Δημοσίευση Διαταγών

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ: Από το πεδίο “Αναζήτηση:” μπορείτε να αναζητήσετε τις διαταγές που σας αφορούν, χρησιμοποιώντας ως στοιχείο αναζήτησης τον “Αριθμός Κατάθεσης” (πχ. 3/2020).

Τελευταία προσθήκη δεδομένων: 30/5/2024

Αριθμός ΑπόφασηςΗμερομηνία δημοσίευσηςΑριθμός ΚατάθεσηςΔιαδικασίαΑιτών/ΕνάγωνΚαθ' ου/ΕναγόμενοςΤέλη Απογράφου (σε ευρώ)Αποτέλεσμα
1/202007/01/20201/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΠΕ●●●●● ΑΔ●●●●●●ΑΝ●●●●●●●●●●●● ΟΙ●●●●●●●●●●●●●●●ΔΕΚΤΗ
2/202007/01/20202/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΠΟ●●●●●● ΘΕ●●●●●ΔΗ●●●●●●● ΑΜ●●●●●●●●●●●ΔΕΚΤΗ
3/202010/01/20203/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΕΛ●●●●●●●● ΠΑ●●●●●●LU●●● PA●●●●ΔΕΚΤΗ
4/202014/01/20203/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΖ.●●●●●●●●●●●● ΟΕΓΕ●●●●●● ΜΑ●●●●ΔΕΚΤΗ
5/202014/01/20205/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΑΝ●● ΠΑ●●●●●●●●●●ΣΟ●●● ΑΘ●●●●●●●ΔΕΚΤΗ
6/202014/01/20206/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΧΑ●●●●●●●● ΜΠ●●●●●●●●●ΣΟ●●●●●● ΜΟ●●●●●●ΔΕΚΤΗ
7/202014/01/20207/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΕΛ●●●●●●● ΠΑ●●●ΧΡ● ΠΑ●●●●●●●●●●ΔΕΚΤΗ
8/202014/01/20208/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΑΙ●●●●●●●● ΡΗ●●●●●●●●ΓΕ●●●●●● ΛΕ●●●●●●ΔΕΚΤΗ
9/202022/01/20209/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥEN●● HO●●●ΔΕΚΤΗ
10/202022/01/202010/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΒΑ●●●●●● ΔΕ●●ΠΕ●●●● ΣΙ●●●●●ΔΕΚΤΗ
11/202003/02/202011/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΚΡ●●●● ΝΟ●●●●●ΔΕΚΤΗ
12/202003/02/202012/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΖΗ●●●●● ΑΞ●●●●ΔΕ●●●●●● ΜΑ●●●●●●●ΔΕΚΤΗ
13/202003/02/202013/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΒΑ●●●●●● ΚΑ●●●●●●●●ΙΩ●●●●● ΓΕ●●●●●●●●●●ΔΕΚΤΗ
14/202003/02/202014/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΔΕ●●●●●● ΑΝ●●●●●●ΝΙ●●●●●● ΦΑ●●●●●●●●●ΔΕΚΤΗ
15/202003/02/202015/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΒΑ●●●●●●● ΛΑ●●●●●ΔΗ●●●●●●● ΧΑ●●●●●●●●ΔΕΚΤΗ
16/202006/02/202016/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΣΠ●●●●●● ΣΠ●●●●●●ΔΗ●●●●●●● ΠΑ●●●●●●●●●●●●●ΔΕΚΤΗ
17/202006/02/202017/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΜΑ●●● ΠΙ●●●●●●ΔΗ●●●●●●● ΚΑ●●●●●●●ΔΕΚΤΗ
18/202012/02/202018/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΚΩ●●●●●●●●●● ΒΟ●●●●●●●ΚΩ●●●●●●●●●● ΣΤ●●●●●●●●ΔΕΚΤΗ
19/202021/02/202019/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΣΤ●●●●● ΓΑ●●●●●ΜΙ●●●●●● ΝΤ●●●●●●●●ΔΕΚΤΗ
20/202025/02/202021/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΕΜ●●●●●●● ΓΑ●●●●●●●●●ΦΩ●●●●● ΑΔ●●●ΔΕΚΤΗ
21/202025/02/202020/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΑΘ●●●●●●● ΜΠ●●●●●ΝΙ●●●●●● ΠΑ●●●●●●●ΔΕΚΤΗ
22/202004/03/202023/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΜΑ●●● ΜΑ●●●●●●●●ΕΛ●●● ΣΓ●●●●●ΔΕΚΤΗ
23/202009/03/202024/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΓΕ●●●●●● ΒΑ●●●●●●ΠΑ●●●●●●●● ΤΡ●●●●●●●ΔΕΚΤΗ
24/202009/03/202025/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΣΥ●●●● ΝΑ●●●●●●●ΝΙ●●●●●● ΚΟ●●●●●●●ΔΕΚΤΗ
25/202010/03/202026/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΣΤ●●●●●● ΓΕ●●●●●●●●●●ΑΝ●●●●●● ΚΑ●●●●●●ΔΕΚΤΗ
26/202010/03/202026α/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΓΕ●●●●●● ΠΑ●●●●●●●●●●ΣΟ●●●●● ΕΠ●ΔΕΚΤΗ
27/202025/05/202027/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΑΦ●●●●●● ΣΑ●●●●ΓΚ●●●●● ΣΑ●●●●●●●ΔΕΚΤΗ
28/202025/05/202030/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΒΑ●●●●● ΒΟ●●●●●ΚΩ●●●●●●●●●● ΠΑ●●●●●●●ΔΕΚΤΗ
29/202025/05/202031/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΒΙ●●●● ΠΑ●●●●●●●●●●AD●● BE●●●●●ΔΕΚΤΗ
30/202025/05/202029/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΑΓ●●●●● ΚΟ●●●●●●●●●●RA●●●● WA●●●ΔΕΚΤΗ
31/202026/05/202032/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΒΑ●●●●●● ΚΑ●●●●●●●●ΙΩ●●●●● ΓΕ●●●●●●●●●●ΔΕΚΤΗ
32/202001/06/202036/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΙΩ●●●●● ΔΗ●●●●●●●●ΙΩ●●●● ΤΣ●●●●●●ΔΕΚΤΗ
33/202001/06/202035/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΟΛ●● ΜΟ●●●●●●●ΔΗ●●●●●●● ΧΑ●●●●●●●●●●ΔΕΚΤΗ
34/202001/06/202034/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΚΩ●●●●●●●●●● ΛΟ●●●●●●ΓΕ●●●●●● ΜΕ●●●●●●●ΔΕΚΤΗ
35/202001/06/202033/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΑΝ●●●●●● ΜΟ●●●●●ΙΩ●●●●● ΤΡ●●●●●●ΔΕΚΤΗ
36/202010/06/202040/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΔΑ●●●●●● ΓΕ●●●●●●●●ΛΑ●●●●● ΚΩ●●●●●●●●●●●ΔΕΚΤΗ
37/202010/06/202039/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΓΕ●●●●●● ΕΠ●●●●●●●●●●●●ΑΙ●●●●●●●● ΜΠ●●●●●●●ΔΕΚΤΗ
38/202010/06/202041/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΕΥ●●●●●●●● ΜΑ●●●●●●●ST●● KE●●ΔΕΚΤΗ
39/202010/06/202042/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΕΛ●●● ΜΑ●●●ΑΙ●●●●●●●● ΧΡ●●●●●●ΔΕΚΤΗ
40/202010/06/202037/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΙΩ●●●●● ΠΑ●●●●●ΚΩ●●●●●●●●●● ΜΟ●●●●●●●ΔΕΚΤΗ
41/202016/06/202045/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΚΑ●●●●●● ΣΟ●●●●●●●ΜΑ●●●●●●● ΡΕ●●●●●●●●●ΔΕΚΤΗ
42/202016/06/202043/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΠΡ●●●●●● ΣΤ●●●●●●●ΜΑ●●● ΤΡ●●●●ΔΕΚΤΗ
43/202016/06/202044/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΑΓ●●●●●● ΜΕ●●●●●ΕΙ●●●● ΚΑ●●●●●●ΔΕΚΤΗ
44/202017/06/202050/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΜΑ●●● ΤΣ●●●●●●●●●●ΞΑ●●● ΜΑ●●●●●●●●ΔΕΚΤΗ
45/202017/06/202047/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΙΩ●●●● ΜΠ●●●●●●ΜΙ●● ΠΑ●●●●●●●●●ΔΕΚΤΗ
46/202017/06/202048/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΜΑ●●● ΝΕ●●●●●●●●●ED●●●● ME●●●ΔΕΚΤΗ
47/202017/06/202046/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΧΑ●●●●●●●● ΒΑ●●●●ΙΩ●●●●● ΙΩ●●●●●●●ΔΕΚΤΗ
48/202017/06/202049/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΜΑ●●● ΠΑ●●●●●●●●●●●●●●●ΧΡ●●●●●● ΣΩ●●●●●●ΔΕΚΤΗ
49/202017/06/202051/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΙΣ●●●●●● ΝΤ●●●●●●ΔΗ●●●●● ΜΑ●●ΔΕΚΤΗ
50/202023/06/202054/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΜΙ●●●● ΚΑ●●●●●●LO●●●●● KA●●●●●●ΔΕΚΤΗ
51/202023/06/202055/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΚΑ●●●●●● ΚΩ●●●●●●●●●●●●ΕΙ●●●● ΒΙ●●●●ΔΕΚΤΗ
52/202023/06/202055α/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΑΝ●●●●●●● ΠΑ●●●●●●●●●●ΔΗ●●●●●●● ΠΑ●●●●ΔΕΚΤΗ
53/202024/06/202056/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΛΟ●●●● ΤΣ●●●●●●●●●ΜΕ●●●● ΜΑ●●●●●ΔΕΚΤΗ
54/202024/06/202057/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΜΑ●●● ΔΙ●●●●●●ΜΑ●●● ΔΕ●●●●●●ΔΕΚΤΗ
55/202024/06/202058/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΑΒ●●●● ΧΑ●●●●●●●●●ΚΩ●●●●●●●●●● ΜΑ●●●●ΔΕΚΤΗ
56/202024/06/202060/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΕΛ●●● ΓΚ●●●ΓΕ●●●●●● ΓΙ●●●●●●●●●ΔΕΚΤΗ
57/202024/06/202063/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΔΗ●●●●●●●● ΓΑ●●●●●●ΙΩ●●●●● ΔΟ●●●●●ΔΕΚΤΗ
58/202026/06/202059/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΙΩ●●●●● ΚΑ●●●●●●●ΓΕ●●●●●● ΚΑ●●●●●●●ΔΕΚΤΗ
59/202026/06/202064/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΑΛ●●●●●●● ΚΑ●●●●●●●●ΣΤ●●●●● ΣΤ●●●●●ΔΕΚΤΗ
60/202026/06/202065/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΒΑ●●●●●●● ΜΙ●●●●●●●ΠΑ●●●●●●●● ΛΙ●●●●●●●ΔΕΚΤΗ
61/202030/06/202070/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΕΥ●●●●●●● ΜΙ●●●●●●●●●●ΒΑ●●●●●●● ΑΘ●●●●●●●ΔΕΚΤΗ
62/202030/06/202072/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΑΝ●●●●●● ΚΟ●●●●●●●●●ΑΝ●●●●● ΣΑ●●●●●ΔΕΚΤΗ
63/202030/06/202066/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΜΙ●●●● ΚΑ●●●●●●●●ΚΩ●●●●●●●●●● ΤΑ●●●●●●ΔΕΚΤΗ
64/202030/06/202067/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΟΛ●● ΣΑ●●●●●●●●●ΣΤ●●●●●●● ΛΑ●●●●●●●ΔΕΚΤΗ
65/202030/06/202068/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΛΑ●●●●● ΓΙ●●●●●●●●●●ΕΜ●●●●●●● ΚΟ●●●●ΔΕΚΤΗ
66/202030/06/202069/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΒΑ●●●●●● ΚΑ●●●●●●●●●ΚΥ●●●●● ΣΙ●●●●●●ΔΕΚΤΗ
67/202007/07/202075/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΝΙ●●●●●● ΜΕ●●●●●●●●●●ΕΙ●●●● ΣΦ●●●●●●ΔΕΚΤΗ
68/202008/07/202079/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΣΤ●●●●●● ΜΠ●●●●●●●●●●●ΑΝ●●●●●●●● ΒΛ●●●●●●●●●1.2ΔΕΚΤΗ
69/202008/07/202080/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΚΟ●●●●●● ΜΠ●●●●●●●●RA●●●●●● XA●●1.2ΔΕΚΤΗ
70/202008/07/202073/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΑΝ●●●●●●●● ΣΙ●●●●ΜΑ●●●●●● ΠΑ●●●●●●●●●●●●●0.6ΔΕΚΤΗ
71/202008/07/202071/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΖ.●●●●●●●●●●● Ο.●●●●●●●●●●●●●●ΑΘ●●●●●●● ΚΑ●●●●●●●1.2ΔΕΚΤΗ
72/202008/07/202074/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΚΛ●●●●●●●● ΜΕ●●●●●ΣΩ●●●●● ΚΑ●●●●●●●●●2.4ΔΕΚΤΗ
73/202008/07/202076/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΔΕ●●●●●● ΕΥ●●●●●●●●ΜΑ●●● ΔΕ●●●●●●1.2ΔΕΚΤΗ
74/202014/07/202081/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΣΤ●●●● ΠΑ●●●●●●●●●●●●ΜΑ●●●●●● ΤΣ●●●●●●●2.4ΔΕΚΤΗ
75/202021/07/202083/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΑΣ●●●●● ΒΑ●●●●●●●●ΕΛ●●● ΜΑ●●●●●●●●●0ΔΕΚΤΗ
76/202022/07/202086/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΝΙ●●●●●● ΠΥ●●●●●●●ΣΤ●●●●●●● ΠΑ●●●●●●●●●2.4ΔΕΚΤΗ
77/202022/07/202084/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΑΝ●●●●●●● ΝΙ●●●●●●●●ΓΕ●●●●●● ΚΑ●●●●●●●●●●1.2ΔΕΚΤΗ
78/202022/07/202087/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΟΛ●● ΠΑ●●●●●●●●●●ΙΩ●●●●● ΜΑ●●●●●●●●0ΔΕΚΤΗ
79/202025/07/202089/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΠΑ●●●●●●● ΚΟ●●●●●●●●ΑΘ●●●●●●● ΕΙ●●●●●●●●●●0ΔΕΚΤΗ
80/202025/07/202085/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΟΜ●●●● ΣΠ●●●●●●ΜΑ●●●● ΕΞ●●●●●0ΔΕΚΤΗ
81/202025/07/202090/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΛΟ●●●● ΠΑ●●●ΚΟ●●●●●●●●●●●●●●●●● ΠΑ●●●●●●●●●●●●●●●4.8ΔΕΚΤΗ
82/202027/07/202091/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΡΟ●●●●●●● ΚΑ●●●●●●●●●●ΜΙ●●●● ΤΟ●●●0.79ΔΕΚΤΗ
83/202028/07/202094/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΚΩ●●●●●●●●●● ΕΦ●●●●●●●●●●●ΝΙ●●●●●● ΣΚ●●●●●●●●1.2ΔΕΚΤΗ
84/202028/07/202078/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΝΙ●●●●●● ΚΑ●●●●●●●●ΒΕ●●●●●● ΚΟ●●●●●●●0ΔΕΚΤΗ
85/202031/07/202095/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΓΕ●●●●●● ΒΑ●●●●●●ΠΑ●●●●●●● ΤΡ●●●●●●2.4ΔΕΚΤΗ
86/202031/07/202096/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΔΗ●●●●●●●● ΤΣ●●●●●ΝΙ●●●●●● ΟΙ●●●●●●●2.4ΔΕΚΤΗ
87/202016/09/2020101/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΧΑ●●●●●●●● ΧΑ●●●●●●●●●●●●●ΝΙ●●●●●● ΛΙ●●●●●ΔΕΚΤΗ
88/202016/09/2020100/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΣΤ●●●●●●● ΚΥ●●●●●●●●●ΧΡ●●●●● ΔΗ●●●●●●●ΔΕΚΤΗ
89/202016/09/202065/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥIN●●●● HE●●●●ΕΛ●●● ΚΑ●●●●●●●●●●●●●●ΔΕΚΤΗ
90/202021/09/2020106/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΦΑ●●●●●●● ΟΙ●●●●●●●●●●●●ΔΟ●● ΓΙ●●●●●ΔΕΚΤΗ
91/202021/09/2020106/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΑΝ●● ΔΗ●●●ΘΕ●●●●●● ΠΙ●●●●●●●●ΔΕΚΤΗ
92/202021/09/2020103/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΕΥ●●●●● ΚΟ●●●●●●●ΙΩ●●●●● ΚΑ●●●●●●ΔΕΚΤΗ
93/202021/09/2020105/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΑΡ●●●●● ΑΒ●●●●●●LO●● VE●●●ΔΕΚΤΗ
95/202023/09/202082/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΕΥ●●●●● ΚΑ●●●●●●●●●●ΧΡ●●●●●● ΜΠ●●●●●●●ΔΕΚΤΗ
96/202023/09/2020102/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΣΤ●●●●● ΝΟ●●●●●●ΔΗ●●●●●●● ΑΜ●●●●●●●●●●●●ΔΕΚΤΗ
97/202023/09/2020104/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΚΩ●●●●●●●●●● ΓΟ●●●●●●●●ΕΥ●●●●●●● ΤΑ●●●●●●●●ΔΕΚΤΗ
98/202024/09/202097/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΗΛ●●● ΑΔ●●ΧΡ●●●●● ΧΑ●●●●●●●●●●ΔΕΚΤΗ
99/202029/09/202098/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΚΩ●●●●●●●●●● ΜΠ●●●●●●●●●ΔΗ●●●●●●● ΠΡ●●●●●●●8,40ΔΕΚΤΗ
100/202006/10/2020107/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΜΑ●●● ΓΚ●●●●●ΜΥ●●●● ΓΑ●●●●●●●0,10ΔΕΚΤΗ
101/202006/10/2020113/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΑΘ●●●●●● ΒΡ●●●●●●RO●●●● XH●●●●●ΔΕΚΤΗ
102/202006/10/2020112/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΔΗ●●●●● ΟΡ●●●●●●ΑΙ●●●●●●●● ΜΑ●●●●●●●●ΔΕΚΤΗ
103/202006/10/2020113/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΓΕ●●●●●● ΧΡ●●●●●●●●●ΜΑ●●● ΤΣ●●●●ΔΕΚΤΗ
104/202012/10/2020109/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΧΑ●●●●●●●● ΚΟ●●●●●●●●●●AN●●●●●●●●●●●● CI●●●●ΔΕΚΤΗ
105/202012/10/202088/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΙΩ●●●● ΚΥ●●●NA●●●●●● CH●●●●●●●●●ΔΕΚΤΗ
106/202012/10/2020110/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΑΠ●●●●●●● ΠΑ●●●●●●●●ΕΥ●●●●●●● ΤΟ●●●●●●●●ΔΕΚΤΗ
107/202014/10/2020116/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΧΡ●●●●● ΑΓ●●●●●ΜΑ●●● ΞΑ●●●●●0ΔΕΚΤΗ
108/202016/10/2020118/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΕΥ●●●●●●●● ΣΑ●●●●●●●●ΔΗ●●●●● ΓΙ●●●●●●●●●●ΔΕΚΤΗ
109/202023/10/2020118/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΣΠ●●●●●● ΑΛ●●●●●●●●●●●OR●●●● SE●●●●●ΔΕΚΤΗ
110/202026/10/2020122/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΟΚ●● ΑΕΛΕ●●●●●● ΚΛ●●●●1.2ΔΕΚΤΗ
111/202026/10/2020123/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΟΚ●● ΑΕΝΙ●●●●●● ΤΣ●●●●●●●●●●2.4ΔΕΚΤΗ
112/202030/10/2020120/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΜΑ●●● ΛΥ●●●●●ΑΝ●●●●●● ΚΥ●●●●●●●●●●●ΔΕΚΤΗ
113/202030/10/2020124/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΕΛ●●● ΠΑ●●●●●●●●AR●●●● BE●●●●●ΔΕΚΤΗ
114/202030/10/2020119/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΦΙ●●●●● ΡΕ●●●ΝΙ●●●●●● ΒΑ●●●●●●●4.8ΔΕΚΤΗ
115/202030/10/2020121/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΛΑ●●●●●●●●●●●● ΤΣ●●●●●ΑΓ●●●●●● ΣΦ●●●●●●●●0ΔΕΚΤΗ
116/202030/10/2020125/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΟΚ●● ΑΕΛΟ●●● ΕΥ●●●●●●●4.8ΔΕΚΤΗ
117/202004/11/2020117/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΙΩ●●●●● ΝΙ●●●●●●●●ΟΥ●●●●● ΠΡ●●●●●●●ΔΕΚΤΗ
118/202005/11/2020126/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΠΑ●●●●●●●● ΜΠ●●●●●●●●●●ΣΩ●●●●● ΝΤ●●●●●0ΔΕΚΤΗ
119/202005/11/2020127/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΟΚ●● ΑΕRE●●●●● ΚΛ●2.4ΔΕΚΤΗ
120/202006/11/2020128/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΔΙ●●●●●● ΜΕ●●●●ΙΟ●●●● ΠΑ●●●●●●●●●●0ΔΕΚΤΗ
121/202006/11/2020130/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΕΛ●●● ΑΣ●●●●ΝΙ●●● ΓΚ●●●●●●●●0ΔΕΚΤΗ
122/202015/12/2020129/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΓΕ•••••• ΚΟ••••••••ΟΥ••••• ΜΠ••••••••••ΔΕΚΤΗ
1/202118/01/2021131/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΧΡ•••••• ΚΑ••••••••ΣΩ••••• ΣΠ•••••••••6ΔΕΚΤΗ
2/202118/01/2021132/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΣΟ•••• ΚΑ••••••••••••ΑΘ••••••• ΝΤ••••••••0,70ΔΕΚΤΗ
4/202108/02/2021133/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΠΑ•••••••• ΛΥ••••••••••••ΓΕ•••••• ΚΟ•••••6ΔΕΚΤΗ
5/202109/02/20215/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΠΗ•••••• ΜΠ•••••••••••ΜΑ•••••• ΠΑ•••••2,3ΔΕΚΤΗ
6/202107/04/20219/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΕΥ••••••• ΛΑ••••••••ΘΕ•••••• ΓΕ••••••220ΔΕΚΤΗ
7/202114/04/20213/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΧΡ••••• ΜΠ••••ΙΩ•••• ΓΚ•••••••2,4ΔΕΚΤΗ
8/202114/04/202110/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΠΑ•••••••• ΛΙ••••ΓΕ•••••• ΚΡ•••••••3,00ΔΕΚΤΗ
9/202115/04/20212/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΚΩ••••••••• ΛΟ••••••ΠΗ•••••• ΑΝ••••••••1,2ΔΕΚΤΗ
10/202115/04/20217/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΣΤ••••••• ΔΗ•••ΑΙ•••••••• ΚΑ•••••2,5ΔΕΚΤΗ
11/202116/04/202112/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΕΥ••••••• ΧΑ••••••ΣΤ•••••• ΤΡ••••••••••••ΔΕΚΤΗ
12/202119/04/20214/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΑΛ•••••••• ΦΑ•••••ΒΑ•••••• ΠΑ•••••••3,00ΔΕΚΤΗ
13/202107/05/202119/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΚΑ•••••• ΚΩ•••••••••ΑΝ••••••• ΔΗ•••••••ΔΕΚΤΗ
14/202107/05/202120/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΑΙ•••••••• ΚΟ••••ΚΑ•••••• ΣΙ••••76,00ΔΕΚΤΗ
15/202107/05/202121/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΑΛ•••••••• ΤΖ•••••••ΑΙ•••••••• ΜΠ•••••••0,20ΔΕΚΤΗ
16/202107/05/202122/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΚΑ•••••• ΜΠ••••••••SH•••• KR••••ΔΕΚΤΗ
17/202107/05/202123/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΝΙ•••••• ΓΕ••••••••••ΝΙ•••••• ΔΡ••••1,30ΔΕΚΤΗ
18/202110/05/202124/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΧΡ•••••• ΒΑ•••••MI••••• ZE•••••••2,00ΔΕΚΤΗ
19/202110/05/202125/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΕΡ••••• ΠΕ••••ΣΤ••••••• ΜΠ••••••••1,70ΔΕΚΤΗ
20/202110/05/202128/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΣΤ••••••• ΚΑ•••••••••ΕΙ•••• ΦΙ•••••3,00ΔΕΚΤΗ
21/202114/05/20216/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΧΡ••••• ΚΟ•••••••MA••••• OS•••ΔΕΚΤΗ
22/202114/05/202127/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥLI••• KA•••ΙΩ••••• ΒΙ•••••ΔΕΚΤΗ
23/202117/05/202133/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΑΣ••••• ΜΠ•••••••ΚΩ•••••••••• ΓΙ•••••3,8ΔΕΚΤΗ
24/202117/05/202135/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΠΑ•••••••• ΜΠ••••••AN•••••• RO•••••4,3ΔΕΚΤΗ
26/202119/05/202130/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΑΝ•• ΦΥ••••ΒΑ••••••• ΑΝ•••••••ΔΕΚΤΗ
27/202119/05/202129/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΕΛ•••••••• ΠΟ••••••••ΚΩ•••••••••• ΔΙ••••••••0,5ΔΕΚΤΗ
28/202120/05/202136/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΘΕ•••••• ΒΑ•••••••••ΓΙ••••••• ΜΟ•••••0,2ΔΕΚΤΗ
29/202121/05/202132/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΟΛ•• ΣΚ••••ΕΥ••••••• ΧΗ•••••ΔΕΚΤΗ
30/202125/05/202142/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΜΑ••• ΚΙ••••••ΑΝ••••• ΠΑ•••••••••••••ΔΕΚΤΗ
32/202131/05/202150/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΠΑ•••••• ΜΠ••••••••ΙΟ•••• ΛΟ•••8,4ΔΕΚΤΗ
33/202131/05/202151/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΙΩ••••• ΠΑ•••••••MA•••••••••••••• ZA•••0,4ΔΕΚΤΗ
34/202131/05/202152/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΓΕ•••••• ΤΣ••••••ΤΡ••••••••••• ΜΑ•••••2,00ΔΕΚΤΗ
35/202131/05/202153/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΚΥ•••••• ΘΗ•••••HA•••••••• BI••••••••••6,5ΔΕΚΤΗ
36/202102/06/202149/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΜΑ••• ΛΙ••••••ΧΡ•••••• ΠΟ•••••••••0,7ΔΕΚΤΗ
37/202102/06/202144/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΟΛ•• ΧΟ•••••••••••••••••••••ΚΥ••••• ΠΑ•••••3,3ΔΕΚΤΗ
38/202102/06/202154/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΣΤ••••••• ΜΑ••••••ΓΕ•••••• ΚΑ••••••8,5ΔΕΚΤΗ
39/202104/06/202146/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΒΙ•••••••••• ΣΟ••••••ΓΕ•••••• ΤΟ•••••••2,74ΔΕΚΤΗ
40/202108/06/202145/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΑΙ•••••••• ΓΕ••••••ΓΕ••••• ΠΑ•••••0,70ΔΕΚΤΗ
41/202108/06/202155/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΑΧ•••••• ΜΠ••••••••••••••••ΑΝ••••••• ΠΥ••••••2,00ΔΕΚΤΗ
42/202108/06/202156/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΣΤ••••••• ΒΑ••••••••ΝΙ•••••• ΡΙ••••1,00ΔΕΚΤΗ
43/202109/06/202134/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥNI•••••• ΑΙ••••••••ΑΝ•••••• ΓΕ•••••••45ΔΕΚΤΗ
44/202110/06/202148/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΠΑ••••••• ΔΕ•••••••ΓΕ•••••• ΔΙ•••••••1,00ΔΕΚΤΗ
45/202110/06/202158/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΣΟ••• ΝΑ••••••••ΓΕ•••••• ΓΕ••••••••10,5ΔΕΚΤΗ
46/202114/06/202160/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΑΣ••••• ΛΥ••ΑΝ••••• ΚΟ••••••0,3ΔΕΚΤΗ
47/202114/06/202161/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΦΩ••••• ΚΑ•••••ΚΩ•••••••••• ΞΑ•••6,4ΔΕΚΤΗ
48/202114/06/202162/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΓΑ••••• ΧΑ••••••••ΟΛ••••• ΓΙ•••••••12,5ΔΕΚΤΗ
49/202115/06/202147/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΑΓ••••• ΚΟ••••••••••ΜΟ•••••• ΜΟ••••••ΔΕΚΤΗ
50/202115/06/202164/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΕΥ••••••• ΑΥ•••ΚΩ••••••••• ΝΤ••••••••••••••ΔΕΚΤΗ
50/202115/06/202164/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΕΥ•••••••• ΑΥ•••ΚΩ••••••••• ΝΤ••••••••••••••ΔΕΚΤΗ
51/202116/06/202165/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΧΡ•••••• ΚΑ••••••ΠΑ•••••••• ΓΚ•••••2,5ΔΕΚΤΗ
52/202122/06/202163/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΧΑ•••••••• ΣΤ••••••••••VA••••••• PA••••••••••9,00ΔΕΚΤΗ
53/202125/06/202166/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΔΗ••••••• ΣΑ•••••••••ΠΕ•••• ΧΡ••••••••••13,00ΔΕΚΤΗ
54/202125/06/202167/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΕΛ••• ΡΕ•••ΑΝ••••• ΤΣ•••••7ΔΕΚΤΗ
55/202125/06/202168/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΜΑ••• ΠΑ•••••ΚΩ••••••••••••••• ΔΗ•••1,5ΔΕΚΤΗ
56/202125/06/202169/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΑΡ•••••••• ΠΛ•••••ΕΥ•••••••• ΤΖ•••••••19,00ΔΕΚΤΗ
57/202128/06/202170/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΜΑ••• ΤΣ•••••••••ΕΛ••• ΚΑ•••••••0,5ΔΕΚΤΗ
58/202130/06/202171/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΔΗ••••••• ΚΑ••••••••ΙΩ••••• ΛΑ•••••ΔΕΚΤΗ
59/202105/07/202172/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΟΚ•• ΑΕΠΑ••• ΑΣ••••••1,3ΔΕΚΤΗ
60/202105/07/202173/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΟΚ•• ΑΕΠΑ••••••• ΣΚ•••••••••••••5,5ΔΕΚΤΗ
61/202105/07/202174/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΟΚ•• ΑΕΜΙ•••• ΠΕ•••••••3,5ΔΕΚΤΗ
62/202107/07/202175/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΟΚ•• ΑΕΒΑ••••••• ΚΑ••••••••1,5ΔΕΚΤΗ
63/202107/07/202176/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΟΚ•• ΑΕΚΩ•••••••••• ΝΤ••••••••••••••4,5ΔΕΚΤΗ
64/202107/07/202177/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΟΚ•• ΑΕΑΝ•• ΒΟ•••••••3,00ΔΕΚΤΗ
65/202109/07/202178/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΛΕ•••••• ΛΥ•••••ΠΑ•••••••• ΒΑ••••••••••••ΔΕΚΤΗ
66/202119/07/202181/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΑΓ••••••• ΑΓ••••ΜΑ•••••••• ΣΤ••••••••••••4,5ΔΕΚΤΗ
67/202119/07/202184/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΦΡ•••••••• ΜΠ•••••ΝΙ•••••• ΚΑ•••••••0,8ΔΕΚΤΗ
68/202119/07/202180/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΣΤ•••••• ΚΑ••••••••••••ΧΡ•••••• ΘΕ•••••••••••0,7ΔΕΚΤΗ
69/202120/07/202179/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥMA••• ΤΖ•••••••••ΣΤ••••• ΣΤ•••••0,8ΔΕΚΤΗ
70/202120/07/202183/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΘΩ•••• ΕΛ•••••••ΚΛ•••••• ΠΑ••••••••31,5ΔΕΚΤΗ
71/202122/07/202185/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΔΕ•••••• ΖΑ•••••ΣΤ••••• ΜΑ•••••••ΔΕΚΤΗ
72/202126/07/202186/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΟΥ••••• ΠΑ•••••••ΛΕ•••••• ΒΑ••••••1,2ΔΕΚΤΗ
72/202126/07/202186/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΟΥ••••• ΠΑ•••••••ΛΕ•••••• ΒΑ••••••1,2ΔΕΚΤΗ
73/202127/07/202182/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΔΗ••••••• ΟΙ•••••••••ΑΝ••••• ΣΑ•••••ΔΕΚΤΗ
74/202129/07/202187/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΘΕ••••• ΧΑ••••••••••ΛΙ••• ΙΣ••••••ΔΕΚΤΗ
75/202102/09/202188/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΧΡ••••• ΜΠ••••ΙΩ••••• ΘΕ••••••••ΔΕΚΤΗ
77/202102/09/202190/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΑΙ•••••••• ΣΚ••••••ΑΝ•••••••• ΒΛ•••••••••1,2ΔΕΚΤΗ
78/202106/09/202192/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΘΕ••• ΣΚ••••••••ΕΛ••• ΠΑ••4,00ΔΕΚΤΗ
79/202109/09/202193/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΑΝ•••••• ΟΙ•••••••ΖΑ•••••• ΜΑ••••••••5ΔΕΚΤΗ
80/202109/09/202194/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΙΩ••••• ΜΟ••••••••ΠΑ••••••• ΔΕ••••••0.5ΔΕΚΤΗ
81/202115/09/202195/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥMA••• ΔΕ••••••••ΕΥ••••••• ΛΑ•••••18,5ΔΕΚΤΗ
82/202115/09/202197/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΔΡ•••• ΚΑ•••••••••NI•••• XZ••••••ΔΕΚΤΗ
83/202117/09/202189/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΣΟ••• ΚΑ•••••ΑΝ••••••• ΠΕ••••6,5ΔΕΚΤΗ
84/202117/09/2021100/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΛΕ•••••• ΑΝ••••••ΓΕ•••••• ΜΩ••••••42,00ΔΕΚΤΗ
85/202117/09/2021101/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΜΑ•••• ΜΟ•••ΠΑ••••••• ΧΑ•••••••••••2,00ΔΕΚΤΗ
86/202117/09/2021102/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΛΑ•••••• ΜΑ•••••••••ΠΩ•••••••••• ΠΑ•••••••••••1,5ΔΕΚΤΗ
87/202121/09/202198/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΕΥ••••• ΠΟ••••••ΜΑ••••••• ΡΕ•••••••••ΔΕΚΤΗ
88/202121/09/2021103/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΑΝ•• ΜΑ•••••ΣΤ••••••• ΧΑ••••••ΔΕΚΤΗ
89/202123/09/202199/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΝΙ••••••• ΜΑ••••••••••ΑΡ•••••• ΧΑ•••••••••ΔΕΚΤΗ
90/202128/09/2021104/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΑΓ•••••• ΚΑ•••••ΝΕ••••••• ΜΠ•••••••••1,00ΔΕΚΤΗ
91/202129/09/2021105/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΠΑ•••••••• ΓΑ•••••••••ΚΥ•••••• ΤΣ•••••••1,20ΔΕΚΤΗ
92/202129/09/2021108/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΜΑ•••• ΧΑ•••••••••••KA•••••••• SH••ΔΕΚΤΗ
93/202104/10/2021106/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΠΕ••••••• ΣΑ••••••••••••ΙΩ••••• ΑΠ•••••••••••••ΔΕΚΤΗ
94/202105/10/2021107/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΕΥ••••••• ΞΕ••••••ΜΑ••• ΔΗ•••••••2,5ΔΕΚΤΗ
95/202120/10/2021111/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΜΑ••• ΣΕ••••••••••ΕΛ•••••••••••••• ΣΕ••••••••0,50ΔΕΚΤΗ
96/202120/10/2021112/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΕΜ••••••• ΔΡ••••••••ΕΛ••••••• ΘΕ••••••0,5ΔΕΚΤΗ
97/202120/10/2021109/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΘΕ••••••• ΜΟ••••••ΑΙ•••••••• ΜΠ•••••••ΔΕΚΤΗ
98/202120/10/2021115/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΒΑ••••••• ΖΑ•••••••ΓΕ•••••• ΑΝ••••••••••1,5ΔΕΚΤΗ
99/202120/10/2021116/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΠΑ•••••••• ΚΑ•••••••ΑΓ••••• ΜΠ•••••••ΔΕΚΤΗ
100/202125/10/2021113/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΜΑ••• ΤΣ•••••••ΕΥ••••••• ΠΑ•••••••••ΔΕΚΤΗ
