Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Δικαστήρια:

Άρειος Πάγος
Εισαγγελία Αρείου Πάγου
Συμβούλιο της Επικρατείας
Ελεγκτικό Συνέδριο
Εφετείο Αθηνών
Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών
Πρωτοδικείο Αθηνών
Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης
Πρωτοδικείο Πειραιά
Εφετείο Πειραιά
Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών
Νομικό Συμβούλιο του Κράτους

Δικηγορικοί Σύλλογοι:

Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών
Δικηγορικός Σύλλογος Πειραιώς
Δικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης

Ενώσεις – Σύλλογοι – Ομοσπονδίες:

Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων
Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδος
Ένωση Διοικητικών Δικαστών
Ομοσπονδία Δικαστικών Υπαλλήλων Ελλάδος
Ομοσπονδία Δικαστικών Επιμελητών Ελλάδος
Σύλλογος Δικαστικών Επιμελητών Εφετείων Αθηνών-Πειραιώς-Αιγαίου-Δωδεκανήσου-Λαμίας
Ένωση Αμίσθων Υποθηκοφυλάκων Ελλάδος
Σύλλογος Δικαστικών Υπαλλήλων Πειραιώς

Σύνδεσμοι Νομοθεσίας και Νομολογίας Ευρωπαϊκής Ένωσης:

Τράπεζα Νομικών Δεδομένων της Ε.Ε.
Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Διαδικτυακή Πύλη της Ευρωπαϊκής Ηλεκτρονικής Δικαιοσύνης
Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο (για ποινικές υποθέσεις)
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική Διεύθυνση Δικαιοσύνης

Λοιποί Διαδικτυακοί Τόποι:

Βουλή των Ελλήνων
Εθνικό Ποινικό Μητρώο
Συντονιστική Επιτροπή Συμβολαιογραφικών Συλλόγων Ελλάδος
Έμμισθο Υποθηκοφυλακείο Αθηνών
Εταιρία Προστασίας Ανηλίκων Αθηνών
Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών
ΤΑΧΔΙΚ
Εθνικό Τυπογραφείο
e-themis (Διαρκής Κώδικας Νομοθεσίας)