Προσδιορισμός υποθέσεων ΤΑΚΤΙΚΗΣ και ΝΕΩΝ ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ: Από το πεδίο “Αναζήτηση:” μπορείτε να αναζητήσετε τις αιτήσεις επαναπροσδιορισμού που σας αφορούν, χρησιμοποιώντας ως στοιχεία αναζήτησης τον “ΕΑΚ” .

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Όσες αιτήσεις δεν εμφανίζονται στον ακόλουθο πίνακα, σημαίνει πως δεν έχουν προσδιοριστεί ακόμα.

Τελευταία ενημέρωση: 20/9/2023

ΔιαδικασίαΕΑΚΗμ/νία ΚατάθεσηςΗμ/νία ΔικασίμουΗμέρα ΔικασίμουΏρα Δικασίμου
ΤΑΚΤΙΚΗ - ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ113/202123/12/202118/01/2023Τετάρτη09:00
ΤΑΚΤΙΚΗ - ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ114/202128/12/202118/01/2023Τετάρτη09:00
ΤΑΚΤΙΚΗ - ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ115/202130/12/202118/01/2023Τετάρτη09:00
ΤΑΚΤΙΚΗ - ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ116/202130/12/202131/01/2023Τρίτη09:00
ΤΑΚΤΙΚΗ - ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ117/202131/12/202131/01/2023Τρίτη09:00
ΝΕΕΣ_ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣ1/202205/01/202210/01/2023Τρίτη09:00
ΤΑΚΤΙΚΗ - ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ1/202220/01/202231/01/2023Τρίτη09:00
ΝΕΕΣ_ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣ2/202205/01/202210/01/2023Τρίτη09:00
ΤΑΚΤΙΚΗ - ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ2/202221/01/202208/02/2023Τετάρτη09:00
ΝΕΕΣ_ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣ3/202205/01/202201/02/2023Τετάρτη09:00
ΤΑΚΤΙΚΗ - ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ3/202228/01/202208/02/2023Τετάρτη09:00
ΝΕΕΣ_ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣ4/202212/01/202201/02/2023Τετάρτη09:00
ΝΕΕΣ_ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣ5/202217/01/202201/02/2023Τετάρτη09:00
ΤΑΚΤΙΚΗ - ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ5/202202/02/202215/02/2023Τετάρτη09:00
ΝΕΕΣ_ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣ6/202217/01/202201/02/2023Τετάρτη09:00
ΤΑΚΤΙΚΗ - ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ6/202207/02/202215/02/2023Τετάρτη09:00
ΝΕΕΣ_ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣ7/202218/01/202201/02/2023Τετάρτη09:00
ΤΑΚΤΙΚΗ - ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ7/202215/02/202215/02/2023Τετάρτη09:00
ΝΕΕΣ_ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣ8/202218/01/202201/02/2023Τετάρτη09:00
ΤΑΚΤΙΚΗ - ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ8/202222/02/202215/02/2023Τετάρτη09:00
ΝΕΕΣ_ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣ9/202218/01/202208/02/2023Τετάρτη09:00
ΝΕΕΣ_ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣ10/202218/01/202208/02/2023Τετάρτη09:00
ΤΑΚΤΙΚΗ - ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ10/202203/03/202222/02/2023Τετάρτη09:00
ΝΕΕΣ_ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣ11/202218/01/202208/02/2023Τετάρτη09:00
ΤΑΚΤΙΚΗ - ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ11/202223/03/202222/02/2023Τετάρτη09:00
ΝΕΕΣ_ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣ12/202218/01/202214/02/2023Τρίτη09:00
ΝΕΕΣ_ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣ13/202221/01/202214/02/2023Τρίτη09:00
ΤΑΚΤΙΚΗ - ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ13/202207/04/202201/03/2023Τετάρτη09:00
ΝΕΕΣ_ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣ14/202231/01/202214/02/2023Τρίτη09:00
ΤΑΚΤΙΚΗ - ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ14/202215/04/202201/03/2023Τετάρτη09:00
ΝΕΕΣ_ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣ15/202231/01/202214/02/2023Τρίτη09:00
ΤΑΚΤΙΚΗ - ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ15/202218/04/202201/03/2023Τετάρτη09:00
ΝΕΕΣ_ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣ16/202202/02/202214/02/2023Τρίτη09:00
ΤΑΚΤΙΚΗ - ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ16/202219/04/202201/03/2023Τετάρτη09:00
ΝΕΕΣ_ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣ17/202202/02/202201/03/2023Τετάρτη09:00
ΤΑΚΤΙΚΗ - ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ17/202219/04/202208/03/2023Τετάρτη09:00
ΝΕΕΣ_ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣ18/202202/02/202201/03/2023Τετάρτη09:00
