Δημοσίευση Διαταγών

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Από το πεδίο “Αναζήτηση:” μπορείτε να αναζητήσετε τις διαταγές που σας αφορούν, χρησιμοποιώντας ως στοιχείο αναζήτησης τον “Αριθμός Κατάθεσης” (πχ. 3/2020).

Τελευταία ενημέρωση: 9/2/2021

Αριθμός ΑπόφασηςΗμερομηνία δημοσίευσηςΑριθμός ΚατάθεσηςΔιαδικασίαΑιτών/ΕνάγωνΚαθ' ου/Εναγόμενος
1/202118/01/2021131/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΧΡ•••••• ΚΑ••••••••ΣΩ••••• ΣΠ•••••••••
1/202007/01/20201/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΠΕ●●●●● ΑΔ●●●●●●ΑΝ●●●●●●●●●●●● ΟΙ●●●●●●●●●●●●●●●
2/202007/01/20202/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΠΟ●●●●●● ΘΕ●●●●●ΔΗ●●●●●●● ΑΜ●●●●●●●●●●●
2/202118/01/2021132/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΣΟ•••• ΚΑ••••••••••••ΑΘ••••••• ΝΤ••••••••
3/202010/01/20203/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΕΛ●●●●●●●● ΠΑ●●●●●●LU●●● PA●●●●
4/202108/02/2021133/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΠΑ•••••••• ΛΥ••••••••••••ΓΕ•••••• ΚΟ•••••
4/202014/01/20204/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΖ.●●●●●●●●●●●● ΟΕΓΕ●●●●●● ΜΑ●●●●
5/202109/02/20215/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΠΗ•••••• ΜΠ•••••••••••ΜΑ•••••• ΠΑ•••••
5/202014/01/20205/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΑΝ●● ΠΑ●●●●●●●●●●ΣΟ●●● ΑΘ●●●●●●●
6/202014/01/20206/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΧΑ●●●●●●●● ΜΠ●●●●●●●●●ΣΟ●●●●●● ΜΟ●●●●●●
7/202014/01/20207/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΕΛ●●●●●●● ΠΑ●●●ΧΡ● ΠΑ●●●●●●●●●●
8/202014/01/20208/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΑΙ●●●●●●●● ΡΗ●●●●●●●●ΓΕ●●●●●● ΛΕ●●●●●●
9/202022/01/20209/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΒΑ●●●●●● ΚΑ●●●●●EN●● HO●●●
10/202022/01/202010/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΒΑ●●●●●● ΔΕ●●ΠΕ●●●● ΣΙ●●●●●
11/202003/02/202011/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΑΡ●●●●● ΠΑ●●●●ΚΡ●●●● ΝΟ●●●●●
12/202003/02/202012/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΖΗ●●●●● ΑΞ●●●●ΔΕ●●●●●● ΜΑ●●●●●●●
13/202003/02/202013/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΒΑ●●●●●● ΚΑ●●●●●●●●ΙΩ●●●●● ΓΕ●●●●●●●●●●
14/202003/02/202014/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΔΕ●●●●●● ΑΝ●●●●●●ΝΙ●●●●●● ΦΑ●●●●●●●●●
15/202003/02/202015/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΒΑ●●●●●●● ΛΑ●●●●●ΔΗ●●●●●●● ΧΑ●●●●●●●●
16/202006/02/202016/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΣΠ●●●●●● ΣΠ●●●●●●ΔΗ●●●●●●● ΠΑ●●●●●●●●●●●●●
17/202006/02/202017/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΜΑ●●● ΠΙ●●●●●●ΔΗ●●●●●●● ΚΑ●●●●●●●
18/202012/02/202018/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΚΩ●●●●●●●●●● ΒΟ●●●●●●●ΚΩ●●●●●●●●●● ΣΤ●●●●●●●●
19/202021/02/202019/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΣΤ●●●●● ΓΑ●●●●●ΜΙ●●●●●● ΝΤ●●●●●●●●
20/202025/02/202021/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΕΜ●●●●●●● ΓΑ●●●●●●●●●ΦΩ●●●●● ΑΔ●●●
21/202025/02/202020/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΑΘ●●●●●●● ΜΠ●●●●●ΝΙ●●●●●● ΠΑ●●●●●●●
