Αποποίηση κληρονομιάς

  1. Ληξιαρχική πράξη θανάτου
  2. Φωτοτυπία ταυτότητας δηλούντος
  3. Μεγαρόσημο 3€ (Προμήθεια από βιβλιοπωλείο)
  4. Δήλωση αποποίησης