ΤΑΚΤΙΚΗ - ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ18/202219/04/202215/03/2023Τετάρτη09:00
ΝΕΕΣ_ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣ19/202202/02/202208/03/2023Τετάρτη09:00
ΤΑΚΤΙΚΗ - ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ19/202221/04/202215/03/2023Τετάρτη09:00
ΝΕΕΣ_ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣ20/202202/02/202215/03/2023Τετάρτη09:00
ΝΕΕΣ_ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣ21/202208/02/202215/03/2023Τετάρτη09:00
ΤΑΚΤΙΚΗ - ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ21/202209/05/202215/03/2023Τετάρτη09:00
ΝΕΕΣ_ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣ22/202208/02/202222/03/2023Τετάρτη09:00
ΤΑΚΤΙΚΗ - ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ22/202209/05/202229/03/2023Τετάρτη09:00
ΝΕΕΣ_ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣ23/202211/02/202229/03/2023Τετάρτη09:00
ΤΑΚΤΙΚΗ - ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ23/202213/05/202229/03/2023Τετάρτη09:00
ΤΑΚΤΙΚΗ - ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ24/202213/05/202229/03/2023Τετάρτη09:00
ΝΕΕΣ_ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣ25/202211/02/202229/03/2023Τετάρτη09:00
ΤΑΚΤΙΚΗ - ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ25/202219/05/202229/03/2023Τετάρτη09:00
ΝΕΕΣ_ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣ26/202211/02/202201/02/2023Τετάρτη09:00
ΤΑΚΤΙΚΗ - ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ26/202219/05/202229/03/2023Τετάρτη09:00
ΝΕΕΣ_ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣ27/202211/02/202201/02/2023Τετάρτη09:00
ΤΑΚΤΙΚΗ - ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ27/202226/05/202226/04/2023Τετάρτη09:00
ΝΕΕΣ_ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣ28/202211/02/202201/02/2023Τετάρτη09:00
ΤΑΚΤΙΚΗ - ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ28/202227/05/202203/05/2023Τετάρτη09:00
ΝΕΕΣ_ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣ29/202217/02/202204/04/2023Τρίτη09:00
ΤΑΚΤΙΚΗ - ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ29/202230/05/202203/05/2023Τετάρτη09:00
ΤΑΚΤΙΚΗ - ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ30/202207/06/202203/05/2023Τετάρτη09:00
ΤΑΚΤΙΚΗ - ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ31/202207/06/202203/05/2023Τετάρτη09:00
ΝΕΕΣ_ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣ32/202218/02/202204/04/2023Τρίτη09:00
ΤΑΚΤΙΚΗ - ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ32/202207/06/202217/05/2023Τετάρτη09:00
ΝΕΕΣ_ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣ33/202221/02/202205/04/2023Τετάρτη09:00
ΤΑΚΤΙΚΗ - ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ33/202207/06/202217/05/2023Τετάρτη09:00
ΝΕΕΣ_ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣ34/202223/02/202205/04/2023Τετάρτη09:00
ΤΑΚΤΙΚΗ - ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ34/202207/06/202217/05/2023Τετάρτη09:00
ΝΕΕΣ_ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣ35/202224/02/202205/04/2023Τετάρτη09:00
ΤΑΚΤΙΚΗ - ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ35/202209/06/202217/05/2023Τετάρτη09:00
ΝΕΕΣ_ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣ36/202224/02/202205/04/2023Τετάρτη09:00
ΤΑΚΤΙΚΗ - ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ36/202209/06/202217/05/2023Τετάρτη09:00
ΝΕΕΣ_ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣ37/202202/03/202205/04/2023Τετάρτη09:00
ΤΑΚΤΙΚΗ - ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ37/202217/06/202224/05/2023Τετάρτη09:00
ΝΕΕΣ_ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣ38/202208/03/202205/04/2023Τετάρτη09:00
ΤΑΚΤΙΚΗ - ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ38/202222/06/202207/06/2023Τετάρτη09:00
ΝΕΕΣ_ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣ39/202215/03/202205/04/2023Τετάρτη09:00
ΤΑΚΤΙΚΗ - ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ39/202228/06/202214/06/2023Τετάρτη09:00
ΝΕΕΣ_ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣ40/202216/03/202226/04/2023Τετάρτη09:00
ΤΑΚΤΙΚΗ - ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ40/202229/06/202214/06/2023Τετάρτη09:00
ΝΕΕΣ_ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣ41/202216/03/202226/04/2023Τετάρτη09:00