22/202004/03/202023/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΜΑ●●● ΜΑ●●●●●●●●ΕΛ●●● ΣΓ●●●●●
23/202009/03/202024/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΓΕ●●●●●● ΒΑ●●●●●●ΠΑ●●●●●●●● ΤΡ●●●●●●●
24/202009/03/202025/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΣΥ●●●● ΝΑ●●●●●●●ΝΙ●●●●●● ΚΟ●●●●●●●
25/202010/03/202026/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΣΤ●●●●●● ΓΕ●●●●●●●●●●ΑΝ●●●●●● ΚΑ●●●●●●
26/202010/03/202026α/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΓΕ●●●●●● ΠΑ●●●●●●●●●●ΣΟ●●●●● ΕΠ●
27/202025/05/202027/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΑΦ●●●●●● ΣΑ●●●●ΓΚ●●●●● ΣΑ●●●●●●●
28/202025/05/202030/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΒΑ●●●●● ΒΟ●●●●●ΚΩ●●●●●●●●●● ΠΑ●●●●●●●
29/202025/05/202031/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΒΙ●●●● ΠΑ●●●●●●●●●●AD●● BE●●●●●
30/202025/05/202029/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΑΓ●●●●● ΚΟ●●●●●●●●●●RA●●●● WA●●●
31/202026/05/202032/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΒΑ●●●●●● ΚΑ●●●●●●●●ΙΩ●●●●● ΓΕ●●●●●●●●●●
32/202001/06/202036/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΙΩ●●●●● ΔΗ●●●●●●●●ΙΩ●●●● ΤΣ●●●●●●
33/202001/06/202035/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΟΛ●● ΜΟ●●●●●●●ΔΗ●●●●●●● ΧΑ●●●●●●●●●●
34/202001/06/202034/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΚΩ●●●●●●●●●● ΛΟ●●●●●●ΓΕ●●●●●● ΜΕ●●●●●●●
35/202001/06/202033/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΑΝ●●●●●● ΜΟ●●●●●ΙΩ●●●●● ΤΡ●●●●●●
36/202010/06/202040/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΔΑ●●●●●● ΓΕ●●●●●●●●ΛΑ●●●●● ΚΩ●●●●●●●●●●●
37/202010/06/202039/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΓΕ●●●●●● ΕΠ●●●●●●●●●●●●ΑΙ●●●●●●●● ΜΠ●●●●●●●
38/202010/06/202041/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΕΥ●●●●●●●● ΜΑ●●●●●●●ST●● KE●●
39/202010/06/202042/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΕΛ●●● ΜΑ●●●ΑΙ●●●●●●●● ΧΡ●●●●●●
40/202010/06/202037/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΙΩ●●●●● ΠΑ●●●●●ΚΩ●●●●●●●●●● ΜΟ●●●●●●●
41/202016/06/202045/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΚΑ●●●●●● ΣΟ●●●●●●●ΜΑ●●●●●●● ΡΕ●●●●●●●●●
42/202016/06/202043/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΠΡ●●●●●● ΣΤ●●●●●●●ΜΑ●●● ΤΡ●●●●
43/202016/06/202044/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΑΓ●●●●●● ΜΕ●●●●●ΕΙ●●●● ΚΑ●●●●●●
44/202017/06/202050/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΜΑ●●● ΤΣ●●●●●●●●●●ΞΑ●●● ΜΑ●●●●●●●●
45/202017/06/202047/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΙΩ●●●● ΜΠ●●●●●●ΜΙ●● ΠΑ●●●●●●●●●
46/202017/06/202048/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΜΑ●●● ΝΕ●●●●●●●●●ED●●●● ME●●●
47/202017/06/202046/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΧΑ●●●●●●●● ΒΑ●●●●ΙΩ●●●●● ΙΩ●●●●●●●
48/202017/06/202049/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΜΑ●●● ΠΑ●●●●●●●●●●●●●●●ΧΡ●●●●●● ΣΩ●●●●●●
49/202017/06/202051/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΙΣ●●●●●● ΝΤ●●●●●●ΔΗ●●●●● ΜΑ●●
