ]20/01/2022ΕΚΟΥΣΙΑ 4055
17/202102/02/2021181/202011/01/2021ΕΚΟΥΣΙΑ 4055ΑΙ••••••••••••••• ΣΑ•••••••••
18/202231/01/2022147/202115/11/2021ΕΚΟΥΣΙΑ 4055ΘΩ••• ΤΖ••••
18/202102/02/2021175/202011/01/2021ΕΚΟΥΣΙΑ 4055ΝΙ•••••• ΡΙ•••
19/202231/01/202278/202118/10/2021ΕΚΟΥΣΙΑ 4055ΑΣ••••••••••• ΖΩ••••••
20/202231/01/2022138/202113/12/2021ΕΚΟΥΣΙΑ 4055ΓΕ•••••• ΚΕ•••••••
21/202231/01/2022137/202113/12/2021ΕΚΟΥΣΙΑ 4055ΣΤ••••• ΚΩ••••••
21/202109/02/2021191/202025/01/2021ΕΚΟΥΣΙΑ 4055ΝΙ•••••• ΦΑ••••••••••
22/202231/01/2022143/202113/12/2021ΕΚΟΥΣΙΑ 4055ΑΙ•••••••• ΦΑ••••••
22/202109/02/2021170/202025/01/2021ΕΚΟΥΣΙΑ 4055ΠΑ••••••• ΚΑ•••••
23/202231/01/2022145/202113/12/2021ΕΚΟΥΣΙΑ 4055ΓΕ•••••• ΤΖ••••••
23/202109/02/202118/2021 [ΠΡΑΞΗ]09/02/2021ΕΚΟΥΣΙΑ 4055ΕΙ•••••••••• ΝΙ•••••ΔΗ••••••• ΚΥ••••••
24/202201/02/2022155/201904/10/2021ΕΚΟΥΣΙΑ 4055ΑΝ••••••• ΝΑ•••
24/202111/02/202114/2021 [ΠΡΑΞΗ]08/02/2021ΕΚΟΥΣΙΑ 4055ΔΙ••••••••••••••• ΠΡ•••••••47•••••• ΠΡ•••••••
25/202201/02/202252/202104/10/2021ΕΚΟΥΣΙΑ 4055ΔΕ••• ΕΚ•••••••••ΒΑ•••••• ΠΑ••••••••
25/202119/02/2021183/202025/01/2021ΕΚΟΥΣΙΑ 4055ΝΙ•••••• ΜΙ•••••
26/202216/02/2022126/202020/09/2021ΕΚΟΥΣΙΑ 4055ΜΑ••• ΤΕ•••••••••
26/202122/02/2021196/202025/01/2021ΕΚΟΥΣΙΑ 4055ΠΕ•••• ΜΑ••••••
27/202216/02/2022154/202020/09/2021ΕΚΟΥΣΙΑ 4055ΦΙ•••••• ΦΛ••••
27/202122/02/2021182/202025/01/2021ΕΚΟΥΣΙΑ 4055ΓΕ•••••• ΠΟ•••••••••
28/202216/02/2022157/2021 [ΠΡΑΞΗ]160/2021 ΠΡΑΞΗ17/11/2021ΕΚΟΥΣΙΑ 4055
28/202122/02/20218/202126/01/2021ΕΚΟΥΣΙΑ 4055ΠΑ••••••••••••••••• ΠΙ••••
29/202223/02/202238/202223/02/2022ΕΚΟΥΣΙΑ 4055
30/202228/02/2022132/202113/12/2021ΕΚΟΥΣΙΑ 4055ΙΩ•••••• ΑΝ•••••••••
31/202228/02/2022129/202113/12/2021ΕΚΟΥΣΙΑ 4055ΣΤ•••••• ΜΑ••••••
32/202201/03/202265/202107/02/2022ΕΚΟΥΣΙΑ 4055ΜΑ••• ΔΡ••••
32/202109/03/2021193/202008/02/2021ΕΚΟΥΣΙΑ 4055ΧΑ•••••••• ΣΙ••••••••
33/202208/03/202231/202208/03/2022ΕΚΟΥΣΙΑ 4055
33/202109/03/2021198/202008/02/2021ΕΚΟΥΣΙΑ 4055ΓΕ••••••• ΠΑ•••••••••
34/202211/03/2022200/202107/02/2022ΕΚΟΥΣΙΑ 4055ΜΑ••• ΜΑ•••
35/202211/03/2022191/202107/02/2022ΕΚΟΥΣΙΑ 4055ΕΜ••••••• ΚΟ••••••••
36/202211/03/2022174/202107/02/2022ΕΚΟΥΣΙΑ 4055AN••••••••• JA••••
36/202119/03/2021185/202008/02/2021ΕΚΟΥΣΙΑ 4055ΣΤ••••••• ΚΑ••••
37/202211/03/2022176/202107/02/2022ΕΚΟΥΣΙΑ 4055ΑΙ•••••••• ΠΑ••••••••
37/202119/03/2021194/202008/02/2021ΕΚΟΥΣΙΑ 4055ΔΗ••••••• ΣΠ•••••••••••
38/202211/03/2022177/202107/02/2022ΕΚΟΥΣΙΑ 4055ΛΑ••••• ΤΣ••••••
38/202119/03/2021188/202008/02/2021ΕΚΟΥΣΙΑ 4055ΠΑ••••••• ΠΟ•••••••
39/202211/03/2022179/202107/02/2022ΕΚΟΥΣΙΑ 4055ΠΑ•••••••• ΚΟ•••••••
39/202123/03/2021189/202025/01/2021ΕΚΟΥΣΙΑ 4055ΜΑ••• ΚΑ•••••
40/202216/03/202244/2022 [ΠΡΑΞΗ]43/2022 ΠΡΑΞΗ16/03/2022ΕΚΟΥΣΙΑ 4055
40/202124/03/2021138/202001/02/2021ΕΚΟΥΣΙΑ 4055ΒΑ••••••• ΜΑ•••••••
41/202218/03/202249/202113/12/2021ΕΚΟΥΣΙΑ 4055ΙΩ•••• ΧΡ••••••
41/202124/03/2021174/202001/02/2021ΕΚΟΥΣΙΑ 4055ΜΙ•••• ΞΕ•••
42/202218/03/2022136/202113/12/2021ΕΚΟΥΣΙΑ 4055ΞΕ••• ΒΛ••••••••
43/202218/03/2022144/202113/12/2021ΕΚΟΥΣΙΑ 4055ΠΑ•••••••• ΒΑ••••••••••
44/202218/03/202235/202118/10/2021ΕΚΟΥΣΙΑ 4055ΚΛ••••• ΑΡ•••••••••••••••••
44/202113/04/2021107/202001/02/2021ΕΚΟΥΣΙΑ 4055ΑΛ•••••••• ΚΑ•••••••
45/202218/03/202259/202118/10/2021ΕΚΟΥΣΙΑ 4055ΧΡ•••••• ΦΩ••••••••••
45/202113/04/2021108/202001/02/2021ΕΚΟΥΣΙΑ 4055ΑΛ•••••••• ΚΑ•••••••
46/202221/03/2022172/202110/01/2022ΕΚΟΥΣΙΑ 4055ΕΥ••••• ΚΑ•••••••••••••
47/202223/03/2022130/202113/12/2021ΕΚΟΥΣΙΑ 4055ΚΩ•••••••••• ΣΙ•••••
47/202123/04/2021160/202001/02/2021ΕΚΟΥΣΙΑ 4055ΑΝ•••••• ΠΑ••••••••••••
48/202223/03/2022116/202101/11/2021ΕΚΟΥΣΙΑ 4055ΣΠ••••••• ΚΟ•••••••••
48/202123/04/2021141/202001/02/2021ΕΚΟΥΣΙΑ 4055ΘΕ•••••• ΔΕ•••••••••
49/202223/03/2022141/202101/11/2021ΕΚΟΥΣΙΑ 4055ΑΘ••••••• ΠΑ••••••
49/202107/05/202165/202107/05/2021ΕΚΟΥΣΙΑ 4055θα••• ΜΕ•••••••••••••••••••
50/202228/03/202279/202101/11/2021ΕΚΟΥΣΙΑ 4055ΡΕ•••• ΑΕ••UR••••••••• SI•••••••••••
51/202228/03/202239α/202228/03/2022ΕΚΟΥΣΙΑ 4055ΑΝ•••••• ΜΑ•••••••••
52/202229/03/202251/202120/09/2021ΕΚΟΥΣΙΑ 4055ΓΕ•••••• ΣΑ•••••
52/202120/05/2021135/202019/04/2021ΕΚΟΥΣΙΑ 4055ΑΘ••••••• ΣΤ••••••
53/202229/03/2022108/202120/09/2021ΕΚΟΥΣΙΑ 4055ΟΛ••• ΓΙ•••••
53/202102/06/202195/2021 [ΠΡΑΞΗ]02/06/2021ΕΚΟΥΣΙΑ 4055ΕΙ•••••••••• ΝΙ•••••ΧΡ••••• ΠΑ•••••••
54/202229/03/202245/202120/09/2021ΕΚΟΥΣΙΑ 4055AR••• AL••
54/202107/06/20214/202117/05/2021ΕΚΟΥΣΙΑ 4055ΣΟ••• ΠΑ••••••••
55/202206/04/202260/202205/04/2022ΕΚΟΥΣΙΑ 4055ΒΑ••••• ΤΣ•••••ΔΙ••••••••••••••• 36•••••
55/202107/06/202111/202117/05/2021ΕΚΟΥΣΙΑ 4055ΓΕ•••••• ΒΥ•••••
56/202206/04/2022175/202113/12/2021ΕΚΟΥΣΙΑ 4055ΕΛ••••••• ΚΑ•••••••••
56/202108/06/2021111/202001/02/2021ΕΚΟΥΣΙΑ 4055ΚΩ•••••••••• ΜΟ••••••
57/202206/04/202258/202104/10/2021ΕΚΟΥΣΙΑ 4055ΧΡ••••• ΠΑ••••••••••
57/202108/06/202182/202001/02/2021ΕΚΟΥΣΙΑ 4055ΚΕ•••••••••••••• Η ••••••
58/202206/04/2022142/202113/12/2021ΕΚΟΥΣΙΑ 4055ΧΡ••••• ΜΠ•••••••••
58/202114/06/2021197/202010/05/2021ΕΚΟΥΣΙΑ 4055ΦΩ•••• ΓΕ•••••••
59/202212/04/2022184/202006/09/2021ΕΚΟΥΣΙΑ 4055ΒΑ•••• ΚΕ•••••••
59/202114/06/2021142/202010/05/2021ΕΚΟΥΣΙΑ 4055ΧΡ•••••• ΠΑ•••••••••••••
60/202212/04/202277/202101/11/2021ΕΚΟΥΣΙΑ 4055ΝΙ•••••• ΡΟ•••••
60/202114/06/2021146/202010/05/2021ΕΚΟΥΣΙΑ 4055ΑΛ•••••••• ΚΩ••
61/202212/04/202286/202101/11/2021ΕΚΟΥΣΙΑ 4055ΖΑ••••••• ΚΟ•••••••
61/202114/06/2021148/202010/05/2021ΕΚΟΥΣΙΑ 4055ΔΗ••••••• ΠΑ••••
62/202212/04/202285/202101/11/2021ΕΚΟΥΣΙΑ 4055ΒΥ••••• ΓΚ••••••••••••
62/202114/06/2021147/202010/05/2021ΕΚΟΥΣΙΑ 4055ΔΗ••••••••••••••••• ΜΟ•••••
63/202212/04/202290/202101/11/2021ΕΚΟΥΣΙΑ 4055ΔΗ••••••• ΜΠ•••••••
63/202114/06/2021155/202010/05/2021ΕΚΟΥΣΙΑ 4055ΣΠ•••••••• ΔΗ••••••••••
64/202212/04/202289/202101/11/2021ΕΚΟΥΣΙΑ 4055ΚΩ•••••••••• ΜΠ•••••••
64/202114/06/2021105/2021 [ΠΡΑΞΗ]14/06/2021ΕΚΟΥΣΙΑ 4055ΕΙ•••••••••• ΝΙ•••••
65/202212/04/202287/202101/11/2021ΕΚΟΥΣΙΑ 4055ΣΟ••• ΓΡ•••••••
65/202114/06/2021106/2021 [ΠΡΑΞΗ]14/06/2021ΕΚΟΥΣΙΑ 4055ΕΙ•••••••••• ΝΙ•••••
66/202212/04/2022111/202101/11/2021ΕΚΟΥΣΙΑ 4055ΕΥ••••••• ΠΕ•••••••
66/202116/06/2021110/202001/02/2021ΕΚΟΥΣΙΑ 4055ΜΗ••• ΦΟ•••••••••••
67/202212/04/202288/202101/11/2021ΕΚΟΥΣΙΑ 4055ΚΩ••••••••• ΤΣ••••••••
67/202116/06/2021171/202010/05/2021ΕΚΟΥΣΙΑ 4055ΣΤ••••••• ΖΑ••••••••
68/202212/04/2022101/202101/11/2021ΕΚΟΥΣΙΑ 4055ΑΤ•••••• ΚΑ••••••••••
68/202122/06/2021190/202010/05/2021ΕΚΟΥΣΙΑ 4055ΧΡ•••••••••• ΦΑ•••••••
69/202212/04/202221/202214/03/2022ΕΚΟΥΣΙΑ 4055ΑΘ••••••• ΞΑ•••
69/202122/06/202177/202010/05/2021ΕΚΟΥΣΙΑ 4055ΚΕ•••• ΚΕ•••••••
70/202212/04/20222/202214/03/2022ΕΚΟΥΣΙΑ 4055ΣΤ••••••• ΝΙ•••••••••
70/202122/06/202139/202010/05/2021ΕΚΟΥΣΙΑ 4055ΑΡ••• ΛΙ•••••••••
71/202212/04/2022161/202114/03/2022ΕΚΟΥΣΙΑ 4055ΘΕ•••••• ΤΡ•••••••••••••
71/202122/06/202124/202010/05/2021ΕΚΟΥΣΙΑ 4055ΜΑ••• ΔΡ••••
72/202212/04/2022195/202114/03/2022ΕΚΟΥΣΙΑ 4055ΔΗ••••••• ΛΕ••••••
72/202122/06/2021117/2021 [ΠΡΑΞΗ]22/06/2021ΕΚΟΥΣΙΑ 4055ΕΙ•••••••••• ΝΙ•••••ΦΛ••• ΒΑ••••••
73/202212/04/202266/202212/04/2022ΕΚΟΥΣΙΑ 4055
73/202128/06/202164/202024/05/2021ΕΚΟΥΣΙΑ 4055ΚΩ•••••••••• ΨΩ•••••••
74/202215/04/2022134/202113/12/2021ΕΚΟΥΣΙΑ 4055ΡΟ••••• ΕΥ•••••••
74/202128/06/2021162/202024/05/2021ΕΚΟΥΣΙΑ 4055ΑΘ••••••• ΤΣ•••••
75/202215/04/202284/202118/10/2021ΕΚΟΥΣΙΑ 4055ΠΑ•••• ΜΗ••••••••ΕΥ••••••• ΦΙ•••
75/202128/06/2021163/202024/05/2021ΕΚΟΥΣΙΑ 4055ΑΘ••••••• ΤΣ•••••
