Δημοσίευση Διαταγών

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ: Από το πεδίο “Αναζήτηση:” μπορείτε να αναζητήσετε τις διαταγές που σας αφορούν, χρησιμοποιώντας ως στοιχείο αναζήτησης τον “Αριθμός Κατάθεσης” (πχ. 3/2020).

Τελευταία ενημέρωση: 27/6/2022

Αριθμός ΑπόφασηςΗμερομηνία δημοσίευσηςΑριθμός ΚατάθεσηςΔιαδικασίαΑιτών/ΕνάγωνΚαθ' ου/ΕναγόμενοςΤέλη Απογράφου (σε ευρώ)Αποτέλεσμα
1/202205/01/20221/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΑΘ••••••• ΠΑ••••••••••NA•••••• CH•••••••••1,5ΔΕΚΤΗ
1/202007/01/20201/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΠΕ●●●●● ΑΔ●●●●●●ΑΝ●●●●●●●●●●●● ΟΙ●●●●●●●●●●●●●●●ΔΕΚΤΗ
1/202118/01/2021131/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΧΡ•••••• ΚΑ••••••••ΣΩ••••• ΣΠ•••••••••6ΔΕΚΤΗ
2/202231/01/20222/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΚΩ•••••••••• ΕΥ••••••••ΙΩ••••• ΑΛ•••••••0,5ΔΕΚΤΗ
2/202007/01/20202/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΠΟ●●●●●● ΘΕ●●●●●ΔΗ●●●●●●● ΑΜ●●●●●●●●●●●ΔΕΚΤΗ
2/202118/01/2021132/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΣΟ•••• ΚΑ••••••••••••ΑΘ••••••• ΝΤ••••••••0,70ΔΕΚΤΗ
3/202231/01/20223/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΑΡ•••• ΣΟ•••••••••ΑΝ•• ΧΡ••••••••••1,00ΔΕΚΤΗ
3/202010/01/20203/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΕΛ●●●●●●●● ΠΑ●●●●●●LU●●● PA●●●●ΔΕΚΤΗ
4/202208/02/20225/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΜΙ••••• ΚΑ•••••••••ΣΤ••••••• ΑΠ•••••••••0,5ΔΕΚΤΗ
4/202014/01/20204/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΖ.●●●●●●●●●●●● ΟΕΓΕ●●●●●● ΜΑ●●●●ΔΕΚΤΗ
4/202108/02/2021133/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΠΑ•••••••• ΛΥ••••••••••••ΓΕ•••••• ΚΟ•••••6ΔΕΚΤΗ
5/202208/02/20227/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΓΕ•••••• ΕΜ•••••••ΑΙ•••••••• ΧΑ••••••••••ΔΕΚΤΗ
5/202014/01/20205/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΑΝ●● ΠΑ●●●●●●●●●●ΣΟ●●● ΑΘ●●●●●●●ΔΕΚΤΗ
5/202109/02/20215/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΠΗ•••••• ΜΠ•••••••••••ΜΑ•••••• ΠΑ•••••2,3ΔΕΚΤΗ
6/202208/02/20228/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΑΙ•••••••• ΤΖ•••••••ΧΡ••••• ΑΝ••••••••••13,5ΔΕΚΤΗ
6/202014/01/20206/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΧΑ●●●●●●●● ΜΠ●●●●●●●●●ΣΟ●●●●●● ΜΟ●●●●●●ΔΕΚΤΗ
6/202107/04/20219/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΕΥ••••••• ΛΑ••••••••ΘΕ•••••• ΓΕ••••••220ΔΕΚΤΗ
7/202211/02/20226/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΝΙ•••••• ΑΡ•••••••ΣΤ•••••• ΜΕ•••22,00ΔΕΚΤΗ
7/202014/01/20207/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΕΛ●●●●●●● ΠΑ●●●ΧΡ● ΠΑ●●●●●●●●●●ΔΕΚΤΗ
7/202114/04/20213/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΧΡ••••• ΜΠ••••ΙΩ•••• ΓΚ•••••••2,4ΔΕΚΤΗ
8/202211/02/20224/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΧΑ•••••• ΦΑ••••ΔΗ••••••• ΣΥ••••••••3,00ΔΕΚΤΗ
8/202014/01/20208/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΑΙ●●●●●●●● ΡΗ●●●●●●●●ΓΕ●●●●●● ΛΕ●●●●●●ΔΕΚΤΗ
8/202114/04/202110/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΠΑ•••••••• ΛΙ••••ΓΕ•••••• ΚΡ•••••••3,00ΔΕΚΤΗ
9/202215/02/20229/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΦΩ•••• ΠΕ•••••••••ΕΥ••••••• ΚΑ•••0,5ΔΕΚΤΗ
9/202022/01/20209/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΒΑ●●●●●● ΚΑ●●●●●EN●● HO●●●ΔΕΚΤΗ
9/202115/04/20212/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΚΩ••••••••• ΛΟ••••••ΠΗ•••••• ΑΝ••••••••1,2ΔΕΚΤΗ
10/202215/02/202210/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΕΛ••• ΚΟ••••••••ΜΑ•••••• ΔΩ••••••••3,00ΔΕΚΤΗ
10/202022/01/202010/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΒΑ●●●●●● ΔΕ●●ΠΕ●●●● ΣΙ●●●●●ΔΕΚΤΗ
10/202115/04/20217/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΣΤ••••••• ΔΗ•••ΑΙ•••••••• ΚΑ•••••2,5ΔΕΚΤΗ
11/202215/02/202211/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΑΝ•••••• ΧΑ•••••ΧΟ•• ΝΕ•••••1,00ΔΕΚΤΗ
11/202116/04/202112/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΕΥ••••••• ΧΑ••••••ΣΤ•••••• ΤΡ••••••••••••ΔΕΚΤΗ
11/202003/02/202011/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΑΡ●●●●● ΠΑ●●●●ΚΡ●●●● ΝΟ●●●●●ΔΕΚΤΗ
12/202215/02/202212/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΕΜ••••••• ΚΟ•••••••••••••••••••ΕΥ••••••• ΓΚ•••••••••7,00ΔΕΚΤΗ
12/202119/04/20214/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΑΛ•••••••• ΦΑ•••••ΒΑ•••••• ΠΑ•••••••3,00ΔΕΚΤΗ
12/202003/02/202012/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΖΗ●●●●● ΑΞ●●●●ΔΕ●●●●●● ΜΑ●●●●●●●ΔΕΚΤΗ
13/202225/02/202214/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΠΑ••••••• ΚΑ•••••••ΑΙ••••• ΠΕ••••4,00ΔΕΚΤΗ
13/202107/05/202119/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΚΑ•••••• ΚΩ•••••••••ΑΝ••••••• ΔΗ•••••••ΔΕΚΤΗ
13/202003/02/202013/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΒΑ●●●●●● ΚΑ●●●●●●●●ΙΩ●●●●● ΓΕ●●●●●●●●●●ΔΕΚΤΗ
14/202225/02/202215/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΜΑ••• ΨΑ••ΑΙ•••••••• ΛΕ•••••••••0,5ΔΕΚΤΗ
14/202107/05/202120/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΑΙ•••••••• ΚΟ••••ΚΑ•••••• ΣΙ••••76,00ΔΕΚΤΗ
14/202003/02/202014/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΔΕ●●●●●● ΑΝ●●●●●●ΝΙ●●●●●● ΦΑ●●●●●●●●●ΔΕΚΤΗ
15/202201/03/202216/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΕΥ•••••••• ΒΟ•••••••MO•••••••••••• TZ••••••1,00ΔΕΚΤΗ
15/202107/05/202121/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΑΛ•••••••• ΤΖ•••••••ΑΙ•••••••• ΜΠ•••••••0,20ΔΕΚΤΗ
15/202003/02/202015/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΒΑ●●●●●●● ΛΑ●●●●●ΔΗ●●●●●●● ΧΑ●●●●●●●●ΔΕΚΤΗ
16/202201/03/202217/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΘΩ•••• ΓΕ••••••MA••••• ST••••2,5ΔΕΚΤΗ
16/202107/05/202122/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΚΑ•••••• ΜΠ••••••••SH•••• KR••••ΔΕΚΤΗ
16/202006/02/202016/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΣΠ●●●●●● ΣΠ●●●●●●ΔΗ●●●●●●● ΠΑ●●●●●●●●●●●●●ΔΕΚΤΗ
17/202221/03/202218/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΑΓ••••• ΚΟ••••••••••ΓΕ••••• ΚΑ•••6,00ΔΕΚΤΗ
17/202107/05/202123/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΝΙ•••••• ΓΕ••••••••••ΝΙ•••••• ΔΡ••••1,30ΔΕΚΤΗ
17/202006/02/202017/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΜΑ●●● ΠΙ●●●●●●ΔΗ●●●●●●● ΚΑ●●●●●●●ΔΕΚΤΗ
18/202221/03/202217ΑΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΘΕ•••••• ΜΠ•••••••••ΜΑ•••• ΚΟ•••••••144,00ΔΕΚΤΗ
18/202110/05/202124/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΧΡ•••••• ΒΑ•••••MI••••• ZE•••••••2,00ΔΕΚΤΗ
18/202012/02/202018/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΚΩ●●●●●●●●●● ΒΟ●●●●●●●ΚΩ●●●●●●●●●● ΣΤ●●●●●●●●ΔΕΚΤΗ
19/202222/03/202219/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥPH•••••••••••••••• MO••••••••ΘΕ•••••• ΚΑ•••••••3,5ΔΕΚΤΗ
19/202110/05/202125/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΕΡ••••• ΠΕ••••ΣΤ••••••• ΜΠ••••••••1,70ΔΕΚΤΗ
19/202021/02/202019/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΣΤ●●●●● ΓΑ●●●●●ΜΙ●●●●●● ΝΤ●●●●●●●●ΔΕΚΤΗ
20/202204/04/202221/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΝΙ••••• ΤΣ••••ΡΑ•••••• ΠΟ•••0,5ΔΕΚΤΗ
20/202110/05/202128/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΣΤ••••••• ΚΑ•••••••••ΕΙ•••• ΦΙ•••••3,00ΔΕΚΤΗ
20/202025/02/202021/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΕΜ●●●●●●● ΓΑ●●●●●●●●●ΦΩ●●●●● ΑΔ●●●ΔΕΚΤΗ
21/202204/04/202221/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΝΙ••••• ΤΣ••••ΡΑ•••••• ΠΟ•••0,5ΔΕΚΤΗ
21/202114/05/20216/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΧΡ••••• ΚΟ•••••••MA••••• OS•••ΔΕΚΤΗ
21/202025/02/202020/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΑΘ●●●●●●● ΜΠ●●●●●ΝΙ●●●●●● ΠΑ●●●●●●●ΔΕΚΤΗ
22/202206/04/202222/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΙΩ••••• ΚΟ•••••••••ΑΙ•••••••• ΤΕ•••••••••0,5ΔΕΚΤΗ
22/202114/05/202127/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥLI••• KA•••ΙΩ••••• ΒΙ•••••ΔΕΚΤΗ
22/202004/03/202023/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΜΑ●●● ΜΑ●●●●●●●●ΕΛ●●● ΣΓ●●●●●ΔΕΚΤΗ
23/202208/04/202223/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΘΕ••••• ΠΑ•••••ΧΡ••••• ΤΣ••••••••••0,5ΔΕΚΤΗ
23/202117/05/202133/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΑΣ••••• ΜΠ•••••••ΚΩ•••••••••• ΓΙ•••••3,8ΔΕΚΤΗ
23/202009/03/202024/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΓΕ●●●●●● ΒΑ●●●●●●ΠΑ●●●●●●●● ΤΡ●●●●●●●ΔΕΚΤΗ
24/202214/04/202224/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΑΡ•••• ΦΕ••HI••• AR•••1,00ΔΕΚΤΗ
24/202117/05/202135/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΠΑ•••••••• ΜΠ••••••AN•••••• RO•••••4,3ΔΕΚΤΗ
24/202009/03/202025/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΣΥ●●●● ΝΑ●●●●●●●ΝΙ●●●●●● ΚΟ●●●●●●●ΔΕΚΤΗ
25/202220/04/202226/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΓΕ•••••• ΕΥ••••••••••ΠΑ•••• ΡΑ••••0,5ΔΕΚΤΗ
25/202010/03/202026/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΣΤ●●●●●● ΓΕ●●●●●●●●●●ΑΝ●●●●●● ΚΑ●●●●●●ΔΕΚΤΗ
26/202220/04/202227/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΔΗ••••••• ΠΑ•••••••••••ΠΑ••••••• ΜΑ••••88,00ΔΕΚΤΗ
26/202119/05/202130/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΑΝ•• ΦΥ••••ΒΑ••••••• ΑΝ•••••••ΔΕΚΤΗ
26/202010/03/202026α/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΓΕ●●●●●● ΠΑ●●●●●●●●●●ΣΟ●●●●● ΕΠ●ΔΕΚΤΗ
27/202221/04/202228/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΚΥ••••• ΚΩ••••••••••••ΝΙ•••••• ΨΑ•••••1,5ΔΕΚΤΗ
27/202119/05/202129/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΕΛ•••••••• ΠΟ••••••••ΚΩ•••••••••• ΔΙ••••••••0,5ΔΕΚΤΗ
27/202025/05/202027/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΑΦ●●●●●● ΣΑ●●●●ΓΚ●●●●● ΣΑ●●●●●●●ΔΕΚΤΗ
28/202228/04/202225/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΟΥ••••• ΧΑ••••••••••••••ΝΙ•••••• ΠΑ••••••••••0,5ΔΕΚΤΗ
28/202120/05/202136/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΘΕ•••••• ΒΑ•••••••••ΓΙ••••••• ΜΟ•••••0,2ΔΕΚΤΗ
28/202025/05/202030/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΒΑ●●●●● ΒΟ●●●●●ΚΩ●●●●●●●●●● ΠΑ●●●●●●●ΔΕΚΤΗ
29/202228/04/202229/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΔΗ•••••• ΜΑ••••••••••••ΜΑ••• ΖΑ••••••0,50ΔΕΚΤΗ
29/202121/05/202132/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΟΛ•• ΣΚ••••ΕΥ••••••• ΧΗ•••••ΔΕΚΤΗ
29/202025/05/202031/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΒΙ●●●● ΠΑ●●●●●●●●●●AD●● BE●●●●●ΔΕΚΤΗ
30/202205/05/202231/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΙΩ••••• ΚΟ•••••••ΦΩ•••• ΤΣ••••ΔΕΚΤΗ
30/202125/05/202142/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΜΑ••• ΚΙ••••••ΑΝ••••• ΠΑ•••••••••••••ΔΕΚΤΗ
30/202025/05/202029/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΑΓ●●●●● ΚΟ●●●●●●●●●●RA●●●● WA●●●ΔΕΚΤΗ
31/202210/05/202232/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΑΙ•••••••• ΣΚ••••••ΓΛ•••••• ΜΠ•••••••••2,00ΔΕΚΤΗ
