Στοιχεία Κήρυξης Κύριων Διαθηκών στο site του Ειρηνοδικείου Νίκαιας

Ενεργοποιήθηκε νέα λειτουργικότητα στο site του Ειρηνοδικείου Νίκαιας, για την παρακολούθηση της Κήρυξης Κύριων Διαθηκών. Από το πεδίο “Αναζήτηση:” οι πολίτες και οι Δικηγόροι έχουν τη δυνατότητα να αναζητήσουν τις Διαθήκες που έχουν κηρυχθεί Κύριες, χρησιμοποιώντας ως στοιχεία αναζήτησης τον αρχικό “Αριθμό Δημοσίευσης”.

Η πλοήγηση γίνεται από την καρτέλα “Δημοσίευση” και επιλογή “Κήρυξη Κύριων Διαθηκών”.

Αναστολή Εργασιών του Ειρηνοδικείου Νίκαιας την 6η και 7η Φεβρουαρίου 2023

Με την Απόφαση 1411οικ/5-2-2023 του Υπουργού Δικαιοσύνης αναστέλλονται οι εργασίες του Ειρηνοδικείου Νίκαιας για την 6η.2.2023 και 7η.2.2023, λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων στην Αττική. Όλες οι υποθέσεις των δικασίμων της 7ης.2.2023 θα αποσυρθούν και θα προσδιορισθούν αυτεπαγγέλτως οίκοθεν με πράξη της Προϊσταμένης του Δικαστηρίου, με ενημέρωση της ιστοσελίδας του Δικαστηρίου www.eir-nikaias.gr, που θα επέχει θέση κλήτευσης όλων των διαδίκων. Για ζητήματα επείγουσας φύσεως μπορείτε να αποστείλετε ηλεκτρονικό μήνυμα στο e.mail eirnikaia@gmail.com.

Στοιχεία Δημοσίευσης Διαθηκών στο site του Ειρηνοδικείου Νίκαιας

ενεργοποιήθηκε νέα λειτουργικότητα στο site του Ειρηνοδικείου Νίκαιας, για την παρακολούθηση της Δημοσίευσης Διαθηκών. Από το πεδίο “Αναζήτηση:” οι πολίτες και οι Δικηγόροι έχουν τη δυνατότητα να αναζητήσουν τις Διαθήκες που τους αφορούν, χρησιμοποιώντας ως στοιχεία αναζήτησης τον “Αριθμός Κατάθεσης”.
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Ο σχετικός πίνακας περιλαμβάνει στοιχεία Δημοσίευσης Διαθηκών από τις 22/12/2002 και μετά.

Η πλοήγηση γίνεται από την καρτέλα “Δημοσίευση” και επιλογή “Δημοσίευση Διαθηκών”.

Δημοσίευση Διαθηκών – Ειρηνοδικείο Νίκαιας (eir-nikaias.gr)