ΤΑΚΤΙΚΗ - ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ41/202230/06/202214/06/2023Τετάρτη09:00
ΝΕΕΣ_ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣ42/202216/03/202226/04/2023Τετάρτη09:00
ΤΑΚΤΙΚΗ - ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ42/202205/07/202214/06/2023Τετάρτη09:00
ΝΕΕΣ_ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣ43/202216/03/202226/04/2023Τετάρτη09:00
ΤΑΚΤΙΚΗ - ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ43/202205/07/202214/06/2023Τετάρτη09:00
ΝΕΕΣ_ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣ44/202218/03/202226/04/2023Τετάρτη09:00
ΤΑΚΤΙΚΗ - ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ44/202211/07/202220/06/2023Τρίτη09:00
ΝΕΕΣ_ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣ45/202218/03/202226/04/2023Τετάρτη09:00
ΤΑΚΤΙΚΗ - ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ45/202211/07/202220/06/2023Τρίτη09:00
ΝΕΕΣ_ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣ46/202218/03/202226/04/2023Τετάρτη09:00
ΤΑΚΤΙΚΗ - ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ46/202211/07/202220/06/2023Τρίτη09:00
ΝΕΕΣ_ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣ47/202218/03/202226/04/2023Τετάρτη09:00
ΤΑΚΤΙΚΗ - ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ47/202211/07/202220/06/2023Τρίτη09:00
ΝΕΕΣ_ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣ48/202218/03/202202/05/2023Τρίτη09:00
ΤΑΚΤΙΚΗ - ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ48/202212/07/202220/06/2023Τρίτη09:00
ΝΕΕΣ_ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣ49/202222/03/202202/05/2023Τρίτη09:00
ΤΑΚΤΙΚΗ - ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ49/202213/07/202227/06/2023Τρίτη09:00
ΝΕΕΣ_ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣ50/202223/03/202202/05/2023Τρίτη09:00
ΤΑΚΤΙΚΗ - ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ50/202214/07/202227/06/2023Τρίτη09:00
ΝΕΕΣ_ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣ51/202223/03/202202/05/2023Τρίτη09:00
ΤΑΚΤΙΚΗ - ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ51/202218/07/202227/06/2023Τρίτη09:00
ΝΕΕΣ_ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣ52/202223/03/202202/05/2023Τρίτη09:00
ΤΑΚΤΙΚΗ - ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ52/202219/07/202227/06/2023Τρίτη09:00
ΝΕΕΣ_ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣ53/202229/03/202203/05/2023Τετάρτη09:00
ΤΑΚΤΙΚΗ - ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ53/202220/07/202227/06/2023Τρίτη09:00
ΝΕΕΣ_ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣ54/202201/04/202203/05/2023Τετάρτη09:00
ΤΑΚΤΙΚΗ - ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ54/202221/07/202220/09/2023Τετάρτη09:00
ΤΑΚΤΙΚΗ - ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ55/202225/07/202220/09/2023Τετάρτη09:00
ΝΕΕΣ_ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣ56/202206/04/202203/05/2023Τετάρτη09:00
ΤΑΚΤΙΚΗ - ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ56/202227/07/202220/09/2023Τετάρτη09:00
ΝΕΕΣ_ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣ57/202208/04/202203/05/2023Τετάρτη09:00
ΤΑΚΤΙΚΗ - ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ57/202228/07/202220/09/2023Τετάρτη09:00
ΝΕΕΣ_ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣ58/202211/04/202203/05/2023Τετάρτη09:00
ΤΑΚΤΙΚΗ - ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ58/202203/08/202220/09/2023Τετάρτη09:00
ΝΕΕΣ_ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣ59/202203/05/202203/05/2023Τετάρτη09:00
ΤΑΚΤΙΚΗ - ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ59/202230/08/202227/09/2023Τετάρτη09:00
ΝΕΕΣ_ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣ60/202203/05/202209/05/2023Τρίτη09:00
ΤΑΚΤΙΚΗ - ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ60/202208/09/202227/09/2023Τετάρτη09:00
ΝΕΕΣ_ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣ61/202204/05/202209/05/2023Τρίτη09:00
ΤΑΚΤΙΚΗ - ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ61/202213/09/202227/09/2023Τετάρτη09:00
ΝΕΕΣ_ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣ62/202206/05/202209/05/2023Τρίτη09:00
