Δημοσίευση ιδιόγραφης διαθήκης

  1. Ληξιαρχική πράξη θανάτου
  2. Φωτοτυπία ταυτότητας αιτούντος
  3. Μεγαρόσημο 3€ (Προμήθεια από βιβλιοπωλείο)
  4. Φάκελος δικογραφίας (Προμήθεια από βιβλιοπωλείο)
  5. Αίτηση