50/202023/06/202054/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΜΙ●●●● ΚΑ●●●●●●LO●●●●● KA●●●●●●
51/202023/06/202055/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΚΑ●●●●●● ΚΩ●●●●●●●●●●●●ΕΙ●●●● ΒΙ●●●●
52/202023/06/202055α/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΑΝ●●●●●●● ΠΑ●●●●●●●●●●ΔΗ●●●●●●● ΠΑ●●●●
53/202024/06/202056/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΛΟ●●●● ΤΣ●●●●●●●●●ΜΕ●●●● ΜΑ●●●●●
54/202024/06/202057/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΜΑ●●● ΔΙ●●●●●●ΜΑ●●● ΔΕ●●●●●●
55/202024/06/202058/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΑΒ●●●● ΧΑ●●●●●●●●●ΚΩ●●●●●●●●●● ΜΑ●●●●
56/202024/06/202060/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΕΛ●●● ΓΚ●●●ΓΕ●●●●●● ΓΙ●●●●●●●●●
57/202024/06/202063/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΔΗ●●●●●●●● ΓΑ●●●●●●ΙΩ●●●●● ΔΟ●●●●●
58/202026/06/202059/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΙΩ●●●●● ΚΑ●●●●●●●ΓΕ●●●●●● ΚΑ●●●●●●●
59/202026/06/202064/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΑΛ●●●●●●● ΚΑ●●●●●●●●ΣΤ●●●●● ΣΤ●●●●●
60/202026/06/202065/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΒΑ●●●●●●● ΜΙ●●●●●●●ΠΑ●●●●●●●● ΛΙ●●●●●●●
61/202030/06/202070/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΕΥ●●●●●●● ΜΙ●●●●●●●●●●ΒΑ●●●●●●● ΑΘ●●●●●●●
62/202030/06/202072/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΑΝ●●●●●● ΚΟ●●●●●●●●●ΑΝ●●●●● ΣΑ●●●●●
63/202030/06/202066/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΜΙ●●●● ΚΑ●●●●●●●●ΚΩ●●●●●●●●●● ΤΑ●●●●●●
64/202030/06/202067/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΟΛ●● ΣΑ●●●●●●●●●ΣΤ●●●●●●● ΛΑ●●●●●●●
65/202030/06/202068/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΛΑ●●●●● ΓΙ●●●●●●●●●●ΕΜ●●●●●●● ΚΟ●●●●
66/202030/06/202069/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΒΑ●●●●●● ΚΑ●●●●●●●●●ΚΥ●●●●● ΣΙ●●●●●●
67/202007/07/202075/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΝΙ●●●●●● ΜΕ●●●●●●●●●●ΕΙ●●●● ΣΦ●●●●●●
68/202008/07/202079/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΣΤ●●●●●● ΜΠ●●●●●●●●●●●ΑΝ●●●●●●●● ΒΛ●●●●●●●●●
69/202008/07/202080/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΚΟ●●●●●● ΜΠ●●●●●●●●RA●●●●●● XA●●
70/202008/07/202073/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΑΝ●●●●●●●● ΣΙ●●●●ΜΑ●●●●●● ΠΑ●●●●●●●●●●●●●
71/202008/07/202071/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΖ.●●●●●●●●●●● Ο.●●●●●●●●●●●●●●ΑΘ●●●●●●● ΚΑ●●●●●●●
72/202008/07/202074/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΚΛ●●●●●●●● ΜΕ●●●●●ΣΩ●●●●● ΚΑ●●●●●●●●●
73/202008/07/202076/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΔΕ●●●●●● ΕΥ●●●●●●●●ΜΑ●●● ΔΕ●●●●●●
74/202014/07/202081/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΣΤ●●●● ΠΑ●●●●●●●●●●●●ΜΑ●●●●●● ΤΣ●●●●●●●
75/202021/07/202083/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΑΣ●●●●● ΒΑ●●●●●●●●ΕΛ●●● ΜΑ●●●●●●●●●
76/202022/07/202086/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΝΙ●●●●●● ΠΥ●●●●●●●ΣΤ●●●●●●● ΠΑ●●●●●●●●●
