Δεν βρίσκω μεγαρόσημο. Τι κάνω;

Αντί του κλασσικού μεγαρόσημου έχετε τη δυνατότητα να εκδώσετε ίσης αξίας ηλεκτρονικό παράβολο.  Για την έκδοση ηλεκτρονικού παραβόλου πρέπει να επισκεφθείτε την ηλεκτρονική υπηρεσία eParavolo του Υπουργείου Οικονομικών.

  1. Στο πεδίο “Φορέας Δημοσίου” επιλέγετε “Δικαιοσύνης”
  2. Στο πεδίο “Ένσημο Τ.Α.Χ.ΔΙ.Κ”
    Στο πεδίο “Τύπος Παραβόλου” επιλέγετε “[1375] Μεγαρόσημο πολλαπλών αξιών”.
  3. Σε όλα τα πεδία συμπληρώνετε τα προσωπικά σας στοιχεία και στη συνέχεια επιλέγετε το κουμπί “Υποβολή Αιτήματος”.

Θα πρέπει να εκτυπώσετε και να πληρώσετε το eParavolo μέσω τραπέζης και να μας προσκομίσετε την απόδειξη πληρωμής.

Category: Πολίτες