101/202126/10/2021114/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΕΛ••• ΒΟ••••••ΔΕ•••••• ΔΥ•••••••5,00ΔΕΚΤΗ
102/202126/10/2021117/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΠΗ•••••• ΛΙ••••ΠΑ••••••• ΘΗ•••••1,00ΔΕΚΤΗ
103/202126/10/2021118/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΑΝ•••••• ΠΑ•••••••••••••ΕΛ•••••• ΤΣ•••••2,00ΔΕΚΤΗ
104/202102/11/2021120/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΑΛ•••••••• ΤΖ••••••••SA•••• ST•••0,50ΔΕΚΤΗ
105/202104/11/2021123/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΗΛ••• ΤΣ•••••AV••••••• HR••••••0,50ΔΕΚΤΗ
106/202105/11/2021119/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΕΥ•••••• ΡΟ•••••ΙΩ•••• ΖΑ••••••••1,00ΔΕΚΤΗ
107/202108/11/2021123αΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΜΑ•••••• ΣΚ••••••ΕΥ••••••• ΣΕ•••••••••1,00ΔΕΚΤΗ
108/202109/11/2021125/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΔΗ••••••• ΤΥ••••••••ΕΛ••••••• ΚΟ•••1,00+1,30ΔΕΚΤΗ
109/202112/11/2021129/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΗΛ••• ΜΩ••••••PE•• SH•••••1,00ΔΕΚΤΗ
110/202116/11/2021124/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΣΤ••••• ΣΤ••••••ΠΑ•••••••• ΑΝ••••••••••2,00ΔΕΚΤΗ
111/202126/11/2021130/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΑΛ•••••••• ΜΟ•••••••Ν.•••••••• ΕΕ0,50ΔΕΚΤΗ
112/202126/11/2021131/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΟΚ•• ΑΕ01••••••• IK•••••3,5ΔΕΚΤΗ
112/202126/11/2021131/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΟΚ•• ΑΕ01••••••• IK•••••3,5ΔΕΚΤΗ
113/202126/11/2021132/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΚΩ••••••••• ΠΑ••••••••••SH••• MI•••••1,00ΔΕΚΤΗ
114/202101/12/2021133/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΙΩ••••• ΚΑ••••••••ΕΝ••• ΚΛ•••••••1,00ΔΕΚΤΗ
115/202107/12/2021135/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΣΤ••••••• ΑΛ•••••••••SE••• SA•••0,5ΔΕΚΤΗ
116/202109/12/2021136/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΕΥ••••••• ΓΕ•••••••••••••ΓΕ•••••• ΠΡ••••••0,50ΔΕΚΤΗ
117/202109/12/2021134/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΑΝ•• ΚΡ••••••ΣΟ••• ΠΑ•••••••0,50ΔΕΚΤΗ
118/202110/12/2021138/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΜΑ••••• ΚΕ•••••••ΚΩ••••••••• ΠΑ••••••1,00ΔΕΚΤΗ
119/202110/12/2021128/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΔΕ•••••• ΗΛ••••••••ΓΕ•••••• ΖΟ••••1,5ΔΕΚΤΗ
120/202113/12/2021137/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΔΗ••••••• ΛΥ•••••••••••ΑΝ••••• ΣΑ•••••2,00ΔΕΚΤΗ
121/202116/12/2021139/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΚΩ•••••••••• ΒΟ••••••••ΕΙ•••• ΚΑ••••••••ΔΕΚΤΗ
122/202117/12/2021141/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΟΡ••••••••••• ΑΕΠΑ•••••••• ΚΑ•••••••••••3,00ΔΕΚΤΗ
123/202120/12/2021138αΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΤΕ••••••• ΚΑ••••••ΧΡ•••••• ΣΚ•••6,00ΔΕΚΤΗ
124/202122/12/2021140/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΠΑ••••••• ΚΡ••••••••ΚΛ•••••• ΚΑ•••••1,00ΔΕΚΤΗ
125/202128/12/2021142/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΕΛ••• ΤΗ••••••ΕΙ•••• ΝΙ•••ΔΕΚΤΗ
126/202128/12/2021141Α/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΚΩ••••••••• ΜΑ•••••ΕΥ•••••• ΑΛ••••••ΔΕΚΤΗ
127/202129/12/2021143/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΗΛ••• ΤΣ•••••ΠΑ•••••••• ΡΗ••••••1,5ΔΕΚΤΗ
1/202205/01/20221/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΑΘ••••••• ΠΑ••••••••••NA•••••• CH•••••••••1,5ΔΕΚΤΗ
2/202231/01/20222/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΚΩ•••••••••• ΕΥ••••••••ΙΩ••••• ΑΛ•••••••0,5ΔΕΚΤΗ
3/202231/01/20223/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΑΡ•••• ΣΟ•••••••••ΑΝ•• ΧΡ••••••••••1,00ΔΕΚΤΗ
4/202208/02/20225/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΜΙ••••• ΚΑ•••••••••ΣΤ••••••• ΑΠ•••••••••0,5ΔΕΚΤΗ
5/202208/02/20227/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΓΕ•••••• ΕΜ•••••••ΑΙ•••••••• ΧΑ••••••••••ΔΕΚΤΗ
6/202208/02/20228/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΑΙ•••••••• ΤΖ•••••••ΧΡ••••• ΑΝ••••••••••13,5ΔΕΚΤΗ
7/202211/02/20226/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΝΙ•••••• ΑΡ•••••••ΣΤ•••••• ΜΕ•••22,00ΔΕΚΤΗ
8/202211/02/20224/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΧΑ•••••• ΦΑ••••ΔΗ••••••• ΣΥ••••••••3,00ΔΕΚΤΗ
9/202215/02/20229/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΦΩ•••• ΠΕ•••••••••ΕΥ••••••• ΚΑ•••0,5ΔΕΚΤΗ
10/202215/02/202210/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΕΛ••• ΚΟ••••••••ΜΑ•••••• ΔΩ••••••••3,00ΔΕΚΤΗ
11/202215/02/202211/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΑΝ•••••• ΧΑ•••••ΧΟ•• ΝΕ•••••1,00ΔΕΚΤΗ
12/202215/02/202212/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΕΜ••••••• ΚΟ•••••••••••••••••••ΕΥ••••••• ΓΚ•••••••••7,00ΔΕΚΤΗ
13/202225/02/202214/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΠΑ••••••• ΚΑ•••••••ΑΙ••••• ΠΕ••••4,00ΔΕΚΤΗ
14/202225/02/202215/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΜΑ••• ΨΑ••ΑΙ•••••••• ΛΕ•••••••••0,5ΔΕΚΤΗ
15/202201/03/202216/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΕΥ•••••••• ΒΟ•••••••MO•••••••••••• TZ••••••1,00ΔΕΚΤΗ
16/202201/03/202217/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΘΩ•••• ΓΕ••••••MA••••• ST••••2,5ΔΕΚΤΗ
17/202221/03/202218/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΑΓ••••• ΚΟ••••••••••ΓΕ••••• ΚΑ•••6,00ΔΕΚΤΗ
18/202221/03/202217ΑΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΘΕ•••••• ΜΠ•••••••••ΜΑ•••• ΚΟ•••••••144,00ΔΕΚΤΗ
19/202222/03/202219/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥPH•••••••••••••••• MO••••••••ΘΕ•••••• ΚΑ•••••••3,5ΔΕΚΤΗ
20/202204/04/202221/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΝΙ••••• ΤΣ••••ΡΑ•••••• ΠΟ•••0,5ΔΕΚΤΗ
21/202204/04/202221/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΝΙ••••• ΤΣ••••ΡΑ•••••• ΠΟ•••0,5ΔΕΚΤΗ
22/202206/04/202222/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΙΩ••••• ΚΟ•••••••••ΑΙ•••••••• ΤΕ•••••••••0,5ΔΕΚΤΗ
23/202208/04/202223/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΘΕ••••• ΠΑ•••••ΧΡ••••• ΤΣ••••••••••0,5ΔΕΚΤΗ
24/202214/04/202224/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΑΡ•••• ΦΕ••HI••• AR•••1,00ΔΕΚΤΗ
25/202220/04/202226/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΓΕ•••••• ΕΥ••••••••••ΠΑ•••• ΡΑ••••0,5ΔΕΚΤΗ
26/202220/04/202227/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΔΗ••••••• ΠΑ•••••••••••ΠΑ••••••• ΜΑ••••88,00ΔΕΚΤΗ
27/202221/04/202228/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΚΥ••••• ΚΩ••••••••••••ΝΙ•••••• ΨΑ•••••1,5ΔΕΚΤΗ
28/202228/04/202225/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΟΥ••••• ΧΑ••••••••••••••ΝΙ•••••• ΠΑ••••••••••0,5ΔΕΚΤΗ
29/202228/04/202229/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΔΗ•••••• ΜΑ••••••••••••ΜΑ••• ΖΑ••••••0,50ΔΕΚΤΗ
30/202205/05/202231/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΙΩ••••• ΚΟ•••••••ΦΩ•••• ΤΣ••••ΔΕΚΤΗ
31/202210/05/202232/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΑΙ•••••••• ΣΚ••••••ΓΛ•••••• ΜΠ•••••••••2,00ΔΕΚΤΗ
32/202211/05/202233/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΓΗ••••••••• ΠΕ••••••ΜΑ••• ΜΠ•••••••••0,5ΔΕΚΤΗ
33/202211/05/202234/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΓΗ•••••••• ΠΕ••••••PA•••• SH•••••••••2,00ΔΕΚΤΗ
34/202213/05/202235/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΤΡ••••• ΜΙ••ΑΝ•• ΤΟ••••••••••ΔΕΚΤΗ
35/202213/05/202236/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΜΑ•••• ΠΑ••••••ΑΝ•••••••• ΛΙ•••••0,5ΔΕΚΤΗ
36/202213/05/202237/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΑΝ••••••• ΣΑ••••••••••GO•• JO••••1,00ΔΕΚΤΗ
37/202218/05/202240/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΑΡ•••• ΣΟ•••••••••ΑΝ•• ΧΡ••••••••••0,5ΔΕΚΤΗ
37/202218/05/202240/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΑΡ•••• ΣΟ•••••••••ΑΝ•• ΧΡ••••••••••0ΔΕΚΤΗ
38/202218/05/202241/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΠΑ••••••• ΚΡ••••••••ΑΝ•••••• ΒΑ••••••1,00ΔΕΚΤΗ
39/202227/05/202242/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΣΟ••• ΜΠ••••••••••ΧΡ••••• ΧΑ••••••••••ΔΕΚΤΗ
40/202201/06/202243/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΙΩ••••• ΚΑ•••••••ΓΕ•••••• ΚΑ•••••••33,00ΔΕΚΤΗ
41/202201/06/202244/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΠΑ•••••••• ΣΜ•••••••ΕΛ•••••• ΠΑ••••••••••17,00ΔΕΚΤΗ
42/202201/06/202245/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΣΤ•••••• ΠΕ••••••••ΑΓ••••••• ΣΑ•••••8,00ΔΕΚΤΗ
43/202203/06/202246/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΑΙ•••••••• ΣΑ•••••••KL••••• KU•••ΔΕΚΤΗ
44/202208/06/202239/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥAS•••••••••• YA••••ΓΚ•••• ΑΣ•••ΔΕΚΤΗ
45/202209/06/202247/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΛΟ•••• ΔΡ•••ΗΛ••• ΤΣ•••••••••10,00ΔΕΚΤΗ
46/202214/06/202248/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΑΙ•••••••• ΔΑ•••••••ΑΝ•••••••• ΤΣ••••4,00ΔΕΚΤΗ
47/202217/06/202259/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΙΩ••••• ΒΑ••••••ΜΑ••• ΒΑ•••••7,00ΔΕΚΤΗ
48/202221/06/202250/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΕΥ••••••• ΑΝ••••••••VA•••••••••• ΜΟ•••••9,00ΔΕΚΤΗ
51/202221/06/202253/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΣΤ•••••• ΜΥ••••ΒΑ•••••• ΛΙ••••4,50ΔΕΚΤΗ
49/202222/06/202252/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΓΕ•••••• ΖΩ••••••••ΕΛ••• ΠΑ••••••••0,20ΔΕΚΤΗ
50/202222/06/202251/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΠΑ•••••••• ΣΑ•••••••ΓΕ•••••• ΣΕ•••••••1,00ΔΕΚΤΗ
52/202227/06/202255/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΑΡ••• ΣΟ••••••ΕΜ••••••• ΚΑ••••••25ΔΕΚΤΗ
53/202227/06/202254/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΓΕ•••••• ΤΟ••••••••ΔΙ•••• ΚΑ••••••••••••••••••3,5ΔΕΚΤΗ
54/202228/06/202260/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΑΒ•••• ΣΤ••••••••ΕΙ•••• ΑΧ•••••••3,5ΔΕΚΤΗ
55/202228/06/202256/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΧΡ••••• ΜΑ••••••ΜΙ•••• ΚΟ••••••••ΔΕΚΤΗ
56/202229/06/202258/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΧΡ••••• ΜΠ••••ΓΑ•••••••••••• ΜΑ•••••••1,00ΔΕΚΤΗ
57/202230/06/202260α/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΙΛ••••••••••• ΣΑ••••••••EL••• AL•ΔΕΚΤΗ
58/202230/06/202261/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΑΘ••• ΜΑ••••••GH••••• BA•••0,5ΔΕΚΤΗ
59/202201/07/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΠΑ••••••• ΜΟ••••••••ΝΙ•••••• ΣΕ•••••••••ΔΕΚΤΗ
60/202204/07/202263/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΙΩ••••• ΜΑ••••••••VA••••• BA•••••1,5ΔΕΚΤΗ
61/202211/07/202264/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΔΕ•••••• ΚΑ•••••ΧΡ•••••• ΠΑ•••••••••••••0,5ΔΕΚΤΗ
62/202211/07/202265/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΣΩ•••••• ΠΟ•••••••••ΙΩ••••• ΓΙ••••••••••••2,00ΔΕΚΤΗ
63/202211/07/202266/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΚΩ•••••••••• ΜΕ••••••••ΙΩ•••• ΧΑ•••••0,5ΔΕΚΤΗ
64/202211/07/202267/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΓΕ••••• ΚΑ•••••••••••ΑΘ•••••• ΤΑ••••••0,5ΔΕΚΤΗ
65/202212/07/202249/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΕΛ••• ΚΩ•••••••ΠΑ••••••••••• ΠΕ•••••••••8,00ΔΕΚΤΗ
66/202214/07/202268/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΗΛ••• ΣΒ•••••••••BA•• GE•••1,00ΔΕΚΤΗ
67/202215/07/202269/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΔΕ•••••• ΓΚ••••ΑΛ•••• ΤΣ••••••••••0,5ΔΕΚΤΗ
68/202222/07/202270/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΚΩ•••••••••• ΚΑ•••••••ΧΡ••••• ΒΟ••••2,00ΔΕΚΤΗ
69/202222/07/202271/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΑΝ••••••• ΠΑ•••••••ΜΙ•••• ΧΑ••0,5ΔΕΚΤΗ
70/202222/07/202272/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΠΑ•••••••• ΜΠ••••••ΜΑ•••• ΚΟ•••••62,00ΔΕΚΤΗ
71/202225/07/202238/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΝΙ•••••• ΒΑ•••••••ΕΜ••••••• ΝΙ••••••••ΑΠΟΡΡΙΠΤΙΚΗ
72/202227/07/202273/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΚΩ•••••••••• ΜΙ••••ΣΤ•••••• ΤΑ••••2,00ΔΕΚΤΗ
73/202202/09/202276/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΑΝ•••••• ΟΙ•••••••ΔΗ••••••• ΚΑ•••••••••ΔΕΚΤΗ
74/202205/09/202277/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΜΑ••• ΣΑ•••••••MK•••••••••••• OEΔΕΚΤΗ
75/202205/09/202278/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΔΗ••••••• ΠΤ••••ΓΕ•••••• ΚΑ••••••••••ΔΕΚΤΗ
76/202209/09/202275/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΧΑ•••••••• ΚΕ•••••••ΑΙ•••••••• ΜΠ••••••••2,00ΔΕΚΤΗ
77/202209/09/202279/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΔΗ•••••••• ΕΛ•••••••••KA••• GH••••••2,50ΔΕΚΤΗ
78/202215/09/202282/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΠΑ••••••• ΡΙ•••ME••• RA••••2,00ΔΕΚΤΗ
79/202219/09/202286/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΑΙ•••••••• ΜΗ••AN••• HA••••••••ΔΕΚΤΗ
80/202219/09/202284/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΓΕ•••••• ΒΑ••••••ΠΑ•••••••• ΤΡ•••••••3ΔΕΚΤΗ
81/202220/09/202285/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΔΗ••••••• ΓΚ•••••••ΒΑ••••••• ΖΟ••••2,00ΔΕΚΤΗ
82/202220/09/202287/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΠΑ•••••••• ΚΑ•••••••••••••ΙΩ••••• ΤΖ•••••6,00ΔΕΚΤΗ
83/202220/09/202288/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΝΤ•••• ΑΘ•••••••WI•••••••••••• JO•••14,00ΔΕΚΤΗ
84/202227/09/202281/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΑΛ•••••••• ΦΑ•••••ΧΡ••••• ΠΕ••••••1,50ΔΕΚΤΗ
85/202227/09/202283/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΧΡ•••••••• ΠΑ••••••••••ΕΥ••••••• ΣΥ•••••ΑΠΟΡΡΙΠΤΙΚΗ
86/202204/10/202289/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥYU••• YU••ΑΙ•••••••• ΛΕ••••••1,00ΔΕΚΤΗ
88/202210/10/202291/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΙΩ••••• ΦΕ•••••••••ΜΑ••••••••••••• ΔΕ••••••ΔΕΚΤΗ
89/202212/10/202292/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΑΙ•••••••• ΚΑ••••ΑΣ••••• ΦΩ••••••••1,00ΔΕΚΤΗ
90/202212/10/202296/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΣΤ••••••• ΘΩ••ΑΝ•••••••• ΡΑ••••1,00ΔΕΚΤΗ
91/202212/10/202293/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΕΜ••••••• ΧΑ•••••••••••ΕΛ•••••••••••••• ΧΡ•••••••••••••••••1,5ΔΕΚΤΗ
92/202217/10/202294/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΕΜ••••••• ΧΑ•••••••••••ΕΛ•••••••••••••• ΧΡ••••••••••••••••0,5ΔΕΚΤΗ
93/202217/10/202295/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΕΜ••••••• ΧΑ•••••••••••ΕΛ•••••••••••••• ΧΡ••••••••••••••••0,5ΔΕΚΤΗ
94/202217/10/202297/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΙΩ••••• ΚΑ•••••••ΚΥ•••••• ΚΩ••••1,00ΔΕΚΤΗ
95/202217/10/202298/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΣΟ••• ΖΕ•••••••••ST••••••• DA•••10,5ΔΕΚΤΗ
96/202217/10/202299/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΔΗ••••••• ΛΑ••••••ΧΑ••••••••• ΠΟ•••••••0,5ΔΕΚΤΗ
97/202218/10/2022100/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΑΝ•••••••• ΕΦ•••••••••••NI•••••••••••• HO•••0,50ΔΕΚΤΗ
98/202218/10/2022101/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΑΡ••••• ΤΣ••••••ΣΑ••••• ΑΓ•••••1,00ΔΕΚΤΗ
99/202219/10/2022102/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΝΙ•••••• ΓΟ••••••ΚΩ•••••••••• ΚΑ•••••0,50ΔΕΚΤΗ
100/202219/10/202290/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΠΑ•••••• ΛΟ•DR•••• MA••••0ΔΕΚΤΗ
101/202221/10/2022104/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΚΩ•••••••••• ΚΑ•••••••••MA•••• AH•••0,50ΔΕΚΤΗ
102/202224/10/2022105/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΑΠ••••••• ΜΑ••••••ΜΑ•••••• ΜΠ••••••••••••1,00ΔΕΚΤΗ
103/202225/10/2022106/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΒΑ•••••• ΚΑ•••••ΧΑ•••••••• ΜΠ••••1,00ΔΕΚΤΗ
104/202226/10/2022107/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΝΙ•••••• ΠΕ••••ΑΝ••••••• ΑΝ•••••••2,00ΔΕΚΤΗ
105/202227/10/2022103/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΝΙ••••••• ΟΙ•••••••••ΔΗ••••• ΞΥ•••0,50ΔΕΚΤΗ
105/202227/10/2022103/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΝΙ••••••• ΟΙ•••••••••ΔΗ••••• ΞΥ•••0,50ΔΕΚΤΗ
105/202227/10/2022103/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΝΙ••••••• ΟΙ•••••••••ΔΗ••••• ΞΥ•••0,50ΔΕΚΤΗ
106/202231/10/2022108/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΒΑ•••••••• ΠΕ••••••••ΔΙ•••••••• ΠΛ•••••1,00ΔΕΚΤΗ
107/202201/11/2022109/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΣΤ••••••• ΧΕ•••••••ΜΑ••• ΚΑ•••••••••0,50ΔΕΚΤΗ
108/202202/11/2022110/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΤΑ••••• ΤΣ•••••••ΑΚ•••• ΚΡ••••••0,50ΔΕΚΤΗ
109/202211/11/2022113/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥBO•••••••••••••• BU•••••ΕΜ••••••• ΜΠ••••••••0,50ΔΕΚΤΗ
110/202214/11/2022114/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΧΑ•••••••• ΣΤ••••••••••ΜΑ•••••••• ΣΤ••••••••••••1,50ΔΕΚΤΗ
111/202214/11/2022115/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΑΙ•••••••• ΒΡ•••••ΑΝ•••••••• ΚΩ••••••••4,00ΔΕΚΤΗ
112/202216/11/2022117/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΓΕ••••••• ΧΑ••••••••••••••ΑΘ••••••• ΛΙ••••••••7,00ΔΕΚΤΗ
113/202217/11/2022112/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΑΔ••••• ΜΠ••••ΠΑ•••••• ΓΕ••••••••••••••1,00ΔΕΚΤΗ
114/202218/11/2022118/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΠΑ•••••• ΔΙ••••••••IN•• GO•••••••0,50ΔΕΚΤΗ
115/202221/11/2022119/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥNA••• SO••••••••AL••• KA•••0,50ΔΕΚΤΗ
117/202221/11/2022122/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΣΟ••• ΤΣ•••••••AR•••• HO••••1,50ΔΕΚΤΗ
116/202222/11/2022121/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΚΩ•••••••••• ΚΑ•••••ΜΑ••• ΤΣ••••••••••3,00ΔΕΚΤΗ
118/202224/11/2022123/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΜΑ••••••• ΜΑ•••••••ΑΓ•••••• ΣΤ••••••7,00ΔΕΚΤΗ
119/202224/11/2022116/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΧΡ•••••••• ΠΑ••••••••••ΕΥ•••••••• ΣΥ•••••64,00ΔΕΚΤΗ
120/202228/11/2022125/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΚΩ•••••••••• ΣΤ••••••ΚΩ••••••••• ΝΑ••••4,00ΔΕΚΤΗ
121/202228/11/2022126/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΜΕ•••• ΚΩ•••••••••KH••••••••• MA•••••1,50ΔΕΚΤΗ
122/202228/11/2022127/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΙΩ••••• ΧΑ•••••••••••••ΜΑ••••• ΚΟ••••••••••7,00ΔΕΚΤΗ
123/202228/11/2022128/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΕΛ••• ΛΑ••••••ΒΑ••••••• ΔΕ•••ΔΕΚΤΗ
124/202229/11/2022124/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΝΤ••••• ΚΑ••••ΑΘ••• ΚΩ••••••••••••0,50ΔΕΚΤΗ
125/202212/12/2022129/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΑΘ••••••• ΣΠ••••ΜΑ••• ΚΛ•••••ΔΕΚΤΗ
126/202212/12/2022130/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΖΑ••••••• ΝΑ••••••••••••••ΠΑ•••••••• ΠΑ••••••••27,50ΔΕΚΤΗ
127/202212/12/2022131/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΟΚ•• ΑΕΜΑ••• ΦΥ••••••4,50ΔΕΚΤΗ
128/202214/12/2022132/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΜΑ•••••• ΚΑ••••••••ΕΥ••••• ΜΠ•••••••••••37,00ΔΕΚΤΗ
129/202215/12/2022133/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΕΥ••••• ΘΕ••••••••ΙΩ••••• ΚΑ••••••1,00ΔΕΚΤΗ
130/202215/12/2022134/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΣΑ••••••• ΘΕ••••••ΑΠ••••••• ΔΑ••••2,00ΔΕΚΤΗ
131/202220/12/2022120/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΧΡ•••••• ΜΠ••••••••HU•••••• GE••••ΑΠΟΡΡΙΠΤΙΚΗ
132/202228/12/2022135/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΠΑ•••••••• ΓΕ••••••••••••ΧΡ••••• ΧΑ••••••••••••••1,00ΔΕΚΤΗ
1/202320/01/20231/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΜΑ••••••• ΣΥ•••••••••••ΚΩ•••••••••• ΔΟ••••••3,00ΔΕΚΤΗ
2/202326/01/20232/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΠΑ••••••• ΣΟ•••••••••ΝΕ••••••• ΛΑ•••3,50ΔΕΚΤΗ
3/202310/02/20233/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΑΡ•••• ΜΑ••••••ΣΤ•••••• ΧΑ••••••••••4,50ΔΕΚΤΗ
4/202315/02/20234/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΧΑ••••••• ΚΑ••••••••••ΑΝ•••••••• ΒΛ•••••••••21ΔΕΚΤΗ
5/202320/02/20237/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΔΗ••••••• ΑΣ•••••••••••ΣΤ••••• ΣΧ•••••••••••0,50ΔΕΚΤΗ
6/202320/02/20238/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥNI•••••• ΝΙ••••••••••ΒΑ••••••• ΜΗ•••••••••0ΔΕΚΤΗ
7/202321/02/20239/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΕΛ••• ΚΥ••••••••••••ΦΩ••••• ΚΤ•••••2,00ΔΕΚΤΗ
8/202328/02/202311/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΧΟ••••••••• ΟΕΙΩ••••• ΤΣ•••••••1,00ΔΕΚΤΗ
9/202328/02/202312/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΕΥ••••• ΖΑ••••••••MA••••• MY•••••3,00ΔΕΚΤΗ
10/202306/03/202310/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΔΗ••••• ΣΤ••••ΣΠ•••••••• ΜΟ•••••••••0ΔΕΚΤΗ
11/202315/03/202314/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥVL• ΜΟ•••••ΙΩ••••• ΑΘ•••••••1,00ΔΕΚΤΗ
12/202315/03/202315/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΠΑ••••••• ΓΕ•••••••CO•••••• WO••••••••0ΔΕΚΤΗ
13/202317/03/202316/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΕΛ••• ΒΟ••••••••••••ΠΑ•••• ΚΑ••••••0,50ΔΕΚΤΗ
14/202323/03/202317/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΚΩ•••••••••• ΜΙ••••••••ΣΤ•••••• ΤΑ••••2,50ΔΕΚΤΗ
15/202323/03/202318/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΒΑ•••••• ΠΙ•••••ΕΜ••••••• ΤΣ••••2.5ΔΕΚΤΗ
16/202327/03/202313/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΚΩ••••••••• ΚΟ•••••••••••ΑΝ••••••• ΑΝ•••••••0,50ΔΕΚΤΗ
17/202328/03/202320/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΑΙ•••••••• ΖΑ••••••••••NA••••• DO••••0,50ΔΕΚΤΗ
18/202304/04/202322/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΗΛ••• ΑΝ••••••••ΓΑ••••••• ΠΑ•••••0,50ΔΕΚΤΗ
19/202306/04/202323/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΣΕ••••• ΕΜ•••••••ΝΙ•••••• ΠΑ•••••••••1,50ΔΕΚΤΗ
20/202307/04/202324/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΙΓ•••••• ΓΚ••••ΜΑ••••••••••••• ΔΕ••••••0,50ΔΕΚΤΗ
21/202313/04/202325/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΓΕ•••••• ΠΑ•••••••ΤΑ••••••••• ΜΑ•••••••••3,00ΔΕΚΤΗ
22/202313/04/202326/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΠΑ•••••••• ΚΑ•••••ΑΚ••••••• ΚΑ••••••9,00ΔΕΚΤΗ
23/202313/04/202327/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΛΑ••••• ΔΡ••••ΑΓ•••••• ΜΑ••••0,50ΔΕΚΤΗ
24/202319/04/202328/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΧΡ••••• ΜΠ•••••••••••ΑΘ••• ΧΟ•••••••••0,50ΔΕΚΤΗ
25/202320/04/202321/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΜΑ••• ΜΠ•••••••ΧΡ•••••• ΛΟ••••••••1,00ΔΕΚΤΗ
26/202321/04/202329/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΕΥ••••••• ΣΙ•••••••••••ZH••• ER•••••••0,50ΔΕΚΤΗ
27/202327/04/202319/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΠΑ••••••• ΣΑ•••••ΜΑ•••• ΛΕ•••••2,00ΔΕΚΤΗ
28/202327/04/202330/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΚΩ•••••••••• ΖΑ••••ΣΠ•••••••• ΖΑ•••ΔΕΚΤΗ
29/202302/05/202331/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΜΑ••• ΚΑ••••••ΑΙ•••••••• ΤΣ•••••ΔΕΚΤΗ
30/202302/05/202332/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΣΤ••••••• ΔΡ•••••••ΜΑ••• ΣΑ•••••••••••••0,50ΔΕΚΤΗ
31/202303/05/202333/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΑΘ•••••• ΓΑ•••ΣΤ••••••• ΣΤ•••••••4,50ΔΕΚΤΗ
32/202305/05/202334/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΙΟ•••• ΤΣ•••••ΔΗ••••••• ΤΣ••••••••••39,0ΔΕΚΤΗ
33/202305/05/202335/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΜΙ•••• ΣΙ•••••ΑΡ••••• ΓΙ•••••••11,50ΔΕΚΤΗ
34/202315/05/202336/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΙΩ••••• ΚΑ•••••••••••ΓΕ•••••• ΚΑ•••••••37,50ΔΕΚΤΗ
35/202316/05/202337/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΙΩ•••• ΣΤ••••••••ΝΙ••• ΠΑ•••••••••0ΔΕΚΤΗ
36/202319/05/202338/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΣΤ•••••• ΠΟ•••••••••ΣΤ••••••• ΖΕ•••••••••5,00ΔΕΚΤΗ
37/202326/05/202339/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΑΝ•• ΠΑ•••••••••ΑΛ•••••••• ΣΠ••••0,50ΔΕΚΤΗ
38/202301/06/202341/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΝΙ•••••• ΜΗ••••••••••••••••RO••• BO••••••0,70ΔΕΚΤΗ
39/202301/06/202343/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΚΑ•••••• ΧΑ•••••••MI•••• SI••0,50ΔΕΚΤΗ
40/202302/06/202342/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΛΕ•••••• ΚΟ••••••AL• ZU••••••ΔΕΚΤΗ
41/202307/06/202344/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΕΥ••••• ΜΑ••••••••ΚΩ••••••••• ΜΠ•••••••0,50ΔΕΚΤΗ
42/202308/06/202345/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΘΕ•••••• ΘΑ••••••••ΜΑ••• ΠΑ••••••••••0,50ΔΕΚΤΗ
43/202312/06/202340/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΚΑ•••••• ΧΑ•••••••AD•••• BU••••0,50ΔΕΚΤΗ
44/202314/06/202347/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΜΑ••• ΚΛ••••••ΣΠ••••••• ΠΑ•••••••••••••0,50ΔΕΚΤΗ
45/202314/06/202348/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΑΝ••••••• ΣΦ••••••ZY••••• IK•24ΔΕΚΤΗ
46/202316/06/202349/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΠΙ••••••• ΕΛ••••••ΜΑ••• ΔΡ••••0ΔΕΚΤΗ
47/202330/06/202351/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΠΑ•••••••• ΤΡ•••••••••••ΟΡ•••• ΦΑ•••••1,00ΔΕΚΤΗ
48/202305/07/202350/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΗΛ••••••••••••• ΚΑ••••••ΦΩ••••• ΖΑ••••••1,50ΔΕΚΤΗ
49/202311/07/202352/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΕΙ•••• ΠΑ•••ΕΛ••• ΚΑ••••••4,50ΔΕΚΤΗ
50/202311/07/202355/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΑΓ•••••• ΠΕ•••••••••ΜΑ••• ΛΙ••••••••0,50ΔΕΚΤΗ
51/202314/07/202353/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΒΑ••••••• ΣΚ••••••VA••• AG•••1,00ΔΕΚΤΗ
52/202314/07/202359/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΒΑ••••••• ΚΑ•••••AN•••• PO•••••••••2,00ΔΕΚΤΗ
53/202319/07/202356/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΔΗ••••••• ΜΠ•••••••••••ΝΙ••••••• ΑΠ••••••••••••1,00ΔΕΚΤΗ
54/202320/07/202354ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΚΩ•••••••••• ΣΟ•••••••ΒΛ•••••• ΚΑ•••••ΔΕΚΤΗ
55/202325/07/202363/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΕΥ••••••• ΣΥ•••••ΓΕ•••••• ΚΕ•••••••1ΔΕΚΤΗ
56/202301/09/202357/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥEW• KA•••••ΕΛ•••••••••••••• ΜΠ••••••••••••••••7ΔΕΚΤΗ
