Αρχική

[3/6/2024]: Αναστολή λειτουργίας Ειρηνοδικείου Νίκαιας – Ευρωεκλογές 2024
[12/3/2024]: Οίκοθεν προσδιορισμός ματαιωμένων της 28ης-2-2024
[13/10/2023]: Οίκοθεν προσδιορισμός λόγω Εκλογών της 8ης-10-2023
[7/7/2023]: Οίκοθεν προσδιορισμός που ματαιώθηκαν λόγω εκλογών
[29/5/2023]: Οίκοθεν προσδιορισμός υποθέσεων δικασίμων 17-24/5/2023
[21/2/2023]: Στοιχεία Κήρυξης Κύριων Διαθηκών στο site μας.
[22/12/2022]: Στοιχεία Δημοσίευσης Διαθηκών στο site μας.
[1/7/2022]: Ανακοίνωση σχετικά με τις προσημειώσεις στο Ειρηνοδικείο Νίκαιας.