76/202226/04/202276/202101/11/2021ΕΚΟΥΣΙΑ 4055ΠΕ•••• ΚΥ•••••••••
76/202128/06/2021139/202024/05/2021ΕΚΟΥΣΙΑ 4055ΜΑ•••••• ΤΖ••••••••
77/202228/04/202275/2022 [ΠΡΑΞΗ]28/04/2022ΕΚΟΥΣΙΑ 4055
77/202129/06/2021151/202024/05/2021ΕΚΟΥΣΙΑ 4055ΧΑ•••••••• ΒΟ•••••
78/202228/04/2022124/202121/02/2022ΕΚΟΥΣΙΑ 4055ΧΡ••••••••••• ΧΡ••••••
78/202130/06/20216/202124/05/2021ΕΚΟΥΣΙΑ 4055MI•••• QY••
79/202228/04/2022173/202121/02/2022ΕΚΟΥΣΙΑ 4055ΣΤ••••••• ΜΟ•••••
79/202130/06/202119/202117/05/2021ΕΚΟΥΣΙΑ 4055ΑΝ••••••• ΜΑ•••••••••
80/202229/04/202239/202214/03/2022ΕΚΟΥΣΙΑ 4055ΧΡ••••• ΚΑ••••••••••••ΜΑ••• ΚΟ••••
80/202229/04/202222/202214/03/2022ΕΚΟΥΣΙΑ 4055ΜΑ••• ΚΟ••••
80/202130/06/202117/202117/05/2021ΕΚΟΥΣΙΑ 4055ΝΤ•••••••••••••• ΛΕ•••••••
81/202229/04/2022133/202129/11/2021ΕΚΟΥΣΙΑ 4055ΝΙ•••••• ΤΣ•••••••
81/202130/06/202118/202143/2021 ΠΡ.17/05/2021ΕΚΟΥΣΙΑ 4055ΑΝ•••••••• ΚΑ••••
82/202209/05/2022181/202114/03/2022ΕΚΟΥΣΙΑ 4055ΑΛ••••••••••••••••• ΚΑ••••••
82/202101/07/2021136/202024/05/2021ΕΚΟΥΣΙΑ 4055ΓΕ•••••• ΣΑ•••••
83/202209/05/202295/202115/11/2021ΕΚΟΥΣΙΑ 4055ΧΑ•••••••• ΣΠ•••••••••
83/202109/07/2021159/202024/05/2021ΕΚΟΥΣΙΑ 4055ΦΩ•••• ΙΟ••••••••
84/202209/05/2022113/202115/11/2021ΕΚΟΥΣΙΑ 4055ΕΥ••••••• ΚΑ•••••••
84/202109/07/2021172/201924/05/2021ΕΚΟΥΣΙΑ 4055ΓΕ••••• ΖΑ•••••••••••
85/202209/05/2022104/202115/11/2021ΕΚΟΥΣΙΑ 4055ΑΝ•••••••• ΚΟ•••••••••
85/202119/07/202122/202107/06/2021ΕΚΟΥΣΙΑ 4055ΓΕ•••••• ΜΠ•••••••••••••
86/202209/05/2022117/202115/11/2021ΕΚΟΥΣΙΑ 4055ΕΓ••••••••• ΒΑ•••
86/202119/07/2021173/202007/06/2021ΕΚΟΥΣΙΑ 4055ΓΕ•••••• ΜΠ•••••••••
87/202209/05/202296/202115/11/2021ΕΚΟΥΣΙΑ 4055ΖΩ• ΔΙ••••••••••••
87/202130/07/2021187/202024/05/2021ΕΚΟΥΣΙΑ 4055ΑΥ•• ΓΡ•••••••••
88/202209/05/202292/202115/11/2021ΕΚΟΥΣΙΑ 4055ΜΑ•••••••••••• ΧΡ••••
88/202130/07/2021134/202001/02/2021ΕΚΟΥΣΙΑ 4055ΠΕ•••• ΝΤ••••••
89/202209/05/2022100/202115/11/2021ΕΚΟΥΣΙΑ 4055ΚΩ•••••••••• ΘΛ••••••
89/202130/07/202160/202121/07/2021ΕΚΟΥΣΙΑ 4055ΕΥ••••••• ΠΑ••••••
90/202209/05/2022119/202115/11/2021ΕΚΟΥΣΙΑ 4055ΤΑ••••• ΚΟ•••••••
90/202130/07/2021168/202007/06/2021ΕΚΟΥΣΙΑ 4055ΝΙ•••••• ΣΚ•••••••
91/202212/05/2022194/202114/03/2022ΕΚΟΥΣΙΑ 4055ΙΩ••••• ΙΩ•••••••
91/202130/07/2021164/202007/06/2021ΕΚΟΥΣΙΑ 4055ΠΑ•••••••• ΑΝ••••••
92/202212/05/2022196/202114/03/2022ΕΚΟΥΣΙΑ 4055MI•••• DZ•••••
92/202130/07/202113/202107/06/2021ΕΚΟΥΣΙΑ 4055ΠΑ•••••••• ΑΝ••••••••
93/202217/05/202284/202217/05/2022ΕΚΟΥΣΙΑ 4055ΝΙ•••••• ΣΕ•••••
93/202130/07/2021166/202007/06/2021ΕΚΟΥΣΙΑ 4055ΑΝ•••••••• ΖΑ••••••
94/202217/05/202235/202214/03/2022ΕΚΟΥΣΙΑ 4055ΑΝ•••••• ΜΑ•••••••••
94/202130/07/2021167/202007/06/2021ΕΚΟΥΣΙΑ 4055ΔΟ••• ΣΕ•••••••
95/202220/05/2022103/202115/11/2021ΕΚΟΥΣΙΑ 4055ΕΥ••••••• ΓΕ••••••••
95/202105/08/2021128/2021 [ΠΡΑΞΗ]03/08/2021ΕΚΟΥΣΙΑ 4055ΕΙ•••••••••• ΝΙ•••••ΓΕ•••••• ΦΩ••••••
96/202220/05/2022115/202115/11/2021ΕΚΟΥΣΙΑ 4055ΓΙ••••••• ΚΑ••••••••
96/202109/08/202183/202014/06/2021ΕΚΟΥΣΙΑ 4055ΕΛ•••••• ΔΗ•••••
97/202220/05/202291/202115/11/2021ΕΚΟΥΣΙΑ 4055ΓΕ•••••• ΖΕ••••
97/202112/08/2021129/2021 [ΠΡΑΞΗ]12/08/2021ΕΚΟΥΣΙΑ 4055ΕΙ•••••••••• ΝΙ•••••ΕΙ•••• ΒΑ•••••••
98/202220/05/202294/202115/11/2021ΕΚΟΥΣΙΑ 4055ΙΩ••••• ΒΛ••••
98/202112/08/2021130/2021 [ΠΡΑΞΗ]12/08/2021ΕΚΟΥΣΙΑ 4055ΕΙ•••••••••• ΝΙ•••••ΧΡ•••••••••••••••• ΦΙ•••••
99/202223/05/2022153/202110/01/2022ΕΚΟΥΣΙΑ 4055ΠΑ•••••••• ΔΑ•••••
99/202112/08/202198/202031/05/2021ΕΚΟΥΣΙΑ 4055AU••••••••••••••• PE•••••
100/202223/05/2022148/202110/01/2022ΕΚΟΥΣΙΑ 4055ΠΑ•••••••• ΚΟ•••••••
100/202112/08/2021178/202031/05/2021ΕΚΟΥΣΙΑ 4055ΓΕ•••••• ΣΤ•••••••••••
101/202223/05/2022152/202110/01/2022ΕΚΟΥΣΙΑ 4055ΙΟ•••••• ΓΡ•••••••••
101/202112/08/202110/202131/05/2021ΕΚΟΥΣΙΑ 4055ΑΛ••••••• ΤΣ••••••••
102/202223/05/2022135/202110/01/2022ΕΚΟΥΣΙΑ 4055ΙΩ••••• ΧΟ••••••••
102/202112/08/20213/202131/05/2021ΕΚΟΥΣΙΑ 4055ΣΩ•••••• ΛΑ••••••••
103/202223/05/2022155/202110/01/2022ΕΚΟΥΣΙΑ 4055ΙΩ••••• ΒΛ••••••
103/202112/08/202115/202131/05/2021ΕΚΟΥΣΙΑ 4055ΔΗ••••••• ΓΕ••••••••
104/202223/05/2022159/202110/01/2022ΕΚΟΥΣΙΑ 4055ΠΗ•••••• ΜΠ•••••••••
104/202112/08/20217/202131/05/2021ΕΚΟΥΣΙΑ 4055ΑΘ••• ΑΠ••••••••••••
105/202223/05/2022158/202110/01/2022ΕΚΟΥΣΙΑ 4055ΙΟ•••••• ΜΠ•••••••••
105/202112/08/2021195/202031/05/2021ΕΚΟΥΣΙΑ 4055ΑΝ•••••• ΕΛ•••
106/202223/05/2022149/202110/01/2022ΕΚΟΥΣΙΑ 4055ΙΩ••••• ΣΤ••••••
106/202112/08/2021169/202031/05/2021ΕΚΟΥΣΙΑ 4055ΚΩ••••••••• ΚΑ••••
107/202226/05/2022126/202124/01/2022ΕΚΟΥΣΙΑ 4055ΑΝ•••••• ΕΥ•••••••••
107/202125/08/2021150/202010/05/2021ΕΚΟΥΣΙΑ 4055ΚΩ•••••••••• ΒΟ•••••••••
108/202226/05/2022150/202124/01/2022ΕΚΟΥΣΙΑ 4055ΑΡ••••••••• ΚΛ•••••
108/202103/09/202124/202114/06/2021ΕΚΟΥΣΙΑ 4055ΧΑ•••••••• ΒΟ•••••
109/202231/05/202293/202115/11/2021ΕΚΟΥΣΙΑ 4055ΠΑ•••••• ΚΩ••••••••••
109/202103/09/202123/202114/06/2021ΕΚΟΥΣΙΑ 4055ΙΣ•••••• ΠΕ••••••
110/202231/05/2022182/202121/02/2022ΕΚΟΥΣΙΑ 4055ΣΤ••••• ΒΕ•••
110/202103/09/202121/202114/06/2021ΕΚΟΥΣΙΑ 4055ΒΑ••••••• ΠΟ••••••••••••
111/202231/05/2022185/202121/02/2022ΕΚΟΥΣΙΑ 4055PA••• MI••••
111/202103/09/202187/202014/06/2021ΕΚΟΥΣΙΑ 4055ΙΩ••••• ΑΝ•••••
112/202220/06/2022103/202220/06/2022ΕΚΟΥΣΙΑ 4055ΣΦ•••••• ΟΙ••••ΙΩ••••• ΜΠ•••••••••
112/202103/09/202188/202014/06/2021ΕΚΟΥΣΙΑ 4055ΑΛ•••••••• ΝΟ••••••
113/202223/06/2022163/202124/01/2022ΕΚΟΥΣΙΑ 4055ΒΑ••••••• ΣΥ••••••
113/202103/09/202125/202114/06/2021ΕΚΟΥΣΙΑ 4055ΕΙ•••• ΑΓ•••••••
114/202223/06/2022164/202124/01/2022ΕΚΟΥΣΙΑ 4055ΝΙ•••••• ΣΚ•••••••
114/202103/09/202139/202114/06/2021ΕΚΟΥΣΙΑ 4055ΔΗ••••••• ΤΣ••••••
115/202223/06/2022167/202124/01/2022ΕΚΟΥΣΙΑ 4055ΣΟ••• ΜΙ•••••
115/202103/09/2021134/2021 [ΠΡΑΞΗ]03/09/2021ΕΚΟΥΣΙΑ 4055ΕΙ•••••••••• ΝΙ•••••
116/202227/06/202241/2022126/2020 ΑΙΤΗΣΗ - 26/2022 ΑΠΟΦΑΣΗ28/03/2022ΕΚΟΥΣΙΑ 4055ΜΑ••• ΤΕ•••••••••
116/202109/09/2021139/2021 [ΠΡΑΞΗ]09/09/2021ΕΚΟΥΣΙΑ 4055ΕΙ•••••••••• ΝΙ•••••
117/202228/06/2022160/202124/01/2022ΕΚΟΥΣΙΑ 4055ΜΑ••• ΗΛ••••
117/202115/09/2021180/202010/05/2021ΕΚΟΥΣΙΑ 4055ΑΙ•••••••• ΦΡ•••••••••
118/202230/06/2022109/202230/06/2022ΕΚΟΥΣΙΑ 4055#VALUE!ΓΕ•••••• ΣΙ•••••
118/202121/09/2021145/2021 [ΠΡΑΞΗ]21/09/2021ΕΚΟΥΣΙΑ 4055ΕΙ•••••••••• ΝΙ•••••
119/202230/06/202227/202228/03/2022ΕΚΟΥΣΙΑ 4055ΚΥ•••••••• ΜΑ•••••
119/202128/09/202120/202114/06/2021ΕΚΟΥΣΙΑ 4055ΕΥ••••• ΚΑ•••••••••••••
120/202230/06/2022186/2021687/2018 ΑΠΟΦΑΣΗ10/01/2022ΕΚΟΥΣΙΑ 4055ΜΑ••• ΠΕ•••••
120/202130/09/2021149/202024/05/2021ΕΚΟΥΣΙΑ 4055ΙΩ••••• ΣΑ••••••
121/202230/06/2022156/202110/01/2022ΕΚΟΥΣΙΑ 4055ΡΕ•••• ΑΕΝΙ•••••• ΨΑ••••••
121/202130/09/2021116/202024/05/2021ΕΚΟΥΣΙΑ 4055ΕΠ•••••••••• ΙΒ•••
122/202208/07/2022183/202121/02/2022ΕΚΟΥΣΙΑ 4055ΑΠ••••••• ΜΠ••••••••
122/202130/09/2021143/202024/05/2021ΕΚΟΥΣΙΑ 4055ΑΡ••••••• ΜΠ••••
123/202208/07/2022184/202121/02/2022ΕΚΟΥΣΙΑ 4055ΜΙ•••• ΒΑ••••••
123/202105/10/202183/202106/09/2021ΕΚΟΥΣΙΑ 4055ΔΗ••••• ΓΛ•••••
124/202208/07/2022189/202121/02/2022ΕΚΟΥΣΙΑ 4055ΔΗ••••••• ΜΕ•••••••
124/202108/10/2021176/20205/2021, 43/2021 ΠΡΑΞΕΙΣ07/06/2021ΕΚΟΥΣΙΑ 4055ΑΝ•• ΠΑ•••••
125/202208/07/2022192/202121/02/2022ΕΚΟΥΣΙΑ 4055ΝΙ•••••• ΓΚ•••••••
125/202108/10/202142/202107/06/2021ΕΚΟΥΣΙΑ 4055ΕΛ•••••• ΔΗ•••••#VALUE!
126/202208/07/2022153/202010/01/2022ΕΚΟΥΣΙΑ 4055ΧΑ••••••• ΠΙ••••••
126/202111/10/2021155/2021 [ΠΡΑΞΗ]08/10/2021ΕΚΟΥΣΙΑ 4055ΔΙ••••••• 25••••••••••••••••••••••••
127/202214/07/202291/202220/06/2022ΕΚΟΥΣΙΑ 4055ΔΗ••••••• ΤΣ••••••