ΤΑΚΤΙΚΗ - ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ62/202221/09/202227/09/2023Τετάρτη09:00
ΝΕΕΣ_ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣ63/202206/05/202209/05/2023Τρίτη09:00
ΤΑΚΤΙΚΗ - ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ63/202221/09/202227/09/2023Τετάρτη09:00
ΝΕΕΣ_ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣ64/202227/05/202209/05/2023Τρίτη09:00
ΤΑΚΤΙΚΗ - ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ64/202227/09/202204/10/2023Τετάρτη09:00
ΝΕΕΣ_ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣ65/202230/05/202209/05/2023Τρίτη09:00
ΤΑΚΤΙΚΗ - ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ65/202205/10/202204/10/2023Τετάρτη09:00
ΝΕΕΣ_ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣ66/202230/05/202209/05/2023Τρίτη09:00
ΝΕΕΣ_ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣ67/202208/06/202209/05/2023Τρίτη09:00
ΤΑΚΤΙΚΗ - ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ67/202220/10/202204/10/2023Τετάρτη09:00
ΝΕΕΣ_ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣ68/202208/06/202210/05/2023Τετάρτη09:00
ΤΑΚΤΙΚΗ - ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ68/202220/10/202204/10/2023Τετάρτη09:00
ΝΕΕΣ_ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣ69/202208/06/202210/05/2023Τετάρτη09:00
ΤΑΚΤΙΚΗ - ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ69/202221/10/202204/10/2023Τετάρτη09:00
ΝΕΕΣ_ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣ70/202208/06/202210/05/2023Τετάρτη09:00
ΤΑΚΤΙΚΗ - ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ70/202221/10/202204/10/2023Τετάρτη09:00
ΝΕΕΣ_ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣ71/202208/06/202210/05/2023Τετάρτη09:00
ΤΑΚΤΙΚΗ - ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ71/202221/10/202211/10/2023Τετάρτη09:00
ΝΕΕΣ_ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣ72/202208/06/202210/05/2023Τετάρτη09:00
ΝΕΕΣ_ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣ73/202208/06/202210/05/2023Τετάρτη09:00
ΤΑΚΤΙΚΗ - ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ73/202226/10/202211/10/2023Τετάρτη09:00
ΝΕΕΣ_ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣ74/202208/06/202210/05/2023Τετάρτη09:00
ΝΕΕΣ_ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣ75/202208/06/202210/05/2023Τετάρτη09:00
ΤΑΚΤΙΚΗ - ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ75/202201/11/202211/10/2023Τετάρτη09:00
ΝΕΕΣ_ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣ76/202216/06/202210/05/2023Τετάρτη09:00
ΤΑΚΤΙΚΗ - ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ76/202203/11/202211/10/2023Τετάρτη09:00
ΝΕΕΣ_ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣ77/202216/06/202216/05/2023Τρίτη09:00
ΤΑΚΤΙΚΗ - ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ77/202203/11/202218/10/2023Τετάρτη09:00
ΤΑΚΤΙΚΗ - ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ78/202204/11/202218/10/2023Τετάρτη09:00
ΝΕΕΣ_ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣ79/202216/06/202216/05/2023Τρίτη09:00
ΤΑΚΤΙΚΗ - ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ79/202208/11/202218/10/2023Τετάρτη09:00
ΝΕΕΣ_ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣ80/202217/06/202216/05/2023Τρίτη09:00
ΤΑΚΤΙΚΗ - ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ80/202214/11/202218/10/2023Τετάρτη09:00
ΝΕΕΣ_ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣ81/202217/06/202216/05/2023Τρίτη09:00
ΤΑΚΤΙΚΗ - ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ81/202214/11/202218/10/2023Τετάρτη09:00
ΝΕΕΣ_ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣ82/202217/06/202216/05/2023Τρίτη09:00
ΤΑΚΤΙΚΗ - ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ82/202217/11/202225/10/2023Τετάρτη09:00
ΝΕΕΣ_ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣ83/202217/06/202217/05/2023Τετάρτη09:00
ΤΑΚΤΙΚΗ - ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ83/202217/11/202225/10/2023Τετάρτη09:00
ΝΕΕΣ_ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣ84/202217/06/202217/05/2023Τετάρτη09:00
ΝΕΕΣ_ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣ85/202217/06/202217/05/2023Τετάρτη09:00
ΝΕΕΣ_ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣ86/202217/06/202217/05/2023Τετάρτη09:00