77/202022/07/202084/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΑΝ●●●●●●● ΝΙ●●●●●●●●ΓΕ●●●●●● ΚΑ●●●●●●●●●●
78/202022/07/202087/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΟΛ●● ΠΑ●●●●●●●●●●ΙΩ●●●●● ΜΑ●●●●●●●●
79/202025/07/202089/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΠΑ●●●●●●● ΚΟ●●●●●●●●ΑΘ●●●●●●● ΕΙ●●●●●●●●●●
80/202025/07/202085/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΟΜ●●●● ΣΠ●●●●●●ΜΑ●●●● ΕΞ●●●●●
81/202025/07/202090/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΛΟ●●●● ΠΑ●●●ΚΟ●●●●●●●●●●●●●●●●● ΠΑ●●●●●●●●●●●●●●●
82/202027/07/202091/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΡΟ●●●●●●● ΚΑ●●●●●●●●●●ΜΙ●●●● ΤΟ●●●
83/202028/07/202094/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΚΩ●●●●●●●●●● ΕΦ●●●●●●●●●●●ΝΙ●●●●●● ΣΚ●●●●●●●●
84/202028/07/202078/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΝΙ●●●●●● ΚΑ●●●●●●●●ΒΕ●●●●●● ΚΟ●●●●●●●
85/202031/07/202095/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΓΕ●●●●●● ΒΑ●●●●●●ΠΑ●●●●●●● ΤΡ●●●●●●
86/202031/07/202096/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΔΗ●●●●●●●● ΤΣ●●●●●ΝΙ●●●●●● ΟΙ●●●●●●●
87/202016/09/2020101/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΧΑ●●●●●●●● ΧΑ●●●●●●●●●●●●●ΝΙ●●●●●● ΛΙ●●●●●
88/202016/09/2020100/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΣΤ●●●●●●● ΚΥ●●●●●●●●●ΧΡ●●●●● ΔΗ●●●●●●●
89/202016/09/202065/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥIN●●●● HE●●●●ΕΛ●●● ΚΑ●●●●●●●●●●●●●●
90/202021/09/2020106/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΦΑ●●●●●●● ΟΙ●●●●●●●●●●●●ΔΟ●● ΓΙ●●●●●
91/202021/09/2020106/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΑΝ●● ΔΗ●●●ΘΕ●●●●●● ΠΙ●●●●●●●●
92/202021/09/2020103/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΕΥ●●●●● ΚΟ●●●●●●●ΙΩ●●●●● ΚΑ●●●●●●
93/202021/09/2020105/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΑΡ●●●●● ΑΒ●●●●●●LO●● VE●●●
95/202023/09/202082/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΕΥ●●●●● ΚΑ●●●●●●●●●●ΧΡ●●●●●● ΜΠ●●●●●●●
96/202023/09/2020102/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΣΤ●●●●● ΝΟ●●●●●●ΔΗ●●●●●●● ΑΜ●●●●●●●●●●●●
97/202023/09/2020104/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΚΩ●●●●●●●●●● ΓΟ●●●●●●●●ΕΥ●●●●●●● ΤΑ●●●●●●●●
98/202024/09/202097/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΗΛ●●● ΑΔ●●ΧΡ●●●●● ΧΑ●●●●●●●●●●
99/202029/09/202098/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΚΩ●●●●●●●●●● ΜΠ●●●●●●●●●ΔΗ●●●●●●● ΠΡ●●●●●●●
100/202006/10/2020107/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΜΑ●●● ΓΚ●●●●●ΜΥ●●●● ΓΑ●●●●●●●
101/202006/10/2020113/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΑΘ●●●●●● ΒΡ●●●●●●RO●●●● XH●●●●●
102/202006/10/2020112/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΔΗ●●●●● ΟΡ●●●●●●ΑΙ●●●●●●●● ΜΑ●●●●●●●●
103/202006/10/2020113/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΓΕ●●●●●● ΧΡ●●●●●●●●●ΜΑ●●● ΤΣ●●●●
104/202012/10/2020109/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΧΑ●●●●●●●● ΚΟ●●●●●●●●●●AN●●●●●●●●●●●● CI●●●●
105/202012/10/202088/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΙΩ●●●● ΚΥ●●●NA●●●●●● CH●●●●●●●●●