57/202301/09/202360/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΚΥ•••••••• ΣΠ•••••ΘΕ•••••• ΛΙ•••••••ΔΕΚΤΗ
58/202301/09/202361/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΒΑ••••• ΚΑ••••ΒΑ•••••• ΜΠ•••••0ΔΕΚΤΗ
59/202301/09/202362/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΚΑ•••• ΓΑ••••••••ΒΑ••••••• ΜΟ•••••ΔΕΚΤΗ
60/202301/09/202358/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΙΣ•••••• ΖΕ•••••••ΖΩ• ΑΓ••••••••••ΔΕΚΤΗ
61/202306/09/202364/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΕΛ•••••••• ΑΙ•••••ΑΛ••••• ΑΣ••••••••••2,50ΔΕΚΤΗ
62/202306/09/202365/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΘΕ••••• ΠΑ••••••••••ΓΕ•••••• ΧΡ•••••••2,50ΔΕΚΤΗ
63/202312/09/202370/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΠΡ••••••• ΓΑ•••••••••ΝΙ•••••• ΣΕ•••••••••2,50ΔΕΚΤΗ
64/202318/09/202366/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΙΩ••••• ΧΑ•••••••••••••ΑΝ•••••••• ΤΣ••••••1,50ΔΕΚΤΗ
65/202328/09/202367/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΙΩ•••• ΠΑ•••••••••MY WA••••••0.5ΔΕΚΤΗ
66/202328/09/202368/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΙΩ•••• ΠΑ•••••••••MY WA•••••••1,00ΔΕΚΤΗ
67/202328/09/202369/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΧΡ••••• ΚΑ••••••••••••••ΙΩ••••• ΠΙ••••••4,00ΔΕΚΤΗ
68/202328/09/202371/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΑΠ••••••• ΜΑ••••••ΓΕ••••••• ΚΑ••••••••1,00ΔΕΚΤΗ
69/202328/09/202372/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΚΑ•••••• ΔΗ••••••ΜΑ•••• ΤΣ•••••1,00ΔΕΚΤΗ
70/202324/10/202373/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΠΑ•••••••• ΠΑ•••••ΑΚ••• ΝΤ••••••••••1,50ΔΕΚΤΗ
71/202324/10/202374/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΘΕ••• ΧΑ••••••••••••ΜΑ•••• ΑΒ••••••2,00ΔΕΚΤΗ
72/202324/10/202375/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΣΟ••• ΛΕ•••••••ΣΟ••• ΠΑ••••2,00ΔΕΚΤΗ
73/202324/10/202376/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΓΕ•••••• ΛΙ••••••••••••ΧΡ•••••• ΜΠ••••••••1,50ΔΕΚΤΗ
74/202323/11/202377/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΑΙ•••••••• ΜΑ•••ΧΑ••••••••• ΡΗ•••••0ΔΕΚΤΗ
75/202323/11/202378/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΟΛ•• ΧΟ•••••••••ΚΩ••••••••• ΤΣ•••••5ΔΕΚΤΗ
76/202323/11/202379/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΙΩ••••• ΖΑ•••••ΕΛ••• ΠΑ••••••••••3ΔΕΚΤΗ
77/202323/11/202380/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΕΜ••••••• ΚΟ•••••••••••ΣΤ••••••• ΑΠ•••••••••0,50ΔΕΚΤΗ
78/202323/11/202381/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΑΝ••••• ΜΟ•••••ΔΗ••••••• ΔΕ•••••••3ΔΕΚΤΗ
79/202323/11/202382/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΓΚ••••••••• ΜΠ••••••ΧΡ•••••••••••••••••• ΤΣ••••••10ΔΕΚΤΗ
80/202323/11/202383/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΑΓ•••••• ΚΟ••••••ΕΛ••• ΜΑ••••••••15ΔΕΚΤΗ
81/202323/11/202384/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΑΝ••••••• ΒΟ••••••ΝΙ••••••• ΠΑ••••••••••0ΔΕΚΤΗ
82/202304/12/202385/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΒΑ•• ΜΑ••••••••ΓΕ•••••• ΜΠ•••••••2,5ΔΕΚΤΗ
83/202329/12/202386/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΜΥ•••• ΚΑ••••••ΑΛ•••••••• ΧΑ••••••••••2,50ΔΕΚΤΗ
84/202329/12/202395/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΑΙ•••••••• ΧΑ••••••••ΑΝ••••• ΧΑ•••••1,50ΔΕΚΤΗ
85/202329/12/202387/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΒΑ••••••• ΓΕ•••••••••ΑΓ•••• ΜΠ••••0ΔΕΚΤΗ
86/202329/12/202388/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΜΑ•••• ΓΙ••••••••••ΓΕ•••••• ΜΠ•••••2,50ΔΕΚΤΗ
87/202329/12/202389/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΠΡ••••••• ΚΑ•••••••••ΑΝ••••••• ΠΥ••••••1,50ΔΕΚΤΗ
88/202329/12/202390/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΑΝ••••••• ΚΑ•••••••ΓΕ••••• ΙΑ••••2,00ΔΕΚΤΗ
89/202329/12/202392/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΕΜ••••••• ΔΕ•••••ΠΗ•••••• ΜΟ•••••••••••1,50ΔΕΚΤΗ
90/202329/12/202393/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΘΕ•••••• ΣΤ•••••••ΤΣ•••••• ΜΟ•••••2,00ΔΕΚΤΗ
91/202329/12/202391/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΧΡ••••• ΠΟ•••••LO•••• CU••5,00ΔΕΚΤΗ
1/202405/02/202494/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΜΙ•••• ΔΕ••••••ΤΖ••• ΦΟ••••4ΔΕΚΤΗ
2/202407/02/20241/2024ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΓΑ••••••• ΤΣ••••••ΑΙ•••••••• ΝΙ•••1ΔΕΚΤΗ
3/202407/02/20242/2024ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΑΙ•••••••••• ΜΑ••••••ΣΤ•••••• ΡΕ••••1,50ΔΕΚΤΗ
4/202407/02/20243/2024ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΛΑ••••• ΥΦ•••••ΚΩ•••••••••• ΣΜ••••10ΔΕΚΤΗ
5/202423/02/20244/2024ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΜΑ•••• ΝΑ•••••••SA•••• KI••••••••3ΔΕΚΤΗ
6/202423/02/20245/2024ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΦΩ••••••••••• ΠΑ•••••••••••ΕΜ••••••• ΔΑ••••0,50ΔΕΚΤΗ
7/202423/02/20246/2024ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΙΩ••• ΑΡ••••••••ΝΙ•••••• ΧΑ••••••54ΔΕΚΤΗ
8/202423/02/20247/2024ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΣΠ•••••• ΚΟ••••HA•••••••• AR••••0ΔΕΚΤΗ
9/202423/02/20248/2024ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΗΛ••• ΚΑ•••••••ΛΕ•••••• ΚΑ•••••••0ΔΕΚΤΗ
10/202423/02/20249/2024ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΗΛ••• ΚΑ•••••••ΠΑ•••••••• ΚΑ••••••••0ΔΕΚΤΗ
11/202405/03/202411/2024ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΑΛ••••••• ΚΟ•••••••••••MO•••••• DO••9ΔΕΚΤΗ
12/202405/03/202412/2024ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΜΙ•••••••••••• ΠΑ•••••••••••ΠΑ••••••• ΑΝ••••••••12ΔΕΚΤΗ
13/202405/03/202410/2024ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΑΓ••••• ΦΡ••••••••••LU••• AL••••••••5ΔΕΚΤΗ
14/202426/03/202414/2024ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΚΑ•••••• ΠΑ•••••ΕΥ••••••• ΠΑ••••••8ΔΕΚΤΗ
15/202426/03/202415/2024ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΜΑ••• ΣΑ•••••••ΓΕ•••••• ΚΑ•••••2,50ΔΕΚΤΗ
16/202426/03/202416/2024ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΜΑ••• ΣΑ•••••••ΓΕ•••••• ΚΑ•••••3,50ΔΕΚΤΗ
17/202426/03/202417/2024ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΝΙ•••••• ΜΠ••••ΜΑ••• ΡΟ•••••7,00ΔΕΚΤΗ
18/202426/03/202418/2024ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΠΑ••••••• ΧΑ•••ΚΑ•••••• ΜΑ••••••••1,50ΔΕΚΤΗ
19/202426/03/202419/2024ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΦΩ••••• ΡΑ•••••••••ΓΡ••••••• ΚΥ••••••••5,00ΔΕΚΤΗ
20/202427/03/202420/2024ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΧΑ•••••••• ΒΑ••••••••••ΕΛ•••••••• ΣΕ••••••••22ΔΕΚΤΗ
21/202413/05/202421/2024ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΑΠ••••••• ΤΣ••••••••LU•• AL••••••••3,50ΔΕΚΤΗ
22/202413/05/202422/2024ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΠΑ•••••••• ΖΩ•••ΑΝ••••••••• ΑΛ•••••••••9,00ΔΕΚΤΗ
23/202413/05/202423/2024ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΣΤ••••••• ΤΣ•••••••ΕΜ••••••• ΤΣ•••••4,00ΔΕΚΤΗ
24/202430/05/202427/2024ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΣΤ••••••• ΣΤ••••ΝΙ••••••• ΤΕ••••••1,00ΔΕΚΤΗ
25/202430/05/202424/2024ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΚΑ••••••• ΦΩ••••••ΓΕ•••••• ΣΤ•••••••••••1,50ΔΕΚΤΗ
26/202430/05/202425/2024ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΑΙ•••••••• ΑΓ••••••••••ΙΩ••• ΤΣ•••••••••••4,50ΔΕΚΤΗ
27/202430/05/202426/2024ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΧΑ••••• ΠΟ••••••ΙΩ•••• ΛΑ••••48,00ΔΕΚΤΗ
1/202022/01/20201/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΕΘ●●●● ΤΡ●●●●●ΠΑ●●●●●●●● ΜΑ●●●●ΔΕΚΤΗ
2/202022/01/20202/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣAL●●● BA●●ΚΛ●●●●●●●● ΚΟ●●●●●●ΔΕΚΤΗ
3/202022/01/20203/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣWI●● HE●●●●ΓΕ●●●●● ΒΟ●●●●●●●●ΔΕΚΤΗ
4/202022/01/20204/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣEU●●●●●● AEΘΕ●●●●●●● ΠΕ●●●●●●●●●●ΔΕΚΤΗ
5/202022/01/20205/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΚΑ●●●●●●● ΔΗ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●ΕΝ●●●●●●●● ΚΑ●●●●●ΔΕΚΤΗ
6/202022/01/20206/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΔΕ● ΑΕΕΜ●●●●●●● ΞΥ●●●●●●ΔΕΚΤΗ
7/202022/01/20207/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΔΕ● ΑΕΕΜ●●●●●●● ΞΥ●●●●●●ΔΕΚΤΗ
8/202022/01/20208/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΔΕ● ΑΕΕΜ●●●●●●● ΞΥ●●●●●●ΔΕΚΤΗ
9/202004/02/20209/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣEU●●●●●● AEΑΛ●●●●●●●● ΚΑ●●●●●●ΔΕΚΤΗ
10/202004/02/202010/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣEU●●●●●● AEΑΝ●●●●●● ΛΕ●●●●●●ΔΕΚΤΗ
11/202006/02/202012/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΦΡ●●●●●●●●● MA●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●ΕΙ●●●● ΚΥ●●●●●ΔΕΚΤΗ
12/202006/02/202013/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΤΣ●●●●●●●●●●●●●●● & ●●●●●●●ΑΘ●●●●●● ΤΕ●●●●●●●●●●●●●●●●●●ΔΕΚΤΗ
13/202013/02/202014/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΑΝ●●●●●●● ΝΤ●●●●●ΜΕ●●●●●● ΚΕ●●●●●ΔΕΚΤΗ
14/202020/02/202015/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣIN●●●● HE●●●●ΑΙ●●●●● ΕΜ●●●●●●●●ΔΕΚΤΗ
15/202020/02/202016/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣKP● TR●●●●●●●●●ΚΩ●●●●●●●●●● ΜΑ●●●●●●●ΔΕΚΤΗ
16/202025/02/202030/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΓΚ●●●●●●● ΑΡ●●●●●●●●●●ΘΩ●●●● ΦΛ●●●●●●●●●●●ΔΕΚΤΗ
17/202025/02/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΑΘ●●●●●●● ΜΑ●●●●●●●ΝΙ●●●●●● ΠΑ●●●●●●●ΔΕΚΤΗ
18/202025/02/202029/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΟΙ●●●●●●●●●● ΕΠ●ΔΗ●●● ΝΙ●●●●●ΔΕΚΤΗ
19/202025/02/202028/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣOT●● CO●●●●●●●●ΔΗ●●●●●●● ΜΑ●●●●●●●●●●ΔΕΚΤΗ
20/202025/02/202027/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣOT●● CO●●●●●●●●AL●●●●●●● CA●●●●ΔΕΚΤΗ
21/202025/02/202026/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣOT●● CO●●●●●●●●ΧΡ●●●●● ΙΑ●●●●●●●●●ΔΕΚΤΗ
22/202025/02/202025/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣOT●● CO●●●●●●●●ΜΑ●●● ΚΑ●●●●●●●●ΔΕΚΤΗ
23/202025/02/202024/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣOT●● CO●●●●●●●●ΔΗ●●●●●●● ΑΔ●●●●●●●●●ΔΕΚΤΗ
24/202025/02/202023/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣOT●● CO●●●●●●●●ΕΛ●●●●●●●● ΠΑ●●●●●●●ΔΕΚΤΗ
25/202025/02/202022/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣOT●● CO●●●●●●●●ΑΝ●●●●●●●●● ΖΟ●●●●ΔΕΚΤΗ
26/202025/02/202021/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣOT●● CO●●●●●●●●ΧΡ●●●●● ΜΑ●●●●●●●●●●●●ΔΕΚΤΗ
27/202025/02/202020/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣOT●● CO●●●●●●●●ΕΥ●●●●●●● ΚΑ●●●●●●●●●●●ΔΕΚΤΗ
28/202025/02/202019/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣOT●● CO●●●●●●●●ΕΥ●●●●●● ΒΟ●●●●●●●ΔΕΚΤΗ
29/202025/02/202018/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣOT●● CO●●●●●●●●ΔΕ●●●●●● ΒΛ●●●ΔΕΚΤΗ
30/202027/02/202016/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣKP● TR●●●●●●●●●ΚΩ●●●●●●●●●● ΜΑ●●●●●●●ΔΕΚΤΗ
31/202028/02/202017/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΓΕ●●●●●● ΗΠ●●●●●Κ.●●●●●●●●●●● ΑΕΔΕΚΤΗ
32/202004/03/202031/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΣΟ●●● ΑΝ●●●●●●●●●●●●●●ΣΑ●●●●●● ΚΙ●●●●ΔΕΚΤΗ
33/202013/03/202035/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΓΕ●●●●●● ΚΑ●●●●●●●●ΝΙ●●●●●● ΝΤ●●●●ΔΕΚΤΗ
34/202025/05/202037/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣEU●●●●●● AEΕΥ●●●●●●● ΙΣ●●●●●●ΔΕΚΤΗ
35/202025/05/202039/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣEU●●●●●● AEΑΓ●●●●●● ΜΠ●●●●●●●ΔΕΚΤΗ
36/202025/05/202036/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣAL●●● BA●●ΙΩ●●●●● ΚΑ●●●●●●●ΔΕΚΤΗ
38/202025/05/202038/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣEU●●●●●● ER●●●●●●●ΣΩ●●●●●● ΣΤ●●●●●●●●●●●ΔΕΚΤΗ
37/202029/05/202041/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΚ.●●●●●●●●● & ●●●●●●●ΔΗ●●●●●●● ΒΕ●●●ΔΕΚΤΗ
38/202001/06/202040/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΓΕ●●●●●● ΚΟ●●●●●●●●●●●●●●●●EA●●● CA●●●●●●●●●●ΔΕΚΤΗ
39/202005/06/202044/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΑΓ●●●●● ΠΟ●●●●ΟΛ●●●●● ΜΠ●●●●●●●●●●ΔΕΚΤΗ
40/202005/06/202042/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΚΑ●●●●●●●●●●●● ΜΟ●●●●●●ΕΜ●●●●●●● ΣΚ●●●●●●ΔΕΚΤΗ
41/202005/06/202043/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΚΑ●●●●●●●●●●●● ΜΟ●●●●●●KA●●●●●●●● ΕΕΔΕΚΤΗ
42/202005/06/202045/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΑΘ●●●●●●● ΜΑ●●●●●●●●ΔΕΚΤΗ
43/202010/06/202046/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΧΡ●●●●● ΠΑ●●●●●●●ΑΠ●●●●●●● ΔΑ●●●●ΔΕΚΤΗ
44/202010/06/202038/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΕΛ●●● ΤΣ●●●●●●●LA●●●●●●●●●●●●●●●●●● TR●●●●●●●●●ΔΕΚΤΗ
45/202016/06/202047/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΒΑ●●●●●●● ΚΑ●●●●●●ΕΛ●●●●●●●● ΒΑ●●●●●●●●●●●ΔΕΚΤΗ
46/202017/06/202048/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣEU●●●●●● AEΓΕ●●●●●● ΓΕ●●●●ΔΕΚΤΗ
47/202024/06/202049/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣAN●●●●●●●● ΛΥ●●●●●●●●●●ΜΙ●●●● ΛΟ●●●●●●●●ΔΕΚΤΗ
48/202009/07/202050/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣAL●●● BA●●ΟΥ●●●●● ΔΗ●●●ΔΕΚΤΗ
49/202009/07/202053/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΦΩ●●●● ΚΑ●●●●●●●ΙΩ●●●●● ΒΙ●●●●●ΔΕΚΤΗ
50/202015/07/202055/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΣΕ●●● ΣΥ●●●ΑΙ●●●●●●●● ΚΟ●●●●●●●●●●ΔΕΚΤΗ
51/202021/07/202052/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΔ.●●●●●●●●●● ΜΟ●●●●●●VA●●●●● HO●●●●●●●●●●●●●●ΔΕΚΤΗ
52/202021/07/202056/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣSK●●● ΑΕΑΘ●●●●● ΤΕ●●●●●●●●●●●●●●●ΔΕΚΤΗ
53/202022/07/202051/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΔ.●●●●●●●●●● ΕΠ●CH●●●●●● BR●●●●●●●●●●●●●●●●●●●ΔΕΚΤΗ
54/202022/07/202054/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΝΕ●● EC●●●●●●●●●●Κ.●●●●●●●●●●● ΑΕΔΕΚΤΗ
55/202022/07/202057/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΒΑ●●●●●●● ΚΑ●●●●●●ΠΑ●●●●●●●●●● Ν.●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●ΔΕΚΤΗ
56/202028/07/202058/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΘΕ●●●●●●●●● ΜΙ●●●●●●●ΥΙ●●●●●●● ΓΙ●●●●●●●●●●ΔΕΚΤΗ
57/202028/07/202061/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣAL●●● BA●●ΙΩ●●●●● ΔΕ●●●●●●●●●●●●●ΔΕΚΤΗ
58/202028/07/202060/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΑΝ●●●●●●● ΤΣ●●●●●●●●●●●ΑΛ●●●●●●●● ΛΙ●●●●ΔΕΚΤΗ
59/202031/07/202093/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΣΠ●●●●●● ΚΟ●●●●●●●●ΕΛ●●●●●●●● ΧΑ●●●●●●ΔΕΚΤΗ
60/202015/09/202064/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΓΚ●●●●● ΠΑ●●●●●●●●●ΣΤ●●●●●●●●●●●●●●●●● ΠΙ●●●●●ΔΕΚΤΗ
61/202015/09/202066/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣEU●●●●●● AEΚΩ●●●●●●●●● ΡΟ●●●●●ΔΕΚΤΗ
62/202015/09/202067/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣEU●●●●●● AEΑΝ●●●●●●●● ΛΙ●●●●●ΔΕΚΤΗ
63/202015/09/202068/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣEU●●●●●● AEΧΑ●●●●●●●● ΡΟ●●●●●●●●●ΔΕΚΤΗ
64/202015/09/202065/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣIN●●●● HE●●●●ΕΛ●●●● ΚΑ●●●●●●●●●●●●●●ΔΕΚΤΗ
65/202021/09/202069/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣIN●●●● HE●●●●ΚΩ●●●●●●●●●● ΓΙ●●●●ΔΕΚΤΗ
66/202023/09/202076/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣOK●● ΑΕFA●●●●● FR●●●●●●●●●●ΔΕΚΤΗ
67/202023/09/202071/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣIN●●●● HE●●●●ΜΑ●●● ΠΑ●●●●●●●●ΔΕΚΤΗ
68/202023/09/202072/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣIN●●●● HE●●●●ΠΑ●●●●●●●● ΜΑ●●●●●ΔΕΚΤΗ
69/202023/09/202063/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣIN●●●● HE●●●●ΜΑ●●●● ΤΣ●●●●ΔΕΚΤΗ
70/202012/10/202077/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΑΛ●● ΤΡ●●●●●ΘΕ●●●●●● ΔΡ●●●●●●●●●ΔΕΚΤΗ
71/202012/10/202061/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΑΛ●● ΤΡ●●●●●ΙΩ●●●● ΔΕ●●●●●●●●●●●●ΔΕΚΤΗ
72/202019/10/202083/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO●●●●● AEΒΑ●●●●●●● ΣΠ●●●●●●●●●ΔΕΚΤΗ
73/202019/10/202082/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO●●●●● AEΔΗ●●●●●●● ΚΙ●●●●ΔΕΚΤΗ
74/202019/10/202081/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO●●●●● AEΕΜ●●●●●●● ΞΗ●●●●●●ΔΕΚΤΗ
75/202019/10/202080/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO●●●●● AEΑΝ●●●●● ΜΕ●●●ΔΕΚΤΗ
76/202019/10/202099/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΠΑ●●●●●●●● ΚΙ●●●●●ΒΑ●●●●●● ΠΑ●●●●●●●●ΔΕΚΤΗ
77/202019/10/202085/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΤΡ●●●●●●●● ΑΕΚΟ●●● ΔΡ●●●●●●●●●●●ΔΕΚΤΗ
78/202023/10/202086/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣIN●●●● HE●●●●ΑΦ●●●●●● ΚΑ●●●●●●●●●●●●ΔΕΚΤΗ
79/202027/10/202087/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΣΟ●●● ΧΡ●●●●●●●●●●●●●●●ΜΑ●●● ΣΩ●●●●●●●ΔΕΚΤΗ
80/202027/10/202084/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣDO●●●●● GR●●●●ΒΑ●●●●●●● ΓΚ●●●●●●●●●●●●ΔΕΚΤΗ
81/202003/11/202092/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΓΕ●●●●●●●●●●●●●●●●● ΜΟ●●●●ΒΑ●●●●● ΓΡ●●●●●●●●●●●●●●ΔΕΚΤΗ
82/202005/11/202093/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΑΛ●● ΤΡ●●●●●ΣΕ●●●●● ΚΙ●●●●●●●●●●●●ΔΕΚΤΗ
1/202113/01/202170/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣIN••••• HE••••ΦΩ•••• ΓΕ••••••••••••••••ΔΕΚΤΗ
2/202129/01/20211/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣQQ••••• MA••••ΚΟ•••• ΣΑ•••••••ΔΕΚΤΗ
3/202129/01/202103/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• ΑΕΜΑ••• ΚΟ•••••••••ΔΕΚΤΗ
4/202129/01/202104/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• ΑΕΧΡ•••••• ΚΟ••••••ΔΕΚΤΗ
5/202129/01/202105/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• ΑΕΧΡ•••••• ΣΕ••••••••ΔΕΚΤΗ
6/202129/01/202102/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΜΑ••••••••• ΚΟ•••••••ΔΕΚΤΗ
7/202101/02/202110/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• ΑΕΙΩ••••• ΤΑ••••••ΔΕΚΤΗ
8/202101/02/202109/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• ΑΕΦΑ•• ΠΑ•••ΔΕΚΤΗ
9/202101/02/202108/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• ΑΕΠΑ••••••• ΠΑ••••••••••ΔΕΚΤΗ
10/202101/02/202111/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• ΑΕΕΛ•• ΛΑ•••••ΔΕΚΤΗ
11/202103/02/202106/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEAR••• MY•••••ΔΕΚΤΗ
12/202103/02/202107/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΣΟ••••• ΠΑ•••••ΔΕΚΤΗ
13/202111/02/202112/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΠΑ•••• ΣΙ••••ΚΑ••• ΤΣ•••••216ΔΕΚΤΗ
14/202115/04/202113/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΑΛ•• ΤΡ•••••ΑΛ•••••••• ΔΙ•••••••••ΔΕΚΤΗ
15/202115/04/202138/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• ΑΕHE••••• LI••ΔΕΚΤΗ
16/202115/04/202139/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• ΑΕΧΡ•••••• ΑΝ••••••ΔΕΚΤΗ
17/202115/04/202140/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• ΑΕFL•••• VA•••ΔΕΚΤΗ
18/202116/04/202134/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• ΑΕΓΕ•••••• ΗΛ•••ΔΕΚΤΗ
20/202116/04/202117/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEAN•• OS•••••••ΔΕΚΤΗ
21/202116/04/202119/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΑΘ••••••• ΠΑ••••••••ΔΕΚΤΗ
22/202116/04/202120/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΑΠ••••••• ΚΟ••••••ΔΕΚΤΗ
23/202116/04/202121/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΝΙ•••••• ΠΕ••••••ΔΕΚΤΗ
19/202119/04/202115/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• ΑΕΕΛ•••••••••••• ΣΙ•••ΔΕΚΤΗ
24/202120/04/202122/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΑΓ••••• ΚΟ•••••ΔΕΚΤΗ
25/202120/04/202123/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΓΕ•••••• ΚΟ••••••••ΔΕΚΤΗ
26/202120/04/202137/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• ΑΕΛΟ•••• ΓΑ•••••ΔΕΚΤΗ
27/202120/04/202116/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΧΡ••••• ΜΑ••••••••••••ΔΕΚΤΗ
28/202120/04/202118/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΑΝ•••••••• ΖΟ••••ΔΕΚΤΗ
29/202120/04/202135/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΑΘ••••••• ΜΗ••••ΔΕΚΤΗ
30/202120/04/202136/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΠΑ••••••• ΔΕ••••••ΔΕΚΤΗ
31/202121/04/202124/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΓΕ•••••• ΚΟ••••••ΔΕΚΤΗ
32/202121/04/202125/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΚΩ•••••••••• ΑΛ•••••••ΔΕΚΤΗ
33/202121/04/202126/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΟΤ• ΑΕΕΜ••••••• ΟΙ•••••••ΔΕΚΤΗ
34/202123/04/202131ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• ΑΕΚΩ•••••••••• ΛΕ••••••••ΔΕΚΤΗ
35/202123/04/202132/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• ΑΕΑΝ•••••••• ΑΘ•••••••••••ΔΕΚΤΗ
36/202123/04/202133/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• ΑΕΔΙ••••••• ΧΑ•••••••••ΔΕΚΤΗ
37/202123/04/202142/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΙΩ••••• ΚΟ••••••••••••••••EA•••••• ΕΠ•6,00ΔΕΚΤΗ
38/202126/04/202127/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• ΑΕΕΛ••• ΜΑ•••••ΔΕΚΤΗ
39/202126/04/202128/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• ΑΕΑΛ•••••••• ΔΗ•••••••••••••ΔΕΚΤΗ
40/202126/04/202129/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΧΑ•••••• ΠΑ••••••ΔΕΚΤΗ
41/202128/04/202130/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΑΓ•••••••••••• ΔΗ••••••••ΔΕΚΤΗ
42/202128/04/202144/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΑΓ•••••• ΖΟ•••••ΔΕΚΤΗ
43/202129/04/202150/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΠΕ•••• ΚΑ•••••••ΒΑ••••• ΚΟ•••••••ΔΕΚΤΗ
44/202105/05/202145/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΟΤ• ΑΕΚΩ•••••••••• ΘΡ•••••••ΔΕΚΤΗ
45/202105/05/202146/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• ΑΕNE•••••• ΕΠ•ΔΕΚΤΗ
46/202105/05/202147/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΠΑ••••••• ΤΣ•••••ΔΕΚΤΗ
47/202105/05/202148/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΑΝ•••••• ΜΠ••••••••ΔΕΚΤΗ
48/202105/05/202149/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΓΕ••••• ΚΑ••••••••ΔΕΚΤΗ
49/202107/05/202151/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣIN•••• HE••••ΘΕ••••••••• ΤΣ••••ΔΕΚΤΗ
50/202107/05/202152/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣIN•••• HE••••ΣΟ••• ΛΕ•••••ΔΕΚΤΗ
51/202107/05/202153/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣIN•••• HE••••ΑΝ••••• ΚΑ•••••••••ΔΕΚΤΗ
52/202107/05/202154/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣIN•••• HE••••ΣΤ•••••• ΚΑ••••••••ΔΕΚΤΗ
53/202107/05/202155/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣIN•••• HE••••ΒΑ•••••• ΠΑ••••••••••ΔΕΚΤΗ
54/202118/05/202157/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΕΘ•••• ΤΡ•••••ΑΝ•••••••• ΧΑ••••••••••ΔΕΚΤΗ
55/202118/05/202158/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΕΘ•••• ΤΡ•••••ΙΩ••••• ΤΣ•••••••••ΔΕΚΤΗ
56/202118/05/202160/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣGA•••• FU•••••ΔΑ••••••• ΤΣ••••••••••ΔΕΚΤΗ
57/202118/05/202161/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΕΘ•••• ΤΡ•••••ΓΕ•••••• ΙΒ••••••ΔΕΚΤΗ
58/202118/05/202162/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΕΘ•••• ΤΡ•••••ΙΩ••••• ΚΟ••••••ΔΕΚΤΗ
59/202119/05/202163/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΕΘ•••• ΤΡ•••••ΜΑ•••• ΜΑ••••••••ΔΕΚΤΗ
60/202121/05/202156/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΝΙ•••••• ΠΑ•••••••••••ΙΩ••••• ΓΙ•••••ΔΕΚΤΗ
61/202121/05/202164/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΕΘ•••• ΤΡ•••••ΝΙ•• ΤΟ••••••••••ΔΕΚΤΗ
62/202121/05/202165/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΕΘ•••• ΤΡ•••••ΑΓ•••••• ΖΕ•••••••ΔΕΚΤΗ
63/202121/05/202165Α/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΕΘ•••• ΤΡ•••••ΑΛ•••••••• ΜΕ•••••••ΔΕΚΤΗ
64/202121/05/202166/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΦΥ•••• ΑΕ•••ΑΝ••••• ΛΑ••ΔΕΚΤΗ
65/202125/05/202167/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣdo••••• GR••••ΜΙ•••• ΛΑ••••••••ΔΕΚΤΗ
66/202125/05/202168/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΕΘ•••• ΤΡ•••••ΙΩ••••• ΑΞ••••••••ΔΕΚΤΗ
67/202125/05/202169/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΕΘ•••• ΤΡ•••••ΟΛ•• ΧΑ•••••••••ΔΕΚΤΗ
68/202125/05/202170/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΕΘ•••• ΤΡ•••••ΚΩ•••••••••• ΑΛ••••••••••ΔΕΚΤΗ
69/202128/05/202172/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΟΤ• ΑΕΑΝ•••••••• ΖΟ••••ΔΕΚΤΗ
70/202128/05/202175/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΕΘ•••• ΤΡ•••••ΚΩ•••••••••• ΜΥ•••••••ΔΕΚΤΗ
71/202128/05/202176/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΕΘ•••• ΤΡ•••••ΕΛ••• ΜΥ•••••••ΔΕΚΤΗ
72/202128/05/202177/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΕΘ•••• ΤΡ•••••ΑΛ•••••••• ΤΣ••••••ΔΕΚΤΗ
73/202131/05/202178/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΚΩ•••••••••• ΠΡ•••••••ΙΩ••••• ΝΤ•••••••••••ΔΕΚΤΗ
74/202102/06/202114/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΑΡ••• ΜΟ••••••ΑΠ••••••• ΚΟ•••••••••••4,00ΔΕΚΤΗ
75/202102/06/202159/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEGK••••••• ΕΠ•ΔΕΚΤΗ
76/202102/06/202173/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣPI•••• FI•••••ΓΑ••••• ΙΟ•••••••••ΔΕΚΤΗ
77/202102/06/202179/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΠΗ•••••• ΜΠ••••ΔΕΚΤΗ
78/202102/06/202180/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΓΕ•••••• ΣΚ•••••ΔΕΚΤΗ
79/202102/06/202181/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΣΤ••••••• ΜΙ•••••ΔΕΚΤΗ
80/202102/06/202182/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΒΑ••••••••••••••• ΛΕ••••••••ΔΕΚΤΗ
81/202104/06/202174/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΕΘ•••• ΤΡ•••••ΔΗ••••••• ΣΙ•••••••ΔΕΚΤΗ
82/202108/06/202183/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΑΝ••••••• ΗΛ••••ΔΕΚΤΗ
83/202108/06/202184/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΜΑ••• ΠΑ•••••••••••••••ΔΕΚΤΗ
84/202108/06/202185/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΣΤ••••••• ΠΑ•••••ΔΕΚΤΗ
85/202108/06/202186/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΝΙ•••••• ΑΜ••••••••ΔΕΚΤΗ
