Αποποίηση κληρονομιάς

  1. Ληξιαρχική πράξη θανάτου
  2. Φωτοτυπία ταυτότητας δηλούντος
  3. Μεγαρόσημα συνολικής αξίας 5€ (3€ για την αίτηση και 2€ για το αντίγραφο).
    Η Προμήθεια γίνεται από βιβλιοπωλείο.
  4. Δήλωση αποποίησης

Η διαδικασία της αποποίησης/αποδοχής γίνεται πάντα μετά από ραντεβού στο τηλέφωνο της Γραμματείας 210-4914531.