106/202012/10/2020110/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΑΠ●●●●●●● ΠΑ●●●●●●●●ΕΥ●●●●●●● ΤΟ●●●●●●●●
107/202014/10/2020116/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΧΡ●●●●● ΑΓ●●●●●ΜΑ●●● ΞΑ●●●●●
108/202016/10/2020118/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΕΥ●●●●●●●● ΣΑ●●●●●●●●ΔΗ●●●●● ΓΙ●●●●●●●●●●
109/202023/10/2020118/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΣΠ●●●●●● ΑΛ●●●●●●●●●●●OR●●●● SE●●●●●
110/202026/10/2020122/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΟΚ●● ΑΕΛΕ●●●●●● ΚΛ●●●●
111/202026/10/2020123/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΟΚ●● ΑΕΝΙ●●●●●● ΤΣ●●●●●●●●●●
112/202030/10/2020120/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΜΑ●●● ΛΥ●●●●●ΑΝ●●●●●● ΚΥ●●●●●●●●●●●
113/202030/10/2020124/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΕΛ●●● ΠΑ●●●●●●●●AR●●●● BE●●●●●
114/202030/10/2020119/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΦΙ●●●●● ΡΕ●●●ΝΙ●●●●●● ΒΑ●●●●●●●
115/202030/10/2020121/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΛΑ●●●●●●●●●●●● ΤΣ●●●●●ΑΓ●●●●●● ΣΦ●●●●●●●●
116/202030/10/2020125/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΟΚ●● ΑΕΛΟ●●● ΕΥ●●●●●●●
117/202004/11/2020117/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΙΩ●●●●● ΝΙ●●●●●●●●ΟΥ●●●●● ΠΡ●●●●●●●
118/202005/11/2020126/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΠΑ●●●●●●●● ΜΠ●●●●●●●●●●ΣΩ●●●●● ΝΤ●●●●●
119/202005/11/2020127/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΟΚ●● ΑΕRE●●●●● ΚΛ●
120/202006/11/2020128/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΔΙ●●●●●● ΜΕ●●●●ΙΟ●●●● ΠΑ●●●●●●●●●●
121/202006/11/2020130/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΕΛ●●● ΑΣ●●●●ΝΙ●●● ΓΚ●●●●●●●●
122/202015/12/2020129/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΓΕ•••••• ΚΟ••••••••ΟΥ••••• ΜΠ••••••••••
1/202113/01/202170/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣIN••••• HE••••ΦΩ•••• ΓΕ••••••••••••••••
1/202022/01/20201/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΕΘ●●●● ΤΡ●●●●●ΠΑ●●●●●●●● ΜΑ●●●●
2/202129/01/20211/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣQQ••••• MA••••ΚΟ•••• ΣΑ•••••••
2/202022/01/20202/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣAL●●● BA●●ΚΛ●●●●●●●● ΚΟ●●●●●●
3/202129/01/202103/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• ΑΕΜΑ••• ΚΟ•••••••••
3/202022/01/20203/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣWI●● HE●●●●ΓΕ●●●●● ΒΟ●●●●●●●●
4/202129/01/202104/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• ΑΕΧΡ•••••• ΚΟ••••••
4/202022/01/20204/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣEU●●●●●● AEΘΕ●●●●●●● ΠΕ●●●●●●●●●●
5/202129/01/202105/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• ΑΕΧΡ•••••• ΣΕ••••••••
5/202022/01/20205/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΚΑ●●●●●●● ΔΗ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●ΕΝ●●●●●●●● ΚΑ●●●●●
6/202129/01/202102/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΜΑ••••••••• ΚΟ•••••••
