Πράξη 121/2021: Οίκοθεν επαναπροσδιορισμός υποθέσεων Νέας Εκουσίας (Ν.4055/2012), Εργατικών, Μισθωτικών, Αυτοκινήτων, Περιουσιακών Διαφορών, Μικροδιαφορών, Ασφαλιστικών Μέτρων και Ν.3869/2010 που ματαιώθηκαν λόγω COVID-19 τον Ιούνιο του 2021 (OΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ).

Πράξη 5/2021 επαναπροσδιορισμού υποθέσεων Ν.3869/10, Ν.4336/15, Ν.4605/19, Ν.4055/12 και Ασφαλιστικών Μέτρων, της περιόδου 10-11-2020 έως και 13-1-2021

Επαναπροσδιορισμός υποθέσεων που ματαιώθηκαν λόγω COVID-19 κατά την περίοδο 10-11-2020 έως και 13-01-2021.