31/202026/05/202032/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΒΑ●●●●●● ΚΑ●●●●●●●●ΙΩ●●●●● ΓΕ●●●●●●●●●●ΔΕΚΤΗ
32/202211/05/202233/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΓΗ••••••••• ΠΕ••••••ΜΑ••• ΜΠ•••••••••0,5ΔΕΚΤΗ
32/202131/05/202150/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΠΑ•••••• ΜΠ••••••••ΙΟ•••• ΛΟ•••8,4ΔΕΚΤΗ
32/202001/06/202036/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΙΩ●●●●● ΔΗ●●●●●●●●ΙΩ●●●● ΤΣ●●●●●●ΔΕΚΤΗ
33/202211/05/202234/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΓΗ•••••••• ΠΕ••••••PA•••• SH•••••••••2,00ΔΕΚΤΗ
33/202131/05/202151/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΙΩ••••• ΠΑ•••••••MA•••••••••••••• ZA•••0,4ΔΕΚΤΗ
33/202001/06/202035/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΟΛ●● ΜΟ●●●●●●●ΔΗ●●●●●●● ΧΑ●●●●●●●●●●ΔΕΚΤΗ
34/202213/05/202235/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΤΡ••••• ΜΙ••ΑΝ•• ΤΟ••••••••••ΔΕΚΤΗ
34/202131/05/202152/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΓΕ•••••• ΤΣ••••••ΤΡ••••••••••• ΜΑ•••••2,00ΔΕΚΤΗ
34/202001/06/202034/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΚΩ●●●●●●●●●● ΛΟ●●●●●●ΓΕ●●●●●● ΜΕ●●●●●●●ΔΕΚΤΗ
35/202213/05/202236/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΜΑ•••• ΠΑ••••••ΑΝ•••••••• ΛΙ•••••0,5ΔΕΚΤΗ
35/202131/05/202153/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΚΥ•••••• ΘΗ•••••HA•••••••• BI••••••••••6,5ΔΕΚΤΗ
35/202001/06/202033/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΑΝ●●●●●● ΜΟ●●●●●ΙΩ●●●●● ΤΡ●●●●●●ΔΕΚΤΗ
36/202213/05/202237/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΑΝ••••••• ΣΑ••••••••••GO•• JO••••1,00ΔΕΚΤΗ
36/202102/06/202149/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΜΑ••• ΛΙ••••••ΧΡ•••••• ΠΟ•••••••••0,7ΔΕΚΤΗ
36/202010/06/202040/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΔΑ●●●●●● ΓΕ●●●●●●●●ΛΑ●●●●● ΚΩ●●●●●●●●●●●ΔΕΚΤΗ
37/202218/05/202240/22ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΑΡ•••• ΣΟ•••••••••ΑΝ•• ΧΡ••••••••••0,5ΔΕΚΤΗ
37/202218/05/202240/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΑΡ•••• ΣΟ•••••••••ΑΝ•• ΧΡ••••••••••0ΔΕΚΤΗ
37/202102/06/202144/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΟΛ•• ΧΟ•••••••••••••••••••••ΚΥ••••• ΠΑ•••••3,3ΔΕΚΤΗ
37/202010/06/202039/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΓΕ●●●●●● ΕΠ●●●●●●●●●●●●ΑΙ●●●●●●●● ΜΠ●●●●●●●ΔΕΚΤΗ
38/202218/05/202241/22ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΠΑ••••••• ΚΡ••••••••ΑΝ•••••• ΒΑ••••••1,00ΔΕΚΤΗ
38/202102/06/202154/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΣΤ••••••• ΜΑ••••••ΓΕ•••••• ΚΑ••••••8,5ΔΕΚΤΗ
38/202010/06/202041/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΕΥ●●●●●●●● ΜΑ●●●●●●●ST●● KE●●ΔΕΚΤΗ
39/202227/05/202242/22ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΣΟ••• ΜΠ••••••••••ΧΡ••••• ΧΑ••••••••••ΔΕΚΤΗ
39/202104/06/202146/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΒΙ•••••••••• ΣΟ••••••ΓΕ•••••• ΤΟ•••••••2,74ΔΕΚΤΗ
39/202010/06/202042/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΕΛ●●● ΜΑ●●●ΑΙ●●●●●●●● ΧΡ●●●●●●ΔΕΚΤΗ
40/202201/06/202243/22ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΙΩ••••• ΚΑ•••••••ΓΕ•••••• ΚΑ•••••••33,00ΔΕΚΤΗ
40/202108/06/202145/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΑΙ•••••••• ΓΕ••••••ΓΕ••••• ΠΑ•••••0,70ΔΕΚΤΗ
40/202010/06/202037/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΙΩ●●●●● ΠΑ●●●●●ΚΩ●●●●●●●●●● ΜΟ●●●●●●●ΔΕΚΤΗ
41/202201/06/202244/22ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΠΑ•••••••• ΣΜ•••••••ΕΛ•••••• ΠΑ••••••••••17,00ΔΕΚΤΗ
41/202108/06/202155/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΑΧ•••••• ΜΠ••••••••••••••••ΑΝ••••••• ΠΥ••••••2,00ΔΕΚΤΗ
41/202016/06/202045/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΚΑ●●●●●● ΣΟ●●●●●●●ΜΑ●●●●●●● ΡΕ●●●●●●●●●ΔΕΚΤΗ
42/202201/06/202245/22ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΣΤ•••••• ΠΕ••••••••ΑΓ••••••• ΣΑ•••••8,00ΔΕΚΤΗ
42/202108/06/202156/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΣΤ••••••• ΒΑ••••••••ΝΙ•••••• ΡΙ••••1,00ΔΕΚΤΗ
42/202016/06/202043/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΠΡ●●●●●● ΣΤ●●●●●●●ΜΑ●●● ΤΡ●●●●ΔΕΚΤΗ
43/202203/06/202246/22ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΑΙ•••••••• ΣΑ•••••••KL••••• KU•••ΔΕΚΤΗ
43/202109/06/202134/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥNI•••••• ΑΙ••••••••ΑΝ•••••• ΓΕ•••••••45ΔΕΚΤΗ
43/202016/06/202044/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΑΓ●●●●●● ΜΕ●●●●●ΕΙ●●●● ΚΑ●●●●●●ΔΕΚΤΗ
44/202208/06/202239/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥAS•••••••••• YA••••ΓΚ•••• ΑΣ•••ΔΕΚΤΗ
44/202110/06/202148/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΠΑ••••••• ΔΕ•••••••ΓΕ•••••• ΔΙ•••••••1,00ΔΕΚΤΗ
44/202017/06/202050/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΜΑ●●● ΤΣ●●●●●●●●●●ΞΑ●●● ΜΑ●●●●●●●●ΔΕΚΤΗ
45/202209/06/202247/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΛΟ•••• ΔΡ•••ΗΛ••• ΤΣ•••••••••10,00ΔΕΚΤΗ
45/202110/06/202158/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΣΟ••• ΝΑ••••••••ΓΕ•••••• ΓΕ••••••••10,5ΔΕΚΤΗ
45/202017/06/202047/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΙΩ●●●● ΜΠ●●●●●●ΜΙ●● ΠΑ●●●●●●●●●ΔΕΚΤΗ
46/202214/06/202248/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΑΙ•••••••• ΔΑ•••••••ΑΝ•••••••• ΤΣ••••4,00ΔΕΚΤΗ
46/202114/06/202160/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΑΣ••••• ΛΥ••ΑΝ••••• ΚΟ••••••0,3ΔΕΚΤΗ
46/202017/06/202048/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΜΑ●●● ΝΕ●●●●●●●●●ED●●●● ME●●●ΔΕΚΤΗ
47/202217/06/202259/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΙΩ••••• ΒΑ••••••ΜΑ••• ΒΑ•••••7,00ΔΕΚΤΗ
47/202114/06/202161/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΦΩ••••• ΚΑ•••••ΚΩ•••••••••• ΞΑ•••6,4ΔΕΚΤΗ
47/202017/06/202046/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΧΑ●●●●●●●● ΒΑ●●●●ΙΩ●●●●● ΙΩ●●●●●●●ΔΕΚΤΗ
48/202221/06/202250/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΕΥ••••••• ΑΝ••••••••VA•••••••••• ΜΟ•••••9,00ΔΕΚΤΗ
48/202114/06/202162/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΓΑ••••• ΧΑ••••••••ΟΛ••••• ΓΙ•••••••12,5ΔΕΚΤΗ
48/202017/06/202049/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΜΑ●●● ΠΑ●●●●●●●●●●●●●●●ΧΡ●●●●●● ΣΩ●●●●●●ΔΕΚΤΗ
49/202222/06/202252/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΓΕ•••••• ΖΩ••••••••ΕΛ••• ΠΑ••••••••0,20ΔΕΚΤΗ
49/202115/06/202147/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΑΓ••••• ΚΟ••••••••••ΜΟ•••••• ΜΟ••••••ΔΕΚΤΗ
49/202017/06/202051/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΙΣ●●●●●● ΝΤ●●●●●●ΔΗ●●●●● ΜΑ●●ΔΕΚΤΗ
50/202222/06/202251/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΠΑ•••••••• ΣΑ•••••••ΓΕ•••••• ΣΕ•••••••1,00ΔΕΚΤΗ
50/202115/06/202164/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΕΥ••••••• ΑΥ•••ΚΩ••••••••• ΝΤ••••••••••••••ΔΕΚΤΗ
50/202115/06/202164/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΕΥ•••••••• ΑΥ•••ΚΩ••••••••• ΝΤ••••••••••••••ΔΕΚΤΗ
50/202023/06/202054/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΜΙ●●●● ΚΑ●●●●●●LO●●●●● KA●●●●●●ΔΕΚΤΗ
51/202221/06/202253/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΣΤ•••••• ΜΥ••••ΒΑ•••••• ΛΙ••••4,50ΔΕΚΤΗ
51/202116/06/202165/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΧΡ•••••• ΚΑ••••••ΠΑ•••••••• ΓΚ•••••2,5ΔΕΚΤΗ
51/202023/06/202055/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΚΑ●●●●●● ΚΩ●●●●●●●●●●●●ΕΙ●●●● ΒΙ●●●●ΔΕΚΤΗ
52/202227/06/202255/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΑΡ••• ΣΟ••••••ΕΜ••••••• ΚΑ••••••25ΔΕΚΤΗ
52/202122/06/202163/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΧΑ•••••••• ΣΤ••••••••••VA••••••• PA••••••••••9,00ΔΕΚΤΗ
52/202023/06/202055α/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΑΝ●●●●●●● ΠΑ●●●●●●●●●●ΔΗ●●●●●●● ΠΑ●●●●ΔΕΚΤΗ
53/202125/06/202166/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΔΗ••••••• ΣΑ•••••••••ΠΕ•••• ΧΡ••••••••••13,00ΔΕΚΤΗ
53/202024/06/202056/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΛΟ●●●● ΤΣ●●●●●●●●●ΜΕ●●●● ΜΑ●●●●●ΔΕΚΤΗ
54/202125/06/202167/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΕΛ••• ΡΕ•••ΑΝ••••• ΤΣ•••••7ΔΕΚΤΗ
54/202024/06/202057/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΜΑ●●● ΔΙ●●●●●●ΜΑ●●● ΔΕ●●●●●●ΔΕΚΤΗ
55/202125/06/202168/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΜΑ••• ΠΑ•••••ΚΩ••••••••••••••• ΔΗ•••1,5ΔΕΚΤΗ
55/202024/06/202058/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΑΒ●●●● ΧΑ●●●●●●●●●ΚΩ●●●●●●●●●● ΜΑ●●●●ΔΕΚΤΗ
56/202125/06/202169/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΑΡ•••••••• ΠΛ•••••ΕΥ•••••••• ΤΖ•••••••19,00ΔΕΚΤΗ
56/202024/06/202060/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΕΛ●●● ΓΚ●●●ΓΕ●●●●●● ΓΙ●●●●●●●●●ΔΕΚΤΗ
57/202128/06/202170/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΜΑ••• ΤΣ•••••••••ΕΛ••• ΚΑ•••••••0,5ΔΕΚΤΗ
57/202024/06/202063/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΔΗ●●●●●●●● ΓΑ●●●●●●ΙΩ●●●●● ΔΟ●●●●●ΔΕΚΤΗ
58/202130/06/202171/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΔΗ••••••• ΚΑ••••••••ΙΩ••••• ΛΑ•••••ΔΕΚΤΗ
58/202026/06/202059/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΙΩ●●●●● ΚΑ●●●●●●●ΓΕ●●●●●● ΚΑ●●●●●●●ΔΕΚΤΗ
59/202105/07/202172/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΟΚ•• ΑΕΠΑ••• ΑΣ••••••1,3ΔΕΚΤΗ
59/202026/06/202064/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΑΛ●●●●●●● ΚΑ●●●●●●●●ΣΤ●●●●● ΣΤ●●●●●ΔΕΚΤΗ
60/202105/07/202173/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΟΚ•• ΑΕΠΑ••••••• ΣΚ•••••••••••••5,5ΔΕΚΤΗ
60/202026/06/202065/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΒΑ●●●●●●● ΜΙ●●●●●●●ΠΑ●●●●●●●● ΛΙ●●●●●●●ΔΕΚΤΗ
61/202105/07/202174/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΟΚ•• ΑΕΜΙ•••• ΠΕ•••••••3,5ΔΕΚΤΗ
61/202030/06/202070/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΕΥ●●●●●●● ΜΙ●●●●●●●●●●ΒΑ●●●●●●● ΑΘ●●●●●●●ΔΕΚΤΗ
62/202107/07/202175/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΟΚ•• ΑΕΒΑ••••••• ΚΑ••••••••1,5ΔΕΚΤΗ
62/202030/06/202072/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΑΝ●●●●●● ΚΟ●●●●●●●●●ΑΝ●●●●● ΣΑ●●●●●ΔΕΚΤΗ
63/202107/07/202176/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΟΚ•• ΑΕΚΩ•••••••••• ΝΤ••••••••••••••4,5ΔΕΚΤΗ
63/202030/06/202066/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΜΙ●●●● ΚΑ●●●●●●●●ΚΩ●●●●●●●●●● ΤΑ●●●●●●ΔΕΚΤΗ
64/202107/07/202177/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΟΚ•• ΑΕΑΝ•• ΒΟ•••••••3,00ΔΕΚΤΗ
64/202030/06/202067/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΟΛ●● ΣΑ●●●●●●●●●ΣΤ●●●●●●● ΛΑ●●●●●●●ΔΕΚΤΗ
65/202109/07/202178/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΛΕ•••••• ΛΥ•••••ΠΑ•••••••• ΒΑ••••••••••••ΔΕΚΤΗ
65/202030/06/202068/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΛΑ●●●●● ΓΙ●●●●●●●●●●ΕΜ●●●●●●● ΚΟ●●●●ΔΕΚΤΗ
66/202119/07/202181/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΑΓ••••••• ΑΓ••••ΜΑ•••••••• ΣΤ••••••••••••4,5ΔΕΚΤΗ
