Αποφάσεις με δικάσιμο από 1/1/2018 έως και 31/12/2020

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ: Από το πεδίο “Αναζήτηση:” μπορείτε να αναζητήσετε τις αποφάσεις που σας αφορούν, χρησιμοποιώντας ως στοιχεία αναζήτησης τον “Αριθμός Κατάθεσης” ή την “Ημερομηνία δικασίμου” (στη μορφή “ηη/μμ/εεεε” πχ. 02/03/2020).

Τελευταία ενημέρωση: 14/6/2022

Αριθμός ΑπόφασηςΗμερομηνία δημοσίευσηςΑριθμός ΚατάθεσηςΛοιποί αναγνωριστικοί αριθμοίΗμερομηνία δικασίμουΔιαδικασίαΑιτών/ΕνάγωνΚαθ' ου/Εναγόμενος
1/202010/01/2020313/201320/03/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΓΕ•••••• ΕΙ•••••••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
1/202105/01/2021539/201916/09/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΕΘ•••• ΑΕΑΣ••••• ΛΟ••••••
2/202010/01/2020177/201720/03/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΑΝ••••••• ΑΝ•••••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
2/202105/01/2021423/2019424/201930/09/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΧΑ•••••••• ΑΡ•••ΤΡ•••••• ΑΕ
3/202010/01/2020450/201620/03/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΕΥ••••••• ΑΝ•••••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
3/202107/01/2021449/2012ΑΠΟΦ.274/201814/07/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΜΙ••• ΚΟ••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
4/202010/01/2020479/201520/03/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΣΤ••••••• ΑΣ••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
4/202111/01/2021340/201804/11/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΣΤ••••••• ΛΥ•••ΤΡ••••• EU••••••
5/202010/01/20201621/201520/03/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΔΗ•••••••• ΛΕ••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
5/202111/01/2021470/201604/11/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΝΙ•••••• ΜΠ•••••••ΤΡ••••• ΠΕ••••••
6/202010/01/20201704/201520/03/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΜΑ•••••• ΛΕ••••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
6/202111/01/20211175/201204/11/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΜΙ•••• ΤΣ•••••••••ΕΜ•••••• ΤΡ•••••
7/202010/01/2020315/201320/03/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΜΙ•••• ΠΑ••••••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
7/202111/01/2021357/201804/11/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΝΙ•••••• ΑΠ•••••••••ΤΡ••••• EU••••••
8/202010/01/2020388/201865/2014 ΑΠ, 334/2018 ΑΠ20/03/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΔΗ••••••• ΦΙ••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
8/202111/01/2021333/201804/11/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΝΕ••••••• ΜΠ••••••ΤΡ••••• ΠΕ••••••
9/202010/01/2020356/201620/03/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΑΝ•••••••• ΚΟ•••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
9/202111/01/2021353/201804/11/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΕΥ••••• ΠΡ•••••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
10/202010/01/2020314/201320/03/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΜΑ••••••• ΒΑ••••ΤΡ•••••• ΑΕ
10/202111/01/2021349/201804/11/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΕΥ••••••• ΛΟ••••AL•••• BA••
11/202010/01/2020339/201310/04/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΕΛ••• ΠΙ•••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
11/202010/01/2020340/201310/04/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΝΙ•••••• ΚΑ•••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
11/202112/01/2021510/2016509/201613/10/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΜΑ•••• ΒΟ••••••••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
12/202010/01/2020393/201602/04/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΠΑ•••• ΦΙ••••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
12/202112/01/2021283/201813/10/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΚΩ•••••••••• ΠΑ••••••••••EU•••••• ΤΡ•••••
13/202010/01/2020270/201602/04/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΜΙ•••• ΠΟ•••••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
13/202112/01/2021123/201613/10/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΘΕ•••••• ΚΟ••••••••AL••• ΒΑ••
14/202010/01/2020345/201303/04/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΠΕ•••• ΜΠ••••ΤΡ•••••• ΑΕ
14/202112/01/2021354/201813/10/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΔΗ••••••• ΠΑ•••••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
15/202010/01/2020539/201603/04/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΕΛ••••••• ΜΠ••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
15/202112/01/2021341/201214/07/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΑΓ•••••• ΠΑ••ΤΡ••••• EU••••••
16/202010/01/20201158/20131443/2015 ΚΛ.02/04/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΑΘ•••••••• ΑΘ••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
16/202112/01/20211248/2014340/201214/07/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΓΕ•••••• ΔΟ•••ΤΡ••••• EU••••••
17/202010/01/2020248/201702/04/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΠΑ••••••• ΒΑ•••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
17/202113/01/2021820/201321/10/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΑΝ••••••• ΚΑ•••••ΓΕ•••• ΤΡ•••••
18/202010/01/2020844/201302/04/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΝΙ•••••• ΑΠ••••••••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
18/202113/01/2021284/201821/10/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΕΙ•••• ΣΚ••••••••••EU•••••• ΤΡ•••••
19/202010/01/2020181/201103/04/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΓΕ•••••• ΑΘ••••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
19/202113/01/2021814/2013815/201321/10/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΕΛ••• ΣΠ••••••••••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
20/202010/01/2020394/201603/04/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΧΑ•••••••• ΣΥ•••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
20/202113/01/2021260/2014ΑΠΟΦ. 36/201421/10/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΜΑ•••• ΣΑ••••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
21/202010/01/2020354/201620/03/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΙΩ••••• ΜΑ••••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
21/202113/01/2021827/201321/10/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΠΑ•••••••• ΛΕ•••••AL•••••••• ΤΡ•••••
22/202010/01/2020330/2016103/2018 ΑΠ.,437/2019 ΚΛ.24/09/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΓΡ••••••• ΤΟ••••ΤΡ•••••• ΑΕ
22/202113/01/2021594/2019ΑΠΟΦ. 1/2019 - AITΗΣΗ 1496/2013 ΚΑΙ 1497/201321/10/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΧΡ••••• ΠΑ•••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
23/202010/01/2020532/201320/11/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΣΤ••••••• ΚΑ•••••ΤΡ•••••• ΑΕ
23/202114/01/2021339/201807/10/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΓΕ•••••• ΙΩ•••••••AL••• BA••
24/202010/01/2020506/201320/11/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΚΩ•••••••••• ΚΟ••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
24/202114/01/2021395/201407/10/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΔΙ••••••••••• ΑΔ••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
25/202017/01/20201322/20141237/2015 ΚΛ.22/10/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΙΩ••••••••••••••••••• ΨΑ••••ΤΡ•••••• ΑΕ
25/202114/01/2021489/2018898/2012 , ΑΠΟΦ. 221/201830/09/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΜΑ••• ΧΑ••••EU•••••• ER•••••••••
26/202017/01/202067/201722/10/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΒΑ••••••• ΛΑ••ΤΡ•••••• ΑΕ
26/202115/01/2021103/201810/06/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΒΑ••••••• ΣΙ••••••••ΤΡ••••• ΠΕ••••••
27/202017/01/2020473/201322/10/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΝΙ•••••• ΖΑ•••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
27/202115/01/202181/2018ΑΠΟΦ. 278/201710/06/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΑΛ••••••• ΜΩ•••••ΤΑ•••••••••••••••••• ΚΑ•••••••••
28/202017/01/202081/201722/10/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΔΙ•••••• ΤΣ•••••ΤΡ•••••• ΑΕ
28/202115/01/2021110/201810/06/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΑΙ•••••••• ΓΚ••••••ΤΡ••••• ΠΕ••••••
29/202017/01/20201708/201518/09/20183869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΕΛ••••••••••••••••• ΦΛ•••••ΤΡ•••••• ΑΕ
29/202017/01/20201709/201518/09/20183869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΝΑ•••••• ΑΡ•••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
29/202017/01/20201710/201518/09/20183869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΙΩ•••••• ΦΛ•••••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
29/202119/01/20211016/201204/11/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΜΑ••• ΗΛ•••••••••••••••••AL••• BA••
30/202017/01/2020233/2011221/2017 ΑΠ.23/10/20183869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΕΛ••• ΠΕ•••ΤΡ•••••• ΑΕ
30/202119/01/2021453/201804/11/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΠΑ••••••• ΓΕ••••••••EU•••••• ER••••••
31/202017/01/2020927/20131295/2015 ΚΛ.23/10/20183869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΑΠ••••••• ΚΟ••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
31/202120/01/2021305/201813/10/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΕΙ•••• ΘΕ••••••EU•••••• ER••••••
32/202017/01/20201118/201212/02/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΕΛ••• ΚΑ•••••ΤΡ•••••• ΑΕ
32/202120/01/2021328/20134336/15,1313/1513/10/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΠΑ••• ΠΑ••••••••••ΤΡ••••• EU••••••
33/202017/01/20201304/20151555/2013 ΑΙΤ.18/09/20183869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΒΑ•••••• ΣΕ•••ΤΡ•••••• ΑΕ
33/202017/01/20201305/20151556/2013 ΑΙΤ.18/09/20183869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΝΤ••••• ΣΕ••ΤΡ•••••• ΑΕ
33/202120/01/2021117/201613/10/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΡΟ•••••••••••••• ΒΕ••••••ΤΡ••••• ΠΕ••••••
34/202017/01/2020287/20141294/2015 ΚΛ.23/10/20183869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΣΤ•••••• ΜΠ•••••••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
34/202121/01/2021749/201310/06/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΑΙ•••••••• ΑΛ•••••••••••••EU•••••• ER••••••
35/202017/01/20201063/20131298/201523/10/20183869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΠΑ•••••••• ΛΙ•••••ΤΡ•••••• ΑΕ
35/202121/01/202196/201810/06/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΣΤ••••• ΑΝ•••••AL••• BA••
36/202017/01/2020495/20151299/201523/10/20183869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΑΝ••• ΛΑ••••ΤΡ•••••• ΑΕ
36/202121/01/2021266/201816/09/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΑΛ•••••••• ΒΑ•••••••ΠΑ••••••• ΤΡ•••••
37/202017/01/20201254/201502/04/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΕΙ•••• ΜΑ•••ΤΡ•••••• ΑΕ
37/202121/01/2021267/201816/09/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΕΜ••••••• ΒΑ•••••••ΠΑ••••••• ΤΡ•••••
38/202017/01/2020333/201303/04/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΙΛ••• ΜΟ•••ΤΡ•••••• ΑΕ
38/202122/01/2021819/201807/10/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΠΕ•••••• ΤΣ•••••AL••• BA••
39/202017/01/2020521/2018249/2018 ΑΠ.03/04/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΑΓ••••• ΤΡ•••••••••••••ΝΠ•• ΟΑ••
39/202127/01/20211453/20131343/201504/12/20183869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΜΙ•••• ΚΑ•••••••••••ΤΡ••••• EU••••••
40/202017/01/2020522/2018348/2017 ΑΠ.03/04/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΚΥ••••• ΜΙ••••••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
40/202127/01/20212/201278/201807/11/20183869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΚΩ•••••••••• ΟΡ•••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
41/202017/01/2020158/201603/04/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΠΑ•••• ΧΑ••••••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
41/202127/01/2021486/201616/01/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΚΑ•••••• ΓΕ••••••ΤΡ••••• EU••••••
42/202017/01/2020272/201614/05/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΕΙ•••• ΛΟ••••••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
42/202127/01/2021239/2013240/201316/01/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΣΠ••• ΣΤ•••••••ΤΡ••••• ΠΕ••••••
43/202017/01/2020305/201614/05/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΑΝ••••••• ΛΟ•••••••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
43/202127/01/2021498/1612/02/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΣΤ••••• ΔΡ••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
44/202020/01/2020379/201321/05/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΛΑ•••• ΠΙ••••ΤΡ•••••• ΑΕ
44/202127/01/2021317/201712/02/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΧΡ••••• ΚΥ•••••••••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
45/202020/01/2020346/201309/04/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΠΕ•••• ΑΝ•••••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
45/202127/01/2021290/2017291/201712/02/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΚΡ•••• ΠΑ•••ΑΛ•• ΤΡ•••••
46/202020/01/2020277/201144/2018 ΚΛ., 373/2017 ΑΠ.11/06/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΤΡ••••••••••••••• ER••••••••••ΙΩ••••••• ΦΑ•••••
46/202127/01/2021264/201616/04/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΜΑ••••••• ΣΚ•••••ΤΡ••••• ΠΕ••••••
47/202020/01/2020570/201611/06/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΔΗ••••••• ΑΜ••••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
47/202127/01/20211159/201416/04/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΑΙ•••••••• ΛΑ••••••ΤΡ••••• ΠΕ••••••
48/202020/01/20201042/2013887/2015 ΚΛ.,192/2018 ΑΠ.,378/201911/06/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΤΡ••••••••••••••• ER••••••••••ΣΑ•••• ΜΥ••••••••
48/202127/01/20211101/201525/06/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΠΑ•••••• ΔΡ••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
49/202020/01/2020572/201611/06/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΒΑ••••••• ΓΡ••••••••••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
49/202127/01/20213/201725/06/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΔΗ•••••• ΜΕ•••••••ΤΡ••••• ΠΕ••••••
50/202020/01/20201256/201209/04/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΧΑ••••••••• ΠΕ•••••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
50/202127/01/20212/201725/06/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΑΝ•••••• ΒΡ•••••••••••••ΤΡ••••• EU••••••
51/202020/01/20201258/201209/04/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΒΑ••••••••••••••••• ΜΑ•••ΤΡ•••••• ΑΕ
52/202020/01/2020375/201321/05/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΠΑ••••••••• ΛΥ••••••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
52/202102/02/20211181/2014ΚΛ. 1326/201522/09/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΑΛ•• ΤΡ•••••ΚΥ••••• ΣΤ••••••••••
53/202020/01/2020569/201611/06/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΤΡ••••• ΜΑ•••••ΤΡ•••••• ΑΕ
53/202102/02/20211124/201230/09/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΜΕ•••••• ΜΑ•••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
54/202020/01/2020566/201611/06/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΖΩ• ΜΑ•••••ΤΡ•••••• ΑΕ
54/202102/02/2021151/201722/09/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΙΩ••••• ΠΑ••••••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
55/202020/01/2020556/201611/06/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΔΗ••••••• ΛΟ••••••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
55/202020/01/2020557/201611/06/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΚΑ••••••••••••••••••••••••••••• ΑΡ••••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
55/202102/02/20211242/20121243/201222/09/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΜΙ•••• ΚΟ••••••••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
56/202029/01/2020384/201920/11/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΙΩ•••• ΑΛ••••••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
56/202105/02/2021327/201821/10/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΔΗ••••••• ΤΣ•••••••••do•••••••••••• ΑΕ
57/202031/01/2020217/201418/09/20183869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΚΩ•••••••••• ΑΓ•••••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
57/202108/02/20211165/2013952/201523/10/20183869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΠΑ•••••••• ΚΑ••••••••••••ΤΡ••••• EU••••••
58/202031/01/2020324/201604/12/20183869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΜΑ••• ΑΡ••••••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
58/202031/01/2020325/201604/12/20183869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΣΠ••••••• ΜΠ••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
59/202031/01/2020269/201616/04/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΠΑ•••••• ΑΝ••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
59/202108/02/2021441/201419/02/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑDU••••• CH••••••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
60/202031/01/2020348/201309/04/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΙΩ•••••• ΓΚ•••ΤΡ•••••• ΑΕ
60/202108/02/2021323/201327/03/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΚΑ•••••• ΣΤ••••ΑΛ•• ΤΡ•••••
61/202031/01/20201197/201209/04/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΒΙ•••••• ΛΑ••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
61/202031/01/2020371/201909/04/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΒΙ•••••• ΛΑ••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
61/202108/02/2021891/2012982/201227/03/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΒΑ••••••• ΒΑ••••ΑΛ•• ΤΡ•••••
62/202031/01/20201257/201209/04/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΒΑ••••••• ΚΑ••••••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
62/202108/02/2021191/1727/03/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΦΩ••••• ΚΑ••••ΤΡ••••• EU••••••
63/202031/01/2020609/20131345/2015 ΚΛ.09/04/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΙΩ•••••••••••••••••• ΧΑ•••••ΤΡ•••••• ΑΕ
63/202031/01/2020783/201209/04/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΣΤ••••• ΧΑ••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
63/202108/02/2021729/15271/1616/04/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΑΛ•• ΤΡ•••••ΜΑ••• ΠΟ••••••
64/202031/01/2020401/2015310/2018 ΚΛ.09/04/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΕΛ••• ΠΑ••••••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
64/202108/02/2021266/1616/04/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΓΕ•••••• ΖΙ•••••ΤΡ••••• ΠΕ••••••
65/202031/01/20201435/20151606/201314/05/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΕΛ••• ΜΑ•••ΤΡ•••••• ΑΕ
65/202031/01/2020103/201614/05/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΕΛ••• ΜΑ•••ΤΡ•••••• ΑΕ
65/202108/02/2021830/1303/11/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΔΗ••••••• ΑΝ••••••ΤΑ••••••••• ΤΑ•••••••••
66/202031/01/20201563/201514/05/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΔΗ•••••• ΝΙ••••ΤΡ•••••• ΑΕ
66/202031/01/20201564/201514/05/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΙΩ•••••• ΛΟ••••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
66/202108/02/2021823/1303/11/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΕΛ••• ΜΙ••••••••ΑΛ•• ΤΡ•••••
67/202031/01/202012/201725/06/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΑΙ•••••••• ΠΑ••••••••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
67/202108/02/2021417/201907/10/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΒΑ••••••• ΜΑ••••••EU•••••• ER••••••
68/202031/01/20201444/201525/06/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΠΑ•••••••• ΚΑ•••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
68/202117/02/2021789/201316/09/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΕΛ••• ΓΚ••••ΤΡ•••••• ΑΕ
69/202031/01/2020849/201514/05/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΕΛ••••• ΣΤ•••••••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
69/202117/02/2021ΚΛ.672/2019504/13,505/1316/06/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΑΝ•••••••• ΧΡ•••••••ΤΡ••••• EY••••••
70/202031/01/202075/201722/10/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΑΝ••••• ΤΡ••••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
70/202031/01/202076/201722/10/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΣΤ•••••• ΒΙ•••ΤΡ•••••• ΑΕ
71/202031/01/202065/201722/10/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΑΝ••••••• ΚΟ•••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
71/202031/01/202066/201722/10/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΣΠ••••••• ΜΕ••••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
71/202122/02/2021162/201307/11/20183869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΑΘ••• ΚΑ••••••ΤΑ•••• ΠΑ•••••••••••••••••••••••
72/202031/01/202070/201722/10/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΧΡ••••• ΤΟ•••••ΤΡ•••••• ΑΕ
72/202031/01/2020237/201822/10/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΑΙ•••••••••••••••••••• ΑΛ•••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
73/202031/01/2020301/201722/10/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΑΝ•••••• ΚΑ•••••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
73/202122/02/2021272/201312/02/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΙΩ••••• ΜΑ•••••ΤΡ••••• EU••••••
74/202031/01/20201161/201710/12/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΣΩ•••••• ΚΑ••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
74/202122/02/2021342/2014ΚΛ.1408/1512/02/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΠΑ••••••• ΣΕ•••ΑΛ•• ΤΡ•••••
75/202031/01/2020564/201611/06/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΘΕ••••••• ΓΑ••••••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
75/202122/02/2021513/2015ΚΛ.1400/1512/02/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΓΕ•••••• ΤΖ••••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
76/202031/01/2020407/201311/06/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΑΝ•• ΚΑ••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
76/202031/01/2020408/201311/06/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΙΩ•••••• ΔΡ••••ΤΡ•••••• ΑΕ
76/202122/02/2021484/201623/10/20183869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΦΛ••••••• ΑΘ•••••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
