Προσδιορισμός υποθέσεων ΤΑΚΤΙΚΗΣ και ΝΕΩΝ ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ: Από το πεδίο “Αναζήτηση:” μπορείτε να αναζητήσετε τις αιτήσεις επαναπροσδιορισμού που σας αφορούν, χρησιμοποιώντας ως στοιχεία αναζήτησης τον “ΕΑΚ” .

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Όσες αιτήσεις δεν εμφανίζονται στον ακόλουθο πίνακα, σημαίνει πως δεν έχουν προσδιοριστεί ακόμα.

Τελευταία ενημέρωση: 08/12/2022

ΔιαδικασίαΕΑΚΗμ/νία ΚατάθεσηςΗμ/νία ΔικασίμουΗμέρα ΔικασίμουΏρα Δικασίμου
ΤΑΚΤΙΚΗ - ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ113/202123/12/202118/01/2023Τετάρτη09:00
ΤΑΚΤΙΚΗ - ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ114/202128/12/202118/01/2023Τετάρτη09:00
ΤΑΚΤΙΚΗ - ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ115/202130/12/202118/01/2023Τετάρτη09:00
ΤΑΚΤΙΚΗ - ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ116/202130/12/202131/01/2023Τρίτη09:00
ΤΑΚΤΙΚΗ - ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ117/202131/12/202131/01/2023Τρίτη09:00
ΝΕΕΣ_ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣ1/202205/01/202210/01/2023Τρίτη09:00
ΤΑΚΤΙΚΗ - ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ1/202220/01/202231/01/2023Τρίτη09:00
ΝΕΕΣ_ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣ2/202205/01/202210/01/2023Τρίτη09:00
ΤΑΚΤΙΚΗ - ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ2/202221/01/202208/02/2023Τετάρτη09:00
ΝΕΕΣ_ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣ3/202205/01/202201/02/2023Τετάρτη09:00
ΤΑΚΤΙΚΗ - ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ3/202228/01/202208/02/2023Τετάρτη09:00
ΝΕΕΣ_ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣ4/202212/01/202201/02/2023Τετάρτη09:00
ΝΕΕΣ_ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣ5/202217/01/202201/02/2023Τετάρτη09:00
ΤΑΚΤΙΚΗ - ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ5/202202/02/202215/02/2023Τετάρτη09:00
ΝΕΕΣ_ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣ6/202217/01/202201/02/2023Τετάρτη09:00
ΤΑΚΤΙΚΗ - ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ6/202207/02/202215/02/2023Τετάρτη09:00
ΝΕΕΣ_ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣ7/202218/01/202201/02/2023Τετάρτη09:00
ΤΑΚΤΙΚΗ - ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ7/202215/02/202215/02/2023Τετάρτη09:00
ΝΕΕΣ_ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣ8/202218/01/202201/02/2023Τετάρτη09:00
ΤΑΚΤΙΚΗ - ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ8/202222/02/202215/02/2023Τετάρτη09:00
ΝΕΕΣ_ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣ9/202218/01/202208/02/2023Τετάρτη09:00
ΝΕΕΣ_ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣ10/202218/01/202208/02/2023Τετάρτη09:00
ΤΑΚΤΙΚΗ - ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ10/202203/03/202222/02/2023Τετάρτη09:00
ΝΕΕΣ_ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣ11/202218/01/202208/02/2023Τετάρτη09:00
ΤΑΚΤΙΚΗ - ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ11/202223/03/202222/02/2023Τετάρτη09:00
ΝΕΕΣ_ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣ12/202218/01/202214/02/2023Τρίτη09:00
ΝΕΕΣ_ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣ13/202221/01/202214/02/2023Τρίτη09:00
ΤΑΚΤΙΚΗ - ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ13/202207/04/202201/03/2023Τετάρτη09:00
ΝΕΕΣ_ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣ14/202231/01/202214/02/2023Τρίτη09:00
ΤΑΚΤΙΚΗ - ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ14/202215/04/202201/03/2023Τετάρτη09:00
ΝΕΕΣ_ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣ15/202231/01/202214/02/2023Τρίτη09:00
ΤΑΚΤΙΚΗ - ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ15/202218/04/202201/03/2023Τετάρτη09:00
ΝΕΕΣ_ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣ16/202202/02/202214/02/2023Τρίτη09:00
ΤΑΚΤΙΚΗ - ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ16/202219/04/202201/03/2023Τετάρτη09:00