86/202108/06/202187/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΟΤ• ΑΕΕΛ••• ΣΙ•••••••ΔΕΚΤΗ
87/202108/06/202188/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΟΤ• ΑΕΔΗ••••••• ΣΤ•••••••ΔΕΚΤΗ
88/202108/06/202189/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΑΛ•• ΤΡ•••••ΑΘ••••••• ΤΕ••••ΔΕΚΤΗ
89/202108/06/202190/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΕΘ•••• ΤΡ•••••ΘΕ••• ΚΟ•••••••ΔΕΚΤΗ
90/202114/06/202192/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣQQ••••••••••• SE••••••ΣΤ••••••• ΑΝ•••••••ΔΕΚΤΗ
91/202114/06/202193/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΕΤ• ΑΕΕΛ•••• ΣΟ••••••••ΔΕΚΤΗ
92/202115/06/202191/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΑM••••• AE••ΜΑ••• ΣΥ•••••ΔΕΚΤΗ
93/202115/06/202194/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΕΥ••••• ΓΙ••••ΑΝ••••••• ΚΑ••••••ΔΕΚΤΗ
94/202116/06/202195/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΕΘ•••• ΤΡ•••••ΔΙ•••••• ΓΙ••••••••••ΔΕΚΤΗ
95/202116/06/202196/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΠΕ•••• ΚΑ•••••••ΣΤ••••• ΨΑ••••ΔΕΚΤΗ
96/202117/06/202171/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΟΤ• ΑΕΧΡ••••• ΜΑ••••••••••••ΔΕΚΤΗ
97/202118/06/202198/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣdo••••• Gr••••ΑΙ•••••••• ΔΑ••••ΔΕΚΤΗ
98/202124/06/2021100/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣAL••• ΤΡ•••••ΔΕ•••••• ΤΡ•••••••••••ΔΕΚΤΗ
100/202109/07/2021102/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣIM••••••••••••• MA•••••••••••ΟΣ• ΑΕΔΕΚΤΗ
101/202109/07/2021103/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣI.••••••••••••••• ΚΑ••••••••••ΙΩ••••• ΣΤ••••••ΔΕΚΤΗ
102/202109/07/2021104/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΕΜ••••••• ΣΙ•••••ΔΕΚΤΗ
103/202109/07/2021105/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΚΟ•••• ΟΣ••••ΔΕΚΤΗ
104/202109/07/2021106/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEDH•••••• DH••••••ΔΕΚΤΗ
105/202114/07/2021107/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEEM••••••• ΚΟ•••••••••ΔΕΚΤΗ
106/202114/07/2021108/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΚΩ•••••••••• ΠΥ•••••ΔΕΚΤΗ
107/202114/07/2021109/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• ΑΕΣΤ••••••• ΟΙ•••••••••ΔΕΚΤΗ
108/202114/07/2021110/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΝΙ•••••• ΔΕ••••••ΔΕΚΤΗ
109/202114/07/2021111/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΜΑ••• ΜΙ••••••••••ΔΕΚΤΗ
110/202114/07/2021112/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEBA••••••• ΠΑ•••••••••ΔΕΚΤΗ
111/202122/07/2021117/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΦΩ••• ΤΑ••••••••••••ΜΗ•• ΦΩ••ΔΕΚΤΗ
112/202122/07/2021115/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣQQ•••• MA••••ΔΗ••••••• ΜΠ••••ΔΕΚΤΗ
113/202126/07/2021131/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΧΡ•••••• ΛΑ••••ΔΕΚΤΗ
114/202126/07/2021121/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΣΤ••••• ΣΧ•••••••••••ΔΕΚΤΗ
115/202126/07/2021122/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΑΝ•• ΣΟ••••••ΔΕΚΤΗ
116/202126/07/2021123/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΜΙ•••• ΜΠ•••••ΔΕΚΤΗ
117/202127/07/2021133/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣIN•••• AEΑΙ•••••••• ΚΑ•••••••ΔΕΚΤΗ
118/202127/07/2021116/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΣΥ••• ΑΙ•••••ΣΩ•••••• ΤΣ•••••••ΔΕΚΤΗ
119/202127/07/2021124/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΙΩ••••• ΑΛ••••••••ΔΕΚΤΗ
120/202127/07/2021125/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΣΤ••••••• ΑΘ•••••••••••ΔΕΚΤΗ
121/202127/07/2021120/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΜΑ••• ΑΡ••••ΔΕΚΤΗ
122/202127/07/2021129/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΘΕ•••••• ΑΘ•••••••ΔΕΚΤΗ
123/202127/07/2021128/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEAL••••••• BA•••ΔΕΚΤΗ
124/202127/07/2021126/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AECR••••••• KA••••ΔΕΚΤΗ
125/202127/07/2021130/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCE••• AEΒΑ••••••• ΠΙ••••ΔΕΚΤΗ
126/202128/07/2021132/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΙ.•••••••••••••• ΙΚ•Ι. ΣΤ••••••ΔΕΚΤΗ
128/202129/07/2021133/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣIN•••• AEΑΙ•••••••• ΚΑ•••••••ΔΕΚΤΗ
129/202101/09/2021118/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣIN•••• AEΓΕ•••••• ΚΟ••••••••••ΔΕΚΤΗ
130/202101/09/2021119/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣIN•••• HE••••ΘΕ••••••• ΜΙ••••••••ΔΕΚΤΗ
131/202102/09/2021133/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣGA•••• ΑΕΑΙ•••••••• ΒΑ••••••••ΔΕΚΤΗ
132/202102/09/2021134/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣAL••• BA••ΝΙ•••••• ΣΑ••••••ΔΕΚΤΗ
133/202102/09/2021138/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΙΩ••••• ΚΑ••••••••ΤΙ•• HO••••ΔΕΚΤΗ
134/202106/09/2021135/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣdo••••• Gr••••ΙΩ••••• ΧΑ••••••••••ΔΕΚΤΗ
135/202106/09/2021136/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣdo••••• Gr••••ΓΕ•••••• ΣΑ••••ΔΕΚΤΗ
136/202106/09/2021137/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣdo••••• Gr••••ΙΣ•••• ΝΗ•••••ΔΕΚΤΗ
137/202106/09/2021139/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣdo••••• Gr••••ΞΑ••• ΔΡ•••••••••ΔΕΚΤΗ
138/202106/09/2021140/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΟΤ• ΑΕΑΝ••••• ΤΑ••ΔΕΚΤΗ
139/202106/09/2021141/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣOT• AEΣΑ•••• ΦΟ•••ΔΕΚΤΗ
140/202106/09/2021142/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΟΤ• ΑΕΜΙ•••• ΔΗ•••••••ΔΕΚΤΗ
141/202106/09/2021143/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΑΙ•••••••• ΜΑ••••••ΔΕΚΤΗ
142/202106/09/2021144/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEHA•••• BO••••ΔΕΚΤΗ
143/202106/09/2021145/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΕΙ•••• ΒΟ•••••••••ΔΕΚΤΗ
144/202109/09/2021153/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΜΑ••••• ΑΘ•••••••ΔΕΚΤΗ
145/202109/09/2021151/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΔΗ••••••• ΜΟ•••••••ΔΕΚΤΗ
146/202109/09/2021152/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΚΑ•••••••• ΑΕΤΟ•••••••• ΙΚ•ΔΕΚΤΗ
147/202109/09/2021154/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΕΛ••• ΤΑ••••••••••ΔΕΚΤΗ
148/202109/09/2021155/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEVI••••• FR•••ΔΕΚΤΗ
149/202109/09/2021156/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΜΑ••• ΠΑ•••••ΔΕΚΤΗ
150/202113/09/2021157/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΧΡ••••••• ΜΗ••ΔΕΚΤΗ
151/202113/09/2021158/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΑΡ•••• ΠΑ•••••••••••••ΔΕΚΤΗ
152/202114/09/2021159/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCE••• HE••••ΙΩ••••• ΣΙ••••••••••ΔΕΚΤΗ
153/202121/09/2021162/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΙΝ•••• HE••••ΓΕ•••••• ΤΣ••••••••ΔΕΚΤΗ
154/202122/09/2021163/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΚΑ•••••• ΧΑ••••••••••ΔΕΚΤΗ
155/202122/09/2021164/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΦΛ••• ΜΟ••••••ΔΕΚΤΗ
156/202122/09/2021165/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΟΤ• ΑΕΜΑ••• ΛΟ••••••ΔΕΚΤΗ
157/202122/09/2021166/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΟΤ• ΑΕΑΛ•••••••• ΚΑ••••••ΔΕΚΤΗ
158/202123/09/2021146/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΗΛ••••• ΑΝ••••••••ΔΕΚΤΗ
159/202123/09/2021147/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΑΝ•• ΚΑ••••••ΔΕΚΤΗ
160/202123/09/2021148/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΚΩ••••••••••••••• ΔΗ•••ΔΕΚΤΗ
161/202123/09/2021149/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΒΙ•••••• ΝΕ•••••••••ΔΕΚΤΗ
162/202123/09/2021150/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΑΝ•••••• ΜΟ••••ΔΕΚΤΗ
163/202127/09/2021160/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCE••• HE••••ΓΕ••••• ΚΟ•••••••••ΔΕΚΤΗ
164/202127/09/2021161/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΙΓ•••••• ΜΠ•••••••••••••••••••••ΣΤ•••••• ΠΑ•••••••ΔΕΚΤΗ
165/202128/09/2021167/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣIN•••• HE••••ΜΕ•••• ΜΑ••••••ΔΕΚΤΗ
166/202101/10/2021169/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΛΑ••• ST••ΝΙ•••••• ΑΔ•••••ΔΕΚΤΗ
167/202105/10/2021168/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΣΤ••••• ΠΑ•••••••••••••ΜΕ••••• ΕΝ••••••••ΔΕΚΤΗ
168/202111/10/2021170/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣIN••• HE••••ΔΗ••••••• ΚΟ•••••ΔΕΚΤΗ
169/202111/10/2021171/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΑΝ•• ΒΑ•••••ΑΝ•••••• ΒΛ••••ΔΕΚΤΗ
170/202120/10/2021172/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣAN•• BA•••••ΑΝ•••••• ΒΛ••••168,00ΔΕΚΤΗ
171/202120/10/2021177/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΜΑ••••••••• ΒΑ••••••••••••••••••ΑΓ••••••••• ΜΑ•••••••••2,5ΔΕΚΤΗ
172/202120/10/2021178/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΒ&••••••••••• LT•ΑΓ••••••••• ΜΑ•••••3,00ΔΕΚΤΗ
173/202125/10/2021175/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΔΗ•••••••••••• ΜΟ•••••ΓΕ•••••••••••• ΚΛ••••ΔΕΚΤΗ
174/202125/10/2021173/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΑΦ•••••• ΓΕ•••••••ΔΕΚΤΗ
175/202126/10/2021174/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣIN•••• HE••••ΒΑ••••••• ΑΠ••••••••••••ΔΕΚΤΗ
176/202126/10/2021179/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΒΑ••••••• ΚΑ••••••ΓΕ•••••• ΠΟ••••••ΔΕΚΤΗ
177/202126/10/2021185/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΔΗ••••••• ΝΙ••••••••••ΔΕΚΤΗ
178/202126/10/2021186/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΜΑ••• ΚΟ•••••••••ΔΕΚΤΗ
179/202126/10/2021188/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΣΤ••••• ΚΟ••••••ΔΕΚΤΗ
180/202127/10/2021180/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣQQ•••• MA••••ΣΤ•••••• ΠΙ••ΔΕΚΤΗ
181/202102/11/2021181/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣIN•••• AEΙΩ••••• ΠΑ••••••••ΔΕΚΤΗ
182/202103/11/2021176/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΙΩ••••• ΚΑ••••••••••••ΓΕ•••••• ΝΙ•••••15,00ΔΕΚΤΗ
183/202103/11/2021187/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΑΓ••••• ΕΥ••••••••ΔΕΚΤΗ
184/202103/11/2021189/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣdo••••• GR••••ΚΩ•••••••••• ΠΑ••••••••ΔΕΚΤΗ
185/202103/11/2021190/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣDO••••• GR••••ΓΡ••••••• ΑΛ•••••ΔΕΚΤΗ
186/202103/11/2021191/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣDO••••• GR••••ΑΔ•••••••• ΑΦ••••••••ΔΕΚΤΗ
187/202105/11/2021121/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣIN•••• HE••••ΠΟ••••• ΒΡ•••••ΔΕΚΤΗ
188/202108/11/2021193/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣNI••••••••••• ΚΑ•••••ΜΕ•••••• ΦΑ•••ΔΕΚΤΗ
189/202109/11/2021192/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΕΘ•••• ΤΡ•••••ΛΙ•• ΜΕ•••••••ΔΕΚΤΗ
190/202109/11/2021195/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣdo•••••• Gr••••ΜΑ••• ΖΑ•••••ΔΕΚΤΗ
191/202109/11/2021196/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCE••• HE••••ΓΕ•••••• ΧΑ••••••••••ΔΕΚΤΗ
192/202111/11/2021197/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣdo•••••• Gr••••ΑΣ••••• ΠΟ••••ΔΕΚΤΗ
193/202111/11/2021198/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΑΡ•••••••• ΔΟ••••ΔΕΚΤΗ
194/202111/11/2021199/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΒΑ•••••• ΨΑ•••••••ΔΕΚΤΗ
195/202118/11/2021203/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΟΤ• ΑΕAN••• BE••••ΔΕΚΤΗ
196/202118/11/2021201/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣGA•••• FU•••••ΧΡ•••••• ΑΡ•••••••••••ΔΕΚΤΗ
197/202119/11/2021204/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΟΤ• ΑΕΙΩ••• ΠΡ•••••••ΔΕΚΤΗ
198/202119/11/2021205/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• ΑΕΠΑ•••••••• ΣΑ•••••••ΔΕΚΤΗ
199/202119/11/2021213/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΠ.••••••• ΚΑ•••••ΣΤ•••••• ΠΑ••••••••••••••6,00ΔΕΚΤΗ
200/202119/11/2021214/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΠ.••••••• ΚΑ•••••ΣΤ•••••• ΠΑ•••••••••••ΔΕΚΤΗ
201/202122/11/202118/11/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• ΑΕΒΑ•••••• ΤΑ••••••••ΔΕΚΤΗ
202/202122/11/202118/11/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• ΑΕΘΕ•••••• ΦΟ•••••••ΔΕΚΤΗ
203/202122/11/202118/11/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΑΙ•••••••• ΜΠ•••ΔΕΚΤΗ
204/202123/11/2021200/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΑΘ••••••• ΑΝ••••••ΝΙ•••• ΜΟ•••••ΔΕΚΤΗ
205/202126/11/2021212/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΠ.•••••••••••••• ΟΕΜΑ•••••••••••••••• ΟΕ3,00ΔΕΚΤΗ
206/202126/11/2021215/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΜΑ•••••••••• ΑΓ••••••••ΔΕΚΤΗ
207/202126/11/2021216/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AESE•••• OB•••••••ΔΕΚΤΗ
208/202101/12/2021218/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCE••• HE••••BU•••• BE••ΔΕΚΤΗ
209/202101/12/2021209/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΠΟ•••••• ΑΡ••••••ΔΕΚΤΗ
210/202101/12/2021211/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΙΩ••••• ΔΡ••••••••••••ΔΕΚΤΗ
211/202101/12/2021210/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΑΝ••••••• ΡΑ•••ΔΕΚΤΗ
212/202103/12/2021222/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣOT• AECO••• CV••••ΔΕΚΤΗ
213/202103/12/2021223/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΓΑ••••• ΧΑ•••••••••ΔΕΚΤΗ
214/202106/12/2021183/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣOT• AEEY••••• ΑΝ••••••••••ΔΕΚΤΗ
215/202106/12/2021184/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΟΤ• ΑΕΧΡ••••• ΜΠ•••••ΔΕΚΤΗ
216/202106/12/2021219/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΣΤ••••••• ΣΤ••••••••••ΔΕΚΤΗ
217/202106/12/2021221/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΟΤ• ΑΕΚΑ•••••• ΜΑ•••••••ΔΕΚΤΗ
218/202107/12/2021227/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΟΤ• ΑΕΚΩ•••••••••• ΘΡ•••••••ΔΕΚΤΗ
219/202107/12/2021228/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΟΤ• ΑΕΑΝ••••••• ΠΥ••••••ΔΕΚΤΗ
220/202109/12/2021229/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΟΤ• ΑΕΑΙ•••••••• ΚΕ•••••ΔΕΚΤΗ
221/202109/12/2021230/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΝΙ•••••• ΜΑ••••ΜΑ••• ΚΡ••••••0,50ΔΕΚΤΗ
222/202109/12/2021220/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣI••••• HE••••ΑΝ•••••••• ΤΕ•••••••••ΔΕΚΤΗ
223/202109/12/2021225/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΣΤ••••••• ΝΤ••••••ΔΕΚΤΗ
224/202109/12/2021231/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEAL•••• OR•••••ΔΕΚΤΗ
225/202109/12/2021232/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΑΓ••• ΚΑ••••••ΔΕΚΤΗ
226/202110/12/2021234/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΓΕ•••••• ΚΕ••••••ΔΕΚΤΗ
227/202110/12/2021233/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΙΩ••••• ΠΑ•••ΔΕΚΤΗ
228/202113/12/2021217/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣdo•••••• Gr••••ΙΩ••••• ΚΡ•••••ΔΕΚΤΗ
229/202116/12/2021238/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΟΤ• ΑΕΔΗ••••••• ΜΑ••••••••ΔΕΚΤΗ
230/202116/12/2021239/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΟΤ• ΑΕΑΝ•• ΠΑ••••••••ΔΕΚΤΗ
231/202116/12/2021226/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΟΤ• ΑΕΚΩ•••••••••• ΤΑ•••••ΔΕΚΤΗ
232/202116/12/2021240/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΟΤ• ΑΕΜΑ••••••••• ΛΟ•••••ΔΕΚΤΗ
233/202117/12/2021242/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΟΤ• ΑΕΜΑ••• ΤΣ•••••••ΔΕΚΤΗ
234/202120/12/2021224/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AECH••••••• BO•••••ΔΕΚΤΗ
235/202120/12/2021246/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΣΤ•••••• ΑΣ•••ΔΕΚΤΗ
236/202123/12/2021236/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΟΤ• ΑΕΕΥ••••••• ΑΡ••••••ΔΕΚΤΗ
237/202124/12/2021257/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΕΛ••••• ΑΕΜ.•••••••• ΟΕΔΕΚΤΗ
238/202128/12/2021250/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΙΩ••••• ΠΑ••••ΔΕΚΤΗ
239/202128/12/2021253/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΟΤ• ΑΕΦΛ••••• ΣΚ•••••ΔΕΚΤΗ
240/202128/12/2021252/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΟΤ• ΑΕΓΡ••••••• ΠΕ•••••••ΔΕΚΤΗ
241/202128/12/2021254/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΟΤ• ΑΕΚΥ••••• ΜΟ••••••••ΔΕΚΤΗ
242/202128/12/2021243/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΣΥ•••• ΜΑ••••ΔΕΚΤΗ
243/202128/12/2021255/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΟΤ• ΑΕΘΕ•••••• ΚΟ••••••••ΔΕΚΤΗ
244/202128/12/2021256/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΟΤ• ΑΕΕΥ••••• ΦΙ••••••ΔΕΚΤΗ
246/202129/12/2021258/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣIN•••• HE••••ΑΝ•••••• ΞΕ•••••ΔΕΚΤΗ
245/202130/12/2021249/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΣ.••••••• ΙΚ•IN••••••• ΑΕΔΕΚΤΗ
247/202131/12/2021247/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣOT• AEΕΥ••••• ΜΟ••••••••ΔΕΚΤΗ
248/202131/12/2021248/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΟΤ• ΑΕΣΟ••• ΓΕ••••••••ΔΕΚΤΗ
249/202131/12/2021245/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣdo•••••• Gr••••ΑΡ•••••••• ΔΑ•••••••ΔΕΚΤΗ
250/202131/12/2021261/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΜΑ•••• ΑΘ•••••••ΔΕΚΤΗ
1/202207/01/2022260/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣdo Va•••ΕΥ••••••• ΚΟ••••ΔΕΚΤΗ
2/202231/01/20223/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΕΠ•• ΑΕΑΝ••••• ΛΑ••ΔΕΚΤΗ
3/202231/01/20224/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΟΤ• ΑΕΓΕ•••••• ΠΕ••••ΔΕΚΤΗ
4/202231/01/20225/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΟΤ• ΑΕMA••••••••••••• ST••••ΔΕΚΤΗ
5/202231/01/20226/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΟΤ• ΑΕΑΘ••••••• ΑΘ•••••••••••ΔΕΚΤΗ
6/202231/01/20227/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΟΤ• ΑΕΖΗ••••• ΓΚ••••••ΔΕΚΤΗ
7/202231/01/20228/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΟΤ• ΑΕΧΡ•••••••••••••• ΚΟ•••••••ΔΕΚΤΗ
8/202231/01/20229/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΟΤ• ΑΕΚΑ••••• ΦΡ•••••••ΔΕΚΤΗ
9/202231/01/202210/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΚΩ•••••••••• ΣΙ•••••ΚΩ•••••••••• ΚΑ•••••28,5ΔΕΚΤΗ
10/202231/01/20222/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΑΝ•••••• ΚΑ••••••••••••••••••ΙΑ••••• ΦΙ•••0,5ΔΕΚΤΗ
11/202231/01/202211/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣSU••••• FI•••••ΑΝ•••• ΜΑ••ΔΕΚΤΗ
12/202208/02/202212/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΣΤ••••• ΡΟ•••••••ΠΑ•••••••• ΡΟ•••••••492ΔΕΚΤΗ
13/202210/02/202213/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΧΑ•••• ΚΩ••••••••••••••••••ΠΑ••••••••••••• ΠΑ••••••••••••ΑΠΟΡΡΙΠΤΙΚΗ
14/202216/02/202216/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΣΩ•••••• ΚΑ•••••••••ΔΕΚΤΗ
15/202216/02/202217/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΛΑ•••••• ΤΣ•••••••ΔΕΚΤΗ
16/202216/02/202218/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΓΡ••••••• ΘΕ•••••••••••ΔΕΚΤΗ
17/202216/02/202219/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΘΩ••• ΛΕ••••••ΔΕΚΤΗ
18/202216/02/202220/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΦΩ••••• ΜΑ••••ΔΕΚΤΗ
19/202216/02/202221/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΘΕ•••••• ΜΠ•••••••ΔΕΚΤΗ
20/202216/02/202222/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΑΝ•••••••• ΠΑ••••ΔΕΚΤΗ
21/202216/02/202223/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΜΙ•••• ΔΗ•••••••ΔΕΚΤΗ
22/202216/02/202224/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΑΘ••••••• ΚΡ•••••ΔΕΚΤΗ
23/202216/02/202225/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΑΓ••••• ΠΙ•••••••••ΔΕΚΤΗ
24/202217/02/202215/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCE••• HE••••Δ.•••••••• ΚΑ•••••ΔΕΚΤΗ
25/202217/02/202226/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCE••• HE••••ΦΡ•••••••• ΚΑ••••••••••••••••ΔΕΚΤΗ
26/202222/02/202214/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΧΑ•••••••• ΤΣ•••••••••••••EU••••••• IN•••••••••••••••ΔΕΚΤΗ
27/202223/02/202228/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΖΑ••••••••••• ΚΑ••••••ΧΡ••••• ΓΑ•••••1,5ΔΕΚΤΗ
28/202225/02/202227/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΕΘ•••• ΤΡ•••••ΧΡ••••• ΠΕ••••••••ΔΕΚΤΗ
29/202208/03/202230/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΑΘ••••••• ΚΑ••••••ΜΙ•••• ΤΣ••••••••••ΔΕΚΤΗ
30/202208/03/202229/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣIN•••• HE••••ΓΕ•••••• ΠΑ•••••ΔΕΚΤΗ
31/202209/03/202234/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΧΑ••••••• ΤΣ•••••••••••••••••ΓΕ••••• ΤΖ•••1,5ΔΕΚΤΗ
32/202209/03/202235/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΧΑ••••••• ΤΣ•••••••••••••••••EU••••••••••••••• IK•6,5ΔΕΚΤΗ
33/202211/03/202237/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΕΥ••••••• ΜΟ••••••••ΔΕΚΤΗ
34/202211/03/202238/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΜΑ•••••• ΚΑ••••••••ΔΕΚΤΗ
35/202216/03/202239/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΕΛ••• ΚΑ•••••ΔΕΚΤΗ
36/202216/03/202240/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΑΘ•••••• ΝΤ•••••••ΔΕΚΤΗ
37/202216/03/202241/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΠΑ•••••••• ΧΑ•••ΔΕΚΤΗ
38/202216/03/202244/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEIL•• PY••••ΔΕΚΤΗ
39/202218/03/202245/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣdo• va•••ΣΟ•••• ΕΥ•••••••ΔΕΚΤΗ
40/202218/03/202246/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣdo va•••ΦΙ••••• ΒΑ••••••ΔΕΚΤΗ
41/202221/03/202231/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΣΠ•••••••• ΑΝ••••••••ΔΗ••••••• ΒΙ••••••ΔΕΚΤΗ
42/202221/03/202232/20212ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣAG•••••••••• SA••••••••••ΠΕ•••• ΚΡ••••ΔΕΚΤΗ
44/202221/03/202247/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCE••• HE••••ΔΙ•••• ΚΑ•••••••••ΔΕΚΤΗ
45/202221/03/202248/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΚΩ•••••••••• ΜΠ••••••ΑΘ••••••• ΤΕ••••••••••••••2,00ΔΕΚΤΗ
46/202222/03/202249/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΑΝ•••••• ΛΕ••••••ΕΝ••••••• ΘΗ•••••••••••••••••158,00ΔΕΚΤΗ
47/202223/03/202250/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣdo••••• GR••••ΕΥ••••••• ΠΑ••••••••••ΔΕΚΤΗ
48/202223/03/202251/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣdo•••••• GR••••ΣΠ•••••••• ΜΙ••••ΔΕΚΤΗ
49/202223/03/202252/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣdo•••••• GR••••ΑΣ•••••• ΠΑ••••••••••••••••••ΔΕΚΤΗ
50/202230/03/202253/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΚΩ•••••••••• ΚΑ••••••••ΔΕΚΤΗ
51/202230/03/202254/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΧΡ•••••• ΣΠ••••••ΔΕΚΤΗ
52/202231/03/202255/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΓΕ••••• ΕΥ••••••ΔΕΚΤΗ
53/202231/03/202256/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΑΝ•• ΟΒ•••••••ΔΕΚΤΗ
54/202204/04/202259/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΔΙ••••••• ΤΣ••••••••••••••ΔΕΚΤΗ
55/202204/04/202265/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣVE•• PR••••ΚΥ••••••••• ΑΕ601,5ΔΕΚΤΗ
56/202205/04/202257/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΧΡ••••• ΜΠ••••ΔΕΚΤΗ
57/202205/04/202259/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEAN•••• XU••ΔΕΚΤΗ
58/202205/04/202260/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΙΩ••••• ΚΩ••••••••••ΔΕΚΤΗ
59/202205/04/202261/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΑΘ••••••• ΕΙ••••••••••ΔΕΚΤΗ
60/202205/04/202262/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΟΤ• ΑΕΙΩ••••• ΚΥ•••••••••••••ΔΕΚΤΗ
61/202205/04/202263/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΟΤ• ΑΕΓΕ•••••• ΦΘ••••ΔΕΚΤΗ
62/202206/04/202264/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΟΤ• ΑΕΕΡ••••• ΠΟ••••••••ΔΕΚΤΗ
63/202213/04/202267/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΔΗ••••••• ΚΑ•••••••••••••••ΣΙ•• ΜΟ•••••ΔΕΚΤΗ
64/202226/04/202268/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΟΤ• ΑΕΘΕ••••••••••••••• ΙΚ•ΔΕΚΤΗ
65/202226/04/202269/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣEM••••••• ΙΚ•Α.••••••••• ΚΑ••••••••1,00ΔΕΚΤΗ
66/202226/04/202270/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΝΙ•••••• ΠΑ•••••••ΔΕΚΤΗ
67/202226/04/202271/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΜΙ•••• ΤΟ•••ΔΕΚΤΗ
68/202226/04/202272/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΜΑ•••••• ΤΣ•••••ΔΕΚΤΗ
69/202226/04/202273/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΣΤ••••• ΑΝ••••••ΔΕΚΤΗ
70/202227/04/202274/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEAR•••••• DO••ΔΕΚΤΗ
71/202227/04/202275/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΑΘ•••••• ΜΑ•••••ΔΕΚΤΗ
72/202227/04/202276/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΑΝ••••••• ΠΑ•••••ΔΕΚΤΗ
73/202228/04/202277/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΜΑ••••• ΔΩ••••••••ΔΕΚΤΗ
74/202228/04/202278/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΣΠ•••••• ΚΟ••••••••ΕΛ•••••••• ΧΑ••••••ΔΕΚΤΗ
75/202209/05/202279/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΙΩ•••• ΣΑ••••ΔΕΚΤΗ
76/202209/05/202281/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΒΑ••••••• ΚΑ••••••ΜΠ••••••••• ΜΟ•••••ΔΕΚΤΗ
77/202210/05/202282/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΠΑ••••••••••••••• ΜΑ•••ΔΕΚΤΗ
78/202217/05/202283/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣQQ•••• MA••••ΜΑ••• ΣΠ••••ΔΕΚΤΗ
79/202218/05/202284/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCE••• HE••••ΕΛ••• ΒΑ••••••••ΔΕΚΤΗ
80/202218/05/202286/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΓΕ•••••• ΠΑ•••••ΔΕΚΤΗ
81/202218/05/202287/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEKR•••••• KE••ΔΕΚΤΗ
82/202220/05/202288/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΕΛ•••••••• ΞΥ••••••••ΔΕΚΤΗ