77/202031/01/20209/201322/10/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΣΤ••••• ΠΑ••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
77/202031/01/20208/201322/10/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΜΑ••• ΑΛ•••••ΤΡ•••••• ΑΕ
77/202122/02/2021471/201604/12/20183869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΓΕ•••••• ΛΙ••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
78/202031/01/2020536/201622/10/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΔΗ••••••• ΓΑ•••••ΤΡ•••••• ΑΕ
78/202123/02/2021389/2018811/201204/12/20183869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΙΩ••••• ΠΑ•••••••EU•••••• ER••••••
79/202031/01/202086/201722/10/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΓΕ•••••• ΜΑ•••••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
80/202031/01/2020274/201722/10/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΑΙ••••••••• ΓΙ••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
80/202123/02/2021473/201612/02/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΓΕ•••••• ΔΡ••••••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
80/202123/02/2021218/201612/02/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΑΘ••••••• ΔΡ••••••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
81/202031/01/2020478/201322/10/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΜΑ••• ΓΑ•••••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
81/202123/02/2021100/2018471/201312/02/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΑΡ•••••••• ΦΕ•••ΤΡ••••• EU••••••
82/202014/02/2020322/201614/05/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΟΔ•••••• ΜΟ•••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
82/202123/02/2021214/201612/02/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΠΑ••••••• ΜΗ•••••••••ΤΡ•••••• EU••••••
83/202014/02/2020297/201614/05/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΙΩ•••••• ΚΟ••••ΤΡ•••••• ΑΕ
83/202123/02/2021387/2018462/2016 ΑΠΟΦ. 297/201816/04/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑEU•••••• ER••••••ΣΤ•••• ΤΣ•••••
84/202014/02/2020293/201614/05/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΧΑ••••••• ΚΑ••••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
84/202123/02/2021809/201214/10/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΕΛ••• ΝΤ••••••CI•••••• IN•••••••••••••••
85/202014/02/2020281/201614/05/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΝΙ•••••• ΑΠ••••••••••••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
85/202123/02/2021769/201322/09/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΑΘ••••••• ΜΑ••••AL••• BA••
86/202014/02/2020110/2019431/201309/04/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΔΗ••••••••• ΚΑ•••••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
86/202014/02/2020111/2019432/201309/04/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΕΥ••••• ΓΕ••••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
86/202123/02/2021770/201322/09/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΕΥ••••••• ΚΟ••••TT••••••••• PO•••••••
87/202017/02/20201720/201529/01/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΕΥ••••••••• ΚΙ•••••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
87/202123/02/20211468/201516/09/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΕΥ••••••• ΚΟ••••••••ΤΡ•••••• ΠΕ•••••••••
88/202017/02/2020724/201229/01/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑGR••• BR••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
88/202125/02/20211348/201504/12/20183869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΜΑ••••••• ΚΟ•••••••ΑΛ•• ΤΡ•••••
89/202017/02/2020853/201229/01/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΙΩ••••• ΔΙ•••••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
89/202125/02/2021289/201704/12/20183869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΔΗ••••••• ΛΟ••••ΤΡ••••• EU••••••
90/202020/02/2020154/201614/05/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΜΑ••••••• ΡΑ••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
90/202125/02/2021265/201616/04/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΔΗ••••• ΤΖ••••••••ΤΡ••••• EU••••••
91/202020/02/2020274/201614/05/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΓΕ•••••• ΚΑ•••••ΤΡ•••••• ΑΕ
91/202125/02/2021971/20141239/201516/04/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΚΩ•••••••••• ΞΕ•••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
92/202020/02/2020227/2019499/201625/06/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΑΘ••••••• ΔΡ••••ΤΡ•••••• ΑΕ
92/202125/02/2021ΚΛ.115/2019ΑΠΟΦ.231/201816/04/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΑΙ•••••••• ΑΦ••••••ΤΡ••••• ΠΕ••••••
93/202020/02/202041/201708/10/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΕΛ••••••• ΒΑ••••••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
93/202125/02/2021259/201316/01/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΑΘ••••••• ΣΙ••••••••••ΤΡ••••• EU••••••
94/202020/02/202034/201708/10/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΜΑ••• ΣΑ•••ΤΡ•••••• ΑΕ
94/202125/02/2021329/2018330/201821/10/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΑΝ•••••• ΜΕ••••••••AL••• ΒΑ••
95/202024/02/2020472/201322/10/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΝΙ•••••• ΜΑ•••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
95/202125/02/2021325/2018326/201821/10/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΚΡ•••• ΚΡ••••••ΤΡ••••• ΠΕ••••••
96/202024/02/2020260/201722/10/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΕΥ••••••••• ΦΥ••••••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
96/202125/02/2021687/2019ΠΡΑΞΗ 53/202008/09/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΜΙ•••• ΚΑ•••••••AL••• BA••
97/202024/02/2020999/201422/10/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΕΛ••• ΓΙ••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
97/202125/02/2021322/2019ΑΠΟΦΑΣΗ 350/1903/11/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΧΡ••••• ΑΓ••••••••ΕΜ•••••• ΤΡ•••••
98/202024/02/20201324/2015687/201522/10/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑCE•••••••••• ΑΕΑΛ••••••• ΟΥ•••••
98/202024/02/2020760/201822/10/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΑΛ•••••••• ΟΥ•••••ΤΡ•••••• ΑΕ
98/202125/02/2021177/201107/11/20183869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΓΕ•••••• ΖΑ•••••••••ΑΓ•••••• ΤΡ•••••
99/202024/02/2020430/201405/11/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΓΕ•••••• ΚΑ••••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
99/202125/02/20211106/1207/11/20183869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΝΙ•••••• ΜΟ••••••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
100/202024/02/2020481/201305/11/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΠΕ•••• ΒΟ•••••ΤΡ•••••• ΑΕ
100/202125/02/2021124/1604/12/20183869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΕΥ••••• ΚΥ•••••ΤΡ••••• EU••••••
101/202024/02/2020482/201305/11/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΛΙ•••••••• ΣΠ••••••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
101/202024/02/2020280/201805/11/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΛΙ•••••••• ΣΠ••••••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
101/202125/02/2021820/1509/01/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΓΕ•••••• ΣΩ••••••••••ΤΡ••••• ΠΕ••••••
102/202026/02/2020371/201315/05/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΔΕ•••••• ΚΡ••••ΤΡ•••••• ΑΕ
102/202125/02/2021774/12ΑΠΟΦ.27/1816/01/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΓΕ•••••• ΜΠ••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
103/202026/02/2020517/201415/05/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΕΥ••••••• ΚΟ••••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
103/202125/02/2021320/1612/02/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΠΑ••••••• ΚΡ•••ΑΛ•• ΤΡ•••••
104/202027/02/2020370/201315/05/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΣΟ••• ΖΟ•••••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
104/202125/02/2021286/1319/02/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΚΩ••••••••• ΠΑ•••••••••••ΤΑ•••••••••••••••••• ΚΑ•••••••••
105/202027/02/2020369/201315/05/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΓΕ•••••• ΖΟ••••••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
105/202126/02/2021754/13755/1316/06/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΑΝ•••••••• ΒΛ••••ΑΓ•••••• ΤΡ•••••
106/202027/02/20201024/201217/09/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΑΝ••••••• ΜΑ•••••ΤΡ•••••• ΑΕ
107/202027/02/2020428/201317/09/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΠΕ•••• ΔΡ•••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
107/202104/03/2021337/201821/10/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΠΑ•••••••• ΑΘ••••••ΑΛ•• ΤΡ•••••
108/202027/02/2020119/201317/09/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΚΩ•••••••••• ΜΠ•••••ΤΡ•••••• ΑΕ
108/202109/03/2021125/201304/11/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΑΡ••••••• ΓΟ••••••EU•••••• ER••••••
108/202109/03/2021124/201304/11/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΞΑ••• ΔΗ••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
109/202027/02/20201169/201218/09/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΠΑ••••••••• ΖΟ••••ΤΡ•••••• ΑΕ
109/202027/02/20201170/201218/06/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΑΘ•••••••••••••••••••••••••• ΖΟ••••ΤΡ•••••• ΑΕ
109/202110/03/2021345/2018293/202004/11/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΕΜ••••••• ΦΑ••••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
110/202027/02/202013/201725/06/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΜΩ•••••• ΜΑ••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
110/202111/03/2021634/201403/11/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΜΑ••• ΚΟ•••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
111/202006/03/2020αποφ: 216/201828/01/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΚΥ•••••••••••••••••• ΚΩ•••••ΤΡ•••••• ΑΕ
111/202116/03/2021778/201329/09/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΚΥ••••• ΓΕ••••••ΤΡ••••• ΚΥ••••
112/202006/03/2020αποφ: 217/201828/01/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΙΩ••••• ΚΩ••••ΤΡ•••••• ΑΕ
112/202116/03/2021779/201329/09/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΓΕ••••••• ΜΑ••••••••ΤΡ••••• BA••••••
113/202012/03/20201726/201529/01/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΑΘ••• ΛΑ••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
113/202012/03/20201727/201529/01/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΧΡ••••• ΠΑ••••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
113/202116/03/20211690/201523/09/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΒΑ••••••• ΜΠ••••••ΤΡ•••••• Α•
114/202018/03/2020149/201330/10/20183869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΕΜ•••••••• ΣΤ•••••ΤΡ•••••• ΑΕ
114/202116/03/2021845/2012228/202023/09/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΑΝ•• ΚΕ••••ΤΡ•••••• Α•
115/202018/03/2020147/201323/10/20183869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΑΘ•••••• ΛΑ••••ΤΡ•••••• ΑΕ
115/202018/03/2020148/201323/10/20183869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΠΑ•••••••• ΣΤ•••••ΤΡ•••••• ΑΕ
115/202117/03/2021520/201616/09/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΦΙ•••••• ΦΙ••••••••••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
116/202018/03/20201498/201518/09/20183869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΕΛ••• ΡΟ•••ΤΡ•••••• ΑΕ
116/202117/03/2021787/201316/09/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΜΑ••• ΠΟ•••••••EU•••••• ER••••••
117/202018/03/2020452/201623/10/20183869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΕΜ•••••••• ΖΑ•••••••••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
118/202018/03/20201568/201508/10/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΔΗ•••••••• ΛΙ•••ΤΡ•••••• ΑΕ
119/202018/03/2020236/201708/10/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΔΗ••••••• ΛΙ•••••••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
119/202123/03/2021274/201823/09/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΙΩ••••• ΗΛ•••••••ΤΡ•••••• Α•
120/202018/03/202058/201708/10/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΓΙ••••••• ΠΑ••••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
121/202018/03/202042/201708/10/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΝΙ•••••• ΦΙ•••ΤΡ•••••• ΑΕ
122/202018/03/2020172/201710/12/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΚΥ••••• ΜΠ•••••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
123/202018/03/2020261/201710/12/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΔΗ•••••••• ΜΠ••••••••••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
123/202105/04/2021772/201323/09/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΣΠ••••••• ΝΤ••••••EU••••••••••••••• Α•
124/202018/03/2020163/201710/12/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΑΓ••• ΣΥ•••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
125/202018/03/2020165/201710/12/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΒΑ••••••• ΦΑ•••••ΤΡ•••••• ΑΕ
126/202018/03/2020174/201710/12/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΓΕ•••••• ΣΙ••••ΤΡ•••••• ΑΕ
126/202113/04/2021ΑΠΟΦ.63/201714/10/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΣΤ••••• ΚΑ••••••ΤΡ••••• ΠΕ••••••
127/202019/03/2020418/201829/01/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΕΥ••••••• ΚΟ•••••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
127/202114/04/2021411/201803/11/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΓΕ•••••• ΔΑ••••EU•••••• ER••••••
128/202019/03/2020184/201829/01/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΣΟ••• ΜΑ•••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
128/202019/03/2020183/201829/01/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΣΟ••• ΜΑ•••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
128/202114/04/2021822/201320/10/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΙΩ••••• ΚΑ•••••••AL•••••••• ΤΡ•••••
129/202019/03/2020517/201729/01/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΑΛ•••••••• ΘΕ••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
129/202119/04/2021671/201914/10/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΧΡ••••• ΛΥ••••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
130/202019/03/2020829/201329/01/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΣΑ••• ΙΑ•••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
131/202019/03/2020570/201329/01/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΙΩ••••• ΓΡ••••ΤΡ•••••• ΑΕ
132/202019/03/20201662/201529/01/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΕΙ•••• ΚΟ•••••••••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
132/202019/03/2020185/201829/01/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΠΑ•••••••• ΑΞ•••••ΤΡ•••••• ΑΕ
132/202123/04/2021488/201830/09/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΝΤ••••••• ΦΩ••••EU•••••• ER•••••••••
133/202019/03/2020521/201729/01/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΜΑ••••••• ΗΛ•••••ΤΡ•••••• ΑΕ
133/202127/04/2021811/201314/10/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΠΙ•••••• ΓΙ••••••••••ΝΈ••••••••••••• ΤΑ•••••••••
134/202019/03/20201281/201429/01/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΝΕ••••••• ΖΩ••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
134/202127/04/2021105/201314/10/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΙΩ••••• ΔΕ••••••EU•••••• ΤΡ•••••
135/202019/03/2020210/201129/01/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΣΤ•••••• ΠΑ••••••••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
135/202127/04/2021973/201432/202020/10/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΙΩ••••• ΜΠ••••••••••••ΤΡ••••• EU••••••
136/202019/03/2020445/201729/01/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΜΙ•••• ΓΙ•••ΝΠ•• ΟΑ••
136/202127/04/2021774/201323/09/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΟΥ••••• ΣΥ••••ΤΡ•••••• Α•
137/202019/03/2020570/201729/01/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΕΛ••• ΒΟ•••••••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
138/202020/03/2020769/201811/06/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΒΑ••• ΤΣ•••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
139/202020/03/2020606/2018662/201311/06/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΓΕ•••••• ΣΤ•••••ΤΡ•••••• ΑΕ
140/202020/03/2020767/2018764/201211/06/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΠΑ•••••••• ΤΣ•••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
141/202020/03/2020376/201315/05/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΜΑ••• ΨΑ••••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
142/202020/03/202071/2019457/201215/05/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΓΕ•••••• ΚΑ••••••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
143/202020/03/2020467/201315/05/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΜΑ•••• ΚΑ••••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
144/202020/03/2020196/201715/05/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΜΑ••• ΛΥ•••••••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
145/202027/03/2020563/201611/06/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΙΩ••••• ΤΣ••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
146/202027/03/2020481/201211/06/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΕΛ••• ΣΙ••••ΤΡ•••••• ΑΕ
146/202027/03/2020482/201211/06/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΝΙ•••••• ΣΙ•••••ΤΡ•••••• ΑΕ
147/202027/03/2020562/201611/06/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΕΛ••• ΝΙ••••••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
148/202027/03/2020559/201611/06/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΝΙ••••••• ΡΟ•••••••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
149/202027/03/2020107/2019496/201311/06/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΣΤ•••••• ΤΡ••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
150/202031/03/2020557/201218/09/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΙΩ•••••• ΚΑ••••ΤΡ•••••• ΑΕ
151/202031/03/2020494/201402/10/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΔΙ••••••••• ΖΑ••••••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
152/202031/03/2020524/2018587/201202/10/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΒΑ••••••• ΑΝ•••••••••••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
153/202031/03/2020426/201317/09/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΜΑ•••• ΠΕ•••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
154/202031/03/2020427/201317/09/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΕΙ•••• ΜΟ••••ΤΡ•••••• ΑΕ
155/202001/04/2020450/201302/10/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΑΛ•••••••• ΜΟ•••••ΤΡ•••••• ΑΕ
156/202001/04/2020453/201302/10/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΣΙ•••• ΜΑ••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
157/202002/04/2020456/201308/10/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΜΑ•••• ΑΣ••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
158/202002/04/2020353/201608/10/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΑΦ•••••• ΚΑ••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
158/202129/06/2021110/2020420/2018 ΚΛ., 222/2020 ΑΠ., 222/2011 ΚΑΙ 223/2011 ΑΙΤ.20/10/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΔΙ••••••• ΓΡ••••••••••••••EU•••••• ΤΡ•••••
159/202002/04/202060/201708/10/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΧΡ•••••• ΚΑ••••••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
160/202002/04/2020790/201508/10/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΑΝ••••••• ΠΑ••••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
161/202002/04/2020455/201308/10/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΑΝ••••••• ΑΛ••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
161/202130/06/2021527/201623/09/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΣΠ••••••• ΦΩ••••••ΤΡ•••••• Α•
162/202002/04/202053/201708/10/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΙΩ•••• ΣΥ••••••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
163/202002/04/202031/201708/10/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΕΥ••••••• ΚΑ••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
163/202116/07/2021260/201816/09/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΤΡ••••• ΠΕ•••••••••ΕΥ•••••• ΧΑ•••••••••••••••
163/202116/07/2021261/201816/09/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΤΡ••••• ΠΕ•••••••••ΓΕ•••••• ΑΡ••••••••••••
164/202002/04/2020593/201408/10/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΚΩ•••••••••• ΚΟ•••••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
165/202002/04/2020745/201208/10/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΕΙ•••• ΠΟ••••••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
166/202002/04/2020567/201908/10/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΕΙ•••• ΠΟ••••••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
167/202006/04/2020411/201312/06/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΣΤ••••••• ΑΜ••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
167/202006/04/2020412/201312/06/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΑΝ••••••• ΛΥ•••••ΤΡ•••••• ΑΕ
168/202006/04/2020410/201312/06/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΕΥ••••• ΚΟ•••••ΤΡ•••••• ΑΕ
169/202006/04/2020744/201412/06/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΒΑ•••••• ΜΕ•••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
170/202008/04/2020178/201710/12/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΕΛ••••••••• ΜΟ•••••••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
171/202008/04/2020164/201710/12/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΝΕ••••••• ΚΑ•••••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
172/202008/04/2020170/201710/12/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΓΕ•••••• ΚΑ•••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
173/202008/04/2020190/201710/12/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΜΑ•••• ΞΥ••ΤΡ•••••• ΑΕ
174/202008/04/2020160/201710/12/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΙΩ••••• ΠΑ••••••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
175/202008/04/2020464/201915/10/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑAL•••••••••• ΑΕΑΘ••••••••• ΟΙ•••••••
176/202008/04/20201205/201215/10/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΙΩ••••• ΠΑ••••ΤΡ•••••• ΑΕ