ΝΕΕΣ_ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣ17/202202/02/202201/03/2023Τετάρτη09:00
ΤΑΚΤΙΚΗ - ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ17/202219/04/202208/03/2023Τετάρτη09:00
ΝΕΕΣ_ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣ18/202202/02/202201/03/2023Τετάρτη09:00
ΤΑΚΤΙΚΗ - ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ18/202219/04/202215/03/2023Τετάρτη09:00
ΝΕΕΣ_ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣ19/202202/02/202208/03/2023Τετάρτη09:00
ΤΑΚΤΙΚΗ - ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ19/202221/04/202215/03/2023Τετάρτη09:00
ΝΕΕΣ_ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣ20/202202/02/202215/03/2023Τετάρτη09:00
ΝΕΕΣ_ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣ21/202208/02/202215/03/2023Τετάρτη09:00
ΤΑΚΤΙΚΗ - ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ21/202209/05/202215/03/2023Τετάρτη09:00
ΝΕΕΣ_ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣ22/202208/02/202222/03/2023Τετάρτη09:00
ΤΑΚΤΙΚΗ - ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ22/202209/05/202229/03/2023Τετάρτη09:00
ΝΕΕΣ_ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣ23/202211/02/202229/03/2023Τετάρτη09:00
ΤΑΚΤΙΚΗ - ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ23/202213/05/202229/03/2023Τετάρτη09:00
ΤΑΚΤΙΚΗ - ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ24/202213/05/202229/03/2023Τετάρτη09:00
ΝΕΕΣ_ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣ25/202211/02/202229/03/2023Τετάρτη09:00
ΤΑΚΤΙΚΗ - ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ25/202219/05/202229/03/2023Τετάρτη09:00
ΝΕΕΣ_ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣ26/202211/02/202201/02/2023Τετάρτη09:00
ΤΑΚΤΙΚΗ - ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ26/202219/05/202229/03/2023Τετάρτη09:00
ΝΕΕΣ_ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣ27/202211/02/202201/02/2023Τετάρτη09:00
ΤΑΚΤΙΚΗ - ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ27/202226/05/202226/04/2023Τετάρτη09:00
ΝΕΕΣ_ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣ28/202211/02/202201/02/2023Τετάρτη09:00
ΤΑΚΤΙΚΗ - ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ28/202227/05/202203/05/2023Τετάρτη09:00
ΝΕΕΣ_ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣ29/202217/02/202204/04/2023Τρίτη09:00
ΤΑΚΤΙΚΗ - ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ29/202230/05/202203/05/2023Τετάρτη09:00
ΤΑΚΤΙΚΗ - ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ30/202207/06/202203/05/2023Τετάρτη09:00
ΤΑΚΤΙΚΗ - ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ31/202207/06/202203/05/2023Τετάρτη09:00
ΝΕΕΣ_ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣ32/202218/02/202204/04/2023Τρίτη09:00
ΤΑΚΤΙΚΗ - ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ32/202207/06/202217/05/2023Τετάρτη09:00
ΝΕΕΣ_ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣ33/202221/02/202205/04/2023Τετάρτη09:00
ΤΑΚΤΙΚΗ - ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ33/202207/06/202217/05/2023Τετάρτη09:00
ΝΕΕΣ_ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣ34/202223/02/202205/04/2023Τετάρτη09:00
ΤΑΚΤΙΚΗ - ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ34/202207/06/202217/05/2023Τετάρτη09:00
ΝΕΕΣ_ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣ35/202224/02/202205/04/2023Τετάρτη09:00
ΤΑΚΤΙΚΗ - ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ35/202209/06/202217/05/2023Τετάρτη09:00
ΝΕΕΣ_ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣ36/202224/02/202205/04/2023Τετάρτη09:00
ΤΑΚΤΙΚΗ - ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ36/202209/06/202217/05/2023Τετάρτη09:00
ΝΕΕΣ_ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣ37/202202/03/202205/04/2023Τετάρτη09:00
ΤΑΚΤΙΚΗ - ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ37/202217/06/202224/05/2023Τετάρτη09:00
ΝΕΕΣ_ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣ38/202208/03/202205/04/2023Τετάρτη09:00