ΤΑΚΤΙΚΗ - ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ86/202221/11/202225/10/2023Τετάρτη09:00
ΝΕΕΣ_ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣ87/202217/06/202217/05/2023Τετάρτη09:00
ΤΑΚΤΙΚΗ - ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ87/202223/11/202225/10/2023Τετάρτη09:00
ΝΕΕΣ_ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣ88/202217/06/202223/05/2023Τρίτη09:00
ΤΑΚΤΙΚΗ - ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ88/202225/11/202225/10/2023Τετάρτη09:00
ΝΕΕΣ_ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣ89/202217/06/202223/05/2023Τρίτη09:00
ΤΑΚΤΙΚΗ - ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ89/202225/11/202225/10/2023Τετάρτη09:00
ΝΕΕΣ_ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣ90/202221/06/202223/05/2023Τρίτη09:00
ΝΕΕΣ_ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣ91/202223/06/202223/05/2023Τρίτη09:00
ΤΑΚΤΙΚΗ - ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ91/202229/11/202201/11/2023Τετάρτη09:00
ΝΕΕΣ_ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣ92/202223/06/202223/05/2023Τρίτη09:00
ΤΑΚΤΙΚΗ - ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ92/202230/11/202201/11/2023Τετάρτη09:00
ΝΕΕΣ_ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣ93/202228/06/202223/05/2023Τρίτη09:00
ΤΑΚΤΙΚΗ - ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ93/202230/11/202201/11/2023Τετάρτη09:00
ΝΕΕΣ_ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣ94/202230/06/202223/05/2023Τρίτη09:00
ΤΑΚΤΙΚΗ - ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ94/202230/11/202201/11/2023Τετάρτη09:00
ΝΕΕΣ_ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣ95/202205/07/202223/05/2023Τρίτη09:00
ΤΑΚΤΙΚΗ - ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ95/202201/12/202201/11/2023Τετάρτη09:00
ΝΕΕΣ_ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣ96/202205/07/202224/05/2023Τετάρτη09:00
ΝΕΕΣ_ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣ97/202205/07/202224/05/2023Τετάρτη09:00
ΤΑΚΤΙΚΗ - ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ97/202207/12/202208/11/2023Τετάρτη09:00
ΝΕΕΣ_ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣ98/202205/07/202224/05/2023Τετάρτη09:00
ΤΑΚΤΙΚΗ - ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ98/202209/12/202208/11/2023Τετάρτη09:00
ΝΕΕΣ_ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣ99/202205/07/202224/05/2023Τετάρτη09:00
ΤΑΚΤΙΚΗ - ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ99/202216/12/202208/11/2023Τετάρτη09:00
ΝΕΕΣ_ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣ100/202205/07/202224/05/2023Τετάρτη09:00
ΤΑΚΤΙΚΗ - ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ100/202216/12/202208/11/2023Τετάρτη09:00
ΝΕΕΣ_ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣ101/202207/07/202224/05/2023Τετάρτη09:00
ΤΑΚΤΙΚΗ - ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ101/202216/12/202215/11/2023Τετάρτη09:00
ΝΕΕΣ_ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣ102/202207/07/202224/05/2023Τετάρτη09:00
ΤΑΚΤΙΚΗ - ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ102/202216/12/202215/11/2023Τετάρτη09:00
ΝΕΕΣ_ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣ103/202207/07/202224/05/2023Τετάρτη09:00
ΤΑΚΤΙΚΗ - ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ103/202216/12/202215/11/2023Τετάρτη09:00
ΝΕΕΣ_ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣ104/202207/07/202220/09/2023Τετάρτη09:00
ΤΑΚΤΙΚΗ - ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ104/202220/12/202215/11/2023Τετάρτη09:00
ΝΕΕΣ_ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣ105/202211/07/202220/09/2023Τετάρτη09:00
ΤΑΚΤΙΚΗ - ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ105/202220/12/202215/11/2023Τετάρτη09:00
ΝΕΕΣ_ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣ106/202211/07/202220/09/2023Τετάρτη09:00
ΝΕΕΣ_ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣ107/202211/07/202220/09/2023Τετάρτη09:00
ΤΑΚΤΙΚΗ - ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ107/202223/12/202222/11/2023Τετάρτη09:00
ΝΕΕΣ_ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣ108/202214/07/202220/09/2023Τετάρτη09:00
ΤΑΚΤΙΚΗ - ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ108/202223/12/202222/11/2023Τετάρτη09:00