177/202008/04/2020649/201415/10/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΠΑ••••••• ΜΑ•••••••••••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
178/202009/04/2020565/201329/01/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΜΑ••••• ΚΑ••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
179/202009/04/20201482/201529/01/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΕΙ•••• ΔΑ•••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
180/202009/04/2020503/201729/01/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΓΕ•••••• ΜΟ•••••••••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
181/202009/04/2020508/201719/02/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΒΑ•••••• ΜΠ••••ΤΡ•••••• ΑΕ
182/202009/04/2020515/201729/01/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΝΙ•••••••••••••••••••• ΘΕ••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
183/202009/04/2020186/201829/01/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΤΑ••••• ΔΕ•••••••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
184/202009/04/2020563/201729/01/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΜΑ••• ΡΕ••••ΤΡ•••••• ΑΕ
185/202009/04/2020445/2019295/201629/01/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΓΕ••••• ΣΤ•••••••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
186/202015/04/2020413/201708/10/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΕΥ••••••• ΝΑ••••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
187/202015/04/202035/201708/10/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΚΥ•••••• ΚΡ•••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
188/202015/04/2020454/201308/10/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΑΦ••••••• ΜΟ••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
189/202015/04/202039/201708/10/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΠΑ••••••••• ΣΠ••••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
190/202015/04/202046/201708/10/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΟΛ•• ΛΩ••ΤΡ•••••• ΑΕ
191/202021/04/20201442/20151157/201318/09/20183869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΣΟ••••• ΚΥ••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
192/202021/04/2020609/20171249/201323/10/20183869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΜΙ••••• ΔΕ•••••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
193/202021/04/20201734/201523/10/20183869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑIL•••••• TE•••••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
194/202021/04/2020453/2015474/201218/09/20183869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΝΕ•••••• ΔΗ•••••••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
195/202027/04/2020432/201318/09/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΑΓ••••• ΗΛ•••••ΤΡ•••••• ΑΕ
196/202027/04/2020430/201318/09/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΕΥ••••••• ΚΟ••••••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
197/202027/04/2020431/201318/09/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΕΥ••••••• ΚΟ••••••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
198/202028/04/2020485/201306/11/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΚΩ••••••••• ΜΠ•••••••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
199/202030/04/2020111/201726/11/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑPA•••••• TO•••••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
200/202030/04/20201501/201526/11/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΝΙ•••••• ΒΡ•••••••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
201/202030/04/20201492/201526/11/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΒΑ•••••••• ΠΑ••••••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
202/202030/04/2020119/201726/11/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΔΗ•••••• ΑΝ••••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
203/202030/04/2020128/201726/11/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΔΗ••••••• ΓΑ••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
204/202030/04/2020232/201726/11/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΕΥ••••••• ΣΚ•••••ΤΡ•••••• ΑΕ
204/202030/04/2020233/201726/11/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΑΡ••••• ΚΩ••••••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
205/202005/05/202066/201328/01/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΣΤ••••••• ΧΡ•••••ΤΡ•••••• ΑΕ
205/202005/05/202067/201328/01/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΜΑ••••••••••••••••• ΡΟ••••ΤΡ•••••• ΑΕ
206/202005/05/20201595/201328/01/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΕΛ••••••• ΒΕ•••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
206/202005/05/20201596/201328/01/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΓΕ•••••• ΜΑ•••••ΤΡ•••••• ΑΕ
207/202005/05/2020560/201328/01/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΚΛ•••••• ΒΑ•••••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
207/202005/05/2020561/201328/01/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΑΙ•••••••• ΠΑ••••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
208/202006/05/2020446/201325/09/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΑΝ•••• ΛΙ•••••ΤΡ•••••• ΑΕ
209/202006/05/2020447/201325/09/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΒΑ••••••• ΛΙ•••••ΤΡ•••••• ΑΕ
210/202008/05/2020528/201311/12/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΜΑ••• ΒΑ•••ΤΡ•••••• ΑΕ
211/202008/05/2020530/201311/12/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΔΗ••••••• ΠΕ•••••••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
212/202008/05/2020122/2017688/201219/11/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΠΗ•••••• ΤΣ•••••ΤΡ•••••• ΑΕ
213/202008/05/2020144/201811/12/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΣΤ••••••• ΜΙ••••••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
214/202011/05/2020431/201719/02/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΕΥ•••••• ΜΕ••••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
215/202011/05/2020432/2019287/201619/02/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΠΕ•••• ΔΑ••••••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
216/202011/05/20201493/201519/02/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΣΠ•••••• ΚΟ•••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
217/202011/05/2020435/2017426/201319/02/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΠΑ•••••••• ΚΑ•••••••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
218/202013/05/2020486/201306/11/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΝΙ•••••• ΧΑ•••••••••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
219/202013/05/20201366/201412/11/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΧΡ•••••• ΤΣ••••ΤΡ•••••• ΑΕ
220/202013/05/2020376/201419/11/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΙΩ••• ΨΑ••••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
221/202013/05/20201723/201311/12/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΔΗ•••••••• ΠΑ•••••••••••••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
222/202013/05/2020223/201106/11/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΔΙ••••••• ΓΡ••••••••••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
222/202013/05/2020222/201106/11/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΑΓ•••••• ΓΡ••••••••••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
223/202013/05/2020431/2019288/201619/02/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΑΙ•••••••• ΠΡ•••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
224/202013/05/2020402/201719/02/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΕΛ••• ΛΑ•••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
225/202013/05/2020427/201719/02/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΜΑ•••• ΜΑ•••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
226/202013/05/2020436/201719/02/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΠΑ••••••• ΤΣ•••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
227/202013/05/20205050/201719/02/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΑΝ•••••• ΤΖ•••••ΤΡ•••••• ΑΕ
228/202013/05/2020434/201719/02/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΣΙ•••• ΠΑ••••••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
229/202013/05/2020512/201719/02/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΖΑ•••••• ΑΝ••••••••••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
230/202015/05/2020415/201625/09/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΜΑ••••• ΣΙ••••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
231/202015/05/202092/2017 (ή 22/2017)12/11/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΒ •••••••••• ΚΑ••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
232/202015/05/20201167/201313/11/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΑΝ•• ΠΑ••••••••••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
233/202018/05/2020398/201908/10/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΜΙ•••• ΛΟ••••ΤΡ•••••• ΑΕ
234/202019/05/2020521/201304/12/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΑΙ•••••••• ΑΛ••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
235/202019/05/20201260/201204/12/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑEL••• EV••••••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
236/202019/05/2020234/201726/11/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΙΩ••••• ΣΚ•••••ΤΡ•••••• ΑΕ
237/202019/05/2020214/201726/11/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΒΙ••••• ΑΕ••••ΤΡ•••••• ΑΕ
238/202021/05/2020386/201705/02/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΑΛ•••••••• ΚΑ••••••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
239/202021/05/2020388/201705/02/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΜΑ••• ΦΛ••••••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
240/202021/05/2020380/201705/02/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΔΗ••••••• ΛΑ••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
240/202021/05/2020381/201705/02/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΑΝ••••••• ΠΑ•••••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
241/202021/05/2020392/201705/02/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΓΕ•••••• ΧΡ••••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
242/202021/05/2020395/201705/02/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΓΕ•••••••••••••••• ΤΡ•••••••••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
243/202021/05/2020398/201705/02/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΝΙ••••••• ΚΑ••••ΤΡ•••••• ΑΕ
243/202021/05/2020399/201705/02/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΜΑ•••• ΣΥ••••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
244/202025/05/2020359/201712/11/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΑΝ••••••••• ΜΑ•••••••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
245/202025/05/2020360/201712/11/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΑΘ••••••• ΜΑ•••••••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
246/202025/05/2020376/20191664/201512/11/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΜΙ••••••• ΜΗ••••ΤΡ•••••• ΑΕ
247/202025/05/202091/201712/11/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΕΛ••• ΙΩ•••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
248/202025/05/2020496/201312/11/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΝΙ••••••• ΙΩ•••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
249/202025/05/2020488/201312/11/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΓΕ•••••• ΣΚ•••••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
250/202025/05/2020454/201912/11/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΑΜ•••• ΑΡ••••••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
251/202025/05/2020109/201712/11/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΔΕ•••••• ΚΟ••••ΤΡ•••••• ΑΕ
252/202027/05/2020262/2018303/201411/12/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΜΑ••• ΜΠ•••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
253/202029/05/2020834/2012833/201225/09/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΔΗ•••••••• ΜΑ••••••••••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
254/202029/05/2020464/201316/10/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΠΑ••••••• ΣΑ•••••ΤΡ•••••• ΑΕ
255/202029/05/202054/201316/10/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΑΘ••• ΜΠ•••••••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
255/202029/05/202055/201316/10/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΑΓ••••• ΜΙ••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
256/202029/05/2020234/201323/10/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΑΝ••••••••••••• ΓΚ••••ΤΡ•••••• ΑΕ
257/202029/05/2020449/201325/09/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΕΥ••••••• ΜΙ••••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
258/202029/05/2020334/201712/11/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΝΙ••••••• ΣΦ•••••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
259/202029/05/2020331/201712/11/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΜΙ•••• ΠΕ••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
260/202029/05/2020108/201712/11/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΕΜ•••••••• ΠΙ•••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
261/202029/05/2020522/201304/12/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΦΩ•••••• ΜΑ••••ΤΡ•••••• ΑΕ
261/202029/05/2020523/201304/12/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΑΠ••••••• ΓΙ••••••••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
262/202029/05/2020418/201904/12/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΤΡ••••• ΠΕ••••••ΑΝ• ΛΟ••••••••••
263/202029/05/202034/201926/11/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΙΩ••••• ΨΥ••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
263/202129/11/2021563/20191505/2013 ΑΙΤΗΣΗ - 1270/2015 ΚΛΗΣΗ - 145/2019 ΑΠΟΦΑΣΗ20/10/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΠΕ•••••• ΓΙ••••••••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
264/202029/05/2020129/201726/11/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΑΠ••••••• ΓΡ••••••••••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
264/202129/11/2021833/201303/11/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΑΝ••••••• ΠΕ•••••••••••ΑΛ•• ΤΡ•••••
265/202009/06/2020519/201711/03/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΚΩ•••••••••• ΡΕ••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
265/202129/11/2021178/201103/11/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΠΑ••••••• ΖΑ••••••••CI•••••• ΤΡ•••••
266/202009/06/2020622/2019244/201311/03/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΜΑ•••••••••••• ΤΖ•••ΤΡ•••••• ΑΕ
267/202009/06/2020520/201711/03/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΑΝ••••••• ΜΠ•••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
268/202009/06/2020890/201211/03/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΙΩ••••• ΗΛ••••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
269/202009/06/2020553/201711/03/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΚΥ••••• ΔΡ••••ΤΡ•••••• ΑΕ
270/202009/06/2020351/201611/03/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΜΑ••• ΑΡ••••••••••••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
271/202009/06/2020496/201711/03/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΜΑ••• ΑΠ•••••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
272/202009/06/2020489/201711/03/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΣΠ•••••• ΦΛ••••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
273/202012/06/2020411/20191168/201403/12/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΠΑ••••••• ΚΟ•••••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
274/202018/06/2020721/201414/01/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΣΒ•••••• ΤΣ•••••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
275/202024/06/20201725/201522/01/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΚΥ••••••• ΠΕ•••••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
276/202024/06/2020559/201322/01/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΑΙ•••••••• ΠΑ••••••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
277/202024/06/2020672/201304/12/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΣΠ•••••••• ΚΟ•••••ΤΡ•••••• ΑΕ
278/202024/06/2020501/201623/10/20183869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΕΛ•••••••• ΑΝ•••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
278/202024/06/2020502/201623/10/20183869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΑΝ••••• ΑΝ•••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
279/202024/06/20201335/2015613/201327/11/20183869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΦΩ•••••• ΚΑ•••••••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
279/202024/06/20201336/2015614/201327/11/20183869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΔΗ•••••••• ΙΩ•••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
280/202024/06/20201001/201223/10/20183869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΜΑ••• ΚΟ••••ΤΡ•••••• ΑΕ
281/202024/06/20201271/20151431/201418/09/20183869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΦΩ•••••••••••••• ΤΡ••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
282/202024/06/2020130/201604/12/20183869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΣΤ••••••• ΜΙ••••••••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
282/202024/06/2020508/201804/12/20183869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΑΛ•••••••• ΔΙ••••ΤΡ•••••• ΑΕ
283/202024/06/2020133/201604/12/20183869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΜΑ••••••• ΚΑ••••ΤΡ•••••• ΑΕ
284/202024/06/20201333/2015697/201527/11/20183869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΝΙ•••••• ΣΤ•••••ΤΡ•••••• ΑΕ
284/202024/06/20201334/2015696/201527/11/20183869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΒΑ••••••• ΞΗ•••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
285/202024/06/2020487/201711/03/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΚΩ•••••••••• ΚΩ••••••••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
286/202024/06/2020473/201711/03/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΑΝ•••••••• ΚΑ•••••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
287/202024/06/2020486/201711/03/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΑΝ•••••••• ΜΠ••••••••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
288/202024/06/20201724/201511/03/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΣΟ••••• ΜΟ••••ΤΡ•••••• ΑΕ
289/202024/06/2020628/201311/03/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΟΛ•• ΠΑ••••••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
290/202024/06/2020477/201711/03/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΓΕ•••••• ΡΑ••••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
291/202024/06/202069/201311/03/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΛΑ•••••• ΔΗ••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
292/202025/06/2020262/201712/11/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΠΕ•••• ΡΟ•••••ΤΡ•••••• ΑΕ
293/202025/06/2020163/2019630/201203/12/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΙΩ••••• ΚΑ••••••••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
294/202025/06/2020517/201303/12/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΚΩ•••••••• ΓΙ•••••ΤΡ•••••• ΑΕ
295/202025/06/2020758/201303/12/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΚΩ••••••••••• ΑΓ•••••ΤΡ•••••• ΑΕ
296/202025/06/2020145/2018585/201203/12/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΚΩ••••••••••• ΞΕ••••••••••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
297/202030/06/202095/201712/11/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΑΣ••••• ΣΕ••••ΝΠ•• ΟΑ••
298/202030/06/20201172/201313/11/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΜΑ••• ΠΑ•••••ΤΡ•••••• ΑΕ
299/202030/06/20201215/201225/09/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΣΩ•••••• ΤΑ••••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
300/202030/06/2020399/201925/09/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑVI•••••• LO••ΤΡ•••••• ΑΕ
301/202030/06/2020448/201325/09/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΗΛ•••• ΣΙ••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
302/202030/06/2020440/201325/09/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΙΟ•••••• ΓΡ•••••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
303/202030/06/2020439/201325/09/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΓΕ•••••• ΘΩ•••••ΤΡ•••••• ΑΕ
304/202030/06/2020227/201521/01/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΣΩ•••••• ΚΑ•••••ΤΡ•••••• ΑΕ
305/202030/06/2020625/201421/01/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΕΥ•••••• ΤΖ••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
306/202030/06/202027/201321/01/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΜΑ••• ΑΧ••••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
306/202030/06/202028/201321/01/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΝΙ•••••• ΑΠ•••••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
307/202030/06/2020395/201904/12/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΝΙ•••••• ΚΑ•••••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
308/202030/06/2020396/201904/12/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΠΑ••••••• ΚΑ•••••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
309/202030/06/2020861/201318/09/20183869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΓΕ•••••• ΧΡ•••••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
310/202030/06/2020201/201304/12/20183869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΕΥ••••••• ΚΑ•••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
311/202030/06/2020202/201304/12/20183869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΚΑ•••••• ΣΕ•••ΤΡ•••••• ΑΕ
312/202030/06/2020203/201304/12/20183869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΑΙ•••••••• ΚΑ•••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
313/202030/06/2020963/201404/12/20183869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΑΝ•••••• ΜΑ••••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
314/202030/06/2020200/201304/12/20183869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΑΘ••••••• ΚΑ•••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
315/202030/06/2020465/201316/10/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΔΕ••••••• ΧΡ•••••••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