ΤΑΚΤΙΚΗ - ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ38/202222/06/202207/06/2023Τετάρτη09:00
ΝΕΕΣ_ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣ39/202215/03/202205/04/2023Τετάρτη09:00
ΤΑΚΤΙΚΗ - ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ39/202228/06/202214/06/2023Τετάρτη09:00
ΝΕΕΣ_ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣ40/202216/03/202226/04/2023Τετάρτη09:00
ΤΑΚΤΙΚΗ - ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ40/202229/06/202214/06/2023Τετάρτη09:00
ΝΕΕΣ_ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣ41/202216/03/202226/04/2023Τετάρτη09:00
ΤΑΚΤΙΚΗ - ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ41/202230/06/202214/06/2023Τετάρτη09:00
ΝΕΕΣ_ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣ42/202216/03/202226/04/2023Τετάρτη09:00
ΤΑΚΤΙΚΗ - ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ42/202205/07/202214/06/2023Τετάρτη09:00
ΝΕΕΣ_ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣ43/202216/03/202226/04/2023Τετάρτη09:00
ΤΑΚΤΙΚΗ - ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ43/202205/07/202214/06/2023Τετάρτη09:00
ΝΕΕΣ_ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣ44/202218/03/202226/04/2023Τετάρτη09:00
ΤΑΚΤΙΚΗ - ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ44/202211/07/202220/06/2023Τρίτη09:00
ΝΕΕΣ_ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣ45/202218/03/202226/04/2023Τετάρτη09:00
ΤΑΚΤΙΚΗ - ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ45/202211/07/202220/06/2023Τρίτη09:00
ΝΕΕΣ_ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣ46/202218/03/202226/04/2023Τετάρτη09:00
ΤΑΚΤΙΚΗ - ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ46/202211/07/202220/06/2023Τρίτη09:00
ΝΕΕΣ_ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣ47/202218/03/202226/04/2023Τετάρτη09:00
ΤΑΚΤΙΚΗ - ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ47/202211/07/202220/06/2023Τρίτη09:00
ΝΕΕΣ_ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣ48/202218/03/202202/05/2023Τρίτη09:00
ΤΑΚΤΙΚΗ - ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ48/202212/07/202220/06/2023Τρίτη09:00
ΝΕΕΣ_ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣ49/202222/03/202202/05/2023Τρίτη09:00
ΤΑΚΤΙΚΗ - ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ49/202213/07/202227/06/2023Τρίτη09:00
ΝΕΕΣ_ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣ50/202223/03/202202/05/2023Τρίτη09:00
ΤΑΚΤΙΚΗ - ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ50/202214/07/202227/06/2023Τρίτη09:00
ΝΕΕΣ_ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣ51/202223/03/202202/05/2023Τρίτη09:00
ΤΑΚΤΙΚΗ - ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ51/202218/07/202227/06/2023Τρίτη09:00
ΝΕΕΣ_ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣ52/202223/03/202202/05/2023Τρίτη09:00
ΤΑΚΤΙΚΗ - ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ52/202219/07/202227/06/2023Τρίτη09:00
ΝΕΕΣ_ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣ53/202229/03/202203/05/2023Τετάρτη09:00
ΤΑΚΤΙΚΗ - ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ53/202220/07/202227/06/2023Τρίτη09:00
ΝΕΕΣ_ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣ54/202201/04/202203/05/2023Τετάρτη09:00
ΝΕΕΣ_ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣ56/202206/04/202203/05/2023Τετάρτη09:00
ΝΕΕΣ_ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣ57/202208/04/202203/05/2023Τετάρτη09:00
ΝΕΕΣ_ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣ58/202211/04/202203/05/2023Τετάρτη09:00
ΝΕΕΣ_ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣ59/202203/05/202203/05/2023Τετάρτη09:00
ΝΕΕΣ_ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣ60/202203/05/202209/05/2023Τρίτη09:00
ΝΕΕΣ_ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣ61/202204/05/202209/05/2023Τρίτη09:00
ΝΕΕΣ_ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣ62/202206/05/202209/05/2023Τρίτη09:00
ΝΕΕΣ_ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣ63/202206/05/202209/05/2023Τρίτη09:00