ΝΕΕΣ_ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣ109/202214/07/202227/09/2023Τετάρτη09:00
ΤΑΚΤΙΚΗ - ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ109/202227/12/202222/11/2023Τετάρτη09:00
ΝΕΕΣ_ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣ110/202214/07/202227/09/2023Τετάρτη09:00
ΤΑΚΤΙΚΗ - ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ110/202230/12/202222/11/2023Τετάρτη09:00
ΝΕΕΣ_ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣ111/202214/07/202227/09/2023Τετάρτη09:00
ΤΑΚΤΙΚΗ - ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ111/202230/12/202222/11/2023Τετάρτη09:00
ΝΕΕΣ_ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣ112/202214/07/202227/09/2023Τετάρτη09:00
ΝΕΕΣ_ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣ113/202214/07/202227/09/2023Τετάρτη09:00
ΝΕΕΣ_ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣ114/202215/07/202227/09/2023Τετάρτη09:00
ΝΕΕΣ_ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣ115/202215/07/202204/10/2023Τετάρτη09:00
ΝΕΕΣ_ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣ116/202218/07/202204/10/2023Τετάρτη09:00
ΝΕΕΣ_ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣ117/202220/07/202204/10/2023Τετάρτη09:00
ΝΕΕΣ_ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣ118/202220/07/202204/10/2023Τετάρτη09:00
ΝΕΕΣ_ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣ120/202201/09/202204/10/2023Τετάρτη09:00
ΝΕΕΣ_ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣ121/202205/09/202204/10/2023Τετάρτη09:00
ΝΕΕΣ_ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣ122/202205/09/202211/10/2023Τετάρτη09:00
ΝΕΕΣ_ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣ123/202206/09/202211/10/2023Τετάρτη09:00
ΝΕΕΣ_ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣ124/202208/09/202211/10/2023Τετάρτη09:00
ΝΕΕΣ_ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣ125/202212/09/202211/10/2023Τετάρτη09:00
ΝΕΕΣ_ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣ126/202214/09/202211/10/2023Τετάρτη09:00
ΝΕΕΣ_ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣ127/202214/09/202211/10/2023Τετάρτη09:00
ΝΕΕΣ_ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣ128/202214/09/202211/10/2023Τετάρτη09:00
ΝΕΕΣ_ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣ129/202220/09/202211/10/2023Τετάρτη09:00
ΝΕΕΣ_ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣ130/202221/09/202218/10/2023Τετάρτη09:00
ΝΕΕΣ_ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣ131/202221/09/202218/10/2023Τετάρτη09:00
ΝΕΕΣ_ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣ133/202229/09/202218/10/2023Τετάρτη09:00
ΝΕΕΣ_ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣ134/202230/09/202218/10/2023Τετάρτη09:00
ΝΕΕΣ_ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣ135/202206/10/202218/10/2023Τετάρτη09:00
ΝΕΕΣ_ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣ137/202212/10/202218/10/2023Τετάρτη09:00
ΝΕΕΣ_ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣ138/202212/10/202218/10/2023Τετάρτη09:00
ΝΕΕΣ_ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣ139/202214/10/202218/10/2023Τετάρτη09:00
ΝΕΕΣ_ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣ140/202217/10/202225/10/2023Τετάρτη09:00
ΝΕΕΣ_ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣ141/202217/10/202225/10/2023Τετάρτη09:00
ΝΕΕΣ_ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣ142/202217/10/202225/10/2023Τετάρτη09:00
ΝΕΕΣ_ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣ143/202219/10/202225/10/2023Τετάρτη09:00
ΝΕΕΣ_ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣ144/202221/10/202225/10/2023Τετάρτη09:00
ΝΕΕΣ_ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣ145/202221/10/202225/10/2023Τετάρτη09:00
ΝΕΕΣ_ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣ146/202221/10/202225/10/2023Τετάρτη09:00
ΝΕΕΣ_ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣ147/202221/10/202201/11/2023Τετάρτη09:00
ΝΕΕΣ_ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣ148/202221/10/202201/11/2023Τετάρτη09:00
ΝΕΕΣ_ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣ149/202221/10/202201/11/2023Τετάρτη09:00
ΝΕΕΣ_ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣ150/202221/10/202201/11/2023Τετάρτη09:00