316/202008/07/20201456/201416/10/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΕΛ••• ΣΩ••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
317/202008/07/2020139/201316/10/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΝΙ•••••• ΛΕ•••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
318/202008/07/202038/2018788/201216/10/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΣΒ•••••• ΠΕ•••••ΤΡ•••••• ΑΕ
319/202008/07/2020257/2018761/201223/10/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΑΝ•••••• ΙΣ•••••ΤΡ•••••• ΑΕ
320/202010/07/2020363/201722/01/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΝΙ•••••• ΚΕ•••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
321/202010/07/202077/201322/01/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΜΙ•••• ΜΑ••••••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
322/202013/07/20201737/201511/03/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΚΩ•••••••••• ΡΟ•••••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
323/202013/07/20201738/201511/03/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΦΩ••••• ΡΟ•••••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
324/202013/07/20201736/201511/03/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΘΕ•••••• ΡΟ•••••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
325/202013/07/2020623/201311/03/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΧΡ••••• ΑΛ••••••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
325/202013/07/20201743/201311/03/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΧΡ••••• ΑΛ••••••••••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
326/202015/07/2020675/201327/11/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΣΠ•••••• ΖΑ••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
327/202015/07/2020533/201327/11/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΜΙ•••• ΦΛ••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
328/202015/07/2020827/201223/10/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΓΕ•••••• ΚΑ•••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
329/202016/07/2020363/201722/01/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΓΕ•••••• ΑΝ•••••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
330/202024/07/2020448/201227/11/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΘΕ•••••• ΖΕ••••ΤΡ•••••• ΑΕ
330/202024/07/2020449/201227/11/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΑΓ•••••• ΖΕ••••ΤΡ•••••• ΑΕ
331/202024/07/2020512/201327/11/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΕΛ•••••• ΜΑ••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
332/202024/07/2020468/201316/10/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΜΑ••• ΚΟ•••••ΤΡ•••••• ΑΕ
333/202024/07/20201037/2015ΑΠΟΦ 418/201710/12/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΔΕ••••••• ΖΕ••••ΤΡ•••••• ΑΕ
334/202024/07/2020656/201918/02/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΒΑ•••••• ΓΚ••••ΤΡ•••••• ΑΕ
335/202024/07/2020384/201722/01/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΣΠ•••••• ΔΕ•••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
336/202024/07/2020376/201722/01/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΜΑ••••••••••••• ΣΚ••ΤΡ•••••• ΑΕ
337/202024/07/2020680/201322/01/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΒΑ••••••• ΓΙ•••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
338/202024/07/2020679/201322/01/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΠΑ••••••• ΓΙ•••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
339/202024/07/202067/201803/06/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΓΕ•••••• ΑΝ•••••••••••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
340/202024/07/20201683/201503/06/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΓΕ•••••• ΓΚ•••••ΤΡ•••••• ΑΕ
341/202024/07/2020372/201603/06/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΣΟ••••••••••••• ΑΪ•••••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
342/202027/07/20201615/201515/01/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΣΟ••• ΤΡ••••••••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
343/202027/07/20201616/201515/01/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΝΙ•••••• ΤΡ•••••••••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
344/202027/07/2020835/201515/01/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΜΙ•••• ΜΙ•••••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
344/202027/07/2020836/201515/01/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΒΑ••••••• ΦΡ•••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
345/202027/07/2020521/201612/11/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΑΙ•••••••• ΑΣ•••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
346/202031/07/2020238/201521/01/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΤΡ••••• ΤΖ••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
347/202031/07/2020612/201405/02/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑAL••••••••• ΑΕΒΑ••••••• ΤΣ•••••••
348/202031/07/2020281/201421/01/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΜΕ••••• ΤΖ•••••ΤΡ•••••• ΑΕ
349/202031/07/2020644/201705/02/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΠΑ••••••• ΒΕ••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
350/202031/07/2020400/201705/02/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΠΑ•••••••• ΣΑ•••••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
351/202031/07/2020848/201521/01/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΕΜ•••••••• ΕΓ••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
352/202031/07/20201580/201522/01/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΜΑ•••• ΧΑ•••••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
353/202031/07/2020797/201222/01/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΑΘ••• ΓΙ•••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
354/202031/07/2020534/201612/02/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΔΙ••••••• ΘΕ••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
355/202031/07/2020191/201307/11/20183869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΠΑ••••••• ΧΑ••••ΤΡ•••••• ΑΕ
356/202031/07/2020477/201827/11/20183869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΘΕ•• ΑΝ••ΤΡ•••••• ΑΕ
357/202031/07/2020214/201307/11/20183869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΟΥ••••• ΑΓ••••••••••••••••••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
358/202031/07/2020721/201227/11/20183869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΓΕ••••• ΚΡ••••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
359/202031/07/2020291/201215/01/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΜΑ••• ΚΟ•••••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
360/202031/07/2020153/201324/10/20183869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΒΑ••••••• ΤΣ••••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
360/202031/07/2020154/201324/10/20183869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΓΕ•••••• ΤΣ••••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
361/202031/07/2020356/201715/01/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΠΑ••• ΣΤ••••••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
362/202031/07/2020459/201715/01/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΞΕ• ΣΑ••••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
363/202031/07/2020359/201615/01/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΠΟ••••••• ΦΑ•••ΤΡ•••••• ΑΕ
364/202031/07/2020αποφ: 362/201715/01/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΑΓ•••••• ΓΚ•••••ΤΡ•••••• ΑΕ
365/202031/07/2020503/201902/06/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΓ. ΚΑ•••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
366/202031/07/2020474/201902/06/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΧΡ•••••• ΚΟ••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
367/202031/07/2020718/201302/06/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΣΤ ΜΙ••••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
368/202031/07/2020717/201302/06/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΑΛ• ΚΑ•••ΤΡ•••••• ΑΕ
369/202031/07/2020608/201910/12/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑAL••••••••• ΑΕΣΤ•••••• ΝΙ••••••••••
370/202031/07/2020384/201510/12/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΓΡ ΤΡ••••••••••••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
371/202031/07/2020524/201310/12/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΚ. ΒΑ••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
372/202031/07/2020538/201310/12/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΠΑ•••••••• ΓΚ•••••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
372/202031/07/2020538/201310/12/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΚΩ•••••••••• ΤΣ•••••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
373/202031/07/2020378/2015ΑΠΟΦ. 417/201710/12/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΠΡ••••••• ΠΟ•••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
374/202031/07/202096/201712/11/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΑΝ•••••• ΑΘ•••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
375/202031/07/2020215/201827/11/20183869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΣΤ••••••• ΚΕ••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
376/202031/07/20201116/2012ΑΠΟΦ 389/201704/12/20183869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΝΙ•••••• ΛΑ••••ΤΡ•••••• ΑΕ
377/202031/07/2020598/201816/04/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΙΩ••••• ΔΗ•••ΤΡ•••••• ΑΕ
378/202031/07/2020281/201319/02/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΖΑ•••••• ΠΕ••••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
379/202031/07/2020571/201712/02/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΜΥ•••••• ΨΩ••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
380/202006/08/2020496/20191065/201410/12/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΚΥ•••••••••• ΣΑ••••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
381/202010/08/2020149/201710/12/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΕΥ••••••• ΜΠ••••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
382/202011/08/20201331/2015386/201527/11/20183869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑTA••••• AZ•••••ΤΡ•••••• ΑΕ
382/202011/08/20201332/2015387/201527/11/20183869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑHE••••• MA••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
383/202011/08/2020176/20181553/201527/11/20183869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΕΛ••• ΔΕ•••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
384/202011/08/20201018/20151249/201427/11/20183869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΡΟ••••• ΠΑ••••••••••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
385/202011/08/2020190/201427/11/20183869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΔΙ••••••• ΠΑ•••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
386/202011/08/2020347/201616/04/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΕΙ•••• ΜΠ••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
387/202011/08/2020476/20181472/201427/11/20183869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΠΑ••••••• ΚΟ•••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
388/202011/08/2020219/2018625/201216/01/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΑΓ•••••• ΜΠ••••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
389/202011/08/2020322/20181117/201204/12/20183869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΒΑ•••••• ΜΑ•••••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
390/202011/08/2020810/2015ΑΠΟΦ. 116/201816/04/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΧΡ•••••• ΜΠ••••••ΤΡ•••••• ΤΡ•••••
391/202019/08/2020468/2014458/201926/02/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΙΟ•••• ΜΑ••••••ΕΘ••••• ER••••••
392/202019/08/2020442/201726/02/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΑΥ••••••• ΜΟ•••••••EU•••••••• ER••••••
393/202019/08/2020439/201726/02/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΓΕ••••••• ΤΕ•••••••••EU•••••••• ΤΡ•••••
394/202019/08/20201241/2012ΑΠΟΦ 482/201826/02/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΠΑ•••••• ΜΑ••••••••ΕΘ••••• ER••••••••••
395/202019/08/2020867/201226/02/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΜΙ•••• ΧΑ•••••••••••EU•••••••• ER••••••••••
395/202019/08/2020446/201726/02/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΑΝ•• ΧΑ•••••••••••EU•••••••• ΤΡ•••••
396/202031/08/2020382/201722/01/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΧΡ••••• ΓΕ••••••••••••ΕΘ••••• ΤΡ•••••
397/202031/08/20201728/201522/01/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΕΛ••••••• ΜΠ••••••••••••
397/202031/08/202040/201822/01/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΕΛ••••••• ΜΠ••••••••••••ΕΛ•••••••••••••••••• ER••••••
398/202031/08/20201711/201522/01/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΓΕ•••••• ΚΟ••••••EU•••••••• ΠΕ••••••••••
399/202031/08/2020306/201722/01/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΔΕ•••••• ΘΕ••••••••ΤΡ•••••• ΚΑ•••••••••
400/202031/08/20201488/201405/02/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΒΑ••••• ΜΟ•••••••ΤΑ••••••••••••••••••• ΤΡ•••••
401/202031/08/2020599/201805/02/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΓΕ••••••• ΕΛ••••••••••ΕΘ••••• ΤΡ•••••
402/202031/08/2020913/201410/12/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΒΑ••••••• ΚΑ••••••EU•••••••• ΤΡ•••••
403/202031/08/2020357/201715/01/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΔΗ••••••• ΣΑ••••ΕΘ•••••••• ΤΡ•••••
403/202031/08/2020358/201715/01/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΕΙ••••• ΠΑ•••••ΕΘ•••••••• ΤΡ•••••
404/202004/09/2020378/201722/01/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΓΕ••••••• ΜΑ••••••••••ΑΛ•• ΤΡ•••••
405/202004/09/2020115/201803/06/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΦΛ••••• ΑΛ•••••••••••••ΑΛ•••••• ΤΡ•••••
406/202004/09/2020744/201303/06/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΚΩ•••••••••• ΧΡ••••••••••ΠΕ•••••••••• ΚΑ•••••••••
407/202007/09/2020606/201326/02/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΓΕ••••••• ΠΑ••••••••ΤΑ••••••••••••••••••• ΤΡ•••••
408/202007/09/2020607/201326/02/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΦΡ•••••••• ΞΥ••••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
408/202007/09/2020607/201326/02/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΣΤ••••••• ΜΟ•••••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••••••
409/202007/09/20201537/201326/02/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΡΟ••• ΤΖ•••ΕΘ•••• ΤΡ•••••••••
410/202007/09/2020605/201326/02/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΧΡ••••• ΓΚ••••••ΕΜ•••••• ΤΡ•••••
411/202007/09/2020441/201726/02/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΣΠ•••••• ΖΕ••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
412/202007/09/2020864/201226/02/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΚΩ•••••••••• ΧΟ••••EU•••••••• ΤΡ•••••
413/202009/09/2020377/201722/01/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΕΙ••••• ΜΑ•••••••••ΑΛ•• ΤΡ•••••
414/202014/09/2020134/201803/06/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΚΩ•••••••••• ΣΑ•••ΑΛ•• ΤΡ•••••
415/202014/09/2020118/201803/06/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑAL••• ME•••••EU•••••••• ΤΡ•••••
416/202014/09/202070/201803/06/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΕΥ•••••••• ΑΘ•••••••••ΑΛ•• ΤΡ•••••••••
417/202014/09/202089/201803/06/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΕΛ•••••• ΤΣ••••••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••••••
418/202014/09/2020153/201803/06/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΒΑ•••• ΣΙ••••••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
419/202014/09/2020732/201303/06/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΓΕ•••••• ΜΙ••••••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••••••
420/202014/09/2020697/201803/06/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΘΕ•••••• ΦΑ••••••••ΠΕ•••••• ΤΡ•••••
421/202014/09/2020526/201703/06/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΜΑ•••••••••••••••••••• ΚΩ••••••••ΠΕ•••••• ΤΡ•••••••••
422/202014/09/202079/201803/06/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΠΑ•••••••• ΖΑ•••••••ΑΛ•• ΤΡ•••••
423/202014/09/2020491/201703/06/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΚΩ•••••••• ΓΕ••••••ΠΕ•••••• ΤΡ•••••••••
424/202016/09/2020449/201769/2019 ΚΛΗΣΗ, 104/2015 ΚΑΙ 665/2018 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 05/02/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΑΝ•••••• ΑΓ••••••••ΕU••••••• ΤΡ•••••••••
425/202016/09/2020316/20141093/2015 ΚΛΗΣΗ21/01/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΓΕ••••••• ΒΙ•••••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••••••
426/202018/09/2020621/201304/03/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΝΙ•••••• ΚΕ•••••••EU•••••••• ΤΡ••••••
427/202018/09/2020556/201704/03/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΣΠ•••••• ΣΩ••••••EU•••••••• ΤΡ•••••••••
428/202018/09/2020619/201304/03/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΧΡ•••••• ΠΑ••••••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••••••
429/202018/09/2020464/201704/03/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΒΑ••••••• ΨΩ•••EU•••••••• ΤΡ•••••
430/202018/09/2020568/2012150/2018 ΑΠΟΦΑΣΗ04/03/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΜΙ•••• ΚΑ••••••ΠΕ•••••• ΔΑ•••••••••
431/202018/09/2020655/201270/2019 ΑΠΟΦΑΣΗ04/03/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΚΩ••••••••••• ΜΟ•••••••••ΤΑ••••••••••••••••••• ΤΡ•••••••••
432/202018/09/2020472/201704/03/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΜΑ••• ΠΑ•••••••••••••••EU•••••• ΤΡ•••••
433/202018/09/2020620/201304/03/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΕΥ••••• ΚΟ•••••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••••••
434/202018/09/2020182/201804/03/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΑΦ•••••• ΚΟ•••••ΑΛ•• ΤΡ•••••••••
435/202021/09/20201206/2012149/2018 ΑΠΟΦΑΣΗ03/03/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΑΝ••••• ΠΛ•••••••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••••••
436/202021/09/2020547/2019266/2018 ΑΠΟΦΑΣΗ03/03/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΛΟ••••••• ΓΕ•••••••ΕΘ•••• ΤΡ••••••••••
437/202023/09/2020731/201303/06/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΠΑ••••••• ΝΙ••••••ΑΛ•• ΤΡ••••••••••
438/202023/09/202077/201803/06/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΣΩ••••••• ΚΟ••••••••EU•••••••• ΤΡ••••••
439/202023/09/202062/201803/06/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΚΥ••••••••• ΧΟ••••••••••EU•••••••• ΔΑ•••••
440/202023/09/2020353/201715/01/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΒΑ••••••• ΝΤ•••••ΤΑ•••••••••••••••• ΔΑ•••••
440/202023/09/2020354/201715/01/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΠΕ••••••• ΣΤ••••ΤΑ•••••••••••••••• ΤΡ•••••
441/202023/09/2020312/201815/01/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΑΘ•••••• ΒΛ••••ΠΕ•••••• ΤΡ••••••••••
442/202023/09/2020547/201315/01/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΕΛ••• ΚΑ•••••••••ΕΘ•••• ΤΡ••••••••••
443/202024/09/2020408/201712/02/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΔΗ•••••• ΑΛ••••••ΕΘ•••• ΤΡ••••••••••
444/202024/06/2020512/2019372/2013 ΑΙΤΗΣΗ - 373/2013 ΑΙΤΗΣΗ03/06/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΔΗ•••••••• ΔΗ•••••••••EU•••••••• ΤΡ••••••••••
445/202024/09/2020151/201803/06/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΚΩ•••••••••• ΦΡ••••••••EU•••••••• ΤΡ••••••••••
445/202024/09/2020656/201303/06/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΜΑ••• ΚΩ•••••EU•••••••• ΤΡ•••••
446/202030/09/2020546/201703/04/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΙΩ••••• ΔΕ••••AL••• BA••
447/202030/09/2020132/201803/04/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΙΩ••••• ΨΥ•••••ΕΘ•••••••••••• ΚΛ•
448/202030/09/2020564/201703/04/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΒΑ•••••• ΙΩ•••••ΤΡ••••• ΠΕ••••••
449/202030/09/2020169/201803/04/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΓΕ•••••• ΑΡ••••••ΤΡ•••••••••••••• ΚΛ•
450/202030/09/2020453/201703/04/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΓΕ•••••• ΚΑ•••••••••ΑΛ•••••••••• ΚΛ•
451/202030/09/2020422/201702/12/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΛΑ••••• ΜΕ•••CE••• HE••••
452/202030/09/20201525/201502/12/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΣΤ••••••• ΓΙ••••••••••••ΤΡ•••••••••••••• ΚΛ•
453/202030/09/2020111/201806/03/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΜΑ••• ΚΡ••••••••••••ΕΘ•••••••••••• ΚΛ•
454/202030/09/202074/202030/09/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΙΩ••••• ΤΣ••••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
455/202030/09/2020361/201715/01/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΟΛ•• ΜΗ••ΤΡ•••••• ΑΕ
456/202030/09/2020362/201715/01/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΒΑ••••••• ΚΩ•••••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
457/202030/09/2020551/201315/01/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΔΕ•••••• ΓΕ•••••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
458/202030/09/2020355/201715/01/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΑΣ••••• ΚΑ•••••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
459/202002/10/20201450/20131169/201512/02/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΚΩ•••••••••• ΜΕ••ΤΡ•••••• ΑΕ
460/202002/10/20201200/20131097/201516/04/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΔΙ•••••• ΒΑ••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
461/202002/10/2020915/20141097/201516/04/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΙΩ••••• ΒΑ•••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
462/202002/10/2020199/20181546/201526/06/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΚΟ••••••••••• ΚΑ••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
463/202002/10/2020300/2018463/201625/06/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΝΙ••••• ΧΡ•••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
464/202002/10/2020923/2013145/201926/06/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΜΑ••• ΤΣ•••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
465/202007/10/2020631/2015561/201704/12/20183869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΙΩ••••• ΤΣ••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
466/202007/10/2020549/201616/04/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΑΓ•••••• ΒΑ••••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