127/202112/10/202126/202114/06/2021ΕΚΟΥΣΙΑ 4055ΕΛ••• ΚΑ••••
128/202215/07/2022165/202124/01/2022ΕΚΟΥΣΙΑ 4055ΚΩ•••••••••• ΚΑ•••••••••••
128/202112/10/202127/202114/06/2021ΕΚΟΥΣΙΑ 4055ΑΛ•••• ΤΑ•••
129/202215/07/2022166/202124/01/2022ΕΚΟΥΣΙΑ 4055ΚΩ••••••••• ΠΕ•••••••
129/202120/10/2021157/2021 [ΠΡΑΞΗ]20/10/2021ΕΚΟΥΣΙΑ 4055ΕΙ•••••••••• ΝΙ•••••
130/202126/10/202170/202104/10/2021ΕΚΟΥΣΙΑ 4055ΣΥ•••• ΒΛ•••••
131/202126/10/202171/202104/10/2021ΕΚΟΥΣΙΑ 4055ΘΕ•••••• ΒΛ•••••
132/202126/10/202156/202104/10/2021ΕΚΟΥΣΙΑ 4055ΜΕ•••••• ΤΣ••••••
133/202127/10/202157/202104/10/2021ΕΚΟΥΣΙΑ 4055ΠΑ•••••••••••• ΤΣ••••••
134/202111/11/202129/202128/06/2021ΕΚΟΥΣΙΑ 4055ΙΩ••••• ΑΡ•••••
135/202111/11/202137/2021145/2021 ΑΙΤΗΣΗ28/06/2021ΕΚΟΥΣΙΑ 4055ΦΙ•••••• ΣΑ•••••••••••••
136/202111/11/202150/202128/06/2021ΕΚΟΥΣΙΑ 4055ΦΩ•••• ΚΑ•••••••
137/202116/11/202144/202120/09/2021ΕΚΟΥΣΙΑ 4055ΜΙ•••• ΞΑ•••••••
138/202116/11/202146/202120/09/2021ΕΚΟΥΣΙΑ 4055ΑΝ•••••••• ΕΜ•••••••
139/202117/11/202140/202128/06/2021ΕΚΟΥΣΙΑ 4055ΘΕ•••••• ΠΑ••••••••••••••
140/202117/11/202141/202128/06/2021ΕΚΟΥΣΙΑ 4055ΧΡ••••• ΛΙ••••
141/202119/11/202154/202104/10/2021ΕΚΟΥΣΙΑ 4055ΜΑ••••• ΑΛ•••••••
142/202119/11/202164/202104/10/2021ΕΚΟΥΣΙΑ 4055ΕΛ••• ΚΕ••••
143/202119/11/202162/202104/10/2021ΕΚΟΥΣΙΑ 4055ΑΙ•••••• ΓΙ••••••••••
144/202122/11/202132/202177/2019 ΑΙΤΗΣΗ - 203/2020 ΑΠΟΦΑΣΗ28/06/2021ΕΚΟΥΣΙΑ 4055ΜΙ•••• ΦΑ•••
145/202123/11/202134/2021133/2020 ΑΙΤΗΣΗ - 214/2020 ΑΠΟΦΑΣΗ28/06/2021ΕΚΟΥΣΙΑ 4055ΛΑ••••• ΓΕ•••••
146/202123/11/202131/202128/06/2021ΕΚΟΥΣΙΑ 4055ΓΕ•••••• ΓΕ••••••••
147/202123/11/20215/202143/2021 ΠΡΑΞΗ20/09/2021ΕΚΟΥΣΙΑ 4055ΠΑ••••••• ΚΙ••••••
148/202124/11/2021120/202118/10/2021ΕΚΟΥΣΙΑ 4055ΑΝ••••••• ΑΘ•••••••••
149/202124/11/2021110/202118/10/2021ΕΚΟΥΣΙΑ 4055ΑΝ•• ΦΩ••••••
150/202124/11/202175/202118/10/2021ΕΚΟΥΣΙΑ 4055ΠΕ•••• ΠΕ••••
151/202124/11/202166/202118/10/2021ΕΚΟΥΣΙΑ 4055ΕΙ•••• ΝΙ••••••••••
152/202125/11/202153/202104/10/2021ΕΚΟΥΣΙΑ 4055ΝΙ•••••• ΓΕ••••••••••
153/202130/11/202169/202118/10/2021ΕΚΟΥΣΙΑ 4055ΑΝ••••••• ΖΑ••••••••
154/202130/11/202181/202118/10/2021ΕΚΟΥΣΙΑ 4055ΗΛ••• ΠΥ•••••••••
155/202130/11/202161/202118/10/2021ΕΚΟΥΣΙΑ 4055ΑΔ•••••••• ΣΤ••••••••
156/202130/11/202174/202118/10/2021ΕΚΟΥΣΙΑ 4055ΕΛ•••••• ΜΑ••••••••
157/202130/11/202180/202118/10/2021ΕΚΟΥΣΙΑ 4055ΚΥ••••• ΣΠ•••••
158/202107/12/202130/202128/06/2021ΕΚΟΥΣΙΑ 4055LI••••••••••••• RA•••••••
159/202107/12/2021158/202028/06/2021ΕΚΟΥΣΙΑ 4055ΧΑ•••••••• ΔΕ••••••
160/202107/12/2021144/202028/06/2021ΕΚΟΥΣΙΑ 4055ΓΕ•••••• ΒΑ•••••••
161/202107/12/202155/202128/06/2021ΕΚΟΥΣΙΑ 4055ΚΥ•••••• ΒΑ•••••••
162/202107/12/202133/202128/06/2021ΕΚΟΥΣΙΑ 4055ΔΗ••••••• ΚΑ••••••
163/202116/12/2021114/202115/11/2021ΕΚΟΥΣΙΑ 4055ΜΑ••• ΘΕ••••••••
164/202114/12/2021127/202115/11/2021ΕΚΟΥΣΙΑ 4055ΒΑ•••••••• ΜΑ•••••••
165/202116/12/202168/202118/10/2021ΕΚΟΥΣΙΑ 4055ΑΣ••••• ΜΑ•••••••
166/202116/12/202163/202107/07/2021ΕΚΟΥΣΙΑ 4055ΗΛ••• ΠΑ•••••••••ΑΙ••••• ΙΕ•••••••
167/202120/12/202182/202118/10/2021ΕΚΟΥΣΙΑ 4055ΕΙ•••• ΟΡ••••••••••
168/202122/12/2021194/2021 [ΠΡΑΞΗ]15/12/2021ΕΚΟΥΣΙΑ 4055ΟΙ•••••••••••••••••••••••••• ΝΙ•••••
169/202122/12/2021171/202129/11/2021ΕΚΟΥΣΙΑ 4055ΓΕ•••••• ΜΑ••••••••
170/202123/12/2021730/202113/12/2021ΕΚΟΥΣΙΑ 4055ΕΙ•••• ΠΑ•••••
171/202123/12/202147/202120/09/2021ΕΚΟΥΣΙΑ 4055ΙΩ••••• ΓΚ••••••••
172/202123/12/202148/202120/09/2021ΕΚΟΥΣΙΑ 4055ΧΡ••••• ΧΡ••••••••••
173/202123/12/202143/202120/09/2021ΕΚΟΥΣΙΑ 4055ΑΝ•••••• ΜΠ••••••••
3/202211/01/202250/202014/09/2021ΕΡΓΑΤΙΚΑ_ΑΜΟΙΒΕΣΜΑ••• ΚΑ••••••ΔΗ••• ΝΙ•••••
4/202214/01/202251/202019/10/2021ΕΡΓΑΤΙΚΑ_ΑΜΟΙΒΕΣΑΙ•••••••••••••••••• ΠΑ••••ΕΥ••••••• ΤΣ••••••••
5/202214/01/202230/201909/11/2021ΕΡΓΑΤΙΚΑ_ΑΜΟΙΒΕΣΑΝ••••••• ΚΟ••••••••Κ.••••••••• & ••••••
7/202201/02/202237/201921/09/2021ΕΡΓΑΤΙΚΑ_ΑΜΟΙΒΕΣΧΡ•••••• ΠΑ••••••••••••••ΔΗ••••••••••• ΑΓ•••••••••••••••
8/202216/02/202277/201929/06/2021ΕΡΓΑΤΙΚΑ_ΑΜΟΙΒΕΣΑΓ•••••• ΜΑ••••ER••••••••••••••••••••• ΟΕ
9/202216/02/202261/201908/09/2021ΕΡΓΑΤΙΚΑ_ΑΜΟΙΒΕΣΔΗ••••••• ΑΛ•••••••••ΟΣ• ΑΕ
10/202216/02/202235/201821/09/2021ΕΡΓΑΤΙΚΑ_ΑΜΟΙΒΕΣΝΙ••••••• ΔΑ••••••••ΟΣ• ΑΕ
11/202216/02/202223/202029/06/2021ΕΡΓΑΤΙΚΑ_ΑΜΟΙΒΕΣΒΑ••••••• ΦΑ•••••••••ΟΣ• ΑΕ
17/202206/04/2022100/201902/11/2021ΕΡΓΑΤΙΚΑ_ΑΜΟΙΒΕΣΓΕ•••••• ΓΕ•••••••••••ΟΣ• ΑΕ
21/202229/04/202278/201926/10/2021ΕΡΓΑΤΙΚΑ_ΑΜΟΙΒΕΣΜΑ••• ΚΑ•••••ΤΥ•••••••• ΙΚ•
22/202229/04/202279/201926/10/2021ΕΡΓΑΤΙΚΑ_ΑΜΟΙΒΕΣΚΑ•••••• ΚΑ••••••ΤΥ•••••••• ΙΚ•
26/202224/05/202258/2019108/2018 ΑΓΩΓΗ08/03/2022ΕΡΓΑΤΙΚΑ_ΑΜΟΙΒΕΣΙΩ••••• ΒΛ•••••••••ΟΣ• ΑΕ
27/202224/05/202259/201941/2018 ΑΓΩΓΗ08/03/2022ΕΡΓΑΤΙΚΑ_ΑΜΟΙΒΕΣΝΙ•••••• ΤΣ•••••••ΟΣ• ΑΕ
28/202130/06/202138/2020133/2018 ΑΓΩΓΗ08/06/2021ΕΡΓΑΤΙΚΑ_ΑΜΟΙΒΕΣΑΓ••••• ΜΠ•••••••••ΟΣ• ΑΕ
29/202130/06/202139/2020131/201808/06/2021ΕΡΓΑΤΙΚΑ_ΑΜΟΙΒΕΣΑΓ••••• ΜΠ•••••••••ΟΣ• ΑΕ
30/202130/06/202164/201959/2018 ΑΓΩΓΗ11/05/2021ΕΡΓΑΤΙΚΑ_ΑΜΟΙΒΕΣΜΙ••••••• ΑΝ••••••ΟΣ• ΑΕ
31/202229/06/20223/202102/11/2021ΕΡΓΑΤΙΚΑ_ΑΜΟΙΒΕΣΚΩ•••••••••• ΚΑ•••••••••ΑΙ••••••••••••••••••• ΔΑ••••••••
31/202130/06/202169/202025/05/2021ΕΡΓΑΤΙΚΑ_ΑΜΟΙΒΕΣΚΑ••••••••••••••••••• ΑΘ•••••••ΟΣ• ΑΕ
32/202130/06/20217κλ/2019132/2017 ΑΓΩΓΗ, 107/2018 ΑΠΟΦ.13/04/2021ΕΡΓΑΤΙΚΑ_ΑΜΟΙΒΕΣΕΥ•••••••• ΣΗ••••••••ΓΕ••••••••••••• ΝΟ••••••••••••••••
33/202208/07/2022102/201917/05/2022ΕΡΓΑΤΙΚΑ_ΑΜΟΙΒΕΣΧΡ••••• ΑΓ•••••ΟΣ• ΑΕ
33/202106/07/202188/201808/06/2021ΕΡΓΑΤΙΚΑ_ΑΜΟΙΒΕΣΑΙ•••••••• ΔΑ•••••••••••IC••••••••••••••••••••••••• ΑΕ
35/202127/07/202119/201929/06/2021ΕΡΓΑΤΙΚΑ_ΑΜΟΙΒΕΣΚΩ•••••••••• ΠΟ•••••••••ΓΕ••••••••••••• ΝΟ••••••••••••••••
36/202129/07/202145/202013/04/2021ΕΡΓΑΤΙΚΑ_ΑΜΟΙΒΕΣΕΥ•••••••• ΣΗ••••••••ΓΕ•••• ΝΟ••••••••••••••••
38/202130/07/202183/201911/05/2021ΕΡΓΑΤΙΚΑ_ΑΜΟΙΒΕΣΕΥ••••• ΝΤ••••ΔΗ•••• ΚΟ••••••••
39/202105/08/202171/202015/06/2021ΕΡΓΑΤΙΚΑ_ΑΜΟΙΒΕΣΕΛ••••••• ΑΓ••••••••••ΝΠ•• 1η•••••••••••••••••••••••••••••••
40/202111/08/2021170/201829/06/2021ΕΡΓΑΤΙΚΑ_ΑΜΟΙΒΕΣΠΛ•••••••• ΒΛ••••••••ΟΣ• ΑΕ
43/202119/08/202170/202015/06/2021ΕΡΓΑΤΙΚΑ_ΑΜΟΙΒΕΣΕΛ•••••• ΑΝ•••••••ΟΤ• ΔΗ•••••••••••••••••••••••
44/202105/10/202149/202007/09/2021ΕΡΓΑΤΙΚΑ_ΑΜΟΙΒΕΣΜΙ•••••••••••••••••• ΚΛ••••••••ΔΗ••• ΝΙ•••••
45/202106/10/202160/2019107/2018 ΑΓΩΓΗ07/09/2021ΕΡΓΑΤΙΚΑ_ΑΜΟΙΒΕΣΙΩ••••• ΑΒ••••••ΟΣ• ΑΕ
46/202111/10/202147/201907/09/2021ΕΡΓΑΤΙΚΑ_ΑΜΟΙΒΕΣΓΕ••••• ΜΠ•••••ΟΣ• ΑΕ
47/202112/10/202125/201908/09/2021ΕΡΓΑΤΙΚΑ_ΑΜΟΙΒΕΣΕΛ••• ΖΥ••ΔΗ••••• ΔΗ•••••••••••••••••
48/202112/10/202126/201914/09/2021ΕΡΓΑΤΙΚΑ_ΑΜΟΙΒΕΣΑΙ•••••••• ΓΕ••••ΝΠ•••••••••••••••••••••••••••••••••••• Δ.••••••••••••••••
49/202119/10/202127/201914/09/2021ΕΡΓΑΤΙΚΑ_ΑΜΟΙΒΕΣΙΩ••••• ΑΓ••••••••••••ΟΤ••••••••••••••• ΑΓ••••••••••••••
51/202102/11/2021153/201828/09/2021ΕΡΓΑΤΙΚΑ_ΑΜΟΙΒΕΣΘΕ•••••• ΣΤ••••••••ΟΣ• ΑΕ
52/202102/11/2021154/201828/09/2021ΕΡΓΑΤΙΚΑ_ΑΜΟΙΒΕΣΙΩ••••• ΝΙ•••ΟΣ• ΑΕ
53/202116/11/202135/202028/09/2021ΕΡΓΑΤΙΚΑ_ΑΜΟΙΒΕΣΕΙ•••• ΜΑ•••••••ΜΙ••••••• ΕΥ•••••••••
55/202123/11/2021151/201820/2021 ΠΡΑΞΗ28/09/2021ΕΡΓΑΤΙΚΑ_ΑΜΟΙΒΕΣΧΑ•• ΜΕ••••••••••ΟΣ• ΑΕ
56/202123/11/2021152/201820/2021 ΠΡΑΞΗ28/09/2021ΕΡΓΑΤΙΚΑ_ΑΜΟΙΒΕΣΒΑ••••••• ΠΑ•••••••ΟΣ• ΑΕ
57/202125/11/202157/202015/09/2021ΕΡΓΑΤΙΚΑ_ΑΜΟΙΒΕΣΣΙ••••••••• ΣΥ••••••••ΓΕ•••••• ΔΕ••••••
58/202125/11/202156/202015/09/2021ΕΡΓΑΤΙΚΑ_ΑΜΟΙΒΕΣΣΙ••••••••• ΣΥ••••••••ΙΩ••••• ΤΡ•••••
59/202116/12/202167/202016/11/2021ΕΡΓΑΤΙΚΑ_ΑΜΟΙΒΕΣΑΠ••••••• ΔΗ••••••••ΔΙ••••••••••••••••••••••• ΠΕ••••••••••••••••••••••••••••••