66/202030/06/202069/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΒΑ●●●●●● ΚΑ●●●●●●●●●ΚΥ●●●●● ΣΙ●●●●●●ΔΕΚΤΗ
67/202119/07/202184/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΦΡ•••••••• ΜΠ•••••ΝΙ•••••• ΚΑ•••••••0,8ΔΕΚΤΗ
67/202007/07/202075/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΝΙ●●●●●● ΜΕ●●●●●●●●●●ΕΙ●●●● ΣΦ●●●●●●ΔΕΚΤΗ
68/202119/07/202180/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΣΤ•••••• ΚΑ••••••••••••ΧΡ•••••• ΘΕ•••••••••••0,7ΔΕΚΤΗ
68/202008/07/202079/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΣΤ●●●●●● ΜΠ●●●●●●●●●●●ΑΝ●●●●●●●● ΒΛ●●●●●●●●●1.2ΔΕΚΤΗ
69/202120/07/202179/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥMA••• ΤΖ•••••••••ΣΤ••••• ΣΤ•••••0,8ΔΕΚΤΗ
69/202008/07/202080/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΚΟ●●●●●● ΜΠ●●●●●●●●RA●●●●●● XA●●1.2ΔΕΚΤΗ
70/202120/07/202183/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΘΩ•••• ΕΛ•••••••ΚΛ•••••• ΠΑ••••••••31,5ΔΕΚΤΗ
70/202008/07/202073/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΑΝ●●●●●●●● ΣΙ●●●●ΜΑ●●●●●● ΠΑ●●●●●●●●●●●●●0.6ΔΕΚΤΗ
71/202122/07/202185/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΔΕ•••••• ΖΑ•••••ΣΤ••••• ΜΑ•••••••ΔΕΚΤΗ
71/202008/07/202071/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΖ.●●●●●●●●●●● Ο.●●●●●●●●●●●●●●ΑΘ●●●●●●● ΚΑ●●●●●●●1.2ΔΕΚΤΗ
72/202126/07/202186/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΟΥ••••• ΠΑ•••••••ΛΕ•••••• ΒΑ••••••1,2ΔΕΚΤΗ
72/202126/07/202186/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΟΥ••••• ΠΑ•••••••ΛΕ•••••• ΒΑ••••••1,2ΔΕΚΤΗ
72/202008/07/202074/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΚΛ●●●●●●●● ΜΕ●●●●●ΣΩ●●●●● ΚΑ●●●●●●●●●2.4ΔΕΚΤΗ
73/202127/07/202182/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΔΗ••••••• ΟΙ•••••••••ΑΝ••••• ΣΑ•••••ΔΕΚΤΗ
73/202008/07/202076/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΔΕ●●●●●● ΕΥ●●●●●●●●ΜΑ●●● ΔΕ●●●●●●1.2ΔΕΚΤΗ
74/202129/07/202187/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΘΕ••••• ΧΑ••••••••••ΛΙ••• ΙΣ••••••ΔΕΚΤΗ
74/202014/07/202081/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΣΤ●●●● ΠΑ●●●●●●●●●●●●ΜΑ●●●●●● ΤΣ●●●●●●●2.4ΔΕΚΤΗ
75/202102/09/202188/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΧΡ••••• ΜΠ••••ΙΩ••••• ΘΕ••••••••ΔΕΚΤΗ
75/202021/07/202083/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΑΣ●●●●● ΒΑ●●●●●●●●ΕΛ●●● ΜΑ●●●●●●●●●0ΔΕΚΤΗ
76/202022/07/202086/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΝΙ●●●●●● ΠΥ●●●●●●●ΣΤ●●●●●●● ΠΑ●●●●●●●●●2.4ΔΕΚΤΗ
77/202102/09/202190/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΑΙ•••••••• ΣΚ••••••ΑΝ•••••••• ΒΛ•••••••••1,2ΔΕΚΤΗ
77/202022/07/202084/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΑΝ●●●●●●● ΝΙ●●●●●●●●ΓΕ●●●●●● ΚΑ●●●●●●●●●●1.2ΔΕΚΤΗ
78/202106/09/202192/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΘΕ••• ΣΚ••••••••ΕΛ••• ΠΑ••4,00ΔΕΚΤΗ
78/202022/07/202087/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΟΛ●● ΠΑ●●●●●●●●●●ΙΩ●●●●● ΜΑ●●●●●●●●0ΔΕΚΤΗ
79/202109/09/202193/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΑΝ•••••• ΟΙ•••••••ΖΑ•••••• ΜΑ••••••••5ΔΕΚΤΗ
79/202025/07/202089/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΠΑ●●●●●●● ΚΟ●●●●●●●●ΑΘ●●●●●●● ΕΙ●●●●●●●●●●0ΔΕΚΤΗ
80/202109/09/202194/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΙΩ••••• ΜΟ••••••••ΠΑ••••••• ΔΕ••••••0.5ΔΕΚΤΗ
80/202025/07/202085/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΟΜ●●●● ΣΠ●●●●●●ΜΑ●●●● ΕΞ●●●●●0ΔΕΚΤΗ
81/202115/09/202195/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥMA••• ΔΕ••••••••ΕΥ••••••• ΛΑ•••••18,5ΔΕΚΤΗ
81/202025/07/202090/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΛΟ●●●● ΠΑ●●●ΚΟ●●●●●●●●●●●●●●●●● ΠΑ●●●●●●●●●●●●●●●4.8ΔΕΚΤΗ
82/202115/09/202197/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΔΡ•••• ΚΑ•••••••••NI•••• XZ••••••ΔΕΚΤΗ
82/202027/07/202091/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΡΟ●●●●●●● ΚΑ●●●●●●●●●●ΜΙ●●●● ΤΟ●●●0.79ΔΕΚΤΗ
83/202117/09/202189/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΣΟ••• ΚΑ•••••ΑΝ••••••• ΠΕ••••6,5ΔΕΚΤΗ
83/202028/07/202094/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΚΩ●●●●●●●●●● ΕΦ●●●●●●●●●●●ΝΙ●●●●●● ΣΚ●●●●●●●●1.2ΔΕΚΤΗ
84/202117/09/2021100/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΛΕ•••••• ΑΝ••••••ΓΕ•••••• ΜΩ••••••42,00ΔΕΚΤΗ
84/202028/07/202078/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΝΙ●●●●●● ΚΑ●●●●●●●●ΒΕ●●●●●● ΚΟ●●●●●●●0ΔΕΚΤΗ
85/202117/09/2021101/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΜΑ•••• ΜΟ•••ΠΑ••••••• ΧΑ•••••••••••2,00ΔΕΚΤΗ
85/202031/07/202095/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΓΕ●●●●●● ΒΑ●●●●●●ΠΑ●●●●●●● ΤΡ●●●●●●2.4ΔΕΚΤΗ
86/202117/09/2021102/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΛΑ•••••• ΜΑ•••••••••ΠΩ•••••••••• ΠΑ•••••••••••1,5ΔΕΚΤΗ
86/202031/07/202096/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΔΗ●●●●●●●● ΤΣ●●●●●ΝΙ●●●●●● ΟΙ●●●●●●●2.4ΔΕΚΤΗ
87/202121/09/202198/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΕΥ••••• ΠΟ••••••ΜΑ••••••• ΡΕ•••••••••ΔΕΚΤΗ
87/202016/09/2020101/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΧΑ●●●●●●●● ΧΑ●●●●●●●●●●●●●ΝΙ●●●●●● ΛΙ●●●●●ΔΕΚΤΗ
88/202121/09/2021103/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΑΝ•• ΜΑ•••••ΣΤ••••••• ΧΑ••••••ΔΕΚΤΗ
88/202016/09/2020100/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΣΤ●●●●●●● ΚΥ●●●●●●●●●ΧΡ●●●●● ΔΗ●●●●●●●ΔΕΚΤΗ
89/202123/09/202199/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΝΙ••••••• ΜΑ••••••••••ΑΡ•••••• ΧΑ•••••••••ΔΕΚΤΗ
89/202016/09/202065/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥIN●●●● HE●●●●ΕΛ●●● ΚΑ●●●●●●●●●●●●●●ΔΕΚΤΗ
90/202128/09/2021104/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΑΓ•••••• ΚΑ•••••ΝΕ••••••• ΜΠ•••••••••1,00ΔΕΚΤΗ
90/202021/09/2020106/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΦΑ●●●●●●● ΟΙ●●●●●●●●●●●●ΔΟ●● ΓΙ●●●●●ΔΕΚΤΗ
91/202129/09/2021105/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΠΑ•••••••• ΓΑ•••••••••ΚΥ•••••• ΤΣ•••••••1,20ΔΕΚΤΗ
91/202021/09/2020106/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΑΝ●● ΔΗ●●●ΘΕ●●●●●● ΠΙ●●●●●●●●ΔΕΚΤΗ
92/202129/09/2021108/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΜΑ•••• ΧΑ•••••••••••KA•••••••• SH••ΔΕΚΤΗ
92/202021/09/2020103/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΕΥ●●●●● ΚΟ●●●●●●●ΙΩ●●●●● ΚΑ●●●●●●ΔΕΚΤΗ
93/202104/10/2021106/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΠΕ••••••• ΣΑ••••••••••••ΙΩ••••• ΑΠ•••••••••••••ΔΕΚΤΗ
93/202021/09/2020105/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΑΡ●●●●● ΑΒ●●●●●●LO●● VE●●●ΔΕΚΤΗ
94/202105/10/2021107/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΕΥ••••••• ΞΕ••••••ΜΑ••• ΔΗ•••••••2,5ΔΕΚΤΗ
95/202120/10/2021111/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΜΑ••• ΣΕ••••••••••ΕΛ•••••••••••••• ΣΕ••••••••0,50ΔΕΚΤΗ
95/202023/09/202082/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΕΥ●●●●● ΚΑ●●●●●●●●●●ΧΡ●●●●●● ΜΠ●●●●●●●ΔΕΚΤΗ
96/202120/10/2021112/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΕΜ••••••• ΔΡ••••••••ΕΛ••••••• ΘΕ••••••0,5ΔΕΚΤΗ
96/202023/09/2020102/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΣΤ●●●●● ΝΟ●●●●●●ΔΗ●●●●●●● ΑΜ●●●●●●●●●●●●ΔΕΚΤΗ
97/202120/10/2021109/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΘΕ••••••• ΜΟ••••••ΑΙ•••••••• ΜΠ•••••••ΔΕΚΤΗ
97/202023/09/2020104/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΚΩ●●●●●●●●●● ΓΟ●●●●●●●●ΕΥ●●●●●●● ΤΑ●●●●●●●●ΔΕΚΤΗ
98/202120/10/2021115/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΒΑ••••••• ΖΑ•••••••ΓΕ•••••• ΑΝ••••••••••1,5ΔΕΚΤΗ
98/202024/09/202097/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΗΛ●●● ΑΔ●●ΧΡ●●●●● ΧΑ●●●●●●●●●●ΔΕΚΤΗ
99/202120/10/2021116/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΠΑ•••••••• ΚΑ•••••••ΑΓ••••• ΜΠ•••••••ΔΕΚΤΗ
99/202029/09/202098/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΚΩ●●●●●●●●●● ΜΠ●●●●●●●●●ΔΗ●●●●●●● ΠΡ●●●●●●●8,40ΔΕΚΤΗ
100/202125/10/2021113/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΜΑ••• ΤΣ•••••••ΕΥ••••••• ΠΑ•••••••••ΔΕΚΤΗ
100/202006/10/2020107/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΜΑ●●● ΓΚ●●●●●ΜΥ●●●● ΓΑ●●●●●●●0,10ΔΕΚΤΗ
101/202126/10/2021114/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΕΛ••• ΒΟ••••••ΔΕ•••••• ΔΥ•••••••5,00ΔΕΚΤΗ
101/202006/10/2020113/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΑΘ●●●●●● ΒΡ●●●●●●RO●●●● XH●●●●●ΔΕΚΤΗ
102/202126/10/2021117/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΠΗ•••••• ΛΙ••••ΠΑ••••••• ΘΗ•••••1,00ΔΕΚΤΗ
102/202006/10/2020112/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΔΗ●●●●● ΟΡ●●●●●●ΑΙ●●●●●●●● ΜΑ●●●●●●●●ΔΕΚΤΗ
103/202126/10/2021118/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΑΝ•••••• ΠΑ•••••••••••••ΕΛ•••••• ΤΣ•••••2,00ΔΕΚΤΗ
103/202006/10/2020113/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΓΕ●●●●●● ΧΡ●●●●●●●●●ΜΑ●●● ΤΣ●●●●ΔΕΚΤΗ
104/202102/11/2021120/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΑΛ•••••••• ΤΖ••••••••SA•••• ST•••0,50ΔΕΚΤΗ
104/202012/10/2020109/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΧΑ●●●●●●●● ΚΟ●●●●●●●●●●AN●●●●●●●●●●●● CI●●●●ΔΕΚΤΗ
105/202104/11/2021123/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΗΛ••• ΤΣ•••••AV••••••• HR••••••0,50ΔΕΚΤΗ
105/202012/10/202088/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΙΩ●●●● ΚΥ●●●NA●●●●●● CH●●●●●●●●●ΔΕΚΤΗ
106/202105/11/2021119/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΕΥ•••••• ΡΟ•••••ΙΩ•••• ΖΑ••••••••1,00ΔΕΚΤΗ
106/202012/10/2020110/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΑΠ●●●●●●● ΠΑ●●●●●●●●ΕΥ●●●●●●● ΤΟ●●●●●●●●ΔΕΚΤΗ
107/202108/11/2021123αΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΜΑ•••••• ΣΚ••••••ΕΥ••••••• ΣΕ•••••••••1,00ΔΕΚΤΗ
107/202014/10/2020116/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΧΡ●●●●● ΑΓ●●●●●ΜΑ●●● ΞΑ●●●●●0ΔΕΚΤΗ
108/202109/11/2021125/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΔΗ••••••• ΤΥ••••••••ΕΛ••••••• ΚΟ•••1,00+1,30ΔΕΚΤΗ
108/202016/10/2020118/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΕΥ●●●●●●●● ΣΑ●●●●●●●●ΔΗ●●●●● ΓΙ●●●●●●●●●●ΔΕΚΤΗ
109/202112/11/2021129/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΗΛ••• ΜΩ••••••PE•• SH•••••1,00ΔΕΚΤΗ
109/202023/10/2020118/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΣΠ●●●●●● ΑΛ●●●●●●●●●●●OR●●●● SE●●●●●ΔΕΚΤΗ
110/202116/11/2021124/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΣΤ••••• ΣΤ••••••ΠΑ•••••••• ΑΝ••••••••••2,00ΔΕΚΤΗ
110/202026/10/2020122/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΟΚ●● ΑΕΛΕ●●●●●● ΚΛ●●●●1.2ΔΕΚΤΗ
111/202126/11/2021130/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΑΛ•••••••• ΜΟ•••••••Ν.•••••••• ΕΕ0,50ΔΕΚΤΗ
111/202026/10/2020123/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΟΚ●● ΑΕΝΙ●●●●●● ΤΣ●●●●●●●●●●2.4ΔΕΚΤΗ
