Τροποποιητική ανακοίνωση σχετικά με τη λειτουργία του Ειρηνοδικείου Νίκαιας στο πλαίσιο του lockdown από 15-2-2021 έως και 1-3-2021

Τροποποίηση στην από 13.2.2021 ανακοίνωση σχετικά με τη λειτουργία του Ειρηνοδικείου Νίκαιας, για το χρονικό διάστημα από τη Δευτέρα 15.2.2021 έως και τη Δευτέρα 1.3.2021