60/202116/12/2021105/201916/11/2021ΕΡΓΑΤΙΚΑ_ΑΜΟΙΒΕΣΙΩ••••• ΜΙ•••ΔΙ•••••••••••••• ΠΕ••••••••••••••••••
61/202122/12/202128/202123/11/2021ΕΡΓΑΤΙΚΑ_ΑΜΟΙΒΕΣΣΤ••••• ΜΑ••••••••ΔΗ••••••••••• ΑΓ•••••••••••••
1/202214/01/20221/202226/2021 ΑΠΟΦΑΣΗ14/01/2022ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣ
2/202218/01/2022126/201927/10/2021ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣΠΑ•••••••• ΚΕ••••••••••ΜΑ•••• ΠΑ••••
3/202218/01/2022123/201927/10/2021ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣΠΑ•••••••• ΚΕ••••••••••ΦΩ••••• ΛΥ••
4/202218/01/2022125/201927/10/2021ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣΠΑ•••••••• ΚΕ••••••••••XH••••• SH•••••
5/202231/01/202281/202024/11/2021ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣΠΑ••••••••• ΤΑ•••ΙΩ••••• ΛΕ•••••
6/202231/01/2022148/201920/10/2021ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣΑΘ•••••• ΠΟ•••ΚΩ••••••••••• ΠΕ•••••
7/202231/01/202286/201920/10/2021ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣGL••••• FR••••••••KI•• ST•••••••••
8/202231/01/20228/202010/11/2021ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣΚΩ•••••••••• ΑΘ•••••••••ΧΡ•••••• ΛΑ•••
9/202231/01/202245/202010/11/2021ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣΙΩ••••• ΚΑ••••••••ΜΑ••••• ΚΑ••••
10/202231/01/202273/202001/12/2021ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣΔΕ•••• ΑΕΚΩ•••••••••• ΑΜ••••••••••••••••••••
11/202231/01/202286/202001/12/2021ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣΔΕ•••• ΑΕΚΙ•••• ΓΙ••••
12/202231/01/202288/202001/12/2021ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣΔΕ•••• ΑΕΜΑ••• ΣΙ••••
12/202131/05/2021131/201912/05/2021ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣΧΑ•••••••• ΧΕ•••••••ΑΓ••••• ΧΟ••••
13/202231/01/202235/202010/11/2021ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣΤΡ•••••••• ΑΕΤΡ•••• ΙΚ•
13/202125/06/2021136/202026/05/2021ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣΓΕ•••• ΤΑ••••••••••••ΧΡ••••••••••• ΚΑ••••••••
14/202231/01/202234/202010/11/2021ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣΤΡ•••••••• ΑΕΚΟ•• Μ.••••
14/202120/07/2021134/202026/05/2021ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣΔΕ•••• ΑΕZH••• SH••••••
15/202231/01/202229/202027/10/2021ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣΕΛ••••••••• AEΑΦ•••••••• ΑΝ••••••••
15/202120/07/2021133/202026/05/2021ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣΔΕ•••• ΑΕΕΥ••••••• ΒΑ••••
16/202201/02/202255/202003/11/2021ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣΔΕ•••• ΑΕΑΧ•••••• ΦΑ•••••••••
16/202120/07/2021135/202026/05/2021ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣΔΕ•••• ΑΕΑΡ•••••• ΚΑ•••••••••••••••
17/202201/02/202263/202015/12/2021ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣΔΕ•••• ΑΕΠΑ••••••••• ΚΟ•••••
17/202118/08/202128/201916/06/2021ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣΓΚ•••••• ΠΑ•••••••••ΝΙ•••••• ΚΑ•••••••
18/202216/02/202215/202110/11/2021ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣMA•••• MA•••••••••••••••ΠΑ•••••••• ΛΑ••••••••
18/202118/08/202178/201916/06/2021ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣΣΧ••••••• ΜΑ••••••••••••••••FI••• DI••••••••••••••••
19/202228/02/2022119/201903/11/2021ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣΕΛ••••••••• ΑΕΚΟ•••••• ΚΑ••••••••
19/202118/08/2021115/201916/06/2021ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣΜΠ•••••••••• ΑΒ••ΠΑ••••••• ΗΛ•••••••
20/202228/02/202294/202015/12/2021ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣΤΡ•••••••• ΑΕΣΑ•••• ΑΕ
20/202118/08/202126/202016/06/2021ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣΔΗ•••••••• ΚΑ•••••••••••••••AL•••••• ΜΟ•••••
21/202228/02/202253/202029/09/2021ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣΚΩ••••••••• ΜΠ••••ΚΛ•••••• ΡΟ••••••••
21/202118/08/202127/202016/06/2021ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣΔΗ•••••••• ΚΑ•••••••••••••••ΛΑ•••••• ΠΑ•••••••••
22/202208/03/202271/202012/01/2022ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣΔΕ•••• ΑΕΝΙ•• ΤΖ•••••
22/202120/09/20212/202109/06/2021ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣΓΕ•••••••••••••••• ΤΕ••••••••••ΚΑ•••••• ΦΡ•••••••••
23/202210/03/2022113/201920/10/2021ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣΜΠ••••••• ΑΕΔΙ••••••• ΠΕ••••
23/202111/10/202125/202012/05/2021ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣΑΓ••••• ΠΟ••••ΟΛ••••• ΜΠ•••••••••
24/202210/03/202233/202010/11/2021ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣΤΗ•••••••• & ••••••FA•••••• PR••••••••
24/202113/10/2021117/201916/06/2021ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣΜΥ•••• ΘΡ•••••••IL••••• BE••••••
25/202210/03/202213/202122/09/2021ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣΠΑ•••••••• ΓΑ••••••••••Ν.••••••• ΕΕ
25/202113/10/2021116/201916/06/2021ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣΜΥ•••• ΘΡ•••••••ΠΕ••••••• ΤΑ•••••••••••••••
26/202210/03/2022114/201920/10/2021ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣΜΠ••••••• ΑΕΣΤ••••••• ΠΡ•••••
26/202126/10/202123/202016/06/2021ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣΕΛ••••••••••• ΑΕΚΩ•••••••••• ΚΑ••••
27/202214/03/202222/202029/09/2021ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣΔΗ••••••••••• ΚΟ••••••••ΠΥ•••••••••••••••••• ΙΚ•
27/202101/11/202116/202066/2019 ΑΓΩΓΗ16/06/2021ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣΔΕ•• ΑΕBA•••••••• ΑΒ••
28/202214/03/202221/202106/10/2021ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣΤΡ•••••••• ΑΕΑΡ•••••••••••••••••• ΛΑ•••••
28/202101/11/202138/202016/06/2021ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣΑΝ•••••• ΠΑ••••••••••ΔΗ••• ΚΟ••••••••
29/202214/03/2022101/202003/11/2021ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣΤΕ••••••• ΑΕΔΗ••••••• ΜΠ•••••••••••
30/202214/03/2022107/202002/02/2022ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣΔΕ•••• ΑΕΝΙ•••••• ΠΑ•••••••••••••
31/202214/03/2022124/202002/02/2022ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣΤΡ•••••••• ΑΕΕΣ••••••••••••••••• ΙΚ•
32/202214/03/2022125/202002/02/2022ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣΤΡ•••••••• ΑΕPA•••••••• ΙΚ•
33/202214/03/2022126/202002/02/2022ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣΤΡ••••••••• ΑΕΒΑ••••••••••••• ΚΑ•••••••••••••
34/202214/03/202229/202102/02/2022ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣΔΕ•••• ΑΕΑΝ•••••••• ΠΑ•••••••••
35/202214/03/202230/202102/02/2022ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣΔΕ•••• ΑΕΚΩ•••••••••• ΚΑ••••••••••••••••••••••••
36/202218/03/2022100/202024/11/2021ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣΔΕ•••• ΑΕΧΟ••••• ΤΖ•••••
37/202206/04/202217/201903/11/2021ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣΜΑ••• ΛΑ•••ΟΡ•• ΚΑ••••••••
38/202206/04/202220/201903/11/2021ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣΙΩ••••• ΑΡ••••••ΝΙ•••••• ΣΤ•••••••••••••
39/202206/04/202274/202015/12/2021ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣΜΑ••• ΜΙ••••••••••ΓΕ•••••• ΛΟ••••
40/202206/04/202223/202115/12/2021ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣΕΔ•••• ΝΠ••Κ.••••••••• ΑΕ
