Στοιχεία Δημοσίευσης Διαθηκών στο site του Ειρηνοδικείου Νίκαιας

ενεργοποιήθηκε νέα λειτουργικότητα στο site του Ειρηνοδικείου Νίκαιας, για την παρακολούθηση της Δημοσίευσης Διαθηκών. Από το πεδίο “Αναζήτηση:” οι πολίτες και οι Δικηγόροι έχουν τη δυνατότητα να αναζητήσουν τις Διαθήκες που τους αφορούν, χρησιμοποιώντας ως στοιχεία αναζήτησης τον “Αριθμός Κατάθεσης”.
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Ο σχετικός πίνακας περιλαμβάνει στοιχεία Δημοσίευσης Διαθηκών από τις 22/12/2002 και μετά.

Η πλοήγηση γίνεται από την καρτέλα “Δημοσίευση” και επιλογή “Δημοσίευση Διαθηκών”.

Δημοσίευση Διαθηκών – Ειρηνοδικείο Νίκαιας (eir-nikaias.gr)