Στοιχεία Ταυτότητας

Το Ειρηνοδικείο Νίκαιας συστάθηκε στις 11 Φεβρουαρίου 1980 με το υπ. αριθμ. ΦΕΚ 34Α/11-2-1980.

Η γεωγραφική αρμοδιότητα του Ειρηνοδικείου Νίκαιας περιλαμβάνει τους Δήμους Νίκαιας-Αγίου Ιωάννη Ρέντη και Κορυδαλλού.