83/202220/05/202289/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΝΙ•••••• ΣΕ•••••••••ΔΕΚΤΗ
84/202220/05/202290/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΓΕ•••••• ΔΗ•••••••ΔΕΚΤΗ
85/202220/05/202285/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΚΡ••• ΦΑ••ΝΙ•••••• ΚΟ••••••••••8,5ΔΕΚΤΗ
86/202223/05/202291/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΕΛ••• ΒΕ••••••••ΔΕΚΤΗ
87/202223/05/202292/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΑΡ••••••• ΑΝ••••••••••ΔΕΚΤΗ
88/202223/05/202293/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΕΙ•••• ΑΝ••••••••ΔΕΚΤΗ
89/202225/05/202294/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΕΙ•••••••••••• ΔΗ•••••••••••ΔΕΚΤΗ
90/202225/05/202295/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΑΛ••••••• ΡΑ•••ΔΕΚΤΗ
91/202225/05/202296/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΑΚ•••• ΑΕΛΕ••• ΦΑ•••••ΔΕΚΤΗ
92/202225/05/202297/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΚΩ•••••••••• ΣΑ••••ΑΝ••••• ΤΣ••••••ΔΕΚΤΗ
93/202225/05/202298/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΔΗ••••••• ΚΑ•••••••••ΔΕΚΤΗ
94/202225/05/202299/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΝΕ••••••• ΔΗ•••••••••••ΔΕΚΤΗ
95/202227/05/2022100/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΑΝ•••••• ΔΡ•••••••••ΔΕΚΤΗ
96/202227/05/2022101/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΕΜ•• ΑΙ•••ΔΕΚΤΗ
97/202201/06/2022102/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΙ.••••••• ΜΟ•••••ΔΕΚΤΗ
98/202201/06/2022103/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΠΕ•••••• ΚΑ•••••••••ΔΕΚΤΗ
99/202201/06/2022104/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΘΕ•••••• ΚΑ••••ΔΕΚΤΗ
100/202203/06/2022105/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΚΟ•••• ΧΡ•••••ΔΕΚΤΗ
101/202203/06/2022106/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΧΑ•••••••• ΚΥ••••••••ΔΕΚΤΗ
102/202203/06/2022107/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΜΑ••• ΚΩ•••ΔΕΚΤΗ
103/202203/06/2022108/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• ΑΕΔΗ••••••• ΛΕ••••••••ΔΕΚΤΗ
104/202208/06/2022109/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΣΤ•••••• ΜΑ••••ΔΕΚΤΗ
105/202208/06/2022110/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΣΟ••• ΜΑ•••••••ΔΕΚΤΗ
106/202208/06/2022111/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΧΑ•••••••• ΜΙ••••••••ΔΕΚΤΗ
107/202208/06/2022112/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΓΕ•••••• ΜΙ••••••••••ΔΕΚΤΗ
108/202208/06/2022113ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΝΙ•••••• ΜΟ••••ΔΕΚΤΗ
109/202214/06/2022114ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΕΙ•••• ΜΙ•••••••••••ΔΕΚΤΗ
110/202214/06/2022115/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΙΩ•••• ΣΔ••••ΔΕΚΤΗ
111/202214/06/2022116/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΑΙ•••••••• ΤΣ•••••••••ΔΕΚΤΗ
112/202214/06/2022117/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΔΗ•••••••• ΒΑ••••ΔΕΚΤΗ
113/202214/06/2022118/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΑΝ••••••••• ΒΟ••••ΔΕΚΤΗ
114/202214/06/2022119/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΓΕ•••••• ΒΡ•••••ΔΕΚΤΗ
115/202214/06/2022120/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΕΜ••••••• ΒΡ•••••ΔΕΚΤΗ
116/202214/06/2022120Α/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΡΑ••• ΓΙ•••••••••ΔΕΚΤΗ
117/202216/06/2022121/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣQQ••••••••••• SE•••••••••••ΙΩ••••• ΚΑ••••••••ΔΕΚΤΗ
118/202216/06/2022122/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣQQ••••••••••• SE••••••ΕΜ••••••• ΡΟ•••••ΔΕΚΤΗ
119/202216/06/2022123/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΟΤ• ΑΕΜΑ••• ΣΟ••••ΔΕΚΤΗ
120/202216/06/2022124/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΓΕ•••••• ΔΗ•••••••ΔΕΚΤΗ
121/202216/06/2022125/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΕΥ••••••• ΧΑ••••••••••ΔΕΚΤΗ
122/202220/06/2022126/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΚΩ•••••••••• ΚΥ••••••••ΔΕΚΤΗ
123/202220/06/2022127/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΙΩ••••• ΑΛ••••••••ΔΕΚΤΗ
124/202220/06/2022128/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΕΛ••••• ΜΟ•••••ΔΕΚΤΗ
125/202220/06/2022129/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΕΙ•••• ΡΗ••••ΔΕΚΤΗ
126/202220/06/2022130/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΔΕ•••••• ΖΗ••ΔΕΚΤΗ
127/202220/06/2022131/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΖΩ• ΓΚ••••ΔΕΚΤΗ
128/202220/06/2022132/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΧΑ•••••••• ΤΣ••••••ΔΕΚΤΗ
135/202221/06/2022138/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΑΝ•••••• ΝΤ•••••••••••ΔΕΚΤΗ
136/202221/06/2022139/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΠΑ•••••••••••••••••••• ΠΕ•••••••••ΔΕΚΤΗ
137/202221/06/2022140/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΝΙ••••••• ΠΟ••••••••••ΔΕΚΤΗ
138/202221/06/2022141/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΠΑ•••••••• ΠΡ•••••••ΔΕΚΤΗ
139/202221/06/2022142/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΧΡ••••• ΣΑ•••••••ΔΕΚΤΗ
140/202221/06/2022143/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΔΗ••••• ΣΙ•••••••ΔΕΚΤΗ
141/202221/06/2022177/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣIN•••• HE••••ΣΑ•••••• ΜΕ•••ΔΕΚΤΗ
129/202222/06/2022191/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΑΛ•• ΦΡ•••••Α.•••••••••• ΣΙ••••ΔΕΚΤΗ
130/202222/06/2022133/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣNE•••••••• AEΝΙ••••••• ΔΗ••••••ΔΕΚΤΗ
131/202222/06/2022134/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΓΕ•••••• ΜΠ•••••ΔΕΚΤΗ
132/202222/06/2022135/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEKY••••• MP••••ΔΕΚΤΗ
133/202222/06/2022136/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΑΝ•••••••• ΜΠ•••••••••ΔΕΚΤΗ
134/202222/06/2022137/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΣΤ•••••• ΜΠ••••••••ΔΕΚΤΗ
142/202227/06/202280/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCE••• HE••••LO•••••••• RO••••ΔΕΚΤΗ
143/202227/06/2022144/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΠΑ••••••• ΧΡ••••ΔΕΚΤΗ
144/202229/06/2022147/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΓΕ•••••• ΠΙ••••••ΔΕΚΤΗ
145/202229/06/2022145/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΜΑ••• ΓΙ••••ΔΕΚΤΗ
146/202229/06/2022146/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEAH••• SH•••••ΔΕΚΤΗ
147/202229/06/2022148/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΟΤ• ΑΕΧΡ••••• ΜΥ•••••ΔΕΚΤΗ
148/202229/06/2022149/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΝΙ•• ΣΤ••••••ΔΕΚΤΗ
149/202229/06/2022150/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΠΑ••••••• ΣΤ•••••••••ΔΕΚΤΗ
150/202230/06/2022151/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• ΑΕΑΘ••• ΤΙ•••ΔΕΚΤΗ
151/202230/06/2022152/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΦΡ•••••••• ΤΣ•••••••ΔΕΚΤΗ
152/202230/06/2022153/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΑΙ•••••••• ΦΙ••ΔΕΚΤΗ
153/202201/07/2022155/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΕΥ••••••• ΧΑ•••••••••ΔΕΚΤΗ
154/202201/07/2022156/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΑΝ•• ΜΟ•••••ΔΕΚΤΗ
155/202201/07/2022157/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΕΛ••• ΤΣ•••••••ΔΕΚΤΗ
156/202204/07/2022158/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΚΥ••••• ΒΟ••••••ΔΕΚΤΗ
157/202204/07/2022159/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΟΛ•• ΠΟ•••••••••ΔΕΚΤΗ
158/202204/07/2022160/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΠΑ••••••• ΚΑ••••ΔΕΚΤΗ
159/202204/07/2022161/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΕΙ•••• ΜΙ••••ΔΕΚΤΗ
160/202204/07/2022154/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΜΙ•••• ΦΟ••••••••••ΔΕΚΤΗ
161/202208/07/2022162/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΕΛ••• ΤΣ•••••••ΔΕΚΤΗ
162/202208/07/2022163/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΗΛ••• ΞΥ•••ΔΕΚΤΗ
163/202208/07/2022164/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΓΕ•••••• ΣΚ•••••ΔΕΚΤΗ
164/202208/07/2022165/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΠΕ•••• ΕΥ•••••••ΔΕΚΤΗ
165/202208/07/2022166/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΜΑ••• ΑΡ••••••••••ΔΕΚΤΗ
167/202208/07/2022167/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΙΩ•••• ΑΙ•••••ΔΕΚΤΗ
168/202208/07/2022168/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEER•••• KA••••••ΔΕΚΤΗ
169/202208/07/2022169/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΜΑ••• ΠΑ••••ΔΕΚΤΗ
170/202208/07/2022170/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEMA•••• LE••••••ΔΕΚΤΗ
171/202208/07/2022171/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΔΗ••••••• ΚΑ••••••ΔΕΚΤΗ
172/202208/07/2022172/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΕΥ••••••• ΤΑ•••••••••ΔΕΚΤΗ
173/202208/07/2022173/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEAL••• PA•••••ΔΕΚΤΗ
174/202208/07/2022174/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEHO••••••• AB•••••ΔΕΚΤΗ
175/202208/07/2022175/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΠΑ•••••••• ΑΓ••••••••••ΔΕΚΤΗ
176/202208/07/2022184/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΟΤ• ΑΕΣΤ••••••• ΜΑ••••ΔΕΚΤΗ
177/202208/07/2022185/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΟΤ• ΑΕΑΓ••••• ΓΕ••••••••ΔΕΚΤΗ
178/202208/07/2022186/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΟΤ• ΑΕΠΑ•••••• ΜΠ••••••••ΔΕΚΤΗ
179/202208/07/2022188/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΟΤ• ΑΕΓΕ•••••• ΛΑ•••••••••ΔΕΚΤΗ
180/202208/07/2022196/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΟΤ• ΑΕΑΘ••••••• ΚΑ•••••••ΔΕΚΤΗ
181/202208/07/2022197/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΟΤ• ΑΕΜΙ•••• ΜΟ•••••••ΔΕΚΤΗ
182/202211/07/2022198/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΔΗ••••••• ΤΣ•••••••ΔΕΚΤΗ
183/202211/07/2022199/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΙΩ•••• ΠΛ•••••••ΔΕΚΤΗ
184/202211/07/2022200/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AELI• LO••••••••ΔΕΚΤΗ
185/202211/07/2022201/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΑΝ•••••• ΒΟ••••••••ΔΕΚΤΗ
186/202211/07/2022202/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΜΙ••••••• ΚΑ•••••••ΔΕΚΤΗ
187/202211/07/2022203/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΔΗ••••••• ΚΑ•••••••ΔΕΚΤΗ
188/202211/07/2022204/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΚΩ•••••••••••••••• ΓΑ•••••ΔΕΚΤΗ
189/202211/07/2022205/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΓΕ••••• ΣΤ•••••••ΔΕΚΤΗ
190/202211/07/2022206/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΑΙ•••••••• ΤΕ•••••ΔΕΚΤΗ
191/202211/07/2022207/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEAT•••• FO••ΔΕΚΤΗ
192/202211/07/2022208/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΜΑ••• ΡΑ•••ΔΕΚΤΗ
193/202211/07/2022209/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΔΗ•••••••• ΜΗ••••••••ΔΕΚΤΗ
194/202211/07/2022210/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• ΑΕΧΡ•••••• ΣΑ••••ΔΕΚΤΗ
195/202211/07/2022211/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΟΛ•• ΖΗ••ΔΕΚΤΗ
196/202211/07/2022212/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEJA•• KO••••••••••ΔΕΚΤΗ
197/202211/07/2022213/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΣΟ••• ΚΑ••••••••ΔΕΚΤΗ
198/202211/07/2022214/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΕΥ••••••• ΑΘ•••••••ΔΕΚΤΗ
199/202211/07/2022215/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEAN•• TA•••••••ΔΕΚΤΗ
200/202211/07/2022216/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEMA•••••• SE•••••ΔΕΚΤΗ
201/202211/07/2022217/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEVI••••••• GE••••••ΔΕΚΤΗ
202/202211/07/2022218/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΕΣ•• ΑΛ•ΔΕΚΤΗ
203/202211/07/2022219/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΣΩ•••••• ΜΠ•••••••ΔΕΚΤΗ
204/202211/07/2022220/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΣΤ•••••• ΧΑ•••••••ΔΕΚΤΗ
205/202211/07/2022221/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΣΤ••••••• ΑΝ•••••••ΔΕΚΤΗ
206/202212/07/2022176/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCE••• AEΑΙ•••••••• ΚΑ••••ΔΕΚΤΗ
207/202212/07/2022178/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣIN•••• HE••••ΑΓ•••• ΜΑ•••••••••ΔΕΚΤΗ
208/202212/07/2022179/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣIN•••• HE••••ΜΑ••• ΤΖ•••••••••ΔΕΚΤΗ
209/202212/07/2022180/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣIN•••• HE••••ΓΕ•••••• ΜΑ••••••ΔΕΚΤΗ
210/202212/07/2022181/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣIN•••• HE••••ΜΙ•••• ΚΩ••••••••••••ΔΕΚΤΗ
211/202212/07/2022182/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣIN•••• HE••••ΑΛ•••••••• ΚΑ•••••••ΔΕΚΤΗ
212/202212/07/2022183/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΕΥ•••••••• ΣΗ••••••••ΝΟ••••••••• ΝΙ•••••39,00ΔΕΚΤΗ
213/202212/07/2022190/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΕΥ•••••••• ΣΗ••••••••ΝΟ••••••••• ΝΙ•••••39,00ΔΕΚΤΗ
214/202212/07/2022192/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣIN•••• HE••••ΚΩ•••••••••• ΚΑ••••••••ΔΕΚΤΗ
215/202212/07/2022193/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣIN•••• HE••••ΜΙ•••• ΚΟ•••••ΔΕΚΤΗ
216/202214/07/2022194/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΚΩ•••••••••• ΓΑ•••••ΔΕΚΤΗ
217/202214/07/2022195/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΣΑ•••••••• ΒΟ•••••••ΔΕΚΤΗ
218/202214/07/2022222/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣEM••••••• ΙΚ•Α.••••••••• ΚΑ•••••3,00ΔΕΚΤΗ
219/202214/07/2022223/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCE••• HE••••ΑΓ••••• ΝΙ••••••••••ΔΕΚΤΗ
220/202215/07/2022224/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCE••• HE••••ΔΗ••••••• ΑΝ••••••••ΔΕΚΤΗ
221/202215/07/2022225/20222ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΕΘ•••• ΤΡ•••••ΠΑ•••••••• ΜΑ••••ΔΕΚΤΗ
222/202215/07/2022226/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣIN•••• HE••••ΑΝ••••• ΟΙ•••••••••ΔΕΚΤΗ
223/202218/07/2022227/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣEm••••••• ΙΚ•Α.••••••••• ΚΑ•••••1,00ΔΕΚΤΗ
224/202218/07/2022228/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEHO•••• CO•••••••••ΔΕΚΤΗ
225/202218/07/2022229/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΣΤ••• ΕΠ•ΔΕΚΤΗ
226/202218/07/2022230/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΒ2 KA•••••ΑΛ•••••••• ΚΟ••••••ΔΕΚΤΗ
227/202227/07/2022232ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΔΗ••••••• ΨΥ••••ΓΕ•••••• ΠΑ••••••ΔΕΚΤΗ
228/202227/07/2022231/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣEM•••••••• ΙΚ•ΜΠ••••••••••••••• ΕΕ1,00ΔΕΚΤΗ
229/202219/09/2022265/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΧΑ••••••• ΜΑ••••••ΔΕΚΤΗ
230/202219/09/2022266/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΜΙ•••• ΓΙ•••••••••ΔΕΚΤΗ
231/202219/09/2022267/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣNA•••••• MU••••••ΔΕΚΤΗ
232/202220/09/2022233/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΑΙ•••••••• ΣΑ•••••••••ΔΕΚΤΗ
233/202220/09/2022234ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΑΡ•••• ΚΟ•••••••ΔΕΚΤΗ
234/202220/09/2022235/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΜΑ••••• ΜΑ•••••ΔΕΚΤΗ
235/202220/09/2022236/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΜΑ••••••••••• ΚΑ••••••ΔΕΚΤΗ
236/202220/09/2022237/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΕΛ••• ΓΕ•••••••••ΔΕΚΤΗ
237/202220/09/2022238/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΠΑ••••••• ΚΑ••••••••ΔΕΚΤΗ
238/202220/09/2022239/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΔΗ••••••• ΤΣ•••••••ΔΕΚΤΗ
249/202223/09/2022250/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΠΑ••••••• ΔΕ••••••ΔΕΚΤΗ
250/202223/09/2022251/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΒΑ••••• ΠΑ•••••ΔΕΚΤΗ
251/202223/09/2022252/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΓΕ•••••• ΓΕ••••••••ΔΕΚΤΗ
252/202223/09/2022253/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEAR••• ME•••••ΔΕΚΤΗ
253/202223/09/2022254/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΜΑ••• ΚΑ•••••••ΔΕΚΤΗ
254/202226/09/2022255/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΚΩ•••••••••• ΚΟ•••••••ΔΕΚΤΗ
255/202226/09/2022256/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΠΑ••••••• ΧΑ•••••ΔΕΚΤΗ
256/202226/09/2022257/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΓΕ•••••• ΑΘ•••••••ΔΕΚΤΗ
257/202226/09/2022258/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΠΕ••••• ΣΙ••••ΔΕΚΤΗ
258/202226/09/2022259/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΓΡ••••••• ΑΝ•••••••ΔΕΚΤΗ
239/202227/09/2022245/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΔΗ••••••• ΠΑ••••••ΔΕΚΤΗ
240/202227/09/2022246/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΜΑ••• ΒΛ••••••ΔΕΚΤΗ
241/202227/09/2022247/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΟΛ•• ΑΛ••••••••ΔΕΚΤΗ
242/202227/09/2022248/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΑΝ•••••• ΠΥ•••••ΔΕΚΤΗ
243/202227/09/2022249/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΑΝ••••• ΜΑ••••••••••ΔΕΚΤΗ
244/202227/09/2022240/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΑΠ••••••• ΣΤ••••••••••ΔΕΚΤΗ
245/202227/09/2022241/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEEL••• VI••ΔΕΚΤΗ
246/202227/09/2022242/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΕΛ••• ΔΗ•••••••••••ΔΕΚΤΗ
247/202227/09/2022243/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΕΠ•••••••••• ΜΠ•••••••••ΔΕΚΤΗ
248/202227/09/2022244/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΑΝ••••• ΕΛ••••••••••••ΔΕΚΤΗ
259/202204/10/2022278/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• ΑΕΜΑ••• ΠΥ••••ΔΕΚΤΗ
259/202204/10/2022278/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• ΑΕΜΑ••• ΠΥ••••ΔΕΚΤΗ
260/202205/10/2022280ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• ΑΕΑΔ•••••••• ΡΑ••••••ΔΕΚΤΗ
261/202205/10/2022281ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• ΑΕΙΩ••••• ΚΑ•••••••••ΔΕΚΤΗ
262/202205/10/2022260/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΑΝ•••••••• ΜΑ•••••ΔΕΚΤΗ
263/202205/10/2022261/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΚΥ•••••••••••• ΚΟ••••••ΔΕΚΤΗ
264/202205/10/2022262/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΕΝ••••••• ΝΤ•••••ΔΕΚΤΗ
265/202205/10/2022263/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΠΑ•••••••• ΒΟ•••••••ΔΕΚΤΗ
266/202205/10/2022264/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΚΩ•••••••••• ΒΑ•••••••ΔΕΚΤΗ
267/202205/10/2022268/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣIN•••• HE••••ΙΩ••••• ΘΕ••••••••ΔΕΚΤΗ
268/202205/10/2022269/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣIN•••• HE••••ΣΤ•••••• ΝΙ••••••ΔΕΚΤΗ
269/202206/10/2022282/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• CO•••••ΑΝ•••••••••••••••• ΔΗ•••••••ΔΕΚΤΗ
270/202206/10/2022284ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΑΝ•••••••••••••••• ΔΗ•••••••ΔΕΚΤΗ
271/202206/10/2022285/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΧΡ••••• ΛΑ••••••••••ΔΕΚΤΗ
272/202206/10/2022286/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΔΙ••••••• ΑΡ•••••••••ΔΕΚΤΗ
273/202206/10/2022287/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΓΕ••••• ΜΟ•••••••ΔΕΚΤΗ
275/202207/10/2022291/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΕΥ••••••• ΑΓ••••••••••ΔΕΚΤΗ
276/202207/10/2022289ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΙΩ••••• ΑΝ•••••••ΔΕΚΤΗ
277/202207/10/2022290/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΧΡ••••• ΚΛ••••••ΔΕΚΤΗ
278/202207/10/2022292/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΑΡ•••••••• ΜΑ•••••••••ΔΕΚΤΗ
279/202207/10/2022293/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΣΟ••• ΜΗ••••••ΔΕΚΤΗ
280/202207/10/2022283/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΜΑ•••• ΚΟ••••ΓΕ•••••• ΓΕ•••••••ΔΕΚΤΗ
281/202210/10/2022294/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΜΑ••• ΤΣ••••••••ΔΕΚΤΗ
282/202210/10/2022295/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΒΑ•••••• ΛΑ•••••••••ΔΕΚΤΗ
283/202210/10/2022296/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣMO••••• AB•••••ΔΕΚΤΗ
284/202210/10/2022297ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΕΥ••••• ΚΑ••••••ΔΕΚΤΗ
285/202210/10/2022298/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΑΝ•••••• ΓΕ••••••••••••••••ΔΕΚΤΗ
286/202210/10/2022299/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΑΙ•••••••• ΣΦ••••••ΔΕΚΤΗ
287/202210/10/2022300/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΝΙ•••••• ΝΙ•••••••••ΔΕΚΤΗ
288/202210/10/2022301/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΔΗ••••••• ΜΠ•••••ΔΕΚΤΗ
274/202211/10/2022288/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΣΤ•••••• ΑΘ•••••••ΔΕΚΤΗ
289/202211/10/2022270/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΜΑ•••••• ΖΑ••••••ΔΕΚΤΗ
290/202211/10/2022271/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΚΩ••••••••• ΛΥ•••ΔΕΚΤΗ
291/202211/10/2022272/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΓΕ•••••• ΜΕ••••••••ΔΕΚΤΗ
292/202211/10/2022273/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΕΛ••• ΝΤ•••••••••ΔΕΚΤΗ
293/202211/10/2022274ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΚΩ•••••••••• ΤΡ••••ΔΕΚΤΗ
294/202211/10/2022275/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΧΡ••••••••• ΠΙ••••ΔΕΚΤΗ
295/202211/10/2022276/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΔΗ••••• ΤΣ••••••ΔΕΚΤΗ
296/202211/10/2022277/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΒΑ••••••• ΤΙ••••••ΔΕΚΤΗ
297/202211/10/2022302/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΟΤ• ΟΤ•ΜΑ••• ΛΟ••••ΔΕΚΤΗ
298/202211/10/2022303/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΚΥ••••• ΚΟ•••••••••ΔΕΚΤΗ
300/202211/10/2022305/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΕΥ••••••• ΒΗ•••ΔΕΚΤΗ
301/202212/10/2022308/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΕΛ•••••• ΓΑ••••••ΔΕΚΤΗ
302/202212/10/2022307/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΝΙ•••••• ΧΑ••••••ΔΕΚΤΗ
303/202212/10/2022306/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• ΑΕΕΛ••• ΖΑ•••••••ΔΕΚΤΗ
299/202214/10/2022304/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΑΠ••••••• ΔΑ••••ΔΕΚΤΗ
304/202214/10/2022310ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΚΕ•••••• ΕΠ••••••••ΙΩ••••• ΔΟ••••ΔΕΚΤΗ
305/202214/10/2022313ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΑΕ ΟΡ•••••••••••••••••••••••••ΚΡ•••• ΠΕ••••3.5ΔΕΚΤΗ
307/202217/10/2022314/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΟΤ• ΑΕΓΕ•••••• ΑΜ••••••ΔΕΚΤΗ
308/202217/10/2022315/20212ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΟΤ• ΑΕΣΠ•••••••• ΚΙ••••ΔΕΚΤΗ
309/202217/10/2022316/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΟΤ• ΑΕΜΙ••••••• ΝΙ••••••••ΔΕΚΤΗ
310/202217/10/2022317/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΟΤ• ΑΕΙΩ••••• ΣΚ••••••••••ΔΕΚΤΗ
306/202218/10/2022309ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΑΕ ΟΤ•ΞΕ••••• ΧΑ•••••••ΔΕΚΤΗ
311/202218/10/2022318/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΟΤ•• ΑΕΑΛ•••••••• ΣΟ••••••ΔΕΚΤΗ
312/202218/10/2022319/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΟΤ• ΑΕΦΑ••••••• ΚΑ••••••••ΔΕΚΤΗ
313/202218/10/2022320/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΟΤ• ΑΕΕΥ••••••• ΖΕ•••••••••ΔΕΚΤΗ
314/202218/10/2022321/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΟΤ• ΑΕΣΩ•••••• ΨΑ••••••ΔΕΚΤΗ
315/202219/10/2022279/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΕΜ••••••• ΛΑ••••••••ΠΑ••••••••• ΛΟ••••4,00ΔΕΚΤΗ
316/202219/10/2022322/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΟΤ• ΑΕΣΤ••••••• ΜΠ•••••ΔΕΚΤΗ
317/202219/10/2022323/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΟΤ• ΑΕΚΥ••••• ΜΥ••••ΔΕΚΤΗ
318/202219/10/2022324/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΟΤ• ΑΕΝΙ•••••• ΦΩ••••••••ΔΕΚΤΗ
319/202219/10/2022325/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΟΤ• ΑΕΕΥ••••••• ΠΑ••••ΔΕΚΤΗ
320/202219/10/2022326/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΟΤ• ΑΕΙΩ•••• ΖΕ•••ΔΕΚΤΗ
321/202219/10/2022327/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΟΤ• ΑΕΓΕ•••••• ΧΡ•••••••••••ΔΕΚΤΗ
322/202221/10/2022332/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣQQ•••• MA••••ΙΩ••••• ΠΑ•••••••••••••ΔΕΚΤΗ
323/202221/10/2022333/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣKP TR•••••34ΔΕΚΤΗ
324/202221/10/2022311/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣIN•••• HE••••ΑΛ•••••••• ΚΑ••••••ΔΕΚΤΗ
325/202221/10/2022312/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣIN•••• HE••••ΜΑ••• ΚΑ•••••••ΔΕΚΤΗ
326/202221/10/2022334/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣVE•••••• B2•ΧΡ••••• ΠΙ••••••••••••ΔΕΚΤΗ
327/202221/10/2022335/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣVE•••••• B2•ΜΑ••••••• ΚΟ•••••••••ΔΕΚΤΗ
328/202221/10/2022336/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣVE•••••• B2•ΜΑ••••••• ΚΟ•••••••••ΔΕΚΤΗ
329/202224/10/2022337/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣVE•••••• AS•••ΕΛ••• ΝΤ•••••ΔΕΚΤΗ
330/202224/10/2022338/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣVE•••••• AS•••ΙΩ••••• ΨΥ•••••ΔΕΚΤΗ
331/202224/10/2022340/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCE••• HE••••ΙΩ••••• ΠΟ••••••••ΔΕΚΤΗ
332/202224/10/2022341/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• ΑΕΠΑ••••••• ΣΩ••••••ΔΕΚΤΗ
333/202224/10/2022342/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• ΑΕΤΣ•••••• ΤΣ•••••ΔΕΚΤΗ
334/202224/10/2022343/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• ΑΕΙΩ••••• ΤΣ••••••••••ΔΕΚΤΗ
335/202225/10/2022344/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• ΑΕΜΑ••••••• ΤΣ••••ΔΕΚΤΗ