ΝΕΕΣ_ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣ151/202225/10/202201/11/2023Τετάρτη09:00
ΝΕΕΣ_ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣ152/202226/10/202201/11/2023Τετάρτη09:00
ΝΕΕΣ_ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣ153/202226/10/202201/11/2023Τετάρτη09:00
ΝΕΕΣ_ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣ154/202226/10/202201/11/2023Τετάρτη09:00
ΝΕΕΣ_ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣ155/202226/10/202208/11/2023Τετάρτη09:00
ΝΕΕΣ_ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣ156/202226/10/202208/11/2023Τετάρτη09:00
ΝΕΕΣ_ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣ157/202202/11/202208/11/2023Τετάρτη09:00
ΝΕΕΣ_ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣ158/202202/11/202208/11/2023Τετάρτη09:00
ΝΕΕΣ_ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣ159/202207/11/202208/11/2023Τετάρτη09:00
ΝΕΕΣ_ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣ160/202210/11/202208/11/2023Τετάρτη09:00
ΝΕΕΣ_ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣ161/202210/11/202208/11/2023Τετάρτη09:00
ΝΕΕΣ_ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣ162/202210/11/202208/11/2023Τετάρτη09:00
ΝΕΕΣ_ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣ163/202216/11/202215/11/2023Τετάρτη09:00
ΝΕΕΣ_ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣ164/202218/11/202215/11/2023Τετάρτη09:00
ΝΕΕΣ_ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣ165/202218/11/202215/11/2023Τετάρτη09:00
ΝΕΕΣ_ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣ166/202223/11/202215/11/2023Τετάρτη09:00
ΝΕΕΣ_ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣ167/202223/11/202215/11/2023Τετάρτη09:00
ΝΕΕΣ_ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣ168/202223/11/202215/11/2023Τετάρτη09:00
ΝΕΕΣ_ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣ169/202223/11/202215/11/2023Τετάρτη09:00
ΝΕΕΣ_ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣ170/202225/11/202215/11/2023Τετάρτη09:00
ΝΕΕΣ_ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣ171/202225/11/202222/11/2023Τετάρτη09:00
ΝΕΕΣ_ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣ172/202229/11/202222/11/2023Τετάρτη09:00
ΝΕΕΣ_ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣ173/202229/11/202222/11/2023Τετάρτη09:00
ΝΕΕΣ_ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣ174/202229/11/202222/11/2023Τετάρτη09:00
ΝΕΕΣ_ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣ175/202229/11/202222/11/2023Τετάρτη09:00
ΝΕΕΣ_ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣ176/202229/11/202222/11/2023Τετάρτη09:00
ΝΕΕΣ_ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣ177/202229/11/202222/11/2023Τετάρτη09:00
ΝΕΕΣ_ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣ178/202229/11/202222/11/2023Τετάρτη09:00
ΝΕΕΣ_ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣ179/202229/11/202206/12/2023Τετάρτη09:00
ΝΕΕΣ_ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣ180/202229/11/202206/12/2023Τετάρτη09:00
ΝΕΕΣ_ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣ181/202209/12/202206/12/2023Τετάρτη09:00
ΝΕΕΣ_ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣ182/202213/12/202206/12/2023Τετάρτη09:00
ΝΕΕΣ_ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣ183/202213/12/202206/12/2023Τετάρτη09:00
ΝΕΕΣ_ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣ184/202216/12/202206/12/2023Τετάρτη09:00
ΝΕΕΣ_ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣ185/202216/12/202206/12/2023Τετάρτη09:00
ΝΕΕΣ_ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣ186/202216/12/202206/12/2023Τετάρτη09:00
ΝΕΕΣ_ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣ187/202216/12/202213/12/2023Τετάρτη09:00
ΝΕΕΣ_ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣ188/202216/12/202213/12/2023Τετάρτη09:00
ΝΕΕΣ_ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣ189/202216/12/202213/12/2023Τετάρτη09:00
ΝΕΕΣ_ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣ190/202219/12/202213/12/2023Τετάρτη09:00
ΝΕΕΣ_ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣ191/202219/12/202213/12/2023Τετάρτη09:00
ΝΕΕΣ_ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣ192/202219/12/202213/12/2023Τετάρτη09:00