ΝΕΕΣ_ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣ64/202227/05/202209/05/2023Τρίτη09:00
ΝΕΕΣ_ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣ65/202230/05/202209/05/2023Τρίτη09:00
ΝΕΕΣ_ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣ66/202230/05/202209/05/2023Τρίτη09:00
ΝΕΕΣ_ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣ67/202208/06/202209/05/2023Τρίτη09:00
ΝΕΕΣ_ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣ68/202208/06/202210/05/2023Τετάρτη09:00
ΝΕΕΣ_ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣ69/202208/06/202210/05/2023Τετάρτη09:00
ΝΕΕΣ_ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣ70/202208/06/202210/05/2023Τετάρτη09:00
ΝΕΕΣ_ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣ71/202208/06/202210/05/2023Τετάρτη09:00
ΝΕΕΣ_ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣ72/202208/06/202210/05/2023Τετάρτη09:00
ΝΕΕΣ_ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣ73/202208/06/202210/05/2023Τετάρτη09:00
ΝΕΕΣ_ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣ74/202208/06/202210/05/2023Τετάρτη09:00
ΝΕΕΣ_ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣ75/202208/06/202210/05/2023Τετάρτη09:00
ΝΕΕΣ_ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣ76/202216/06/202210/05/2023Τετάρτη09:00
ΝΕΕΣ_ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣ77/202216/06/202216/05/2023Τρίτη09:00
ΝΕΕΣ_ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣ79/202216/06/202216/05/2023Τρίτη09:00
ΝΕΕΣ_ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣ80/202217/06/202216/05/2023Τρίτη09:00
ΝΕΕΣ_ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣ81/202217/06/202216/05/2023Τρίτη09:00
ΝΕΕΣ_ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣ82/202217/06/202216/05/2023Τρίτη09:00
ΝΕΕΣ_ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣ83/202217/06/202217/05/2023Τετάρτη09:00
ΝΕΕΣ_ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣ84/202217/06/202217/05/2023Τετάρτη09:00
ΝΕΕΣ_ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣ85/202217/06/202217/05/2023Τετάρτη09:00
ΝΕΕΣ_ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣ86/202217/06/202217/05/2023Τετάρτη09:00
ΝΕΕΣ_ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣ87/202217/06/202217/05/2023Τετάρτη09:00
ΝΕΕΣ_ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣ88/202217/06/202223/05/2023Τρίτη09:00
ΝΕΕΣ_ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣ89/202217/06/202223/05/2023Τρίτη09:00
ΝΕΕΣ_ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣ90/202221/06/202223/05/2023Τρίτη09:00
ΝΕΕΣ_ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣ91/202223/06/202223/05/2023Τρίτη09:00
ΝΕΕΣ_ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣ92/202223/06/202223/05/2023Τρίτη09:00
ΝΕΕΣ_ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣ93/202228/06/202223/05/2023Τρίτη09:00
ΝΕΕΣ_ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣ94/202230/06/202223/05/2023Τρίτη09:00
ΝΕΕΣ_ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣ95/202205/07/202223/05/2023Τρίτη09:00
ΝΕΕΣ_ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣ96/202205/07/202224/05/2023Τετάρτη09:00
ΝΕΕΣ_ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣ97/202205/07/202224/05/2023Τετάρτη09:00
ΝΕΕΣ_ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣ98/202205/07/202224/05/2023Τετάρτη09:00
ΝΕΕΣ_ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣ99/202205/07/202224/05/2023Τετάρτη09:00
ΝΕΕΣ_ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣ100/202205/07/202224/05/2023Τετάρτη09:00
ΝΕΕΣ_ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣ101/202207/07/202224/05/2023Τετάρτη09:00
ΝΕΕΣ_ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣ102/202207/07/202224/05/2023Τετάρτη09:00
ΝΕΕΣ_ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣ103/202207/07/202224/05/2023Τετάρτη09:00
ΤΑΚΤΙΚΗ - ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ/202209/05/202229/03/2023Τετάρτη09:00