6/202022/01/20206/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΔΕ● ΑΕΕΜ●●●●●●● ΞΥ●●●●●●
7/202101/02/202110/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• ΑΕΙΩ••••• ΤΑ••••••
7/202022/01/20207/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΔΕ● ΑΕΕΜ●●●●●●● ΞΥ●●●●●●
8/202101/02/202109/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• ΑΕΦΑ•• ΠΑ•••
8/202022/01/20208/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΔΕ● ΑΕΕΜ●●●●●●● ΞΥ●●●●●●
9/202101/02/202108/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• ΑΕΠΑ••••••• ΠΑ••••••••••
9/202004/02/20209/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣEU●●●●●● AEΑΛ●●●●●●●● ΚΑ●●●●●●
10/202101/02/202111/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• ΑΕΕΛ•• ΛΑ•••••
10/202004/02/202010/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣEU●●●●●● AEΑΝ●●●●●● ΛΕ●●●●●●
11/202103/02/202106/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEAR••• MY•••••
11/202006/02/202012/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΦΡ●●●●●●●●● MA●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●ΕΙ●●●● ΚΥ●●●●●
12/202103/02/202107/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΣΟ••••• ΠΑ•••••
12/202006/02/202013/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΤΣ●●●●●●●●●●●●●●● & ●●●●●●●ΑΘ●●●●●● ΤΕ●●●●●●●●●●●●●●●●●●
13/202013/02/202014/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΑΝ●●●●●●● ΝΤ●●●●●ΜΕ●●●●●● ΚΕ●●●●●
14/202020/02/202015/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣIN●●●● HE●●●●ΑΙ●●●●● ΕΜ●●●●●●●●
15/202020/02/202016/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣKP● TR●●●●●●●●●ΚΩ●●●●●●●●●● ΜΑ●●●●●●●
16/202025/02/202030/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΓΚ●●●●●●● ΑΡ●●●●●●●●●●ΘΩ●●●● ΦΛ●●●●●●●●●●●
17/202025/02/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΑΘ●●●●●●● ΜΑ●●●●●●●ΝΙ●●●●●● ΠΑ●●●●●●●
18/202025/02/202029/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΟΙ●●●●●●●●●● ΕΠ●ΔΗ●●● ΝΙ●●●●●
19/202025/02/202028/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣOT●● CO●●●●●●●●ΔΗ●●●●●●● ΜΑ●●●●●●●●●●
20/202025/02/202027/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣOT●● CO●●●●●●●●AL●●●●●●● CA●●●●
21/202025/02/202026/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣOT●● CO●●●●●●●●ΧΡ●●●●● ΙΑ●●●●●●●●●
22/202025/02/202025/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣOT●● CO●●●●●●●●ΜΑ●●● ΚΑ●●●●●●●●
23/202025/02/202024/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣOT●● CO●●●●●●●●ΔΗ●●●●●●● ΑΔ●●●●●●●●●
24/202025/02/202023/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣOT●● CO●●●●●●●●ΕΛ●●●●●●●● ΠΑ●●●●●●●
25/202025/02/202022/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣOT●● CO●●●●●●●●ΑΝ●●●●●●●●● ΖΟ●●●●
26/202025/02/202021/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣOT●● CO●●●●●●●●ΧΡ●●●●● ΜΑ●●●●●●●●●●●●
27/202025/02/202020/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣOT●● CO●●●●●●●●ΕΥ●●●●●●● ΚΑ●●●●●●●●●●●
28/202025/02/202019/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣOT●● CO●●●●●●●●ΕΥ●●●●●● ΒΟ●●●●●●●