112/202126/11/2021131/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΟΚ•• ΑΕ01••••••• IK•••••3,5ΔΕΚΤΗ
112/202126/11/2021131/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΟΚ•• ΑΕ01••••••• IK•••••3,5ΔΕΚΤΗ
112/202030/10/2020120/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΜΑ●●● ΛΥ●●●●●ΑΝ●●●●●● ΚΥ●●●●●●●●●●●ΔΕΚΤΗ
113/202126/11/2021132/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΚΩ••••••••• ΠΑ••••••••••SH••• MI•••••1,00ΔΕΚΤΗ
113/202030/10/2020124/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΕΛ●●● ΠΑ●●●●●●●●AR●●●● BE●●●●●ΔΕΚΤΗ
114/202101/12/2021133/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΙΩ••••• ΚΑ••••••••ΕΝ••• ΚΛ•••••••1,00ΔΕΚΤΗ
114/202030/10/2020119/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΦΙ●●●●● ΡΕ●●●ΝΙ●●●●●● ΒΑ●●●●●●●4.8ΔΕΚΤΗ
115/202107/12/2021135/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΣΤ••••••• ΑΛ•••••••••SE••• SA•••0,5ΔΕΚΤΗ
115/202030/10/2020121/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΛΑ●●●●●●●●●●●● ΤΣ●●●●●ΑΓ●●●●●● ΣΦ●●●●●●●●0ΔΕΚΤΗ
116/202109/12/2021136/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΕΥ••••••• ΓΕ•••••••••••••ΓΕ•••••• ΠΡ••••••0,50ΔΕΚΤΗ
116/202030/10/2020125/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΟΚ●● ΑΕΛΟ●●● ΕΥ●●●●●●●4.8ΔΕΚΤΗ
117/202109/12/2021134/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΑΝ•• ΚΡ••••••ΣΟ••• ΠΑ•••••••0,50ΔΕΚΤΗ
117/202004/11/2020117/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΙΩ●●●●● ΝΙ●●●●●●●●ΟΥ●●●●● ΠΡ●●●●●●●ΔΕΚΤΗ
118/202110/12/2021138/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΜΑ••••• ΚΕ•••••••ΚΩ••••••••• ΠΑ••••••1,00ΔΕΚΤΗ
118/202005/11/2020126/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΠΑ●●●●●●●● ΜΠ●●●●●●●●●●ΣΩ●●●●● ΝΤ●●●●●0ΔΕΚΤΗ
119/202110/12/2021128/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΔΕ•••••• ΗΛ••••••••ΓΕ•••••• ΖΟ••••1,5ΔΕΚΤΗ
119/202005/11/2020127/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΟΚ●● ΑΕRE●●●●● ΚΛ●2.4ΔΕΚΤΗ
120/202113/12/2021137/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΔΗ••••••• ΛΥ•••••••••••ΑΝ••••• ΣΑ•••••2,00ΔΕΚΤΗ
120/202006/11/2020128/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΔΙ●●●●●● ΜΕ●●●●ΙΟ●●●● ΠΑ●●●●●●●●●●0ΔΕΚΤΗ
121/202116/12/2021139/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΚΩ•••••••••• ΒΟ••••••••ΕΙ•••• ΚΑ••••••••ΔΕΚΤΗ
121/202006/11/2020130/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΕΛ●●● ΑΣ●●●●ΝΙ●●● ΓΚ●●●●●●●●0ΔΕΚΤΗ
122/202117/12/2021141/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΟΡ••••••••••• ΑΕΠΑ•••••••• ΚΑ•••••••••••3,00ΔΕΚΤΗ
122/202015/12/2020129/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΓΕ•••••• ΚΟ••••••••ΟΥ••••• ΜΠ••••••••••ΔΕΚΤΗ
123/202120/12/2021138αΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΤΕ••••••• ΚΑ••••••ΧΡ•••••• ΣΚ•••6,00ΔΕΚΤΗ
124/202122/12/2021140/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΠΑ••••••• ΚΡ••••••••ΚΛ•••••• ΚΑ•••••1,00ΔΕΚΤΗ
125/202128/12/2021142/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΕΛ••• ΤΗ••••••ΕΙ•••• ΝΙ•••ΔΕΚΤΗ
126/202128/12/2021141Α/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΚΩ••••••••• ΜΑ•••••ΕΥ•••••• ΑΛ••••••ΔΕΚΤΗ
127/202129/12/2021143/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΗΛ••• ΤΣ•••••ΠΑ•••••••• ΡΗ••••••1,5ΔΕΚΤΗ
1/202207/01/2022260/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣdo Va•••ΕΥ••••••• ΚΟ••••ΔΕΚΤΗ
1/202022/01/20201/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΕΘ●●●● ΤΡ●●●●●ΠΑ●●●●●●●● ΜΑ●●●●ΔΕΚΤΗ
1/202113/01/202170/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣIN••••• HE••••ΦΩ•••• ΓΕ••••••••••••••••ΔΕΚΤΗ
2/202231/01/20223/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΕΠ•• ΑΕΑΝ••••• ΛΑ••ΔΕΚΤΗ
2/202022/01/20202/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣAL●●● BA●●ΚΛ●●●●●●●● ΚΟ●●●●●●ΔΕΚΤΗ
2/202129/01/20211/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣQQ••••• MA••••ΚΟ•••• ΣΑ•••••••ΔΕΚΤΗ
3/202231/01/20224/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΟΤ• ΑΕΓΕ•••••• ΠΕ••••ΔΕΚΤΗ
3/202022/01/20203/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣWI●● HE●●●●ΓΕ●●●●● ΒΟ●●●●●●●●ΔΕΚΤΗ
3/202129/01/202103/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• ΑΕΜΑ••• ΚΟ•••••••••ΔΕΚΤΗ
4/202231/01/20225/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΟΤ• ΑΕMA••••••••••••• ST••••ΔΕΚΤΗ
4/202022/01/20204/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣEU●●●●●● AEΘΕ●●●●●●● ΠΕ●●●●●●●●●●ΔΕΚΤΗ
4/202129/01/202104/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• ΑΕΧΡ•••••• ΚΟ••••••ΔΕΚΤΗ
5/202231/01/20226/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΟΤ• ΑΕΑΘ••••••• ΑΘ•••••••••••ΔΕΚΤΗ
5/202022/01/20205/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΚΑ●●●●●●● ΔΗ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●ΕΝ●●●●●●●● ΚΑ●●●●●ΔΕΚΤΗ
5/202129/01/202105/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• ΑΕΧΡ•••••• ΣΕ••••••••ΔΕΚΤΗ
6/202231/01/20227/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΟΤ• ΑΕΖΗ••••• ΓΚ••••••ΔΕΚΤΗ
6/202022/01/20206/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΔΕ● ΑΕΕΜ●●●●●●● ΞΥ●●●●●●ΔΕΚΤΗ
6/202129/01/202102/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΜΑ••••••••• ΚΟ•••••••ΔΕΚΤΗ
7/202231/01/20228/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΟΤ• ΑΕΧΡ•••••••••••••• ΚΟ•••••••ΔΕΚΤΗ
7/202022/01/20207/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΔΕ● ΑΕΕΜ●●●●●●● ΞΥ●●●●●●ΔΕΚΤΗ
7/202101/02/202110/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• ΑΕΙΩ••••• ΤΑ••••••ΔΕΚΤΗ
8/202231/01/20229/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΟΤ• ΑΕΚΑ••••• ΦΡ•••••••ΔΕΚΤΗ
8/202022/01/20208/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΔΕ● ΑΕΕΜ●●●●●●● ΞΥ●●●●●●ΔΕΚΤΗ
8/202101/02/202109/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• ΑΕΦΑ•• ΠΑ•••ΔΕΚΤΗ
9/202231/01/202210/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΚΩ•••••••••• ΣΙ•••••ΚΩ•••••••••• ΚΑ•••••28,5ΔΕΚΤΗ
9/202004/02/20209/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣEU●●●●●● AEΑΛ●●●●●●●● ΚΑ●●●●●●ΔΕΚΤΗ
9/202101/02/202108/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• ΑΕΠΑ••••••• ΠΑ••••••••••ΔΕΚΤΗ
10/202231/01/20222/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΑΝ•••••• ΚΑ••••••••••••••••••ΙΑ••••• ΦΙ•••0,5ΔΕΚΤΗ
10/202004/02/202010/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣEU●●●●●● AEΑΝ●●●●●● ΛΕ●●●●●●ΔΕΚΤΗ
10/202101/02/202111/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• ΑΕΕΛ•• ΛΑ•••••ΔΕΚΤΗ
11/202231/01/202211/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣSU••••• FI•••••ΑΝ•••• ΜΑ••ΔΕΚΤΗ
11/202006/02/202012/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΦΡ●●●●●●●●● MA●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●ΕΙ●●●● ΚΥ●●●●●ΔΕΚΤΗ
11/202103/02/202106/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEAR••• MY•••••ΔΕΚΤΗ
12/202208/02/202212/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΣΤ••••• ΡΟ•••••••ΠΑ•••••••• ΡΟ•••••••492ΔΕΚΤΗ
12/202006/02/202013/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΤΣ●●●●●●●●●●●●●●● & ●●●●●●●ΑΘ●●●●●● ΤΕ●●●●●●●●●●●●●●●●●●ΔΕΚΤΗ
12/202103/02/202107/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΣΟ••••• ΠΑ•••••ΔΕΚΤΗ
13/202210/02/202213/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΧΑ•••• ΚΩ••••••••••••••••••ΠΑ••••••••••••• ΠΑ••••••••••••ΑΠΟΡΡΙΠΤΙΚΗ
13/202013/02/202014/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΑΝ●●●●●●● ΝΤ●●●●●ΜΕ●●●●●● ΚΕ●●●●●ΔΕΚΤΗ
13/202111/02/202112/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΠΑ•••• ΣΙ••••ΚΑ••• ΤΣ•••••216ΔΕΚΤΗ
14/202216/02/202216/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΣΩ•••••• ΚΑ•••••••••ΔΕΚΤΗ
14/202020/02/202015/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣIN●●●● HE●●●●ΑΙ●●●●● ΕΜ●●●●●●●●ΔΕΚΤΗ
14/202115/04/202113/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΑΛ•• ΤΡ•••••ΑΛ•••••••• ΔΙ•••••••••ΔΕΚΤΗ
15/202216/02/202217/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΛΑ•••••• ΤΣ•••••••ΔΕΚΤΗ
15/202020/02/202016/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣKP● TR●●●●●●●●●ΚΩ●●●●●●●●●● ΜΑ●●●●●●●ΔΕΚΤΗ
15/202115/04/202138/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• ΑΕHE••••• LI••ΔΕΚΤΗ
16/202216/02/202218/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΓΡ••••••• ΘΕ•••••••••••ΔΕΚΤΗ
16/202025/02/202030/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΓΚ●●●●●●● ΑΡ●●●●●●●●●●ΘΩ●●●● ΦΛ●●●●●●●●●●●ΔΕΚΤΗ
16/202115/04/202139/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• ΑΕΧΡ•••••• ΑΝ••••••ΔΕΚΤΗ
17/202216/02/202219/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΘΩ••• ΛΕ••••••ΔΕΚΤΗ
17/202025/02/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΑΘ●●●●●●● ΜΑ●●●●●●●ΝΙ●●●●●● ΠΑ●●●●●●●ΔΕΚΤΗ
17/202115/04/202140/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• ΑΕFL•••• VA•••ΔΕΚΤΗ
18/202216/02/202220/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΦΩ••••• ΜΑ••••ΔΕΚΤΗ
18/202025/02/202029/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΟΙ●●●●●●●●●● ΕΠ●ΔΗ●●● ΝΙ●●●●●ΔΕΚΤΗ
18/202116/04/202134/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• ΑΕΓΕ•••••• ΗΛ•••ΔΕΚΤΗ
19/202216/02/202221/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΘΕ•••••• ΜΠ•••••••ΔΕΚΤΗ
19/202025/02/202028/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣOT●● CO●●●●●●●●ΔΗ●●●●●●● ΜΑ●●●●●●●●●●ΔΕΚΤΗ
19/202119/04/202115/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• ΑΕΕΛ•••••••••••• ΣΙ•••ΔΕΚΤΗ
20/202216/02/202222/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΑΝ•••••••• ΠΑ••••ΔΕΚΤΗ
20/202116/04/202117/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEAN•• OS•••••••ΔΕΚΤΗ
20/202025/02/202027/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣOT●● CO●●●●●●●●AL●●●●●●● CA●●●●ΔΕΚΤΗ
21/202216/02/202223/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΜΙ•••• ΔΗ•••••••ΔΕΚΤΗ
21/202116/04/202119/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΑΘ••••••• ΠΑ••••••••ΔΕΚΤΗ
21/202025/02/202026/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣOT●● CO●●●●●●●●ΧΡ●●●●● ΙΑ●●●●●●●●●ΔΕΚΤΗ
22/202216/02/202224/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΑΘ••••••• ΚΡ•••••ΔΕΚΤΗ
22/202116/04/202120/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΑΠ••••••• ΚΟ••••••ΔΕΚΤΗ
22/202025/02/202025/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣOT●● CO●●●●●●●●ΜΑ●●● ΚΑ●●●●●●●●ΔΕΚΤΗ
23/202216/02/202225/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΑΓ••••• ΠΙ•••••••••ΔΕΚΤΗ
23/202116/04/202121/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΝΙ•••••• ΠΕ••••••ΔΕΚΤΗ
23/202025/02/202024/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣOT●● CO●●●●●●●●ΔΗ●●●●●●● ΑΔ●●●●●●●●●ΔΕΚΤΗ
24/202217/02/202215/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCE••• HE••••Δ.•••••••• ΚΑ•••••ΔΕΚΤΗ
24/202120/04/202122/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΑΓ••••• ΚΟ•••••ΔΕΚΤΗ