468/202007/10/2020491/201516/04/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΔΗ•••••• ΓΚ••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
469/202008/10/2020241/2017467/201912/02/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΕΙ•••• ΚΟ••••••ΤΡ••••• ΠΕ••••••
470/202008/10/2020240/2017468/201912/02/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΔΗ••••••• ΚΟ••••••ΤΡ••••• ΠΕ••••••
471/202008/10/2020229/2016597/201912/02/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΓΕ•••••• ΣΙ••••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
472/202008/10/2020412/201712/02/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΣΤ••••••• ΜΙ••••••••ΤΡ••••• ΠΕ••••••
473/202008/10/2020580/201312/02/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΕΙ•••• ΓΚ••••••AL•••• ΤΡ•••••
474/202008/10/2020581/201312/02/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΝΙ•••••• ΜΩ•••••ΑΛ•• ΤΡ•••••
475/202008/10/20201669/2015389/2019 113/201712/02/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΔΗ••••••• ΜΑ••••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
476/202008/10/2020584/201312/02/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΔΩ••••• ΦΕ••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
477/202008/10/20201583/201512/02/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΑΝ•••••• ΧΑ••••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
478/202013/10/2020164/201426/06/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΚΩ•••••••••• ΣΤ••••••••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
479/202013/10/2020138/201604/12/20183869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΖΑ••••• ΠΑ•••ΤΡ••••• ΠΕ••••••
480/202013/10/2020131/201604/12/20183869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΧΑ•••••••• ΔΕ•••••••••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
481/202013/10/2020245/201723/10/20183869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΜΑ••• ΝΥ•••CE•••••••••• ΚΛ•
482/202013/10/20201189/201323/10/20183869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΔΗ••••••• ΤΡ•••••••ΕΘ•••••••••••• ΚΛ•
483/202013/10/2020102/2014103/201424/10/20183869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΦΩ•••••• ΜΟ••••••ΑΛ•• ΤΡ•••••
484/202013/10/202013/2013386/201816/04/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΜΑ••• ΜΩ••••••ΕΘ•••••••••••• ΚΛ•
485/202013/10/2020762/201323/06/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΓΕ•••••• ΔΑ••••••ΑΛ•••••••••• ΚΛ•
486/202013/10/202076/202013/10/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΑΦ•••••• ΣΩ••••••••ΑΛ•• ΤΡ•••••
487/202015/10/2020407/201712/02/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΑΠ••••••• ΑΓ•••••AL••• ΤΡ•••••
488/202015/10/2020598/201312/02/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΠΑ•••• ΧΡ••••••••••••AL••• ΤΡ•••••
489/202015/10/2020424/201712/02/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΧΑ••••••• ΑΜ••••••ΤΡ••••• EU••••••
490/202015/10/20201504/201512/02/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΣΤ••••• ΚΟ•••••••ΤΡ••••• ΠΕ••••••
491/202016/10/2020219/201612/02/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΕΛ•••••••• ΦΩ••••••ΑΛ•• ΤΡ•••••
492/202016/10/20201752/20131364/201512/02/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΙΜ••• ΧΑ•••••••••ΤΡ••••• ΠΕ••••••
493/202016/10/2020672/201226/06/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΒΙ•••••• ΚΑ•••••••ΤΡ••••• EU••••••
494/202016/10/2020532/20151338/201527/11/20183869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΜΑ••• ΤΣ•••••ΑΛ•• ΤΡ•••••
495/202016/10/2020777/201404/12/20183869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΣΤ••••• ΚΩ•••••••••ΤΡ••••• ΠΕ••••••
496/202016/10/2020375/2011248/201519/06/20183869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΜΙ•••• ΚΑ•••••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
497/202016/10/2020412/201812/02/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΓΕ•••••• ΚΑ•••••AL•••• ΤΡ•••••
498/202029/10/2020955/20141385/201527/11/20183869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΑΝ••••••• ΣΠ••••••ΤΑ•••••••••••••••••• ΚΑ•••••••••
499/202029/10/2020149/201604/12/20183869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΓΕ••••• ΠΕ•••••••••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
500/202029/10/2020135/201604/12/20183869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΔΙ••••••• ΜΑ••••••ΤΡ••••• EU••••••
501/202029/10/20201253/20131792/201512/02/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΒΑ•••••• `Τ••••••ΤΡ••••• EU••••••
502/202029/10/20201607/2013116/201916/04/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΣΕ••••• ΚΑ••••ΤΡ••••• ΠΕ••••••
503/202030/10/20201670/201512/02/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΓΕ•••••• ΚΑ••••••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
504/202030/10/2020104/201305/02/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΑΘ••••••• ΚΩ••••••••••ΤΡ••••• EU••••••
505/202030/10/2020763/202323/06/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΣΤ••••• ΠΟ••••••••ΤΑ•••••••••••••••••• ΚΑ•••••••••
506/202030/10/2020115/2014472/201903/03/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΙΩ••••• ΚΑ••••••••••ΤΡ••••• EU••••••
507/202030/10/2020350/201715/01/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΙΩ••••• ΠΑ••••••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
508/202030/10/2020882/201210/03/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΕΙ•••• ΤΣ••••••ΑΛ•• ΤΡ•••••
509/202030/10/2020712/201304/02/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΙΩ••••• ΧΗ•••ΕΘ••••• ΤΡ•••••
510/202030/10/2020713/2013551/201604/02/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΕΥ••••• ΠΡ•••••ΕΘ••••• ΤΡ•••••
511/202030/10/202040/201315/01/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΕΥ••••• ΝΤ•••••ΕΜ•••••• ΤΡ•••••
512/202030/10/202041/2013311/201815/01/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΒΑ•••••• ΒΛ••••••••••••••••ΤΡ••••• EU••••••
513/202030/10/2020460/201715/01/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΝΙ••••••• ΜΙ••••••••ΑΓ•••••• ΤΡ•••••
514/202002/11/2020-ΑΠΟΦ.454/201907/10/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΒΑ•••••• ΔΕ•••••••••••ΤΡ••••• EU••••••
515/202002/11/2020-455/201907/10/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑAL•••••••• NA••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
516/202002/11/2020ΑΠΟΦ.470/201708/01/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΑΝ•• ΜΑ••••••••••ΤΡ••••• EU••••••
517/202005/11/2020259/201823/06/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΘΕ••••• ΠΑ•••••••ΤΡ••••• ΠΕ••••••
518/202005/11/2020252/201823/06/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΑΓ••••• ΜΙ••••••••ΤΡ••••• EU••••••
519/202005/11/2020370/201429/09/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΒΑ•••••• ΓΚ••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
520/202009/11/2020561/201909/06/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΑΛ••••••••••••••• ΣΙ••••••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
521/202009/11/2020543/201909/06/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΑΓ•••••• ΣΙ••••••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
522/202010/11/2020753/201314/01/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΑΦ•••••• ΤΕ•••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
523/202010/11/20201132/201214/01/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΑΝ•• ΞΥ••ΤΡ••••• EU••••••
524/202010/11/20201516/201510/12/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΕΛ••• ΜΥ••••ΤΡ••••• EU••••••
525/202010/11/2020152/201710/12/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΝΙ•••••• ΓΚ•••••••ΤΡ••••• EU••••••
526/202011/11/2020674/2019589/201523/09/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΕΘ•••• ΤΡ•••••ΜΑ••• ΓΚ•••••
527/202011/11/2020673/2019588/201523/09/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΕΘ•••• ΤΡ•••••ΠΑ•••••••• ΓΚ•••••
528/202011/11/2020328/201223/09/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΝΤ•••••• ΜΠ•••••••••••ΑΛ•• ΤΡ••••••
529/202011/11/202064/201365/201329/09/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΧΡ•••••• ΜΠ•••••ΑΛ•• ΤΡ•••••
530/202012/11/2020527/201310/12/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΟΥ••••• ΑΥ••••••ΑΛ•• ΤΡ•••••
531/202012/11/2020545/201314/01/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΔΗ••••••• ΧΑ•••••••••AL••• BA••
532/202012/11/2020745/201309/06/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΝΙ•••••• ΒΑ••••••LA•••••••• κλ•
533/202012/11/2020290/201823/06/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΜΑ••• ΒΕ••••••ΕΘ•••••••••••• ΚΛ•
534/202017/11/2020308/201823/09/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΚΩ••••••••• ΤΣ•••••••ΤΡ••••• EU••••••
535/202017/11/2020443/201613/10/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΕΥ•••••••• ΞΥ•••ΤΡ••••• EU••••••
536/202017/11/202028/201823/09/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΓΡ••••••• ΠΟ•••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
536/202017/11/202028/201823/09/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΣΤ•••••• ΠΟ•••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
537/202017/11/2020549/201925/02/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΑΝ•••••• ΜΠ••••••AL•••• BA••
538/202017/11/2020543/201314/01/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΜΑ••• ΜΑ•••••••••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
539/202017/11/2020277/201804/02/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΓΡ•••••• ΤΟ•••••AL••• BA••
540/202018/11/2020181/201806/10/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΜΑ••• ΚΑ•••••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
541/202019/11/2020259/202027/10/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΑΙ•••••••• ΚΟ••••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
542/202019/11/2020248/201823/06/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΑΝ•••••• ΚΩ•••••••••ΤΡ••••• ΠΕ••••••
543/202020/11/202076/2020ΑΠΟΦΑΣΗ 20/202023/06/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΧΑ•••••••• ΣΥ•••••••ΤΡ••••• EU••••••
544/202020/11/2020ΑΠΟΦΑΣΗ 61/201908/09/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΛΑ••••• ΝΙ••••••••••CI•••••• ΤΡ•••••
545/202020/11/2020391/201816/09/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΙΩ••••• ΚΥ••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
546/202020/11/2020790/201316/09/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΑΝ••••••• ΓΑ•••••ΤΡ•••••• ΑΕ
547/202020/11/2020431/201816/09/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΦΩ••••• ΠΕ••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
548/202023/11/2020241/201823/06/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΜΕ•••• ΣΑ••••••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
549/202024/11/20201753/201323/06/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΜΙ•••• ΔΗ••••••••••AL••• ΤΡ•••••
550/202025/11/2020558/201916/09/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΣΤ•••••• ΣΑ•••ΤΡ••••• ΠΕ••••••
551/202026/11/20201599/2015518/201910/06/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΤΣ•••••• ΦΩ••••ΤΡ••••• ΠΕ••••••
552/202027/11/2020123/202027/10/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΙΩ••••• ΜΠ••••••••AL••• ΤΡ•••••
553/202027/11/2020492/201214/01/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΜΙ•••• ΚΟ•••••••••••••EU•••••• ER••••••
553/202027/11/2020432/201214/01/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΚΩ••••••••• ΓΕ••••••••EU•••••• ER••••••
554/202027/11/2020546/201314/01/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΕΥ••••••• ΚΑ••••••EU•••••• ER••••••
555/202027/11/2020142/201414/01/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΟΛ•• ΑΛ•••••••••CI•••••• AE
556/202027/11/2020829/201214/01/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΑΛ•••••••• ΠΕ••••••CI•••••• AE
557/202027/11/2020678/201311/02/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΓΕ•••••• ΧΕ••••ΤΡ••••• ΠΕ••••••
558/202027/11/202029/201311/02/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΜΑ•••••• ΛΑ•••ΑΛ•• ΤΡ•••••
559/202027/11/2020579/201311/02/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΚΩ••••••••• ΓΚ••••••••EU•••••• ER••••••
560/202027/11/2020392/201311/02/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑDI••• HY•••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
560/202027/11/2020391/201311/02/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑER••• HY•••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
561/202030/11/20201637/201510/06/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΠΕ•••• ΜΑ••••••ΑΛ•• ΤΡ•••••
562/202030/11/2020637/201310/03/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΕΛ••••••• ΠΑ•••••••ΤΡ••••• ΠΕ••••••
563/202030/11/2020688/20191026/2012, 145/201810/03/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΙΟ•••• ΦΑ•••••••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
564/202030/11/20201167/201218/06/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑTO••••••••••••• TU•••••••••••••ΤΡ••••• ΠΕ••••••
565/202030/11/2020416/201318/06/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΜΑ••• ΠΟ•••••••ΑΛ•• ΤΡ•••••
566/202030/11/20201247/20151068/201416/04/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΖΑ•••••• ΝΕ••••••••EU•••••• ER••••••
567/202030/11/2020908/20131260/201512/02/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΒΑ•••••• ΖΙ•••EU•••••• ER••••••
568/202030/11/2020418/201318/06/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΕΛ••• ΤΣ•••••••••ΤΑ••••••••• ΤΑ••••••••••
568/202030/11/2020417/201318/06/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΣΑ•••••• ΣΚ••••••••ΤΡ••••• ΠΕ••••••
569/202030/11/2020780/201330/09/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΕΥ••••••• ΧΕ•••EU•••••• ER••••••
570/202030/11/2020258/201723/09/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΗΛ••• ΠΑ••••••••••AL••• ΤΡ•••••
571/202030/11/202091/201325/02/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΜΕ••••••• ΑΓ•••••••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
572/202030/11/2020413/2019460/2016 53/201925/02/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΒΑ•••••••••••••••••• ΚΑ••••••••••••••••••••••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
573/202030/11/20201826/201325/02/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΠΑ•••••••• ΡΑ•••••••••••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
574/202030/11/2020689/20191107/2012 , 160/201925/02/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΑΝ•••••• ΚΩ••••••••••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
575/202030/11/2020594/201325/02/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΑΡ•••• ΣΙ•••ΤΡ••••• ΠΕ••••••
576/202003/12/2020396/201827/10/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΚΩ•••••••••• ΝΙ••••••••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
577/202003/12/2020397/201827/10/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΕΛ••• ΤΣ•••••ΤΡ••••• ΠΕ••••••
578/202003/12/2020292/20151386/201527/10/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΙΩ••••• ΤΑ••••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
579/202003/12/2020ΑΠΟΦΑΣΗ 493/2019103/202006/10/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΓΕ••••• ΠΑ••••••••ΤΑ•••••••••••••••••• ΚΑ•••••••••
580/202004/12/2020115/201307/10/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΚΩ•••••••••• ΜΕ••••••••••EU•••••• ΤΡ•••••
581/202004/12/2020828/201307/10/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΧΡ•••••••••••••••• ΚΩ•••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
582/202007/12/2020752/201316/06/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΘΕ•••••• ΚΟ•••••ΤΓ•••••• EU••••••
583/202007/12/2020751/201316/06/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΝΙ•• ΜΥ•••••••••ΑΛ•• ΤΡ•••••
584/202007/12/2020ΑΠΟΦΑΣΗ 184/2019589/201716/06/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΧΡ•••••• ΡΑ••••••ΤΑ••••••••• ΤΑ•••••••••
585/202007/12/2020753/201316/06/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΕΛ•••••••• ΠΛ•••••••••ΤΑ•••••••••••••••••• ΚΑ•••••••••
586/202008/12/20201641/201510/06/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΔΗ••••••• ΜΠ••••••••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
587/202008/12/202093/201810/06/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΣΤ••••••• ΠΕ••••••••••AL••• ΤΡ•••••
588/202008/12/202059/201810/06/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΕΜ••••••• ΜΑ••••ΤΡ••••• EU••••••
589/202008/12/202080/201810/06/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΝΙ••••• ΓΙ•••••••••••ΤΡ••••• EU••••••
590/202008/12/20201451/20131310/201522/09/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΚΩ•••••••••• ΑΓ•••••••••AL••• ΤΡ•••••
591/202009/12/2020768/2013603/201922/09/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΙΩ••••• ΚΩ•••••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
592/202008/12/2020329/2016551/201922/09/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΧΡ•••••• ΤΣ••••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
593/202008/12/2020141/20141034/201522/09/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΣΕ••••• ΚΟ••••AL••• ΒΑ••
594/202008/12/202016/202006/10/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΠΑ•••••••• ΖΕ••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
595/202008/12/2020ΑΠΟΦΑΣΗ 29/201406/10/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΕΙ•••• ΤΣ••••••••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
596/202008/12/2020ΑΠΟΦΑΣΗ 19/201406/10/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΧΑ•••••••• ΚΑ•••••••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
597/202008/12/2020793/201306/10/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΓΕ••••• ΛΑ••••••ΤΡ••••• ΠΕ••••••
598/202008/12/2020234/201823/06/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΣΠ•••••• ΗΛ•••••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
599/202008/12/2020242/201823/06/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΠΑ•••••• ΚΟ••••••••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
600/202008/12/2020395/201823/06/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΚΩ•••••••••• ΦΩ••••••ΑΛ•• ΤΡ•••••
601/202008/12/2020233/201823/06/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΑΓ•• ΗΛ••••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
602/202010/12/20201165/20141370/201504/12/20183869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΠΑ•••••••••••••••• ΚΟ•••••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
603/202010/12/2020ΑΠΟΦΑΣΗ 272/2017502/201704/12/20183869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΒΑ•••••• ΝΙ••••••••ΑΛ•• ΤΡ•••••
604/202010/12/2020626/20151362/201504/12/20183869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΜΙ•••• ΨΩ•••••ΑΛ•• ΤΡ•••••
605/202010/12/2020379/20141342/201504/12/20183869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΠΑ•••••• ΠΑ•••••••••ΤΡ••••• EU••••••
606/202010/12/2020212/201704/12/20183869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΙΩ••••• ΗΡ••••••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
607/202010/12/2020207/201327/11/20183869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΧΡ••••• ΑΝ••••••••••••ΑΛ•• ΤΡ•••••
608/202010/12/2020298/201616/04/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΑΝ•••••• ΜΑ••••••ΤΡ••••• EU••••••
609/202010/12/2020552/201616/04/20193869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΓΕ•••••• ΦΑ•••••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
610/202010/12/2020785/201330/09/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΠΑ•••••••••• ΚΥ••••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
611/202010/12/2020712/2019305/201730/09/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΤΖ••••••• ΤΖ•••••••••••••••ΑΛ•• ΤΡ•••••
612/202010/12/2020459/201630/09/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΜΙ•••• ΚΑ••••••••EU•••••• ER••••••
613/202011/12/202082/202027/10/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΑΓ••• ΑΜ••••••ΤΑ•••••••••••••••••• ΚΑ•••••••••
614/202011/12/2020817/201327/10/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΙΩ••••• ΚΑ•••••••AL••• ΤΡ•••••
615/202001/12/2020818/201327/10/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΓΕ•••••• ΠΑ•••••••AL••• ΤΡ•••••
616/202011/12/2020825/2013826/201327/10/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΒΑ••••• ΙΑ•••••••AL••• ΤΡ•••••
617/202014/12/20201222/2015258/202030/09/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΔΗ••••••• ΚΑ•••••••••••ΥΠ•••••••• ΟΙ•••••••••
618/202014/12/2020230/2018691/201823/06/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΚΥ•••••• ΑΝ•••••••••ΤΡ••••• ΠΕ••••••
619/202014/12/2020239/201823/06/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΓΕ•••••• ΠΑ••••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
620/202015/12/2020816/201327/10/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΣΥ•••• ΚΟ••••••••CI•••••• ΤΡ•••••
621/202016/12/20201659/201516/09/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΑΝ•••••••• ΜΗ••••EU•••••• ER••••••
622/202016/12/2020714/20141434/201508/09/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΕΥ•••••• ΜΠ•••••••ΤΡ••••• ΠΕ••••••
623/202017/12/2020733/2012ΑΠΟΦ.494/1820/10/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΜΑ••••••• ΛΕ••••••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
624/202018/12/2020784/201330/09/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΠΕ••••••• ΑΝ••••••ΤΡ•••••• ΑΕ
625/202018/12/2020782/201330/09/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΠΟ••••••••••••• ΙΩ•••••ΤΡ•••••• ΑΕ
626/202021/12/20201329/201423/06/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΑΛ•• ΤΡ•••••ΙΩ•••• ΔΗ•••••••
627/202021/12/2020256/201823/06/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΓΕ•••••• ΕΥ•••••••ΤΡ••••• ΠΕ••••••
628/202021/12/2020336/201623/06/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΒΑ•••••• ΚΑ••••ΤΡ••••• ΠΕ••••••
629/202021/12/202091/201892/201810/06/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΣΕ•••••• ΓΕ••••••••EU•••••• ER••••••
630/202021/12/202097/201898/201810/06/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΘΕ•••••• ΜΠ•••••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
631/202021/12/202048/2013ΑΠΟΦ.448/1810/06/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΑΝ•••••••• ΡΩ••ΤΡ••••• ΠΕ••••••
632/202021/12/2020109/1810/06/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΑΠ••••••• ΜΑ••••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
633/202023/12/2020320/1813/10/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΙΒ•••• ΜΙ••••••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