29/202025/02/202018/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣOT●● CO●●●●●●●●ΔΕ●●●●●● ΒΛ●●●
30/202027/02/202016/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣKP● TR●●●●●●●●●ΚΩ●●●●●●●●●● ΜΑ●●●●●●●
31/202028/02/202017/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΓΕ●●●●●● ΗΠ●●●●●Κ.●●●●●●●●●●● ΑΕ
32/202004/03/202031/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΣΟ●●● ΑΝ●●●●●●●●●●●●●●ΣΑ●●●●●● ΚΙ●●●●
33/202013/03/202035/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΓΕ●●●●●● ΚΑ●●●●●●●●ΝΙ●●●●●● ΝΤ●●●●
34/202025/05/202037/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣEU●●●●●● AEΕΥ●●●●●●● ΙΣ●●●●●●
35/202025/05/202039/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣEU●●●●●● AEΑΓ●●●●●● ΜΠ●●●●●●●
36/202025/05/202036/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣAL●●● BA●●ΙΩ●●●●● ΚΑ●●●●●●●
37/202029/05/202041/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΚ.●●●●●●●●● & ●●●●●●●ΔΗ●●●●●●● ΒΕ●●●
38/202001/06/202040/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΓΕ●●●●●● ΚΟ●●●●●●●●●●●●●●●●EA●●● CA●●●●●●●●●●
38/202025/05/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣEU●●●●●● ER●●●●●●●ΣΩ●●●●●● ΣΤ●●●●●●●●●●●
39/202005/06/202044/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΑΓ●●●●● ΠΟ●●●●ΟΛ●●●●● ΜΠ●●●●●●●●●●
40/202005/06/202042/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΚΑ●●●●●●●●●●●● ΜΟ●●●●●●ΕΜ●●●●●●● ΣΚ●●●●●●
41/202005/06/202043/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΚΑ●●●●●●●●●●●● ΜΟ●●●●●●KA●●●●●●●● ΕΕ
42/202005/06/202045/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΑΘ●●●●●●● ΜΑ●●●●●●●●
43/202010/06/202046/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΧΡ●●●●● ΠΑ●●●●●●●ΑΠ●●●●●●● ΔΑ●●●●
44/202010/06/202038/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΕΛ●●● ΤΣ●●●●●●●LA●●●●●●●●●●●●●●●●●● TR●●●●●●●●●
45/202016/06/202047/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΒΑ●●●●●●● ΚΑ●●●●●●ΕΛ●●●●●●●● ΒΑ●●●●●●●●●●●
46/202017/06/202048/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣEU●●●●●● AEΓΕ●●●●●● ΓΕ●●●●
47/202024/06/202049/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣAN●●●●●●●● ΛΥ●●●●●●●●●●ΜΙ●●●● ΛΟ●●●●●●●●
48/202009/07/202050/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣAL●●● BA●●ΟΥ●●●●● ΔΗ●●●
49/202009/07/202053/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΦΩ●●●● ΚΑ●●●●●●●ΙΩ●●●●● ΒΙ●●●●●
50/202015/07/202055/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΣΕ●●● ΣΥ●●●ΑΙ●●●●●●●● ΚΟ●●●●●●●●●●
51/202021/07/202052/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΔ.●●●●●●●●●● ΜΟ●●●●●●VA●●●●● HO●●●●●●●●●●●●●●
52/202021/07/202056/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣSK●●● ΑΕΑΘ●●●●● ΤΕ●●●●●●●●●●●●●●●
53/202022/07/202051/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΔ.●●●●●●●●●● ΕΠ●CH●●●●●● BR●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
54/202022/07/202054/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΝΕ●● EC●●●●●●●●●●Κ.●●●●●●●●●●● ΑΕ