24/202025/02/202023/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣOT●● CO●●●●●●●●ΕΛ●●●●●●●● ΠΑ●●●●●●●ΔΕΚΤΗ
25/202217/02/202226/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCE••• HE••••ΦΡ•••••••• ΚΑ••••••••••••••••ΔΕΚΤΗ
25/202120/04/202123/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΓΕ•••••• ΚΟ••••••••ΔΕΚΤΗ
25/202025/02/202022/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣOT●● CO●●●●●●●●ΑΝ●●●●●●●●● ΖΟ●●●●ΔΕΚΤΗ
26/202222/02/202214/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΧΑ•••••••• ΤΣ•••••••••••••EU••••••• IN•••••••••••••••ΔΕΚΤΗ
26/202120/04/202137/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• ΑΕΛΟ•••• ΓΑ•••••ΔΕΚΤΗ
26/202025/02/202021/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣOT●● CO●●●●●●●●ΧΡ●●●●● ΜΑ●●●●●●●●●●●●ΔΕΚΤΗ
27/202223/02/202228/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΖΑ••••••••••• ΚΑ••••••ΧΡ••••• ΓΑ•••••1,5ΔΕΚΤΗ
27/202120/04/202116/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΧΡ••••• ΜΑ••••••••••••ΔΕΚΤΗ
27/202025/02/202020/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣOT●● CO●●●●●●●●ΕΥ●●●●●●● ΚΑ●●●●●●●●●●●ΔΕΚΤΗ
28/202225/02/202227/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΕΘ•••• ΤΡ•••••ΧΡ••••• ΠΕ••••••••ΔΕΚΤΗ
28/202120/04/202118/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΑΝ•••••••• ΖΟ••••ΔΕΚΤΗ
28/202025/02/202019/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣOT●● CO●●●●●●●●ΕΥ●●●●●● ΒΟ●●●●●●●ΔΕΚΤΗ
29/202208/03/202230/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΑΘ••••••• ΚΑ••••••ΜΙ•••• ΤΣ••••••••••ΔΕΚΤΗ
29/202120/04/202135/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΑΘ••••••• ΜΗ••••ΔΕΚΤΗ
29/202025/02/202018/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣOT●● CO●●●●●●●●ΔΕ●●●●●● ΒΛ●●●ΔΕΚΤΗ
30/202208/03/202229/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣIN•••• HE••••ΓΕ•••••• ΠΑ•••••ΔΕΚΤΗ
30/202120/04/202136/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΠΑ••••••• ΔΕ••••••ΔΕΚΤΗ
30/202027/02/202016/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣKP● TR●●●●●●●●●ΚΩ●●●●●●●●●● ΜΑ●●●●●●●ΔΕΚΤΗ
31/202209/03/202234/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΧΑ••••••• ΤΣ•••••••••••••••••ΓΕ••••• ΤΖ•••1,5ΔΕΚΤΗ
31/202121/04/202124/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΓΕ•••••• ΚΟ••••••ΔΕΚΤΗ
31/202028/02/202017/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΓΕ●●●●●● ΗΠ●●●●●Κ.●●●●●●●●●●● ΑΕΔΕΚΤΗ
32/202209/03/202235/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΧΑ••••••• ΤΣ•••••••••••••••••EU••••••••••••••• IK•6,5ΔΕΚΤΗ
32/202121/04/202125/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΚΩ•••••••••• ΑΛ•••••••ΔΕΚΤΗ
32/202004/03/202031/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΣΟ●●● ΑΝ●●●●●●●●●●●●●●ΣΑ●●●●●● ΚΙ●●●●ΔΕΚΤΗ
33/202211/03/202237/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΕΥ••••••• ΜΟ••••••••ΔΕΚΤΗ
33/202121/04/202126/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΟΤ• ΑΕΕΜ••••••• ΟΙ•••••••ΔΕΚΤΗ
33/202013/03/202035/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΓΕ●●●●●● ΚΑ●●●●●●●●ΝΙ●●●●●● ΝΤ●●●●ΔΕΚΤΗ
34/202211/03/202238/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΜΑ•••••• ΚΑ••••••••ΔΕΚΤΗ
34/202123/04/202131ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• ΑΕΚΩ•••••••••• ΛΕ••••••••ΔΕΚΤΗ
34/202025/05/202037/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣEU●●●●●● AEΕΥ●●●●●●● ΙΣ●●●●●●ΔΕΚΤΗ
35/202216/03/202239/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΕΛ••• ΚΑ•••••ΔΕΚΤΗ
35/202123/04/202132/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• ΑΕΑΝ•••••••• ΑΘ•••••••••••ΔΕΚΤΗ
35/202025/05/202039/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣEU●●●●●● AEΑΓ●●●●●● ΜΠ●●●●●●●ΔΕΚΤΗ
36/202216/03/202240/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΑΘ•••••• ΝΤ•••••••ΔΕΚΤΗ
36/202123/04/202133/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• ΑΕΔΙ••••••• ΧΑ•••••••••ΔΕΚΤΗ
36/202025/05/202036/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣAL●●● BA●●ΙΩ●●●●● ΚΑ●●●●●●●ΔΕΚΤΗ
37/202216/03/202241/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΠΑ•••••••• ΧΑ•••ΔΕΚΤΗ
37/202123/04/202142/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΙΩ••••• ΚΟ••••••••••••••••EA•••••• ΕΠ•6,00ΔΕΚΤΗ
37/202029/05/202041/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΚ.●●●●●●●●● & ●●●●●●●ΔΗ●●●●●●● ΒΕ●●●ΔΕΚΤΗ
38/202216/03/202244/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEIL•• PY••••ΔΕΚΤΗ
38/202126/04/202127/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• ΑΕΕΛ••• ΜΑ•••••ΔΕΚΤΗ
38/202001/06/202040/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΓΕ●●●●●● ΚΟ●●●●●●●●●●●●●●●●EA●●● CA●●●●●●●●●●ΔΕΚΤΗ
38/202025/05/202038/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣEU●●●●●● ER●●●●●●●ΣΩ●●●●●● ΣΤ●●●●●●●●●●●ΔΕΚΤΗ
39/202218/03/202245/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣdo• va•••ΣΟ•••• ΕΥ•••••••ΔΕΚΤΗ
39/202126/04/202128/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• ΑΕΑΛ•••••••• ΔΗ•••••••••••••ΔΕΚΤΗ
39/202005/06/202044/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΑΓ●●●●● ΠΟ●●●●ΟΛ●●●●● ΜΠ●●●●●●●●●●ΔΕΚΤΗ
40/202218/03/202246/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣdo va•••ΦΙ••••• ΒΑ••••••ΔΕΚΤΗ
40/202126/04/202129/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΧΑ•••••• ΠΑ••••••ΔΕΚΤΗ
40/202005/06/202042/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΚΑ●●●●●●●●●●●● ΜΟ●●●●●●ΕΜ●●●●●●● ΣΚ●●●●●●ΔΕΚΤΗ
41/202221/03/202231/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΣΠ•••••••• ΑΝ••••••••ΔΗ••••••• ΒΙ••••••ΔΕΚΤΗ
41/202128/04/202130/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΑΓ•••••••••••• ΔΗ••••••••ΔΕΚΤΗ
41/202005/06/202043/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΚΑ●●●●●●●●●●●● ΜΟ●●●●●●KA●●●●●●●● ΕΕΔΕΚΤΗ
42/202221/03/202232/20212ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣAG•••••••••• SA••••••••••ΠΕ•••• ΚΡ••••ΔΕΚΤΗ
42/202128/04/202144/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΑΓ•••••• ΖΟ•••••ΔΕΚΤΗ
42/202005/06/202045/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΑΘ●●●●●●● ΜΑ●●●●●●●●ΔΕΚΤΗ
43/202129/04/202150/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΠΕ•••• ΚΑ•••••••ΒΑ••••• ΚΟ•••••••ΔΕΚΤΗ
43/202010/06/202046/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΧΡ●●●●● ΠΑ●●●●●●●ΑΠ●●●●●●● ΔΑ●●●●ΔΕΚΤΗ
44/202221/03/202247/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCE••• HE••••ΔΙ•••• ΚΑ•••••••••ΔΕΚΤΗ
44/202105/05/202145/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΟΤ• ΑΕΚΩ•••••••••• ΘΡ•••••••ΔΕΚΤΗ
44/202010/06/202038/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΕΛ●●● ΤΣ●●●●●●●LA●●●●●●●●●●●●●●●●●● TR●●●●●●●●●ΔΕΚΤΗ
45/202221/03/202248/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΚΩ•••••••••• ΜΠ••••••ΑΘ••••••• ΤΕ••••••••••••••2,00ΔΕΚΤΗ
45/202105/05/202146/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• ΑΕNE•••••• ΕΠ•ΔΕΚΤΗ
45/202016/06/202047/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΒΑ●●●●●●● ΚΑ●●●●●●ΕΛ●●●●●●●● ΒΑ●●●●●●●●●●●ΔΕΚΤΗ
46/202222/03/202249/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΑΝ•••••• ΛΕ••••••ΕΝ••••••• ΘΗ•••••••••••••••••158,00ΔΕΚΤΗ
46/202105/05/202147/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΠΑ••••••• ΤΣ•••••ΔΕΚΤΗ
46/202017/06/202048/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣEU●●●●●● AEΓΕ●●●●●● ΓΕ●●●●ΔΕΚΤΗ
47/202223/03/202250/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣdo••••• GR••••ΕΥ••••••• ΠΑ••••••••••ΔΕΚΤΗ
47/202105/05/202148/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΑΝ•••••• ΜΠ••••••••ΔΕΚΤΗ
47/202024/06/202049/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣAN●●●●●●●● ΛΥ●●●●●●●●●●ΜΙ●●●● ΛΟ●●●●●●●●ΔΕΚΤΗ
48/202223/03/202251/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣdo•••••• GR••••ΣΠ•••••••• ΜΙ••••ΔΕΚΤΗ
48/202105/05/202149/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΓΕ••••• ΚΑ••••••••ΔΕΚΤΗ
48/202009/07/202050/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣAL●●● BA●●ΟΥ●●●●● ΔΗ●●●ΔΕΚΤΗ
49/202223/03/202252/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣdo•••••• GR••••ΑΣ•••••• ΠΑ••••••••••••••••••ΔΕΚΤΗ
49/202107/05/202151/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣIN•••• HE••••ΘΕ••••••••• ΤΣ••••ΔΕΚΤΗ
49/202009/07/202053/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΦΩ●●●● ΚΑ●●●●●●●ΙΩ●●●●● ΒΙ●●●●●ΔΕΚΤΗ
50/202230/03/202253/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΚΩ•••••••••• ΚΑ••••••••ΔΕΚΤΗ
50/202107/05/202152/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣIN•••• HE••••ΣΟ••• ΛΕ•••••ΔΕΚΤΗ
50/202015/07/202055/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΣΕ●●● ΣΥ●●●ΑΙ●●●●●●●● ΚΟ●●●●●●●●●●ΔΕΚΤΗ
51/202230/03/202254/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΧΡ•••••• ΣΠ••••••ΔΕΚΤΗ
51/202107/05/202153/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣIN•••• HE••••ΑΝ••••• ΚΑ•••••••••ΔΕΚΤΗ
51/202021/07/202052/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΔ.●●●●●●●●●● ΜΟ●●●●●●VA●●●●● HO●●●●●●●●●●●●●●ΔΕΚΤΗ
52/202231/03/202255/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΓΕ••••• ΕΥ••••••ΔΕΚΤΗ
52/202107/05/202154/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣIN•••• HE••••ΣΤ•••••• ΚΑ••••••••ΔΕΚΤΗ
52/202021/07/202056/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣSK●●● ΑΕΑΘ●●●●● ΤΕ●●●●●●●●●●●●●●●ΔΕΚΤΗ
53/202231/03/202256/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΑΝ•• ΟΒ•••••••ΔΕΚΤΗ
53/202107/05/202155/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣIN•••• HE••••ΒΑ•••••• ΠΑ••••••••••ΔΕΚΤΗ
53/202022/07/202051/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΔ.●●●●●●●●●● ΕΠ●CH●●●●●● BR●●●●●●●●●●●●●●●●●●●ΔΕΚΤΗ
54/202204/04/202259/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΔΙ••••••• ΤΣ••••••••••••••ΔΕΚΤΗ
54/202118/05/202157/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΕΘ•••• ΤΡ•••••ΑΝ•••••••• ΧΑ••••••••••ΔΕΚΤΗ
54/202022/07/202054/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΝΕ●● EC●●●●●●●●●●Κ.●●●●●●●●●●● ΑΕΔΕΚΤΗ
55/202204/04/202265/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣVE•• PR••••ΚΥ••••••••• ΑΕ601,5ΔΕΚΤΗ
55/202118/05/202158/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΕΘ•••• ΤΡ•••••ΙΩ••••• ΤΣ•••••••••ΔΕΚΤΗ
55/202022/07/202057/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΒΑ●●●●●●● ΚΑ●●●●●●ΠΑ●●●●●●●●●● Ν.●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●ΔΕΚΤΗ
56/202205/04/202257/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΧΡ••••• ΜΠ••••ΔΕΚΤΗ
56/202118/05/202160/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣGA•••• FU•••••ΔΑ••••••• ΤΣ••••••••••ΔΕΚΤΗ
56/202028/07/202058/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΘΕ●●●●●●●●● ΜΙ●●●●●●●ΥΙ●●●●●●● ΓΙ●●●●●●●●●●ΔΕΚΤΗ
