Αναστολή εργασιών του Ειρηνοδικείου Νίκαιας στις 15-10-2021

Με απόφαση του Υπουργείου Δικαιοσύνης, αναστέλλονται οι εργασίες του Ειρηνοδικείου Νίκαιας για την Παρασκευή 15/10/2021, λόγω των αιφνίδιων και έντονων καιρικών φαινομένων που αναμένεται να εκδηλωθούν στην Αττική. Για ζητήματα επείγουσας φύσεως μπορείτε να στέλνετε ηλεκτρονικό μήνυμα στο email μας eirnikaia@gmail.com.

Η Προϊσταμένη του Ειρηνοδικείου Νίκαιας


Ευαγελία Κακουλίδου