634/202023/12/2020116/201307/10/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΚΩ•••• ΜΕ••••••••••EU•••••• ΤΡ•••••
635/202023/12/2020313/201807/10/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΝΙ•••••• ΓΕ••••••••AL••• ΤΡ•••••
636/202023/12/2020936/2013ΚΛ.1314/201513/10/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑIN•••• HE••••ΧΡ••••• ΣΥ••••••••
637/202023/12/2020385/2013386/201313/10/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΔΗ••••••• ΝΕ•••••••••ΤΡ••••• EU••••••
638/202030/12/2020507/2018ΑΠΟΦ.3704/1823/06/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΤΡ••••• EU••••••ΣΤ•••••• ΜΙ••••••••
639/202030/12/2020750/201310/06/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΓΕ••••• ΦΑ••••ΝΕ••••••••••••• ΤΑ•••••••••
640/202030/12/202090/201810/06/20203869_2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΔΙ•••••• ΤΣ•••••AL••• BA••
1/202010/01/202053/201911/12/2019ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑΑΠ••••••••• ΒΛ•••••
1/202105/01/202167/202025/11/2020ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑΕΥ•••••• ΨΑ••••ΑΦ••• ΠΟ••••••••
2/202010/01/202049/201911/12/2019ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑΠΑ•••••••• ΤΡ••••••ΑΙ•••••••• ΤΖ•••••
3/202024/02/20201/202029/01/2020ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑΧΑ••••••••• ΛΗ•••••••EU•••••••••••• ΑΕ
4/202027/02/202041/201913/11/2019ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑΑΡ•••••••••••• ΓΕ••••••••••••••••••ΔΗ••••••••••• ΑΓ••••••••••••••••
5/202027/02/202042/201913/11/2019ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑΕΡ•••• ΓΛ•••••••ΔΗ••••••••••• ΑΓ••••••••••••••••
6/202012/03/202021/202012/03/2020ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑΕΥ••••••••• ΒΡ••••ΕΛ••••••••••••••• ΣΤ••••
7/202012/03/202046/201914/01/2020ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑSA•••••••••• ΣΥ•••••••••RE••••••••• EX•••••
8/202012/03/202054/201914/01/2020ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑΙΩ•••••• ΜΗ•••••ΕΘ••••• ΤΡ•••••
9/202010/04/20206/202011/02/2020ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑΑΝ••••••• ΚΑ•••••••••ΘΕ••••••• ΚΑ••••••••
10/202010/04/20202/202011/02/2020ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑΓΕ••••••• ΝΕ•••ΒΑ•••••• ΡΟ•••••
11/202027/04/202054/201904/02/2020ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑΕΠ••••••••••• ΔΑ••••••••••Χ •••••••••• Μ •••••••••••••••••••
12/202027/04/202013/202010/03/2020ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑΜΑ••• ΓΙ••••••EU•••••••• ER••••••••••
13/202027/04/202011/202010/03/2020ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑΦΑ•••••••••••••••••••••• ΝΤ•••••••••••ΣΥ••• ΣΥ•••••
14/202030/04/20208/202010/03/2020ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑΒΑ••••••• ΠΑ••••••••ΠΑ•••••••••• ΚΙ•••••
15/202028/05/202023/202008/05/2020ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑΚΩ•••••••••••• ΜΑ•••••••KP••••••••• CO•••••
16/202002/07/202024/202004/06/2020ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑΚΩ•••••••••• ΜΑ•••••••KP••••••••• CO•••••
17/202007/07/202025/202009/06/2020ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑΚΩ•••••••••• ΜΑ•••••••KP••••••••• CO•••••
18/202017/07/202014/202009/07/2020ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑΣΠ•••••• ΡΗ•••••ΝΙ•••••••• ΠΑ••••••••••
19/202031/07/20204/202003/07/2020ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑΑΝ••••••••• ΚΑ••••••ΕΥ••••• ΓΙ••••
20/202031/07/202018/202003/07/2020ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑΚΩ•••••••••••• ΜΑ•••••••KP••••••••• CO•••••
21/202031/07/202042/202008/07/2020ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑΜΑ••••• ΔΟ••••••••••ΤΡ••••• EU••••••••••
22/202031/07/202044/202008/07/2020ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑΕΛ••• ΔΑ•••••ΕΛ••• ΔΙ•••••••••••
23/202005/08/202026/202030/06/2020ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑΙΩ•••••••• ΓΡ••••ΜΙ•••••• ΓΡ•••
24/202005/08/202052/202028/07/2020ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑΕΤ•••••••••••••••••• ΠΟ•••••••••••••••••••AB•••••••••••••••••• MA•••••••••••••••••
25/202031/08/202038/202021/07/2020ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑΚΩ••••• ΜΑ••••••KP•••••••• CO••••••••
26/202031/08/202012/202010/07/2020ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑΧΡ•••••• ΓΕ•••••••ΑΘ••••••• ΜΕ•••••
27/202031/08/202049/202021/07/2020ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑΟΣ• ΑΕΒΑ••••••• ΠΑ•••••••
28/202009/10/202047/202021/07/2020ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑΟΣ• ΑΕΚΩ•••••••••• ΑΓ•••••••
29/202031/08/202048/202021/07/2020ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑΟΣ• ΑΕΠΑ•••••••••••••• ΒΑ••••
30/202031/08/202037/202030/06/2020ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑΑΝ••••• ΚΟ•••••••••AL••• BA••
31/202003/09/202041/202008/07/2020ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑΕΛ••• ΚΡ••••••ΓΕ•••••• ΚΡ••••••
32/202007/09/202040/202008/07/2020ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑΓΕ•••••• ΤΡ•••••ΜΑ•••••• ΣΑ••••••
33/202011/09/202046/202028/07/2020ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑΓΚ••••• ΣΑ•••••••ΑΦ••••••• ΣΑ••••
34/202011/09/202051/202005/08/2020ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑΟΛ•• ΕΛ••••••••••ΑΘ••••••• ΔΙ•••••••••••••••••
35/202001/10/202019/202008/09/2020ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑΑΓ•••••• Γ••••••CE••• HE••••••••
36/202009/10/202054/202022/09/2020ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑΜΙ•••• ΚΑ••••••ΒΑ•••••• ΑΧ•••
37/202022/10/202045/202029/09/2020ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑEA•••••• EΠ•ΓΕ•••••• ΚΟ••••••••••••••••
38/202027/10/202039/202006/10/2020ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑΝΙ•••••• ΝΤ••••ΓΕ•••••• ΚΑ••••••••
39/202027/10/202022/202030/09/2020ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑΜΑ•••••• ΜΑ•••ΚΑ•••••••••••••• ΔΗ•••••••
40/202027/10/202061/202006/10/2020ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑΘΕ•••••• ΤΣ•••••••ΕΛ••• ΚΕ••••••••
41/202002/11/202060/202014/10/2020ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑΚΥ••••• ΒΑ•••••ΑΝ•••••• ΚΙ•••••••
42/202002/11/202017/202014/10/2020ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑΕΛ••• ΛΑ•••ΑΙ•••••••• ΚΑ•••••••••
43/202005/11/202058/202006/10/2020ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑΕΛ••• ΜΑ•••••••••ΑΣ••••• ΒΑ••••••••
44/202010/11/202050/201916/09/2020ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑΖΑ•••••• ΑΕΔΗ••• ΠΕ•••••
45/202011/11/202062/202027/10/2020ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑΔΗ•••••••• ΚΩ••••••••••ΣΩ•••••• ΓΑ••••••
46/202025/11/202063/202030/10/2020ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑΜΠ•••• ΠΕ••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
3/202017/01/202011/201905/11/2019ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑΙΩ••••• ΑΝ••••••••••••ΓΕ•••••• ΜΠ•••••••••
4/202103/02/202187/2018125/201815/12/2020ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑΙΩ••••• ΚΑ••••••••••••ΛΕ•••••• ΚΑ••••••
6/202014/02/202024/201809/04/2019ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑIN••••••••• Α •••••••ΓΕ•••••• ΠΑ•••••••••
8/202026/02/202099/201809/04/2019ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑΚΩ•••••••••• ΒΑ•••••••••ΔΗ••••••••• ΤΟ••••••••••
8/202026/02/202016/201909/04/2019ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑΔΗ••••••• ΤΟ•••••ΚΩ••••••••••• ΒΑ•••••••••••••
16/202009/04/202054/201928/01/2020ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑΕΠ•••••••• ΚΕ••••••ΕΥ•••••• ΜΥ••••
17/202009/04/202041/201928/01/2020ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑΝΠ•• ΕΦ••ΡΟ••••••• ΛΕ••••••••••••
18/202123/03/202115/202020/10/2020ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑΜΑ••••••• ΠΟ••••••••ΣΤ••••• ΞΥ••••••
19/202124/03/2021174/2014ΚΛΗΣΗ 4/202029/09/2020ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑΟΣ•• ΑΕ••••Γ.•••••••• ΑΕ••
19/202124/03/2021161/2013ΚΛΗΣΗ 36/202029/09/2020ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑΕΛ••• ΑΠ••••••••ΟΣ• ΑΕ••••
25/202005/05/202079/201828/01/2020ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑΕΘ•••• ΑΕ••ΕΥ•••••••• ΛΙ••••••
31/202012/06/202020/201903/12/2019ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑΓΕ•••••••••••••••••• ΜΑ••••••••••ΞΑ•••••• ΓΙ••••••••••••••
32/202024/06/202045/201921/01/2020ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑΕΠ•••••••• ΚΕ••••••NI•••••• AL•
33/202024/06/202044/201921/01/2020ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑΕΠ•••••••• ΚΕ••••••ΒΑ••••••• ΡΑ••••••
35/202025/06/20206/20188/201701/10/2019ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑNP••••••••••• ΝΕ••••••••••••••••••ΓΕ•••••• ΤΣ•••••••••
36/202031/07/202013/201904/02/2020ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑΝΠ•• ΕΦ••ΒΑ••••• ΧΑ•••••••••••
38/202031/07/202080/201902/06/2020ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑΕΠ•••••••• ΚΕ••••••ΟΛ•• ΜΠ••••••••••
44/202021/09/202067/201903/03/2020ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑΕΠ•••••••• ΚΕ••••••ΕΥ••••••• ΜΠ•••••••••••
45/202021/09/202055/201903/03/2020ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑΠΑ•••• ΣΚ••••••ΔΙ••••••• ΚΟ•••••••••
59/202020/10/202069/201914/01/2020ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑΔΗ••••••• ΒΑ•••••••ΜΕ•• RA•••••
61/202026/10/202068/201914/01/2020ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑΦΩ•••• ΔΟ••••••ΞΕ••••• ΧΑ•••••••••
62/202026/10/202051/201914/01/2020ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑΝΙ•••••• ΜΑ••••••ΧΡ••••• ΓΚ••••
63/202030/10/202092/201903/03/2020ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑΕΙ•••• ΣΕ••••••ΠΑ•••• ΔΗ•••••
66/202011/11/20209/202029/09/2020ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑΕΠ••••••••• ΚΕ••••••ΙΓ••••••• ΚΕ••••••••••
67/202017/11/202080/201804/02/2020ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑΕΠ•••••••• ΚΕ••••••ΣΤ•••••• ΝΤ••••••••••
75/202030/11/202023/201827/11/2018ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑAI•••••••• LI•••••Ν.•••••••••••••• ΑΕ
1/202010/01/2020125/201925/11/2019ΕΚΟΥΣΙΑ 4055ΣΒ•••••• ΤΣ•••••
1/202105/01/202117/202007/09/2020ΕΚΟΥΣΙΑ 4055ΓΕ••••••• ΤΡ••••••
2/202010/01/2020127/201925/11/2019ΕΚΟΥΣΙΑ 4055ΙΩ••••• ΝΑ••••••••••
2/202105/01/202180/202019/10/2020ΕΚΟΥΣΙΑ 4055ΔΗ•••••••• ΠΑ••••
3/202010/01/2020160/201925/11/2019ΕΚΟΥΣΙΑ 4055ΠΑ•••• ΖΕ•••••
3/202105/01/2021120/202019/10/2020ΕΚΟΥΣΙΑ 4055ΕΛ••• ΑΝ••••••••••
4/202010/01/202046/201925/11/2019ΕΚΟΥΣΙΑ 4055ΒΑ•••••••••••••• ΔΕ••••••••
4/202114/01/2021105/202019/10/2020ΕΚΟΥΣΙΑ 4055ΑΓ••••• ΣΠ•••••••
5/202010/01/202067/201924/06/2019ΕΚΟΥΣΙΑ 4055ΓΕ•••••• ΣΠ••••
5/202114/01/202195/2020191/201919/10/2020ΕΚΟΥΣΙΑ 4055ΧΡ•••••••••••• ΒΟ••••
6/202010/01/202068/201924/06/2019ΕΚΟΥΣΙΑ 4055ΡΟ•• ΠΕ••••
6/202115/01/2021230/201906/07/2020ΕΚΟΥΣΙΑ 4055ΙΩ••••• ΚΑ•••••••••
7/202020/01/2020141/201925/11/2019ΕΚΟΥΣΙΑ 4055ΒΑ••••••• ΔΡ••••••
7/202118/01/2021198/201905/10/2020ΕΚΟΥΣΙΑ 4055NI•• RE•••••
8/202020/01/202099/201925/11/2019ΕΚΟΥΣΙΑ 4055ΚΩ•••••••••• ΜΟ••••••
9/202023/01/2020161/201703/12/2018ΕΚΟΥΣΙΑ 4055ΜΕ••••••• ΠΑ••••••••••••
9/202121/01/2021118/202005/10/2020ΕΚΟΥΣΙΑ 4055ΔΕ•••••• ΜΑ•••••••
10/202029/01/2020ΠΡ5/202029/01/2020ΕΚΟΥΣΙΑ 4055ΔΗ••••••• ΚΟ•••••••••
10/202121/01/202192/202005/10/2020ΕΚΟΥΣΙΑ 4055ΕΙ•••• ΠΑ•••••••
11/202029/01/2020ΠΡ6/202029/01/2020ΕΚΟΥΣΙΑ 4055ΣΤ••••• ΚΟ••••••••
11/202122/01/202190/202005/10/2020ΕΚΟΥΣΙΑ 4055ΧΡ••••• ΦΟ•••••••
12/202029/01/2020116/201925/11/2019ΕΚΟΥΣΙΑ 4055ΑΡ•••••• ΔΑ•••••
12/202125/01/2021106/2020ΑΠΟΦ.183/201919/10/2020ΕΚΟΥΣΙΑ 4055ΜΑ••• ΠΙ•••••
13/202030/01/202083/201923/09/2019ΕΚΟΥΣΙΑ 4055ΣΩ•••••• ΓΕ••••••••
13/202122/01/202150/202019/10/2020ΕΚΟΥΣΙΑ 4055ΚΑ•••••• ΜΥ••••
14/202004/02/2020ΠΡ7/202004/02/2020ΕΚΟΥΣΙΑ 4055ΑΝ•••••••• ΜΠ•••••••
14/202126/01/202194/202002/11/2020ΕΚΟΥΣΙΑ 4055ΝΙ•••••• ΔΕ••••••••••
15/202011/02/2020ΠΡ9/202011/02/2020ΕΚΟΥΣΙΑ 4055ΑΝ•••••• ΝΙ••••••••
16/202012/02/202060/201923/09/2019ΕΚΟΥΣΙΑ 4055ΑΝ••••• Β••••••
17/202012/02/202078/201923/09/2019ΕΚΟΥΣΙΑ 4055ΦΡ••••••• ΜΠ••••••••••••••••••••••••••
18/202012/02/202076/201923/09/2019ΕΚΟΥΣΙΑ 4055ΜΑ••• ΜΙ•••••
19/202012/02/2020118/201927/01/2020ΕΚΟΥΣΙΑ 4055ΚΩ••••••••• ΚΟ••••
19/202103/02/202179/202005/10/2020ΕΚΟΥΣΙΑ 4055ΑΝ••••••• ΚΩ•••••••••
20/202013/02/2020110/201927/201925/11/2019ΕΚΟΥΣΙΑ 4055ΦΙ•••••• ΑΘ•••••••••
20/202103/02/202167/202005/10/2020ΕΚΟΥΣΙΑ 4055ΚΩ•••••••••• ΧΟ•••••
21/202018/02/2020ΠΡ12/202018/02/2020ΕΚΟΥΣΙΑ 4055ΣΠ•••••• ΒΑ•••••••
22/202026/02/202037/201920/05/2019ΕΚΟΥΣΙΑ 4055ΕΙ•••• ΚΑ•••••
23/202026/02/202055/201920/05/2019ΕΚΟΥΣΙΑ 4055ΑΝ•• ΑΛ••••••••••
24/202026/02/202082/201920/05/2019ΕΚΟΥΣΙΑ 4055ΖΗ••••• ΛΥ••••••••
25/202026/02/202081/201920/05/2019ΕΚΟΥΣΙΑ 4055ΓΕ•••••••••••••• ΜΠ•••••
26/202026/02/202087/201920/05/2019ΕΚΟΥΣΙΑ 4055ΠΑ••••••• ΑΝ••••••••••
27/202003/03/2020139/201907/10/2019ΕΚΟΥΣΙΑ 4055ΑΝ••••••• ΡΕ••••••
28/202003/03/202064/201907/10/2019ΕΚΟΥΣΙΑ 4055ΑΣ••••• ΓΕ••••••••••
29/202003/03/202084/201907/10/2019ΕΚΟΥΣΙΑ 4055ΛΑ••••• ΤΣ•••••
29/202126/02/2021121/202019/10/2020ΕΚΟΥΣΙΑ 4055ΑΝ•• ΨΩ•••••
30/202003/03/2020140/201907/10/2019ΕΚΟΥΣΙΑ 4055ΘΕ••••• ΛΑ••••
30/202126/02/2021181/201919/10/2020ΕΚΟΥΣΙΑ 4055ΔΗ••••••• ΤΑ•••••
31/202003/03/202066/201907/10/2019ΕΚΟΥΣΙΑ 4055ΑΓ••••• ΤΣ••••••••
31/202126/02/2021218/201919/10/2020ΕΚΟΥΣΙΑ 4055ΣΤ••••••• ΤΡ•••••••
32/202003/03/202029/201907/10/2019ΕΚΟΥΣΙΑ 4055ΕΡ•••• ΚΟ••••
33/202016/03/2020ΠΡ20/202016/03/2020ΕΚΟΥΣΙΑ 4055ΗΛ•• ΦΡ•••
34/202018/03/20204/202024/02/2020ΕΚΟΥΣΙΑ 4055ΧΡ•••••• ΖΑ••••ΓΕ•••••• ΛΥ•••••
34/202117/03/2021102/202019/10/2020ΕΚΟΥΣΙΑ 4055ΕΛ••••••• ΚΑ•••••••••
35/202018/03/2020201/201924/02/2020ΕΚΟΥΣΙΑ 4055ΕΥ••••••• ΧΡ•••••••••••
35/202117/03/2021101/202019/10/2020ΕΚΟΥΣΙΑ 4055ΑΣ••••• ΚΑ•••••••••
36/202018/03/2020202/201924/02/2020ΕΚΟΥΣΙΑ 4055Δ.•••••••••• Μ.•••
37/202018/03/202014/202024/02/2020ΕΚΟΥΣΙΑ 4055ΕΛ•••••••• ΑΡ•••••
38/202031/03/2020109/201909/12/2019ΕΚΟΥΣΙΑ 4055ΓΕ•••••• ΠΕ••••
39/202031/03/2020132/201609/12/2019ΕΚΟΥΣΙΑ 4055ΑΙ•••••••• ΚΑ••••••
40/202031/03/2020205/201909/12/2019ΕΚΟΥΣΙΑ 4055ΧΡ••••• ΠΑ•••••••
41/202031/03/2020138/201909/12/2019ΕΚΟΥΣΙΑ 4055ΜΑ••••••• ΒΡ•••
42/202031/03/2020133/201909/12/2019ΕΚΟΥΣΙΑ 4055ΒΑ••••••••••••••• ΚΑ•••••••
42/202112/04/202193/202019/10/2020ΕΚΟΥΣΙΑ 4055ΕΙ•••• ΒΟ•••••
43/202031/03/202097/201907/10/2019ΕΚΟΥΣΙΑ 4055ΜΑ•••• ΖΟ•••••••••••••
43/202112/04/2021103/202019/10/2020ΕΚΟΥΣΙΑ 4055ΒΑ•••••• ΚΟ••••••••
44/202003/04/2020ΠΡ24/202003/04/2020ΕΚΟΥΣΙΑ 4055ΣΠ•••••• ΣΙ••••
45/202006/04/202061/201916/09/2019ΕΚΟΥΣΙΑ 4055ΧΑ•••••••• ΨΩ•••••••
46/202006/04/202059/201916/09/2019ΕΚΟΥΣΙΑ 4055ΓΕ•••••• ΜΙ••••••••
46/202113/04/2021176/201919/10/2020ΕΚΟΥΣΙΑ 4055ΝΙ•••••• ΣΚ•••••••
47/202006/04/202050/201916/09/2019ΕΚΟΥΣΙΑ 4055ΜΑ•••••• ΧΡ••••••••••
48/202006/04/202065/201916/09/2019ΕΚΟΥΣΙΑ 4055ΕΙ•••••••••••••• ΑΣ••••••
49/202006/04/202052/201916/09/2019ΕΚΟΥΣΙΑ 4055ΠΑ••••••••••••••••••• ΜΠ•••••••••
50/202006/04/202070/201916/09/2019ΕΚΟΥΣΙΑ 4055RO•••• LL••••
50/202117/05/2021119/202005/10/2020ΕΚΟΥΣΙΑ 4055ΣΟ•••• ΣΤ•••••••
51/202006/04/202062/201916/09/2019ΕΚΟΥΣΙΑ 4055ΜΑ•••• ΓΙ•••••••••
51/202117/05/2021186/201905/10/2020ΕΚΟΥΣΙΑ 4055ΙΩ••••• ΦΥ•••
52/202006/04/2020113/201998/201816/09/2019ΕΚΟΥΣΙΑ 4055ΑΠ••••••• ΜΑ••••••••
53/202010/04/2020ΠΡ25/202010/04/2020ΕΚΟΥΣΙΑ 4055ΗΛ••• ΚΑ•••••
54/202021/04/2020149/201803/12/2018ΕΚΟΥΣΙΑ 4055ΧΡ•••••• ΚΑ•••••••
55/202021/04/202099/201803/12/2018ΕΚΟΥΣΙΑ 4055ΚΛ•••••• ΚΑ•••••
56/202024/04/202052/202024/04/2020ΕΚΟΥΣΙΑ 4055ΑΝ•• ΠΑ•••••
57/202027/04/2020156/201909/12/2019ΕΚΟΥΣΙΑ 4055ΧΑ••••• ΒΑ••••••••
58/202027/04/2020137/201909/12/2019ΕΚΟΥΣΙΑ 4055ΓΕ•••••• ΤΡ••••
59/202027/04/2020129/201909/12/2019ΕΚΟΥΣΙΑ 4055ΧΡ••••• ΧΑ••••••••••
60/202027/04/2020130/201909/12/2019ΕΚΟΥΣΙΑ 4055ΕΜ•••••••• ΧΡ•••••••••
61/202027/04/2020134/201909/12/2019ΕΚΟΥΣΙΑ 4055ΑΡ••••• ΜΟ••••••
62/202029/04/2020ΠΡ29/202029/04/2020ΕΚΟΥΣΙΑ 4055ΓΛ•••••• ΧΕ•••
63/202029/04/2020ΠΡ30/202029/04/2020ΕΚΟΥΣΙΑ 4055ΒΙ•••••• ΒΑ•••••••
64/202030/04/202072/201907/10/2019ΕΚΟΥΣΙΑ 4055ΔΗ••••••• ΜΩ••••••
65/202030/04/202088/201907/10/2019ΕΚΟΥΣΙΑ 4055ΠΑ•••••••• ΚΟ••••••••
66/202030/04/2020131/201909/12/2019ΕΚΟΥΣΙΑ 4055ΕΜ•••••••• ΚΟ•••••
67/202015/05/2020136/201909/12/2019ΕΚΟΥΣΙΑ 4055ΕΥ••••••• ΤΣ•••••••••
68/202027/05/2020163/201927/01/2020ΕΚΟΥΣΙΑ 4055ΜΥ••••• ΠΑ••••••••
69/202029/05/2020126/201911/11/2019ΕΚΟΥΣΙΑ 4055ΑΝ••• ΦΟ••••••••••
70/202029/05/2020103/201911/11/2019ΕΚΟΥΣΙΑ 4055ΜΟ•••••• ΜΟ••••
71/202002/06/2020ΠΡ38/202002/06/2020ΕΚΟΥΣΙΑ 4055ΑΝ••••• ΕΓ••••••
72/202003/06/2020199/201924/02/2020ΕΚΟΥΣΙΑ 4055ΔΗ••••••• ΚΑ•••••••••
73/202003/06/2020153/201924/02/2020ΕΚΟΥΣΙΑ 4055ΜΕ•••••• ΑΡ•••••••
74/202003/06/2020233/201924/02/2020ΕΚΟΥΣΙΑ 4055ΕΓ••••••••• ΒΑ•••
75/202003/06/2020195/2019218/201524/02/2020ΕΚΟΥΣΙΑ 4055ΜΑ•••• ΠΡ•••
76/202003/06/2020196/201924/02/2020ΕΚΟΥΣΙΑ 4055ΑΘ••••••• ΔΙ•••••••
77/202003/06/2020187/201924/02/2020ΕΚΟΥΣΙΑ 4055ΠΑ•••••••• ΚΑ•••••••
78/202003/06/2020188/201924/02/2020ΕΚΟΥΣΙΑ 4055ΚΥ•••••• ΕΥ••••••
79/202005/06/2020121/201911/11/2019ΕΚΟΥΣΙΑ 4055ΓΕ•••••• ΠΑ••••••••
80/202005/06/2020104/201911/11/2019ΕΚΟΥΣΙΑ 4055ΠΑ•••••••• ΛΑ••••••
81/202005/06/202076/201911/11/2019ΕΚΟΥΣΙΑ 4055ΕΥ••••••• ΠΑ•••••••
82/202005/06/202090/201911/11/2019ΕΚΟΥΣΙΑ 4055ΒΑ••••••• ΜΠ•••••••
83/202005/06/2020173/201911/11/2019ΕΚΟΥΣΙΑ 4055ΝΙ•••••• ΜΑ••••
84/202005/06/2020101/201911/11/2019ΕΚΟΥΣΙΑ 4055ΙΩ••••• ΑΝ•••
85/202005/06/2020107/201911/11/2019ΕΚΟΥΣΙΑ 4055ΠΑ••••••• ΚΩ•••••
86/202009/06/2020176/201927/01/2020ΕΚΟΥΣΙΑ 4055ΝΙ•••••• ΣΚ•••••••
87/202010/06/2020157/201909/12/2019ΕΚΟΥΣΙΑ 4055ΣΟ•••• ΚΑ•••••••••
88/202010/06/2020159/201909/12/2019ΕΚΟΥΣΙΑ 4055ΝΙ•••••• ΦΙ••••••••
89/202015/06/2020179/201924/02/2020ΕΚΟΥΣΙΑ 4055ΔΗ••••••• ΣΑ••••
90/202016/06/2020177/201927/01/2020ΕΚΟΥΣΙΑ 4055ΑΝ••• ΠΕ••••
91/202016/06/2020151/201927/01/2020ΕΚΟΥΣΙΑ 4055ΝΤ••• ΜΟ•••••••••••
92/202016/06/2020164/201927/01/2020ΕΚΟΥΣΙΑ 4055ΕΥ•••••••••••••• ΚΑ••••••••
93/202016/06/2020105/201911/11/2019ΕΚΟΥΣΙΑ 4055ΕΛ•••••• ΖΑ•••••••
94/202016/06/2020100/201911/11/2019ΕΚΟΥΣΙΑ 4055ΑΛ•••••••• ΑΓ••••••••••
95/202017/06/202089/201911/11/2019ΕΚΟΥΣΙΑ 4055ΕΥ••••••• ΚΑ•••••••••••
96/202019/06/2020135/201909/12/2019ΕΚΟΥΣΙΑ 4055KO••••• MI••••••••••••••••••••ΣΤ••••• ΚΡ••••••
97/202024/06/2020158/201927/01/2020ΕΚΟΥΣΙΑ 4055ΜΑ••• ΒΛ•••••
98/202024/06/2020228/201827/01/2020ΕΚΟΥΣΙΑ 4055ΣΤ••••• ΒΑ•••••
99/202024/06/202086/201927/01/2020ΕΚΟΥΣΙΑ 4055ΒΑ••••••• ΜΠ••••••••
100/202024/06/2020142/201910/02/2020ΕΚΟΥΣΙΑ 4055ΔΙ••••••• ΔΙ•••••
101/202024/06/2020182/201910/02/2020ΕΚΟΥΣΙΑ 4055ΒΑ••••••• ΔΑ••••••
102/202024/06/2020170/201910/02/2020ΕΚΟΥΣΙΑ 4055ΓΡ••••••• ΚΟ••••••
103/202024/06/2020194/201910/02/2020ΕΚΟΥΣΙΑ 4055ΝΕ•••••••••••••••• ΜΑ•••••••••
104/202024/06/2020185/201910/02/2020ΕΚΟΥΣΙΑ 4055ΠΟ••••••• ΔΗ•••••••
105/202024/06/202091/201910/02/2020ΕΚΟΥΣΙΑ 4055ΑΝ•••••••• ΤΣ••••••
106/202024/06/2020180/201910/02/2020ΕΚΟΥΣΙΑ 4055ΜΑ••• ΚΟ••••••••
107/202024/06/2020183/201910/02/2020ΕΚΟΥΣΙΑ 4055ΒΑ••••••• ΔΡ••••••
108/202025/06/2020128/201909/12/2019ΕΚΟΥΣΙΑ 4055ΘΕ••••• ΓΕ•••••••
109/202030/06/2020175/201927/01/2020ΕΚΟΥΣΙΑ 4055ΑΝ•••••••• ΚΥ•••••••••
110/202007/07/202079/201907/10/2019ΕΚΟΥΣΙΑ 4055ΕΥ••••••• ΓΑ•••••
111/202008/07/202068/202029/06/2020ΕΚΟΥΣΙΑ 4055ΞΑ•••••• ΜΑ••••••••
112/202013/07/2020169/201913/01/2020ΕΚΟΥΣΙΑ 4055ΚΩ•••••••••• ΚΟ••••••••
113/202013/07/2020145/201913/01/2020ΕΚΟΥΣΙΑ 4055ΑΘ••••••• ΓΚ••••
114/202013/07/2020154/201913/01/2020ΕΚΟΥΣΙΑ 4055ΠΑ•••••••• ΜΠ•••••••••
115/202013/07/2020148/201913/01/2020ΕΚΟΥΣΙΑ 4055ΕΥ••••• ΜΑ••••••••••
116/202013/07/2020149/201913/01/2020ΕΚΟΥΣΙΑ 4055ΓΕ•••••• ΜΑ••••••••••
117/202013/07/2020146/201913/01/2020ΕΚΟΥΣΙΑ 4055ΠΑ•••••••• ΣΑ••••
118/202013/07/2020147/201913/01/2020ΕΚΟΥΣΙΑ 4055ΜΑ•••••• ΧΡ••••••••••
119/202013/07/2020150/201913/01/2020ΕΚΟΥΣΙΑ 4055ΑΝ•••••• ΠΑ••••••••••••
120/202013/07/2020162/201913/01/2020ΕΚΟΥΣΙΑ 4055ΚΟ•••• ΑΛ••••••••ΜΙ•••• ΣΟ••••••
121/202013/07/2020171/201913/01/2020ΕΚΟΥΣΙΑ 4055ΚΩ•••••••••• ΜΑ•••••
122/202013/07/2020166/201913/01/2020ΕΚΟΥΣΙΑ 4055ΔΗ••••••• ΝΤ••••••••
123/202013/07/2020200/201913/01/2020ΕΚΟΥΣΙΑ 4055ΙΩ••••• ΚΑ•••••••
124/202013/07/2020165/201913/01/2020ΕΚΟΥΣΙΑ 4055ΕΥ••••••• ΚΑ•••••••
125/202013/07/2020143/201613/01/2020ΕΚΟΥΣΙΑ 4055ΕΘ••••• ΛΗ•••••ΧΑ•••••••• ΚΑ••••••••
126/202013/07/2020167/201927/01/2020ΕΚΟΥΣΙΑ 4055ΕΥ••••• ΜΠ•••••
127/202024/07/202045/202015/06/2020ΕΚΟΥΣΙΑ 4055ΣΠ•••••• ΨΑ•••
128/202024/07/202049/202015/06/2020ΕΚΟΥΣΙΑ 4055ΓΕ•••••• ΚΩ••••••••••••
129/202024/07/202054/202015/06/2020ΕΚΟΥΣΙΑ 4055ΓΕ•••••• ΤΖ•••••••••
130/202024/07/202051/202015/06/2020ΕΚΟΥΣΙΑ 4055ΚΩ•••••••••• ΤΕ•••••••••
131/202024/07/202055/202015/06/2020ΕΚΟΥΣΙΑ 4055ΓΕ•••••• ΚΟ••••••••••
132/202024/07/202032/202015/06/2020ΕΚΟΥΣΙΑ 4055ΑΝ•• ΣΕ•••••••
133/202024/07/202034/202015/06/2020ΕΚΟΥΣΙΑ 4055ΧΡ••••• ΤΣ•••••••
134/202024/07/202018/202015/06/2020ΕΚΟΥΣΙΑ 4055ΠΑ•••••••• ΑΛ••••••••••
135/202029/07/2020ΠΡ60/202029/07/2020ΕΚΟΥΣΙΑ 4055ΝΙ•••••• ΧΑ•••••••••••
136/202030/07/202017/201913/07/2020ΕΚΟΥΣΙΑ 4055ΠΑ••••••• ΜΠ••••••••••
137/202031/07/202053/202029/06/2020ΕΚΟΥΣΙΑ 4055ΙΩ••••• ΓΑ•••••
138/202031/07/202071/202029/06/2020ΕΚΟΥΣΙΑ 4055ΜΑ••• ΡΟ••••••••••
139/202031/07/202036/202029/06/2020ΕΚΟΥΣΙΑ 4055ΙΩ••••• ΤΟ•••••••
140/202005/07/202020/202009/03/2020ΕΚΟΥΣΙΑ 4055ΣΤ••••••• ΜΑ••••••••••
141/202007/08/202042/202013/07/2020ΕΚΟΥΣΙΑ 4055ΒΑ••••••• ΠΑ••••••••
142/202021/08/2020228/201910/02/2020ΕΚΟΥΣΙΑ 4055AN••• ST•••
143/202031/08/2020144/201910/02/2020ΕΚΟΥΣΙΑ 4055ΓΕ•••••• ΜΕ•••••••••
144/202031/08/2020178/201910/02/2020ΕΚΟΥΣΙΑ 4055ΑΛ•••••••• ΜΗ••••••••
145/202031/08/2020184/201910/02/2020ΕΚΟΥΣΙΑ 4055ΓΕ••••• ΣΚ••••
146/202031/08/2020211/201906/07/2020ΕΚΟΥΣΙΑ 4055ΔΗ••• ΑΕΧΑ•••••••• ΜΑ••••••
147/202004/09/202056/202015/06/2020ΕΚΟΥΣΙΑ 4055ΗΛ••• ΔΑ•••••
148/202004/09/2020219/201928/07/2020ΕΚΟΥΣΙΑ 4055ΚΑ•••••• ΘΕ•••••••••••••
149/202004/09/2020204/201928/07/2020ΕΚΟΥΣΙΑ 4055KE••••• OW••
150/202008/09/202019/202006/07/2020ΕΚΟΥΣΙΑ 4055ΖΑ•••••• ΖΑ•••
151/202010/09/2020226/201913/07/2020ΕΚΟΥΣΙΑ 4055ΚΥ••••• ΜΕ•••••
152/202010/09/2020206/201913/07/2020ΕΚΟΥΣΙΑ 4055ΑΝ••••••• ΣΙ••••••••
152/202010/09/2020206/201913/07/2020ΕΚΟΥΣΙΑ 4055ΑΝ•••••• ΣΙ••••••••
153/202022/09/2020214/201940/2020 ΠΡΑΞΗ06/07/2020ΕΚΟΥΣΙΑ 4055ΘΕ•••••• ΑΡ•••••
154/202022/09/2020215/201940/2020 ΠΡΑΞΗ06/07/2020ΕΚΟΥΣΙΑ 4055ΜΗ••• ΜΗ•••••••••
155/202024/09/20203/202009/03/2020ΕΚΟΥΣΙΑ 4055ΚΥ•••••• ΓΕ••••••••
156/202024/09/2020208/20202/2019 ΑΙΤΗΣΗ09/03/2020ΕΚΟΥΣΙΑ 4055ΚΛ•••••••• ΡΕ••
157/202024/09/2020213/2019213/201909/03/2020ΕΚΟΥΣΙΑ 4055ΑΝ••• ΜΙ•••••••
158/202028/09/2020210/201909/03/2020ΕΚΟΥΣΙΑ 4055ΕΛ••••••• ΔΗ••••••••••••••••
159/202028/09/2020207/201909/03/2020ΕΚΟΥΣΙΑ 4055ΒΑ••••••• ΚΟ•••••••••••••••
160/202028/09/2020190/201909/03/2020ΕΚΟΥΣΙΑ 4055ΚΩ••••••••• ΚΑ••••••••
161/202030/09/202028/202001/06/2020ΕΚΟΥΣΙΑ 4055ΕΛ•••••••• ΟΙ•••••••
162/202030/09/20203306/01/2020ΕΚΟΥΣΙΑ 4055ΑΝ•••••• ΣΠ••••
163/202030/09/202029/202006/01/2020ΕΚΟΥΣΙΑ 4055DE•••••• SC•••••
164/202006/10/2020225/201913/07/2020ΕΚΟΥΣΙΑ 4055ΕΙ•••• ΜΑ•••••