41/202206/04/202218ΚΛ/201963/2016 ΑΓΩΓΗ ΤΑΚΤ. ΔΙΑΔ.- 37/2018 ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΑΡΑΠΕΜΠΤΙΚΗ- 158/2018 ΠΡΩΤΗ ΚΛΗΣΗ03/11/2021ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣΙΩ••••• ΧΑ••••••••ΕΥ•••••••• ΧΑ••••••••
42/202208/04/2022122/202027/10/2021ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣΚΩ•••••••••• ΣΚ•••••ΣΥ•••••••••••••••••••••• ΗΛ•••••••••••••••••••••
43/202212/04/2022142/201912/01/2022ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣΕΛ••••••••••• ΑΕΑΦ••••• ΘΕ••••••••••••••
44/202212/04/2022132/202002/03/2022ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣΣΤ••••• ΤΣ•••••••••ΜΙ••••••••••••••••••••••••••• ΑΕ
45/202226/04/202232/202020/10/2021ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣΠΥ•••••• ΕΛ••••••ΓΕ•••••• ΕΛ•••••••••
46/202205/05/202264/202024/11/2021ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣΑΠ••••••• ΜΠ•••••••ΑΝ•••••• ΣΧ••••••••
47/202213/05/202251/202017/11/2021ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣΔΕ•••• ΑΕΑΝ•••••••• ΛΕ•••••
48/202224/05/202282/202024/11/2021ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣΔΟ••• ΜΠ••••••ΚΩ•••••••••• ΒΥ••••••••
49/202230/05/202298/202084/2019 ΑΓΩΓΗ24/11/2021ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣΠΑ••••••• ΑΙ••••••••ΓΕ••••• ΠΟ••••
50/202230/05/2022154/201924/11/2021ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣAB• FA•••••ΓΕ••••••••••••••• Ν••••••••••••••
51/202230/05/202257/202024/11/2021ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣΔΕ•••• ΑΕΔΗ••••••• ΚΑ•••••••••
52/202221/06/2022102/202111/05/2022ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣΔΕ•••• ΑΕΕΛ••• ΜΠ•••••••
53/202224/06/2022162/201808/12/2021ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣRO••• ΒΙ•••••••ΓΕ•••••• ΠΑ••••••••••
54/202224/06/202277/202017/11/2021ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣΤΡ•••••••• ΑΕΜΑ••••••• Π.••••••••
55/202224/06/202246/202017/11/2021ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣΑΝ•••••••••• Δ&•ΑΘ••••••• ΤΕ•••••
56/202224/06/202259/202017/11/2021ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣΜΗ••••••••••• ΟΕΝΙ••••••••••••• ΑΕ
57/202224/06/202254/202017/11/2021ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣΑΘ••••••• ΚΟ••••••••ΑΝ••••••• ΚΙ•••
58/202224/06/202275/2020101/2018 ΑΓΩΓΗ - 9/2020 ΑΠΟΦΑΣΗ17/11/2021ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣΕΥ••••••••••••••••• ΚΑ•••••••••ΓΚ••••• ΓΚ•••••
59/202211/07/2022118/202101/06/2022ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣΔΕ•••• ΑΕΠΑ••••••• ΣΠ•••••••••
60/202214/07/202272/202017/11/2021ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣΔ.•••••••••• ΑΕΜΙ••••• ΓΑ••••••••••••••
1/202217/01/20228/202121/09/2021ΜΙΣΘΩΣΕΙΣΑΙ•••••••• ΚΟ••••••••ΠΗ•••••• ΧΑ•••••••
2/202217/01/202264/202019/10/2021ΜΙΣΘΩΣΕΙΣΒΑ•••••• ΠΑ••••••••••AH••• MU•••••
3/202231/01/202236/202028/09/2021ΜΙΣΘΩΣΕΙΣΝΙ••••••• ΜΠ•••••ΑΘ••••••• ΛΟ••••••••
4/202201/02/202224/202161/19 ΑΓ. - 19/20 ΑΠΟΦ.- 21/20 ΚΛΗΣΗ07/09/2021ΜΙΣΘΩΣΕΙΣΓΕ•••••• ΣΠ••••••ΑΓ•••••• ΛΙ••
5/202217/02/202248/202118/01/2022ΜΙΣΘΩΣΕΙΣΕΥ•••••• ΣΟ•••••••••••ΜΑ••• ΓΚ•••
6/202211/02/202263/202118/01/2022ΜΙΣΘΩΣΕΙΣΜΑ••• ΘΕ••••••••ΕΛ••• ΣΤ•••••
7/202228/02/20229/202121/09/2021ΜΙΣΘΩΣΕΙΣΙΩ••••• ΓΙ•••••••••ΑΡ•••••• ΓΙ•••••••••
8/202218/03/202247/202028/09/2021ΜΙΣΘΩΣΕΙΣΓΡ•••••••• ΔΑ•••••••••••ΠΕ••••••• ΔΙ•••
9/202206/04/202278/202019/10/2021ΜΙΣΘΩΣΕΙΣΑΝ•• ΚΑ••••••••ΤΑ••••• BE••••••
10/202208/04/202229/202116/11/2021ΜΙΣΘΩΣΕΙΣΕΙ•••• ΝΤ•••••ΑΛ•••••••• ΧΑ•••••••••
11/202215/04/20224/202109/11/2021ΜΙΣΘΩΣΕΙΣΚΟ•••••• ΜΠ••••••••XA•• RA••••••
12/202215/04/202220/202107/12/2021ΜΙΣΘΩΣΕΙΣΑΓ•••••• ΜΠ••••ΧΑ•••••••• ΤΣ•••••••••
13/202210/05/202213/202205/04/2022ΜΙΣΘΩΣΕΙΣΑΝ••••••• ΑΔ••••••ΗΛ••• ΠΛ••••••••••
14/202224/05/202217/202108/02/2022ΜΙΣΘΩΣΕΙΣΣΟ••• ΠΑ••••••••••ΠΗ•••••• ΜΑ•••
15/202231/05/20227/202205/04/2022ΜΙΣΘΩΣΕΙΣΙΩ•••• ΤΟ••••••••••••••••••ΓΕ•••••• ΓΚ•••••
16/202224/06/20222/202215/03/2022ΜΙΣΘΩΣΕΙΣΣΤ••••• ΠΑ•••••••ΙΩ••••• ΜΑ•••••••
16/202126/05/202171/202011/05/2021ΜΙΣΘΩΣΕΙΣΜΑ••• ΠΑ••••••••ΓΕ•••••• ΖΟ••••••
17/202106/07/202175/202025/05/2021ΜΙΣΘΩΣΕΙΣΝΙ•••••• ΓΡ•••••••••ΕΥ••••••• ΠΡ••••••••••
18/202106/07/20212/202108/06/2021ΜΙΣΘΩΣΕΙΣΚΑ•••••• ΤΑ••••••VA•••• AR•••
19/202106/07/202179/202025/05/2021ΜΙΣΘΩΣΕΙΣΜΑ••• ΚΟ••••••ΝΙ•••••• ΓΚ••••
20/202115/07/202127/202023/06/2021ΜΙΣΘΩΣΕΙΣΟΥ••••• ΣΑ•••OM•• GO•••
21/202115/07/202119/202023/06/2021ΜΙΣΘΩΣΕΙΣΑΝ••••••• ΤΣ••••••ΣΤ••••••• ΧΑ••••••
22/202105/08/20213/202115/06/2021ΜΙΣΘΩΣΕΙΣΣΜ•••••• ΒΟ•••••••ΜΑ••• ΧΕ•••
23/202109/08/202130/202023/06/2021ΜΙΣΘΩΣΕΙΣΣΤ••••••• ΑΓ•••••••ΣΟ••• ΡΑ••••••••
24/202101/09/202180/202008/06/2021ΜΙΣΘΩΣΕΙΣΕΝ••••••••••••••••• ΟΔ••••••••••••••••••••••••••ΑΝ•• ΑΠ•••••••••
25/202101/09/202172/202008/06/2021ΜΙΣΘΩΣΕΙΣΔΙ••••••• ΦΑ•••••••ΔΗ••••••••••• ΑΓ•••••••••••••
26/202114/09/202131/202121/07/2021ΜΙΣΘΩΣΕΙΣΝΙ•• ΑΡ•••ΓΕ•••••• ΑΠ••••••••••••
27/202119/10/202137/202114/09/2021ΜΙΣΘΩΣΕΙΣΚΥ••••• ΠΑ•••••ΟΛ•• ΧΟ•••••••••••••••••
28/202112/11/202165/202026/10/2021ΜΙΣΘΩΣΕΙΣΙΩ•••• ΤΟ••••••••ΓΕ•••••• ΓΚ•••••
29/202115/11/202135/202114/09/2021ΜΙΣΘΩΣΕΙΣΧΡ••••• ΚΟ•••••••MA••••• OS•••
30/202125/11/202151/202028/09/2021ΜΙΣΘΩΣΕΙΣΑΓ•••••• ΝΤ•••••ΣΤ•••••• ΚΟ•••
31/202102/12/202159/202028/09/2021ΜΙΣΘΩΣΕΙΣΝΙ•••••• ΜΑ••••DI••••• ΙΚ•
32/202101/12/202157/202028/09/2021ΜΙΣΘΩΣΕΙΣΟΡ••••••••••• ΧΑ•••••••••••ΔΗ••• ΝΙ•••••
33/202110/12/202167/202016/11/2021ΜΙΣΘΩΣΕΙΣΜΑ•••• ΔΟ••••ΕΙ•••• ΤΖ••••••••••
34/202116/12/202133/202143/2020 ΑΓΩΓΗ - 14/2021 ΑΠΟΦΑΣΗ05/10/2021ΜΙΣΘΩΣΕΙΣΒΑ•••••• ΜΠ•••••ΜΑ•••••• ΚΛ••••
35/202116/12/20215/202005/10/2021ΜΙΣΘΩΣΕΙΣΚΩ••••••••• ΤΖ••••••ΜΕ••• ΚΑ••••••••
36/202116/12/202152/202005/10/2021ΜΙΣΘΩΣΕΙΣΙΩ•••• ΣΤ••••••••ΝΙ•• ΠΑ•••••••••
37/202116/12/202111/202105/10/2021ΜΙΣΘΩΣΕΙΣΑΙ•••••••• ΑΘ•••••••ΙΩ••••• ΕΣ••••••••
1/202211/01/202219/202012/10/2021ΝΕΑ ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ 4605ΝΙ•••••• ΧΑ•••••••••••DO•••••••••••• Α.••
2/202231/01/20227/202023/11/2021ΝΕΑ ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ 4605ΔΕ•••••• ΜΑ••••••ΠΕ•••••• ΤΡ•••••
3/202201/02/20226/202015/09/2021ΝΕΑ ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ 4605ΔΗ••••••• ΜΑ•••••ΤΡ••••• EU••••••
4/202103/02/202145/202012/01/2021ΝΕΑ ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ 4605ΔΕ•••••• ΑΓ••••••••••••ΤΡ••••• ΠΕ••••••
4/202209/02/202226/202009/11/2021ΝΕΑ ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ 4605ΚΩ•••••••••• ΠΑ•••••••••••ΤΡ••••• ΠΕ••••••
5/202122/02/202150/202026/01/2021ΝΕΑ ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ 4605ΚΩ•••••••••• ΚΑ•••••••••••EU•••••• ER••••••
5/202223/02/202249/202016/11/2021ΝΕΑ ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ 4605ΙΩ••••• ΜΠ••••••••do••••••••••••• ΑΕ
6/202103/03/202120/202026/01/2021ΝΕΑ ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ 4605ΚΩ•••••• ΚΑ••••••ΤΑ•••••••••••• ΚΑ•••••••••
6/202224/02/202248/202016/11/2021ΝΕΑ ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ 4605ΑΝ••••••• ΓΚ•••••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
7/202224/02/202243/202023/11/2021ΝΕΑ ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ 4605ΔΗ••••• ΚΩ••••••••••EU•••••• ER••••••