336/202225/10/2022345/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• ΑΕΙΩ••••• ΣΑ••••ΔΕΚΤΗ
337/202225/10/2022346/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• ΑΕΣΟ••• ΣΤ••••ΔΕΚΤΗ
338/202225/10/2022347/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• ΑΕΧΡ•••••••••••••••• ΠΕ•••••••••ΔΕΚΤΗ
339/202225/10/2022348/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• ΑΕΜΑ••• ΡΑ•••ΔΕΚΤΗ
340/202226/10/2022349/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEKR•••• TE•••••ΔΕΚΤΗ
341/202226/10/2022350/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΜΙ•••• ΠΕ•••••••ΔΕΚΤΗ
342/202226/10/2022351/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΔΗ••••••• ΠΑ••••••ΔΕΚΤΗ
343/202226/10/2022352/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΜΑ•••••• ΠΑ•••••ΔΕΚΤΗ
344/202226/10/2022353/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΜΑ••• ΠΑ••••ΔΕΚΤΗ
345/202226/10/2022354/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΑΝ••••••• ΠΑ•••••ΔΕΚΤΗ
346/202227/10/2022328/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣEO• MA••••ΙΩ••••• ΚΑ••••••••••••ΔΕΚΤΗ
347/202227/10/2022329/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣQQ•••• MA••••ΗΛ••• ΜΑ••••••••ΔΕΚΤΗ
348/202227/10/2022330/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣQQ•••• MA••••ΓΕ•••••• ΚΑ••••••••••ΔΕΚΤΗ
349/202227/10/2022331/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣQQ•••• MA••••ΔΗ••••••• ΑΥ•••••••ΔΕΚΤΗ
350/202231/10/2022355/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• ΑΕΓΕ•••••• ΝΙ••••••••ΔΕΚΤΗ
351/202231/10/2022356/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• ΑΕΠΑ•••••••• ΜΗ••••ΔΕΚΤΗ
352/202231/10/2022357/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΓΕ•••••• ΜΗ••••ΔΕΚΤΗ
352/202231/10/2022357/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΓΕ•••••• ΜΗ••••ΔΕΚΤΗ
352/202231/10/2022357/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΓΕ•••••• ΜΗ••••ΔΕΚΤΗ
353/202231/10/2022358/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΗΛ••• ΜΑ•••••••ΔΕΚΤΗ
354/202231/10/2022359/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΜΑ••• ΚΥ••••••••••ΔΕΚΤΗ
355/202231/10/2022360/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΘΕ••••••••• ΚΟ•••••••••ΔΕΚΤΗ
356/202201/11/2022361/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• ΑΕΠΑ••••••• ΚΟ•••••••ΔΕΚΤΗ
357/202201/11/2022362/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• ΑΕΚΩ•••••••••• ΚΟ•••••••••ΔΕΚΤΗ
358/202201/11/2022363/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• ΑΕΕΛ••• ΚΑ••••••••ΔΕΚΤΗ
359/202201/11/2022364/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• ΑΕΗΛ••• ΚΑ•••••••••ΔΕΚΤΗ
360/202201/11/2022365/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• ΑΕΕΛ•••••••• ΖΩ•••ΔΕΚΤΗ
361/202201/11/2022366/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• ΑΕΣΑ•••• ΔΙ••••••••••••ΔΕΚΤΗ
362/202202/11/2022367/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΤΑ••••• ΤΣ•••••••ΑΚ•••• ΚΡ••••••ΔΕΚΤΗ
363/202202/11/2022368/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΤΑ••••• ΤΣ•••••••ΑΘ••••••• ΓΚ••••••ΔΕΚΤΗ
364/202202/11/2022369/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• ΑΕΒΑ••••• ΓΕ••••••ΔΕΚΤΗ
365/202202/11/2022370/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• ΑΕΤΡ••••••••••• ΒΑ•••••ΔΕΚΤΗ
366/202202/11/2022371/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• ΑΕΚΩ•••••••••• ΑΛ••••••••ΔΕΚΤΗ
367/202202/11/2022372/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• ΑΕSI•••• RA•••ΔΕΚΤΗ
368/202204/11/2022373/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEVA•••••••• TI•••••ΔΕΚΤΗ
369/202204/11/2022374/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΙΩ••••• ΑΓ••••ΔΕΚΤΗ
370/202204/11/2022375/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΚΩ••••••••••••••••••• ΑΘ•••••••ΔΕΚΤΗ
371/202204/11/2022376/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΓΕ•••••• ΑΘ•••••••••••ΔΕΚΤΗ
372/202204/11/2022377/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΕΥ••••••• ΑΛ••••••••ΔΕΚΤΗ
373/202207/11/2022378/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣBR•••••• ME••ΜΙ•••• ΑΘ•••••••3,00ΔΕΚΤΗ
374/202207/11/2022379/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣBR•••••• ME••ΠΑ•••••••• ΚΥ••••1,00ΔΕΚΤΗ
375/202207/11/2022380/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCE••• HE••••ΑΝ•• ΚΑ••••••ΔΕΚΤΗ
376/202207/11/2022381/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΟΤ• ΑΕΝΙ•••••• ΜΟ•••ΔΕΚΤΗ
377/202214/11/2022382/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΟΤ• ΑΕΝΙ•••••• ΣΑ••••ΔΕΚΤΗ
378/202214/11/2022383/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΟΤ• ΑΕΚΥ••••• ΜΠ••••••••••ΔΕΚΤΗ
379/202214/11/2022384/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΟΤ• ΑΕΚΩ••••••••• ΔΑ••ΔΕΚΤΗ
380/202214/11/2022385/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΟΤ• ΑΕΠΑ••••••• ΜΑ••••ΔΕΚΤΗ
381/202214/11/2022386/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΟΤ• ΑΕΠΑ•••••••• ΣΤ•••••••••••ΔΕΚΤΗ
382/202214/11/2022387/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΟΤ• ΑΕΑΡ•••••••• ΔΗ•••••••••••ΔΕΚΤΗ
383/202214/11/2022388/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΟΤ• ΑΕΒΑ•••••• ΠΟ••••ΔΕΚΤΗ
384/202214/11/2022390/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΟΤ• ΑΕΒΑ•••••• ΠΟ••••ΔΕΚΤΗ
385/202216/11/2022396/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΕΤ•• ΑΕΧΡ••••• ΑΝ•••••••ΔΕΚΤΗ
386/202216/11/2022397/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΕΤ•• ΑΕΧΡ••••• ΑΝ•••••••ΔΕΚΤΗ
387/202216/11/2022398/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣK.••••• ΕΕΜΠ•• ΣΟ•••••••2,50ΔΕΚΤΗ
388/202216/11/2022399/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΕΤ• ΑΕΣΟ••• ΑΠ•••••••••ΔΕΚΤΗ
389/202221/11/2022389/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• ΑΕΑΜ••••• ΜΟ•••••ΔΕΚΤΗ
390/202221/11/2022391/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• ΑΕΒΑ••••••• ΝΤ•••••••ΔΕΚΤΗ
391/202221/11/2022400/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΕΤ• ΑΕΛΟ•••• ΜΑ•••••••••ΔΕΚΤΗ
392/202221/11/2022401/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• ΑΕΓΕ•••••• ΜΑ•••••ΔΕΚΤΗ
393/202221/11/2022402/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣQQ•••• MA•••••ΓΡ••••••• ΔΙ•••••••••••ΔΕΚΤΗ
394/202221/11/2022403/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣEO• MA••••ΝΙ•••••• ΚΟ••••••••ΔΕΚΤΗ
395/202221/11/2022404/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣIR•• HE••••ΔΙ••••••• ΑΠ••••••••••••ΔΕΚΤΗ
396/202222/11/2022405/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΟΤ• ΑΕΜΑ••• ΤΣ••••••••••ΔΕΚΤΗ
397/202222/11/2022406/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΟΤ• ΑΕΑΝ•••••••• ΚΟ••••ΔΕΚΤΗ
398/202222/11/2022407/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΟΤ• ΑΕΕΥ••••••• ΚΑ•••••••••••ΔΕΚΤΗ
399/202222/11/2022408/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• ΑΕGE•••• DI••••••ΔΕΚΤΗ
400/202224/11/2022413/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEFR•••••••••• TO•••••ΔΕΚΤΗ
401/202224/11/2022392/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΠΑ•••••••• ΠΟ•••••••••••ΔΕΚΤΗ
402/202224/11/2022393/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΕΛ•••••••• ΞΥ••••••••ΔΕΚΤΗ
403/202224/11/2022394/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣQQ•••• MA••••ΠΑ•••••••• ΚΟ•••••••ΔΕΚΤΗ
404/202224/11/2022395/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΕΤ• ΑΕΛΑ•••••••• ΛΕ••••••ΔΕΚΤΗ
405/202224/11/2022409/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΕΡ••••• ΜΕ•••••ΔΕΚΤΗ
406/202224/11/2022410/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΤΡ••••••••••• ΚΟ••••••••ΔΕΚΤΗ
407/202224/11/2022411/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΑΛ••••••• ΛΟ••••••ΔΕΚΤΗ
408/202224/11/2022412/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΜΠ••••••••••• ΜΟ••••••ΔΕΚΤΗ
409/202228/11/2022414/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣDI••• HA•••••• ΚΑ••••••••••2,00ΔΕΚΤΗ
410/202228/11/2022415/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΝΙ••••• ΤΡ•••••••••ΠΡ••••••• ΑΕ••13,00ΔΕΚΤΗ
411/202230/11/2022416/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΑΓ•••••• ΒΡ•••ΔΕΚΤΗ
412/202212/12/2022417/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΕΤ• ΑΕΠΑ•••••• ΦΙ•••••••ΔΕΚΤΗ
412/202212/12/2022417/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΕΤ• ΑΕΠΑ•••••• ΦΙ•••••••ΔΕΚΤΗ
413/202212/12/2022418/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΕΤ• ΑΕΠΑ•••••• ΦΙ•••••••ΔΕΚΤΗ
414/202212/12/2022419/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCE••• AEΔΗ••••••• ΣΤ•••••ΔΕΚΤΗ
415/202214/12/2022422/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΕΤ• ΑΕΕΥ••••••• ΑΔ•••••••••ΔΕΚΤΗ
416/202214/12/2022421/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΕΤ• ΑΕΟΛ•• ΧΑ•••••••••ΔΕΚΤΗ
417/202215/12/2022420/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΟΚ•• ΑΕΠΕ••••••••••• ΙΚ•3,50ΔΕΚΤΗ
418/202219/12/2022423/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣQQ•••• ME••••ΠΑ•••••••• ΚΡ••••••••••ΔΕΚΤΗ
419/202219/12/2022424/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣDO••••• GR••••ΘΩ••• ΤΣ••••••••••••ΔΕΚΤΗ
420/202219/12/2022425/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΔΗ••••••• ΓΡ••••ΓΕ•••••• ΑΣ••••••••••466,00ΔΕΚΤΗ
421/202220/12/2022426/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• ΑΕΜΙ•••• ΑΝ•••••••ΔΕΚΤΗ
422/202221/12/2022427/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• ΑΕΜΑ•••• ΠΑ•••••••ΔΕΚΤΗ
423/202221/12/2022428/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• ΑΕΙΩ••••• ΣΠ•••••••••ΔΕΚΤΗ
424/202221/12/2022429/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• ΑΕΑΝ••• ΑΡ•••••ΔΕΚΤΗ
425/202221/12/2022430/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• ΑΕΜΑ•••• ΚΑ•••••••ΔΕΚΤΗ
426/202221/12/2022431/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• ΑΕΑΝ•••••••• ΠΑ••••••••••ΔΕΚΤΗ
427/202221/12/2022432/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣIN•••• HE••••ΣΤ•••••• ΠΑ•••••••••ΔΕΚΤΗ
428/202221/12/2022433/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΟΤ• ΑΕΝΙ•••••• ΠΑ•••••••ΔΕΚΤΗ
429/202221/12/2022434/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΟΤ• ΑΕΛΟ•••• ΔΗ••••••••ΔΕΚΤΗ
430/202221/12/2022435/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΟΤ• ΑΕΔΗ••••••• ΓΚ•••••••ΔΕΚΤΗ
431/202221/12/2022436/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• ΑΕΣΤ••••••• ΣΤ•••••ΔΕΚΤΗ
432/202221/12/2022437/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• ΑΕHR•••• DI••••••ΔΕΚΤΗ
433/202228/12/2022438/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• ΑΕΔΗ••••••• ΙΑ••••ΔΕΚΤΗ
434/202228/12/2022439/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• ΑΕΠΑ•••••••• ΒΑ•••ΔΕΚΤΗ
435/202228/12/2022440/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• ΑΕΑΘ••••••• ΒΑ•••••ΔΕΚΤΗ
1/202303/01/2023441/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΕΤ• ΑΕΣΟ••• ΤΣ••••••ΔΕΚΤΗ
2/202303/01/2023442/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΕΤ• ΑΕΓΕ•••••• ΠΑ••••••••••••••ΔΕΚΤΗ
3/202303/01/2023443/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΕΤ• ΑΕΑΝ•• ΠΟ••••••ΔΕΚΤΗ
4/202311/01/20231/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣco••••• AEΓΕ•••••• ΧΡ••••••••ΔΕΚΤΗ
5/202311/01/20232/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΣΠ•••• ΑΘ•••••••••••ΔΕΚΤΗ
6/202311/01/20233/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣVE•••••• AS•••ΣΠ•••••••• ΠΑ••••••ΔΕΚΤΗ
7/202311/01/20234/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΑΛ•••••••• ΙΩ•••••••ΔΕΚΤΗ
8/202311/01/20235/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΕΤ• AEΝΙ•••••• ΠΑ••••••••••ΔΕΚΤΗ
9/202313/01/20236/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO•••••••• VA•••ΑΡ•••••••• ΚΟ•••••••15,00ΔΕΚΤΗ
10/202316/01/20237/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΜΑ••• ΡΑ•••••ΔΕΚΤΗ
11/202316/01/20238/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEER••• TA••ΔΕΚΤΗ
12/202316/01/20239/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΕΜ•• LI••ΔΕΚΤΗ
13/202316/01/202310/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΧΡ••••• ΧΡ••••••••••ΔΕΚΤΗ
14/202316/01/202311/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΑΛ••••• ΧΟ••••••ΔΕΚΤΗ
15/202316/01/202312/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣOT• AEΘΕ•••••• ΤΣ•••••••••ΔΕΚΤΗ
16/202316/01/202313/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣOT• AEΧΡ••••• ΑΜ•••••••••ΔΕΚΤΗ
17/202317/01/202314/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣOT• AEΓΕ••••• ΜΑ•••••••ΔΕΚΤΗ
18/202317/01/202315/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣOT• AEΚΥ••••• ΚΟ•••••••ΔΕΚΤΗ
19/202317/01/202316/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣOT• AEΠΕ•••• ΣΕ••••••••ΔΕΚΤΗ
20/202317/01/202317/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣOT• AEΙΩ••••• ΣΑ••••ΔΕΚΤΗ
21/202317/01/202318/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣOT• AEΜΑ••••••••••••••• ΜΑ•••••ΔΕΚΤΗ
22/202317/01/202319/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣOT• AEΘΕ••••• ΚΑ•••ΔΕΚΤΗ
23/202317/01/202320/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣOT• AEΜΑ••• ΤΣ••••••ΔΕΚΤΗ
24/202318/01/202321/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΟΤ• ΑΕΣΩ•••••• ΝΤ•••••ΔΕΚΤΗ
25/202318/01/202322/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΟΤ• ΑΕΑΘ••••••••••••• ΚΕ••••ΔΕΚΤΗ
26/202318/01/202323/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΟΤ• ΑΕΛΕ•••••• ΜΙ••••••••••ΔΕΚΤΗ
27/202318/01/202324/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΟΤ• ΑΕΒΑ••••••• ΑΝ••••••••ΔΕΚΤΗ
28/202318/01/202325/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΟΤ• ΑΕΠΑ•••••••• ΦΑ•••••ΔΕΚΤΗ
29/202318/01/202326/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΟΤ• ΑΕΔΙ•••••••••••••••••• ΑΘ•••••••ΔΕΚΤΗ
30/202318/01/202327/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΟΤ• ΑΕΚΩ•••••••••• ΛΕ•••••ΔΕΚΤΗ
31/202325/01/202334/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΙΑ••••• ΟΙ•••••••ΔΕΚΤΗ
32/202325/01/202335/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΠΑ••••••••••••••••• ΡΑ••••ΔΕΚΤΗ
33/202325/01/202336/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΓΕ••••••• ΔΗ•••••••ΔΕΚΤΗ
34/202326/01/202328/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΟΤ• ΑΕΚΥ•••••••••••••• ΚΟ••••••ΔΕΚΤΗ
35/202326/01/202329/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΟΤ• ΑΕΝΙ•••••• ΚΡ••••ΔΕΚΤΗ
36/202326/01/202330/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΟΤ• ΑΕΝΙ•••••• ΣΠ•••••••ΑΠΟΡΡΙΠΤΙΚΗ
37/202326/01/202331/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΟΤ• ΑΕΕΛ••• ΤΣ•••••ΔΕΚΤΗ
38/202326/01/202332/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΟΤ• ΑΕΜΑ•••• ΤΖ•••ΔΕΚΤΗ
39/202326/01/202333/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΟΤ• ΑΕΑΝ•••••• ΜΙ•••••••••ΔΕΚΤΗ
40/202330/01/202337/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΟΚ•• ΑΕΤΣ•••• ΜΟ••••••6,00ΔΕΚΤΗ
41/202330/01/202338/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΟΚ•• ΑΕΤΣ•••• ΜΟ••••••9,00ΔΕΚΤΗ
42/202310/02/202340/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΟΤ• ΑΕΓΕ••••• ΠΟ•••••••••ΔΕΚΤΗ
43/202310/02/202341/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΟΤ• ΑΕBA••••• OL•••ΔΕΚΤΗ
44/202310/02/202342/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΟΤ• ΑΕΕΛ••• ΧΑ•••••••ΔΕΚΤΗ
45/202310/02/202343/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΟΤ• ΑΕΣΟ••• ΣΤ••••ΔΕΚΤΗ
46/202310/02/202344/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΟΤ• ΑΕAL••••••••• SA•••••ΔΕΚΤΗ
47/202310/02/202345/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΟΤ• ΑΕΠΑ•••••••• ΤΖ•••••••••ΔΕΚΤΗ
48/202310/02/202346/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΟΤ• ΑΕΚΩ•••••••••• ΚΙ••••ΔΕΚΤΗ
49/202310/02/202347/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΟΤ• ΑΕΕΜ••••••• ΛΑ•••••ΔΕΚΤΗ
50/202310/02/202348/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΟΤ• ΑΕST•••••• KO••ΔΕΚΤΗ
51/202310/02/202349/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΟΤ• ΑΕΜΙ•••• ΤΣ•••••ΔΕΚΤΗ
52/202315/02/202350/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΟΤ• ΑΕΓΕ•••••• ΛΥ••••••ΔΕΚΤΗ
53/202315/02/202351/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΟΤ• ΑΕΓΕ••••• ΖΕ•••••••••••ΔΕΚΤΗ
54/202315/02/202352/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΟΤ• ΑΕΦΙ•••••• ΓΙ••••••ΔΕΚΤΗ
55/202315/02/202353/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΟΤ• ΑΕΑΡ••••••• ΚΑ•••••ΔΕΚΤΗ
56/202315/02/202354/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΟΤ• ΑΕΧΡ•••••• ΚΥ•••••••••ΔΕΚΤΗ
57/202315/02/202355/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΟΤ• ΑΕΔΗ••••• ΚΟ••••ΔΕΚΤΗ
58/202315/02/202356/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΟΤ• ΑΕΑΝ•••••• ΝΤ•••••••••••ΔΕΚΤΗ
58/202315/02/202356/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΟΤ• ΑΕΑΝ•••••• ΝΤ•••••••••••ΔΕΚΤΗ
59/202315/02/202357/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΟΤ• ΑΕΕΥ••••••• ΧΑ••••••••••••ΔΕΚΤΗ
60/202315/02/202358/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΟΤ• ΑΕΙΩ••••• ΑΡ••••ΔΕΚΤΗ
61/202315/02/202360/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• ΑΕΝΙ•••••• ΤΣ•••••ΔΕΚΤΗ
62/202315/02/202361/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• ΑΕΓΕ•••••••••••••• ΣΟ••••••ΔΕΚΤΗ
63/202315/02/202362/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• ΑΕΑΘ•••••• ΔΗ•••••ΔΕΚΤΗ
64/202315/02/202366/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• ΑΕΠΑ••••••• ΑΛ•••••••••ΔΕΚΤΗ
65/202315/02/202363/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEHA••• LO••ΔΕΚΤΗ
66/202315/02/202364/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΠΑ••••••• ΠΑ••••••••••••ΔΕΚΤΗ
67/202315/02/202365/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΕΛ•••••• ΣΟ••••••ΔΕΚΤΗ
68/202315/02/202367/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΜΑ••••••• ΤΣ•••••ΔΕΚΤΗ
69/202315/02/202368/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEEL•••• YO••••••ΔΕΚΤΗ
70/202315/02/202369/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΑΘ••• ΜΑ•••••ΔΕΚΤΗ
71/202315/02/202370/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• ΑΕΕΥ••••••• ΚΟ••••••••••ΔΕΚΤΗ
72/202315/02/202371/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• ΑΕUZ•••• DA•••••ΔΕΚΤΗ
73/202315/02/202372/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• ΑΕGE•••• TA•••ΔΕΚΤΗ
74/202315/02/202373/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• ΑΕAL••• DI•••••ΔΕΚΤΗ
75/202315/02/202375/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• ΑΕΝΙ•••••• ΦΩ••••••••ΔΕΚΤΗ
76/202320/02/202376/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΕΛ••• ΖΑ•••••••ΔΕΚΤΗ
77/202320/02/202377/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΦΑ••• ΟΙ•••••••ΔΕΚΤΗ
77/202320/02/202377/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΦΑ••• ΟΙ•••••••ΔΕΚΤΗ
78/202320/02/202378/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AERA••• TS•••••ΔΕΚΤΗ
79/202320/02/202379/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΜΑ••••••••••••• ΚΕ•••••ΔΕΚΤΗ
80/202320/02/202380/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΒΕ•••• ΔΙ••••••••••••••••ZE•• FA••••••••ΑΠΟΡΡΙΠΤΙΚΗ
81/202320/02/202382/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΣΤ••••••• ΤΣ••••••••ΔΕΚΤΗ
82/202320/02/202383/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΧΡ••••• ΦΩ••••ΔΕΚΤΗ
83/202320/02/202384/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΟΛ•• ΧΑ•••••ΔΕΚΤΗ
84/202320/02/202385/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΧΡ•••••••••••••• ΓΡ•••ΔΕΚΤΗ
85/202320/02/202386/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΚΩ•••••••••• ΠΑ•••••••••••••ΔΕΚΤΗ
86/202320/02/202387/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΒΑ••••• ΡΑ•••ΔΕΚΤΗ
87/202320/02/202388/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΜΑ•••• ΣΑ•••••ΔΕΚΤΗ
88/202321/02/202389/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΑΘ••• ΛΟ•••••••ΔΕΚΤΗ
89/202321/02/202390/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΑΙ•••••••• ΠΑ••••••••••ΔΕΚΤΗ
90/202321/02/202391/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΜΑ•••••• ΠΑ•••••ΔΕΚΤΗ
91/202321/02/202392/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΧΡ•••••• ΠΟ•••••••••ΔΕΚΤΗ
92/202321/02/202393/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΜΑ•••••• ΦΡ•••••••ΔΕΚΤΗ
93/202321/02/202394/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΒΑ•••••• ΗΛ•••••ΔΕΚΤΗ
94/202323/02/202395/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΜΑ••••••••••••• ΔΕ••••••ΔΕΚΤΗ
95/202323/02/202396/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΙΩ••••• ΒΑ•••••••ΔΕΚΤΗ
96/202323/02/202397/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΡΑ•••• ΔΕ•••••••ΔΕΚΤΗ
96/202323/02/202397/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΡΑ•••• ΔΕ•••••••ΔΕΚΤΗ
97/202323/02/202398/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΕΛ••••••• ΛΑ••••••••••ΔΕΚΤΗ
97/202323/02/202398/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΕΛ••••••• ΛΑ••••••••••ΔΕΚΤΗ
98/202323/02/202399/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AENE••••• KA•••••••ΔΕΚΤΗ
99/202323/02/2023100/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΚΙ•••••• ΣΤ••••••••••ΔΕΚΤΗ
100/202328/02/2023101/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣOT• AEΕΜ••••••• ΜΩ•••••ΔΕΚΤΗ
101/202328/02/2023102/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣDO VA•••ΔΙ••••••• ΘΩ••••••••ΔΕΚΤΗ
102/202328/02/2023103/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΝΙ•••••• ΜΑ••••PR•••••• TA•••1,00ΔΕΚΤΗ
103/202328/02/2023104/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEAD••••• BE••••••ΔΕΚΤΗ
104/202328/02/2023105/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΙΩ••••• ΓΚ••••••••••ΔΕΚΤΗ
105/202328/02/2023106/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΠΑ••••••• ΛΕ•••••ΔΕΚΤΗ
106/202328/02/2023107/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΝΙ•••••• ΘΕ•••••••••••ΔΕΚΤΗ
107/202328/02/2023108/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΜΑ••• ΜΠ••••••ΔΕΚΤΗ
108/202328/02/2023109/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEEL••• MO••••••ΔΕΚΤΗ
109/202328/02/2023110/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEAL•••• TO••••ΔΕΚΤΗ
110/202328/02/2023111/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΣΑ•••• ΘΕ••••••••ΔΕΚΤΗ
111/202328/02/2023112/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΧΡ•••••• ΚΑ•••••••ΔΕΚΤΗ
112/202328/02/2023113/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AELU••• UN••••••••ΔΕΚΤΗ
113/202328/02/2023114/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΣΟ••••• ΣΤ••••••••••ΔΕΚΤΗ
114/202328/02/2023115/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΜΑ•••• ΗΛ•••••ΔΕΚΤΗ
115/202328/02/2023116/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΝΙ•••••• ΣΠ•••••••ΔΕΚΤΗ
116/202328/02/2023117/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEPE•••••• TO••••••ΔΕΚΤΗ
117/202328/02/2023118/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΦΩ•••••••••••••• ΚΑ••••••ΔΕΚΤΗ
118/202301/03/2023121/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΜΑ••••••• ΨΙ••••••••ΔΕΚΤΗ
119/202302/03/202359/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• ΑΕΙΩ••••• ΑΡ••••ΔΕΚΤΗ
120/202302/03/2023129/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣET• AEΜΑ•••• ΚΟ•••••••••ΔΕΚΤΗ
121/202306/03/2023119/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEKA•• ME••ΔΕΚΤΗ
122/202306/03/2023122/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΧΡ•••••• ΚΟ•••••••••••ΔΕΚΤΗ
123/202306/03/2023125/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCE••• ΧΡ•••••••••••••••••ΘΕ•••••• ΠΟ•••••••••••••ΔΕΚΤΗ
123/202306/03/2023125/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCE••• ΧΡ•••••••••••••••••ΘΕ•••••• ΠΟ•••••••••••••ΔΕΚΤΗ
124/202306/03/2023126/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣIN•••• HE••••ΑΛ•••••••• ΚΑ••••••••ΔΕΚΤΗ
125/202306/03/2023127/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣIN•••• HE••••ΠΟ•••••• ΔΡ•••ΔΕΚΤΗ
126/202306/03/2023128/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΕΤ• ΑΕΧΑ•••••••• ΓΙ••••••••ΔΕΚΤΗ
127/202306/03/2023130/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣRE••••• CO••••••••ΤΣ•••• ΜΟ•••••••••2,00ΔΕΚΤΗ
128/202306/03/202339/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΕΤ• ΑΕΕΙ•••• ΝΙ••••••••••••ΔΕΚΤΗ
129/202307/03/202381/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΑΡ••• ΓΚ••••••••••••••ΣΠ•••• ΦΛ•••••••••••ΑΠΟΡΡΙΠΤΙΚΗ
130/202310/03/2023136/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΓΕ•••••• ΠΑ••••••••••ΔΕΚΤΗ
131/202310/03/2023137/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΓΕ••••••••••• ΜΠ••••••ΔΕΚΤΗ
132/202310/03/2023138/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΕΜ•••••••••••••••••• ΖΑ•••••••••••ΔΕΚΤΗ
133/202310/03/2023139/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΣΕ•••••• ΚΑ••••••••••••ΔΕΚΤΗ
134/202310/03/2023140/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΓΕ•••••• ΚΑ••••••••••ΔΕΚΤΗ
135/202315/03/2023131/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣDO• VA•••ΙΩ••••• ΠΑ•••••••••ΑΠΟΡΡΙΠΤΙΚΗ
136/202315/03/2023132/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣDO VA•••ΓΕ•••••• ΔΕ•••••••••ΑΠΟΡΡΙΠΤΙΚΗ
137/202315/03/2023133/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣDO VA•••ΑΓ•••••• ΝΑ•••••••ΔΕΚΤΗ
138/202315/03/2023134/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣDO VA•••ΠΕ•••• ΓΕ••••••••ΔΕΚΤΗ
139/202315/03/2023135/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΑΘ••••••• ΚΑ••••••ΜΙ•••• ΤΣ••••••••••ΔΕΚΤΗ
140/202315/03/2023141/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΑΝ••••• ΜΠ••••••••ΔΕΚΤΗ
141/202315/03/2023142/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣOT• AEΧΑ•••••••• ΣΠ•••••••••ΔΕΚΤΗ
142/202315/03/2023143/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΟΤ• ΑΕER•••• LE•••ΔΕΚΤΗ