165/202006/10/20201/202013/07/2020ΕΚΟΥΣΙΑ 4055ΓΡ••••••• ΓΡ•••••••
166/202008/10/2020209/201903/09/2020ΕΚΟΥΣΙΑ 4055ΜΑ•••••• ΧΡ•••••••••••
167/202009/10/202026/202007/09/2020ΕΚΟΥΣΙΑ 4055ΣΟ•••••• ΣΑ•••••••••
168/202009/10/202010/202007/09/2020ΕΚΟΥΣΙΑ 4055ΝΙ••••••• ΚΡ••••
169/202009/10/202012/202007/09/2020ΕΚΟΥΣΙΑ 4055ΚΛ••• ΙΩ•••••••
170/202009/10/20209/202007/09/2020ΕΚΟΥΣΙΑ 4055ΒΑ•••••• ΓΚ••••••
170/202009/10/20207/202007/09/2020ΕΚΟΥΣΙΑ 4055ΓΕ••••••• ΦΙ•••••••••
170/202009/10/20208/202007/09/2020ΕΚΟΥΣΙΑ 4055ΚΩ•••••••••• ΔΗ••••••••
171/202012/10/202013/202007/09/2020ΕΚΟΥΣΙΑ 4055ΙΡ••• ΓΕ•••••••
172/202013/10/202027/202014/09/2020ΕΚΟΥΣΙΑ 4055ΝΙ•••••• ΔΕ••••••••
173/202013/10/2020220/201914/09/2020ΕΚΟΥΣΙΑ 4055ΘΕ••••• ΖΑ•••••
174/202013/10/2020441/202014/09/2020ΕΚΟΥΣΙΑ 4055ΧΑ••••• ΚΟ••••••••
175/202013/10/202022/202014/09/2020ΕΚΟΥΣΙΑ 4055ΔΗ••••• ΣΤ••••••
176/202013/10/202031/202001/06/2020ΕΚΟΥΣΙΑ 4055ΠΑ••••••• ΒΟ••••
177/202013/10/202038/202001/06/2020ΕΚΟΥΣΙΑ 4055ΙΩ••••• ΜΙ••••••••
178/202013/10/202030/202001/06/2020ΕΚΟΥΣΙΑ 4055ΙΩ••••• ΠΑ••••••••••••
179/202014/10/202015/202007/09/2020ΕΚΟΥΣΙΑ 4055ΑΝ••••• ΖΟ••••
180/202014/10/2020222/201907/09/2020ΕΚΟΥΣΙΑ 4055ΧΡ•••••• ΚΑ•••••••••
181/202019/10/202047/202013/07/2020ΕΚΟΥΣΙΑ 4055ΙΩ•••• ΧΕ•••
182/202021/10/202076/202021/09/2020ΕΚΟΥΣΙΑ 4055ΠΑ••••••••• ΚΟ••••••••
183/202021/10/202069/202021/09/2020ΕΚΟΥΣΙΑ 4055ΠΑ••••• ΖΑ•••••••••••
184/202021/10/2020343/201861/202021/10/2020ΕΚΟΥΣΙΑ 4055ΚΩ•••••••••• ΑΘ•••••••
185/202022/10/202074/202021/09/2020ΕΚΟΥΣΙΑ 4055ΓΕ•••••• ΣΤ••••••••••
186/202022/10/202073/202021/09/2020ΕΚΟΥΣΙΑ 4055ΑΝ••••• ΜΥ••••••
187/202022/10/202057/202021/09/2020ΕΚΟΥΣΙΑ 4055ΑΝ•••••• ΑΝ••••••••••••
188/202022/10/202070/202021/09/2020ΕΚΟΥΣΙΑ 4055ΚΩ•••••••••• ΛΟ••••
189/202022/10/2020137/202021/09/2020ΕΚΟΥΣΙΑ 4055ΖΑ•••••• ΖΑ•••
190/202029/10/2020130/202021/09/2020ΕΚΟΥΣΙΑ 4055ΑΥ•• ΓΡ•••••••••
191/202030/10/2020217/201906/07/2020ΕΚΟΥΣΙΑ 4055ΠΕ•••••• ΦΡ•••••
192/202002/11/2020168/201910/02/2020ΕΚΟΥΣΙΑ 4055ΑΛ•••••••• ΜΠ••••••
193/202002/11/202040/202001/06/2020ΕΚΟΥΣΙΑ 4055ΕΥ••••••• ΠΛ••••••••
194/202002/11/2020223/201914/09/2020ΕΚΟΥΣΙΑ 4055ΧΡ••••• ΠΑ••••
195/202002/11/2020117/202021/09/2020ΕΚΟΥΣΙΑ 4055ΕΥ••••••• ΚΕ••••
196/202002/11/202058/202021/09/2020ΕΚΟΥΣΙΑ 4055ΒΑ•••••• ΒΛ••••
197/202002/11/202059/202021/09/2020ΕΚΟΥΣΙΑ 4055ΙΩ••••• ΒΛ••••
198/202002/11/202060/202021/09/2020ΕΚΟΥΣΙΑ 4055ΠΗ•••••• ΒΛ••••
199/202003/11/2020203/201909/03/2020ΕΚΟΥΣΙΑ 4055ΔΗ••••••• ΤΟ•••
200/202005/11/202043/202021/09/2020ΕΚΟΥΣΙΑ 4055ΕΛ•••••• ΔΗ•••••ΒΑ•••••• ΨΑ••••
201/202011/11/20206/2020109/202021/09/2020ΕΚΟΥΣΙΑ 4055ΠΑ••••••• ΠΟ•••••••
202/202012/11/20202/202009/03/2020ΕΚΟΥΣΙΑ 4055ΜΙ•••••••••••• ΓΕ••••••••
203/202012/11/202077/201911/11/2019ΕΚΟΥΣΙΑ 4055ΜΙ•••• ΦΑ•••••••
204/202017/11/202035/202014/09/2020ΕΚΟΥΣΙΑ 4055ΑΝ•••••••• ΖΑ••••••
205/202017/11/2020123/201909/03/2020ΕΚΟΥΣΙΑ 4055ΠΑ•••••••• ΛΑ••••••ΑΓ•••••• ΤΡ•••••
206/202017/11/2020217/201906/07/2020ΕΚΟΥΣΙΑ 4055ΜΑ••••••• ΤΣ•••••
207/202019/11/2020229/201921/09/2020ΕΚΟΥΣΙΑ 4055ΛΑ••••• ΤΣ••••••
208/202019/11/202005/202006/07/2020ΕΚΟΥΣΙΑ 4055ΜΑ•••• ΛΑ••••••
209/202030/11/202037/202006/07/2020ΕΚΟΥΣΙΑ 4055FL••••• HE••••ΦΙ••••• ΑΝ•••••••••••
210/202030/11/2020192/201909/03/2020ΕΚΟΥΣΙΑ 4055ΑΙ•••••••• ΜΑ•••••••••
211/202001/12/2020157/202002/11/2020ΕΚΟΥΣΙΑ 4055ΑΙ•••••••• ΜΑ••••••••••••••••••••••••••
212/202001/12/2020112/202002/11/2020ΕΚΟΥΣΙΑ 4055ΕΥ••••••• ΣΥ••••••
213/202001/12/2020124/202002/11/2020ΕΚΟΥΣΙΑ 4055ΣΟ••• ΔΕ•••••••
214/202001/12/2020133/202002/11/2020ΕΚΟΥΣΙΑ 4055ΛΑ••••• ΓΕ•••••
215/202004/12/2020140/202002/11/2020ΕΚΟΥΣΙΑ 4055ΠΑ••••••••••••••••• ΠΙ••••
216/202004/12/2020132/202002/11/2020ΕΚΟΥΣΙΑ 4055ΝΙ•••••• ΣΚ•••••••
217/202015/12/2020193/201914/09/2020ΕΚΟΥΣΙΑ 4055ΚΩ•••••••••• ΠΑ•••••••
218/202015/12/202011/202014/09/2020ΕΚΟΥΣΙΑ 4055ΕΥ••••••• ΚΥ•••••••••••
219/202015/12/202097/202002/11/2020ΕΚΟΥΣΙΑ 4055ΚΩ•••••••••• ΜΠ••••••••••
220/202015/12/202096/202002/11/2020ΕΚΟΥΣΙΑ 4055ΚΩ•••••••••• ΠΑ•••••••
221/202015/12/202081/202002/11/2020ΕΚΟΥΣΙΑ 4055ΑΛ••••• ΦΙ••••••••
222/202015/12/2020129/202002/11/2020ΕΚΟΥΣΙΑ 4055ΚΩ•••••••••• ΧΑ••••••••••
223/202015/12/2020128/202002/11/2020ΕΚΟΥΣΙΑ 4055ΜΙ•••• ΚΟ••••••••••••
224/202015/12/2020125/202002/11/2020ΕΚΟΥΣΙΑ 4055ΚΩ•••••••••• ΒΑ••••
225/202016/12/202046/202001/06/2020ΕΚΟΥΣΙΑ 4055ΔΗ••••••• ΜΩ••••••
226/202016/12/202048/202001/06/2020ΕΚΟΥΣΙΑ 4055ΚΥ••••• ΔΙ•••••••••
227/202017/12/202085/202005/10/2020ΕΚΟΥΣΙΑ 4055ΔΗ••••••• ΛΑ•••
228/202021/12/2020100/202019/10/2020ΕΚΟΥΣΙΑ 4055ΡΕ•• ΒΙ•••
229/202029/12/202062/202005/10/2020ΕΚΟΥΣΙΑ 4055ΣΟ•••• ΕΞ••••••••••
230/202029/12/202063/202005/10/2020ΕΚΟΥΣΙΑ 4055ΑΛ•••••••• ΑΒ•••••••
231/202029/12/202086/202005/10/2020ΕΚΟΥΣΙΑ 4055ΧΡ••••••••••• ΧΑ•••••••••
232/202029/12/202089/202005/10/2020ΕΚΟΥΣΙΑ 4055ΓΑ•••••••• ΒΑ••••••
1/202010/01/2020105/201821/05/2019ΕΡΓΑΤΙΚΑ_ΑΜΟΙΒΕΣΙΩ••••• ΛΑ•••Ο •••• ΑΕ
1/202107/01/202166/201914/07/2020ΕΡΓΑΤΙΚΑ_ΑΜΟΙΒΕΣΑΙ•••••••••••••••••• ΔΑ•••••••ΚΩ•••••••••• ΚΑ••••••••••
2/202010/01/202097/201821/05/2019ΕΡΓΑΤΙΚΑ_ΑΜΟΙΒΕΣΓΕ•••••• ΟΙ•••••••ΝΠ•• 2η••••••••••••••••••••••
2/202107/01/2021138/201820/10/2020ΕΡΓΑΤΙΚΑ_ΑΜΟΙΒΕΣΙΩ••••• ΒΛ•••••••••ΟΣ• ΑΕ
3/202107/01/2021139/201820/10/2020ΕΡΓΑΤΙΚΑ_ΑΜΟΙΒΕΣΓΡ•••••• ΔΕ•••••••••ΟΣ• ΑΕ
4/202020/01/2020113/201821/05/2019ΕΡΓΑΤΙΚΑ_ΑΜΟΙΒΕΣΣΤ••••• ΜΑ••••••••ΝΠ••• ΔΗ•••••••••••
5/202014/02/202077/201809/04/2019ΕΡΓΑΤΙΚΑ_ΑΜΟΙΒΕΣΠΡ••••••• ΞΕ•••••••ΚΟ••••• ΠΙ•••••••••
5/202122/02/202116/2018ΠΡΟΣΕΠΙΚΛ.58/1819/02/2019ΕΡΓΑΤΙΚΑ_ΑΜΟΙΒΕΣΒΑ••••••• ΛΕ••••ΣΥ•••••••••••••••••••••••••••• ΒΑ••••••••
6/202123/02/202117/201857/201819/02/2019ΕΡΓΑΤΙΚΑ_ΑΜΟΙΒΕΣΣΠ•••••• ΚΑ•••••••••ΚΟ•••••••• ΝΙ••••••••••
7/202014/02/202090/201809/04/2019ΕΡΓΑΤΙΚΑ_ΑΜΟΙΒΕΣΚΩ•••••••••• ΑΓ•••••••••••Ο •••• ΑΕ
7/202123/02/202129/201827/11/2018ΕΡΓΑΤΙΚΑ_ΑΜΟΙΒΕΣΝΙ•••••• ΠΑ•••••••••••ΠΑ•••••••• ΜΙ•••••
8/202125/02/20216/201836/1727/11/2018ΕΡΓΑΤΙΚΑ_ΑΜΟΙΒΕΣΚΑ••••••• ΚΑ•••••ΚΩ•••••••••• ΑΡ••••••••
9/202027/02/202024/201917/09/2019ΕΡΓΑΤΙΚΑ_ΑΜΟΙΒΕΣΣΠ•••••• ΚΑ••••Ο ••••• ΑΕ
9/202125/02/2021ΚΛ.65/18ΑΠΟΦ.ΠΕΙΡΑΙΑ 44/1819/02/2019ΕΡΓΑΤΙΚΑ_ΑΜΟΙΒΕΣΜΑ••• ΓΙ•••••••••ΕΙ•••• ΠΑ••••••••••••••••
10/202027/02/2020117/201817/09/2019ΕΡΓΑΤΙΚΑ_ΑΜΟΙΒΕΣΙΩ••••• ΚΑ••••••••••••••Ο •••• ΑΕ
10/202125/02/2021161/1803/11/2020ΕΡΓΑΤΙΚΑ_ΑΜΟΙΒΕΣΑΝ•••••••• ΤΟ•••ΕΜ••••••• ΣΟ•••••••
11/202026/03/2020157/201805/02/2020ΕΡΓΑΤΙΚΑ_ΑΜΟΙΒΕΣΜΙ•••• ΠΡ••••••••••••••Ο ••••• ΑΕ
11/202126/02/202123/201929/09/2020ΕΡΓΑΤΙΚΑ_ΑΜΟΙΒΕΣΦΩ••••• ΓΚ••••••••ΙΩ•••••• ΧΡ••••••
12/202026/03/202075/201805/02/2020ΕΡΓΑΤΙΚΑ_ΑΜΟΙΒΕΣΑΝ•••••• ΚΥ••••••Ο ••••• ΑΕ
12/202108/03/2021ΚΛ. 16/202020/10/2020ΕΡΓΑΤΙΚΑ_ΑΜΟΙΒΕΣΑΝ•• ΣΤ•••••••ΑΝ•••••• ΜΑ••••••••••••
13/202026/03/2020145/201828/01/2020ΕΡΓΑΤΙΚΑ_ΑΜΟΙΒΕΣΦΡ•••••••• ΛΟ•••••••••Ο •••• ΑΕ
13/202110/03/2021116/201822/09/2020ΕΡΓΑΤΙΚΑ_ΑΜΟΙΒΕΣΒΑ•••••• ΑΣ•••••••••••••ΟΣ• ΑΕ
14/202031/03/202049/201817/09/2019ΕΡΓΑΤΙΚΑ_ΑΜΟΙΒΕΣΑΓ•••••• ΣΦ••••••ΔΗ••••••••• ΔΡ•••••••••••
14/202110/03/2021107/201929/09/2020ΕΡΓΑΤΙΚΑ_ΑΜΟΙΒΕΣΚΩ•••••••••• ΑΛ•••••••••ΟΣ• ΑΕ
15/202031/03/2020126/201817/09/2020ΕΡΓΑΤΙΚΑ_ΑΜΟΙΒΕΣΙΣ•••• ΚΑ••••••••ΙΟ•••• ΣΙ••••••••••••••
15/202110/03/202196/201822/09/2020ΕΡΓΑΤΙΚΑ_ΑΜΟΙΒΕΣΓΕ•••••• ΜΗ•••••ΟΣ• ΑΕ
16/202110/03/202198/201822/09/2020ΕΡΓΑΤΙΚΑ_ΑΜΟΙΒΕΣΓΕ•••••• ΚΑ•••••••••ΓΕ••••••••••••••• ΝΙ•••••
17/202111/03/202128/202001/12/2020ΕΡΓΑΤΙΚΑ_ΑΜΟΙΒΕΣΜΑ••• ΚΑ••••••ΔΗ•••• ΝΙ•••••
18/202027/04/20205/201867/201701/10/2019ΕΡΓΑΤΙΚΑ_ΑΜΟΙΒΕΣNP•••••••••••• ΝΕ••••••••••••••••••AS•••••• EL•••••••
19/202028/04/2020127/201815/10/2019ΕΡΓΑΤΙΚΑ_ΑΜΟΙΒΕΣΕΜ•••••••• ΜΑ•••••••Ο •••••• ΑΕ
20/202028/04/202029/201915/10/2019ΕΡΓΑΤΙΚΑ_ΑΜΟΙΒΕΣΕΥ•••••••••••••• ΑΕ••ΣΩ•••••• ΚΡ••••••••••••
20/202114/04/202146/201910/11/2020ΕΡΓΑΤΙΚΑ_ΑΜΟΙΒΕΣΕΥ••••• ΣΥ••••ΔΕ•••••••••••••••••••••••••••• ΠΕ••••••••••••••••••
21/202028/04/202087/201915/10/2019ΕΡΓΑΤΙΚΑ_ΑΜΟΙΒΕΣΙΩ••••• ΚΑ••••••••••••ΛΕ•••••• ΚΑ••••••••••
21/202028/04/20208/201915/10/2019ΕΡΓΑΤΙΚΑ_ΑΜΟΙΒΕΣΛΕ•••••• ΚΑ••••••••••ΕΥ•••••••••••••• ΑΕ
21/202129/04/2021162/201820/10/2020ΕΡΓΑΤΙΚΑ_ΑΜΟΙΒΕΣΒΑ••••••• ΜΟ•••••••ΟΣ• ΑΕ
22/202028/04/202038/201815/10/2019ΕΡΓΑΤΙΚΑ_ΑΜΟΙΒΕΣΒΑ••••••••• ΠΑ•••••••••••Ο •••••• ΑΕ
23/202028/04/202036/201815/10/2019ΕΡΓΑΤΙΚΑ_ΑΜΟΙΒΕΣΠΑ••••••••••••••••• ΒΑ•••••••••Ο •••••• ΑΕ
24/202030/04/2020115/201817/09/2019ΕΡΓΑΤΙΚΑ_ΑΜΟΙΒΕΣΗΛ••• ΚΟ•••••••••Ο •••••• ΑΕ
26/202013/05/20202/201919/11/2019ΕΡΓΑΤΙΚΑ_ΑΜΟΙΒΕΣΣΤ••••••••• Α ••••••ΝΙ•• ΠΑ•••••••••••
27/202029/05/202057/201801/10/2019ΕΡΓΑΤΙΚΑ_ΑΜΟΙΒΕΣΚΩ••••••••• ΚΑ••••••••ΣΤ••••••• ΑΝ•••••••••••••
28/202012/06/2020169/201803/12/2019ΕΡΓΑΤΙΚΑ_ΑΜΟΙΒΕΣΗΛ••• ΛΑ••••••••••Ο •••••• ΑΕ
29/202012/06/2020135/201803/12/2019ΕΡΓΑΤΙΚΑ_ΑΜΟΙΒΕΣΠΑ••••••••••••••••• ΒΑ•••••••••Ο •••••• ΑΕ
30/202012/06/20204/201903/12/2019ΕΡΓΑΤΙΚΑ_ΑΜΟΙΒΕΣΣΥ••••••••••••••••••••••••••••• Κ••••••••••ΠΕ•••••• ΓΕ••••••••
34/202024/06/202012/201921/01/2020ΕΡΓΑΤΙΚΑ_ΑΜΟΙΒΕΣΑΘ••••••• ΣΙ•••••Ο •••••• ΑΕ
37/202031/07/202019/201905/02/2020ΕΡΓΑΤΙΚΑ_ΑΜΟΙΒΕΣΑΝ•• ΚΟ•••••••••Δ ••••••• Ν ••••
37/202130/07/2021106/201920/10/2020ΕΡΓΑΤΙΚΑ_ΑΜΟΙΒΕΣEL••• CU••••ΕΥ••••••• ΒΑ•••••••
39/202031/07/2020155/201805/02/2020ΕΡΓΑΤΙΚΑ_ΑΜΟΙΒΕΣΚΩ•••••••••• ΡΟ••••••••••••••Ο ••••••• ΑΕ
40/202031/07/2020156/201805/02/2020ΕΡΓΑΤΙΚΑ_ΑΜΟΙΒΕΣΜΙ•••• ΠΕ•••••••••••••Ο ••••• ΑΕ
41/202031/08/202087/201907/07/2020ΕΡΓΑΤΙΚΑ_ΑΜΟΙΒΕΣΔΙ••••••• ΛΙ•••••••••••••ΓΕ••••••••••••••• ΝΙ•••••
42/202031/08/202098/201907/07/2020ΕΡΓΑΤΙΚΑ_ΑΜΟΙΒΕΣΓΡ••••••• ΚΑ•••••••••••ΔΗ•••• ΚΟ••••••••
43/202031/08/2020146/201804/02/2020ΕΡΓΑΤΙΚΑ_ΑΜΟΙΒΕΣΙΩ••••• ΣΤ••••••••Ο •••• ΑΕ
46/202021/09/2020118/201807/07/2020ΕΡΓΑΤΙΚΑ_ΑΜΟΙΒΕΣΚΩ•••••••••• ΒΟ•••••••••ΣΑ••••••••••••••• ΑΕ
47/202005/10/2020143/201814/01/2020ΕΡΓΑΤΙΚΑ_ΑΜΟΙΒΕΣΠΑ•••• ΠΕ•••••••••ΟΣ• ΑΕ
48/202007/10/2020165/201814/01/2020ΕΡΓΑΤΙΚΑ_ΑΜΟΙΒΕΣΔΗ••••••• ΑΛ•••ΟΣ• ΑΕ
49/202007/10/2020121/201816/06/2020ΕΡΓΑΤΙΚΑ_ΑΜΟΙΒΕΣΚΑ•••••• ΤΣ••••••ΟΣ• ΑΕ
50/202007/10/2020120/201816/06/2020ΕΡΓΑΤΙΚΑ_ΑΜΟΙΒΕΣΧΑ•• ΜΕ••••••••••ΟΣ• ΑΕ
51/202012/10/2020119/201816/06/2020ΕΡΓΑΤΙΚΑ_ΑΜΟΙΒΕΣΙΩ••••• ΜΟ••••ΟΣ• ΑΕ
52/202012/10/202040/201814/01/2020ΕΡΓΑΤΙΚΑ_ΑΜΟΙΒΕΣΧΑ•• ΜΑ••••••••••ΟΣ• ΑΕ
53/202012/10/202039/201814/01/2020ΕΡΓΑΤΙΚΑ_ΑΜΟΙΒΕΣΙΩ••••• ΝΙ•••ΟΣ• ΑΕ
54/202014/10/202058/201814/01/2020ΕΡΓΑΤΙΚΑ_ΑΜΟΙΒΕΣΧΡ••••• ΑΓ•••••ΟΣ• ΑΕ
55/202014/10/2020137/201814/10/2020ΕΡΓΑΤΙΚΑ_ΑΜΟΙΒΕΣΝΙ•••••• ΔΑ••••••••ΟΣ• ΑΕ
56/202014/10/2020100/201814/01/2020ΕΡΓΑΤΙΚΑ_ΑΜΟΙΒΕΣΙΩ••••• ΜΕ•••••••ΟΣ• ΑΕ
57/202014/10/2020166/201814/01/2020ΕΡΓΑΤΙΚΑ_ΑΜΟΙΒΕΣΕΥ••••••• ΔΑ••••••ΕΝ••••••••••••• ΠΕ•••••••••••••••••••••••
58/202014/10/2020136/201814/01/2020ΕΡΓΑΤΙΚΑ_ΑΜΟΙΒΕΣΓΕ•••••• ΛΑ•••••••ΟΣ• ΑΕ
60/202020/10/2020142/201814/01/2020ΕΡΓΑΤΙΚΑ_ΑΜΟΙΒΕΣΠΑ•••• ΠΕ•••••••••ΟΣ• ΑΕ
63/202030/10/202092/201903/03/2020ΕΡΓΑΤΙΚΑ_ΑΜΟΙΒΕΣΕΙ•••• ΣΕ••••••ΠΑ•••• ΔΗ•••••
64/202004/11/2020134/201822/09/2020ΕΡΓΑΤΙΚΑ_ΑΜΟΙΒΕΣΙΩ••••• ΠΕ••••••••••••ΟΣ• ΑΕ
65/202004/11/2020101/201906/10/2020ΕΡΓΑΤΙΚΑ_ΑΜΟΙΒΕΣΕΙ•••• ΒΛ•••••••••ΟΣ• ΑΕ
68/202018/11/2020111/201827/10/2020ΕΡΓΑΤΙΚΑ_ΑΜΟΙΒΕΣΣΩ•••••• ΚΑ•••••ΟΣ• ΑΕ
69/202018/11/2020110/201827/10/2020ΕΡΓΑΤΙΚΑ_ΑΜΟΙΒΕΣΠΑ••••••••••••••• ΒΑ••••ΟΣ• ΑΕ
70/202018/11/2020109/201827/10/2020ΕΡΓΑΤΙΚΑ_ΑΜΟΙΒΕΣΝΙ•••••• ΔΑ••••••••ΟΣ• ΑΕ
71/202025/11/2020123/201803/11/2020ΕΡΓΑΤΙΚΑ_ΑΜΟΙΒΕΣΓΕ•••••• ΛΑ•••••••ΟΣ• ΑΕ
72/202025/11/2020122/201803/11/2020ΕΡΓΑΤΙΚΑ_ΑΜΟΙΒΕΣΓΕ•••••• ΣΤ•••••••••••••ΟΣ• ΑΕ
73/202027/11/2020163/201829/09/2020ΕΡΓΑΤΙΚΑ_ΑΜΟΙΒΕΣΕΥ••••••• ΒΑ•••••••ΔΗ••• ΝΙ••••••••••••••••
74/202027/11/2020164/201829/09/2020ΕΡΓΑΤΙΚΑ_ΑΜΟΙΒΕΣΑΣ••••• ΚΑ••••••ΚΟ•••••••••••••••••••• ΔΗ••••••••••••••••
76/202011/12/202021/202006/10/2020ΕΡΓΑΤΙΚΑ_ΑΜΟΙΒΕΣΚΥ•••••••• ΡΑ•••••••••ΓΕ•••••• ΚΟ•••••••
77/202017/12/20202/202016/06/2020ΕΡΓΑΤΙΚΑ_ΑΜΟΙΒΕΣΜΙ••••••••••••••••• ΚΛ••••••••ΔΗ••••••••••• ΡΕ•••
78/202017/12/2020124/201803/11/2020ΕΡΓΑΤΙΚΑ_ΑΜΟΙΒΕΣΙΩ••••• ΝΙ•••ΟΣ• ΑΕ
79/202017/12/2020129/201803/11/2020ΕΡΓΑΤΙΚΑ_ΑΜΟΙΒΕΣΕΜ••••••• ΜΑ•••••ΟΣ• ΑΕ
1/202022/01/202027/201820/03/2019ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣΓΡ•••••••• ΛΕ•••••••ΧΡ••••• ΤΣ•••••
1/202114/01/2021165/201907/10/2020ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣΚΡ••••••••••••••••••• ΙΚ•ΓΟ••••• ΝΙ••••••••
2/202022/01/2020230/201720/03/2019ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣΕΘ•••••••••••••• ΑΝ•••••••••••ΝΠ•• ΓΕ•••••••••••••••••••
2/202108/02/202130/1824/10/2018ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣΟΑ•• ΣΠ•••••••ΓΥ••••••••••••••••••• ΑΡ••
3/202022/01/2020159/201820/03/2019ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣΒΑ••••••• ΚΡ••••••ΕΛ••• ΚΑ•••••
3/202108/02/2021228/1727/03/2019ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣΠΑ•••••• ΣΤ••••ΕΛ••• ΙΩ••••••
4/202031/01/2020105/201820/03/2019ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣΑΦ••••••••••••••• ΑΝ••••••••••••••••ΕΥ•••••••• ΜΠ••••••••••••••••••
4/202123/02/202159/201816/01/2019ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣRE•••••••••••••• HE••••••••ΤΣ•••••••••••••• ΚΑ••••••••
5/202031/01/2020141/201810/04/2019ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣΣΤ••••••• ΨΑ••••ΜΑ•••••••••••••••••••• ΘΕ•••••
5/202126/02/202153/1903/11/2020ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣΕΠ•••••••• ΚΕ••••••ΟΣ• ΑΕ
6/202031/01/2020104/201819/06/2019ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣΧΑ•••••••••• ΧΕ•••••••ΜΟ•••••• ΜΕ•••••••••
6/202131/03/20219/202014/10/2020ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣΙΩ••••• ΤΣ•••••••ΝΙ•••••• ΨΑ•••••
7/202020/03/2020114/201815/05/2019ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣΥΙ•••••••••••••••••• ΟΜ••••••••••••••Θ ••••••••••••• ΑΝ•••••••••••
7/202131/03/202137/202014/10/2020ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣΤΡ•••••••• ΑΕΜΠ••••••••••••• ΙΚ•
8/202031/03/202073/201918/09/2019ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣΗΛ••••• ΜΕ••••••ΙΩ••••••• ΣΑ••••••••••
8/202131/03/2021149/201914/10/2020ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣPA•••• Q •••CL•••• LI••••••••
9/202031/03/202013/201918/09/2019ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣΗ •••••••••••••••••• ΙΚ•ΧΡ••••••••••• ΔΡ••••
9/202112/04/2021147/201907/10/2020ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣΜ.•••••••••••• ΕΛ••••••ΓΕ••••••••••••••• ΝΙ•••••••••••••••••••••••
10/202031/03/202014/201918/09/2019ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣΛΕ••••••• ΙΚ•CL••••••••••••••••• CO••••••••
10/202119/04/202103/202014/10/2020ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣΓΕ•••••• ΤΣ•••••••ΚΩ•••••••••• ΡΟ•••••
11/202031/03/202018/201918/09/2019ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣΑΘ•••••••• ΚΟ••••••••••••••ΗΛ••••• ΠΑ••••••••••••••••••
11/202121/05/2021132/201916/09/2020ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣΙΩ••••• ΠΕ••••PA•••••••••••••• IK•
12/202031/03/20208/201913/11/2019ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣΗ •••••••••••••••••• ΙΚ•ΑΓ••••••• ΚΑ•••••
13/202031/03/202036/201913/11/2019ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣΓΕ••••••• ΥΦ•••••ΧΑ••••••••• ΠΩ••••••••••••
14/202031/03/202042/201902/10/2019ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣΕΛ••••••••••• ΑΝ•••••••••••ΚΩ••••••••••• ΖΑ•••••••
15/202031/03/2020142/201702/10/2019ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣΓΕ•••••• ΠΑ••••ΒΟ•••••••••• & •••••••••
16/202009/04/202076/201919/02/2020ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣΠΟ••••••• ΚΑ••••••••ΖΩ• ΤΑ••••
17/202009/04/202077/201919/02/2020ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣΠΟ••••••• ΚΑ••••••••ΑΓ•••••• ΤΑ•••••
18/202009/04/202084/201919/02/2020ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣΠΑ•••••••• ΑΪ••••••••••••ΓΕ•••••••••••••• ΝΙ•••••••
19/202030/04/202061/201902/10/2019ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣΓΕ••••••• ΣΠ••••••ΑΓ••••••• ΛΙ••
20/202030/04/202064/201902/10/2019ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣΝΙ••••••• ΤΣ••••••••••ΣΠ••••••• ΤΖ•••••
21/202030/04/2020112/201802/10/2019ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣCL•••••• ΕΠ•ΑΥ•••••••• ΚΟ••••••••
22/202005/05/202053/201905/02/2020ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣΜΕ••••••••••••••• ΕΛ••••••••••D ••••••• AN•••••••••••
23/202005/05/202051/201905/02/2020ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣΗΛ••••••••••••••• ΔΙ••••••••••••••••ΑΦ•••••••••••••• & •••••••
24/202008/05/202082/201811/12/2019ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣΕΛ•••••••••••• AN••••••••••••ΜΑ•••••••••••• ΧΑ••••••••••••••
25/202008/05/2020135/201811/12/2019ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣΚΑ••••••••••• ΕΠ•ΠΑ•••••• ΝΙ••••••••••••
26/202013/05/202060/201906/11/2019ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣΜΑ•••• ΕΜ•••••••ΔΗ••••••••• ΒΕ••••
27/202015/05/202015/201925/09/2019ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣΠΑ•••••• ΑΝ•••••••••••ΓΗ••••••••••••••• ΑΤ••••••••
28/202015/05/2020155/201825/09/2019ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣΒΑ••••••• ΚΑ•••••••••ΠΑ•••••••••• ΨΗ••••••••
29/202015/05/202091/201816/10/2019ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣΠΑ•••••••••••• Ε •••Ι ••••••••••••••••••••• Ο •••••••
30/202015/05/20205/201916/10/2019ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣΦΩ•••••• ΒΑ•••••ΑΛ••••••• Α ••
31/202015/05/202058/201923/10/2019ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣΜΕ•••••••••••••• Ε •••••ΑΘ••••••••• ΑΠ•••••••••••••
32/202015/05/202052/201923/10/2019ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣΑΝ•••••••••••••••••• ΑΝ••••••••••••••••ΧΑ••• ΣΜ•••••••••
33/202015/05/202050/201927/11/2019ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣΗ ••••••••••• ΕΥ••••••••ΕΥ••••••• ΒΕ••••••
34/202019/05/202072/201904/12/2019ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣΓ ••••••••••••••• Ε ••MO••••••••• G ••••••••••
35/202005/06/202095/201816/10/2019ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣΚΩ•••••••••••••• & •••••••AL•••••••••••••• Μ •••••
36/202010/06/202012/2019152/201815/01/2020ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣΕΛ•••••••••••• Α •ΑΓ••••• ΣΚ••••••
37/202025/06/20201/201981/201613/11/2019ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣΔΗ•••••••• ΚΟ•••••••••ΚΑ••••••• ΚΩ•••••••••••••
38/202014/07/2020πράξη: 50/2014/07/2020ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣΗΛ••••• ΜΕ••••••ΙΩ••••••• ΣΑ••••••••••
39/202022/07/2020143/201917/06/2020ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣΑΝ••••••••••• ΑΕΝΙ•••••••• ΛΟ•••••••
40/202022/07/202021/201917/06/2020ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣΧ ••••••••••••••••• Α •••••ΓΕ•••••••• ΒΑ•••••••
41/202022/07/2020158/201917/06/2020ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣΠΛ••••••• CO•••••••ΑΝ•••• ΖΑ••••••••
42/202022/07/20201/202017/06/2020ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣΑΓ•••••••••••••••••••••• ΚΗ•••••••••••••••••••RE•••••••••• Ι •••••
43/202022/07/2020130/201917/06/2020ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣΝΙ••••••••••••••••• & ••••••••ΚΑ••••••• Ι •••••
44/202024/07/2020170/201803/06/2020ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣΑΝ••••••••• ΤΟ•••ΕΜ••••••••• ΣΟ•••••••
45/202028/07/202099/201922/01/2020ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣΚΑ••••••• ΑΕΨΗ•••••••••••••••• Ε ••
46/202028/07/202095/201922/01/2020ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣΙΩ•••••• ΚΑ•••••••••ΗΛ••••• ΡΗ•••
47/202031/07/202082/2019210/201722/01/2020ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣΑΦ••••••••••••••••• Ε •••ΕΥ•••••••• ΚΑ•••
48/202031/07/202094/201922/01/2020ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣΜΙ•••••••••••••• Α ••••••ΟΔ•••••• Α •••••
49/202031/07/202098/201905/02/2020ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣCA••••••••••••••••••• ΕΛ••••••••••ΕΛ••••••••••••••• A ••
50/202004/08/2020136/201917/06/2020ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣΕΜ•••••••••••••••• & ••••••••ΑΘ•••• ΠΟ••••
51/202004/08/2020137/201917/06/2020ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣΣΙ••••••••• & ••••••••ΑΓ••••• ΧΑ••••
52/202004/08/202045/201911/03/2020ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣAL••••••••••••••••• ΝΠ••••••••••••ΝΟ•••••••••• ΝΙ•••••
53/202021/08/2020156/201917/06/2020ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣΠΑ•••••••• ΧΑ••••••••••ΙΩ•••• ΤΣ••••••••
54/202031/08/202079/201922/01/2020ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣΕΥ••••• ΙΑ•••••ΜΑ••• ΝΤ•••••••
55/202031/08/202080/201922/01/2020ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣΕΡ••••• ΙΑ•••••ΜΑ••• ΝΤ•••••••
56/202031/08/202096/201905/02/2020ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣER••••••••••••••••• PR•••••••••••ΣΩ•••••• ΕΠ•
57/202010/09/2020163/201917/06/2020ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣΒΙ••••••••• ΤΕ•••••••••••••ΓΕ••••••••••••••• ΝΙ•••••••••••••••••••
58/202024/09/2020100/201912/02/2020ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣΓΕ••••• ΔΡ••••ΗΡ••••• ΚΡ•••••••••••••••
59/202013/10/2020148/201811/201923/06/2020ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣΕΛ•••••••••• ΑΕΑΦ••• Λ.•••••••••
60/202023/10/2020157/201923/09/2020ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣΜΕ••••••••••••• Ε••ΣΤ•••••••• ΗΛ•••••
61/202010/11/2020146/201925/02/2020ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣΚΩ•••••••••• ΑΘ•••••••••ΠΕ•••• ΚΑ••••••••••••
62/202008/12/20207/202021/10/2020ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣΩΚ••••• ΙΚ•ΠΑ•••••••• ΒΕ••••
63/202008/12/2020162/201921/10/2020ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣΜΥ•••••••••• Ι.••••••••••••••••ΑΡ••••••••••••••• GO••••••••••••••••
64/202008/12/20205/202021/10/2020ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣΤΕ•••••••• ΑΕΓΑ•••••••••••••••••••• ΕΠ•
65/202010/12/20204/2020126/201821/10/2020ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣME••••••••••• ΑΕΓΕ••••••••••••• ΝΟ••••••••••••••••
66/202011/12/202020/202004/11/2020ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣΝΙ•••••• ΜΑ••••ΕΙ•••• ΛΙ••••
67/202016/12/2020160/201930/09/2020ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣΜΠ•••••••••• ΕΜ•••••••ΣΙ••••••• ΕΥ••••••
68/202016/12/2020133/201930/09/2020ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣΔΡ••••••••• ΓΕ•••••••ΟΙ••••••••• ΑΝ•••••
69/202017/12/2020155/201916/09/2020ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣΣΥ••••••••••••••• ΖΑ••••••••••ΡΩ••••• ΜΑ•••••••
70/202029/12/2020153/201923/09/2020ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣΑΦ•••••••••• ΑΕΜΠ••••••••••••••••• Ε•
1/202017/01/202016/201905/11/2019ΜΙΣΘΩΣΕΙΣΑΓ•••••• ΙΣ•••••••••ΚΩ••••••••• ΤΖ••••
1/202107/01/202131/202020/10/2020ΜΙΣΘΩΣΕΙΣΜΑ••• ΒΡ•••••••••ΕΥ••••• ΤΡ••••••••••••
2/202017/01/202055/201905/11/2019ΜΙΣΘΩΣΕΙΣΚΩ•••••••••• ΓΙ••••••••••••••ΠΑ••••• ΚΑ•••••••••
2/202118/01/202140/202009/09/2020ΜΙΣΘΩΣΕΙΣΘΕ•••••• ΧΑ••••••••••ΠΟ•••••• ΞΕ••••••••••••
3/202017/01/202047/201905/11/2019ΜΙΣΘΩΣΕΙΣΑΝ•••••••••••• ΜΠ•••••••••••ΟΤ• ΔΗ•••••••••••
3/202118/01/20213/202014/07/2020ΜΙΣΘΩΣΕΙΣΚΑ•••• ΑΒ••ΝΑ••••• ΜΠ•••••••
4/202014/02/202039/201809/04/2019ΜΙΣΘΩΣΕΙΣΚΩ•••••••••• ΜΟ••••••••ΒΑ••••••• ΝΙ••