ΝΕΕΣ_ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣ193/202219/12/202213/12/2023Τετάρτη09:00
ΝΕΕΣ_ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣ194/202220/12/202213/12/2023Τετάρτη09:00
ΝΕΕΣ_ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣ195/202220/12/202210/01/2024Τετάρτη09:00
ΝΕΕΣ_ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣ196/202220/12/202210/01/2024Τετάρτη09:00
ΝΕΕΣ_ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣ197/202220/12/202210/01/2024Τετάρτη09:00
ΝΕΕΣ_ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣ198/202220/12/202210/01/2024Τετάρτη09:00
ΝΕΕΣ_ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣ199/202220/12/202210/01/2024Τετάρτη09:00
ΝΕΕΣ_ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣ200/202220/12/202210/01/2024Τετάρτη09:00
ΝΕΕΣ_ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣ201/202220/12/202210/01/2024Τετάρτη09:00
ΝΕΕΣ_ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣ202/202220/12/202217/01/2024Τετάρτη09:00
ΝΕΕΣ_ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣ203/202228/12/202210/01/2024Τετάρτη09:00
ΝΕΕΣ_ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣ204/202228/12/202217/01/2024Τετάρτη09:00
ΝΕΕΣ_ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣ1/202302/01/202317/01/2024Τετάρτη09:00
ΤΑΚΤΙΚΗ - ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ1/202303/01/202306/12/2023Τετάρτη09:00
ΝΕΕΣ_ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣ2/202303/01/202317/01/2024Τετάρτη09:00
ΤΑΚΤΙΚΗ - ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ2/202311/01/202306/12/2023Τετάρτη09:00
ΝΕΕΣ_ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣ3/202311/01/202317/01/2024Τετάρτη09:00
ΤΑΚΤΙΚΗ - ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ3/202316/01/202306/12/2023Τετάρτη09:00
ΝΕΕΣ_ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣ4/202311/01/202317/01/2024Τετάρτη09:00
ΤΑΚΤΙΚΗ - ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ4/202320/01/202306/12/2023Τετάρτη09:00
ΝΕΕΣ_ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣ5/202311/01/202317/01/2024Τετάρτη09:00
ΤΑΚΤΙΚΗ - ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ5/202323/01/202306/12/2023Τετάρτη09:00
ΝΕΕΣ_ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣ6/202311/01/202317/01/2024Τετάρτη09:00
ΤΑΚΤΙΚΗ - ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ6/202323/01/202313/12/2023Τετάρτη09:00
ΝΕΕΣ_ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣ7/202311/01/202324/01/2024Τετάρτη09:00
ΤΑΚΤΙΚΗ - ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ7/202323/01/202313/12/2023Τετάρτη09:00
ΝΕΕΣ_ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣ8/202311/01/202324/01/2024Τετάρτη09:00
ΤΑΚΤΙΚΗ - ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ8/202323/01/202313/12/2023Τετάρτη09:00
ΝΕΕΣ_ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣ9/202311/01/202324/01/2024Τετάρτη09:00
ΤΑΚΤΙΚΗ - ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ9/202323/01/202313/12/2023Τετάρτη09:00
ΝΕΕΣ_ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣ10/202311/01/202324/01/2024Τετάρτη09:00
ΤΑΚΤΙΚΗ - ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ10/202323/01/202313/12/2023Τετάρτη09:00
ΝΕΕΣ_ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣ11/202311/01/202324/01/2024Τετάρτη09:00
ΤΑΚΤΙΚΗ - ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ11/202323/01/202310/01/2024Τετάρτη09:00
ΝΕΕΣ_ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣ12/202311/01/202324/01/2024Τετάρτη09:00
ΤΑΚΤΙΚΗ - ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ12/202323/01/202310/01/2024Τετάρτη09:00
ΝΕΕΣ_ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣ13/202318/01/202324/01/2024Τετάρτη09:00
ΤΑΚΤΙΚΗ - ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ13/202323/01/202310/01/2024Τετάρτη09:00
ΝΕΕΣ_ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣ14/202318/01/202324/01/2024Τετάρτη09:00
ΤΑΚΤΙΚΗ - ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ14/202323/01/202310/01/2024Τετάρτη09:00
ΤΑΚΤΙΚΗ - ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ15/202323/01/202310/01/2024Τετάρτη09:00
ΝΕΕΣ_ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣ66/202314/03/202320/06/2023Τρίτη09:00