143/202315/03/2023144/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΟΤ• ΑΕΓΕ•••••• ΚΑ•••••••••ΔΕΚΤΗ
144/202315/03/2023145/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΟΤ• ΑΕΤΡ••••••••••• ΝΙ••••••••ΔΕΚΤΗ
145/202317/03/202374/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΚΩ•••••••••• ΦΟ••••••••ΔΕΚΤΗ
146/202317/03/2023148/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΑΛ•••••••• ΚΑ••••••••••ΑΠ••••••• ΚΑ•••••••••ΔΕΚΤΗ
147/202317/03/2023146/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΚΩ•••••••••• ΖΟ••••••••ΝΠ•• ΑΓ•••••••••••••••0ΔΕΚΤΗ
148/202317/03/2023147/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΚΩ•••••••••• ΖΟ••••••••ΝΠ•• ΑΓ•••••••••••••••0ΔΕΚΤΗ
149/202317/03/2023149/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣDO VA•••ΔΗ••••• ΒΕ•••ΔΕΚΤΗ
150/202323/03/2023151/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΔΗ••••••• ΚΑ•••••••••••••••ΣΠ•••••• ΡΑ••••ΔΕΚΤΗ
150/202323/03/2023151/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΔΗ••••••• ΚΑ•••••••••••••••ΣΠ•••••• ΡΑ••••ΔΕΚΤΗ
150/202323/03/2023151/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΔΗ••••••• ΚΑ•••••••••••••••ΣΠ•••••• ΡΑ••••ΔΕΚΤΗ
151/202323/03/2023152/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΔΗ••••••• ΚΑ•••••••••••••••ΡΑ•••••• ΣΤ•••ΔΕΚΤΗ
152/202323/03/2023150/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΑΝ•••••••• ΚΟ••••••••ΑΛ••••• ΜΩ••ΔΕΚΤΗ
153/202323/03/2023153/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΟΤ• ΑΕΑΝ•• ΘΕ•••••••••••ΔΕΚΤΗ
154/202323/03/2023154/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΟΤ• ΑΕΕΡ••••• ΒΑ••••••ΔΕΚΤΗ
155/202327/03/2023159/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΝΙ•••••• ΚΑ•••••••••ΔΙ••••••• ΣΤ••••••ΔΕΚΤΗ
156/202328/03/2023155/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΟΤ• ΑΕΟΛ••••• ΑΕΔΕΚΤΗ
157/202328/03/2023156/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΟΤ• ΑΕΜΑ••• ΤΑ•••••ΔΕΚΤΗ
158/202328/03/2023157/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΟΤ• ΑΕΔΗ••••••• ΑΔ••••ΔΕΚΤΗ
159/202328/03/2023158/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣDO VA•••ΘΕ•••••• ΛΟ•••••••ΔΕΚΤΗ
160/202305/04/2023160/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΟΤ• ΑΕΜΙ•••• ΝΤ•••••••••ΔΕΚΤΗ
161/202305/04/2023161/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΟΤ• ΑΕΒΑ••••••• ΜΠ••••••••••ΔΕΚΤΗ
162/202305/04/2023162/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΟΤ• ΑΕΒΑ•••••• ΜΠ••••ΔΕΚΤΗ
163/202305/04/2023163/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΟΤ• ΑΕΧΑ•••••••• ΝΟ•••••ΔΕΚΤΗ
164/202305/04/2023164/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΟΤ• ΑΕΚΥ•••••• ΓΚ•••••ΔΕΚΤΗ
165/202305/04/2023165/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΟΤ• ΑΕΔΕ•••••• ΕΥ••••••••ΔΕΚΤΗ
166/202305/04/2023166/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΟΤ• ΑΕΒΑ•••••• ΓΚ•••ΔΕΚΤΗ
167/202305/04/2023167/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΟΤ• ΑΕΗΛ••• ΚΟ•••••••••ΔΕΚΤΗ
168/202305/04/2023168/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΟΤ• ΑΕΓΕ•••••• ΧΑ•••ΔΕΚΤΗ
169/202305/04/2023169/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΟΤ• ΑΕΠΑ•••••••• ΤΥ••••••••ΔΕΚΤΗ
170/202305/04/2023175/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΜΑ••• ΛΟ•••ΔΕΚΤΗ
171/202305/04/2023176/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΧΡ•••••• ΚΑ••••••••ΔΕΚΤΗ
172/202305/04/2023177/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEPE••••• DO•••ΔΕΚΤΗ
173/202306/04/2023178/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• ΑΕΠΑ••••••• ΧΙ••ΔΕΚΤΗ
174/202306/04/2023179/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• ΑΕΕΛ••• ΤΣ••••ΔΕΚΤΗ
175/202306/04/2023180/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣDO VA•••ΑΝ•••••••• ΜΗ••••ΔΕΚΤΗ
176/202306/04/2023181/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣDO VA•••ΜΑ••• ΣΑ•••ΔΕΚΤΗ
177/202307/04/2023182/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCE••• HE••••ΕΥ••••••• ΜΠ••••••••ΔΕΚΤΗ
178/202307/04/2023183/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCE••• HE••••ΒΑ••••••• ΜΑ•••••••ΔΕΚΤΗ
179/202307/04/2023184/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCE••• HE••••ΠΑ•••••••• ΒΑ•••••••ΔΕΚΤΗ
180/202307/04/2023185/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΣΑ•••• ΓΚ•••••••••••ΔΕΚΤΗ
181/202310/04/2023186/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• ΑΕΧΑ••••••• ΠΕ•••••••••ΔΕΚΤΗ
182/202310/04/2023187/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• ΑΕΜΑ••• ΣΩ••••••ΔΕΚΤΗ
183/202310/04/2023188/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• ΑΕΕΙ••••••••••••• ΑΘ•••••••ΔΕΚΤΗ
184/202310/04/2023189/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• ΑΕΜΑ••••••••••••• ΔΗ•••••••ΔΕΚΤΗ
185/202310/04/2023190/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• ΑΕΜΑ••• ΓΡ•••••••••ΔΕΚΤΗ
186/202310/04/2023191/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• ΑΕΜΑ••••••••• ΛΑ••••••••ΔΕΚΤΗ
187/202311/04/2023170/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΑΛ•••••••• ΜΠ•••••ΔΕΚΤΗ
188/202311/04/2023171/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΕΥ••••••• ΘΩ••••••ΔΕΚΤΗ
189/202311/04/2023172/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΖΩ• ΔΕ••••ΔΕΚΤΗ
190/202311/04/2023173/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΑΝ••••• ΧΕ•••ΔΕΚΤΗ
191/202311/04/2023174/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΣΤ••••••• ΓΕ••••ΔΕΚΤΗ
192/202312/04/2023192/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AECO••••••••••••••• BE•••ΔΕΚΤΗ
193/202312/04/2023193/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΘΕ•••••• ΑΝ••••••••••••ΔΕΚΤΗ
194/202312/04/2023194/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΕΛ••• ΜΑ••••••••••ΔΕΚΤΗ
195/202312/04/2023195/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΝΙ•••••• ΚΑ•••ΔΕΚΤΗ
196/202312/04/2023196/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΘΕ•••••• ΓΡ•••••••ΔΕΚΤΗ
197/202312/04/2023197/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΕΛ••• ΝΤ••••••••ΔΕΚΤΗ
198/202325/04/2023198/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΜΑ••• ΚΟ•••••••••••••••ΑΝ•• ΜΙ•••••••••276,50ΔΕΚΤΗ
199/202327/04/2023120/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΣΩ•••••• ΤΣ•••••ΔΕΚΤΗ
200/202327/04/2023123/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΚΩ•••••••••• ΜΟ••••ΔΕΚΤΗ
201/202327/04/2023123/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΙΩ••••• ΖΑ•••••••••ΔΕΚΤΗ
202/202327/04/2023199/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCE••• HE••••ΘΕ•••••• ΠΟ•••••••ΔΕΚΤΗ
203/202327/04/2023200/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCE••• HE••••ΝΙ••••••• ΓΙ•••••••ΔΕΚΤΗ
204/202302/05/2023201/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣDO VA•••ΙΩ••••• ΤΖ••••ΔΕΚΤΗ
205/202303/05/2023202/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΒΑ••••••• ΛΑ••••••••ΔΗ••••••• ΚΑ•••••••••••••ΔΕΚΤΗ
206/202312/05/2023203/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣQQ•••• MA••••ΙΩ••••• ΠΑ•••••••••••••ΔΕΚΤΗ
207/202312/05/2023204/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣDO VA•••ΝΙ•••••• ΚΥ••••••ΔΕΚΤΗ
208/202312/05/2023205/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣDO VA•••ΕΥ••••••• ΜΠ••••ΔΕΚΤΗ
209/202312/05/2023206/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΧΡ•••••• ΒΛ••••••ΔΕΚΤΗ
210/202312/05/2023207/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΜΑ••• ΓΚ•••••••ΔΕΚΤΗ
211/202315/05/2023208/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΕΥ••••••• ΜΟ••••ΔΕΚΤΗ
212/202315/05/2023209/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• ΑΕΕΥ••••••• ΣΠ••••ΔΕΚΤΗ
213/202315/05/2023210/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• ΑΕΚΩ•••••••••• ΣΑ••••ΔΕΚΤΗ
214/202315/05/2023211/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO•••••• ΑΕAN•••••• VA••••••ΔΕΚΤΗ
215/202315/05/2023212/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO•••••• ΑΕΑΘ••• ΠΑ••••••••••ΔΕΚΤΗ
216/202316/05/2023213/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΑΝ••••••• ΚΑ•••••••ΔΕΚΤΗ
217/202316/05/2023214/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΜΑ•••••• ΠΑ•••••ΔΕΚΤΗ
218/202316/05/2023215/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΒΑ•••••• ΠΑ•••••••••••••ΔΕΚΤΗ
219/202316/05/2023216/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΚΩ•••••••••• ΔΗ•••••ΔΕΚΤΗ
220/202316/05/2023217/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΓΕ•••••• ΒΑ••••••••••ΔΕΚΤΗ
221/202316/05/2023218/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• ΑΕΑΓ•••••• ΧΡ••••••ΔΕΚΤΗ
222/202316/05/2023219/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• ΑΕMA•••••• PE••••ΔΕΚΤΗ
223/202316/05/2023220/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• ΑΕEG••• BU•••••••ΔΕΚΤΗ
224/202316/05/2023221/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• ΑΕΒΑ•••••• ΜΠ•••••••••••ΔΕΚΤΗ
225/202316/05/2023222/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• ΑΕΔΕ•••••• ΒΑ•••••••ΔΕΚΤΗ
226/202316/05/2023223/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• ΑΕΠΑ••••••• ΜΟ•••••••ΔΕΚΤΗ
227/202318/05/2023226/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΧΡ•••••• ΚΑ••••••••ΔΕΚΤΗ
228/202318/05/2023225/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΑΓ•••••• ΚΑ••••••ΔΕΚΤΗ
229/202319/05/2023230/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣVE•••••• AS•••ΧΡ•••••• ΜΑ•••••ΔΕΚΤΗ
229/202319/05/2023230/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣVE•••••• AS•••ΧΡ•••••• ΜΑ•••••ΔΕΚΤΗ
229/202319/05/2023230/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣVE•••••• AS•••ΧΡ•••••• ΜΑ•••••ΔΕΚΤΗ
230/202319/05/2023231/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣVE•••••• AS•••ΓΕ•••••• ΑΡ••••••ΔΕΚΤΗ
231/202319/05/2023232/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣVE•••••• AS•••ΙΩ••••••••••••• ΕΥ•••••••••ΔΕΚΤΗ
232/202319/05/2023233/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣVE•••••• AS•••ΧΡ•••••• ΜΑ•••••ΔΕΚΤΗ
233/202326/05/2023243/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• ΑΕΧΡ•••••• ΚΑ••••••••ΔΕΚΤΗ
234/202326/05/2023229/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣVE•••••• AS•••ΧΑ•••••••• ΖΗ•••ΔΕΚΤΗ
235/202326/05/2023242/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΙΩ••••• ΣΙ•••••ΔΕΚΤΗ
236/202326/05/2023241/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΣΟ••• ΡΑ•••ΔΕΚΤΗ
237/202326/05/2023238/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣDO VA•••ΜΙ••••••• ΔΕ•••••••ΔΕΚΤΗ
238/202326/05/2023234/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣVE•••••• AS•••ΧΡ•••••• ΜΑ•••••ΔΕΚΤΗ
239/202326/05/2023235/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣVE•••••• AS•••ΧΡ•••••• ΜΑ•••••ΔΕΚΤΗ
240/202326/05/2023236/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣVE•••••• AS•••ΝΙ•••••• ΧΡ••••••••••ΔΕΚΤΗ
241/202326/05/2023237/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣVE•••••• AS•••ΝΙ••••••• ΒΛ••••ΔΕΚΤΗ
242/202326/05/2023239/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣNP• SE•••••••ΙΩ••••• ΧΡ•••••••ΔΕΚΤΗ
243/202326/05/2023240/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΣΟ••• ΑΝ••••••••••ΣΑ•••••• ΚΙ••••78,50ΔΕΚΤΗ
244/202326/05/2023246/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΦΩ••••• ΕΚ•••••••ΔΕΚΤΗ
245/202326/05/2023247/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΧΡ•••••• ΚΑ••••••••ΔΕΚΤΗ
246/202326/05/2023244/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΑΛ••••••• ΝΤ•••••ΔΕΚΤΗ
247/202326/05/2023245/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΣΤ•••••• ΧΑ••••••••ΔΕΚΤΗ
248/202330/05/2023249/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣVE•••••• AS•••ΕΛ••• ΣΟ••••••ΔΕΚΤΗ
249/202330/05/2023248/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣVE•••••• AS•••ΜΑ•••••••• ΦΡ••••••••••ΔΕΚΤΗ
250/202301/06/2023251/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΜΙ•••• ΚΑ•••••••••••ΔΕΚΤΗ
251/202301/06/2023253/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΕΥ•••••• ΑΛ•••••ΔΕΚΤΗ
252/202301/06/2023252/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΣΤ••••• ΜΑ•••••••••ΔΕΚΤΗ
253/202301/06/2023250/2013ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΝΙ•••••• ΚΑ••••••••••••ΔΕΚΤΗ
254/202301/06/2023254/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΔΗ••••••• ΚΩ••••••••••ΔΕΚΤΗ
255/202301/06/2023255/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΚΥ••••• ΜΑ••••••••ΔΕΚΤΗ
256/202301/06/2023256/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΝΙ•••••• ΚΟ••••••••••ΔΕΚΤΗ
256/202301/06/2023256/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΝΙ•••••• ΚΟ••••••••••ΔΕΚΤΗ
257/202301/06/2023257/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΣΟ••• ΦΑ••••••ΔΕΚΤΗ
258/202307/06/2023279/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCE••• HE••••ΒΑ•••••• ΠΑ••••••••••ΔΕΚΤΗ
259/202314/06/2023280/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣdo••••• Gr••••ΛΟ•••• ΖΕ•••••••••ΔΕΚΤΗ
260/202314/06/2023281/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣdo••••• Gr••••ΜΑ••• ΑΡ•••ΔΕΚΤΗ
261/202314/06/2023282/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΟΤ• ΑΕFA•••••• BU••••ΔΕΚΤΗ
262/202314/06/2023283/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΟΤ• ΑΕΑΙ•••••••• ΚΟ•••••ΔΕΚΤΗ
263/202314/06/2023284/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΟΤ• ΑΕΣΤ••••••• ΜΑ•••••ΔΕΚΤΗ
264/202314/06/2023285/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΟΤ• ΑΕΕΛ••• ΜΑ•••••ΔΕΚΤΗ
266/202314/06/2023287/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΧΡ••••• ΚΑ•••••••••ΜΙ•••• ΚΑ••••ΔΕΚΤΗ
269/202315/06/2023276/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΚΑ••••••• ΕΠ•ΑΡ•••••• ΕΕΔΕΚΤΗ
270/202315/06/2023278/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΚΑ••••••• ΕΠ•BA••••••••• IK•ΔΕΚΤΗ
271/202315/06/2023275/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣDo Va•••ΜΙ•••• ΔΑ••••••••ΑΠΟΡΡΙΠΤΙΚΗ
272/202315/06/2023277/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΛΑ•••••• ΝΙ••••••ΔΗ••••••• ΠΑ•••••••13ΔΕΚΤΗ
273/202319/06/2023290/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΠΑ••••••• ΛΑ••ΑΘ••••••• ΧΑ•••••••14ΔΕΚΤΗ
274/202319/06/2023291/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣdO Va•••ΜΑ••• ΜΟ••••ΔΕΚΤΗ
275/202305/07/2023292/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣDO VA•••ΑΝ•••• ΓΙ•••••••••ΔΕΚΤΗ
276/202312/07/2023236/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣKI••• GY•••PR••••• TA•••62,57ΔΕΚΤΗ
277/202312/07/2023323/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣKI••• GY•••JU•• PI••30,74ΔΕΚΤΗ
278/202324/07/2023308/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΠΕ•••• ΚΑ•••••••ΑΡ•••••••• ΣΩ••••••0ΔΕΚΤΗ
279/202305/09/2023314/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΣΚ•••••• Ν.•••••••••••ΜΠ••••• ΑΝ••••••••117ΔΕΚΤΗ
280/202305/09/2023309/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΓΕ•••••• ΑΤ•••••ΑΓ••••••• ΛΟ••••••92ΔΕΚΤΗ
281/202305/09/2023264/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΔΗ•••••••• ΚΟ•••••0ΔΕΚΤΗ
282/202305/09/2023265/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΙΩ••••• ΜΙ••••0ΔΕΚΤΗ
283/202305/09/2023266/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΝΙ•••••• ΦΩ••••••0ΔΕΚΤΗ
284/202305/09/2023267/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΝΙ•••••• ΜΑ••••0ΔΕΚΤΗ
285/202305/09/2023268/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΚΩ•••••••••• ΓΡ•••••••••0ΔΕΚΤΗ
286/202305/09/2023258/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΣΩ•••••• ΠΡ••••0ΔΕΚΤΗ
287/202305/09/2023259/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΣΤ••••• ΖΑ••••••••0ΔΕΚΤΗ
288/202305/09/2023260/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΘΩ••• ΚΟ•••••0ΔΕΚΤΗ
289/202305/09/2023261/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΕΛ•••••••• ΡΑ••••0ΔΕΚΤΗ
290/202305/09/2023262/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΗΛ••• ΜΠ•••••••0ΔΕΚΤΗ
291/202305/09/2023263/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΑΝ•••••••• ΚΟ••••••••••0ΔΕΚΤΗ
292/202305/09/2023269/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΒΑ•••••• ΣΤ••••••0ΔΕΚΤΗ
293/202305/09/2023270/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΕΛ••••••• ΜΠ••••••0ΔΕΚΤΗ
294/202305/09/2023271/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΚΕ•••••••• ΜΙ••••0ΔΕΚΤΗ
295/202305/09/2023272/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΕΥ••••••• ΣΟ•••••••0ΔΕΚΤΗ
296/202306/09/2023273/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΖΩ• ΝΤ•••0ΔΕΚΤΗ
297/202306/09/2023274/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΦΩ••••• ΚΑ•••••••••0ΔΕΚΤΗ
298/202306/09/2023294/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCE••• AEΕΛ•••••• ΡΙ••••••••0ΔΕΚΤΗ
299/202306/09/2023295/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣDO VA•••ΣΤ••••••• ΚΩ•••••••••0ΔΕΚΤΗ
300/202306/09/2023296/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣDO VA•••ΚΩ•••••••••• ΣΤ•••••••0ΔΕΚΤΗ
301/202306/09/2023297/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣQQ••••• MA••••ΣΩ•••••• ΠΡ••••0ΔΕΚΤΗ
302/202306/09/2023298/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣQQ•••• MA••••ΚΩ•••••••••• ΜΑ•••••0ΔΕΚΤΗ
303/202306/09/2023299/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣQQ•••• MA••••ΠΑ•••••••• ΑΡ•••••••••0ΔΕΚΤΗ
304/202306/09/2023300/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣQQ•••• MA••••ΚΩ•••••••••• ΣΟ••••••••0ΔΕΚΤΗ
305/202306/09/2023301/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣDO VA•••ΕΛ••• ΑΒ•••••••0ΔΕΚΤΗ
306/202306/09/2023313/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣQQ•••• MA••••ΑΛ••••••• ΑΥ•••••••0ΔΕΚΤΗ
267/202315/09/2023288/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣQQ•••• MA••••ΔΗ••••••• ΤΣ••••••0ΔΕΚΤΗ
268/202315/09/2023289/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣQQ•••• MA••••ΣΟ••• ΔΗ•••••••••••••0ΔΕΚΤΗ
307/202318/09/2023302/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣDO VA•••ΜΑ••• ΚΟ••••••0ΔΕΚΤΗ
308/202318/09/2023303/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣDO VA•••ΣΤ••••• ΣΕ•••••••••••0ΔΕΚΤΗ
309/202318/09/2023304/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣDO VA•••ΗΡ••••• ΓΙ•••••0ΔΕΚΤΗ
310/202318/09/2023305/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCE••• HE••••ΠΑ•••••••• ΚΟ••••••••••0ΔΕΚΤΗ
311/202318/09/2023306/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣVE••••••• AS•••ΑΝ••••••• ΓΚ••••••0ΔΕΚΤΗ
312/202318/09/2023307/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣVE••••••• AS•••ΚΩ•••••••••• ΖΕ••••0ΔΕΚΤΗ
313/202319/09/2023310/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣDO VA•••ΚΩ•••••••••• ΧΥ•••0ΔΕΚΤΗ
314/202319/09/2023311/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣDO VA•••ΓΕ•••••• ΜΑ••••0ΔΕΚΤΗ
315/202319/09/2023312/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣDO VA•••ΓΕ•••••• ΜΑ••••0ΔΕΚΤΗ
316/202319/09/2023315/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΙΩ••••• ΑΓ••••••••••0ΔΕΚΤΗ
317/202319/09/2023316/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΠΗ•••••• ΠΑ••••••••••0ΔΕΚΤΗ
318/202319/09/2023317/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΕΛ••• ΓΕ••••••0ΔΕΚΤΗ
319/202319/09/2023318/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΕΛ•••••••• ΧΑ••••0ΔΕΚΤΗ
320/202319/09/2023319/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΚΩ•••••••••• ΔΙ••••••••0ΔΕΚΤΗ
321/202319/09/2023320/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΔΗ•••••••• ΚΕ•••••••0ΔΕΚΤΗ
322/202319/09/2023321/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΑΝ••••• ΣΤ••••••0ΔΕΚΤΗ
323/202319/09/2023322/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΔΗ••••••• ΓΕ•••••0ΔΕΚΤΗ
324/202319/09/2023324/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΑΡ••••• ΚΟ•••••••0ΔΕΚΤΗ
325/202319/09/2023325/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΜΑ•••• ΠΑ••••••••••0ΔΕΚΤΗ
326/202319/09/2023326/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΠΑ••••••• ΛΟ•••••0ΔΕΚΤΗ
327/202319/09/2023327/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΔΗ••••••• ΛΟ•••••0ΔΕΚΤΗ
328/202319/09/2023328/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΠΑ•••••••• ΣΤ•••••0ΔΕΚΤΗ
329/202326/09/2023337/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣVE•••••• AS•••ΕΜ••••••• ΠΕ••••••••••0ΔΕΚΤΗ
330/202326/09/2023338/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣVE•••••• AS•••ΑΛ•••••••• ΚΟ••••••0ΔΕΚΤΗ
331/202326/09/2023339/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣVE•••••• AS•••ΓΕ•••••• ΤΖ••••••••0ΔΕΚΤΗ
332/202326/09/2023329/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΒΑ•••••••• ΣΑ••••0ΔΕΚΤΗ
333/202326/09/2023330/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΧΑ••• ΠΟ•••••••••••0ΔΕΚΤΗ
334/202326/09/2023331/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΘΗ•••••• ΠΕ•••••0ΔΕΚΤΗ
335/202326/09/2023332/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΓΕ••••• ΠΕ•••••••••0ΔΕΚΤΗ
336/202326/09/2023333/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΓΕ••••• ΖΑ•••••••0ΔΕΚΤΗ
337/202326/09/2023334/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΓΡ••••••• ΞΑ••••••0ΔΕΚΤΗ
338/202326/09/2023335/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΚΩ•••••••••• ΜΕ•••••0ΔΕΚΤΗ
339/202326/09/2023340/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣAS••••• AEΓΕ•••••• ΒΑ•••••••0ΔΕΚΤΗ
340/202326/09/2023342/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣIN•••• EL•••ΝΙ•••••• ΤΟ•••••0ΔΕΚΤΗ
341/202326/09/2023343/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣDO VA•••ΙΩ••••• ΙΣ••••••0ΔΕΚΤΗ
342/202326/09/2023344/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣDO VA•••ΧΑ•••••••• ΨΑ•••••0ΔΕΚΤΗ
343/202326/09/2023345/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣDO VA•••ΜΑ••• ΚΟ••••••0ΔΕΚΤΗ
344/202326/09/2023346/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣDO VA•••ΣΟ••• ΝΑ••••••••0ΔΕΚΤΗ
345/202326/09/2023341/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣDO VA•••ΕΙ•••• ΚΥ•••••••••0ΔΕΚΤΗ
346/202328/09/2023347/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΠΑ•••• ΑΕ••••ΜΙ••••• ΠΑ•••••••25ΔΕΚΤΗ
347/202328/09/2023348/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣDO VA•••ΦΩ••••• ΣΤ••••••0ΔΕΚΤΗ
348/202328/09/2023349/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣDO VA•••ΒΑ•••••• ΜΑ••••••0ΔΕΚΤΗ
349/202328/09/2023350/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣME•••• PA•ΑΘ••••••• ΦΡ•••••••••••0ΔΕΚΤΗ
350/202328/09/2023351/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣGO• MA••••ΙΩ••••• ΡΑ••••••••••0ΔΕΚΤΗ
351/202328/09/2023352/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCE••• HE••••ΜΑ••• ΠΟ•••••••0ΔΕΚΤΗ
352/202328/09/2023353/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCE••• HE••••ΕΙ•••• ΜΑ••••0ΔΕΚΤΗ
353/202312/10/2023400/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣDO VA•••ΕΛ••• ΑΒ•••••••0ΔΕΚΤΗ
354/202318/10/2023224/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΜΑ••••• ΔΑ•••••0ΔΕΚΤΗ
355/202318/10/2023354/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣdo VA•••ΕΛ•••••••• ΧΑ•••••••••••0ΔΕΚΤΗ
356/202318/10/2023355/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣDO VA•••ΙΩ••••• ΓΙ••••••••••0ΔΕΚΤΗ
357/202318/10/2023356/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΕΘ•••• ΤΡ•••••ΚΩ•••••••••• ΜΥ•••••••0ΔΕΚΤΗ
358/202318/10/2023357/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣDO VA•••ΚΩ•••••••••• ΔΑ••••0ΔΕΚΤΗ
359/202318/10/2023359/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣDO VA•••ΙΩ••••• ΤΕ•••••••••0ΔΕΚΤΗ
360/202318/10/2023358/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣDO VA•••ΕΥ••••••• βο••••••••••0ΔΕΚΤΗ
361/202318/10/2023360/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣDO VA•••ΠΑ•••••••• ΠΕ••••••0ΔΕΚΤΗ
362/202324/10/2023361/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣDO VA•••ΙΣ•••••• ΒΛ••••••0ΔΕΚΤΗ
363/202330/10/2023434/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣVE•••••• AS•••ΑΛ•••••••• ΚΟ••••••0ΔΕΚΤΗ
364/202302/11/2023437/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣQQ••••• MA••••ΑΛ•••••••• ΑΥ•••••••0ΔΕΚΤΗ
365/202303/11/2023372/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCE••• AEΜΑ••• ΠΑ•••••••••••0ΔΕΚΤΗ
366/202306/11/2023362/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΑΝ••••••••• ΦΩ••••2Η ΔΥ••0ΔΕΚΤΗ
367/202306/11/2023363/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣVE•••••• AS•••ΓΑ••••• ΤΣ••••••••0ΔΕΚΤΗ
368/202306/11/2023364/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣVE•••••• AEΣΜ•••••• ΘΑ••••••••0ΔΕΚΤΗ
369/202306/11/2023365/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣVE•••••• AEΛΟ•••• ΠΑ••••••••••0ΔΕΚΤΗ
370/202306/11/2023366/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣVE•••••• AEΑΝ•••••••• ΧΡ••••••••0ΔΕΚΤΗ
371/202306/11/2023367/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣVE•••••• AEΑΙ•••••••• ΤΣ•••••0ΔΕΚΤΗ
372/202306/11/2023369/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣVE•••••• AEΛΟ•••• ΠΑ••••••••••0ΔΕΚΤΗ
373/202306/11/2023368/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣVE•••••• AEΑΙ•••••••• ΤΣ•••••0ΔΕΚΤΗ
374/202308/11/2023378/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΙΩ••••• ΚΑ••••••••0ΔΕΚΤΗ
375/202308/11/2023386/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCE••• AEΕΛ•••••••• ΕΥ••••••••0ΔΕΚΤΗ
376/202308/11/2023371/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCE••• AEΜΑ•••• ΠΟ•••••••0ΔΕΚΤΗ
377/202308/11/2023370/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣDO VA•••ΕΜ••••••• ΣΑ•••••••0ΔΕΚΤΗ
378/202308/11/2023373/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΕΘ•••• ΑΕΝΙ•••••• ΡΟ••••••••16ΔΕΚΤΗ
379/202308/11/2023374/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΕΘ•••• ΑΕΝΙ•••••• ΡΟ••••••••20ΔΕΚΤΗ
380/202308/11/2023376/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΠΟ•••••• ΠΑ•••••0ΔΕΚΤΗ