4/202118/01/20214/202008/09/2020ΜΙΣΘΩΣΕΙΣΣΠ•••••• ΚΑ••••••••••ΑΘ••• ΚΟ•••••••
5/202014/02/20205/201909/04/2019ΜΙΣΘΩΣΕΙΣΦΡ•••••••• ΑΪ•••••ΜΙ•••• ΖΕ••••••
5/202108/02/202165/201819/02/2019ΜΙΣΘΩΣΕΙΣΔΗ••••••• ΛΕ•••••ΠΑ•••••••••••••••••• ΚΩ•••••••••••
6/202024/02/202010/20197830/201817/12/2019ΜΙΣΘΩΣΕΙΣΗΣ•••• ΚΑ•••••••ΠΑ••••••• ΜΠ•••
6/202108/02/202166/201819/02/2019ΜΙΣΘΩΣΕΙΣΔΗ••••••• ΛΕ•••••ΒΑ•••••• ΜΥ••••
7/202027/02/202012/201917/12/2019ΜΙΣΘΩΣΕΙΣGE•••••••••••••• S•••••••ΓΕ•••••• ΤΕ•••••••••
7/202119/02/202147/201819/02/2019ΜΙΣΘΩΣΕΙΣΑΘ••••••••• ΛΑ•••••••ΕΙ•••• ΧΑ•••••••
8/202006/03/202065/201928/01/2020ΜΙΣΘΩΣΕΙΣΕΛ•••••••••••••••• Π••••••••••ΚΥ••••• ΠΑ••••••
8/202125/02/202164/201812/02/2019ΜΙΣΘΩΣΕΙΣΟΛ•• ΧΟ•••••••••ΧΡ••••• ΚΟ•••••
9/202006/03/202060/201928/01/2020ΜΙΣΘΩΣΕΙΣΒΑ•••••• ΕΥ••••••••MA•• GE••••••
9/202125/02/202148/201818/06/2019ΜΙΣΘΩΣΕΙΣΙΟ•••••• ΚΟ••••••ΓΕ•••••• ΜΠ•••••••
10/202009/03/202033/201918/06/2019ΜΙΣΘΩΣΕΙΣΜΑ••• ΑΣ•••••••••••ΣΑ•••••• ΞΥ•••••
10/202116/03/202128/201929/09/2020ΜΙΣΘΩΣΕΙΣΣΠ•••••••• ΠΑ••••••••••••••ΜΑ••• ΜΑ•••••
11/202026/03/202066/201928/01/2020ΜΙΣΘΩΣΕΙΣΑΔ••••••• ΚΟ•••••ΑΝ••••••• ΠΕ•••••••
11/202119/03/202153/201908/09/2020ΜΙΣΘΩΣΕΙΣΚΩ•••••••••• ΚΑ•••••ΑΝ••••••• ΚΟ••••••••••
12/202031/03/202017/201917/09/2019ΜΙΣΘΩΣΕΙΣΣΤ•••••• ΦΟ••••ΜΙ•••• ΙΩ•••••••
12/202124/03/202132/201908/09/2020ΜΙΣΘΩΣΕΙΣΒΑ•••••• ΣΩ••••••••ΔΗ••••••• ΚΟ•••••••
13/202008/04/202046/201915/10/2019ΜΙΣΘΩΣΕΙΣΑΣ•••••• ΝΙ••••••••AL•• AL••••••••
13/202131/03/202134/201908/09/2020ΜΙΣΘΩΣΕΙΣΣΤ•••••• ΦΟ••••ΜΙ•••• ΙΩ•••••••
14/202010/04/202068/201914/01/2020ΜΙΣΘΩΣΕΙΣΧΡ•••••• ΠΑ••••ΔΗ••••••••• ΓΕ••••••
14/202129/04/202143/202003/11/2020ΜΙΣΘΩΣΕΙΣΒΑ•••••• ΜΠ•••••ΜΑ•••••• ΚΛ••••
15/202015/04/202021/201919/11/2019ΜΙΣΘΩΣΕΙΣΦΕ•••••• ΚΟ••••••ΠΑ•••••••••• ΣΙ••••••••••
15/202129/04/202133/202020/10/2020ΜΙΣΘΩΣΕΙΣΔΗ••••••• ΤΣ•••••••••••ΓΕ•••••• ΤΣ••••••••
16/202027/04/202043/201901/10/2019ΜΙΣΘΩΣΕΙΣΦΛ••• ΣΤ••••ΑΝ•• ΧΑ••••••••••
17/202027/04/202015/201801/10/2019ΜΙΣΘΩΣΕΙΣGE•••••••••••••• S•••••••ΒΙ•••••• ΒΑ•••
18/202027/04/202056/201904/02/2020ΜΙΣΘΩΣΕΙΣΒΙ•••••• ΚΡ••••••••••ΧΑ•••• ΜΕ••••••
19/202027/04/202070/201904/02/2020ΜΙΣΘΩΣΕΙΣΑΛ•••• ΚΑ••••••MA••• WR•••••••••••••••
20/202027/04/202063/201304/02/2020ΜΙΣΘΩΣΕΙΣΧΡ••••• ΒΑ••••••••••ΦΙ••••••• ΚΙ•••••••••••••••
21/202027/04/202081/201904/02/2020ΜΙΣΘΩΣΕΙΣΕΛ••• ΓΙ••••••••PA••• PR••••
22/202005/05/202025/201928/01/2020ΜΙΣΘΩΣΕΙΣΓΕ•••••• ΒΟ•••••••••ΑΓ•••••• ΤΣ••••
23/202008/05/202058/201919/11/2019ΜΙΣΘΩΣΕΙΣΑΙ•••••••• ΒΟ•••••••ΓΕ•••••• ΜΑ••••••••••
24/202029/05/2020120/201901/10/2019ΜΙΣΘΩΣΕΙΣΣΤ•••••• ΒΕ••••••ΚΩ••••••••• ΧΑ•••••••
25/202029/05/202017/201901/10/2019ΜΙΣΘΩΣΕΙΣDU•• RO•••••••••ΜΑ••• ΠΟ••••••••••
26/202012/06/202044/201903/12/2019ΜΙΣΘΩΣΕΙΣΓΕ•••••• ΡΟ•••••••••ΣΠ••••••••• ΑΡ••••••
27/202010/07/202030/201903/12/2019ΜΙΣΘΩΣΕΙΣΟΛ•• ΚΑ•••••••••••••ΙΩ•••• ΠΑ••••••••••••••
28/202010/07/20206/201903/12/2019ΜΙΣΘΩΣΕΙΣΒΑ••••••••• ΜΠ••••••ΝΠ•• ΔΗ•••••••••••
29/202028/07/202059/202028/07/2020ΜΙΣΘΩΣΕΙΣΓΕ•••••• ΒΟ•••••••••ΑΓ•••••• ΤΣ••••
30/202031/07/202013/202002/06/2020ΜΙΣΘΩΣΕΙΣΜΙ•••• ΓΕ•••••ΠΕ•••• ΓΙ••••••••••
31/202031/07/202054/201902/06/2020ΜΙΣΘΩΣΕΙΣΑΙ•••••••• ΚΟ••••••••ΠΗ•••••• ΧΑ•••••••
32/202031/07/202051/201908/07/2020ΜΙΣΘΩΣΕΙΣΙΩ•••••••••••••••••• ΔΥ••••••CE••••••••••••• ΥΛ••••
33/202016/09/202079/201903/03/2020ΜΙΣΘΩΣΕΙΣΗΛ••• ΚΑ••••••ΚΩ••••••••••• ΤΖ••••••
34/202016/09/202082/201903/03/2020ΜΙΣΘΩΣΕΙΣΓΕ••••• ΓΙ••••••••ΜΑ•••••• ΚΑ••••••••
35/202029/09/202011/202014/07/2020ΜΙΣΘΩΣΕΙΣΣΟ••• ΠΑ••••••••••AL••••••• AM•••••••••••••
36/202030/09/202064/201903/03/2020ΜΙΣΘΩΣΕΙΣΜΑ••• ΒΑ•••••ΒΑ••••• ΜΠ••••••
37/202030/09/202040/201907/07/2020ΜΙΣΘΩΣΕΙΣΠΑ••••• ΑΛ•••••••••••ΠΑ•••••••• ΒΑ•••••
38/202020/10/202069/201916/06/2020ΜΙΣΘΩΣΕΙΣΜΥ••••• ΞΥ•••••ΕΛ••• ΒΛ••••
39/202020/10/202015/202016/06/2020ΜΙΣΘΩΣΕΙΣΣΤ••••••• ΚΑ••••••ΑΛ• ΑΚ••••
40/202027/10/202023/202029/09/2020ΜΙΣΘΩΣΕΙΣΑΘ•••••• ΧΑ••••ΚΩ••••••••• ΜΠ•••••••
41/202005/11/202035/202006/10/2020ΜΙΣΘΩΣΕΙΣΓΚ••••• ΣΑ•••••••ΑΦ•••••• ΣΑ••••
42/202011/11/202024/202029/09/2020ΜΙΣΘΩΣΕΙΣΙΩ•••• ΔΥ••••••CE•••••• GR•••••
43/202011/11/20209/202014/07/2020ΜΙΣΘΩΣΕΙΣΔΗ••••••• ΠΟ•••••ET•••• CA•••••
44/202011/11/202025/202021/07/2020ΜΙΣΘΩΣΕΙΣΣΙ••••••• ΔΟ•••••••••••••••••••ΓΕ•••••• ΚΑ•••••••
45/202017/11/202067/201904/02/2020ΜΙΣΘΩΣΕΙΣΔΗ••••••• ΤΡ••••••••ΧΡ••••••••• ΤΣ•••••••••
46/202018/11/202022/202029/09/2020ΜΙΣΘΩΣΕΙΣΜΑ••• ΣΧ•••ΑΝ•••••••• ΦΑ••••••
47/202020/11/202073/201908/09/2020ΜΙΣΘΩΣΕΙΣΜΑ••• ΣΚ••••••ΜΑ•••• ΜΙ••
48/202020/11/202085/201908/09/2020ΜΙΣΘΩΣΕΙΣΦΡ•••••••• ΜΠ•••••ΝΙ•••••• ΚΑ•••••••
49/202008/12/20208/202006/10/2020ΜΙΣΘΩΣΕΙΣΜΑ••• ΑΡ••••••••••••••ΔΗ••••••• ΡΙ•••
50/202011/12/202048/202006/10/2020ΜΙΣΘΩΣΕΙΣΙΩ••••• ΒΑ•••••••••••BR•••••••• AL•••
51/202018/12/202086/201908/09/2020ΜΙΣΘΩΣΕΙΣΝΙ•••••• ΤΑ•••••••••••ΑΘ•••••• ΔΗ••••••••••••
1/202002/11/20204/202009/06/2020ΝΕΑ ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ 4605ΒΑ••••••• ΒΑ••••••••ΤΡ••••• EU••••••
1/202104/01/202112/202027/10/2020ΝΕΑ ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ 4605ΑΝ••••• ΚΟ••••••EU•••••• ΤΡ•••••
2/202021/12/202001/202010/03/2020ΝΕΑ ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ 4605ΝΙ•••••• ΒΛ••••••EU•••••• FR•
2/202104/01/202115/202027/10/2020ΝΕΑ ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ 4605ΝΙ•••••• ΜΕ••••••••ΑΛ•• ΤΡ•••••
3/202030/12/202002/202022/09/2020ΝΕΑ ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ 4605ΘΕ••••• ΚΟ••••••ΕΘ•••• ΤΡ•••••
3/202102/02/202101/201908/07/2020ΝΕΑ ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ 4605ΓΕ••••• ΚΑ••••••••IN•••• HE••••
7/202108/03/202114/202020/10/2020ΝΕΑ ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ 4605ΤΖ••• ΤΖ••••AL••• BA••
1/202010/01/20209/201919/11/2019ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣΝΙ•••••• ΔΑ••••••ΕΜ••••••••• ΙΑ•••••••
1/202107/01/202109/202003/11/2020ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣEA•••••• ΕΠ•ΓΕ•••••• ΚΟ••••••••••••••••
2/202017/01/20203/201905/11/2019ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣΙΩ••••• ΛΕ••••••••ΘΕ••••••• ΠΕ••••
2/202107/01/202107/202020/10/2020ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣΝΙ•••••• ΝΤ••••ΓΕ•••••• ΚΑ••••••••
3/202014/02/20202/201909/04/2019ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣΔΗ••••••• ΠΑ••••••••••ΑΙ•••••••• ΜΕ•••••••••
3/202107/01/202114/202020/10/2020ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣΝΙ•••••• ΝΤ••••ΓΕ•••••• ΚΑ••••••••
4/202014/02/202044/201809/04/2019ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣΝΙ•••••• ΛΙ•••••WI••• HE•••••••
4/202127/01/202117/2020ΑΠΟΦ.25/202003/11/2020ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣΚΩ•••••••••• ΜΑ••••••ΚΡ•••••••• ΜΕ••
5/202027/02/202011/201918/06/2019ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣΔΙ••••••• ΓΙ••••••••ΑΝ••••• ΣΩ••••••••••
5/202122/02/20215/201918/06/2019ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣΑΛ•••• ΑΡ•••••ΔΗ••••••• ΠΑ••••••••••
6/202027/02/20206/201917/09/2019ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣΓΕ•••••• ΔΕ•••••••••ΜΑ•••• ΠΕ••••••
6/202123/02/20213/201918/06/2019ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣΘΕ•••••• ΑΓ••••••ΔΗ••••••• ΠΑ••••••••••
7/202005/05/202015/201928/01/2020ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣΓΕ••••••••••••••• ΝΙ•••••ΙΩ••••••• ΤΟ••••••••••
7/202123/02/202119/201827/11/2018ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣΧΡ••••• ΝΤ••••••••ΙΩ••••• ΤΣ••••••••
8/202012/06/202014/201903/12/2019ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣΚΟ•••••••••••••• ΜΟ••••••ΓΚ•••••••••••• ΜΟ•••••
8/202125/02/202114/1819/02/2019ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣΛΟ•••• ΚΑ••••••••ΤΡ••••• ΕU••••••
9/202019/06/202027/201904/02/2020ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣΑΠ••••••• ΠΑ•••••JO•••• SI••
10/202024/06/202011/201921/01/2020ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣΠΕ•••• ΚΑ•••••••EU•••••••• AE
10/202111/03/202111/202003/11/2020ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣΙΩ••••• ΚΑ•••••••AL••• BA••
11/202026/06/202012/201903/12/2019ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣΙΩ••••• ΛΑ•••••ΑΙ•••••••• ΚΑ••••••••
12/202030/06/202013/201943/201804/02/2020ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣΟΔ•••• ΑΕZI••••••••• S.••
13/202031/07/20201/202008/07/2020ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣNA•••• ΥΔ•••••••••••••ΒΑ•• ΚΑ••••
14/202031/07/202017/201903/03/2020ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣΧΡ•••••• ΛΑ•••••ΑΙ•••••••• ΚΑ••••••••
15/202030/09/20205/202007/07/2020ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣΚΩ•••••••••• ΜΑ••••••KP•••••••• CO•••••
16/202009/10/202024/201928/07/2020ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣΠΑ•••••••• ΤΡ••••••ΑΙ•••••••• ΤΖ•••••
17/202030/10/202020/201908/09/2020ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣΠΑ•••••• ΜΠ••••ΤΡ••••• EU••••••
18/202030/10/20208/201904/02/2020ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣΑΛ•••••••• ΜΠ••••••ΤΡ••••• EU••••••
19/202004/11/202018/201906/10/2020ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣHE•••• SP•••ΑΤ••• ΠΛ••••
20/202030/12/202015/202029/09/2020ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣΚΛ•••••••• ΚΟ••••••ΑΛ•• ΤΡ•••••
20/202030/12/20206/202029/09/2020ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣΚΛ•••••••• ΚΟ••••••ΑΛ•• ΤΡ•••••
1/202010/01/2020140/201820/11/2019ΤΑΚΤΙΚΗ - ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΧΡ•••••••••••••••••• & ••••••••ΣΠ••••••••• ΚΟ•••••
1/202114/01/202169/201930/09/2020ΤΑΚΤΙΚΗ - ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑAN••••• LT•Ε.••••••••• Ο.•
2/202020/01/2020141/201820/11/2019ΤΑΚΤΙΚΗ - ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΠΕ•••• ΑΕRE••••••••• EX••••••••••••••
2/202112/02/202143/2020 ΚΛ123/18 , ΑΠΟΦ.33/202011/11/2020ΤΑΚΤΙΚΗ - ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΓΕ•••••• ΚΑ••••••ΘΕ••••• ΔΟ•••
3/202031/01/2020460/15 κλ: 142/1819/06/2019ΤΑΚΤΙΚΗ - ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΜΑ••••• ΣΚ••••••••ΑΝ••••••••• ΣΚ••••••••
3/202119/02/2021120/2018ΑΠΟΦ. 546/18 ΕΙΡ.ΠΕΙΡΑΙΑ16/01/2019ΤΑΚΤΙΚΗ - ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΘΕ•••••• ΒΕ•••••••ΚΩ•••••••••• ΧΑ•••
4/202017/02/202015/201929/01/2020ΤΑΚΤΙΚΗ - ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΠΑ••••••••••• ΠΑ••••••••••ΓΕ•••••••• ΜΠ••••
4/202125/02/2021105/18 ΚΛ09/01/2019ΤΑΚΤΙΚΗ - ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΘΕ•••••• ΔΑ••••••••ΗΛ••• ΠΟ••••••••
5/202012/03/2020139/201820/11/2019ΤΑΚΤΙΚΗ - ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΝΙ•••••••• ΜΕ••••••••••ΜΑ••••••• ΚΑ••••••••••
5/202126/02/202179/1914/10/2020ΤΑΚΤΙΚΗ - ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΕΛ•• SI••••ΑΠ••••••• ΜΠ•••••
6/202012/03/202026/201929/01/2020ΤΑΚΤΙΚΗ - ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑCI•••••••• Ι••••••RE••••••••• EX••••••••••••••
7/202019/03/2020137/201820/11/2019ΤΑΚΤΙΚΗ - ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΚΩ••••••••••••••••••• ΔΗ•••••••••••ΤΡ•••••• ΠΕ••••••
8/202031/03/2020100/201818/09/2019ΤΑΚΤΙΚΗ - ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΕΛ•••••••••••••••••• PA•••••••••••ΧΡ•••••• ΓΚ••••••••
9/202031/03/2020101/201818/09/2019ΤΑΚΤΙΚΗ - ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΕΥ•••••••••••••••••••• ΚΑ•••••••••ΓΚ•••••• ΓΚ•••••
10/202031/03/2020102/201818/09/2019ΤΑΚΤΙΚΗ - ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΑΓ••••••••••••••• ΤΗ••••••••••••ΠΑ•••••••••• ΚΟ•••••••••
11/202031/03/2020103/201818/09/2019ΤΑΚΤΙΚΗ - ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΑΙ•••••••••• ΛΥ•••••••••ΜΑ•••• ΔΗ•••••••••
12/202031/03/2020136/201813/11/2019ΤΑΚΤΙΚΗ - ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑEU•••••••••••• ΑΕBA•••• I •••••
13/202031/03/2020135/201813/11/2019ΤΑΚΤΙΚΗ - ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΜΠ••••••• ΑΕ4 •• ΑΕ•••••••••••••••••••••••••••
14/202031/03/2020111/201802/10/2019ΤΑΚΤΙΚΗ - ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΠΕ••••••••••••• FR••••••••BA•••••• R••••••
14/202114/04/202180/201914/10/2020ΤΑΚΤΙΚΗ - ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΕΠ•••••••••• ΔΑ••••••••••Χ.•••••••••• Μ.••••••••••••••
15/202031/03/2020113/201802/10/2019ΤΑΚΤΙΚΗ - ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΧΡ••••• ΜΠ•••••••••Γ •••••••••••••• ΜΟ•••••
16/202031/03/2020112/201802/10/2019ΤΑΚΤΙΚΗ - ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΕΜ•••••••• ΚΑ••••••FI•••••••••• ΑΕ
16/202127/04/202181/201914/10/2020ΤΑΚΤΙΚΗ - ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣΤ••••• ΧΑ•••••••••••ΧΡ••••• ΧΑ•••••••••••
17/202003/04/2020108/201825/09/2019ΤΑΚΤΙΚΗ - ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΑΕ••••• ΑΕΝ ••••••••••••••• Γ •••••••••••••••
18/202003/04/2020110/201825/09/2019ΤΑΚΤΙΚΗ - ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑEU•••••••••••••••• ΑΕΚΟ•••••••• ΓΕ••••••
19/202006/04/2020124/201812/06/2019ΤΑΚΤΙΚΗ - ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΦΙ•••••• ΧΑ••••••••••••••••ΑΝ••••••••••••••••• Θ•••••••
20/202009/04/202038/201919/02/2020ΤΑΚΤΙΚΗ - ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΚΥ••••• ΧΑ••••••••••ΛΕ•••••• ΚΑ•••••••
20/202117/05/202168/201923/09/2020ΤΑΚΤΙΚΗ - ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΕΥ••••••• ΣΟ•••••••LE•••••••••• Α•
21/202009/04/202035/201919/02/2020ΤΑΚΤΙΚΗ - ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΧΡ••••• ΜΠ••••••••••ΜΑ•••••••••••• Ι ••••••••••
22/202009/04/202036/201919/02/2020ΤΑΚΤΙΚΗ - ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΑΚ•••••••••••••••••••• νυ•••••••ΒΑ••••••• ΧΙ••••••••••
23/202009/04/202019/201929/01/2020ΤΑΚΤΙΚΗ - ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΜΠ••••••• ΑΕΜΙ•••••••••••••• κλ•
24/202009/04/202018/201929/01/2020ΤΑΚΤΙΚΗ - ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΜΙ•••• ΣΠ•••••••••••ΕΥ••••••• ΤΣ•••••••
25/202028/04/2020116/201806/11/2019ΤΑΚΤΙΚΗ - ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΑΦ•••••••••••••• ΑΝ••••••••••••••••ΧΑ•••••••• ΓΟ•••••••••••
26/202030/04/2020115/201802/10/2019ΤΑΚΤΙΚΗ - ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΔΗ••••••• ΣΒ•••••PR•••••••••• SE•••••
27/202005/05/202027/201905/02/2020ΤΑΚΤΙΚΗ - ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑAM•••••••••••••••• LT•GL••••••••••• ΑΕ
28/202005/05/202022/201905/02/2020ΤΑΚΤΙΚΗ - ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΕΛ••••••••••• ΑΕΠΑ••••••••• ΚΡ••••••••••
29/202005/05/202023/201905/02/2020ΤΑΚΤΙΚΗ - ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΕΛ••••••••••• ΑΕΜΑ••••••••••••• ΕΥ•••••••••••••
30/202008/05/20204/201911/12/2019ΤΑΚΤΙΚΗ - ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΜΠ•••••••• ΑΕΑΡ•••••••••••••••• & ••••••••
31/202008/05/20209/201911/12/2019ΤΑΚΤΙΚΗ - ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΑΡ•••••••••••• ΕΜ•••••••••••ΘΑ••••• FI••••••••••••••••
32/202008/05/20205/201911/12/2019ΤΑΚΤΙΚΗ - ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΠΕ••••••• ΑΕΧΑ•••••••• ΕΛ••••••••
33/202013/05/2020123/201806/11/2019ΤΑΚΤΙΚΗ - ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΓΕ•••••• ΚΑ••••••ΘΕ••••••••••• ΓΕ••••••••••••••
34/202013/05/202040/201919/02/2020ΤΑΚΤΙΚΗ - ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΔΗ••••••• ΣΤ•••••••••••ΙΩ••••••• ΧΡ••••••••••••
35/202013/05/202039/201919/02/2020ΤΑΚΤΙΚΗ - ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΕΥ••••••••••••••••• ΠΡ•••••••ΑΣ••••••••• ΡΕ•••
36/202013/05/2020122/201806/11/2019ΤΑΚΤΙΚΗ - ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΠΑ•••• ΜΠ••••••ΠΑ•••••••••• ΛΟ••••••
37/202013/05/2020118/201806/11/2019ΤΑΚΤΙΚΗ - ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΔΗ••••••• ΚΟ•••••Μ •••••••••••••••• LT•
38/202015/05/2020144/201827/11/2019ΤΑΚΤΙΚΗ - ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΞΑ•••••••••••••••• ΦΑ•••••ΕΛ••• ΦΑ•••••
39/202015/05/2020147/201827/11/2019ΤΑΚΤΙΚΗ - ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΙ •••••••••• ΑΕΑΝ••• ΑΛ•••••
40/202015/05/2020115/18 κλ: 24/1918/09/2019ΤΑΚΤΙΚΗ - ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΚ. Σ••••••Κ. ΚΑ••••
41/202019/05/202016/201929/01/2020ΤΑΚΤΙΚΗ - ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΒΑ••••••• ΚΑ•••••••ΔΗ••••••••• ΜΑ••••••
42/202019/05/20202/201904/12/2019ΤΑΚΤΙΚΗ - ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΜΕ•••••••••••••• ΕΠ•ΙΑ•••••• ΚΟ••••••••••••••
43/202027/05/20203/201911/12/2019ΤΑΚΤΙΚΗ - ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΜΠ••••••• ΑΕΦΡ•••••• ΑΕ
44/202029/05/2020134/201813/11/2019ΤΑΚΤΙΚΗ - ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΚ •••••••••••••••• ΕΕΣΥ•••••••••• ΟΜ•••
45/202029/05/2020133/201813/11/2019ΤΑΚΤΙΚΗ - ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑYO••••• AI•••AL•••••••• ΑΕ
46/202029/05/2020149/201804/12/2019ΤΑΚΤΙΚΗ - ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΒΑ••••• ΑΕΓΕ••••••••••••••• ΝΙ•••••
47/202029/05/20201/201904/12/2019ΤΑΚΤΙΚΗ - ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΑΝ••••••• ΚΑ•••••••ΚΩ••••••••••• ΜΑ••••
48/202029/05/2020148/201804/12/2019ΤΑΚΤΙΚΗ - ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑST•••••• ΑΕΓΕ••••••••••••••• ΝΙ•••••
49/202024/06/202037/201919/02/2020ΤΑΚΤΙΚΗ - ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΜΑ••••• ΣΤ•••••••••••ΑΝ••••••••••••••••••••• ΑΝ•••••••••••••
50/202024/06/202076/201718/09/2018ΤΑΚΤΙΚΗ - ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΠ•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ΤΖ••••••ΕΥ••••••• ΣΚ•••••
51/202030/06/20206/201911/12/2019ΤΑΚΤΙΚΗ - ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΕΥ•••••••• ΜΠ••••••••ΓΕ•••••• ΓΙ••••••
52/202010/07/202077/18 κλ: 12/201922/01/2020ΤΑΚΤΙΚΗ - ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΑΘ•••••••••••••••• & ••••••ΧΡ••••• ΣΤ•••••••••
53/202024/07/202041/201926/02/2020ΤΑΚΤΙΚΗ - ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΧΡ••••• ΠΑ•••••••ΔΑ•••• ΑΠ•••••••
54/202028/07/202010/201922/01/2020ΤΑΚΤΙΚΗ - ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΕΘ•••••••••••••• ΑΕIQ••••••••••• RA•••••••••••
55/202028/07/202011/201922/01/2020ΤΑΚΤΙΚΗ - ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΕΘ•••••••••••••• AEIQ••••••••••• RA•••••••••••
56/202031/07/202011/17 κλ: 13/201922/01/2020ΤΑΚΤΙΚΗ - ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΑΜ•••••••••• ΑΒ••FR••••••••• AE
57/202031/07/2020131/201813/11/2019ΤΑΚΤΙΚΗ - ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣΩ•••••• ΠΕ••••••••ΝΙ•••••••• ΜΠ•••••
58/202031/07/202068/18 κλ: 66/201913/11/2019ΤΑΚΤΙΚΗ - ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΧΡ•••••• ΠΙ••••••••ΔΕ••••• ΑΕ
59/202031/07/202078/201910/06/2020ΤΑΚΤΙΚΗ - ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΕΛ••••••••••• ΑΕΥΠ••••••• ΚΡ••••••••
60/202031/07/202077/201910/06/2020ΤΑΚΤΙΚΗ - ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΕΛ••••••••••• ΑΕΧΡ••••• ΒΟ••••••••••••
61/202021/08/202022/2019ΑΙΤ 154/201517/06/2020ΤΑΚΤΙΚΗ - ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΑΝ•••••• ΣΤ••••••••ΕΛ••• ΞΗ•••••
62/202031/08/202020/1905/02/2020ΤΑΚΤΙΚΗ - ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΙΟ•••••• ΧΡ•••••••••ΒΑ••••••• ΒΑ•••
63/202031/08/202033/1912/02/2020ΤΑΚΤΙΚΗ - ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ3Μ••••••• ΜΕ••PA••••••••••••• ΑΕ
64/202031/08/2020132/201813/11/2019ΤΑΚΤΙΚΗ - ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣΟ••• ΤΟ••••ΝΙ••••••• ΜΑ••••••
65/202031/08/2020104/201825/09/2019ΤΑΚΤΙΚΗ - ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣΤ••••• ΚΑ••••••••••••••ΔΗ••• ΚΟ••••••••
66/202031/08/202045/201926/02/2020ΤΑΚΤΙΚΗ - ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑIR•• MO••••••••••••••••••RE••••••• EX•••••
67/202031/08/202043/201926/02/2020ΤΑΚΤΙΚΗ - ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΓΕ••••••• ΠΑ••••••ΑΝ••••• ΠΑ•••••••••
68/202031/08/202044/201926/02/2020ΤΑΚΤΙΚΗ - ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΛΑ••••• ΜΟ•••••••••••ΛΕ•••••••• ΣΑ••••
69/202031/08/202042/201926/02/2020ΤΑΚΤΙΚΗ - ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΡΟ••••• ΑΕΒΑ••••••••• ΜΟ••••••
70/202011/09/2020146/201827/11/2019ΤΑΚΤΙΚΗ - ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΜΑ••• ΑΪ••••••ΔΗ••••••••• ΑΝ•••••••••
71/202011/09/202017/201927/11/2019ΤΑΚΤΙΚΗ - ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΜΑ••• ΝΕ••••••••ΔΗ••••••••• ΜΠ••••••••••••
72/202011/09/2020145/201827/11/2019ΤΑΚΤΙΚΗ - ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΕΘ••••• ΤΡ•••••ΓΕ••••••••••••••• ΝΙ•••••
73/202015/09/202022/201980/2019 ΑΠΟΦΑΣΗ17/06/2020ΤΑΚΤΙΚΗ - ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΔΗ••••••••••••••• ΔΡ••••••••••ΝΙ•••••• ΝΤ••••
74/202017/09/202014/20192967/2018 ΑΠΟΦΑΣΗ22/01/2020ΤΑΚΤΙΚΗ - ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΑΘ••••••• ΛΥ•••ΙΠ•••••••• DS•••••••••••
75/202018/09/202025/20192841/2012 ΑΝΑΚΟΠΗ, 3863/2015 ΑΠΟΦΑΣΗ, 35/2016 ΚΛΗΣΗ, 103/2017 ΑΠΟΦΑΣΗ26/02/2020ΤΑΚΤΙΚΗ - ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΕΛ••••••• ΔΗ•••••ΤΗ•••••••• ΣΤ•••••
76/202030/09/202073/201983/2018 ΑΓΩΓΗ - 66/2019 ΑΠΟΦΑΣΗ04/03/2020ΤΑΚΤΙΚΗ - ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΦΑ•••• Α.•••••••••••••ΑΓ•••••• ΤΣ•••••••••••••••••
77/202001/10/202034/201912/02/2020ΤΑΚΤΙΚΗ - ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΔΗ••••••• ΤΣ••••••••••ΣΠ••••••• ΤΖ•••••
78/202008/10/202030Α/201930/201912/02/2020ΤΑΚΤΙΚΗ - ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΑΦ•••••••••••• ΟΕGI••••••••••••••••••••• SE•••••••••
79/202013/10/202028/201905/02/2020ΤΑΚΤΙΚΗ - ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΙΩ••••• ΦΟ••••••ΑΝ••••••• ΛΑ•••••••
80/202023/10/2020128/201923/09/2020ΤΑΚΤΙΚΗ - ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑCL•••••• ΕΠ•Β.•••••••• ΣΙ••••
81/202027/10/202070/201930/09/2020ΤΑΚΤΙΚΗ - ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΓΚ•••••••••••••• ΑΕMU•••• FO••
82/202030/10/202031/201912/02/2020ΤΑΚΤΙΚΗ - ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΑΠ••••••• ΓΕ••••••••ΕΥ••••••• ΧΡ•••••••
83/202030/10/202032/201912/02/2020ΤΑΚΤΙΚΗ - ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣΤ•••••• ΚΑ••••ΝΟ•••••••• ΑΓ••••••••••
84/202030/10/202030/201912/02/2020ΤΑΚΤΙΚΗ - ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΝΙ•••••• ΚΩ••••ΛΑ••••• ΥΦ•••••
85/202030/10/2020ΑΠΟΦ.2/201925/09/2019ΤΑΚΤΙΚΗ - ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΚΟ•••• ΧΡ••••••••••ΣΟ••• ΧΡ••••••••••
86/202004/11/202082/201930/09/2020ΤΑΚΤΙΚΗ - ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΑΝ•••••••••• ΦΩ•••••ΚΑ•••••• ΚΡ•••••••
87/202010/12/202028/201716/01/2019ΤΑΚΤΙΚΗ - ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΕΛ••••••••• ΑΕΝΙ•••••• ΣΚ•••••
88/202010/12/202019/201930/09/2020ΤΑΚΤΙΚΗ - ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΚΑ•••••• ΑΛ••••••ΕΛ•••••••• ΓΡ•••••••••