57/202205/04/202259/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEAN•••• XU••ΔΕΚΤΗ
57/202118/05/202161/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΕΘ•••• ΤΡ•••••ΓΕ•••••• ΙΒ••••••ΔΕΚΤΗ
57/202028/07/202061/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣAL●●● BA●●ΙΩ●●●●● ΔΕ●●●●●●●●●●●●●ΔΕΚΤΗ
58/202205/04/202260/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΙΩ••••• ΚΩ••••••••••ΔΕΚΤΗ
58/202118/05/202162/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΕΘ•••• ΤΡ•••••ΙΩ••••• ΚΟ••••••ΔΕΚΤΗ
58/202028/07/202060/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΑΝ●●●●●●● ΤΣ●●●●●●●●●●●ΑΛ●●●●●●●● ΛΙ●●●●ΔΕΚΤΗ
59/202205/04/202261/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΑΘ••••••• ΕΙ••••••••••ΔΕΚΤΗ
59/202119/05/202163/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΕΘ•••• ΤΡ•••••ΜΑ•••• ΜΑ••••••••ΔΕΚΤΗ
59/202031/07/202093/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΣΠ●●●●●● ΚΟ●●●●●●●●ΕΛ●●●●●●●● ΧΑ●●●●●●ΔΕΚΤΗ
60/202205/04/202262/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΟΤ• ΑΕΙΩ••••• ΚΥ•••••••••••••ΔΕΚΤΗ
60/202121/05/202156/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΝΙ•••••• ΠΑ•••••••••••ΙΩ••••• ΓΙ•••••ΔΕΚΤΗ
60/202015/09/202064/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΓΚ●●●●● ΠΑ●●●●●●●●●ΣΤ●●●●●●●●●●●●●●●●● ΠΙ●●●●●ΔΕΚΤΗ
61/202205/04/202263/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΟΤ• ΑΕΓΕ•••••• ΦΘ••••ΔΕΚΤΗ
61/202121/05/202164/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΕΘ•••• ΤΡ•••••ΝΙ•• ΤΟ••••••••••ΔΕΚΤΗ
61/202015/09/202066/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣEU●●●●●● AEΚΩ●●●●●●●●● ΡΟ●●●●●ΔΕΚΤΗ
62/202206/04/202264/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΟΤ• ΑΕΕΡ••••• ΠΟ••••••••ΔΕΚΤΗ
62/202121/05/202165/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΕΘ•••• ΤΡ•••••ΑΓ•••••• ΖΕ•••••••ΔΕΚΤΗ
62/202015/09/202067/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣEU●●●●●● AEΑΝ●●●●●●●● ΛΙ●●●●●ΔΕΚΤΗ
63/202213/04/202267/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΔΗ••••••• ΚΑ•••••••••••••••ΣΙ•• ΜΟ•••••ΔΕΚΤΗ
63/202121/05/202165Α/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΕΘ•••• ΤΡ•••••ΑΛ•••••••• ΜΕ•••••••ΔΕΚΤΗ
63/202015/09/202068/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣEU●●●●●● AEΧΑ●●●●●●●● ΡΟ●●●●●●●●●ΔΕΚΤΗ
64/202226/04/202268/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΟΤ• ΑΕΘΕ••••••••••••••• ΙΚ•ΔΕΚΤΗ
64/202121/05/202166/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΦΥ•••• ΑΕ•••ΑΝ••••• ΛΑ••ΔΕΚΤΗ
64/202015/09/202065/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣIN●●●● HE●●●●ΕΛ●●●● ΚΑ●●●●●●●●●●●●●●ΔΕΚΤΗ
65/202226/04/202269/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣEM••••••• ΙΚ•Α.••••••••• ΚΑ••••••••1,00ΔΕΚΤΗ
65/202125/05/202167/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣdo••••• GR••••ΜΙ•••• ΛΑ••••••••ΔΕΚΤΗ
65/202021/09/202069/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣIN●●●● HE●●●●ΚΩ●●●●●●●●●● ΓΙ●●●●ΔΕΚΤΗ
66/202226/04/202270/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΝΙ•••••• ΠΑ•••••••ΔΕΚΤΗ
66/202125/05/202168/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΕΘ•••• ΤΡ•••••ΙΩ••••• ΑΞ••••••••ΔΕΚΤΗ
66/202023/09/202076/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣOK●● ΑΕFA●●●●● FR●●●●●●●●●●ΔΕΚΤΗ
67/202226/04/202271/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΜΙ•••• ΤΟ•••ΔΕΚΤΗ
67/202125/05/202169/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΕΘ•••• ΤΡ•••••ΟΛ•• ΧΑ•••••••••ΔΕΚΤΗ
67/202023/09/202071/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣIN●●●● HE●●●●ΜΑ●●● ΠΑ●●●●●●●●ΔΕΚΤΗ
68/202226/04/202272/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΜΑ•••••• ΤΣ•••••ΔΕΚΤΗ
68/202125/05/202170/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΕΘ•••• ΤΡ•••••ΚΩ•••••••••• ΑΛ••••••••••ΔΕΚΤΗ
68/202023/09/202072/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣIN●●●● HE●●●●ΠΑ●●●●●●●● ΜΑ●●●●●ΔΕΚΤΗ
69/202226/04/202273/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΣΤ••••• ΑΝ••••••ΔΕΚΤΗ
69/202128/05/202172/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΟΤ• ΑΕΑΝ•••••••• ΖΟ••••ΔΕΚΤΗ
69/202023/09/202063/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣIN●●●● HE●●●●ΜΑ●●●● ΤΣ●●●●ΔΕΚΤΗ
70/202227/04/202274/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEAR•••••• DO••ΔΕΚΤΗ
70/202128/05/202175/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΕΘ•••• ΤΡ•••••ΚΩ•••••••••• ΜΥ•••••••ΔΕΚΤΗ
70/202012/10/202077/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΑΛ●● ΤΡ●●●●●ΘΕ●●●●●● ΔΡ●●●●●●●●●ΔΕΚΤΗ
71/202227/04/202275/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΑΘ•••••• ΜΑ•••••ΔΕΚΤΗ
71/202128/05/202176/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΕΘ•••• ΤΡ•••••ΕΛ••• ΜΥ•••••••ΔΕΚΤΗ
71/202012/10/202061/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΑΛ●● ΤΡ●●●●●ΙΩ●●●● ΔΕ●●●●●●●●●●●●ΔΕΚΤΗ
72/202227/04/202276/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΑΝ••••••• ΠΑ•••••ΔΕΚΤΗ
72/202128/05/202177/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΕΘ•••• ΤΡ•••••ΑΛ•••••••• ΤΣ••••••ΔΕΚΤΗ
72/202019/10/202083/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO●●●●● AEΒΑ●●●●●●● ΣΠ●●●●●●●●●ΔΕΚΤΗ
73/202228/04/202277/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΜΑ••••• ΔΩ••••••••ΔΕΚΤΗ
73/202131/05/202178/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΚΩ•••••••••• ΠΡ•••••••ΙΩ••••• ΝΤ•••••••••••ΔΕΚΤΗ
73/202019/10/202082/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO●●●●● AEΔΗ●●●●●●● ΚΙ●●●●ΔΕΚΤΗ
74/202228/04/202278/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΣΠ•••••• ΚΟ••••••••ΕΛ•••••••• ΧΑ••••••ΔΕΚΤΗ
74/202102/06/202114/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΑΡ••• ΜΟ••••••ΑΠ••••••• ΚΟ•••••••••••4,00ΔΕΚΤΗ
74/202019/10/202081/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO●●●●● AEΕΜ●●●●●●● ΞΗ●●●●●●ΔΕΚΤΗ
75/202209/05/202279/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΙΩ•••• ΣΑ••••ΔΕΚΤΗ
75/202102/06/202159/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEGK••••••• ΕΠ•ΔΕΚΤΗ
75/202019/10/202080/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO●●●●● AEΑΝ●●●●● ΜΕ●●●ΔΕΚΤΗ
76/202209/05/202281/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΒΑ••••••• ΚΑ••••••ΜΠ••••••••• ΜΟ•••••ΔΕΚΤΗ
76/202102/06/202173/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣPI•••• FI•••••ΓΑ••••• ΙΟ•••••••••ΔΕΚΤΗ
76/202019/10/202099/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΠΑ●●●●●●●● ΚΙ●●●●●ΒΑ●●●●●● ΠΑ●●●●●●●●ΔΕΚΤΗ
77/202210/05/202282/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΠΑ••••••••••••••• ΜΑ•••ΔΕΚΤΗ
77/202102/06/202179/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΠΗ•••••• ΜΠ••••ΔΕΚΤΗ
77/202019/10/202085/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΤΡ●●●●●●●● ΑΕΚΟ●●● ΔΡ●●●●●●●●●●●ΔΕΚΤΗ
78/202217/05/202283/22ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣQQ•••• MA••••ΜΑ••• ΣΠ••••ΔΕΚΤΗ
78/202102/06/202180/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΓΕ•••••• ΣΚ•••••ΔΕΚΤΗ
78/202023/10/202086/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣIN●●●● HE●●●●ΑΦ●●●●●● ΚΑ●●●●●●●●●●●●ΔΕΚΤΗ
79/202218/05/202284/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCE••• HE••••ΕΛ••• ΒΑ••••••••ΔΕΚΤΗ
79/202102/06/202181/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΣΤ••••••• ΜΙ•••••ΔΕΚΤΗ
79/202027/10/202087/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΣΟ●●● ΧΡ●●●●●●●●●●●●●●●ΜΑ●●● ΣΩ●●●●●●●ΔΕΚΤΗ
80/202218/05/202286/22ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΓΕ•••••• ΠΑ•••••ΔΕΚΤΗ
80/202102/06/202182/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΒΑ••••••••••••••• ΛΕ••••••••ΔΕΚΤΗ
80/202027/10/202084/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣDO●●●●● GR●●●●ΒΑ●●●●●●● ΓΚ●●●●●●●●●●●●ΔΕΚΤΗ
81/202218/05/202287/22ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEKR•••••• KE••ΔΕΚΤΗ
81/202104/06/202174/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΕΘ•••• ΤΡ•••••ΔΗ••••••• ΣΙ•••••••ΔΕΚΤΗ
81/202003/11/202092/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΓΕ●●●●●●●●●●●●●●●●● ΜΟ●●●●ΒΑ●●●●● ΓΡ●●●●●●●●●●●●●●ΔΕΚΤΗ
82/202220/05/202288/22ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΕΛ•••••••• ΞΥ••••••••ΔΕΚΤΗ
82/202108/06/202183/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΑΝ••••••• ΗΛ••••ΔΕΚΤΗ
82/202005/11/202093/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΑΛ●● ΤΡ●●●●●ΣΕ●●●●● ΚΙ●●●●●●●●●●●●ΔΕΚΤΗ
83/202220/05/202289/22ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΝΙ•••••• ΣΕ•••••••••ΔΕΚΤΗ
83/202108/06/202184/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΜΑ••• ΠΑ•••••••••••••••ΔΕΚΤΗ
84/202220/05/202290/22ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΓΕ•••••• ΔΗ•••••••ΔΕΚΤΗ
84/202108/06/202185/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΣΤ••••••• ΠΑ•••••ΔΕΚΤΗ
85/202220/05/202285/22ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΚΡ••• ΦΑ••ΝΙ•••••• ΚΟ••••••••••8,5ΔΕΚΤΗ
85/202108/06/202186/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΝΙ•••••• ΑΜ••••••••ΔΕΚΤΗ
86/202223/05/202291/22ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΕΛ••• ΒΕ••••••••ΔΕΚΤΗ
86/202108/06/202187/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΟΤ• ΑΕΕΛ••• ΣΙ•••••••ΔΕΚΤΗ
87/202223/05/202292/22ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΑΡ••••••• ΑΝ••••••••••ΔΕΚΤΗ
87/202108/06/202188/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΟΤ• ΑΕΔΗ••••••• ΣΤ•••••••ΔΕΚΤΗ
88/202223/05/202293/22ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΕΙ•••• ΑΝ••••••••ΔΕΚΤΗ
88/202108/06/202189/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΑΛ•• ΤΡ•••••ΑΘ••••••• ΤΕ••••ΔΕΚΤΗ
89/202225/05/202294/22ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΕΙ•••••••••••• ΔΗ•••••••••••ΔΕΚΤΗ
89/202108/06/202190/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΕΘ•••• ΤΡ•••••ΘΕ••• ΚΟ•••••••ΔΕΚΤΗ
90/202225/05/202295/22ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΑΛ••••••• ΡΑ•••ΔΕΚΤΗ
90/202114/06/202192/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣQQ••••••••••• SE••••••ΣΤ••••••• ΑΝ•••••••ΔΕΚΤΗ
91/202225/05/202296/22ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΑΚ•••• ΑΕΛΕ••• ΦΑ•••••ΔΕΚΤΗ
91/202114/06/202193/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΕΤ• ΑΕΕΛ•••• ΣΟ••••••••ΔΕΚΤΗ
92/202225/05/202297/22ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΚΩ•••••••••• ΣΑ••••ΑΝ••••• ΤΣ••••••ΔΕΚΤΗ
92/202115/06/202191/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΑM••••• AE••ΜΑ••• ΣΥ•••••ΔΕΚΤΗ
93/202225/05/202298/22ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΔΗ••••••• ΚΑ•••••••••ΔΕΚΤΗ
93/202115/06/202194/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΕΥ••••• ΓΙ••••ΑΝ••••••• ΚΑ••••••ΔΕΚΤΗ