55/202022/07/202057/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΒΑ●●●●●●● ΚΑ●●●●●●ΠΑ●●●●●●●●●● Ν.●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
56/202028/07/202058/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΘΕ●●●●●●●●● ΜΙ●●●●●●●ΥΙ●●●●●●● ΓΙ●●●●●●●●●●
57/202028/07/202061/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣAL●●● BA●●ΙΩ●●●●● ΔΕ●●●●●●●●●●●●●
58/202028/07/202060/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΑΝ●●●●●●● ΤΣ●●●●●●●●●●●ΑΛ●●●●●●●● ΛΙ●●●●
59/202031/07/202093/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΣΠ●●●●●● ΚΟ●●●●●●●●ΕΛ●●●●●●●● ΧΑ●●●●●●
60/202015/09/202064/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΓΚ●●●●● ΠΑ●●●●●●●●●ΣΤ●●●●●●●●●●●●●●●●● ΠΙ●●●●●
61/202015/09/202066/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣEU●●●●●● AEΚΩ●●●●●●●●● ΡΟ●●●●●
62/202015/09/202067/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣEU●●●●●● AEΑΝ●●●●●●●● ΛΙ●●●●●
63/202015/09/202068/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣEU●●●●●● AEΧΑ●●●●●●●● ΡΟ●●●●●●●●●
64/202015/09/202065/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣIN●●●● HE●●●●ΕΛ●●●● ΚΑ●●●●●●●●●●●●●●
65/202021/09/202069/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣIN●●●● HE●●●●ΚΩ●●●●●●●●●● ΓΙ●●●●
66/202023/09/202076/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣOK●● ΑΕFA●●●●● FR●●●●●●●●●●
67/202023/09/202071/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣIN●●●● HE●●●●ΜΑ●●● ΠΑ●●●●●●●●
68/202023/09/202072/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣIN●●●● HE●●●●ΠΑ●●●●●●●● ΜΑ●●●●●
69/202023/09/202063/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣIN●●●● HE●●●●ΜΑ●●●● ΤΣ●●●●
70/202012/10/202077/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΑΛ●● ΤΡ●●●●●ΘΕ●●●●●● ΔΡ●●●●●●●●●
71/202012/10/202061/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΑΛ●● ΤΡ●●●●●ΙΩ●●●● ΔΕ●●●●●●●●●●●●
72/202019/10/202083/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO●●●●● AEΒΑ●●●●●●● ΣΠ●●●●●●●●●
73/202019/10/202082/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO●●●●● AEΔΗ●●●●●●● ΚΙ●●●●
74/202019/10/202081/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO●●●●● AEΕΜ●●●●●●● ΞΗ●●●●●●
75/202019/10/202080/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO●●●●● AEΑΝ●●●●● ΜΕ●●●
76/202019/10/202099/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΠΑ●●●●●●●● ΚΙ●●●●●ΒΑ●●●●●● ΠΑ●●●●●●●●
77/202019/10/202085/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΤΡ●●●●●●●● ΑΕΚΟ●●● ΔΡ●●●●●●●●●●●
78/202023/10/202086/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣIN●●●● HE●●●●ΑΦ●●●●●● ΚΑ●●●●●●●●●●●●
79/202027/10/202087/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΣΟ●●● ΧΡ●●●●●●●●●●●●●●●ΜΑ●●● ΣΩ●●●●●●●
80/202027/10/202084/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣDO●●●●● GR●●●●ΒΑ●●●●●●● ΓΚ●●●●●●●●●●●●
81/202003/11/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΓΕ●●●●●●●●●●●●●●●●● ΜΟ●●●●ΒΑ●●●●● ΓΡ●●●●●●●●●●●●●●
82/202005/11/202093/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΑΛ●● ΤΡ●●●●●ΣΕ●●●●● ΚΙ●●●●●●●●●●●●