Υποθέσεις Μικροδιαφορών και Υπερχρεωμένων ν.3869/2010 στις 13-1-2021

Η συζήτηση ή μη των υποθέσεων θα γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ανακοίνωση για τη λειτουργία του Ειρηνοδικείου Νίκαιας για το διάστημα 11-1-2021 έως και 18-1-2021.

Υποθέσεις Ασφαλιστικών μέτρων, Υπερχρεωμένων ν.3869/2010, Υπερχρεωμένων ν.4605/2019 στις 12-1-2021

Η συζήτηση ή μη των υποθέσεων θα γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ανακοίνωση για τη λειτουργία του Ειρηνοδικείου Νίκαιας για το διάστημα 11-1-2021 έως και 18-1-2021.