8/202118/03/202129/202026/01/2021ΝΕΑ ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ 4605ΜΑ••• ΑΘ••••••••ΑΓ•••••• ΤΡ•••••••••••••••••••••••••••
8/202224/02/202242/202023/11/2021ΝΕΑ ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ 4605ΑΔ••••••• ΚΩ••••••••••EU•••••• ER••••••
9/202119/07/202146/202013/04/2021ΝΕΑ ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ 4605ΑΙ•••••••• ΞΕ••••ΤΡ••••• ΠΕ••••••
9/202214/03/202231/202029/09/2021ΝΕΑ ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ 4605ΑΙ•••••••• ΚΑ••••••GA•••• II••••••••
10/202102/11/202121/202014/09/2021ΝΕΑ ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ 4605ΑΛ••••• ΦΙ••••••••ΑΛ•• ΤΡ•••••
10/202214/03/202232/202029/09/2021ΝΕΑ ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ 4605ΜΑ••• ΣΤ•••••••••••DO••••••• GR•••••••
11/202109/12/202118/202022/09/2021ΝΕΑ ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ 4605DH•••••• KR•••ΤΡ••••• ΠΕ•••••••••••
11/202204/04/20229/202006/10/2021ΝΕΑ ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ 4605ΑΝ•• ΧΕ••••••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
11/202204/04/20228/202006/10/2021ΝΕΑ ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ 4605ΙΟ•••••• ΧΕ••••••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
12/202116/12/202137/202014/09/2021ΝΕΑ ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ 4605ΑΙ•••••••• ΔΑ••••do••••• GR•••••••
12/202213/05/202241/202013/10/2021ΝΕΑ ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ 4605ΡΑ••• ΧΕ•••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
13/202116/12/202123/202014/09/2021ΝΕΑ ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ 4605ΣΕ••••• ΣΑ••••DO••••••••••••• Α.••
13/202213/05/202233/202013/10/2021ΝΕΑ ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ 4605ΔΗ••••• ΣΩ••••••••••ΤΡ••••• ΠΕ••••••
14/202129/12/202134/202029/09/2021ΝΕΑ ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ 4605ΝΙ•••••• ΛΙ••••••DO••••• HE••••
14/202213/05/202224/202013/10/2021ΝΕΑ ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ 4605ΔΕ•••••••• ΚΟ•••ΤΡ••••••• ΠΕ••••••
15/202129/12/202135/202029/09/2021ΝΕΑ ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ 4605ΔΗ•••••••• ΒΑ••••DO••••• HE••••
1/202211/01/202213/201902/11/2021ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣΓΕ••••• ΝΙ••••••ΕΛ••• ΤΖ••••••••
2/202218/01/20222/202102/11/2021ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣΒΑ•••••• ΠΑ••••••••ΠΑ•••••••• ΚΙ•••••
3/202231/01/202221/202130/11/2021ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣΘΕ••••••• ΜΙ••••••••IN•••• HE••••
4/202211/02/202225/202118/01/2022ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣΓΕ•••••• ΝΙ•••••ΙΩ••••• ΚΑ••••••••••••
5/202216/02/202212/202122/09/2021ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣΕΛ•••• ΣΟ••••••••ΤΡ••••• ΕΘ•••••
6/202216/02/202276/201908/09/2021ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣΕΛ••••••• ΔΗ•••••ΔΗ••••••• ΤΣ•••••••
7/202216/02/20229/202102/11/2021ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣΣΤ••••• ΨΑ••••ΠΕ•••• ΚΑ•••••••
8/202210/03/202211/202122/09/2021ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣΣΤ••••••• ΑΝ••••••QQ•••• M••••••••••••••
9/202204/04/202229/202115/02/2022ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣΧΡ•••••• ΑΡ•••••••••••CE••• HE••••
9/202125/02/2021129/1719/06/2021ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣΒΑ••••••• ΜΠ••••••••ΜΑ•••••••• ΧΑ•••••••••
10/202212/04/202220/202015/02/2022ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣdo•••••••••••• ΑΕΠΑ•••••••• ΑΛ••••••••
10/202212/04/202222/201915/02/2022ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣΠΑ•••••••• ΑΛ••••••••EU•••••• ΤΡ•••••
11/202213/05/202217/202116/11/2021ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣΑΙ•••••••• ΔΑ••••do••••• Gr••••
11/202130/06/20213/2021ΠΙΣΤ. ΤΙΤΛ.15/06/2021ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣΠΑ•••••••• ΜΑ•••••IN•••• HE••••
12/202213/05/20226/202205/04/2022ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣΕΥ••••••• ΓΚ•••••••••ΕΜ••••••• ΚΟ••••••••••••••••••••
12/202108/07/20214/201915/06/2021ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣRE••••••••••••••••••• ΙΚ•ΠΑ••••••••• ΑΕ
13/202210/06/202227/202115/03/2022ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣΠΕ•••• ΚΑ•••••••ΣΤ••••• ΨΑ••••
13/202109/08/202123/202023/06/2021ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣΣΤ••••••••••••••••• ΠΙ•••••ΓΚ•••••• ΠΑ•••••••••
14/202216/06/20224/202203/05/2022ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣΑΝ•••••• ΞΕ•••••IN•••• HE••••
14/202111/08/20214/202129/06/2021ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣΓΕ•••••• ΚΟ••••••ΚΥ••••• ΚΟ••••
15/202205/07/202222/202130/11/2021ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣΕΜ••••••• ΣΙ•••••CO••••• AE
15/202128/09/202116/201908/09/2021ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣΧΡ••••• ΧΑ••••••••••AT••••• BA••
16/202205/07/20227/202110/05/2022ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣΔΗ••• ΚΟ••••••••ΑΙ••••• ΓΙ••••••••••
16/202130/09/20216/202121/07/2021ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣΜΑ••• ΠΕ••••••ΓΕ•••••• ΔΕ•••••••••
17/202205/07/20225/202210/05/2022ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣΕΛ•••••• ΔΗ•••••ΧΑ••••••• ΕΛ••••••••
17/202125/10/202125/201907/09/2021ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣΔΗ••••••• ΜΑ••••••Γ.•••••••••••••• ΠΑ•••••••••
18/202218/07/20228/202013/2022 ΠΡΟΣΘ. ΠΑΡΕΜΒ.10/05/2022ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣΑΙ••••• ΕΜ••••IN••••• HE••••
18/202127/10/20211/202107/09/2021ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣΝΙ•••••• ΝΤ••••ΓΕ•••••• ΚΑ••••••••
19/202105/11/202110/202114/09/2021ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣΚΩ•••••••••• ΜΥ•••••••ΕΘ•••••••••••• Α.••
1/202201/02/202296/202029/09/2021ΤΑΚΤΙΚΗ - ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΕΘ•••• ΤΡ•••••••••ΙΩ••••• ΜΑ••••••••
2/202211/02/202229/202112/01/2022ΤΑΚΤΙΚΗ - ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΞΗ•••••••••••••••••••••• ΑΕΧΑ•••••••••••••••• ΑΕ•••••••••
3/202211/02/202232/202112/01/2022ΤΑΚΤΙΚΗ - ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣΑ•••••• ΓΕ••••••••••ΘΩ••• ΜΠ•••••••••
4/202211/02/202233/202112/01/2022ΤΑΚΤΙΚΗ - ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣΤ••••• ΓΙ•••••••ΑΘ••••••• ΤΕ•••••••••••••
5/202228/02/202254/202029/09/2021ΤΑΚΤΙΚΗ - ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΝΙ•••••• ΣΒ••••ΤΡ•••••••••••••• Α.•
6/202210/03/202246/202022/09/2021ΤΑΚΤΙΚΗ - ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΙΩ••••• ΑΔ•••••••••ΓΕ•••••• ΖΩ••••••••
6/202118/03/202131/202003/02/2021ΤΑΚΤΙΚΗ - ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΜΙ•••• ΣΠ•••••••••••ΕΥ••••••• ΤΣ•••••••
7/202210/03/202270/202010/11/2021ΤΑΚΤΙΚΗ - ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΕΘ•••• ΤΡ•••••ΚΩ•••••••••• ΖΗ••••••••••
7/202118/03/202129/202003/02/2021ΤΑΚΤΙΚΗ - ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΛΕ••••••••••• ΟΕΜΑ••• ΒΕ•••••••