94/202225/05/202299/22ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΝΕ••••••• ΔΗ•••••••••••ΔΕΚΤΗ
94/202116/06/202195/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΕΘ•••• ΤΡ•••••ΔΙ•••••• ΓΙ••••••••••ΔΕΚΤΗ
95/202227/05/2022100/22ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΑΝ•••••• ΔΡ•••••••••ΔΕΚΤΗ
95/202116/06/202196/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΠΕ•••• ΚΑ•••••••ΣΤ••••• ΨΑ••••ΔΕΚΤΗ
96/202227/05/2022101/22ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΕΜ•• ΑΙ•••ΔΕΚΤΗ
96/202117/06/202171/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΟΤ• ΑΕΧΡ••••• ΜΑ••••••••••••ΔΕΚΤΗ
97/202201/06/2022102/22ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΙ.••••••• ΜΟ•••••ΔΕΚΤΗ
97/202118/06/202198/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣdo••••• Gr••••ΑΙ•••••••• ΔΑ••••ΔΕΚΤΗ
98/202201/06/2022103/22ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΠΕ•••••• ΚΑ•••••••••ΔΕΚΤΗ
98/202124/06/2021100/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣAL••• ΤΡ•••••ΔΕ•••••• ΤΡ•••••••••••ΔΕΚΤΗ
99/202201/06/2022104/22ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΘΕ•••••• ΚΑ••••ΔΕΚΤΗ
100/202203/06/2022105/22ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΚΟ•••• ΧΡ•••••ΔΕΚΤΗ
100/202109/07/2021102/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣIM••••••••••••• MA•••••••••••ΟΣ• ΑΕΔΕΚΤΗ
101/202203/06/2022106/22ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΧΑ•••••••• ΚΥ••••••••ΔΕΚΤΗ
101/202109/07/2021103/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣI.••••••••••••••• ΚΑ••••••••••ΙΩ••••• ΣΤ••••••ΔΕΚΤΗ
102/202203/06/2022107/22ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΜΑ••• ΚΩ•••ΔΕΚΤΗ
102/202109/07/2021104/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΕΜ••••••• ΣΙ•••••ΔΕΚΤΗ
103/202203/06/2022108/22ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• ΑΕΔΗ••••••• ΛΕ••••••••ΔΕΚΤΗ
103/202109/07/2021105/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΚΟ•••• ΟΣ••••ΔΕΚΤΗ
104/202208/06/2022109/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΣΤ•••••• ΜΑ••••ΔΕΚΤΗ
104/202109/07/2021106/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEDH•••••• DH••••••ΔΕΚΤΗ
105/202208/06/2022110/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΣΟ••• ΜΑ•••••••ΔΕΚΤΗ
105/202114/07/2021107/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEEM••••••• ΚΟ•••••••••ΔΕΚΤΗ
106/202208/06/2022111/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΧΑ•••••••• ΜΙ••••••••ΔΕΚΤΗ
106/202114/07/2021108/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΚΩ•••••••••• ΠΥ•••••ΔΕΚΤΗ
107/202208/06/2022112/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΓΕ•••••• ΜΙ••••••••••ΔΕΚΤΗ
107/202114/07/2021109/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• ΑΕΣΤ••••••• ΟΙ•••••••••ΔΕΚΤΗ
108/202208/06/2022113ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΝΙ•••••• ΜΟ••••ΔΕΚΤΗ
108/202114/07/2021110/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΝΙ•••••• ΔΕ••••••ΔΕΚΤΗ
109/202214/06/2022114ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΕΙ•••• ΜΙ•••••••••••ΔΕΚΤΗ
109/202114/07/2021111/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΜΑ••• ΜΙ••••••••••ΔΕΚΤΗ
110/202214/06/2022115/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΙΩ•••• ΣΔ••••ΔΕΚΤΗ
110/202114/07/2021112/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEBA••••••• ΠΑ•••••••••ΔΕΚΤΗ
111/202214/06/2022116/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΑΙ•••••••• ΤΣ•••••••••ΔΕΚΤΗ
111/202122/07/2021117/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΦΩ••• ΤΑ••••••••••••ΜΗ•• ΦΩ••ΔΕΚΤΗ
112/202214/06/2022117/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΔΗ•••••••• ΒΑ••••ΔΕΚΤΗ
112/202122/07/2021115/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣQQ•••• MA••••ΔΗ••••••• ΜΠ••••ΔΕΚΤΗ
113/202214/06/2022118/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΑΝ••••••••• ΒΟ••••ΔΕΚΤΗ
113/202126/07/2021131/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΧΡ•••••• ΛΑ••••ΔΕΚΤΗ
114/202214/06/2022119/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΓΕ•••••• ΒΡ•••••ΔΕΚΤΗ
114/202126/07/2021121/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΣΤ••••• ΣΧ•••••••••••ΔΕΚΤΗ
115/202214/06/2022120/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΕΜ••••••• ΒΡ•••••ΔΕΚΤΗ
115/202126/07/2021122/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΑΝ•• ΣΟ••••••ΔΕΚΤΗ
116/202214/06/2022120Α/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΡΑ••• ΓΙ•••••••••ΔΕΚΤΗ
116/202126/07/2021123/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΜΙ•••• ΜΠ•••••ΔΕΚΤΗ
117/202216/06/2022121/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣQQ••••••••••• SE•••••••••••ΙΩ••••• ΚΑ••••••••ΔΕΚΤΗ
117/202127/07/2021133/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣIN•••• AEΑΙ•••••••• ΚΑ•••••••ΔΕΚΤΗ
118/202216/06/2022122/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣQQ••••••••••• SE••••••ΕΜ••••••• ΡΟ•••••ΔΕΚΤΗ
118/202127/07/2021116/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΣΥ••• ΑΙ•••••ΣΩ•••••• ΤΣ•••••••ΔΕΚΤΗ
119/202216/06/2022123/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΟΤ• ΑΕΜΑ••• ΣΟ••••ΔΕΚΤΗ
119/202127/07/2021124/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΙΩ••••• ΑΛ••••••••ΔΕΚΤΗ
120/202216/06/2022124/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΓΕ•••••• ΔΗ•••••••ΔΕΚΤΗ
120/202127/07/2021125/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΣΤ••••••• ΑΘ•••••••••••ΔΕΚΤΗ
121/202216/06/2022125/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΕΥ••••••• ΧΑ••••••••••ΔΕΚΤΗ
121/202127/07/2021120/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΜΑ••• ΑΡ••••ΔΕΚΤΗ
122/202220/06/2022126/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΚΩ•••••••••• ΚΥ••••••••ΔΕΚΤΗ
122/202127/07/2021129/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΘΕ•••••• ΑΘ•••••••ΔΕΚΤΗ
123/202220/06/2022127/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΙΩ••••• ΑΛ••••••••ΔΕΚΤΗ
123/202127/07/2021128/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEAL••••••• BA•••ΔΕΚΤΗ
124/202220/06/2022128/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΕΛ••••• ΜΟ•••••ΔΕΚΤΗ
124/202127/07/2021126/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AECR••••••• KA••••ΔΕΚΤΗ
125/202220/06/2022129/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΕΙ•••• ΡΗ••••ΔΕΚΤΗ
125/202127/07/2021130/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCE••• AEΒΑ••••••• ΠΙ••••ΔΕΚΤΗ
126/202220/06/2022130/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΔΕ•••••• ΖΗ••ΔΕΚΤΗ
126/202128/07/2021132/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΙ.•••••••••••••• ΙΚ•Ι. ΣΤ••••••ΔΕΚΤΗ
127/202220/06/2022131/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΖΩ• ΓΚ••••ΔΕΚΤΗ
128/202220/06/2022132/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΧΑ•••••••• ΤΣ••••••ΔΕΚΤΗ
128/202129/07/2021133/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣIN•••• AEΑΙ•••••••• ΚΑ•••••••ΔΕΚΤΗ
129/202222/06/2022191/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΑΛ•• ΦΡ•••••Α.•••••••••• ΣΙ••••ΔΕΚΤΗ
129/202101/09/2021118/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣIN•••• AEΓΕ•••••• ΚΟ••••••••••ΔΕΚΤΗ
130/202222/06/2022133/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣNE•••••••• AEΝΙ••••••• ΔΗ••••••ΔΕΚΤΗ
130/202101/09/2021119/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣIN•••• HE••••ΘΕ••••••• ΜΙ••••••••ΔΕΚΤΗ
131/202222/06/2022134/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΓΕ•••••• ΜΠ•••••ΔΕΚΤΗ
131/202102/09/2021133/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣGA•••• ΑΕΑΙ•••••••• ΒΑ••••••••ΔΕΚΤΗ
132/202222/06/2022135/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEKY••••• MP••••ΔΕΚΤΗ
132/202102/09/2021134/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣAL••• BA••ΝΙ•••••• ΣΑ••••••ΔΕΚΤΗ
133/202222/06/2022136/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΑΝ•••••••• ΜΠ•••••••••ΔΕΚΤΗ
133/202102/09/2021138/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΙΩ••••• ΚΑ••••••••ΤΙ•• HO••••ΔΕΚΤΗ
134/202222/06/2022137/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΣΤ•••••• ΜΠ••••••••ΔΕΚΤΗ
134/202106/09/2021135/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣdo••••• Gr••••ΙΩ••••• ΧΑ••••••••••ΔΕΚΤΗ
135/202221/06/2022138/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΑΝ•••••• ΝΤ•••••••••••ΔΕΚΤΗ
135/202106/09/2021136/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣdo••••• Gr••••ΓΕ•••••• ΣΑ••••ΔΕΚΤΗ
136/202221/06/2022139/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΠΑ•••••••••••••••••••• ΠΕ•••••••••ΔΕΚΤΗ
136/202106/09/2021137/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣdo••••• Gr••••ΙΣ•••• ΝΗ•••••ΔΕΚΤΗ
137/202221/06/2022140/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΝΙ••••••• ΠΟ••••••••••ΔΕΚΤΗ
137/202106/09/2021139/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣdo••••• Gr••••ΞΑ••• ΔΡ•••••••••ΔΕΚΤΗ
138/202221/06/2022141/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΠΑ•••••••• ΠΡ•••••••ΔΕΚΤΗ
138/202106/09/2021140/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΟΤ• ΑΕΑΝ••••• ΤΑ••ΔΕΚΤΗ
139/202221/06/2022142/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΧΡ••••• ΣΑ•••••••ΔΕΚΤΗ
139/202106/09/2021141/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣOT• AEΣΑ•••• ΦΟ•••ΔΕΚΤΗ
140/202221/06/2022143/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΔΗ••••• ΣΙ•••••••ΔΕΚΤΗ
140/202106/09/2021142/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΟΤ• ΑΕΜΙ•••• ΔΗ•••••••ΔΕΚΤΗ
141/202221/06/2022177/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣIN•••• HE••••ΣΑ•••••• ΜΕ•••ΔΕΚΤΗ
141/202106/09/2021143/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΑΙ•••••••• ΜΑ••••••ΔΕΚΤΗ
142/202227/06/202280/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCE••• HE••••LO•••••••• RO••••ΔΕΚΤΗ
142/202106/09/2021144/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEHA•••• BO••••ΔΕΚΤΗ
143/202227/06/2022144/2022ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΠΑ••••••• ΧΡ••••ΔΕΚΤΗ
143/202106/09/2021145/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΕΙ•••• ΒΟ•••••••••ΔΕΚΤΗ
144/202109/09/2021153/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΜΑ••••• ΑΘ•••••••ΔΕΚΤΗ
145/202109/09/2021151/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΔΗ••••••• ΜΟ•••••••ΔΕΚΤΗ
146/202109/09/2021152/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΚΑ•••••••• ΑΕΤΟ•••••••• ΙΚ•ΔΕΚΤΗ
147/202109/09/2021154/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΕΛ••• ΤΑ••••••••••ΔΕΚΤΗ
148/202109/09/2021155/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEVI••••• FR•••ΔΕΚΤΗ
149/202109/09/2021156/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΜΑ••• ΠΑ•••••ΔΕΚΤΗ
150/202113/09/2021157/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΧΡ••••••• ΜΗ••ΔΕΚΤΗ