381/202308/11/2023377/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEST••• KE••0ΔΕΚΤΗ
382/202313/11/2023379/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΓΕ•••••• ΜΑ•••••••0ΔΕΚΤΗ
383/202313/11/2023384/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCE••• AEΔΗ••••••• ΤΣ••••••0ΔΕΚΤΗ
384/202313/11/2023375/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΑΛ•••••••• ΙΩ•••••••ΑΡ•••••••• ΣΩ••••••0ΔΕΚΤΗ
385/202313/11/2023380/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΔΗ••••••• ΛΕ•••••••••ΜΑ•••• ΦΕ••••••••5ΔΕΚΤΗ
386/202313/11/2023381/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΕΠ•••••••• ΚΕ••••••ΚΩ•••••••••• ΧΑ•••••••••0ΔΕΚΤΗ
387/202313/11/2023382/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣDO VA•••ΜΙ•••• ΔΑ•••••••0ΔΕΚΤΗ
388/202313/11/2023383/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣDO VA•••ΜΙ•••• ΔΑ••••••••0ΔΕΚΤΗ
389/202313/11/2023385/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣDO VA•••ΔΙ••••••••••••• ΜΠ•••••0ΔΕΚΤΗ
390/202313/11/2023387/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣVE•••••• AS•••ΜΑ•••• ΠΑ•••••••••••0ΔΕΚΤΗ
391/202313/11/2023388/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣVE•••••• AS•••ΠΑ••••••• ΠΑ•••••••0ΔΕΚΤΗ
392/202313/11/2023389/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣVE•••••• AS•••ΕΛ••• ΣΟ••••••0ΔΕΚΤΗ
393/202313/11/2023390/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣVE•••••• AS•••ΕΛ••• ΣΟ••••••0ΔΕΚΤΗ
394/202313/11/2023391/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΚΟ••• ΚΑ••••••••0ΔΕΚΤΗ
395/202313/11/2023392/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΚΩ•••••••••• ΔΟ••••0ΔΕΚΤΗ
396/202313/11/2023393/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΕΥ••••• ΧΑ•••••••••••0ΔΕΚΤΗ
397/202313/11/2023394/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣQQ•••• MA••••ΜΑ••• ΒΑ•••0ΔΕΚΤΗ
398/202314/11/2023399/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣDO VA•••ΙΟ•••••• ΚΕ••••••••0ΔΕΚΤΗ
399/202322/11/2023396/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣVE•••••• AS•••ΓΕ••••• ΜΟ••••••0ΔΕΚΤΗ
400/202322/11/2023397/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣVE•••••• AS•••ΕΥ•••••••• ΝΤ•••0ΔΕΚΤΗ
401/202322/11/2023398/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣVE•••••• AS•••ΕΥ•••••••• ΝΤ•••0ΔΕΚΤΗ
402/202322/11/2023402/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣVA••• DO•ΕΛ••• ΤΣ••••0ΔΕΚΤΗ
403/202322/11/2023401/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣDO VA•••ΣΤ••••• ΠΗ••••••0ΔΕΚΤΗ
404/202322/11/2023403/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣDO VA•••ΙΩ••••• ΑΠ•••••••0ΔΕΚΤΗ
405/202322/11/2023404/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΚΕ•••••• ΕΠ••••••••ER••• MU••0ΔΕΚΤΗ
406/202322/11/2023450/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΟΛ•• ΓΕ••••••••••ΑΝ•• ΜΙ•••••0ΔΕΚΤΗ
407/202322/11/2023438/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΦ.•••••••• ΚΑ••••••••ΑΜ•••• ΜΙ••••••0ΔΕΚΤΗ
409/202329/11/2023405/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣOT• AEΣΤ•••• ΑΛ••••••••0ΔΕΚΤΗ
410/202329/11/2023406/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΟΤ• ΑΕΘΕ•••••• ΓΙ••••••••0ΔΕΚΤΗ
411/202329/11/2023407/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΟΤ• ΑΕΠΕ•••• ΤΖ••••••0ΔΕΚΤΗ
412/202329/11/2023408/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΟΤ• ΑΕΝΙ••••••• ΝΤ•••••0ΔΕΚΤΗ
413/202329/11/2023409/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΟΤ• ΑΕΤΑ•• FA•••••••0ΔΕΚΤΗ
414/202329/11/2023410/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣOT• AEΦΙ•••••• ΚΟ•••0ΔΕΚΤΗ
415/202329/11/2023411/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΟΤ• ΑΕΚΩ•••••••••• ΙΩ••••••0ΔΕΚΤΗ
416/202329/11/2023412/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΟΤ• ΑΕΣΟ••• ΒΟ••••••••0ΔΕΚΤΗ
417/202329/11/2023413/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΟΤ• ΑΕCE••• QU•••0ΔΕΚΤΗ
418/202329/11/2023414/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣOT• αεΕΥ••••••• ΜΑ••••••0ΔΕΚΤΗ
419/202329/11/2023415/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΟΤ• ΑΕFA•••• KH••••0ΔΕΚΤΗ
420/202329/11/2023416/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΟΤ• ΑΕΠΑ•••••••• ΒΙ••••••0ΔΕΚΤΗ
421/202329/11/2023417/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΟΤ• ΑΕΣΠ•••••• ΟΙ•••••••0ΔΕΚΤΗ
422/202329/11/2023418/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΟΤ• ΑΕΜΑ•••• ΓΕ•••••••••••••0ΔΕΚΤΗ
423/202329/11/2023419/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΟΤ• ΑΕΔΗ••••••• ΤΣ•••••••••0ΔΕΚΤΗ
424/202329/11/2023420/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΟΤ• ΑΕΣΤ•••••• ΧΑ•••••••0ΔΕΚΤΗ
425/202329/11/2023421/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΟΤ• ΑΕΔΙ••••••• ΤΣ•••••••••0ΔΕΚΤΗ
426/202329/11/2023422/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΟΤ• ΑΕΦΩ••••• ΓΕ••••0ΔΕΚΤΗ
427/202329/11/2023423/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΟΤ• ΑΕΠΑ•••• ΚΟ•••••••0ΔΕΚΤΗ
428/202329/11/2023424/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΟΤ• ΑΕΑΛ•••••••• ΚΑ••••••0ΔΕΚΤΗ
429/202329/11/2023425/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΟΤ• αεΧΡ•••••• ΓΑ••••••••0ΔΕΚΤΗ
430/202329/11/2023426/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣDO VA•••ΓΕ•••••• ΑΠ•••••••••0ΔΕΚΤΗ
431/202329/11/2023427/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΕΟ•• ΜΑ••••ΣΤ•••••• ΤΟ•••••••0ΔΕΚΤΗ
432/202329/11/2023428/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΟΤ• ΑΕΑΝ••• ΖΑ••••••••0ΔΕΚΤΗ
433/202329/11/2023429/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΟΤ• ΑΕΑΛ••••••••• ΣΑ••••••0ΔΕΚΤΗ
434/202329/11/2023430/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCE••• AEΜΑ•••• ΔΗ••••••••0ΔΕΚΤΗ
435/202329/11/2023431/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣDO VA•••ΣΤ•••• ΠΛ••••0ΔΕΚΤΗ
436/202329/11/2023432/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣDO VA•••ΔΗ••••••• ΜΕ••••••0ΔΕΚΤΗ
437/202329/11/2023433/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣVE•••••• AEΑΠ••••••• ΑΝ••••••••••0ΔΕΚΤΗ
438/202304/12/2023435/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΟΤ• ΑΕΚΩ••••••••• ΧΑ•••••0ΔΕΚΤΗ
439/202304/12/2023436/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΟΤ• ΑΕMA••••••• PR•••••0ΔΕΚΤΗ
440/202304/12/2023439/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΕΘ•••• ΤΡ•••••ΚΩ•••••••••• ΜΥ•••••••0ΔΕΚΤΗ
441/202304/12/2023440/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣDO VA•••ΣΤ••••••• ΤΖ•••••••••••0ΔΕΚΤΗ
442/202304/12/2023441/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣDO VA•••ΓΙ••••••• ΔΕ•••••0ΔΕΚΤΗ
443/202304/12/2023443/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΕΘ•••• ΑΕΑΛ••••••• ΜΑ••••••••0ΔΕΚΤΗ
444/202304/12/2023444/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣAL•••• AEΣΠ•••••••• ΘΕ••••••••0ΔΕΚΤΗ
445/202304/12/2023499/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΜΗ••••••••• ΑΕΔΗ••••••• ΚΑ•••••••20ΔΕΚΤΗ
446/202304/12/2023530/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCE••• HE••••ΙΩ••••• ΛΕ•••••••0ΔΕΚΤΗ
447/202306/12/2023445/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣVE•••••• AEΚΩ•••••••••• ΘΕ•••••••••••0ΔΕΚΤΗ
448/202306/12/2023446/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣVE•••••• AEΚΩ•••••••••• ΘΕ••••••••••••0ΔΕΚΤΗ
449/202306/12/2023447/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣVE•••••• AEΚΩ••••••••••••• ΟΛ••0ΔΕΚΤΗ
450/202306/12/2023451/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΟΤ• ΑΕΔΗ••••••• ΓΚ•••••0ΔΕΚΤΗ
451/202306/12/2023452/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΟΤ• ΑΕΑΡ•••••••• ΚΑ••••••0ΔΕΚΤΗ
452/202306/12/2023454/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΟΤ• ΑΕΜΑ••• ΛΟ•••••••••••0ΔΕΚΤΗ
453/202306/12/2023455/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΟΤ• ΑΕΦΩ••••• ΛΗ•••••••0ΔΕΚΤΗ
454/202306/12/2023456/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΟΤ• ΑΕΧΡ•••••••••• ΖΕ•••••0ΔΕΚΤΗ
455/202306/12/2023457/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΟΤ• ΑΕΣΤ••••••••••••• ΤΣ•••••••••0ΔΕΚΤΗ
456/202320/12/2023453/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΟΤ• ΑΕΠΑ•••• ΔΕ•••••0ΔΕΚΤΗ
457/202320/12/2023458/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΟΤ• ΑΕΑΓ•••••• ΚΟ•••••••••0ΔΕΚΤΗ
458/202320/12/2023459/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΟΤ• ΑΕΜΑ••• ΣΑ•••0ΔΕΚΤΗ
459/202320/12/2023460/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΟΤ• ΑΕΕΥ••••••• ΑΣ•••••0ΔΕΚΤΗ
460/202320/12/2023461/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΟΤ• ΑΕΘΕ••••• ΑΠ••••••••••••0ΔΕΚΤΗ
461/202320/12/2023462/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΟΤ• ΑΕΑΝ••••••• ΔΗ••••••••••0ΔΕΚΤΗ
462/202320/12/2023463/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΟΤ• ΑΕΚΥ••••• ΜΑ•••••••••••0ΔΕΚΤΗ
463/202320/12/2023464/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΟΤ• ΑΕ•ΣΑ•••••• ΚΑ••••••••0ΔΕΚΤΗ
464/202320/12/2023465/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΟΤ• ΑΕΑΙ•••••••• ΑΓ••••0ΔΕΚΤΗ
465/202320/12/2023466/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΟΤ• ΑΕΕΙ••••• ΚΑ••••••••0ΔΕΚΤΗ
466/202320/12/2023467/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΟΤ• ΑΕΜΑ•••• ΔΕ••••••••0ΔΕΚΤΗ
467/202320/12/2023468/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΟΤ• ΑΕΜΑ••• ΑΝ••••••••0ΔΕΚΤΗ
468/202320/12/2023469/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΟΤ• ΑΕΒΑ•••••• ΝΙ••••••••••0ΔΕΚΤΗ
469/202320/12/2023470/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΟΤ• ΑΕΕΥ••••• ΠΑ•••••••••••••0ΔΕΚΤΗ
470/202320/12/2023471/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΟΤ• ΑΕΝΙ••••••• ΓΕ••••••••••0ΔΕΚΤΗ
471/202322/12/2023531/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΑΘ•••••• ΚΑ•••••••••ΣΤ•••••• ΚΩ•••••••••••0ΔΕΚΤΗ
472/202322/12/2023472/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΟΤ• ΑΕΑΝ•• ΠΡ••••0ΔΕΚΤΗ
473/202322/12/2023473/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΟΤ• ΑΕΜΑ••• ΞΥ•••0ΔΕΚΤΗ
474/202322/12/2023474/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΟΤ• ΑΕΒΑ••••••• ΝΤ••••••0ΔΕΚΤΗ
475/202322/12/2023475/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΟΤ• ΑΕ•SM••• GY••••••0ΔΕΚΤΗ
476/202322/12/2023479/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΟΤ• ΑΕΚΥ•••••• ΞΕ•••••••0ΔΕΚΤΗ
477/202322/12/2023477/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΟΤ• ΑΕΓΕ•••••• ΒΑ••••••0ΔΕΚΤΗ
478/202322/12/2023478/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΟΤ• ΑΕ•ΓΕ••••••• ΠΟ••••••••••0ΔΕΚΤΗ
479/202322/12/2023479/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΟΤ• ΑΕΜΑ•••• ΣΕ••••••••0ΔΕΚΤΗ
480/202322/12/2023480/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΟΤ• ΑΕΑΝ•••••••• ΛΙ•••••••••0ΔΕΚΤΗ
481/202328/12/2023481/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣOT• AEΑΝ••••• ΤΡ•••••••••0ΔΕΚΤΗ
482/202328/12/2023482/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΟΤ• ΑΕΑΘ••••••• ΣΤ•••••0ΔΕΚΤΗ
483/202328/12/2023483/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΟΤ• ΑΕΑΙ•••••••• ΣΕ•••0ΔΕΚΤΗ
484/202328/12/2023484/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΟΤ• ΑΕΕΥ••••••• ΜΑ••••••••••0ΔΕΚΤΗ
485/202328/12/2023485/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΟΤ• ΑΕΙΩ••••• ΤΡ•••••••••••••0ΔΕΚΤΗ
486/202328/12/2023486/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΟΤ• ΑΕΔΑ••• ΦΑ•••••0ΔΕΚΤΗ
487/202328/12/2023487/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΟΤ• ΑΕΣΤ••••••• ΠΑ••••••0ΔΕΚΤΗ
488/202328/12/2023488/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΟΤ• ΑΕΚΩ••••••••••• ΝΙ••••••••••••••••••0ΔΕΚΤΗ
489/202328/12/2023489/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΟΤ• ΑΕΓΕ•••••• ΑΘ•••••••0ΔΕΚΤΗ
490/202328/12/2023490/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΟΤ• ΑΕ•ΚΩ••••••••• ΣΙ••••••••0ΔΕΚΤΗ
491/202328/12/2023491/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΟΤ• ΑΕΑΓ••••• ΦΙ•••••••0ΔΕΚΤΗ
492/202328/12/2023492/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΟΤ• ΑΕΑΣ••• ΓΚ••••0ΔΕΚΤΗ
493/202328/12/2023493/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΟΤ• ΑΕΓΕ•••••• ΜΑ•••••••••••••0ΔΕΚΤΗ
494/202328/12/2023494/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΟΤ• ΑΕΓΡ••••••• ΠΟ•••••0ΔΕΚΤΗ
495/202328/12/2023495/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΟΤ• ΑΕΜΑ••• ΤΡ•••••0ΔΕΚΤΗ
496/202328/12/2023496/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΟΤ• ΑΕΒΑ••••••• ΧΡ••••••••••0ΔΕΚΤΗ
497/202328/12/2023497/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΟΤ• ΑΕΓΕ•••••• ΜΥ•••••0ΔΕΚΤΗ
498/202328/12/2023498/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΟΤ• ΑΕΑΡ•••••• ΛΕ••••••••0ΔΕΚΤΗ
499/202328/12/2023547/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣVO•••• AEΑΓ••••• ΑΡ••••5ΔΕΚΤΗ
500/202328/12/2023500/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΟΤ• ΑΕΕΥ••••••• ΛΑ••••••••••0ΔΕΚΤΗ
501/202328/12/2023501/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΟΤ• ΑΕΚΟ•••• ΟΙ•••••••••0ΔΕΚΤΗ
502/202328/12/2023502/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΟΤ• ΑΕΕΠ•••••••••• ΣΑ•••••0ΔΕΚΤΗ
503/202328/12/2023503/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΟΤ• ΑΕΠΑ•••••••• ΑΛ••••••••••0ΔΕΚΤΗ
504/202328/12/2023504/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΟΤ• ΑΕΠΑ•••••• ΔΗ•••••••••0ΔΕΚΤΗ
505/202328/12/2023505/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΟΤ• ΑΕΔΕ•••••• ΣΠ••••••••••••••••0ΔΕΚΤΗ
506/202328/12/2023506/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΟΤ• ΑΕΕΙ••••• ΚΟ••••••0ΔΕΚΤΗ
507/202328/12/2023507/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΟΤ• ΑΕΑΘ••• ΚΥ••••••0ΔΕΚΤΗ
508/202328/12/2023508/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΟΤ• ΑΕΜΑ••• ΚΟ••••••0ΔΕΚΤΗ
509/202328/12/2023509/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΟΤ• ΑΕΑΙ•••••••• ΓΕ••••••••••0ΔΕΚΤΗ
510/202328/12/2023510/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΟΤ• ΑΕΕΥ•••••••• ΑΙ••••••••0ΔΕΚΤΗ
511/202328/12/2023511/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΟΤ• ΑΕΧΑ•••••••• ΚΟ••••••0ΔΕΚΤΗ
512/202328/12/2023512/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΟΤ• ΑΕΤΑ••••••• ΚΑ••••••••0ΔΕΚΤΗ
513/202328/12/2023513/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΟΤ• ΑΕΧΡ••••• ΑΡ••••••••0ΔΕΚΤΗ
514/202328/12/2023514/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΟΤ• ΑΕΕΜ••••••• ΝΤ•••••0ΔΕΚΤΗ
515/202328/12/2023515/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΟΤ• ΑΕΑΝ••••• ΝΤ••••0ΔΕΚΤΗ
516/202328/12/2023516/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΟΤ• ΑΕΔΗ••••••• ΡΟ•••••0ΔΕΚΤΗ
517/202328/12/2023517/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΟΤ• ΑΕΚΑ••• ΟΓ••••••••••0ΔΕΚΤΗ
518/202328/12/2023518/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΟΤ• ΑΕΧΡ••••• ΧΙ•••••0ΔΕΚΤΗ
519/202328/12/2023519/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΟΤ• ΑΕΧΡ••••• ΚΟ••••••••••••••••••••0ΔΕΚΤΗ
520/202328/12/2023520/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΟΤ• ΑΕΦΩ••••• ΑΣ••••••0ΔΕΚΤΗ
521/202328/12/2023521/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΟΤ• ΑΕΧΡ•••••• ΑΡ•••••••••••0ΔΕΚΤΗ
522/202328/12/2023522/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΟΤ• ΑΕΦΩ••••• ΚΟ•••••••••0ΔΕΚΤΗ
523/202328/12/2023523/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΟΤ• ΑΕΑΝ••••••• ΜΥ••••0ΔΕΚΤΗ
524/202328/12/2023524/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΟΤ• ΑΕΑΛ••••••• ΔΗ••0ΔΕΚΤΗ
525/202328/12/2023525/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΟΤ• ΑΕBI••••• BO••••••0ΔΕΚΤΗ
526/202328/12/2023526/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΟΤ• ΑΕΑΜ•••••••• ΦΑ•••0ΔΕΚΤΗ
527/202328/12/2023527/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΟΤ• ΑΕΑΛ••••••• ΚΑ••••0ΔΕΚΤΗ
528/202328/12/2023528/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΟΤ• ΑΕΓΕ••••••• ΚΩ•••••••••••••••0ΔΕΚΤΗ
529/202328/12/2023529/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΟΤ• ΑΕBE••••• DR•••0ΔΕΚΤΗ
530/202328/12/2023546/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣVO•••• AEΝΙ•••••• ΧΑ••••••6ΔΕΚΤΗ
531/202329/12/2023551/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣVO•••• AEΕΥ•••••••• ΓΙ••••••••••0ΔΕΚΤΗ
532/202329/12/2023552/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣVO•••• AEΕΛ•••••• ΔΟ••••••0ΔΕΚΤΗ
533/202329/12/2023533/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΑΝ•••••• ΔΕ••••ΑΘ••••••• ΠΑ••••••0ΔΕΚΤΗ
1/202415/01/20241/2024ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΓΕ•••••• ΓΕ•••••••••••••ΟΝ••••••• ΣΙ••••••••••14ΔΕΚΤΗ
2/202405/02/2024539/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΚΑ•••••••• ΕΠ•ΑΓ••••• ΘΕ•••••••••••••ΔΕΚΤΗ
3/202405/02/2024544/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣMA•••• CA••••••ΦΑ•••• ΜΟ•••••6ΔΕΚΤΗ
4/202405/02/2024545/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΙΩ•••••• ΑΕΚΑ••••••• ΜΟ•••••••••20ΔΕΚΤΗ
5/202409/02/2024534/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΟΤ• ΑΕΑΘ•••••••• ΚΑ•••••••ΔΕΚΤΗ
6/202409/02/2024535/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΟΤ• ΑΕΧΡ••••••• ΤΣ•••ΔΕΚΤΗ
7/202409/02/2024536/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΟΤ• ΑΕΙΩ••••• ΔΗ•••••••ΔΕΚΤΗ
8/202409/02/2024537/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΟΤ• ΑΕΜΑ••• ΚΥ••••••••••ΔΕΚΤΗ
9/202409/02/2024540/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΟΤ• ΑΕΕΥ••••••• ΣΑ••••••••••ΔΕΚΤΗ
10/202409/02/2024541/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΟΤ• ΑΕΕΛ••• ΔΗ•••••••ΔΕΚΤΗ
11/202409/02/2024542/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΟΤ•• ΑΕΕΥ••••••• ΣΩ••••••ΔΕΚΤΗ
12/202409/02/2024543/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΟΤ• ΑΕΑΝ•• ΠΑ•••••••••••••ΔΕΚΤΗ
13/202409/02/2024548/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΟΤ• ΑΕΑΙ•••••••• ΓΚ•••••ΔΕΚΤΗ
14/202409/02/2024549/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΟΤ• ΑΕΜΑ••••••••••••• ΔΗ•••••••ΔΕΚΤΗ
15/202409/02/2024550/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΟΤ• ΑΕΜΑ••••••••••••• ΔΗ•••••••ΔΕΚΤΗ
16/202409/02/20242/2024ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣVO•••• AEΠΑ••••••• ΓΕ•••••••••4ΔΕΚΤΗ
17/202409/02/20243/2024ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣVO•••• AEΠΕ•••• ΚΑ•••••••3,50ΔΕΚΤΗ
18/202409/02/20244/2024ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΒΑ••••••• ΠΑ•••••••••••2Η• ΔΥ••ΔΕΚΤΗ
19/202409/02/2024538/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΟΤ• ΑΕΘΩ••• ΓΟ••••ΔΕΚΤΗ
20/202419/02/2024442/2023ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΝΙ••••••••••••• ΜΕ•••ΑΝ•• ΜΙ•••••754ΔΕΚΤΗ
21/202411/03/20245/2024ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣDO VA•••ΕΛ••• ΜΗ•••••••••0ΔΕΚΤΗ
22/202411/03/20246/2024ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣDO VA•••ΙΩ••••• ΛΕ•••••••0ΔΕΚΤΗ
23/202411/03/20247/2024ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣDO VA•••ΓΕ•••••• ΒΑ••••••0ΔΕΚΤΗ
24/202411/03/20248/2024ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣIN•••• AEΜΑ••• ΠΑ•••••••••••••••0ΔΕΚΤΗ
25/202411/03/20249/2024ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣDO VA•••FE••••• GA•••••0ΔΕΚΤΗ
26/202411/03/202410/2024ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣDO VA•••GA••••• FE•••••0ΔΕΚΤΗ
27/202411/03/202411/2024ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣDO VA•••ΙΩ••••• ΑΠ•••••••0ΔΕΚΤΗ
28/202411/03/202412/2024ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣDO VA•••ΣΩ•••••• ΜΠ•••••••••0ΔΕΚΤΗ
29/202411/03/202414/2024ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCE••• AEΔΗ••••••• ΜΠ••••••••0ΔΕΚΤΗ
30/202411/03/202413/2024ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣDO VA•••ΙΩ••••• ΜΠ••••••••0ΔΕΚΤΗ
31/202414/03/202415/2024ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΙΝ••••• ΑΕΚΟ•••• ΣΓ•••••0ΔΕΚΤΗ
32/202414/03/202416/2024ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣDO VA•••ΦΩ•••••• ΜΠ•••••••••0ΔΕΚΤΗ
33/202414/03/202417/2024ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣDO VA•••ΚΑ•••••• ΚΑ••••••0ΔΕΚΤΗ
34/202414/03/202418/2024ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣVE••••••• AS•••ΛΥ••••••• ΦΥ••••••0ΔΕΚΤΗ
35/202414/03/202419/2024ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΟΤ• ΑΕΣΠ••••••• ΚΑ•••••0ΔΕΚΤΗ
36/202414/03/202420/2024ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣDO VA•••ΑΝ•••••• ΚΟ•••••0ΔΕΚΤΗ
37/202419/03/202421/2024ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣIN•••• AEΣΤ••••••• ΜΟ•••••••0ΔΕΚΤΗ
38/202419/03/202422/2024ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCE••• AEΠΑ•••••••• ΜΕ••••0ΔΕΚΤΗ
39/202419/03/202423/2024ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCE••• AEΠΑ•••• ΡΟ••••••••0ΔΕΚΤΗ
40/202419/03/202424/2024ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCE•••• AEΓΕ•••••• ΣΧ•••••••••0ΔΕΚΤΗ
41/202419/03/202425/2024ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣIN•••• AEΣΟ••• ΞΥ•••0ΔΕΚΤΗ
42/202426/03/202426/2024ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΛΑ•••••• ΜΠ•••••••••ΓΕ••••••• ΚΑ•••••0ΔΕΚΤΗ
43/202426/03/202427/2024ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣDO VA•••ΑΡ•••••••• ΑΣ•••••••0ΔΕΚΤΗ
44/202401/04/202428/2024ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΟΤ• ΑΕΓΕ•••••• ΚΟ•••••••0ΔΕΚΤΗ
45/202401/04/202429/2024ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΟΤ• ΑΕΑΙ•• ΜΟ••••••0ΔΕΚΤΗ
46/202401/04/202430/2024ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΟΤ• ΑΕΧΡ•••••• ΣΤ••••••••••0ΔΕΚΤΗ
47/202401/04/202431/2024ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΟΤ•• ΑΕΙΩ••••• ΑΘ•••••••0ΔΕΚΤΗ
48/202401/04/202432/2024ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΟΤ• ΑΕΜΑ•••••• ΠΑ•••••0ΔΕΚΤΗ
49/202401/04/202433/2024ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΟΤ• ΑΕΙΡ••• ΠΡ••••••0ΔΕΚΤΗ
50/202401/04/202434/2024ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΟΤ• ΑΕOP•• SE••••••••0ΔΕΚΤΗ
51/202401/04/202435/2024ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΟΤ• ΑΕΕΥ•••••• ΚΟ••••••••0ΔΕΚΤΗ
52/202401/04/202436/2024ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΟΤ• ΑΕΕΙ•••• ΦΑ••••••••0ΔΕΚΤΗ
53/202401/04/202437/2024ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣDO• VA•••BO••• SH•••••••0ΔΕΚΤΗ
54/202401/04/202438/2024ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΛΕ••••••• ΣΤ•••ΒΑ•••••• ΚΡ••••••••••••••12,0ΔΕΚΤΗ
55/202415/04/202439/2024ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣDO VA•••ΔΗ••••••• ΧΑ•••••••••••••0ΔΕΚΤΗ
56/202415/04/202440/2024ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣDO VA•••ΙΩ••••• ΚΑ•••••••••0ΔΕΚΤΗ
57/202415/04/202441/2024ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣDO VA•••ΕΥ••••••• ΝΤ•••••0ΔΕΚΤΗ
58/202415/04/202442/2024ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣDO VA•••ΚΩ•••••••••• ΜΠ•••••0ΔΕΚΤΗ
59/202415/04/202443/2024ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣDO VA•••ΔΗ••••••• ΣΒ•••••0ΔΕΚΤΗ
60/202415/04/202444/2024ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣDO VA•••ΕΛ•••••••• ΠΛ•••••••••0ΔΕΚΤΗ
61/202415/04/202445/2024ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣDO VA•••ΕΥ•••••••• ΚΟ•••••••0ΔΕΚΤΗ
62/202415/04/202446/2024ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣDO VA•••ΠΑ•••• ΠΟ•••••••0ΔΕΚΤΗ
63/202415/04/202447/2024ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΕΘ••••• ΤΡ•••••ΛΙ•• ΤΑ•••••0ΔΕΚΤΗ
64/202415/04/202448/2024ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΕΘ•••• ΤΡ•••••ΒΕ••••• ΑΝ••••••0ΔΕΚΤΗ
65/202415/04/202449/2024ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΕΘ•••• ΤΡ•••••ΒΕ••••• ΑΝ••••••0ΔΕΚΤΗ
66/202418/04/202453/2024ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣAL•••••••• SU•••ΔΗ••••••• ΤΕ•••••••0ΔΕΚΤΗ
67/202418/04/202451/2024ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣVE•••••• AEΑΝ••••• ΠΑ••••••••••0ΔΕΚΤΗ
68/202418/04/202452/2024ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣVE•••••• AEΔΗ••••••• ΜΩ•••0ΔΕΚΤΗ
69/202418/04/202454/2024ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣIN•••• AEΒΑ•••••• ΤΣ••••••0ΔΕΚΤΗ
70/202418/04/202450/2024ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣV••••••• AEΜΑ••• ΚΟ••••0ΔΕΚΤΗ
71/202413/05/202456/2024ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΟΑ••• ΑΕΒΟ•••••••• ΕΠ•••••••0ΔΕΚΤΗ
72/202413/05/202457/2024ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣVE•••••• AEΓΕ•••••• ΚΑ•••••0ΔΕΚΤΗ
73/202413/05/202458/2024ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣVE•••••• AEΠΕ•••• ΖΕ•••••••••0ΔΕΚΤΗ
74/202413/05/202459/2024ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣVE•••••• AEZA••• IQ•••0ΔΕΚΤΗ
75/202430/05/202464/2024ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣVE•••••• AEΕΥ••••• ΓΕ••••••••ΔΕΚΤΗ
76/202430/05/202465/2024ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣDO VA•••ΑΣ••••• ΣΤ•••••ΔΕΚΤΗ
77/202430/05/202466/2024ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣDO VA•••ΝΙ••••••• ΚΑ••••••••••ΔΕΚΤΗ
78/202430/05/202467/2024ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣVE•••••• AEΝΙ•••••• ΖΗ••••••••ΔΕΚΤΗ
79/202430/05/202460/2024ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣFO••••• AEΝΕ•••• ΑΕΔΕΚΤΗ
80/202430/05/202461/2024ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣIN•••• ΑΕΕΥ••••• ΓΡ•••••••••ΔΕΚΤΗ
81/202430/05/202462/2024ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣFR•••••• AEΙΩ••••• ΠΑ•••••••••ΔΕΚΤΗ
82/202430/05/202463/2024ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣDO VA•••ΜΚ•••••• ΧΑ••••••••ΔΕΚΤΗ
83/202430/05/202468/2024ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΕΛ•••••••••••••••••••• ΕΠ••••••ΑΘ••••••••••••••••• ΑΕ•••ΔΕΚΤΗ
84/202430/05/202469/2024ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCE••• AEΠΑ•••••••• ΣΕ••••••••ΔΕΚΤΗ
85/202430/05/202470/2024ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΓΕ•••••• ΑΝ••••••ΠΑ•••••••• ΚΑ••••••••••ΔΕΚΤΗ