8/202210/03/202244/202022/09/2021ΤΑΚΤΙΚΗ - ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΔΗ••••••• ΓΕ•••••••••••ΘΕ•••••• ΓΕ•••••••••••
8/202118/03/202128/202003/02/2021ΤΑΚΤΙΚΗ - ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΕΛ••••••••• ΑΕCO••••••••• ΕΠ•
9/202223/03/202286/202013/10/2021ΤΑΚΤΙΚΗ - ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑBR••••••••••••••••••••••••••••••• ΑΕΙΩ••••• ΣΜ•••••••
9/202118/03/202127/202003/02/2021ΤΑΚΤΙΚΗ - ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΚΩ••••••••• ΜΠ•••••••ΕΥ•••••• ΜΠ••••••••••
10/202223/03/202211/202006/10/2021ΤΑΚΤΙΚΗ - ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΕΛ••••••••••• ΑΕΥΙ•••••••••••• ΚΟ••••••
10/202119/03/202135/202003/02/2021ΤΑΚΤΙΚΗ - ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑSA••••••• ΑΕRE•••••••• EX••••••••••••••
11/202223/03/202210/202006/10/2021ΤΑΚΤΙΚΗ - ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΗΡ••••• ΜΑ••••••ΑΝ•• ΣΤ•••••
11/202119/03/202138/202003/02/2021ΤΑΚΤΙΚΗ - ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΚΡ•••• ΙΝ•••••••••••••••ΖΩ• ΤΑ•••
12/202223/03/202249/202006/10/2021ΤΑΚΤΙΚΗ - ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΔΕ•••• ΑΕΚΩ•••••••••• ΞΥ•••••••
12/202119/03/202140/202003/02/2021ΤΑΚΤΙΚΗ - ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΝΙ•••••• ΠΑ••••••••••ΚΥ•••••• ΤΖ••••••
13/202228/03/202258/202029/09/2021ΤΑΚΤΙΚΗ - ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΒΑ••••••• ΝΙ•••••••••ΧΑ••••• ΕΠ•
13/202119/03/202133/202003/02/2021ΤΑΚΤΙΚΗ - ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣΩ•••••• ΠΕ••••••••ΣΠ•••••• ΕΥ•••••••••
14/202229/03/202263/202010/11/2021ΤΑΚΤΙΚΗ - ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣΥ•••••••••••••• ΛΟ••••••••••ΑΦ••••••••• ΑΕ•
15/202229/03/202267/202010/11/2021ΤΑΚΤΙΚΗ - ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΔΕ•••• Α.••ΚΑ••••••••••••••••• ΜΟ•••••••••••••
15/202123/04/202192/201924/03/2021ΤΑΚΤΙΚΗ - ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑFO••••• FO•••••ΝΕ•••• ΑΕ
16/202204/04/202289/202013/10/2021ΤΑΚΤΙΚΗ - ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΠΕ•••• ΚΡ••••••••ΚΑ•••••• ΣΩ••••••
17/202208/04/202257/201901/12/2021ΤΑΚΤΙΚΗ - ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΤΣ•••••• FR••••••••ΚΩ•••••••••• ΚΟ••••••••
17/202129/04/20213/2018ΚΛ.2/202007/04/2021ΤΑΚΤΙΚΗ - ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΤΗ•••••• ΚΑ•••••ΑΣ••••• ΛΟ••••
18/202208/04/202252/202013/10/2021ΤΑΚΤΙΚΗ - ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΠΑ••••••• ΝΙ•••••••••ΓΕ•••••• ΖΩ••••••••
18/202129/04/202162/201907/04/2021ΤΑΚΤΙΚΗ - ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΔΡ••• ΕΠ•ΓΕ•••••• ΜΑ••••••
19/202212/04/202251/202109/03/2022ΤΑΚΤΙΚΗ - ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΝΙ•••••• ΝΙ••••••••ΣΤ••••••• ΠΟ•••••••••••••
19/202129/04/202151/201907/04/2021ΤΑΚΤΙΚΗ - ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΛΕ•••••• ΜΠ••••••ΕΛ••• ΨΑ•••••
20/202226/04/202288/201920/10/2021ΤΑΚΤΙΚΗ - ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑHA••••••••••• ΙΚ•ΜΙ•••• ΚΩ••••
21/202226/04/202292/202020/10/2021ΤΑΚΤΙΚΗ - ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΕΠ•••••••••• ΚΩ•••••ΑΝ•••••••••••••••••• ΚΑ••••••••
21/202120/05/202158/201910/02/2021ΤΑΚΤΙΚΗ - ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΔΗ••••••• ΜΑ••••••ΓΚ••••••••••••• ΠΑ••••••••••
22/202226/04/202287/201920/10/2021ΤΑΚΤΙΚΗ - ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΛΑ••••• ΚΟ•••••••ΔΗ••••••• ΜΠ•••••
22/202126/05/202159/201907/04/2021ΤΑΚΤΙΚΗ - ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΧΡ••••• ΜΠ••••••ΕΥ••••• ΓΡ•••••••
23/202226/04/202212/202020/10/2021ΤΑΚΤΙΚΗ - ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΧΑ•••••••• ΧΕ•••••••ΗΛ••••• ΓΕ••••••
23/202127/05/202197/201924/03/2021ΤΑΚΤΙΚΗ - ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΖΩ••••• ΕΕΙΩ••••• ΠΑ••••••••••
24/202226/04/202290/201920/10/2021ΤΑΚΤΙΚΗ - ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣΑ•••• ΑΓ••••••••ΧΡ•••••• ΠΟ••••
24/202131/05/202126/202012/05/2021ΤΑΚΤΙΚΗ - ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΜΕ•••••• ΦΡ••••••••Γ. ΒΛ••••••••
25/202226/04/202293/202020/10/2021ΤΑΚΤΙΚΗ - ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΙΩ••••••••••••••• ΚΑ••••••••••••ΣΑ•••••• ΒΛ•••••••••
25/202131/05/202157/202012/05/2021ΤΑΚΤΙΚΗ - ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΜΙ•••• ΚΑ••••••ΒΑ•••••• ΑΧ•••
26/202226/04/202288/202020/10/2021ΤΑΚΤΙΚΗ - ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΠΕ•••• ΚΡ••••••••ΝΙ•••••• ΜΑ••••••
26/202131/05/202122/202021/04/2021ΤΑΚΤΙΚΗ - ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΜΥ••••••••••••• ΟΥ••••••••••••••ΚΩ••••••••• ΚΟ•••••••••••
27/202229/04/202271/201927/10/2021ΤΑΚΤΙΚΗ - ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΠΑ•••••••• ΛΙ••••ΙΦ••••••• ΣΚ•••••
27/202131/05/20216/202021/04/2021ΤΑΚΤΙΚΗ - ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΙΩ••••• ΓΕ••••••••••ΓΕ•••••• ΣΑ•••••••••
28/202229/04/202282/202009/03/2022ΤΑΚΤΙΚΗ - ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑG.••••••••••••••• AN•••••••ΕΜ••••••••••••• ΣΑ••••••••••••••••••••••
28/202131/05/202113/202007/04/2021ΤΑΚΤΙΚΗ - ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΑΝ•••••• ΛΕ••••••ΕΝ••••••••••••••••• ΕΜ••••••••••
29/202213/05/202265/202010/11/2021ΤΑΚΤΙΚΗ - ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΑΝ•••••• ΤΣ•••••••••••ΔΗ••••••• ΜΥ••••••
29/202131/05/202115/202007/04/2021ΤΑΚΤΙΚΗ - ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΕΠ•••••••••• ΝΤ••••••ΑΛ•••••••• ΛΙ••••
30/202213/05/202274/201910/11/2021ΤΑΚΤΙΚΗ - ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΑΘ••• ΡΑ•••ΣΤ••••••••••••••••• ΑΘ•••••••
30/202131/05/202163/201907/04/2021ΤΑΚΤΙΚΗ - ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΑΦ•••••••• ΣΑ••••••ΓΕ•••••• ΣΥ•••••••
31/202213/05/202250/202013/10/2021ΤΑΚΤΙΚΗ - ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΤΑ•••• ΕΔ••••Γ.•••••••••••••• Ν.•••••••••••••
31/202131/05/202124/202012/05/2021ΤΑΚΤΙΚΗ - ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΤΡ•••••••• ΑΕNA•••• SI••••
32/202213/05/202251/202013/10/2021ΤΑΚΤΙΚΗ - ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΤΑ•••• ΕΔ••••GI•••••••••• ME••
32/202131/05/202125/202012/05/2021ΤΑΚΤΙΚΗ - ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΝΙ•••••• ΜΑ•••••••ΜΑ•••••• Ε••
33/202213/05/202247/202006/10/2021ΤΑΚΤΙΚΗ - ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΗΛ•••• ΣΚ••••••ΕΥ••••• ΜΠ••••••
33/202131/05/202116/202007/04/2021ΤΑΚΤΙΚΗ - ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΓΕ•••••• ΜΑ••••••••••ΟΣ• ΑΕ
34/202210/06/202256/201901/12/2021ΤΑΚΤΙΚΗ - ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΔΙ••••••• ΛΑ••••••••ΔΙ•••••• ΛΑ•••••••
34/202131/05/202198/201921/04/2021ΤΑΚΤΙΚΗ - ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΧΑ•••••••• ΛΗ•••••••EU•••••• ΤΡ•••••
35/202220/06/202285/201922/09/2021ΤΑΚΤΙΚΗ - ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΓΕ••••• ΣΑ••••ΘΕ•••••• ΣΑ••••••
35/202101/06/20218/202021/04/2021ΤΑΚΤΙΚΗ - ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΝΙ•••••• ΜΠ••••••••••ΕΙ•••• ΑΝ••••••