151/202113/09/2021158/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΑΡ•••• ΠΑ•••••••••••••ΔΕΚΤΗ
152/202114/09/2021159/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCE••• HE••••ΙΩ••••• ΣΙ••••••••••ΔΕΚΤΗ
153/202121/09/2021162/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΙΝ•••• HE••••ΓΕ•••••• ΤΣ••••••••ΔΕΚΤΗ
154/202122/09/2021163/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΚΑ•••••• ΧΑ••••••••••ΔΕΚΤΗ
155/202122/09/2021164/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΦΛ••• ΜΟ••••••ΔΕΚΤΗ
156/202122/09/2021165/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΟΤ• ΑΕΜΑ••• ΛΟ••••••ΔΕΚΤΗ
157/202122/09/2021166/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΟΤ• ΑΕΑΛ•••••••• ΚΑ••••••ΔΕΚΤΗ
158/202123/09/2021146/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΗΛ••••• ΑΝ••••••••ΔΕΚΤΗ
159/202123/09/2021147/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΑΝ•• ΚΑ••••••ΔΕΚΤΗ
160/202123/09/2021148/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΚΩ••••••••••••••• ΔΗ•••ΔΕΚΤΗ
161/202123/09/2021149/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΒΙ•••••• ΝΕ•••••••••ΔΕΚΤΗ
162/202123/09/2021150/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΑΝ•••••• ΜΟ••••ΔΕΚΤΗ
163/202127/09/2021160/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCE••• HE••••ΓΕ••••• ΚΟ•••••••••ΔΕΚΤΗ
164/202127/09/2021161/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΙΓ•••••• ΜΠ•••••••••••••••••••••ΣΤ•••••• ΠΑ•••••••ΔΕΚΤΗ
165/202128/09/2021167/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣIN•••• HE••••ΜΕ•••• ΜΑ••••••ΔΕΚΤΗ
166/202101/10/2021169/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΛΑ••• ST••ΝΙ•••••• ΑΔ•••••ΔΕΚΤΗ
167/202105/10/2021168/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΣΤ••••• ΠΑ•••••••••••••ΜΕ••••• ΕΝ••••••••ΔΕΚΤΗ
168/202111/10/2021170/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣIN••• HE••••ΔΗ••••••• ΚΟ•••••ΔΕΚΤΗ
169/202111/10/2021171/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΑΝ•• ΒΑ•••••ΑΝ•••••• ΒΛ••••ΔΕΚΤΗ
170/202120/10/2021172/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣAN•• BA•••••ΑΝ•••••• ΒΛ••••168,00ΔΕΚΤΗ
171/202120/10/2021177/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΜΑ••••••••• ΒΑ••••••••••••••••••ΑΓ••••••••• ΜΑ•••••••••2,5ΔΕΚΤΗ
172/202120/10/2021178/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΒ&••••••••••• LT•ΑΓ••••••••• ΜΑ•••••3,00ΔΕΚΤΗ
173/202125/10/2021175/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΔΗ•••••••••••• ΜΟ•••••ΓΕ•••••••••••• ΚΛ••••ΔΕΚΤΗ
174/202125/10/2021173/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΑΦ•••••• ΓΕ•••••••ΔΕΚΤΗ
175/202126/10/2021174/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣIN•••• HE••••ΒΑ••••••• ΑΠ••••••••••••ΔΕΚΤΗ
176/202126/10/2021179/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΒΑ••••••• ΚΑ••••••ΓΕ•••••• ΠΟ••••••ΔΕΚΤΗ
177/202126/10/2021185/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΔΗ••••••• ΝΙ••••••••••ΔΕΚΤΗ
178/202126/10/2021186/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΜΑ••• ΚΟ•••••••••ΔΕΚΤΗ
179/202126/10/2021188/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΣΤ••••• ΚΟ••••••ΔΕΚΤΗ
180/202127/10/2021180/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣQQ•••• MA••••ΣΤ•••••• ΠΙ••ΔΕΚΤΗ
181/202102/11/2021181/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣIN•••• AEΙΩ••••• ΠΑ••••••••ΔΕΚΤΗ
182/202103/11/2021176/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΙΩ••••• ΚΑ••••••••••••ΓΕ•••••• ΝΙ•••••15,00ΔΕΚΤΗ
183/202103/11/2021187/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΑΓ••••• ΕΥ••••••••ΔΕΚΤΗ
184/202103/11/2021189/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣdo••••• GR••••ΚΩ•••••••••• ΠΑ••••••••ΔΕΚΤΗ
185/202103/11/2021190/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣDO••••• GR••••ΓΡ••••••• ΑΛ•••••ΔΕΚΤΗ
186/202103/11/2021191/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣDO••••• GR••••ΑΔ•••••••• ΑΦ••••••••ΔΕΚΤΗ
187/202105/11/2021121/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣIN•••• HE••••ΠΟ••••• ΒΡ•••••ΔΕΚΤΗ
188/202108/11/2021193/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣNI••••••••••• ΚΑ•••••ΜΕ•••••• ΦΑ•••ΔΕΚΤΗ
189/202109/11/2021192/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΕΘ•••• ΤΡ•••••ΛΙ•• ΜΕ•••••••ΔΕΚΤΗ
190/202109/11/2021195/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣdo•••••• Gr••••ΜΑ••• ΖΑ•••••ΔΕΚΤΗ
191/202109/11/2021196/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCE••• HE••••ΓΕ•••••• ΧΑ••••••••••ΔΕΚΤΗ
192/202111/11/2021197/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣdo•••••• Gr••••ΑΣ••••• ΠΟ••••ΔΕΚΤΗ
193/202111/11/2021198/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΑΡ•••••••• ΔΟ••••ΔΕΚΤΗ
194/202111/11/2021199/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΒΑ•••••• ΨΑ•••••••ΔΕΚΤΗ
195/202118/11/2021203/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΟΤ• ΑΕAN••• BE••••ΔΕΚΤΗ
196/202118/11/2021201/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣGA•••• FU•••••ΧΡ•••••• ΑΡ•••••••••••ΔΕΚΤΗ
197/202119/11/2021204/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΟΤ• ΑΕΙΩ••• ΠΡ•••••••ΔΕΚΤΗ
198/202119/11/2021205/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• ΑΕΠΑ•••••••• ΣΑ•••••••ΔΕΚΤΗ
199/202119/11/2021213/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΠ.••••••• ΚΑ•••••ΣΤ•••••• ΠΑ••••••••••••••6,00ΔΕΚΤΗ
200/202119/11/2021214/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΠ.••••••• ΚΑ•••••ΣΤ•••••• ΠΑ•••••••••••ΔΕΚΤΗ
201/202122/11/202118/11/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• ΑΕΒΑ•••••• ΤΑ••••••••ΔΕΚΤΗ
202/202122/11/202118/11/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• ΑΕΘΕ•••••• ΦΟ•••••••ΔΕΚΤΗ
203/202122/11/202118/11/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΑΙ•••••••• ΜΠ•••ΔΕΚΤΗ
204/202123/11/2021200/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΑΘ••••••• ΑΝ••••••ΝΙ•••• ΜΟ•••••ΔΕΚΤΗ
205/202126/11/2021212/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΠ.•••••••••••••• ΟΕΜΑ•••••••••••••••• ΟΕ3,00ΔΕΚΤΗ
206/202126/11/2021215/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΜΑ•••••••••• ΑΓ••••••••ΔΕΚΤΗ
207/202126/11/2021216/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AESE•••• OB•••••••ΔΕΚΤΗ
208/202101/12/2021218/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCE••• HE••••BU•••• BE••ΔΕΚΤΗ
209/202101/12/2021209/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΠΟ•••••• ΑΡ••••••ΔΕΚΤΗ
210/202101/12/2021211/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΙΩ••••• ΔΡ••••••••••••ΔΕΚΤΗ
211/202101/12/2021210/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΑΝ••••••• ΡΑ•••ΔΕΚΤΗ
212/202103/12/2021222/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣOT• AECO••• CV••••ΔΕΚΤΗ
213/202103/12/2021223/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΓΑ••••• ΧΑ•••••••••ΔΕΚΤΗ
214/202106/12/2021183/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣOT• AEEY••••• ΑΝ••••••••••ΔΕΚΤΗ
215/202106/12/2021184/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΟΤ• ΑΕΧΡ••••• ΜΠ•••••ΔΕΚΤΗ
216/202106/12/2021219/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΣΤ••••••• ΣΤ••••••••••ΔΕΚΤΗ
217/202106/12/2021221/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΟΤ• ΑΕΚΑ•••••• ΜΑ•••••••ΔΕΚΤΗ
218/202107/12/2021227/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΟΤ• ΑΕΚΩ•••••••••• ΘΡ•••••••ΔΕΚΤΗ
219/202107/12/2021228/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΟΤ• ΑΕΑΝ••••••• ΠΥ••••••ΔΕΚΤΗ
220/202109/12/2021229/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΟΤ• ΑΕΑΙ•••••••• ΚΕ•••••ΔΕΚΤΗ
221/202109/12/2021230/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΝΙ•••••• ΜΑ••••ΜΑ••• ΚΡ••••••0,50ΔΕΚΤΗ
222/202109/12/2021220/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣI••••• HE••••ΑΝ•••••••• ΤΕ•••••••••ΔΕΚΤΗ
223/202109/12/2021225/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΣΤ••••••• ΝΤ••••••ΔΕΚΤΗ
224/202109/12/2021231/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEAL•••• OR•••••ΔΕΚΤΗ
225/202109/12/2021232/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΑΓ••• ΚΑ••••••ΔΕΚΤΗ
226/202110/12/2021234/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΓΕ•••••• ΚΕ••••••ΔΕΚΤΗ
227/202110/12/2021233/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΙΩ••••• ΠΑ•••ΔΕΚΤΗ
228/202113/12/2021217/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣdo•••••• Gr••••ΙΩ••••• ΚΡ•••••ΔΕΚΤΗ
229/202116/12/2021238/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΟΤ• ΑΕΔΗ••••••• ΜΑ••••••••ΔΕΚΤΗ
230/202116/12/2021239/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΟΤ• ΑΕΑΝ•• ΠΑ••••••••ΔΕΚΤΗ
231/202116/12/2021226/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΟΤ• ΑΕΚΩ•••••••••• ΤΑ•••••ΔΕΚΤΗ
232/202116/12/2021240/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΟΤ• ΑΕΜΑ••••••••• ΛΟ•••••ΔΕΚΤΗ
233/202117/12/2021242/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΟΤ• ΑΕΜΑ••• ΤΣ•••••••ΔΕΚΤΗ
234/202120/12/2021224/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AECH••••••• BO•••••ΔΕΚΤΗ
235/202120/12/2021246/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΣΤ•••••• ΑΣ•••ΔΕΚΤΗ
236/202123/12/2021236/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΟΤ• ΑΕΕΥ••••••• ΑΡ••••••ΔΕΚΤΗ
237/202124/12/2021257/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΕΛ••••• ΑΕΜ.•••••••• ΟΕΔΕΚΤΗ
238/202128/12/2021250/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΙΩ••••• ΠΑ••••ΔΕΚΤΗ
239/202128/12/2021253/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΟΤ• ΑΕΦΛ••••• ΣΚ•••••ΔΕΚΤΗ
240/202128/12/2021252/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΟΤ• ΑΕΓΡ••••••• ΠΕ•••••••ΔΕΚΤΗ
241/202128/12/2021254/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΟΤ• ΑΕΚΥ••••• ΜΟ••••••••ΔΕΚΤΗ
242/202128/12/2021243/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΣΥ•••• ΜΑ••••ΔΕΚΤΗ
243/202128/12/2021255/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΟΤ• ΑΕΘΕ•••••• ΚΟ••••••••ΔΕΚΤΗ
244/202128/12/2021256/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΟΤ• ΑΕΕΥ••••• ΦΙ••••••ΔΕΚΤΗ
245/202130/12/2021249/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΣ.••••••• ΙΚ•IN••••••• ΑΕΔΕΚΤΗ
246/202129/12/2021258/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣIN•••• HE••••ΑΝ•••••• ΞΕ•••••ΔΕΚΤΗ
247/202131/12/2021247/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣOT• AEΕΥ••••• ΜΟ••••••••ΔΕΚΤΗ
248/202131/12/2021248/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΟΤ• ΑΕΣΟ••• ΓΕ••••••••ΔΕΚΤΗ
249/202131/12/2021245/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣdo•••••• Gr••••ΑΡ•••••••• ΔΑ•••••••ΔΕΚΤΗ
250/202131/12/2021261/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΜΑ•••• ΑΘ•••••••ΔΕΚΤΗ