Προσωρινή Διαταγή 14-01-2021

Η συζήτηση ή μη των Προσωρινών Διαταγών θα γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ανακοίνωση για τη λειτουργία του Ειρηνοδικείου Νίκαιας για το διάστημα 11-1-2021 έως και 18-1-2021.