36/202220/06/202234/202101/06/2022ΤΑΚΤΙΚΗ - ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΝΙ••••••• ΘΕ•••••ΟΘ•• ΜΙ••••
36/202107/06/202132/202019/05/2021ΤΑΚΤΙΚΗ - ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΕΠ•••••••••• ΝΤ••••••ΑΛ•••••••• ΛΙ••••
37/202229/06/202295/202017/11/2021ΤΑΚΤΙΚΗ - ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΕΘ•••• ΤΡ•••••ΧΡ••••• ΑΜ••••••
37/202107/06/202130/202019/05/2021ΤΑΚΤΙΚΗ - ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΤΡ•••••••• ΑΕΜΠ••••••••••••••••••• ΟΕ
38/202229/06/202254/201901/12/2021ΤΑΚΤΙΚΗ - ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΙΩ••••• ΓΙ•••••••••ΑΡ•••••• ΓΙ•••••••••
38/202108/06/202117/202014/04/2021ΤΑΚΤΙΚΗ - ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΕΛ••••••••••• ΑΕΥΠ••••••• ΚΡ••••••••
39/202207/07/202236/202101/06/2022ΤΑΚΤΙΚΗ - ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΕΜ••••••• ΠΙ••••••••ΣΤ••••••• ΚΟ•••
39/202108/06/202118/202014/04/2021ΤΑΚΤΙΚΗ - ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΕΛ••••••••••• ΑΕΒΟ•••••• ΧΡ•••••••••••
40/202207/07/202237/202101/06/2022ΤΑΚΤΙΚΗ - ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣΩ•••••• ΧΛ••••••ΣΤ••••••• ΚΟ•••
40/202108/06/202119/202014/04/2021ΤΑΚΤΙΚΗ - ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΜΠ••••••• ΑΕΧΡ••••• ΚΑ•••••••••
41/202214/07/202239/202115/06/2022ΤΑΚΤΙΚΗ - ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑCL••••• ΕΠ•ΑΣ••• ΑΛ•••••••••••••
41/202108/06/202195/202024/03/2021ΤΑΚΤΙΚΗ - ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΒΑ••••••• ΚΥ••••••••ΑΝ••••• ΓΚ•••
42/202214/07/202244/202115/06/2022ΤΑΚΤΙΚΗ - ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ#VALUE!ΝΟ••••• ΕΠ•
42/202110/06/202142/202012/05/2021ΤΑΚΤΙΚΗ - ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΚΟ•••••••• ΙΚ•ΠΗ••••••• ΙΚ•
43/202221/07/202286/201917/11/2021ΤΑΚΤΙΚΗ - ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΑΝ••••• ΤΣ••••ΜΑ••••••••••••• ΣΤ•••••
43/202110/06/202159/202019/05/2021ΤΑΚΤΙΚΗ - ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΕΛ•••••••• ΚΙ•••••••••ΣΠ•••••••• ΝΤ••••••
44/202214/07/202284/201917/11/2021ΤΑΚΤΙΚΗ - ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΠΑ•••••••• ΚΕ•••ΕΥ•••••••• ΚΟ••••••••
44/202115/06/202136/202026/05/2021ΤΑΚΤΙΚΗ - ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΟΔ•••••• ΧΑ•••••••••••••••••••••••ΠΑ•••• ΖΑ••••••
45/202214/07/202291/201917/11/2021ΤΑΚΤΙΚΗ - ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΚΩ•••••••••• ΠΑ••••••••••ΝΙ•••••• ΝΤ••••
45/202115/06/202137/202026/05/2021ΤΑΚΤΙΚΗ - ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΟΛ•••••••• ΖΥ•••••••ΙΩ••••• ΜΑ••••••••
46/202214/07/20222/202117/11/2021ΤΑΚΤΙΚΗ - ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΜΠ•••••• ΕΠ•ΣΤ••••••••••••••••• ΗΛ•••••
46/202115/06/202134/202026/05/2021ΤΑΚΤΙΚΗ - ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣΩ•••••• ΠΕ••••••••ΖΟ••••••••••• ΕΠ•
47/202219/07/202269/202024/11/2021ΤΑΚΤΙΚΗ - ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΑΝ•• ΑΝ••••••••••ΝΙ•••••• ΚΥ••••••
47/202123/06/202196/201914/04/2021ΤΑΚΤΙΚΗ - ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΜΥ••• ΘΡ••••ΚΩ•••••••••• ΓΙ••••••••••••••••••••
48/202219/07/202268/202024/11/2021ΤΑΚΤΙΚΗ - ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΠΑ••••••••• ΛΕ•••••ΓΕ••••• ΛΕ•••••
48/202123/06/202121/202021/04/2021ΤΑΚΤΙΚΗ - ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΧΑ•••••••• ΚΟ••••••ΕΛ••• ΙΝ••••••••
49/202219/07/202294/201924/11/2021ΤΑΚΤΙΚΗ - ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΓΕ•••••• ΑΓ••••••ΑΡ••••• ΑΓ••••••
49/202123/06/202114/202021/04/2021ΤΑΚΤΙΚΗ - ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑRE•••••••••• ΙΚ•ΓΙ•••••••• ΜΟ•••••••••••••
50/202219/07/202283/202010/11/2021ΤΑΚΤΙΚΗ - ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑST•••••• ΑΕΓΕ••••••••••••••• ΑΓ•••••••••••••••
50/202130/06/202152/201907/04/2021ΤΑΚΤΙΚΗ - ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΠΑ••••••• ΑΙ••••••••ΓΕ••••• ΠΟ••••
51/202219/07/202273/202008/12/2021ΤΑΚΤΙΚΗ - ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΤΡ••••••••• ΑΝ••••••••••••••ΠΑ•••••• ΜΙ••
51/202106/07/202120/202014/04/2021ΤΑΚΤΙΚΗ - ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΜΠ••••••• ΑΕΘΕ•••••• ΜΠ••••••••
52/202219/07/202274/202008/12/2021ΤΑΚΤΙΚΗ - ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΤΡ•••••••• ΑΝ••••••••••••••ΠΑ•••••• ΜΙ••
52/202106/07/20219/202024/03/2021ΤΑΚΤΙΚΗ - ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΘΕ•••••• ΡΕ•••••ΓΩ••••• ΤΣ••••••••
53/202219/07/202275/202008/12/2021ΤΑΚΤΙΚΗ - ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΙΩ••••• ΛΑ••••••ΠΑ•••••• ΚΑ•••••
53/202106/07/202153/201910/02/2021ΤΑΚΤΙΚΗ - ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΠΕ•••• ΜΑ•••••••••••ΙΩ••••• ΚΑ••••••
54/202219/07/202275/201910/11/2021ΤΑΚΤΙΚΗ - ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑAT•••• BA••SM••••••• M.•••
54/202112/07/20213/202014/04/2021ΤΑΚΤΙΚΗ - ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΔΕ•••••• ΤΣ••••••••ΕΘ••••• ΤΡ•••••
55/202219/07/202277/202008/12/2021ΤΑΚΤΙΚΗ - ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΗ •••••••••••••• ΑΣ••••••••••••••••••••••••••••ΑΓ••••••••••••••• ΕΠ•••••••••••
55/202112/07/20217/202014/04/2021ΤΑΚΤΙΚΗ - ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΒΑ••••••• ΖΑ•••••••••FO•••••••••• ΙΚ•
56/202219/07/202284/202008/12/2021ΤΑΚΤΙΚΗ - ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΙΩ••••••••••••• ΚΑ••••••••••••••••••••••••••••••••••••ΔΗ••••••• ΤΣ••••
56/202128/07/202150/201910/02/2021ΤΑΚΤΙΚΗ - ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΓΕ•••••• ΚΟ•••••••ΟΤ• ΑΕ
57/202128/07/202147/201910/02/2021ΤΑΚΤΙΚΗ - ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΝΙ•••••• ΣΤ•••••••••••••••ΙΩ••••• ΑΡ••••••
58/202128/07/202148/201910/02/2021ΤΑΚΤΙΚΗ - ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑFM••••••••••••••• ΣΤ••••••••••••••••TU•••••••••••• MO••••••
59/202128/07/202149/201910/02/2021ΤΑΚΤΙΚΗ - ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΓΕ••••• ΤΣ••••••••ΣΑ•••• ΜΑ••••
60/202111/08/202123/202012/05/2021ΤΑΚΤΙΚΗ - ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΑΦ•••••••••••••• ΟΕΚΥ•••••••••••••••••••• & ••••••
61/202102/09/20215/202014/04/2021ΤΑΚΤΙΚΗ - ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΑΘ••••••• ΠΑ••••••••••ΜΑ••••••• ΜΑ•••••••••
62/202127/09/20214/202014/04/2021ΤΑΚΤΙΚΗ - ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΕΙ•••• ΣΑ••••••ΠΑ•••••••• ΦΙ••••••
63/202101/10/202193/201924/03/2021ΤΑΚΤΙΚΗ - ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΚΩ•••••••••• ΚΑ•••••••••••ΣΤ•••••• ΨΩ••••••
64/202111/10/20211/202021/04/2021ΤΑΚΤΙΚΗ - ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΚΩ•••••••••• ΕΥ•••••••ΝΙ•••••• ΑΡ•••••••
65/202125/11/202145/202022/09/2021ΤΑΚΤΙΚΗ - ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑRO••• ΑΕΑΦ•••••••••••••• ΑΕ
66/202125/11/202183/201922/09/2021ΤΑΚΤΙΚΗ - ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΜΕ•• ΕΜ••••••••••••••ΠΕ•••• ΠΕ•••••••••
67/202130/11/202141/202019/05/2021ΤΑΚΤΙΚΗ - ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΕΔ•••• ΤΑ••••ΖΕ••• ΑΕ