Πιστοποιητικά

Σύμφωνα με την Πράξη 107/2021 του Ειρηνοδικείου Νίκαιας, δε θα εκδίδονται πιστοποιητικά με φυσική παρουσία.

Για πιστοποιητικά περί δημοσίευσης ή μη διαθήκης και αποποίησης ή μη κληρονομίας, για θανόντες με μόνιμη κατοικία πριν το θάνατο τους, στους Δήμους Νίκαιας-Αγίου Ιωάννη Ρέντη και Κορυδαλλού, πρέπει να αποστέλετε (οδηγίες έκδοσης παραβόλου):
– ηλεκτρονικό παράβολο των 5€ για κάθε πιστοποιητικό,
– ηλεκτρονικό παράβολο των 2€ για κάθε επιπλέον αντίγραφο,
– συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη την αίτησή σας,
– φωτοαντίγραφο δελτίου ταυτότητας αιτούντος/αιτούσας,
– ληξιαρχική πράξη θανάτου θανόντος/θανούσας

στο e-mail του Τμήματος Πιστοποιητικών του Ειρηνοδικείου Νίκαιας: eirnikaia.cert@gmail.com

***ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ***: Παρακαλούμε κατά την έκδοση των ηλεκτρονικών παραβόλων να εκδίδετε ολόκληρο το ποσό σε ένα ηλεκτρονικό παράβολο (κωδικός 1375).

Παραλαβή πιστοποιητικών: Η παραλαβή των έντυπων πιστοποιητικών θα γίνεται με δική σας φυσική παρουσία, από τους χώρους του Ειρηνοδικείου, στον 2ο όροφο, μετά από δέκα (10) ημερολογιακές μέρες από την υποβολή της αίτησης. Έξω από την αίθουσα του ακροατηρίου θα υπάρχουν φάκελοι με αλφαβητικό διαχωρισμό βάσει του ονόματος του θανόντος.