Πράξη 121/2021: Οίκοθεν επαναπροσδιορισμός υποθέσεων Νέας Εκουσίας (Ν.4055/2012), Εργατικών, Μισθωτικών, Αυτοκινήτων, Περιουσιακών Διαφορών, Μικροδιαφορών, Ασφαλιστικών Μέτρων και Ν.3869/2010 που ματαιώθηκαν λόγω COVID-19 τον Ιούνιο του 2021 (OΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ).